načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - Vladimír Liška

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů
-15%
sleva

Kniha: Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů
Autor:

Skandály mocných, jež stále přitahují pozornost novodobých historiků Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  269 Kč 229
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » XYZ
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016-11-16
Počet stran: 192
Rozměr: 145 x 205 mm
Úprava: 190 stran : ilustrace, portréty
Vydání: 1. vydání
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
Doporučená novinka pro týden: 2016-47
ISBN: 9788075055064
EAN: 9788075055064
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kapitoly odhalují různé zajímavosti ze soukromého života evropských panovníků i aristokratů. Známý záhadolog se zaobírá smrtí královny Johany Bavorské, rodinným životem anglického krále Jindřicha VIII., osudem syna španělského krále Filipa II. dona Carlose, skandálem kancléře Francise Bacona, okolnostmi násilné smrti ruského cara Pavla I., aférou rakouského plukovníka Alfreda Redla nebo nerovnorodým manželským svazkem rakousko-uherského následníka Františka Ferdinanda d’Este s Žofií Chotkovou.

Popis nakladatele

Skandály mocných, jež stále přitahují pozornost novodobých historiků Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo až dlouho poté, co se odehrály. Mnohé z nich jsou ale dosud neobjasněné, což historiky neustále nutí k bádání a touze po vyřešení pikantností mocných. Ve čtrnácti příbězích se autor snaží poodhalit dosud skrytá zákoutí, domýšlet drobné nuance a pátrat pro příčinách a úmyslech historických osobností. Skrze moc je totiž, jak sami uvidíte, možné vše… Pojďme si společně připomenout, které kauzy zahýbaly evropskou historií a vtiskly do ní svůj nesmazatelný, mnohdy tajemný otisk.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Kapitola 1

Zardoušená královna

(Johana Bavorská)Českýkrála císařSvatéříšeřímskénárodaněmeckéhoKarelIV.z rodu

Lucemburků(1316–1378)bylvesvédoběnejenjednímznejvýznam

nějšíchstředověkýchvladařův Evropě,alei proslulýdiplomata válečník.

Jevšaktřebazdůraznit,ževálkámdávalpřednostjenvnevyhnutelných

případech,apokudexistovalajinášancenařešenímocenskýchkonfliktů,

preferovaldiplomaciiapolitickékompromisyjakonejefektivnějšízpů

sobeliminacesporůi válečnýchhrozeb.

Součástíjehodiplomatickýchaktivitvšakbylai sňatkovápolitika,

díkykterésemudlouhálétadařiloposilovatsvoumoca vlivzejména

v rozdrobenéněmeckéříši,zmítanésporymezitamnímivévodyakní

žaty,cožodKarlaIV.vyžadovalonejenstátnickýrozhled,alei dobrý

přehledovratkémocenskérovnovázevtétočástiEvropy.Býtřímsko-

-německým panovníkem totiž neznamenalo zákonitě jeho nadvládu

v německéříši,spíšesejednaloo titulnejvyššíhoarbitra,kterýsvýmpoli-

tickýmvlivempomáhaltentoroztříštěnýkonglomerátfeudálníchstátů

9001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 9


a státečkůudržovatv jednotnémsvazku,v němžjakocísařpředstavoval

vrcholnoumocenskouautoritu.

NaKarloviIV.jepozoruhodné,žetutoautorituúspěšněprosazoval

a udržovaltéměřpoceloudobusvévlády,i kdyžsetoobčasneobešlobez

mocenskýchtřenic,kterýmpakčelilvšemiprostředky,ježmělkdispozici–vyjednáváním,uplácením,rozdávánímprebend,titulůa privilegií,

vojenskýmiintervencemi–,alei jižzmíněnýmuzavíránímsňatků,které

patřilydoarzenálujehopragmaticképolitiky.KarelIV.bylvelicevzdě- lanýmstátníkema nasvoudobunadprůměrněschopnýma realisticky uvažujícímpolitikem.

Takézásnubya sňatekjehonejstaršíhosynaa dědicečeskéhotrůnu

VáclavaIV.(1361–1419)s JohanouBavorskou(1356–1386),jenžse v záříroku1370uskutečnilv Norimberku,bylvýsledkemjehopoliticky motivovanýchkalkulací.V tédobětotižčelilopozicibavorskýchvladařů

ohledněčástiBranibor,nakterévznesloprávněnédědickénárokyahodlaljezačlenitk zemímKorunyčeské.Bavorskáknížatasetehdyzapojila dotajnéhospolkus polskýma uherskýchkrálema jejichspolečným cílemnebylonicmenšíhonežoslabitmocKarlaIV.v německéříšiazamezitpřipojeníčástibraniborskéhoúzemík Českémukrálovství.

KdyžKarelIV.zjistil,žeprotiněmustojísilnákoalice,kekterése

navícpřipojili braniborskýmarkraběOtto,reagovalnavzniklénebez-

pečí,hrozícípřerůstveválečnýkonflikt,dvojímzpůsobem.Sámuzavřel

obranný spolek s pomořansko-štětínskými knížaty i českou šlechtou

a preventivněobsadilLužici.Jehodruhýkrok,jímžsesnažilvrazitklín

mezibavorskévladaře,bylpronějtypický:Jednomuz bavorskýchknížat

Albrechtovinabídlspojenectví,ježmělobýtstvrzenoisňatkemmladičkéhocísařovasynaVáclavaIV.s JohanouBavorskou.

10Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 10


Bavorský kníže Albrecht tuto velkorysou císařovu nabídku přijal,

a KarloviIV.setímtomanévrempodařilonarušitdosavadníjednotu

bavorskýchvladařů,neboťkníženynípřešelnajehostranu.KarelIV.

sibylzároveňvědomtoho,žepřiurčitébudoucívývojovékonstelaciby

VáclavIV.díkytaktovzniklémupříbuzenskémuvztahujednoumohl

vznášetnárokyi naBavorsko–neboalespoňnatučástnáležejícípod

Albrechtovuvládu.

VáclavIV.a JohanaBavorskásetakocitliv postavenídůležitýchfigur

v tétocísařovědiplomatickéhře,anižprotidohoděo chystanémsňatku

mohlicokolinamítat.Vždyťmítzamanželadědicečeskéhokrálovského

trůnuseJohaněi jejímuotcijevilovelicevýhodnéa KarluIV.sezase

uvolnilyrucek nadcházejícímubojio braniborskédědictví,kdymohl

počítats nezanedbatelnoupodporouknížeteAlbrechta,kterýseměl

nynístátnejenVáclavovýmtchánem,alei císařovýmspojencem.

Takužtov těchdobáchchodilo.Sňatkymezičlenyvládnoucíchrodů

bylyvětšinoudiktoványdiplomatickýmia politickýmimotivyananějakécitymezibudoucímimanželi,kteřísečastoanineznali,nikdopříliš

nedbal.Mocenskéa dynastickézájmybylypřednější.

VtomtoohledunebylanisňatekteprvedevítiletéhoVáclavasečtrnáctiletouJohanouBavorskoužádnouvýjimkou.NavícužbylVáclavIV.titu-

lárněčeskýmkrálem–KarelIV.neponechalnicnáhoděa jiždvouletého

kralevicenechalv roce1363korunovatčeskýmpanovníkem.Faktickyse

všakVáclavIV.mohlujmoutvládyv Českémkrálovstvíažv okamžiku,

kdymuotecbuďpostoupíčeskýtrůn,neboodejdenavěčnost.

Abyvšemělopatřičnoudůstojnost,jaksenamladýkrálovskýpár

slušelo,bylai JohanaBavorskákrátceposňatku,17.listopadu1370,

v Prazekorunovánačeskoukrálovnou.Pronitomuseloznamenatněco

11Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 11


naprostoúžasného,neboťsestalakrálovnoujednohoz nejmocnějších

rodův Evropě.Conatom,žejejímanželještěaninedorostldopuberty, časemsetomělozměnit.

Jepochopitelné,žetotomanželstvínemohlobýtposvatběnaplněno,

a tradujese,žek prvnímuintimnímusblíženímeziJohanoua Václavem

došloažněkdykolemroku1376.ToužbyloVáclavoviIV.patnáctlet a formálnědosáhlplnoletosti.

ToudobouužJohanažilašestýmrokemv Čechácha jistětentočas

neprožilanadarmo.Vzhledemktomu,žesejejíporučnicíanejbližšírád-

kyní stala sama císařovnaAlžběta Pomořanská (1347–1393), čtvrtá

manželka Karla IV., dá se předpokládat, že mladičkou snachu vedla

k přípravámjejíhobudoucíhoposláníkrálovskémanželkyaučilajidvorskéetiketě.Johanabylajistězasvěcovánaidovedeníkrálovskédomácnostiaučilasečeskémujazyku,kterýběhemněkolikaletúspěšněovládla. A protožecísařKarelIV.bylvelicebohabojnýmuž,nepochybněseJo- hanědostaloi náležitéhocírkevníhovzdělání.

SvéprominentnípostavenícísařovnysiAlžbětaPomořanskáupražskéhodvorapečlivěstřežilaaurčitěhledělainato,abyjíopouhýchdevět

letmladšíJohanaBavorskánepřerostlapřeshlavu.KdyžbylKarelIV.

nacestách,císařovnasvéhomanželavevšemzastupovalaatehdyjíJohana

bylapodřízenaúplněvevšem.

Můžemesejendomýšlet,žeseJohanaBavorskázpočátkuvPrazecítila

jakotrpěnácizinka,odkázanánapomoca radysvétchyněminimálnědo

doby,nežbylasamaschopnásesvýmokolímkomunikovatčesky.Většina služebnictvatotižbyliČeši,i kdyžvýšepostavenídvořanéjistěněmecky uměli.Teprveseznalostíčeštinynanipražskýdvůrzačalpohlížetjako

12Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 12


naskutečnoučeskoukrálovnu.PakseiJohanamohlavůčiAlžbětěPomořanskékonečněcítitjakojejírovnocennápartnerka.

Václavovamanželkamezitímz dívkydospělav ženu,kterázačala plniti svéintimnímanželsképovinnosti.Jejídosavadnípodřízenéposta- veníseu dvorazačaloměnitaužsenemínilacísařovněvevšempodvolovat,cožs sebouzákonitěvnášelodojejichvzájemnýchvztahůi jisté napětí.V listopaduroku1378KarelIV.,sužovanýjiždlouhérokydnou, vesvýchdvaašedesátiletechzemřelnazápalplic.V posledníchtýdnech předsmrtímuselnavíctakřkanehybněležets těžkouzlomeninoukrčku a zřejměužaninemělvůližít.

Situacenapražskémdvořeserázemzměnila.Z císařovnyAlžběty Pomořanskésestalavdovaa sedmnáctiletýVáclavIV.sejakonovýčeský panovníkujalvládynadobrovskýmúzemímzahrnujícímvedleČech i Hornía DolníLužici,českálénav Saskua HorníFalci,slezskáknížec- tvía Markrabstvímoravské.Nadtohojehootecužv roce1376nechal korunovati nakráleSvatéříšeřímskénárodaněmeckého.

ZbylídvaKarlovisynové,Zikmund(1368–1437)aJan(1370–1396), získalidosprávyjenmenšíúzemí.DesetiletýZikmundsestalmarkrabě- temBraniborska,kteréKarelIV.nakonecroku1373opravdupřipojil k Českémukrálovství,ateprveosmiletýJanzískalvévodskýtitulseZhořeleckem.ObateďbylipodřízeniVáclavoviIV.jakosvémulennímupánovi.

PostavenídvaadvacetiletéJohanyBavorskéu dvorabylonáhlejiné. Nyníbylamanželkoučeskéhopanovníkaa římsko-německéhokrále, pokud však si myslela, že konečně bude mít nad císařovnouAlžbětouPomořanskoupřevahu,mýlilase.NezkušenýVáclavIV.bylnasvé nevlastnímatce(Václavsenarodilz třetíhoKarlovamanželstvís Annou Svídnickou)závislý,neboťprávěonadobřerozumělapolitickésituaci

13Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 13


nejenv Českémkrálovství,alei v německéříši,a mladičkýčeskýpanovník senajejíradydostspoléhal.VáclavIV.AlžbětěPomořanskézpočátku dokonceumožňoval,abyhozastupovalavestátnickýchzáležitostech a ponechávaljíiniciativui v řízeníjímjmenovanékrálovskérady.Příliš rádjisiceneměl,uznávalovšemjejístátnickéschopnosti.

ProkrálovnuJohanuBavorskoutobylovelkézklamání,kdyžzjistila,

žeprvnídámouv královstvíi nadálezůstávájejítchyně,kteréVáclavIV.

v rukouponechalznačnoumoc.BrzypopohřbuKarlaIV.setotižstalo

cosipodivného.JohanaBavorskáz Prahyodcestovalanakrálovskýhrad

Písek,kdežilatéměřcelýrokv ústraní.Pročsvéhomanželatehdyopus-

tila,o tomsehistorikovédohadujídodnes,alezřejměk tomumuselamít

velmi vážné důvody, mezi kterými mohly být i neshody s Alžbětou

Pomořanskou.

VáclavIV.bylpřílišmladý,nežabysepolitickýmrozhledemmohlvy-

rovnatsvémuzesnulémuotci.Uvítalproto,žesecísařovna-vdovaAlžběta

ujalarozhodčírolev důležitýchpolitickýchzáležitostech.Navíctopro

nějbylopohodlné.Sámsemohlmnohemvícoddávatlovua pitkám

s přáteli,zatímcořešenípolitickýchadalšíchstátníchzáležitostípřenechávaljiným.

JohaninodchoddoPískuzřejměnakonecuvítal,tradujese,žemu

manželka vyčítala jeho lehkomyslnost a sklony k nadměrnému pití. To,cojipřiměloopustitpražskýdvůr,možnánemuselybýtnakonecjejí rozepřescísařovnouAlžbětou,alehlavněneshodysmanželem.Jejíman- želstvís králemVáclavemIV.zůstávalodlouhálétabezdětné,cožmohlo býtjednouz vážnýchpříčinrodinnýchkonfliktů.

Johaninýmpobytemnapíseckémkrálovskémhraděsevšaknicnevyřešiloa VáclavIV.senaopakdostávaldostáletěsnějšízávislostinasvých

14Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 14


rádcích,kteříbylizároveňjehokumpányz mokréčtvrti.A takseJohana

Bavorskáporocevrátilaz PískuzpětdoPrahy,abysepokusilakrálepři-

mětk většímířeodpovědnostiv řízenízemě,neboťproblémů,kteréměl

v Českémkrálovstvířešit,přibývalo.Zejménadomácíaristokraciesnelibostíneslaskutečnost,žepanovníkdávápřednostsvýmpochybným

oblíbencůma odměňujejedůležitýmifunkcemii prebendami.České

panstvo(Rožmberkové,Markvarticiaj.)kritizovalokrálezato,žeseob-

klopujelidmineurozenéhopůvodu,místoabysvoumocopíralobohatoušlechtu,jaktokdysidělalKarelIV.

VáclavIV.sečasemdostalidovážnýchmocenskýchsporůspražským

arcibiskupemJanemz Jenštejna,snímžhonapočátkupanováníspojovalovelképřátelství.Avšakpoprodělanévážnéchoroběsearcibiskup

změnila začalkrálenabádatk tomu,abypřestalhřešits cizímiženami

a skončils bujarýmipitkami.Vyčítalmupoživačnýazhýralýzpůsobživota,cožVáclavaIV.nesmírněiritovalo.Vroce1384jejichvzájemnéspory

nakonecvyvrcholilydotémíry,žepanovníkzbavilJenštejnafunkcekrá-

lovskéhokancléřea přestalses nímstýkat.

Pražskýarcibiskupa královnaJohanaBavorskábylizřejmějediní,kdo

sekráledůsledněsnažilipřimětk tomu,abysvévladařsképosláníko-

nečnězačalbrátvážněa pokračovalv rozvážnépoliticesvéhootce.Ale

VáclavIV.chápalmoc,kterámubylasvěřena,naprostoodlišněa začínal

vystupovatjakoautokratickýpanovník,jehožvůlisemělivšichnipodři-

zovat.Dokoncesekvůlitomuvezlémrozešeli sesvoumacechou,císa-

řovnouAlžbětouPomořanskou,jejížradyzačalostentativněpřehlížet. U Jenštejnavšaktvrděnarazil.Pražskýarcibiskupsveřepěhájilnezávis-

lostcírkvenapanovnickémocia bránilkrálizasahovatdocírkevních

záležitostí.

15Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 15


O JohaněBavorskébyloznámo,žemělas Jenštejnempřátelskévztahy a sporysvéhomanželas nímurčitěpovažovalazaněco,coČeskémukrá- lovstvíneprospívalo.Nenísiceznámo,zdasedotěchtojejichkonfliktů snažilanějakzasahovat,alepodlevšehosiposvémnávratuz Písku u pražskéhodvoravybudovalamnohemautoritativnějšípostavení.

Česképanstvo,ježkrálekritizovalozato,žeažpřílišpodléhásvým oblíbencům,mělokrálovnuv úctěprávěkvůlitomu,žesesnažilaVác- lavaIV.usměrňovatk tomu,abysivícehledělvladařskýchpovinností a nenechávalseovlivňovatrádci,kteříhledělipředevšímnasvůjvlastní prospěch.

Tytoosoby,tvořícíkrálovskoudružinua zároveň–jakzdůrazňoval historikFrantišekPalacký–i jeho„kabinetnívládu“,sevyznačovalytím, žesejednaloo bezohlednékořistníkya kariéristy,kteříkrálivevšem poslušněpřikyvovali.Většinoušloo příslušníkynižšíšlechtyaměšťanstva,jimižseVáclavIV.nejradějiobklopoval.Mezinimilzepřipomenout nejvyššíhokrálovskéholovčíhoa křivoklátskéhopurkrabíhoJíruzRoztok,královskéhomaršálkaJanaČúchazeZásady,vyšehradskéhopurk- rabíhoChvalazeRzavého,zemanyHyncePluhaz Rabštejna,Kunáta KaplířezeSulevic,BořivojezeSvinařnebobohatéhoměšťanaapozdějšíhokrálovskéhopodkomoříhoZikmundaHulera.Tivšichnitvořili vlivnoudvorskoulobbya zároveňbylipodněcovateliakumpánypanovníkovanezřízenéhozpůsobuživota.

Místotoho,abysiVáclavIV.vzaldobřemíněnéradysvéženyk srdci, taknanizanevřel,a snadjidokoncepodezíralz politickéhospojenectví spražskýmarcibiskupem.Královnuzačalzanedbávat,mělmilostnépletky

s jinýmiženamia stálečastějipobývalnakrálovskýchhradech,Žebráku,

Křivoklátě a Karlštejně, kam při svých loveckých výpravách zajížděl.

16Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů Vladimír Liška

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 16


A právěKarlštejnsestalo silvestrovskénoci31.prosinceroku1386jeho

manželceosudným.

Cosetehdyskutečněodehrálo,zůstávádodnespředmětemnejrůz- nějšíchdohadůa spekulací,neboťcovímes určitostí,jepouzefakt,žeté nocikrálovnuzardousiljedenz panovníkovýchloveckýchpsů.Naprosto nečekaněnanizaútočilvechvíli,kdyvstalazesvéholože,a prokousljí hrdlo.Nebožačkasebolestízhroutilanazema běhemněkolikaminut vykrvácela.

Takovájedodneshistorikytradovanáverzekarlštejnskétragédie,nad kterouvšakvyvstáváhnedněkoliknezodpovězenýchotazníků.

Předevšímnevíme,jaksekrálovnaJohananaKarlštejněocitlaa zda přijelazaVáclavemIV.nanávštěvu,neboz Prahyodcestovalispolečně. V prvnímpřípadějemožné,žes nímpotřebovalamluvitoněčemdůležitém,v druhémsenabízídomněnka,žesinaKarlštejnjeliodpočinout, případněžesejednaloo pokusnovéhomanželskéhosblížení–pokud mezinimiopravduvládlynapjatévztahy,jakseněkteříhistorikovédo- mnívají.

Takčitak,ténociprýkrálovnaspalaveVáclavověložnici.Podlejedné verzeseJohanav nociprobudilaa hledalav místnostipotměnočník,aby

siulevila.Václavovýmzvykembylo,žes nímv jehokomnatáchspávali

i někteříjeholovečtípsi–a ténocimělu sebev ložnicisvouoblíbenou

dogu.KdyžJohanavstalazlože,pesvetmězřejmězpanikařil,aneboťbyl

vycvičenkekrálověochraně,v okamžiku,kdyseJohanakekrálipřiblí-

žila,naniskočila prokousljíhrdlo.Manželčinzděšenývýkřikurčitě

Václavaprobudil,aletoužJohanaleželanazemiv tratolištikrveazakrátkopředvyděšenýmmanželemskonala.Dogajíprokouslakrčnítepnu

a nebožačkarychlevykrvácela.

17Zardoušená královna (Johana Bavorská)

001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 17
Vladimír Liška

VLADIMÍR LIŠKA


15. 1. 1955

Vladimír Liška, přední český záhadolog a spisovatel se narodil 15.1.1955.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UK (obor historie, český jazyk). Stal se jedním z vedoucích ufologického projektu Záře. Jeho zájmy: archeoastronautika, historie, ufologie a parapsychologie, na toto téma vydal v různých masmédiích celou řadu odborných studií.

Patřil mezi spoluzakladatele Československé archeoastronautické asociace, zájmového sdružení, zabývajícího se paranormálními jevy. Speciálně se zabývá historickými záhadami a problematikou UFO fenoménů. Mezi jeho oblíbené autory patří např.: L. Souček, S. Lem, A. C. Clarke, E. von Däniken.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist