načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů – Vladimír Liška

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů

Elektronická kniha: Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů
Autor: Vladimír Liška

Kapitoly odhalují různé zajímavosti ze soukromého života evropských panovníků i aristokratů. Známý záhadolog se zaobírá smrtí královny Johany Bavorské, rodinným životem anglického krále Jindřicha VIII., osudem syna španělského krále Filipa ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  139
+
-
4,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9%hodnoceni - 76.9% 88%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » XYZ
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 190
Rozměr: 22 cm
Úprava: ilustrace, portréty
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Genealogie. Heraldika. Šlechta. Vlajky
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-750-5506-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kapitoly odhalují různé zajímavosti ze soukromého života evropských panovníků i aristokratů. Známý záhadolog se zaobírá smrtí královny Johany Bavorské, rodinným životem anglického krále Jindřicha VIII., osudem syna španělského krále Filipa II. dona Carlose, skandálem kancléře Francise Bacona, okolnostmi násilné smrti ruského cara Pavla I., aférou rakouského plukovníka Alfreda Redla nebo nerovnorodým manželským svazkem rakousko-uherského následníka Františka Ferdinanda d’Este s Žofií Chotkovou.

Popis nakladatele

Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo až dlouho poté, co se odehrály. Mnohé z nich jsou ale dosud neobjasněné, což historiky neustále nutí k bádání a touze po vyřešení pikantností mocných. Ve čtrnácti příbězích se autor snaží poodhalit dosud skrytá zákoutí, domýšlet drobné nuance a pátrat pro příčinách a úmyslech historických osobností. Skrze moc je totiž, jak sami uvidíte, možné vše… Pojďme si společně připomenout, které kauzy zahýbaly evropskou historií a vtiskly do ní svůj nesmazatelný, mnohdy tajemný otisk.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vladimír Liška - další tituly autora:
Neslavné konce slavných Neslavné konce slavných
Tajemství hraběte Drákuly -- Drákulové rytíři dračího řádu Tajemství hraběte Drákuly
UFO - tajemství homosaurů -- UFO startují z podzemí UFO - tajemství homosaurů
 (e-book)
Posvátná místa ČR Posvátná místa ČR
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Velké aféry a skandály

evropských

panovnických dvorů

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.xyz.cz

www.albatrosmedia.cz

Vladimír Liška

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


AFÉRY

a

SKANDÁLY

evropsk ̆ch

panovnick ̆ch

dvorÛ

Vladimír Li‰ka

Velké

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 3ObsahProlog 7

Kapitola 1

Zardoušenákrálovna(JohanaBavorská) 9

Kapitola 2

Krvavéorgiekrálovskéhomaniaka(JindřichVIII.) 21

Kapitola 3

VražednéaféryBorgiů(Rodrigoa CesareBorgiové) 33

Kapitola 4

Láskaažzahrob(JohanaŠílená) 47

Kapitola 5

Sadistickýprinc(donCarlos) 57

Kapitola 6

Intrikánovospiknutí(JiříPopelz Lobkovica RudolfII.) 71

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 5

Prolog 7

Kapitola 1

Zardoušená královna (Johana Bavorská) 9

Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.) 21

Kapitola 3

Vražedné aféry Borgiů (Rodrigo a Cesare Borgiové) 33

Kapitola 4

Láska až za hrob (Johana Šílená) 47

Kapitola 5

Sadistický princ (don Carlos) 57

Kapitola 6

Intrikánovo spiknutí (Jiří Popel z Lobkovic a Rudolf II.) 71


Kapitola 7

Korupční skandál anglického kancléře (Francis Bacon) 81 Kapitola 8

Tajemství vězně se železnou maskou (Ludvík XIV.) 91 Kapitola 9

Bestie musí zemřít! (Ludvík XV. a Jean Chastel) 101 Kapitola 10

Smrt nepohodlného cara (Pavel I.) 113 Kapitola 11

Královská kurtizána (Ludvík I. Bavorský a Lola Montézová) 131 Kapitola 12

Navzdory císaři (František Ferdinand d’Este aŽofie Chotková) 147 Kapitola 13

Aféra nebezpečného vyzvědače (Alfred Redl) 159 Kapitola 14

Královský skandál (Eduard VIII. aWallis Simpsonová) 173 Epilog 187 Přehled použitých pramenů a literatury 189

PrologTatoknihajehistorickouexkurzía sondážídopozoruhodnýchživot

níchosudůpříslušníkůněkdejšíchspolečenskýchelitnavýznamných

evropskýchpanovnickýchdvorech,ježstáleskrývajímnohánevyřešená

tajemství.V tomtosmyslujsounávratyk příběhůmtohotosouboru postavevropskýchdějinprohistorikyi publicistystálouvýzvouk hledánía nalézánídosudneznámýchdějinnýchsouvislostí,cožmůženěkdy

vésti k velicepřekvapivýmpoznatkůma závěrům.

Aféryaskandálymocnýchaslavnýchlidívždybylyajsoupřitažlivými

tématyk diskusími spekulacím,jimžsenelzevyhnoutaniv případech

dnesjižvzdálenýchhistorickýchudálostí,natožpakudálostízcelane-

dávných.Obsahemtétoknihyprotonemůžebýtstroháhistorickálitera-

turafaktu,jakbysez jejíhonázvumohlozdát,alesoučasnědonívstupuje

itematikazáhadologická,cožsiceprofesionálníhistorikymůžeponěkud

znepokojovat,nadruhéstraněprávětatoskutečnostdodáváhistorické

literatuřefaktupodivuhodný,někdydokoncenonkonformnípopulárně-

-naučnýrozměr,jenžv přísněvědeckýchhistorickýchspisech,stavějících

napouhýchdějinnýchfaktech,většinouchybí.

Doufám,žemičtenářiodpustítentopřístup,kterýsedosvýchknih

vždysnažímvkládat,neboťsev ničemneprohřešujetomuzákladnímu–7001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 7

Prolog


totižpravdivostizákladnídějinnéfaktografie.Čtrnáctpříběhů,o nichž

jev tétoknizeřeč,protonenížádnouhistorickoumystifikací,i kdyžse

v částiz nichjednáo nekonvenčnízobrazeníúdajnějižznámýchskuteč

nostínebojdeo nalézánízcelanovýchsouvislostíi závěrův závislostina známýchfaktech.Proněkohotojistěmůžebýtdiskutabilnímetodologie zpracováníbiografickétematiky,projinéhonaopakpřijatelnýzpůsob,

jakseblížea comožnánejsrozumitelnějiseznámits historickýmiposta

vami,kterébuďpřímopatřilymezipanovnickouelituEvropy,nebose

jednaloovelmiprosluléosobnosti,ježsepohybovalyvblízkostivýznam-

nýchvladařůa takčitakjeovlivňovalynebosezapsalydopovědomípa

novnickýchdvorůsvýmiskandálnímiskutky.

Jednopojítkomezivýběremudálostía osobností,kteréjsemdotéto

knihyzařadil,všakzůstáváneměnné.Jetoskutečnost,žemoca sláva

jdouvětšinourukuv ruce,neboťlidébažícípomocizpravidlatoužíi po

slávě.Slavnýmseovšemčlověkmůžestátnikolijenskrzemoc,kterou

získal,alei prostřednictvímjinýchskutků,jimižsenezapomenutelně

zapsaldoběhučasu.Nevždytobývajípouzeskutkypozitivnínebosym-

patické,častov nichnacházímetragiku,čidokoncezločinnéúmysly.

Protojsemvybralprávětentosouborskandálůa afér.Životníosudy

hlavníchprotagonistůtěchtopříběhůbylynajednéstraněv mnohém podobné,jindynaopakzcelaodlišné,alev každémpřípadějsembylve

denjejichrozmanitostí,přičemžsvoupovahoukaždýz těchtopozoru

hodnýchpříběhůzůstávájedinečný.Možnájetomuprávěproto,žejde zároveňo příběhymocnýcha slavnýchhistorickýchosobností,v nichž

nenínouzeo dějovézvraty,jimižsenavždya nezapomenutelnězapsaly

dodějin,a stalysetakvlastněnesmrtelnými.

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 8


Kapitola 1

Zardoušená královna

(Johana Bavorská)Českýkrála císařSvatéříšeřímskénárodaněmeckéhoKarelIV.z rodu

Lucemburků(1316–1378)bylvesvédoběnejenjednímz nejvýznam

nějšíchstředověkýchvladařův Evropě,alei proslulýdiplomata válečník.

Jevšaktřebazdůraznit,ževálkámdávalpřednostjenvnevyhnutelných

případech,apokudexistovalajinášancenařešenímocenskýchkonfliktů,

preferovaldiplomaciia politickékompromisyjakonejefektivnějšízpů

sobeliminacesporůi válečnýchhrozeb.

Součástíjehodiplomatickýchaktivitvšakbylai sňatkovápolitika,

díkykterésemudlouhálétadařiloposilovatsvoumoca vlivzejména

v rozdrobenéněmeckéříši,zmítanésporymezitamnímivévodya kní

žaty,cožodKarlaIV.vyžadovalonejenstátnickýrozhled,alei dobrý

přehledovratkémocenskérovnovázevtétočástiEvropy.Býtřímsko-

-německým panovníkem totiž neznamenalo zákonitě jeho nadvládu

vněmeckéříši,spíšesejednaloo titulnejvyššíhoarbitra,kterýsvýmpoli-

tickýmvlivempomáhaltentoroztříštěnýkonglomerátfeudálníchstátů9001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 9

Kapitola 1

Zardoušená královna (Johana Bavorská)


a státečkůudržovatv jednotnémsvazku,v němžjakocísařpředstavoval vrcholnoumocenskouautoritu.

NaKarloviIV.jepozoruhodné,žetutoautorituúspěšněprosazoval

a udržovaltéměřpoceloudobusvévlády,i kdyžsetoobčasneobešlobez

mocenskýchtřenic,kterýmpakčelilvšemiprostředky,ježmělk dispo

zici–vyjednáváním,uplácením,rozdávánímprebend,titulůa privilegií,

vojenskýmiintervencemi–,alei jižzmíněnýmuzavíránímsňatků,které patřilydoarzenálujehopragmaticképolitiky.KarelIV.bylvelicevzdě- lanýmstátníkema nasvoudobunadprůměrněschopnýma realisticky uvažujícímpolitikem.

Takézásnubya sňatekjehonejstaršíhosynaa dědicečeskéhotrůnu

VáclavaIV.(1361–1419)s JohanouBavorskou(1356–1386),jenžse v záříroku1370uskutečnilv Norimberku,bylvýsledkemjehopoliticky motivovanýchkalkulací.V tédobětotižčelilopozicibavorskýchvladařů ohledněčástiBranibor,nakterévznesloprávněnédědickénárokya hod

laljezačlenitk zemímKorunyčeské.Bavorskáknížatasetehdyzapojila

dotajnéhospolkus polskýma uherskýchkrálema jejichspolečným

cílemnebylonicmenšíhonežoslabitmocKarlaIV.v německéříšia za

mezitpřipojeníčástibraniborskéhoúzemík Českémukrálovství.

KdyžKarelIV.zjistil,žeprotiněmustojísilnákoalice,kekterése

navícpřipojili braniborskýmarkraběOtto,reagovalnavzniklénebez-

pečí,hrozícípřerůstveválečnýkonflikt,dvojímzpůsobem.Sámuzavřel

obranný spolek s pomořansko-štětínskými knížaty i českou šlechtou

a preventivněobsadilLužici.Jehodruhýkrok,jímžsesnažilvrazitklín

mezibavorskévladaře,bylpronějtypický:Jednomuz bavorskýchknížat Albrechtovinabídlspojenectví,ježmělobýtstvrzenoi sňatkemmladičkéhocísařovasynaVáclavaIV.s JohanouBavorskou.10Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 10


Bavorský kníže Albrecht tuto velkorysou císařovu nabídku přijal, a KarloviIV.setímtomanévrempodařilonarušitdosavadníjednotu bavorskýchvladařů,neboťkníženynípřešelnajehostranu.KarelIV.

sibylzároveňvědomtoho,žepřiurčitébudoucívývojovékonstelaciby

VáclavIV.díkytaktovzniklémupříbuzenskémuvztahujednoumohl

vznášetnárokyi naBavorsko–neboalespoňnatučástnáležejícípod

Albrechtovuvládu.

VáclavIV.a JohanaBavorskásetakocitliv postavenídůležitýchfigur v tétocísařovědiplomatickéhře,anižprotidohoděo chystanémsňatku mohlicokolinamítat.Vždyťmítzamanželadědicečeskéhokrálovského trůnuseJohaněi jejímuotcijevilovelicevýhodnéa KarluIV.sezase uvolnilyrucek nadcházejícímubojio braniborskédědictví,kdymohl počítats nezanedbatelnoupodporouknížeteAlbrechta,kterýseměl nynístátnejenVáclavovýmtchánem,alei císařovýmspojencem.

Takužtov těchdobáchchodilo.Sňatkymezičlenyvládnoucíchrodů

bylyvětšinoudiktoványdiplomatickýmia politickýmimotivya naně

jakécitymezibudoucímimanželi,kteřísečastoanineznali,nikdopříliš

nedbal.Mocenskéa dynastickézájmybylypřednější.

VtomtoohledunebylanisňatekteprvedevítiletéhoVáclavasečtrnáctiletouJohanouBavorskoužádnouvýjimkou.NavícužbylVáclavIV.titu- lárněčeskýmkrálem–KarelIV.neponechalnicnáhoděa jiždvouletého kralevicenechalv roce1363korunovatčeskýmpanovníkem.Faktickyse všakVáclavIV.mohlujmoutvládyv Českémkrálovstvíažv okamžiku, kdymuotecbuďpostoupíčeskýtrůn,neboodejdenavěčnost.

Abyvšemělopatřičnoudůstojnost,jaksenamladýkrálovskýpár slušelo,bylai JohanaBavorskákrátceposňatku,17.listopadu1370, v Prazekorunovánačeskoukrálovnou.Pronitomuseloznamenatněco11Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 11


naprostoúžasného,neboťsestalakrálovnoujednohoz nejmocnějších

rodův Evropě.Conatom,žejejímanželještěaninedorostldopuberty, časemsetomělozměnit.

Jepochopitelné,žetotomanželstvínemohlobýtposvatběnaplněno,

a tradujese,žek prvnímuintimnímusblíženímeziJohanoua Václavem

došloažněkdykolemroku1376.ToužbyloVáclavoviIV.patnáctlet a formálnědosáhlplnoletosti.

ToudobouužJohanažilašestýmrokemv Čechácha jistětentočas

neprožilanadarmo.Vzhledemktomu,žesejejíporučnicíanejbližšírád-

kyní stala sama císařovnaAlžběta Pomořanská (1347–1393), čtvrtá

manželka Karla IV., dá se předpokládat, že mladičkou snachu vedla

k přípravámjejíhobudoucíhoposláníkrálovskémanželkya učilajidvor

skéetiketě.Johanabylajistězasvěcovánai dovedeníkrálovskédomác

nostiaučilasečeskémujazyku,kterýběhemněkolikaletúspěšněovládla. A protožecísařKarelIV.bylvelicebohabojnýmuž,nepochybněseJo- hanědostaloi náležitéhocírkevníhovzdělání.

SvéprominentnípostavenícísařovnysiAlžbětaPomořanskáu praž

skéhodvorapečlivěstřežilaaurčitěhledělainato,abyjíopouhýchdevět

letmladšíJohanaBavorskánepřerostlapřeshlavu.KdyžbylKarelIV.

nacestách,císařovnasvéhomanželavevšemzastupovalaatehdyjíJohana

bylapodřízenaúplněvevšem.

Můžemesejendomýšlet,žeseJohanaBavorskázpočátkuvPrazecítila

jakotrpěnácizinka,odkázanánapomoca radysvétchyněminimálnědo

doby,nežbylasamaschopnásesvýmokolímkomunikovatčesky.Většina

služebnictvatotižbyliČeši,i kdyžvýšepostavenídvořanéjistěněmecky

uměli.Teprveseznalostíčeštinynanipražskýdvůrzačalpohlížetjako12Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 12


naskutečnoučeskoukrálovnu.Paksei JohanamohlavůčiAlžbětěPomořanskékonečněcítitjakojejírovnocennápartnerka.

Václavovamanželkamezitímz dívkydospělav ženu,kterázačala

plniti svéintimnímanželsképovinnosti.Jejídosavadnípodřízenéposta-

veníseu dvorazačaloměnita užsenemínilacísařovněvevšempodvolovat,cožs sebouzákonitěvnášelodojejichvzájemnýchvztahůi jisté

napětí.V listopaduroku1378KarelIV.,sužovanýjiždlouhérokydnou,

vesvýchdvaašedesátiletechzemřelnazápalplic.V posledníchtýdnech

předsmrtímuselnavíctakřkanehybněležets těžkouzlomeninoukrčku

a zřejměužaninemělvůližít.

Situacenapražskémdvořeserázemzměnila.Z císařovnyAlžběty

Pomořanskésestalavdovaa sedmnáctiletýVáclavIV.sejakonovýčeský

panovníkujalvládynadobrovskýmúzemímzahrnujícímvedleČech i Hornía DolníLužici,českálénav Saskua HorníFalci,slezskáknížec- tvía Markrabstvímoravské.Nadtohojehootecužv roce1376nechal

korunovati nakráleSvatéříšeřímskénárodaněmeckého.

ZbylídvaKarlovisynové,Zikmund(1368–1437)aJan(1370–1396),

získalidosprávyjenmenšíúzemí.DesetiletýZikmundsestalmarkrabě-

temBraniborska,kteréKarelIV.nakonecroku1373opravdupřipojil kČeskémukrálovství,ateprveosmiletýJanzískalvévodskýtitulseZho- řeleckem.ObateďbylipodřízeniVáclavoviIV.jakosvémulennímupánovi.

PostavenídvaadvacetiletéJohanyBavorskéu dvorabylonáhlejiné.

Nyníbylamanželkoučeskéhopanovníkaa římsko-německéhokrále,

pokud však si myslela, že konečně bude mít nad císařovnouAlžbě

touPomořanskoupřevahu,mýlilase.NezkušenýVáclavIV.bylnasvé nevlastnímatce(Václavsenarodilz třetíhoKarlovamanželstvís Annou

Svídnickou)závislý,neboťprávěonadobřerozumělapolitickésituaci13Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 13


nejenv Českémkrálovství,alei v německéříši,a mladičkýčeskýpanovník senajejíradydostspoléhal.VáclavIV.AlžbětěPomořanskézpočátku dokonceumožňoval,abyhozastupovalavestátnickýchzáležitostech a ponechávaljíiniciativui v řízeníjímjmenovanékrálovskérady.Příliš rádjisiceneměl,uznávalovšemjejístátnickéschopnosti.

ProkrálovnuJohanuBavorskoutobylovelkézklamání,kdyžzjistila,

žeprvnídámouv královstvíi nadálezůstávájejítchyně,kteréVáclavIV.

v rukouponechalznačnoumoc.BrzypopohřbuKarlaIV.setotižstalo

cosipodivného.JohanaBavorskáz Prahyodcestovalanakrálovskýhrad

Písek,kdežilatéměřcelýrokv ústraní.Pročsvéhomanželatehdyopus-

tila,o tomsehistorikovédohadujídodnes,alezřejměk tomumuselamít velmi vážné důvody, mezi kterými mohly být i neshody s Alžbětou

Pomořanskou.

VáclavIV.bylpřílišmladý,nežabysepolitickýmrozhledemmohlvy-

rovnatsvémuzesnulémuotci.Uvítalproto,žesecísařovna-vdovaAlžběta ujalarozhodčírolev důležitýchpolitickýchzáležitostech.Navíctopro nějbylopohodlné.Sámsemohlmnohemvícoddávatlovua pitkám s přáteli,zatímcořešenípolitickýcha dalšíchstátníchzáležitostípřenechávaljiným.

JohaninodchoddoPískuzřejměnakonecuvítal,tradujese,žemu

manželka vyčítala jeho lehkomyslnost a sklony k nadměrnému pití.

To,cojipřiměloopustitpražskýdvůr,možnánemuselybýtnakonecjejí

rozepřescísařovnouAlžbětou,alehlavněneshodysmanželem.Jejíman-

želstvís králemVáclavemIV.zůstávalodlouhálétabezdětné,cožmohlo

býtjednouz vážnýchpříčinrodinnýchkonfliktů.

Johaninýmpobytemnapíseckémkrálovskémhraděsevšaknicnevy

řešiloa VáclavIV.senaopakdostávaldostáletěsnějšízávislostinasvých14Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 14


rádcích,kteříbylizároveňjehokumpányz mokréčtvrti.A takseJohana Bavorskáporocevrátilaz PískuzpětdoPrahy,abysepokusilakrálepři- mětk většímířeodpovědnostiv řízenízemě,neboťproblémů,kteréměl

v Českémkrálovstvířešit,přibývalo.Zejménadomácíaristokracies ne

libostíneslaskutečnost,žepanovníkdávápřednostsvýmpochybným

oblíbencůma odměňujejedůležitýmifunkcemii prebendami.České panstvo(Rožmberkové,Markvarticiaj.)kritizovalokrálezato,žeseob- klopujelidmineurozenéhopůvodu,místoabysvoumocopíralo bohatoušlechtu,jaktokdysidělalKarelIV.

VáclavIV.sečasemdostalidovážnýchmocenskýchsporůspražským

arcibiskupemJanemz Jenštejna,s nímžhonapočátkupanováníspojo

valovelképřátelství.Avšakpoprodělanévážnéchoroběsearcibiskup

změnila začalkrálenabádatk tomu,abypřestalhřešits cizímiženami a skončils bujarýmipitkami.Vyčítalmupoživačnýa zhýralýzpůsobživota,cožVáclavaIV.nesmírněiritovalo.Vroce1384jejichvzájemnéspory nakonecvyvrcholilydotémíry,žepanovníkzbavilJenštejnafunkcekrá- lovskéhokancléřea přestalses nímstýkat.

PražskýarcibiskupakrálovnaJohanaBavorskábylizřejmějediní,kdo

sekráledůsledněsnažilipřimětk tomu,abysvévladařsképosláníko- nečnězačalbrátvážněa pokračovalv rozvážnépoliticesvéhootce.Ale VáclavIV.chápalmoc,kterámubylasvěřena,naprostoodlišněa začínal

vystupovatjakoautokratickýpanovník,jehožvůlisemělivšichnipodři-

zovat.Dokoncesekvůlitomuvezlémrozešeli sesvoumacechou,císa-

řovnouAlžbětouPomořanskou,jejížradyzačalostentativněpřehlížet.

U Jenštejnavšaktvrděnarazil.Pražskýarcibiskupsveřepěhájilnezávis-

lostcírkvenapanovnickémocia bránilkrálizasahovatdocírkevních

záležitostí.15Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 15


O JohaněBavorskébyloznámo,žemělas Jenštejnempřátelskévztahy a sporysvéhomanželas nímurčitěpovažovalazaněco,coČeskémukrá- lovstvíneprospívalo.Nenísiceznámo,zdasedotěchtojejichkonfliktů snažilanějakzasahovat,alepodlevšehosiposvémnávratuz Písku u pražskéhodvoravybudovalamnohemautoritativnějšípostavení.

Česképanstvo,ježkrálekritizovalozato,žeažpřílišpodléhásvým oblíbencům,mělokrálovnuv úctěprávěkvůlitomu,žesesnažilaVác- lavaIV.usměrňovatk tomu,abysivícehledělvladařskýchpovinností a nenechávalseovlivňovatrádci,kteříhledělipředevšímnasvůjvlastní prospěch.

Tytoosoby,tvořícíkrálovskoudružinua zároveň–jakzdůrazňoval historikFrantišekPalacký–i jeho„kabinetnívládu“,sevyznačovalytím, žesejednaloo bezohlednékořistníkya kariéristy,kteříkrálivevšem poslušněpřikyvovali.Většinoušloo příslušníkynižšíšlechtya měšťanstva,jimižseVáclavIV.nejradějiobklopoval.Mezinimilzepřipomenout

nejvyššíhokrálovskéholovčíhoa křivoklátskéhopurkrabíhoJíruz Roz

tok,královskéhomaršálkaJanaČúchazeZásady,vyšehradskéhopurk-

rabíhoChvalazeRzavého,zemanyHyncePluhaz Rabštejna,Kunáta

KaplířezeSulevic,BořivojezeSvinařnebobohatéhoměšťanaa poz

dějšíhokrálovskéhopodkomoříhoZikmundaHulera.Tivšichnitvořili vlivnoudvorskoulobbya zároveňbylipodněcovatelia kumpánypanovníkovanezřízenéhozpůsobuživota.

Místotoho,abysiVáclavIV.vzaldobřemíněnéradysvéženyk srdci, taknanizanevřel,a snadjidokoncepodezíralz politickéhospojenectví spražskýmarcibiskupem.Královnuzačalzanedbávat,mělmilostnépletky s jinýmiženamia stálečastějipobývalnakrálovskýchhradech,Žebráku, Křivoklátě a Karlštejně, kam při svých loveckých výpravách zajížděl.16Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 16


A právěKarlštejnsestalo silvestrovskénoci31.prosinceroku1386jeho manželceosudným.

Cosetehdyskutečněodehrálo,zůstávádodnespředmětemnejrůz-

nějšíchdohadůa spekulací,neboťcovímes určitostí,jepouzefakt,žeté nocikrálovnuzardousiljedenz panovníkovýchloveckýchpsů.Naprosto nečekaněnanizaútočilvechvíli,kdyvstalazesvéholože,a prokousljí hrdlo.Nebožačkasebolestízhroutilanazema běhemněkolikaminut vykrvácela.

Takovájedodneshistorikytradovanáverzekarlštejnskétragédie,nad

kterouvšakvyvstáváhnedněkoliknezodpovězenýchotazníků.

Předevšímnevíme,jaksekrálovnaJohananaKarlštejněocitlaa zda

přijelazaVáclavemIV.nanávštěvu,neboz Prahyodcestovalispolečně. V prvnímpřípadějemožné,žes nímpotřebovalamluvito něčemdůležitém,v druhémsenabízídomněnka,žesinaKarlštejnjeliodpočinout, případněžesejednaloo pokusnovéhomanželskéhosblížení–pokud mezinimiopravduvládlynapjatévztahy,jakseněkteříhistorikovédo- mnívají.

Takčitak,ténociprýkrálovnaspalaveVáclavověložnici.Podlejedné

verzeseJohanav nociprobudilaa hledalav místnostipotměnočník,aby siulevila.Václavovýmzvykembylo,žes nímv jehokomnatáchspávali i někteříjeholovečtípsi–a ténocimělu sebev ložnicisvouoblíbenou dogu.KdyžJohanavstalazlože,pesvetmězřejmězpanikařil,aneboťbyl

vycvičenkekrálověochraně,v okamžiku,kdyseJohanakekrálipřiblí-

žila,naniskočila prokousljíhrdlo.Manželčinzděšenývýkřikurčitě

Václavaprobudil,aletoužJohanaleželanazemiv tratolištikrvea za

krátkopředvyděšenýmmanželemskonala.Dogajíprokouslakrčnítepnu a nebožačkarychlevykrvácela.17Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 17


Jináverzeo tétotragickéudálostiříká,žeseJohanězdálzlýsen,z něhožseprobudilaa nalůžkuseprudceposadila.Pes,kteréhozřejmětato jejínečekanáreakcevylekala,naniokamžitězaútočila zardousiljidříve, nežsicelározespalávůbecstihlauvědomit,coseděje.

Jednojejisté.Protiútokutakvelkéhozvířete,jakýmkrálovadoga

byla,nemělažádnoušanci.To,žepesútočilpřímonajejíhrdlo,svědčí

nepřímoi o tom,žesejednaloo cvičenéhozabijáka.

Vyvstáváovšemotázka,pročhokrálvesvéložnicinechával,kdyžtam snímbylaijehožena.Muselpřecevědět,žejipestakdobřeneznáažeby jimohlohrozit.Snadsitoneuvědomil,alecokdyžsevšeodehráloúplně

jinak?Přiténešťastnéudálostipřecenebyližádnísvědkovéa jediný,kdo

věděl,cosedoopravdystalo,bylpouzekrálsamotný.

Bohužel,v celémtomtopříběhunarážímenanedostatekjakýchkoli bližších informací. Dejme tomu, že se královna opravdu probudila

a chtělanajítnočník.Zaútočilbynanipesokamžitěa bezjakéhokoli

varování?Vždyťpokudbysek útokuchystal,přinejmenšímbynejprve

zuřivěvrčel,cožbykrálovnuzastavilo,aurčitěbysesnažilamanželapro-

budit,abyzvířeuklidnil.

AleVáclavIV.mohlspátvelicetvrdě,možnátohohodněvypil,anebo

byljenunavenýa nacelousituacizareagovalpřílišpozdě.Přestov případě,žeprobuzenákrálovnaskutečněvstalaz postele,mělamnohem většíšanciseútokuzvířetebránit,nežkdybyjidoganapadlarozespa- loua sedícínalůžku.Tobybylajejíschopnostklástodporminimální. Královninprudkýpohybpřiprobuzenízezléhosnaa možnái výkřik mohly psa skutečně vyděsit, a proto zareagoval zabijáckým útokem. V tuchvílizvířekrálovnuvnímalojakovetřelce,kteréhojetřebazlik- vidovat.18Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 18


Nabízí se ještě jedno možné vysvětlení.

Králanikrálovnaještěvůbecnespalia teprve sechystaliulehnout.Možnáspoluoněčemhla- sitědiskutovali,mohlojítdokoncei o hádku. VáclavIV.bylpověstnýsvouprchlivostía nesnášel,kdyžmuněkdoodporoval.Pesman-želskourozepřisledovalsevzrůstajícínervozitoua svéhopánamohlv tuchvílivnímat jakoohroženouosobu,zatímcov královněvidělnepřítele,kterýchcekráliublížit.Možná Johana udělala nějaký rychlejší pohyb, jenž sestalspouštěčemtoho,žeprotinídogaza- útočila.Možnost,žebyVáclavIV.přiostré

hádce dokonce psa sám proti své manželce

poštval,jesiceúděsná,nicméněanitanení

vyloučena.Prchlivost,jakznámo,někdyza-

temňujerozum.

TragickásmrtJohanyBavorskéjistěvzbu

dila mezi obyvatelstvem Českého království pozornost,alenikdok nínebylschopenříci

nicurčitého.Dokoncei fakt,žeseVáclavIV.

nezúčastnil manželčina pohřbu v katedrále

sv.Víta, je dodnes vysvětlován dvojím způ

sobem.

PodlejednéverzebylVáclavIV.královni-

nounečekanousmrtítakzdrcen,žesezhrou-

tila nebylschopennajejípohřebvůbecjít.19Zardoušená královna (Johana Bavorská)

Český panovník Václav IV. se stal

o silvestrovské noci roku 1386

svědkem nečekané tragédie,

kdy jeho první manželku Johanu

Bavorskou na Karlštejně

zardousil velký pes.

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 19


Radějiodjelz Prahy,abyzaplašildeprese,kterésehozmocnily.Podle druhéverzeodcestovalponeštěstínasvůjloveckýhradŽebrák,kdese věnovalhonitběa radovánkám,neboťmunakrálovniněsmrtivůbec nezáleželo.Uždlouhosis nínerozuměla jejívěčnémentorovánímušlo nanervy.

ZatímcoprvníverzeVáclavaIV.zobrazujecobymilujícíhomanžela, kteréhoJohaninasmrtzdrtila,druháhoukazujevnegativnímsvětlejako lhostejnéhočlověka,kteréhosekarlštejnskátragédienijakcitelnějine- dotkla.Kteráz těchtoverzíjevšakbližšípravdě,nelzes určitostírozhodnout.

Jemožné,žesekrálmanželčinapohřbunezúčastnilproto,žehotrá- pilosvědomí?Vyčítalsisnad,žejezajejísmrtodpovědný?Nebylobyse čemudivit.Kdybypsíhozabijákanenechávalpřesnocvesvéložnici, mohlajehomanželkaještěžít.Byltopřeceon,kdojivystaviltaknebez- pečnémuriziku.A pouzeonvěděl,coseténociodehrálo.

TrpělVáclavIV.pocitemviny?Jistětonevíme,neboťtototajemstvísi

s sebouvzaldohrobua zřejměnikdyseužk tétonešťastnéudálosti

nevracel.Vímevšak,ženedlouhoposmrtiJohanyBavorskézačalVác-

lavIV.vestálevětšímířeholdovatpitívína,ažsez nějpočasestalalko

holik.Utápělnezřízenýmpitímžal,anebovinu?Tatootázkaužzůstane

navždybezodpovědi.

ManželskýživotVáclavaIV.všaksmrtíJohanyBavorskéneskončil. Uždvarokypotésečeskýkrálopětoženil(1389)–tentokrátsJohaninou sestřenicí,teprvedvanáctiletouŽofiíBavorskou(1376–1425).Karlštejn- skoutragédiisicečeskýpanovníkpřekonal,alemožnásemuonaosudná

nocvevzpomínkáchvracelapocelýzbytekjehoživota.

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 20


Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka

(Jindřich VIII.)AnglickýkrálJindřichVIII.Tudor(1491–1547)máv dějináchpověst krutéhovladaře,o němžkdysibritskýspisovatelCharlesDickenspro

hlásil,žebylnesnesitelnýmsurovcema ostudoulidskéhorodu.Bylvšak

tentopanovníkskutečnětakovýmtyranem,jakseo němtraduje,nebo naopakmužemmnohatváří,vněmžselidskostmísilas nelidskostí,jak bylou některýchstředověkýchvládcůcelkemběžné?

JednavěcJindřichaVIII.skutečněproslavila.Byltotižcelkemšestkrát ženatýadvězjehomanželeknakonecskončilyvrukoukatanapopravišti, atourčitěběžnénebylo,ačkolisezavládytohotopanovníkavAngliipo- pravovalojakonaběžícímpásu.

Šloo nejdrsnějšídobu,jakoukdytatozeměpoznala,přitomJind- řichVIII.bylvzdělanýmuž,skvělýtanečník,výtečnýjezdecnakonii nepřemožitelnýrytíř,horlivýčtenářkniha milovníkhudby.Víse,žeuměl hrátnařaduhudebníchnástrojů,dokoncesámkomponovala zanechal posoběnatřicetinstrumentálníchskladeba písní.Svýmzpůsobembyl21001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 21

Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)


JindřichVIII.renesančníosobností,alev politiceneznalpřítele,příliš muzachutnalamoca v Angliipomocíkrvavýchrepresínastolilpanovnickýabsolutismus.Skandálnípopravyjehodvoumanželekmupřede- všímv zahraničívyneslypověstkrutéhoa nelítostnéhovladaře,kterýse

neštítíanitěchnejhoršíchzločinůk zachovánívlastníautokratickémoci.

Přitomnazahraničnívyslancevětšinoupůsobiljakookouzlujícímuž, jenžmělosobitécharisma,pokudovšemnepropadlzáchvatůmzloby s nevyzpytatelnýmireakcemiplnýminečekanýchemocí.

Už v jedenácti letech byl Jindřich zasnouben se španělskou prin

ceznouKateřinouAragonskou(1485–1536),kterábylavdovoupojeho zemřelémbratroviArturovi.Vzaliseažposedmiletecha brzynatokrálovnaotěhotněla,aledítěsenarodilomrtvé.Podalšímtěhotenstvíse manželůmnarodilsynJindřich,i tenvšakzáhyzemřel.Bylotoneštěstí, neboťidalšíposoběnásledujícítěhotenstvídopadalastejně.Teprve

v roce1516sekrálovněnarodiladceraMarie(1516–1558),kterábyla

jedinýmjejichdítětem,ježsedočkalodospělosti,a nakonecsestalaanglickoukrálovnou.

Tvrdíse,žetobylošťastnémanželství,realitavšakbylazřejmějiná.

JindřichaVIII.velicetrápilo,žestálenemámužskéhodědice,a začaldávatpřednostmilenkám.V roce1519mujednaz nich–jistáBessie Blountová (1502–1539) – skutečně porodila syna Jindřicha, ale šlo o levobočka,právoplatnýdědictrůnunepřicházel.A taktošlos jeho manželstvímz kopce.

VesvýchčtyřiatřicetiletechseJindřichVIII.hlubocezamilovaldo

jednézdvorníchdamsvémanželky,AnnyBoleynové(1501/1507–1536), avroce1527serozhodl,žeses jižneplodnoukrálovnouKateřinouAragonskourozvedea oženíses mnohemmladšíAnnou,odnížočekával,22Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 22


žemukonečnědádědice.Kateřinasevšakmanželskérozlucebránila a nehodlalamanželoviustoupit.TaképapežKlementVII.,nakteréhose

JindřichVIII.obrátils žádostío rozvod,nemínilv tétověcianglickému králiustupovat,neboťpodlecírkevníhoprávabylototomanželstvířádně naplněnoa králůvpoměrk jehomilencejakodůvodk rozvodunepostačoval.

AleJindřichVIII.sestímtopapežovýmrozhodnutímnehodlalsmířit

aspomocíprávníkůi některýchteologůseobrátilnaanglickýparlament s žádostí,abyrozvodpotvrdil.Právnídobrozdáníbylosamozřejměúče-

lové.Tvrdilosevněm,žemanželstvísvdovoupojehobratrovibyloprávě

z tohotodůvoduodpočátkuneplatné.

Tentokrátbyloanglickýmparlamentemkrálivyhověnoa jehoman

želstvís KateřinouAragonskou,kterábyladonucenaodjetnavenkov,

skončilo.V roce1533pakcanterburskýarcibiskupCranmerkráletajně

oddals AnnouBoleynovou,neboťbylajižnějakoudobutěhotná.V létě

téhožrokupakbylakorunovánanovouanglickoukrálovnou.

Papežnatoreagovaltím,žeJindřichaVIII.vyobcovalz církve,čímž

způsobilrozkols církvířímskou.Panovníktedyv Angliiprovedlnáboženskoureformu,vedoucík založenínovéstátníanglikánskécírkve,jejíž představiteléautorituřímskýchpapežůneuznávali.V ústranížijícíkrálovnaKateřinaAragonskáv tédoběumíralanarakovinua parlament potékrálipřiznalfunkcihlavynovéanglikánskécírkve,kteroupapež prohlásilzakacířskou.

Odroku1535takv Angliinastaloobdobípronásledovánívšech,kdo

dáluznávaliřímskéhopapežea hlásilisekekatolicismu.Mezioběťmi těchtočistekseocitlii někteříkrálovidvořané–napříkladjehověrný rádce,kancléř,učeneca sociálnímyslitelThomasMore(1478–1535)23Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 23


nebobiskupz RochestruJohnFischer,jejichž

uťatéhlavykrálrozkázalprovýstrahupově

sitnalondýnskémmostě.Důvodbyljediný–

v souladus papežovýmnázoremzpochybňo

valiplatnostjehonovéhosňatku.

Takékatolickéklášterybylykonfiskovány

a jejich majetky JindřichVIII. rozdal svým

přívržencům.Mnišibyliz klášterůvyhnáni,

mnohoz nichskončilonapopravištícha za

chránilisejenti,kdovčasv převlecíchuprchli

do ciziny, nebo konvertovali k anglikánské

církvi.Tutonovoucírkevvedlekatolíkůne- uznávalianiluteránia dalšíprotestanti,takže vražednéčistkysenevyhnulyanijim.Někteří z nichbylidokonceobviněniz kacířstvía sko

nalinahořícíchhranicích.

V tédoběvšaknikdonetušil,žesekrálsvé

druhémanželkyAnnyBoleynovéužnabažil.

Místo vytouženého dědice mu v roce 1533

porodila dceru Alžbětu (budoucí královnu

AlžbětuI.),a kdyžopětv roce1535otěhot- něla,o dítěpřišla,a jakkrálzjistil,tentokrát tomělbýtopravduchlapec.Stalosetov den pohřbu KateřinyAragonské, která 7. ledna roku1536zemřela.

Odtétochvílei dvorníastrologové,kteří

JindřichoviVIII.předpovídali,žemuAnna24Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

Anglický král Jindřich VIII.

proslul tím, že byl šestkrát ženat

a dvě své manželky nechal

popravit.

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 24
25Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

Boleynová porodí dědice, začali o královně rozhlašovat, že je stižena nějakou kletbou. NepřímotaknaráželinazemřelouKateřinu Aragonskou, jež své někdejší dvorní dámě

nikdyneodpustila,žejíodloudilamanžela.

Nelzeprotovyloučit,žekráltěmtokleve-

támpodlehlarozhodlseAnnyBoleynovéstůj

costůjzbavit.V tédoběseužvědělo,žese

JindřichVIII.zakoukaldokrálovninydvorní

dámyJanySeymourové,s nížhoAnnadokoncepřistihlavechvíli,kdys nídůvěrnělaškoval.Králteďčekaljennavhodnouzáminku, s jejížpomocíbymohlAnnuBoleynovouzavrhnout.Příležitostpřišlabrzy,neboťu dvora se začínalo šuškat, že královna byla Jindřichovi nevěrná, což byl velmi vážný zločin. Protoužv dubnuroku1536podepsalJind- řich VIII. rozhodnutí k vytvoření vyšetřovací komise, která měla prověřit podezření z královninýchprotistátníchrejdů,meziněž

sepočítalai nevěra.

O týdenpozdějibylzatčendvorníhudeb

ník a tanečník Mark Smeaton kvůli pode

zření,žeses královnoudopustilcizoložství.

Bylpodrobenkrutémumučení,běhemněhož

sek tomutozločinunejendoznal,aledokonce

jmenovaldalšítřišlechtice,kteřírovněžměli

Anna Boleynová byla druhou

ženou Jindřicha VIII. a její život

skončil na popravišti.

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 25


míts královnoumilostnýpoměr.Šloo dvořanyFranciseWestona,Hen- ryhoNorrisea WilliamaBreretona,kteřísicetatoobviněnípopírali,ale všichninakonecstejnějakovelezrádciskončilinapopravišti.

NásledovaloobviněníAnnyBoleynovéz incestu,podlekteréhoměla

spáti s vlastnímbratremGeorgemBoleynem,vikomtemz Rochfordu. TutonehoráznostudalaGeorgeovavlastnímanželkaa královninadalší dvornídámaladyJaneRochfordová,ježnamanželachorobněžárlila a tvrdila,žev sestřiněspolečnostitrávilhodněčasua obasiprýmezi

seboudovolovalinepatřičnédůvěrnosti.

BritskéveřejnostimělabýtAnnaBoleynovápředstavenajakocoura,

vžaloběseuvádělo,že„podléhajíc denně nemravnému tělesnému chtíči, přiměla zrádně a podle, necudnou konverzací, polibky, doteky, dary a dalšími nestoudnými podněty, několik králových blízkých služebníků, aby s ní hřešili a smilnili.“

Nazákladětěchtovykonstruovanýchobviněníbylakrálovnazačát

kemkvětnaroku1536zatčenaa uvězněnav Toweru.Žalobajivinila

z cizoložství,incestua spiknutíprotikráli,zacožbyljedinýtrest–smrt

nahořícíhranici,případněpopravastětímhlavy.

Nynízáleželojennakráli,jakévariantědápřednost.Tennakonecroz-

hodlo popravěmečem,a nikolisekerou,jakbývalov Angliizvykem.

Šloo jedinoumilost,kterouAnněposkytl.Popravamečembylarychlejší

a méněbolestivá,neboťkatůmsesekerapřiexekucičastosmekávala

a bylotřebai několikaran,nežbylodsouzenecusmrcen.

AnnaBoleynovábylapředpopravouzbavenatitulukrálovnyaman

želstvíprohlášenozaneplatné.Dne19.květnaroku1536bylanatower- skémpopravištisťataa jejíostatkyspočinulyv proutěnémkošiv kostele sv.Petrav okovech,kdebylyzavládykrálovnyViktoriev 19.stoletíobje-26Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 26


venya identifikovány.Dnesjemístojejíhoposledníhoodpočinkujiž řádněoznačeno,vždyťzločinů,z nichžbylaobviněna,senikdynedopus-

tila,cožkrálivesvýchdopisechtvrdilaaždosvéhotragickéhokonce.

JindřichVIII.pakjejichmalourusovlasoudceruAlžbětuprohlásilza

levobočka,aletotorozhodnutítřirokypředsvousmrtízměnila v zákoně o následnictvíAlžbětuopětprohlásilsvýmlegitimnímpotomkem,čímž získalaprávoplatnýnároknabritskýtrůn,a pozdějiseopravdustalajednouz největšíchpanovnicEvropy–královnouAlžbětouI.

PouhýchjedenáctdnípopopravěAnnyBoleynovéseJindřichVIII.

oženils JanouSeymourovou(1508–1537),kterábylazačátkemčervna

roku1536prohlášenanovoukrálovnou,i kdyžk jejíoficiálníkorunovaci

proneustáléodkladynakonecnedošlo.Janapočátkemroku1537otě- hotnělaa konečněporodilakrálivytouženéhodědice,jenždostaljméno Eduard.JindřichVIII.prýštěstímplakala zdáse,žeJanaSeymourová bylajedinouženou,kterouopravduupřímněmiloval.

Nicméněpakdošlokneštěstí.Královna,vyčerpanáporodem,seužpo

třechdnechzúčastnilaoslavprincovanarození,anižtušila,žev nídřímá smrt.Zapárdnídostalavysokéhorečky,k nimžsenedostatečnouhygienoupřidalaotravakrvez nezhojenérányv pobřišnici.Nežzemřela,trá- pilaseještětýden.Králbylžalembezsebe.Vystrojiljípompéznípohřeb a jejíostatkyspočinulyv kaplisv.JiříveWindsoru,kdebylo desetletpo

zdějipojejímbokupohřbeni onsám.

SmrtíJanySeymourovémanželskýživotkráleJindřichaVIII.ne-

skončil,ačkolitrvalodalšítřiroky,nežseznovu(počtvrté)oženil.Tento- krátsejehovyvolenoustalav lednuroku1540dceraněmeckéhovévody AnnaKlevská(1515–1557).Byltovšaksňatekz politickýchdůvodů, anglickýkrálsiodněhoslibovalzlepšenísvýchkontaktůs protestant27Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 27


skýmizeměmia svounovouženunemiloval,neboťsemunelíbilajejí

tělnatostaninedostatečnáhygiena.AnnaKlevskáhoprostěodpuzovala

a odmítals nísdíletlože.Navícneumělaanglicky,novýjazyksemusela

nejprvenaučit.

Tonemohlopřinéstnicdobréhoa užo párměsícůpozdějisekrálza

čaldvořitpřekrásnérusovlasédvornídáměaneteřimocnéhovévodyzNor-

folkuKateřiněHowardové(asi1520–1542).Bylatokoketnímladádívka,

kterámělazaseboujižněkolikskandálníchmilostnýchdobrodružství, a takjijejírodinadalak dispozicijakodvornídámuk Jindřichovudvoru. Kdyžjikrálzačalzahrnovatsvoupříznía dary,rychlesvolilak tomu,

žesestanejehomilenkou.AleJindřichVIII.měljinýplán.Chtěl,abyse

Kateřinastalajehonovoumanželkou.

NenaplněnýmanželskýsvazeksAnnouKlevskoubylrychlerozveden,

cožbylproněmeckoušlechtičnušok.Obávalasehlavnětoho,žejiJind-

řichVIII.pošlezpětdomů,neboťvznešenárodinaklevskéhovévodybyvní

spatřovalaviníkazostuzeníceléhojejichrodu.JindřichVIII.seovšem

tentokrátprojeviljakokavalír.Postaralseo to,abyAnnaKlevskážilaaž dosvésmrtiv Anglii.Annasvédvornídáměnijaknezazlívala,žejípře-

bralamanžela.PotécoseKateřinaHowardovástalavčervenciroku1540 novouanglickoukrálovnou,s nídáludržovalapřátelskékontakty.

Tím,kdokrálovonezdařenémanželstvísAnnouKlevskouodnesl,byl

jehokancléřThomasCromwell(1485–1540).Právěonhototižpro- sadila 28.červenceroku1540zatotopochybenískončilkvůliobvinění

zezradynapopravišti.

KrálKateřinuHowardovouzahrnulbohatýmidary.Darovaljídia-

mantovýnáhrdelníki četnézámkya hrady,kterépředtímpatřilypopra-

venémuCromwellovia zesnuléJaněSeymourové.28Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 28
Vladimír Liška

VLADIMÍR LIŠKA


15. 1. 1955

Vladimír Liška, přední český záhadolog a spisovatel se narodil 15.1.1955.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (obor historie, český jazyk). Stal se jedním z vedoucích ufologického projektu Záře. Jeho zájmy: archeoastronautika, historie, ufologie a parapsychologie, na toto téma vydal v různých masmédiích celou řadu odborných studií.

Liška – Vladimír Liška – více informací

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.