načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Velká učebnice čarodějnictví a magie - Raymond Buckland

  > > > > Velká učebnice čarodějnictví a magie  

Kniha: Velká učebnice čarodějnictví a magie
Autor:

Tato učebnice je předkládaná ve formě lekcí vrcholících zábavnými a poučnými cvičeními, ideálními pro samostatné studium i práci ve skupině. Je to dokonalá kniha pro seriózního studenta, samostatně ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1%hodnoceni - 81.1% 88%   celkové hodnocení
9 hodnocení + 1 recenze

Specifikace
Nakladatelství: PRAGMA
Rok vydání: 2007
Počet stran: 260
Rozměr: 300x210
Úprava: 261 stran : ilustrace , noty
Název originálu: Buckland’s complete book of witchcraft
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788072056163
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato učebnice je předkládaná ve formě lekcí vrcholících zábavnými a poučnými cvičeními, ideálními pro samostatné studium i práci ve skupině. Je to dokonalá kniha pro seriózního studenta, samostatně působící čarodějnici, nově se vytvářející sabat nebo jednoduše pro zvědavé čtenáře. Autor v ní učí historii, praxi, kompozici, formulacím, mechanice magie, bylinkářství, věštění zkrátka všem aspektům praxe čarodějnického kultu Wicca.

Předmětná hesla
Zákazníci kupující knihu "Velká učebnice čarodějnictví a magie" mají také často zájem o tyto tituly:
Kniha zaklínadel a kouzel Kniha zaklínadel a kouzel
Gray, Deborah
Cena: 102 Kč
Praktická magie Praktická magie
Mickaharic, Draja
Cena: 112 Kč
Výroba magických předmětů Výroba magických předmětů
Cunningham, Scott
Cena: 223 Kč
 
Recenze a komentáře k tituluKlasika wiccy a čarodějnictví v Čechách Noira 2010-07-13 hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%hodnoceni - 70%
Dnes již klasická kniha z roku 1986 od muže, který přinesl Wiccu do USA, představuje stále jeden z hlavních zdrojů o Wicce v češtině. Pojatá jako pětiměsíční kurz samostudia, tato kniha seznamuje čtenáře se základy moderního pohanství, čarodějnické praxe, rituály a svátky a dalšími okultními tématy. Bohatě ilustrovaný průvodce obsahuje sekce na konci každé kapitoly, sloužící jako pracovní sešit.

Místy poněkud nešťastný český překlad (coven překládán jako sabat) a zastarávající informace (dnes si již málokdo dopisuje) poněkud snižují užitečnost knihy pro českého čtenáře. Nicméně skutečnost, že tato knihy doslova založila wiccanské hnutí v Čechách a inspirovala ve své praxi snad všechny coveny, které na našem území vznikly, jí dává v knihovně současného čaroděje nezastupitelné místo.

Podrobně o autorovi a obsahu na http://www.carovnezrcadlo.cz/wicca-carodejnictvi/velka-ucebnice-carodejnictvi-magie
reagovat
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

%
OBSAH
ÚVOD
PRVNÍ LEKCE 13
H istorie a filo zo fie čarodějnictví
Historie a vývoj. Perzekuce. O p ětn é vynoření. Fi­
lozofie čarodějnictví. Principy víry Wicca. V nitřní
síla. Kouzla a čáry.
DRUHÁ LEKCE 25
Víry
Božstva. Bůh a B ohyně čarodějnictví. R einkarna­
ce. O dplata. M ezi životy. Váš chrám . Váš o ltář a je­
ho vybavení. M agie - úvod.
TŘETÍ LEKCE 41
Nástroje, oděvy a jm éna
Pracovní nástroje. N ůž. Z načení v kovu. Meč.
Další nástroje. O blečení. Šperky. H elm a s rohy.
Nápisy. Vaše m agické jm éno.
ČTVRTÁ LEKCE 53
Zahájení
Rituály přechodu. Kruhy. Sam ozasvěcení. Z asvě­
cení sabatu.
PÁTÁ LEKCE 65
Sabaty a rituály
Sabaty a stupně. H ierarchie a kněžství. Sídlo a ob­
last působnosti sabatu. K niha rituálů.
Vysvěcování nástrojů. RITUÁLY - Stavění chrám u. Rušení
chrámu. Rituál esbatu. Rituál ú p lň k u . R ituál no­
vého (tmavého) měsíce. Koláče a pivo.
ŠESTÁ LEKCE
Sabaty
Samhain. Beltane. Imbolc. L ughnasadh.
79
89SEDMA LEKCE
Meditace, sny a m alé sabaty
M editace- Jak m editace funguje. Technika. Pozi­
ce. Místo. Čas dne. M etoda. Sny - Zdroj. In ter­
pretace snů a sym bolika. O p ak o v an é sny. S kupi­
nové sny. Rituály - Jarní rovnodennost. Letní
slunovrat. Podzim ní rovnodennost. Z im ní slu n o ­
vrat.
O S M A LEKCE 107
M an ž elstv í, n aro zen í, sm rt a če rp án í in fo rm ací
S vatební ritu ál („svazování rukou"). O b řad ro z­
v o d u („rozvazování rukou"). R ituál narození.
Překročení m ostu. Intuitivní proces - kategorie
„čerpání ze zdroje". Č ištění cest ke zdroji infor­
m ací. V nější ohniska. A ura. S m yslová deprivace.
Č arodějnická kolébka.
DEVÁTÁ LEKCE 121
V ěštění
Tarot. V ěštění bu d o u cn o sti z křišťálové koule.
Saské hůlky. C hirom antie. Č tení z čajových lístků.
N um erologie. A strologie. Věštění z ohně.
DESÁTÁ LEKCE 145
B y lin k ářstv í
B ylinkářská tradice. Jak získat z bylin co nejvíce.
Byliny, sirupy, m asti, obklady a p rášk o v é sm ěsi.
Léčivé byliny. D efinice m edicínských pojm ů. By­
liny z M ateria M edica. Seznam léčivých rostlin -
adstringencia, alterativa, anthelm intika, dem
ulgencia, diaforetika, diuretika, expektorancia, hoji­
vé prostředky, hořká tonika, karm in ativ a a
arom atika, nervina, ochiazovací prostředky, laxativa
a p u rg ativ a, sedativa, stim ulancia. V itam íny v b y­
linách. U m ění p ředepisovat léky. N ěkteré jedno­
d u ch é léky - zd rav o tn í nápoje, sirupy, výtažky,
čaje, sm ěsi, m asti. L ékopis čarodějnic. Zdroje.
JED EN Á CTÁ LEKCE 165
M agie
Fyzické tělo. K ruh. K užel síly. Tanec a zpěv. Tou­
ha. P řivolávání síly. U volňování síly. N ačasování.
P rovázková m agie. Svíčková m agie. M ilostná
m agie. Sexuální m agie. Z avazující kouzlo. O chra­
na. Form a rituálu.
D V A N Á CTÁ LEKCE 185
S íla p sa n é h o slova
Runy. O gam ová abeceda. Egyptské hieroglyfy.
Thébská abeceda. Přechod přes řeku. A ndělská abeceda.
Malachim. Piktská abeceda. Talismany a amulety. Ta­
nec pro zvýšení síly. Všeobecné tancování. H udba
a písně. H ry pro sabat. Víno a pivo. Chléb a koláče.

T Ř IN Á C T Á LEKCE 203
Léčení
A ura. A urické léčení. Léčení pom ocí prány. Léče­
ní bez přítom nosti pacienta. Léčení pom ocí barev.
Léčení d rah ý m i kam eny. Loutky. M edicína a zp ět­
ná vazba. Z vířata a rostliny. P ozitivní m yšlení.
Č TR N Á C TÁ LEKCE 213
Jak začít
Rituály. S estavování rituálu. „Strážci věží." P ů ­
vod. S estavování sabatu. Váš sabat. Z akládání
církve. P ozd rav y v čarodějnickém kru h u . O bleče­
ní a d o p lň k y - plášť, sandály. M ladí členové k ul­
tu Wicca. Šetrné sd ělování inform ací.
PA TNÁCTÁ LEKCE 225
S am o statn ě p ů so b íc í čarodějnice
R ituály - Stavění chrám u. Sabat. Koláče a pivo.
R ušení chrám u. M editace o živlech.
D O D A TEK A 235
T radice a d en o m in ac e čarodějnictví
A lexandrovská Wicca. A m erická keltská Wie
A ustralská Wicca. C írkev Půlm ěsíce. Cirk
Y T ylw yth Teg. D eboranské čarodějnictví. Diani'
ká fem inistická Wicca. G ardnerovská Wicr
G eorgeovská Wicca. K ruh Wicca. N ova Wicca.;
Pecta-W ita. Sabat lesa, dalek o a navždy. Seax-Wi-i
ca. Severní cesta. Wicca Frostových. Wicca
Maidenhill.
D O D A TEK В
Z k u še b n í otázk y
D O D A TEK С
O d p o v ě d i n a z k u š e b n í otázk y
D O D A TEK D
H u d b a a p o p ěv k y
239
245
253
Z ávěr233


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist