načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - Vladimír Liška

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů

Elektronická kniha: Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů
Autor:

Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo až dlouho poté, co se odehrály. Mnohé z nich jsou ale dosud ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  139
+
-
4,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » XYZ
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 190
Rozměr: 22 cm
Úprava: tran : ilustrace, portréty
Vydání: 1. vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-750-5506-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kapitoly odhalují různé zajímavosti ze soukromého života evropských panovníků i aristokratů. Známý záhadolog se zaobírá smrtí královny Johany Bavorské, rodinným životem anglického krále Jindřicha VIII., osudem syna španělského krále Filipa II. dona Carlose, skandálem kancléře Francise Bacona, okolnostmi násilné smrti ruského cara Pavla I., aférou rakouského plukovníka Alfreda Redla nebo nerovnorodým manželským svazkem rakousko-uherského následníka Františka Ferdinanda d’Este s Žofií Chotkovou.

Popis nakladatele

Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo až dlouho poté, co se odehrály. Mnohé z nich jsou ale dosud neobjasněné, což historiky neustále nutí k bádání a touze po vyřešení pikantností mocných. Ve čtrnácti příbězích se autor snaží poodhalit dosud skrytá zákoutí, domýšlet drobné nuance a pátrat pro příčinách a úmyslech historických osobností. Skrze moc je totiž, jak sami uvidíte, možné vše… Pojďme si společně připomenout, které kauzy zahýbaly evropskou historií a vtiskly do ní svůj nesmazatelný, mnohdy tajemný otisk.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Velké aféry a skandály

evropských

panovnických dvorů

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.xyz.cz

www.albatrosmedia.cz

Vladimír Liška

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2016

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


AFÉRY

a

SKANDÁLY

evropsk ̆ch

panovnick ̆ch

dvorÛ

Vladimír Li‰ka

Velké

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 3ObsahProlog 7

Kapitola 1

Zardoušenákrálovna(JohanaBavorská) 9

Kapitola 2

Krvavéorgiekrálovskéhomaniaka(JindřichVIII.) 21

Kapitola 3

VražednéaféryBorgiů(Rodrigoa CesareBorgiové) 33

Kapitola 4

Láskaažzahrob(JohanaŠílená) 47

Kapitola 5

Sadistickýprinc(donCarlos) 57

Kapitola 6

Intrikánovospiknutí(JiříPopelz Lobkovica RudolfII.) 71

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 5

Prolog 7

Kapitola 1

Zardoušená královna (Johana Bavorská) 9

Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.) 21

Kapitola 3

Vražedné aféry Borgiů (Rodrigo a Cesare Borgiové) 33

Kapitola 4

Láska až za hrob (Johana Šílená) 47

Kapitola 5

Sadistický princ (don Carlos) 57

Kapitola 6

Intrikánovo spiknutí (Jiří Popel z Lobkovic a Rudolf II.) 71


Kapitola 7

Korupční skandál anglického kancléře (Francis Bacon) 81 Kapitola 8

Tajemství vězně se železnou maskou (Ludvík XIV.) 91 Kapitola 9

Bestie musí zemřít! (Ludvík XV. a Jean Chastel) 101 Kapitola 10

Smrt nepohodlného cara (Pavel I.) 113 Kapitola 11

Královská kurtizána (Ludvík I. Bavorský a Lola Montézová) 131 Kapitola 12

Navzdory císaři (František Ferdinand d’Este aŽofie Chotková) 147 Kapitola 13

Aféra nebezpečného vyzvědače (Alfred Redl) 159 Kapitola 14

Královský skandál (Eduard VIII. aWallis Simpsonová) 173 Epilog 187 Přehled použitých pramenů a literatury 189

PrologTatoknihajehistorickouexkurzíasondážídopozoruhodnýchživot

níchosudůpříslušníkůněkdejšíchspolečenskýchelitnavýznamných

evropskýchpanovnickýchdvorech,ježstáleskrývajímnohánevyřešená

tajemství.V tomtosmyslujsounávratyk příběhůmtohotosouboru

postavevropskýchdějinprohistorikyi publicistystálouvýzvoukhle

dánía nalézánídosudneznámýchdějinnýchsouvislostí,cožmůženěkdy

vésti k velicepřekvapivýmpoznatkůma závěrům.

Aféryaskandálymocnýchaslavnýchlidívždybylyajsoupřitažlivými

tématyk diskusími spekulacím,jimžsenelzevyhnoutaniv případech

dnesjižvzdálenýchhistorickýchudálostí,natožpakudálostízcelane-

dávných.Obsahemtétoknihyprotonemůžebýtstroháhistorickálitera-

turafaktu,jakbysez jejíhonázvumohlozdát,alesoučasnědonívstupuje

itematikazáhadologická,cožsiceprofesionálníhistorikymůžeponěkud

znepokojovat,nadruhéstraněprávětatoskutečnostdodáváhistorické

literatuřefaktupodivuhodný,někdydokoncenonkonformnípopulárně-

-naučnýrozměr,jenžv přísněvědeckýchhistorickýchspisech,stavějících

napouhýchdějinnýchfaktech,většinouchybí.

Doufám,žemičtenářiodpustítentopřístup,kterýsedosvýchknih

vždysnažímvkládat,neboťsev ničemneprohřešujetomuzákladnímu–7001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 7

Prolog

totižpravdivostizákladnídějinnéfaktografie.Čtrnáctpříběhů,o nichž

jev tétoknizeřeč,protonenížádnouhistorickoumystifikací,i kdyžse

v částiz nichjednáonekonvenčnízobrazeníúdajnějižznámýchskuteč

nostínebojdeo nalézánízcelanovýchsouvislostíi závěrův závislostina

známýchfaktech.Proněkohotojistěmůžebýtdiskutabilnímetodologie

zpracováníbiografickétematiky,projinéhonaopakpřijatelnýzpůsob,

jakseblížea comožnánejsrozumitelnějiseznámitshistorickýmiposta

vami,kterébuďpřímopatřilymezipanovnickouelituEvropy,nebose

jednaloovelmiprosluléosobnosti,ježsepohybovalyvblízkostivýznam-

nýchvladařůatakčitakjeovlivňovalynebosezapsalydopovědomípa

novnickýchdvorůsvýmiskandálnímiskutky.

Jednopojítkomezivýběremudálostía osobností,kteréjsemdotéto

knihyzařadil,všakzůstáváneměnné.Jetoskutečnost,žemoca sláva

jdouvětšinourukuv ruce,neboťlidébažícípomocizpravidlatoužíi po

slávě.Slavnýmseovšemčlověkmůžestátnikolijenskrzemoc,kterou

získal,alei prostřednictvímjinýchskutků,jimižsenezapomenutelně

zapsaldoběhučasu.Nevždytobývajípouzeskutkypozitivnínebosym-

patické,častov nichnacházímetragiku,čidokoncezločinnéúmysly.

Protojsemvybralprávětentosouborskandálůa afér.Životníosudy

hlavníchprotagonistůtěchtopříběhůbylynajednéstraněv mnohém

podobné,jindynaopakzcelaodlišné,alevkaždémpřípadějsembylve

denjejichrozmanitostí,přičemžsvoupovahoukaždýztěchtopozoru

hodnýchpříběhůzůstávájedinečný.Možnájetomuprávěproto,žejde

zároveňo příběhymocnýcha slavnýchhistorickýchosobností,v nichž

nenínouzeo dějovézvraty,jimižsenavždya nezapomenutelnězapsaly

dodějin,a stalysetakvlastněnesmrtelnými.

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 8

Kapitola 1

Zardoušená královna

(Johana Bavorská)Českýkrála císařSvatéříšeřímskénárodaněmeckéhoKarelIV.z rodu

Lucemburků(1316–1378)bylvesvédoběnejenjednímznejvýznam

nějšíchstředověkýchvladařův Evropě,alei proslulýdiplomata válečník.

Jevšaktřebazdůraznit,ževálkámdávalpřednostjenvnevyhnutelných

případech,apokudexistovalajinášancenařešenímocenskýchkonfliktů,

preferovaldiplomaciiapolitickékompromisyjakonejefektivnějšízpů

sobeliminacesporůi válečnýchhrozeb.

Součástíjehodiplomatickýchaktivitvšakbylai sňatkovápolitika,

díkykterésemudlouhálétadařiloposilovatsvoumoca vlivzejména

v rozdrobenéněmeckéříši,zmítanésporymezitamnímivévodyakní

žaty,cožodKarlaIV.vyžadovalonejenstátnickýrozhled,alei dobrý

přehledovratkémocenskérovnovázevtétočástiEvropy.Býtřímsko-

-německým panovníkem totiž neznamenalo zákonitě jeho nadvládu

vněmeckéříši,spíšesejednaloo titulnejvyššíhoarbitra,kterýsvýmpoli-

tickýmvlivempomáhaltentoroztříštěnýkonglomerátfeudálníchstátů9001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 9

Kapitola 1

Zardoušená královna (Johana Bavorská)

a státečkůudržovatv jednotnémsvazku,v němžjakocísařpředstavoval

vrcholnoumocenskouautoritu.

NaKarloviIV.jepozoruhodné,žetutoautorituúspěšněprosazoval

a udržovaltéměřpoceloudobusvévlády,i kdyžsetoobčasneobešlobez

mocenskýchtřenic,kterýmpakčelilvšemiprostředky,ježmělkdispo

zici–vyjednáváním,uplácením,rozdávánímprebend,titulůa privilegií,

vojenskýmiintervencemi–,alei jižzmíněnýmuzavíránímsňatků,které

patřilydoarzenálujehopragmaticképolitiky.KarelIV.bylvelicevzdě-

lanýmstátníkema nasvoudobunadprůměrněschopnýma realisticky

uvažujícímpolitikem.

Takézásnubya sňatekjehonejstaršíhosynaa dědicečeskéhotrůnu

VáclavaIV.(1361–1419)s JohanouBavorskou(1356–1386),jenžse

v záříroku1370uskutečnilv Norimberku,bylvýsledkemjehopoliticky

motivovanýchkalkulací.V tédobětotižčelilopozicibavorskýchvladařů

ohledněčástiBranibor,nakterévznesloprávněnédědickénárokyahod

laljezačlenitk zemímKorunyčeské.Bavorskáknížatasetehdyzapojila

dotajnéhospolkus polskýma uherskýchkrálema jejichspolečným

cílemnebylonicmenšíhonežoslabitmocKarlaIV.v německéříšiaza

mezitpřipojeníčástibraniborskéhoúzemík Českémukrálovství.

KdyžKarelIV.zjistil,žeprotiněmustojísilnákoalice,kekterése

navícpřipojili braniborskýmarkraběOtto,reagovalnavzniklénebez-

pečí,hrozícípřerůstveválečnýkonflikt,dvojímzpůsobem.Sámuzavřel

obranný spolek s pomořansko-štětínskými knížaty i českou šlechtou

a preventivněobsadilLužici.Jehodruhýkrok,jímžsesnažilvrazitklín

mezibavorskévladaře,bylpronějtypický:Jednomuz bavorskýchknížat

Albrechtovinabídlspojenectví,ježmělobýtstvrzenoisňatkemmladič

kéhocísařovasynaVáclavaIV.s JohanouBavorskou.10Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 10

Bavorský kníže Albrecht tuto velkorysou císařovu nabídku přijal,

a KarloviIV.setímtomanévrempodařilonarušitdosavadníjednotu

bavorskýchvladařů,neboťkníženynípřešelnajehostranu.KarelIV.

sibylzároveňvědomtoho,žepřiurčitébudoucívývojovékonstelaciby

VáclavIV.díkytaktovzniklémupříbuzenskémuvztahujednoumohl

vznášetnárokyi naBavorsko–neboalespoňnatučástnáležejícípod

Albrechtovuvládu.

VáclavIV.a JohanaBavorskásetakocitliv postavenídůležitýchfigur

v tétocísařovědiplomatickéhře,anižprotidohoděo chystanémsňatku

mohlicokolinamítat.Vždyťmítzamanželadědicečeskéhokrálovského

trůnuseJohaněi jejímuotcijevilovelicevýhodnéa KarluIV.sezase

uvolnilyrucek nadcházejícímubojio braniborskédědictví,kdymohl

počítats nezanedbatelnoupodporouknížeteAlbrechta,kterýseměl

nynístátnejenVáclavovýmtchánem,alei císařovýmspojencem.

Takužtov těchdobáchchodilo.Sňatkymezičlenyvládnoucíchrodů

bylyvětšinoudiktoványdiplomatickýmia politickýmimotivyananě

jakécitymezibudoucímimanželi,kteřísečastoanineznali,nikdopříliš

nedbal.Mocenskéa dynastickézájmybylypřednější.

VtomtoohledunebylanisňatekteprvedevítiletéhoVáclavasečtrnácti

letouJohanouBavorskoužádnouvýjimkou.NavícužbylVáclavIV.titu-

lárněčeskýmkrálem–KarelIV.neponechalnicnáhoděa jiždvouletého

kralevicenechalv roce1363korunovatčeskýmpanovníkem.Faktickyse

všakVáclavIV.mohlujmoutvládyv Českémkrálovstvíažv okamžiku,

kdymuotecbuďpostoupíčeskýtrůn,neboodejdenavěčnost.

Abyvšemělopatřičnoudůstojnost,jaksenamladýkrálovskýpár

slušelo,bylai JohanaBavorskákrátceposňatku,17.listopadu1370,

v Prazekorunovánačeskoukrálovnou.Pronitomuseloznamenatněco11Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 11

naprostoúžasného,neboťsestalakrálovnoujednohoz nejmocnějších

rodův Evropě.Conatom,žejejímanželještěaninedorostldopuberty,

časemsetomělozměnit.

Jepochopitelné,žetotomanželstvínemohlobýtposvatběnaplněno,

a tradujese,žek prvnímuintimnímusblíženímeziJohanoua Václavem

došloažněkdykolemroku1376.ToužbyloVáclavoviIV.patnáctlet

a formálnědosáhlplnoletosti.

ToudobouužJohanažilašestýmrokemv Čechácha jistětentočas

neprožilanadarmo.Vzhledemktomu,žesejejíporučnicíanejbližšírád-

kyní stala sama císařovnaAlžběta Pomořanská (1347–1393), čtvrtá

manželka Karla IV., dá se předpokládat, že mladičkou snachu vedla

k přípravámjejíhobudoucíhoposláníkrálovskémanželkyaučilajidvor

skéetiketě.Johanabylajistězasvěcovánaidovedeníkrálovskédomác

nostiaučilasečeskémujazyku,kterýběhemněkolikaletúspěšněovládla.

A protožecísařKarelIV.bylvelicebohabojnýmuž,nepochybněseJo-

hanědostaloi náležitéhocírkevníhovzdělání.

SvéprominentnípostavenícísařovnysiAlžbětaPomořanskáupraž

skéhodvorapečlivěstřežilaaurčitěhledělainato,abyjíopouhýchdevět

letmladšíJohanaBavorskánepřerostlapřeshlavu.KdyžbylKarelIV.

nacestách,císařovnasvéhomanželavevšemzastupovalaatehdyjíJohana

bylapodřízenaúplněvevšem.

Můžemesejendomýšlet,žeseJohanaBavorskázpočátkuvPrazecítila

jakotrpěnácizinka,odkázanánapomoca radysvétchyněminimálnědo

doby,nežbylasamaschopnásesvýmokolímkomunikovatčesky.Většina

služebnictvatotižbyliČeši,i kdyžvýšepostavenídvořanéjistěněmecky

uměli.Teprveseznalostíčeštinynanipražskýdvůrzačalpohlížetjako12Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 12

naskutečnoučeskoukrálovnu.PakseiJohanamohlavůčiAlžbětěPo

mořanskékonečněcítitjakojejírovnocennápartnerka.

Václavovamanželkamezitímz dívkydospělav ženu,kterázačala

plniti svéintimnímanželsképovinnosti.Jejídosavadnípodřízenéposta-

veníseu dvorazačaloměnitaužsenemínilacísařovněvevšempodvo

lovat,cožs sebouzákonitěvnášelodojejichvzájemnýchvztahůi jisté

napětí.V listopaduroku1378KarelIV.,sužovanýjiždlouhérokydnou,

vesvýchdvaašedesátiletechzemřelnazápalplic.V posledníchtýdnech

předsmrtímuselnavíctakřkanehybněležets těžkouzlomeninoukrčku

a zřejměužaninemělvůližít.

Situacenapražskémdvořeserázemzměnila.Z císařovnyAlžběty

Pomořanskésestalavdovaa sedmnáctiletýVáclavIV.sejakonovýčeský

panovníkujalvládynadobrovskýmúzemímzahrnujícímvedleČech

i Hornía DolníLužici,českálénav Saskua HorníFalci,slezskáknížec-

tvía Markrabstvímoravské.Nadtohojehootecužv roce1376nechal

korunovati nakráleSvatéříšeřímskénárodaněmeckého.

ZbylídvaKarlovisynové,Zikmund(1368–1437)aJan(1370–1396),

získalidosprávyjenmenšíúzemí.DesetiletýZikmundsestalmarkrabě-

temBraniborska,kteréKarelIV.nakonecroku1373opravdupřipojil

kČeskémukrálovství,ateprveosmiletýJanzískalvévodskýtitulseZho-

řeleckem.ObateďbylipodřízeniVáclavoviIV.jakosvémulennímupánovi.

PostavenídvaadvacetiletéJohanyBavorskéu dvorabylonáhlejiné.

Nyníbylamanželkoučeskéhopanovníkaa římsko-německéhokrále,

pokud však si myslela, že konečně bude mít nadcísařovnouAlžbě

touPomořanskoupřevahu,mýlilase.NezkušenýVáclavIV.bylnasvé

nevlastnímatce(Václavsenarodilz třetíhoKarlovamanželstvís Annou

Svídnickou)závislý,neboťprávěonadobřerozumělapolitickésituaci13Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 13

nejenv Českémkrálovství,alei v německéříši,a mladičkýčeskýpanovník

senajejíradydostspoléhal.VáclavIV.AlžbětěPomořanskézpočátku

dokonceumožňoval,abyhozastupovalavestátnickýchzáležitostech

a ponechávaljíiniciativui v řízeníjímjmenovanékrálovskérady.Příliš

rádjisiceneměl,uznávalovšemjejístátnickéschopnosti.

ProkrálovnuJohanuBavorskoutobylovelkézklamání,kdyžzjistila,

žeprvnídámouv královstvíi nadálezůstávájejítchyně,kteréVáclavIV.

v rukouponechalznačnoumoc.BrzypopohřbuKarlaIV.setotižstalo

cosipodivného.JohanaBavorskáz Prahyodcestovalanakrálovskýhrad

Písek,kdežilatéměřcelýrokv ústraní.Pročsvéhomanželatehdyopus-

tila,o tomsehistorikovédohadujídodnes,alezřejměk tomumuselamít

velmi vážné důvody, mezi kterými mohly být i neshody s Alžbětou

Pomořanskou.

VáclavIV.bylpřílišmladý,nežabysepolitickýmrozhledemmohlvy-

rovnatsvémuzesnulémuotci.Uvítalproto,žesecísařovna-vdovaAlžběta

ujalarozhodčírolev důležitýchpolitickýchzáležitostech.Navíctopro

nějbylopohodlné.Sámsemohlmnohemvícoddávatlovua pitkám

s přáteli,zatímcořešenípolitickýchadalšíchstátníchzáležitostípřene

chávaljiným.

JohaninodchoddoPískuzřejměnakonecuvítal,tradujese,žemu

manželka vyčítala jeho lehkomyslnost a sklony k nadměrnému pití.

To,cojipřiměloopustitpražskýdvůr,možnánemuselybýtnakonecjejí

rozepřescísařovnouAlžbětou,alehlavněneshodysmanželem.Jejíman-

želstvís králemVáclavemIV.zůstávalodlouhálétabezdětné,cožmohlo

býtjednouz vážnýchpříčinrodinnýchkonfliktů.

Johaninýmpobytemnapíseckémkrálovskémhraděsevšaknicnevy

řešiloa VáclavIV.senaopakdostávaldostáletěsnějšízávislostinasvých14Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 14

rádcích,kteříbylizároveňjehokumpányz mokréčtvrti.A takseJohana

Bavorskáporocevrátilaz PískuzpětdoPrahy,abysepokusilakrálepři-

mětk většímířeodpovědnostiv řízenízemě,neboťproblémů,kteréměl

v Českémkrálovstvířešit,přibývalo.Zejménadomácíaristokraciesne

libostíneslaskutečnost,žepanovníkdávápřednostsvýmpochybným

oblíbencůma odměňujejedůležitýmifunkcemii prebendami.České

panstvo(Rožmberkové,Markvarticiaj.)kritizovalokrálezato,žeseob-

klopujelidmineurozenéhopůvodu,místoabysvoumocopíraloboha

toušlechtu,jaktokdysidělalKarelIV.

VáclavIV.sečasemdostalidovážnýchmocenskýchsporůspražským

arcibiskupemJanemz Jenštejna,snímžhonapočátkupanováníspojo

valovelképřátelství.Avšakpoprodělanévážnéchoroběsearcibiskup

změnila začalkrálenabádatk tomu,abypřestalhřešits cizímiženami

a skončils bujarýmipitkami.Vyčítalmupoživačnýazhýralýzpůsobži

vota,cožVáclavaIV.nesmírněiritovalo.Vroce1384jejichvzájemnéspory

nakonecvyvrcholilydotémíry,žepanovníkzbavilJenštejnafunkcekrá-

lovskéhokancléřea přestalses nímstýkat.

PražskýarcibiskupakrálovnaJohanaBavorskábylizřejmějediní,kdo

sekráledůsledněsnažilipřimětk tomu,abysvévladařsképosláníko-

nečnězačalbrátvážněa pokračovalv rozvážnépoliticesvéhootce.Ale

VáclavIV.chápalmoc,kterámubylasvěřena,naprostoodlišněa začínal

vystupovatjakoautokratickýpanovník,jehožvůlisemělivšichnipodři-

zovat.Dokoncesekvůlitomuvezlémrozešeli sesvoumacechou,císa-

řovnouAlžbětouPomořanskou,jejížradyzačalostentativněpřehlížet.

U Jenštejnavšaktvrděnarazil.Pražskýarcibiskupsveřepěhájilnezávis-

lostcírkvenapanovnickémocia bránilkrálizasahovatdocírkevních

záležitostí.15Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 15

O JohaněBavorskébyloznámo,žemělas Jenštejnempřátelskévztahy

a sporysvéhomanželas nímurčitěpovažovalazaněco,coČeskémukrá-

lovstvíneprospívalo.Nenísiceznámo,zdasedotěchtojejichkonfliktů

snažilanějakzasahovat,alepodlevšehosiposvémnávratuz Písku

u pražskéhodvoravybudovalamnohemautoritativnějšípostavení.

Česképanstvo,ježkrálekritizovalozato,žeažpřílišpodléhásvým

oblíbencům,mělokrálovnuv úctěprávěkvůlitomu,žesesnažilaVác-

lavaIV.usměrňovatk tomu,abysivícehledělvladařskýchpovinností

a nenechávalseovlivňovatrádci,kteříhledělipředevšímnasvůjvlastní

prospěch.

Tytoosoby,tvořícíkrálovskoudružinua zároveň–jakzdůrazňoval

historikFrantišekPalacký–i jeho„kabinetnívládu“,sevyznačovalytím,

žesejednaloo bezohlednékořistníkya kariéristy,kteříkrálivevšem

poslušněpřikyvovali.Většinoušloo příslušníkynižšíšlechtyaměšťan

stva,jimižseVáclavIV.nejradějiobklopoval.Mezinimilzepřipomenout

nejvyššíhokrálovskéholovčíhoa křivoklátskéhopurkrabíhoJíruzRoz

tok,královskéhomaršálkaJanaČúchazeZásady,vyšehradskéhopurk-

rabíhoChvalazeRzavého,zemanyHyncePluhaz Rabštejna,Kunáta

KaplířezeSulevic,BořivojezeSvinařnebobohatéhoměšťanaapoz

dějšíhokrálovskéhopodkomoříhoZikmundaHulera.Tivšichnitvořili

vlivnoudvorskoulobbya zároveňbylipodněcovateliakumpánypanov

níkovanezřízenéhozpůsobuživota.

Místotoho,abysiVáclavIV.vzaldobřemíněnéradysvéženyk srdci,

taknanizanevřel,a snadjidokoncepodezíralz politickéhospojenectví

spražskýmarcibiskupem.Královnuzačalzanedbávat,mělmilostnépletky

s jinýmiženamia stálečastějipobývalnakrálovskýchhradech,Žebráku,

Křivoklátě a Karlštejně, kam při svých loveckých výpravách zajížděl.16Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 16

A právěKarlštejnsestalo silvestrovskénoci31.prosinceroku1386jeho

manželceosudným.

Cosetehdyskutečněodehrálo,zůstávádodnespředmětemnejrůz-

nějšíchdohadůa spekulací,neboťcovímes určitostí,jepouzefakt,žeté

nocikrálovnuzardousiljedenz panovníkovýchloveckýchpsů.Naprosto

nečekaněnanizaútočilvechvíli,kdyvstalazesvéholože,a prokousljí

hrdlo.Nebožačkasebolestízhroutilanazema běhemněkolikaminut

vykrvácela.

Takovájedodneshistorikytradovanáverzekarlštejnskétragédie,nad

kterouvšakvyvstáváhnedněkoliknezodpovězenýchotazníků.

Předevšímnevíme,jaksekrálovnaJohananaKarlštejněocitlaa zda

přijelazaVáclavemIV.nanávštěvu,neboz Prahyodcestovalispolečně.

V prvnímpřípadějemožné,žes nímpotřebovalamluvitoněčemdůle

žitém,v druhémsenabízídomněnka,žesinaKarlštejnjeliodpočinout,

případněžesejednaloo pokusnovéhomanželskéhosblížení–pokud

mezinimiopravduvládlynapjatévztahy,jakseněkteříhistorikovédo-

mnívají.

Takčitak,ténociprýkrálovnaspalaveVáclavověložnici.Podlejedné

verzeseJohanav nociprobudilaa hledalav místnostipotměnočník,aby

siulevila.Václavovýmzvykembylo,žes nímv jehokomnatáchspávali

i někteříjeholovečtípsi–a ténocimělu sebev ložnicisvouoblíbenou

dogu.KdyžJohanavstalazlože,pesvetmězřejmězpanikařil,aneboťbyl

vycvičenkekrálověochraně,v okamžiku,kdyseJohanakekrálipřiblí-

žila,naniskočila prokousljíhrdlo.Manželčinzděšenývýkřikurčitě

Václavaprobudil,aletoužJohanaleželanazemiv tratolištikrveaza

krátkopředvyděšenýmmanželemskonala.Dogajíprokouslakrčnítepnu

a nebožačkarychlevykrvácela.17Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 17

Jináverzeo tétotragickéudálostiříká,žeseJohanězdálzlýsen,zně

hožseprobudilaa nalůžkuseprudceposadila.Pes,kteréhozřejmětato

jejínečekanáreakcevylekala,naniokamžitězaútočila zardousiljidříve,

nežsicelározespalávůbecstihlauvědomit,coseděje.

Jednojejisté.Protiútokutakvelkéhozvířete,jakýmkrálovadoga

byla,nemělažádnoušanci.To,žepesútočilpřímonajejíhrdlo,svědčí

nepřímoi o tom,žesejednaloo cvičenéhozabijáka.

Vyvstáváovšemotázka,pročhokrálvesvéložnicinechával,kdyžtam

snímbylaijehožena.Muselpřecevědět,žejipestakdobřeneznáažeby

jimohlohrozit.Snadsitoneuvědomil,alecokdyžsevšeodehráloúplně

jinak?Přiténešťastnéudálostipřecenebyližádnísvědkovéa jediný,kdo

věděl,cosedoopravdystalo,bylpouzekrálsamotný.

Bohužel,v celémtomtopříběhunarážímenanedostatekjakýchkoli

bližších informací. Dejme tomu, že se královna opravdu probudila

a chtělanajítnočník.Zaútočilbynanipesokamžitěa bezjakéhokoli

varování?Vždyťpokudbysek útokuchystal,přinejmenšímbynejprve

zuřivěvrčel,cožbykrálovnuzastavilo,aurčitěbysesnažilamanželapro-

budit,abyzvířeuklidnil.

AleVáclavIV.mohlspátvelicetvrdě,možnátohohodněvypil,anebo

byljenunavenýa nacelousituacizareagovalpřílišpozdě.Přestovpří

padě,žeprobuzenákrálovnaskutečněvstalaz postele,mělamnohem

většíšanciseútokuzvířetebránit,nežkdybyjidoganapadlarozespa-

loua sedícínalůžku.Tobybylajejíschopnostklástodporminimální.

Královninprudkýpohybpřiprobuzenízezléhosnaa možnái výkřik

mohly psa skutečně vyděsit, a proto zareagoval zabijáckým útokem.

V tuchvílizvířekrálovnuvnímalojakovetřelce,kteréhojetřebazlik-

vidovat.18Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 18

Nabízí se ještě jedno možné vysvětlení.

Králanikrálovnaještěvůbecnespalia teprve

sechystaliulehnout.Možnáspoluoněčemhla-

sitědiskutovali,mohlojítdokoncei o hádku.

VáclavIV.bylpověstnýsvouprchlivostíane

snášel,kdyžmuněkdoodporoval.Pesman-

želskourozepřisledovalsevzrůstajícínervo

zitoua svéhopánamohlv tuchvílivnímat

jakoohroženouosobu,zatímcovkrálovněvi

dělnepřítele,kterýchcekráliublížit.Možná

Johana udělala nějaký rychlejší pohyb, jenž

sestalspouštěčemtoho,žeprotinídogaza-

útočila.Možnost,žebyVáclavIV.přiostré

hádce dokonce psa sám proti své manželce

poštval,jesiceúděsná,nicméněanitanení

vyloučena.Prchlivost,jakznámo,někdyza-

temňujerozum.

TragickásmrtJohanyBavorskéjistěvzbu

dila mezi obyvatelstvem Českého království

pozornost,alenikdok nínebylschopenříci

nicurčitého.Dokoncei fakt,žeseVáclavIV.

nezúčastnil manželčina pohřbu v katedrále

sv.Víta, je dodnes vysvětlován dvojímzpů

sobem.

PodlejednéverzebylVáclavIV.královni-

nounečekanousmrtítakzdrcen,žesezhrou-

tila nebylschopennajejípohřebvůbecjít.19Zardoušená královna (Johana Bavorská)

Český panovník Václav IV. se stal

o silvestrovské noci roku 1386

svědkem nečekané tragédie,

kdy jeho první manželku Johanu

Bavorskou na Karlštejně

zardousil velký pes.

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 19

Radějiodjelz Prahy,abyzaplašildeprese,kterésehozmocnily.Podle

druhéverzeodcestovalponeštěstínasvůjloveckýhradŽebrák,kdese

věnovalhonitběa radovánkám,neboťmunakrálovniněsmrtivůbec

nezáleželo.Uždlouhosis nínerozuměla jejívěčnémentorovánímušlo

nanervy.

ZatímcoprvníverzeVáclavaIV.zobrazujecobymilujícíhomanžela,

kteréhoJohaninasmrtzdrtila,druháhoukazujevnegativnímsvětlejako

lhostejnéhočlověka,kteréhosekarlštejnskátragédienijakcitelnějine-

dotkla.Kteráz těchtoverzíjevšakbližšípravdě,nelzesurčitostíroz

hodnout.

Jemožné,žesekrálmanželčinapohřbunezúčastnilproto,žehotrá-

pilosvědomí?Vyčítalsisnad,žejezajejísmrtodpovědný?Nebylobyse

čemudivit.Kdybypsíhozabijákanenechávalpřesnocvesvéložnici,

mohlajehomanželkaještěžít.Byltopřeceon,kdojivystaviltaknebez-

pečnémuriziku.A pouzeonvěděl,coseténociodehrálo.

TrpělVáclavIV.pocitemviny?Jistětonevíme,neboťtototajemstvísi

s sebouvzaldohrobua zřejměnikdyseužk tétonešťastnéudálosti

nevracel.Vímevšak,ženedlouhoposmrtiJohanyBavorskézačalVác-

lavIV.vestálevětšímířeholdovatpitívína,ažseznějpočasestalalko

holik.Utápělnezřízenýmpitímžal,anebovinu?Tatootázkaužzůstane

navždybezodpovědi.

ManželskýživotVáclavaIV.všaksmrtíJohanyBavorskéneskončil.

Uždvarokypotésečeskýkrálopětoženil(1389)–tentokrátsJohaninou

sestřenicí,teprvedvanáctiletouŽofiíBavorskou(1376–1425).Karlštejn-

skoutragédiisicečeskýpanovníkpřekonal,alemožnásemuonaosudná

nocvevzpomínkáchvracelapocelýzbytekjehoživota.

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 20

Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka

(Jindřich VIII.)AnglickýkrálJindřichVIII.Tudor(1491–1547)máv dějináchpověst

krutéhovladaře,oněmžkdysibritskýspisovatelCharlesDickenspro

hlásil,žebylnesnesitelnýmsurovcema ostudoulidskéhorodu.Bylvšak

tentopanovníkskutečnětakovýmtyranem,jakseo němtraduje,nebo

naopakmužemmnohatváří,vněmžselidskostmísilas nelidskostí,jak

bylou některýchstředověkýchvládcůcelkemběžné?

JednavěcJindřichaVIII.skutečněproslavila.Byltotižcelkemšestkrát

ženatýadvězjehomanželeknakonecskončilyvrukoukatanapopravišti,

atourčitěběžnénebylo,ačkolisezavládytohotopanovníkavAngliipo-

pravovalojakonaběžícímpásu.

Šloo nejdrsnějšídobu,jakoukdytatozeměpoznala,přitomJind-

řichVIII.bylvzdělanýmuž,skvělýtanečník,výtečnýjezdecnakoniine

přemožitelnýrytíř,horlivýčtenářkniha milovníkhudby.Víse,žeuměl

hrátnařaduhudebníchnástrojů,dokoncesámkomponovala zanechal

posoběnatřicetinstrumentálníchskladeba písní.Svýmzpůsobembyl21001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 21

Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

JindřichVIII.renesančníosobností,alev politiceneznalpřítele,příliš

muzachutnalamoca vAngliipomocíkrvavýchrepresínastolilpanov

nickýabsolutismus.Skandálnípopravyjehodvoumanželekmupřede-

všímv zahraničívyneslypověstkrutéhoa nelítostnéhovladaře,kterýse

neštítíanitěchnejhoršíchzločinůk zachovánívlastníautokratickémoci.

Přitomnazahraničnívyslancevětšinoupůsobiljakookouzlujícímuž,

jenžmělosobitécharisma,pokudovšemnepropadlzáchvatůmzloby

s nevyzpytatelnýmireakcemiplnýminečekanýchemocí.

Už v jedenácti letech byl Jindřich zasnouben se španělskouprin

ceznouKateřinouAragonskou(1485–1536),kterábylavdovoupojeho

zemřelémbratroviArturovi.Vzaliseažposedmiletechabrzynatokrá

lovnaotěhotněla,aledítěsenarodilomrtvé.Podalšímtěhotenstvíse

manželůmnarodilsynJindřich,i tenvšakzáhyzemřel.Bylotoneštěstí,

neboťidalšíposoběnásledujícítěhotenstvídopadalastejně.Teprve

v roce1516sekrálovněnarodiladceraMarie(1516–1558),kterábyla

jedinýmjejichdítětem,ježsedočkalodospělosti,anakonecsestalaan

glickoukrálovnou.

Tvrdíse,žetobylošťastnémanželství,realitavšakbylazřejmějiná.

JindřichaVIII.velicetrápilo,žestálenemámužskéhodědice,azačaldá

vatpřednostmilenkám.V roce1519mujednaz nich–jistáBessie

Blountová (1502–1539) – skutečně porodila syna Jindřicha, ale šlo

o levobočka,právoplatnýdědictrůnunepřicházel.A taktošlos jeho

manželstvímz kopce.

VesvýchčtyřiatřicetiletechseJindřichVIII.hlubocezamilovaldo

jednézdvorníchdamsvémanželky,AnnyBoleynové(1501/1507–1536),

avroce1527serozhodl,žesesjižneplodnoukrálovnouKateřinouAra

gonskourozvedea oženíses mnohemmladšíAnnou,odnížočekával,22Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 22

žemukonečnědádědice.Kateřinasevšakmanželskérozlucebránila

a nehodlalamanželoviustoupit.TaképapežKlementVII.,nakteréhose

JindřichVIII.obrátils žádostío rozvod,nemínilv tétověcianglickému

králiustupovat,neboťpodlecírkevníhoprávabylototomanželstvířádně

naplněnoa králůvpoměrk jehomilencejakodůvodkrozvodunepo

stačoval.

AleJindřichVIII.sestímtopapežovýmrozhodnutímnehodlalsmířit

aspomocíprávníkůi některýchteologůseobrátilnaanglickýparlament

s žádostí,abyrozvodpotvrdil.Právnídobrozdáníbylosamozřejměúče-

lové.Tvrdilosevněm,žemanželstvísvdovoupojehobratrovibyloprávě

z tohotodůvoduodpočátkuneplatné.

Tentokrátbyloanglickýmparlamentemkrálivyhověnoajehoman

želstvís KateřinouAragonskou,kterábyladonucenaodjetnavenkov,

skončilo.V roce1533pakcanterburskýarcibiskupCranmerkráletajně

oddals AnnouBoleynovou,neboťbylajižnějakoudobutěhotná.V létě

téhožrokupakbylakorunovánanovouanglickoukrálovnou.

Papežnatoreagovaltím,žeJindřichaVIII.vyobcovalz církve,čímž

způsobilrozkols církvířímskou.PanovníktedyvAngliiprovedlnábo

ženskoureformu,vedoucík založenínovéstátníanglikánskécírkve,jejíž

představiteléautorituřímskýchpapežůneuznávali.Vústranížijícíkrá

lovnaKateřinaAragonskáv tédoběumíralanarakovinua parlament

potékrálipřiznalfunkcihlavynovéanglikánskécírkve,kteroupapež

prohlásilzakacířskou.

Odroku1535takv Angliinastaloobdobípronásledovánívšech,kdo

dáluznávaliřímskéhopapežea hlásilisekekatolicismu.Mezioběťmi

těchtočistekseocitlii někteříkrálovidvořané–napříkladjehověrný

rádce,kancléř,učeneca sociálnímyslitelThomasMore(1478–1535)23Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 23

nebobiskupz RochestruJohnFischer,jejichž

uťatéhlavykrálrozkázalprovýstrahupově

sitnalondýnskémmostě.Důvodbyljediný–

v souladuspapežovýmnázoremzpochybňo

valiplatnostjehonovéhosňatku.

Takékatolickéklášterybylykonfiskovány

a jejich majetky JindřichVIII. rozdal svým

přívržencům.Mnišibyliz klášterůvyhnáni,

mnohoz nichskončilonapopravištíchaza

chránilisejenti,kdovčasv převlecíchuprchli

do ciziny, nebo konvertovali k anglikánské

církvi.Tutonovoucírkevvedlekatolíkůne-

uznávalianiluteránia dalšíprotestanti,takže

vražednéčistkysenevyhnulyanijim.Někteří

z nichbylidokonceobviněniz kacířstvíasko

nalinahořícíchhranicích.

V tédoběvšaknikdonetušil,žesekrálsvé

druhémanželkyAnnyBoleynovéužnabažil.

Místo vytouženého dědice mu v roce 1533

porodila dceru Alžbětu (budoucí královnu

AlžbětuI.),a kdyžopětv roce1535otěhot-

něla,o dítěpřišla,a jakkrálzjistil,tentokrát

tomělbýtopravduchlapec.Stalosetov den

pohřbu KateřinyAragonské, která 7. ledna

roku1536zemřela.

Odtétochvílei dvorníastrologové,kteří

JindřichoviVIII.předpovídali,žemuAnna24Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

Anglický král Jindřich VIII.

proslul tím, že byl šestkrát ženat

a dvě své manželky nechal

popravit.

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 2425Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

Boleynová porodí dědice, začali o královně

rozhlašovat, že je stižena nějakou kletbou.

NepřímotaknaráželinazemřelouKateřinu

Aragonskou, jež své někdejší dvorní dámě

nikdyneodpustila,žejíodloudilamanžela.

Nelzeprotovyloučit,žekráltěmtokleve-

támpodlehlarozhodlseAnnyBoleynovéstůj

costůjzbavit.V tédoběseužvědělo,žese

JindřichVIII.zakoukaldokrálovninydvorní

dámyJanySeymourové,snížhoAnnado

koncepřistihlavechvíli,kdysnídůvěrnělaš

koval.Králteďčekaljennavhodnouzáminku,

sjejížpomocíbymohlAnnuBoleynovouza

vrhnout.Příležitostpřišlabrzy,neboťu dvora

se začínalo šuškat, že královna bylaJindři

chovi nevěrná, což byl velmi vážný zločin.

Protoužv dubnuroku1536podepsalJind-

řich VIII. rozhodnutí k vytvořenívyšetřo

vací komise, která měla prověřit podezření

z královninýchprotistátníchrejdů,meziněž

sepočítalai nevěra.

Otýdenpozdějibylzatčendvorníhudeb

ník a tanečník Mark Smeaton kvůlipode

zření,žeses královnoudopustilcizoložství.

Bylpodrobenkrutémumučení,běhemněhož

sek tomutozločinunejendoznal,aledokonce

jmenovaldalšítřišlechtice,kteřírovněžměli

Anna Boleynová byla druhou

ženou Jindřicha VIII. a její život

skončil na popravišti.

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 25

míts královnoumilostnýpoměr.Šloo dvořanyFranciseWestona,Hen-

ryhoNorrisea WilliamaBreretona,kteřísicetatoobviněnípopírali,ale

všichninakonecstejnějakovelezrádciskončilinapopravišti.

NásledovaloobviněníAnnyBoleynovéz incestu,podlekteréhoměla

spáti s vlastnímbratremGeorgemBoleynem,vikomtemz Rochfordu.

TutonehoráznostudalaGeorgeovavlastnímanželkaa královninadalší

dvornídámaladyJaneRochfordová,ježnamanželachorobněžárlila

a tvrdila,žev sestřiněspolečnostitrávilhodněčasua obasiprýmezi

seboudovolovalinepatřičnédůvěrnosti.

BritskéveřejnostimělabýtAnnaBoleynovápředstavenajakocoura,

vžaloběseuvádělo,že„podléhajíc denně nemravnému tělesnému chtíči,při

měla zrádně a podle, necudnou konverzací, polibky, doteky, dary a dalšími

nestoudnými podněty, několik králových blízkých služebníků, aby s ní hřešili

a smilnili.“

Nazákladětěchtovykonstruovanýchobviněníbylakrálovnazačát

kemkvětnaroku1536zatčenaa uvězněnav Toweru.Žalobajivinila

z cizoložství,incestua spiknutíprotikráli,zacožbyljedinýtrest–smrt

nahořícíhranici,případněpopravastětímhlavy.

Nynízáleželojennakráli,jakévariantědápřednost.Tennakonecroz-

hodlo popravěmečem,a nikolisekerou,jakbývalov Angliizvykem.

Šloo jedinoumilost,kterouAnněposkytl.Popravamečembylarychlejší

a méněbolestivá,neboťkatůmsesekerapřiexekucičastosmekávala

a bylotřebai několikaran,nežbylodsouzenecusmrcen.

AnnaBoleynovábylapředpopravouzbavenatitulukrálovnyaman

želstvíprohlášenozaneplatné.Dne19.květnaroku1536bylanatower-

skémpopravištisťataa jejíostatkyspočinulyv proutěnémkošiv kostele

sv.Petrav okovech,kdebylyzavládykrálovnyViktoriev 19.stoletíobje-26Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 26

venya identifikovány.Dnesjemístojejíhoposledníhoodpočinkujiž

řádněoznačeno,vždyťzločinů,z nichžbylaobviněna,senikdynedopus-

tila,cožkrálivesvýchdopisechtvrdilaaždosvéhotragickéhokonce.

JindřichVIII.pakjejichmalourusovlasoudceruAlžbětuprohlásilza

levobočka,aletotorozhodnutítřirokypředsvousmrtízměnila v zákoně

o následnictvíAlžbětuopětprohlásilsvýmlegitimnímpotomkem,čímž

získalaprávoplatnýnároknabritskýtrůn,apozdějiseopravdustalajed

nouz největšíchpanovnicEvropy–královnouAlžbětouI.

PouhýchjedenáctdnípopopravěAnnyBoleynovéseJindřichVIII.

oženils JanouSeymourovou(1508–1537),kterábylazačátkemčervna

roku1536prohlášenanovoukrálovnou,i kdyžk jejíoficiálníkorunovaci

proneustáléodkladynakonecnedošlo.Janapočátkemroku1537otě-

hotnělaa konečněporodilakrálivytouženéhodědice,jenždostaljméno

Eduard.JindřichVIII.prýštěstímplakala zdáse,žeJanaSeymourová

bylajedinouženou,kterouopravduupřímněmiloval.

Nicméněpakdošlokneštěstí.Královna,vyčerpanáporodem,seužpo

třechdnechzúčastnilaoslavprincovanarození,anižtušila,žev nídřímá

smrt.Zapárdnídostalavysokéhorečky,knimžsenedostatečnouhygie

noupřidalaotravakrvez nezhojenérányv pobřišnici.Nežzemřela,trá-

pilaseještětýden.Králbylžalembezsebe.Vystrojiljípompéznípohřeb

a jejíostatkyspočinulyv kaplisv.JiříveWindsoru,kdebylodesetletpo

zdějipojejímbokupohřbeni onsám.

SmrtíJanySeymourovémanželskýživotkráleJindřichaVIII.ne-

skončil,ačkolitrvalodalšítřiroky,nežseznovu(počtvrté)oženil.Tento-

krátsejehovyvolenoustalav lednuroku1540dceraněmeckéhovévody

AnnaKlevská(1515–1557).Byltovšaksňatekz politickýchdůvodů,

anglickýkrálsiodněhoslibovalzlepšenísvýchkontaktůsprotestant27Krvavé orgie královského maniaka (Jindřich VIII.)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 27

skýmizeměmia svounovouženunemiloval,neboťsemunelíbilajejí

tělnatostaninedostatečnáhygiena.AnnaKlevskáhoprostěodpuzovala

a odmítals nísdíletlože.Navícneumělaanglicky,novýjazyksemusela

nejprvenaučit.

Tonemohlopřinéstnicdobréhoa užopárměsícůpozdějisekrálza

čaldvořitpřekrásnérusovlasédvornídáměaneteřimocnéhovévodyzNor-

folkuKateřiněHowardové(asi1520–1542).Bylatokoketnímladádívka,

kterámělazaseboujižněkolikskandálníchmilostnýchdobrodružství,

a takjijejírodinadalak dispozicijakodvornídámuk Jindřichovudvoru.

Kdyžjikrálzačalzahrnovatsvoupříznía dary,rychlesvolilak tomu,

žesestanejehomilenkou.AleJindřichVIII.měljinýplán.Chtěl,abyse

Kateřinastalajehonovoumanželkou.

NenaplněnýmanželskýsvazeksAnnouKlevskoubylrychlerozveden,

cožbylproněmeckoušlechtičnušok.Obávalasehlavnětoho,žejiJind-

řichVIII.pošlezpětdomů,neboťvznešenárodinaklevskéhovévodybyvní

spatřovalaviníkazostuzeníceléhojejichrodu.JindřichVIII.seovšem

tentokrátprojeviljakokavalír.Postaralseo to,abyAnnaKlevskážilaaž

dosvésmrtiv Anglii.Annasvédvornídáměnijaknezazlívala,žejípře-

bralamanžela.PotécoseKateřinaHowardovástalavčervenciroku1540

novouanglickoukrálovnou,s nídáludržovalapřátelskékontakty.

Tím,kdokrálovonezdařenémanželstvísAnnouKlevskouodnesl,byl

jehokancléřThomasCromwell(1485–1540).Právěonhototižpro-

sadila 28.červenceroku1540zatotopochybenískončilkvůliobvinění

zezradynapopravišti.

KrálKateřinuHowardovouzahrnulbohatýmidary.Darovaljídia-

mantovýnáhrdelníki četnézámkya hrady,kterépředtímpatřilypopra-

venémuCromwellovia zesnuléJaněSeymourové.28Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 28Vladimír Liška

VLADIMÍR LIŠKA


15. 1. 1955

Vladimír Liška, přední český záhadolog a spisovatel se narodil 15.1.1955.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (obor historie, český jazyk). Stal se jedním z vedoucích ufologického projektu Záře. Jeho zájmy: archeoastronautika, historie, ufologie a parapsychologie, na toto téma vydal v různých masmédiích celou řadu odborných studií.

Patřil mezi spoluzakladatele Československé archeoastronautické asociace, zájmového sdružení, zabývajícího se paranormálními jevy. Speciálně se zabývá historickými záhadami a problematikou UFO fenoménů. Mezi jeho oblíbené autory patří např.: L. Souček, S. Lem, A. C. Clarke, E. von Däniken.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist