načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Velká kniha techniky -- Důmyslné vynálezy a vzrušující experimenty - Volker Wollny

Velká kniha techniky -- Důmyslné vynálezy a vzrušující experimenty
-15%
sleva

Kniha: Velká kniha techniky -- Důmyslné vynálezy a vzrušující experimenty
Autor:

Jak dokáže lednička zchladit potraviny a mikrovlnná trouba je naopak ohřát? Jak policejní radar zjistí, že někdo jede příliš rychle? A díky čemu mohou i těžká letadla létat? Bez ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  329 Kč 280
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018-03-29
Počet stran: 160
Rozměr: 215 x 280 mm
Úprava: 160 stran : barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: ilustrace: Philip Cassirer
překlad: Nina Fojtů
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
Doporučená novinka pro týden: 2018-14
ISBN: 9788026612483
EAN: 9788026612483
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Encyklopedie seznamuje s technologiemi a fungováním přístrojů, se kterými se setkáváme v životě. Knihu doprovázejí návody na jednoduché experimenty. Pro děti od 8 let. Moderní technologie nás obklopují téměř na každém kroku. Víte však jak přesně funguje třeba mobilní telefon, bankomat, pokladna v obchodě nebo výtah? Pokud si nejste zcela jisti, pak je tahle kniha určena právě vám. Názorné ilustrace vám dovolí nahlédnout do útrob jednotlivých zařízení a jednoduché experimenty usnadní pochopení základního principu jejich fungování.

Popis nakladatele

Jak dokáže lednička zchladit potraviny a mikrovlnná trouba je naopak ohřát? Jak policejní radar zjistí, že někdo jede příliš rychle? A díky čemu mohou i těžká letadla létat? Bez moderních technologií se v našem světě již neobejdeme – najdeme je všude kolem nás. V kapitolách „U nás doma“, „Volný čas“, „Komunikace“, „Vozidla“ a „Ve městě“ postupně přijdete na kloub principům fungování počítače, telefonu, auta, eskalátoru, výtahu apod. Velmi nápomocny vám budou fotografie a podrobné ilustrace, které poskytují fascinující pohledy do útrob všech těchto spotřebičů, zařízení a strojů. - Řada vzrušujících experimentů, projektů a nápadů osvětlujících základní principy fungování jednotlivých zařízení. - Přehledné ilustrované dvojstránky zachycující historický vývoj automobilů, telefonů, vlaků, počítačů a letadel. - Další zajímavé informace v doplňkových textových rámečcích. Pro zvídavé fanoušky techniky od 8 let. (důmyslné vynálezy a vzrušující experimenty)

Další popis

Moderní technologie nás obklopují téměř na každém kroku. Víte však jak přesně funguje třeba mobilní telefon, bankomat, pokladna v obchodě nebo výtah? Pokud si nejste zcela jisti, pak je tahle kniha určena právě vám. Názorné ilustrace vám dovolí nahlédnout do útrob jednotlivých zařízení a jednoduché experimenty usnadní pochopení základního principu jejich fungování.Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

VE MĚSTĚ

Ve městě se nachází spousta technických věcí k objevování. Víš třeba, jak funguje semafor? A jak je možné, že si rychlostní

kamera všimne, když někdo jede příliš rychle, a ještě si ho vyfotí? A jakou technologii využívá eskalátor nebo výtah?

Za mnoha moderními technickými zařízeními se skrývají počítače, které je řídí. Ovšem zpravidla se neobejdou bez využití

mechaniky. Zkušení inženýři staví stroje řízené počítači tak, aby se daly snadno ovládat nebo mohly dokonce fungovat samy,

bez lidské obsluhy.

VE MĚSTĚ

Ve městě se nachází spousta technických věcí k objevování. Víš třeba, jak funguje semafor? A jak je možné, že si rychlostní

kamera všimne, když někdo jede příliš rychle, a ještě si ho vyfotí? A jakou technologii využívá eskalátor nebo výtah?

Za mnoha moderními technickými zařízeními se skrývají počítače, které je řídí. Ovšem zpravidla se neobejdou bez využití

mmmmmmmmeeeeeeecccccchhhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnniiiiiiikkkkkkkyyyyyyyy....... ZZZZZZZZkkkkkkkkuuuuuuuuššššššeeeeeeennnnnnííííí inženýýýýýýýři staví stroje řízené počítači tak, aby se daly snadno ovládat neboooooooo mmmmmmmmoooooooohhhhhhhhhlllllllyyyyyyyy ddddddddooooooookkkkkkkooooooonnnnnnnccccccceeeeeeee ffffffffuungovat samy,

bez lidské obsluhy.

66 | VE MĚSTĚ


VE MĚSTĚ | 67


Řetěz a ozubené kolo

Na horním konci schody mizí pod plechem, po němž se přechází, když eskalátor opouštíme. Oba řetězy tady jedou

přes velké ozubené kolo. Stupně schodů se tu překlopí a vzhůru nohama se vrátí po spodní straně eskalátoru zase

zpátky dolů.

Také dole vedou oba řetězy přes velké ozubené kolo. Tímto způsobem se schody zase obrátí. Nyní je strana, na které

stojíme, opět nahoře. A schody znovu vyjíždějí zpod plechu, přes nějž dole na eskalátor vstupujeme.

JAK FUNGUJE ESKALÁTOR?

Vodicí válečky

Nahoře a  dole jede eskalátor vždy

kousek vodorovně. Zajišťuje to tvar lišt

a vodicích válečků umístěných na místech,

kde eskalátor mění směr.

kkkoooouuseeekkkk vvodddooorroovvnněě.. Zaajjiiššťťuujjee ttoo ttvvaarr lliišštt

aaaa  vvvvoodiiiiccccííícchh vvvvááállleeečččkkkůůů uuummííssttěěnnýýcchh naa místeecchh,,

kkkkddddeeee eessskkkkaaaalláátttooorrrr mměěnnííí sssmmmměěěrrr..

V  obchodním domě, na nádraží, na stanici metra a  na mnoha dalších místech si můžeš ušetřit

chůzi po schodech, protože tam mají eskalátor. Takový eskalátor je malý mechanický zázrak. Není

však těžké pochopit, jak funguje.

Jezdicí schody

Jak je vidět na obrázku, pohybuje se na pravé a levé

straně schodů nekonečný řetěz unášející s  sebou

i  schody. Schody jezdí pomocí malých válečků

na dvou lištách, upevněných vpravo a vlevo.

motor

ozubené

kolo

madlo

pohon madla

ozubené

kolo

vnitřní válečkové lišty

vnější válečkové lišty

pojezdová kola

(Každý schod má dvě kola, navzájem spojená pomocí osy.)

JAK FUNGUJE ESKALÁTOR?

VoVodidicící vválálečečkyky

NNaahhoořřee aa  ddoollee jjeeddee eesskkaallááttoorr vvžždy

V obchodnnnímm ddddoooommmměěě,, nnaa nnáádddrraažžíí,, nnaa ssstttaaanniicccii mmmmeettrrraaa aaaa nnaaa mnnooooha ddddaalšššíííícccchhh mmmííííssstteccchhh ssi mmmůůžžžeeešššš uuššeeetttřřřřiiitttt

chůzi o s hhodde h, r ž jí kkk lá TT kk ýýý kalááá or j m lllý mhaii kýýý ááz kk. NN íízi ppo scchhodecch, pproottožžee ttaamm mmaajjjíí eesskkkaaalllááááttoooorr.. TTaakkkoooovvvvýýý eeesskalááááttor jeeee maalllý meeecchannniicckýýý zzáázrrraaakkk. NNeeenníí

vvššakk ttttěěěžžžžkkéé ppoochhoopppiiitttt,, jjjjaak ffffuunngguujjee.

JJezzddzddicicí íí sccschohooodydyy

JJaakkk jjjjee vvvviiddět nna ooobbbbrrráázzkkuu, pppooohhyyybbbbuujjje se nnaa pprraavvéé aaa llleeevvéé

ssttraněěěě scchhooodddůů nnneeekkonneeččnnýýý řřeettěězz uunnááššeejjííccíí s seebbouu

ii sssscccchhhhoooddddyyy.. SSScccchhhooodddyy jjeezzddíí ppoomocí mmaallýýchh vváálleeččkkůů

nnaa ddddvvoouuu liššttááách, uupppevněnýcch vppravo aa vleevvoo..

mmmoottoorr

ooozzzuuubbbbbbeeeeeennnnnnnéééééé

kkkoollloo

mmmmaaaaaadddddlllllooooo

mmaaddllaappoohhoonn mm

68 | VE MĚSTĚ


Lepší než výtah?

Eskalátor se musí pohybovat poměrně pomalu, aby na něj mohli bezpečně nastoupit a zase jej opustit například i staří

lidé. Protože ale na eskalátoru může jet současně hodně lidí, dokáže přepravit více osob než klasický výtah.

Věděl jsi?

Eskalátor byl vynalezen již v roce 1895.Pro

sazovat se ale začal až kolem roku 1900 poté,

co byl vystaven na světové výstavě v Paříži.

První – v té době ještě dřevěný –eskalá

tor v České republice byl uveden dopro

vozu v roce 1926 na pražské Letné.

Ochrana

Vepředu mají schody kryt. To je nezbytné, aby v momentě, kdy

schody eskalátoru přecházejí do vodorovné polohy, nemohl

nikdo strčit dovnitř nohu. Pokud se podíváš pozorněji, můžeš

vidět, že tento kryt je zahnutý. Musí to tak být, aby nezavazel,

když se schody nahoře a dole překlápějí.

Zábradlí funguje podobně, ale jednodušeji. Ve skutečnosti to

není nic jiného než velký, nekonečný gumový pás jezdící po

několika válečcích pořád dokola.

Věděl

jsjs

i?

1895.Pro

roce 1

Eskalátor byl vyna

lele

zez

n již v 

u 1900 poté,

m roku

sazovat se ale zač

al

až kole

m

avě v Paříži.

é výsta

co byl vystaven na světo

ný –eskalá

řevěný

První – v té době ještě

den dopro

yl uved

tor v České republice

by

ské

Lee

tntn

é.é.

voo

zuzu

v roce 1926 na

prp

s

oc

e

19

26

n

a

OcOcO hhrhrananaaaa

VE MĚSTĚ | 69


JAK SE DOSTANEŠ VÝTAHEM NAHORU A DOLŮ?

Bez výtahu, jemuž někteří říkají také zdviž, by se obešel málokdo, kdo bydlí

v domě s více podlažími. Stačí stisknout tlačítko a výtah vás vyveze dosprávného patra. Ale jak funguje?

Obvykle je z  výtahu vidět pouze kabina, v  níž jedeme. Je

umístěna ve výtahové šachtě a  jezdí mezi kolejnicemi. Nahoře na kabině je připevněné ocelové

lano. Vede až nahoru do strojovny.

V rovnováze

Strojovna je umístěna nad šachtou výtahu. Najdeme

v  ní kladku, rovněž nazývanou hnací kolo, přes kterou se navíjí drátěné ocelové lano spletené z několika pramenů. Na druhé straně hnacího kola vede lano

zpět dolů k  protizávaží. To je stejně těžké jako kabina

výtahu. Jelikož mají kabina a  protizávaží stejnou

hmotnost, jsou v  případě prázdného výtahu v rovnováze. Proto je při jízdě plného výtahu nutné překonat

pouze hmotnost přepravovaných osob nebo nákladu.

Aby mohla kabina výtahu vyjet nahoru, musí se hnací

kolo otáčet. Za tímto účelem je poháněno silnýmelektromotorem. Když se výtah pohybuje směrem dolů,

zpomaluje hnací kolo naopak brzda.

motor výtahu

JAK SE DOSTANEŠ VÝTAHEM NAHORU A DOLŮ?

Bezz výtahu, jemuuž někteří říkajjjíí ttaakkéé zdviž, by se obešel málokdo, kkddo bydlí

v ddomě s více podddlažímiii... SSStttaaačččíí stisknoouut tlačítko a výtah vás vyveze dosppprrrááávnnnéééhhhoo ppaattrraa. AAAllleee jjjaaaakkk ffuungguujjee??

Obvvyykklle jjee zz vvýýtaaahhhuuu vvviidděětt ppoouuzzee kkkabbbiinaaa,,, vvv nnnííížžž jedeme. Je

uummmíííssstttěěnnnaaa vvveee výtttaaahhhooovvvééé šššaaachhtttěěě aaa jjjeeezzzdddí mmmezikolejjnnicemi. Nahoře na kabině je přippevněné oceloové

lllaaanooo... Vedddeee ažžž nahhhoooruuu dddo ssstttroojjjooovvvnyyy...

motor vývýýtahu

70 | VE MĚSTĚ


Ovládání a bezpečnost

Takový jednoduchý výtah, jaký byl do

sud popisován, by nešlo úplně snadno

ovládat. Člověk by musel při jízdě ve

správný čas zapnout a vypnoutelektro

motor a ovládat brzdu výtahu. Proto je

součástí výtahu ovládání, které toto vše

dělá automaticky.

Samozřejmě je za ovládání výtahu zod

povědný počítač. Na každém patře jsou

elektrické kontakty aktivované výtahem

v  momentě, když je přesně na úrovni

příslušného podlaží. A  pouze v  tomto

případě se kabina výtahu a  vnější

dveře na daném podlaží mohouote

vřít.

Ovládání počítačem dále

zajišťuje, že výtahzpo

malí a  jemně zastaví,

jakmile se blíží do pa

tra, v  němž chce za

stavit. Také si pamatuje,

která podlaží byla vybrána

tlačítky v  kabině a  na kte

rých podlažích někdo stiskl

tlačítko k přivolání výtahu.

V těchto podlažích pakvý

tah automaticky zastaví.

e,

áána

kte

iskl

hu.

.

ocelová

lana

kabina

výtahu

zábrana

protizávaží

tlačítko k přivolání

výtahu

motor

strojovna

lanová kladka

nebo hnací kolo

kolejnice

Ovládání a bezpeč

Takovýý jjeeddnnoduchý výta

suddd popisován, by nešlo

ovládat. Člověk by mus

spráávný čas zapnout a vy

mottoor a ovládat brzdu v

souččástí výtahu ovvládání

dddělááá aaautttooomaaatttickkyyy.

SSaaammmoozzzřřřeejjmmměěě jjeee zzaa ooovvvllláááddd

ppověědný počččííítttaaaččč. NNa ka

eeellleekttrrriiccckkkééé kkkontaktyy aktiv

vvv mmmooomentě, když je pře

přříísluššnééhho poddllažžíí. AA p

příppaadě se kabinaa výta

dveřře na daném poodlaží

vřít..

Ovláádání ppooččííttačemm dále

zajiššťujjee, žže výtahzpo

čnosost

h, jaký byldo

o úplně snadno

sel při jízdě ve

ypnoutelektro

ýtahu. Proto je

í, které toto vše

dddááánnnííí vvýýýtttaahhuu zzoodd

ždéémm paatře jsou

vované vvýýttahem

esně na úrovvnni

pouze v tomto

ahu a  vnnější

mohoouuoottee

e

ceelová oo

annaaala

abbbiiinnnnnnaaa ka

ýýýttaahhhhhhuvvvýýý

motoorr

sssttttrrrroooojjjjjoooooovvvvnnnaaa

kladka lanováá k

ací koloonnebo hhhn

oolejnniiccekkkkkoo

VE MĚSTĚ | 71


Ochrana proti

zřícení výtahu

Aby výtah nespadl, kdyby

se ocelové lano přetrhlo,

má na sobě nainstalováno

speciální bezpečnostnízařízení: Na kabině výtahu jsou brzdové zarážky – zachycovače. Proti kolejnicím, v nichž výtah jezdí, tyto zarážky tlačí silné pružiny. Pokud kabina visí svou vahou na laně, odtáhnou se brzdové zarážky od kolejnic a výtah se může pohybovatnahoru a dolů. Pokud se ale lano přetrhne a překročí určitou rychlost, zachycovače se aktivují tím, že je pružiny přitlačí proti kolejnicím a výtahová kabina zůstane zapřená mezi kolejnicemi a nespadne.

pohled do výtahové šachty

Věděl jsi?

Výtahy používali už staří Římané. V té

době však nebyly žádné elektromotorya rozhodně nešlo o zařízení ovládaná počítačem.

Výtah obsluhovali otroci, kteří ho museli tahat

nahoru a zase pouštět dolů. Zvonkemcestující signalizovali, kam chtějí jet.

Occhrhrana proti

zřřícícene í výtahu

AAbby výtah nespadl, kkddyybbyy

ssee oocceelloovvéé llaannoo ppřřetrhlo,

máá na sobě nainstalováno

speciální beezzppeeččnostnízařříízzeníí: Na kkaabbiinněě výýtahu jsou brzdové zarážky – zachycovače. Prroottii kkoleejjnicím, v nichž vvýýttaah jezdí, tyto zarážky tlačí silné pružiny. Pokud kkaabbiinna visí svvoouu vahou na laně, oddttááhnou se brzdové zarážky od kolejnic a výtah ssee mmůže pohyybboovvaatnahoru a dolůů.. Pokud se ale lano přetrhne a překročí určitou rryycchhlloosstt,, zzaacchhyyccoovvaačee se aktivují ttímm, že je pružiny přitlačí proti kolejnicímm aa vvýýttaahhoovváá kkaabbiinnaa zzůůssttaannee zapřená meezzi kolejnicemi a nespadne.

pohledd ddo o vývýtat hové šachty

72 | VE MĚSTĚ


JAK SE ELEKTŘINA DOSTANE DO ZÁSUVKY?

Stačí zasunout zástrčku

Pokud chceš použít elektrický spotřebič,

musíš jednoduše zasunout jeho zástrčku do

zásuvky. Jak je to ale možné, že až semdoputuje elektrický proud?

Zásuvka je připojena k  elektrické síti, která

se skládá ze spousty drátů, jimiž se rozvádí

elektřina z elektrárny do každé domácnosti.

Kde se vyrábí elektřina?

Na začátku knihy, v kapitole o elektrickém světle,

ses seznámil s  elektrickými panáčky. V elektrárně jsou stroje nazývající se generátory,

a  ty musí elektrické panáčky opravdu rozfofrovat, aby pak mohli jaksepatří pracovat v  té spoustě elektrických spotřebičů

v  domácnostech, obchodech, dílnách

a továrnách.

Generátor

Jedna část generátoru, která se otáčí, se nazývá rotor. Jemagnetický a kolem něj jsou na železných jádrech navinuté dráty – říká

se jim cívky. Když se rotor otáčí, jeho magnetické pole způsobuje,

že električtí panáčci v cívkách pobíhají sem a tam.

ttřřebbbičů

ííllnách

GeGenenerárátotorr

JJeeddnnaa ččáásstt ggeneerrááttoorruu, kktteerráá se oottááččíí, sse naazzýývváá rotor. Jemagnettiicckkýakkollem nněějj jjsou na žželleezznnýýcchh jádrrechh navvinuté dráty říká

JAK SE EELLEEKKTTŘŘINNAA DDOOSSTTAANNE DO ZÁSUVKY?

Stačí zasunout zásstrtrčkčkuu

PPokudd chceš použít elektrický spotřebič,

musíš jednoduše zasunout jeho zástrčku do

zásuvky. Jak je to ale možné, že až semdoputuje elektrický proud?

Zásuvka je připojena k elektrické síti, která

se skládá ze spousty drrááttů,, jjiimmiižž ssee rroozzvvááddíí

elektřina z eelleekkttrráárrnnyy ddoo kkaažžddéé ddoommááccnnoossttii.

Kde se vvyryrábábí í elelekektřtřinina?

NNa začátku knihy, v kapitole o elektr

ses seznámil s elektrickými panáčk

trárně jsou stroje nazývající se gee

a ty musí elektrickkéé ppaannááččkkyy oopprraavv

fooffrroovvaatt,, aabby pak mohli jaksepatří

rickém světle,

ky.V eleknneerrááttoorryy,,

vvdduurroozzraco-

VE MĚSTĚ | 73


Stejnosměrný a střídavý proud

V  případě baterie z  tvého pokusu v  kapitole o  elektrickém

osvětlení běhají električtí panáčci elektrickým obvodem

vždy jen jedním směrem. Tomuto jevu říkáme stejnosměrný

proud. V  případě proudu vytvářeného generátorem pobíhají panáčci sem a tam, což se nazývá střídavý proud.

Připojíme-li k  cívkám generátoru elektrický kabel, budou

i  v  něm pobíhat električtí panáčci sem a  tam. Přesto

i  v  tomto případě se může střídavý proud přenášet prostřednictvím vodičů stejně jako proud stejnosměrný.

Transformátor

Generátory v  elektrárně jsou propojeny kabely s  transformátory v  rozvodně.

Transformátor se skládá ze dvou vinutí (cívek) umístěných na společném železném jádře.

Jedna z cívek je připojena kabelem ke generátoru, proto i v tomto vinutí pobíhají električtí panáčci sem tam a tímzmagnetují jádro.

Jelikož panáčci v prvním vinutí neběhají jedním směru, ale pohybují se sem tam, neustále se mění i magnetické pole,

které svým pohybem vytvářejí. To způsobí, že i ve druhém vinutí začnou pobíhat električtí panáčci.

Vinutí spojené s  generátorem je

tvořeno pouze několika závity.

Druhé vinutí jich má mnohem víc.

Proto vzniká v  této cívce mnohem

vyšší elektrické napětí, což způsobí, že električtí panáčci jsou na

této straně mnohem, mnohemsilnější než ti na straně druhé. Zato je

tu takových elektrických panáčků

méně. Velké množství slabších

elektrických panáčků totiž dokáže

vykonat stejné množství práce jako

menší množství panáčků silných.

transformátor

Stejnosměrný a střídavvý ý prproud

V případě baterie z tvého pokusu v kkaappittoolle oo  eellektriicckkém

osvětlení běhají elektriiččtí ppaannáčccii eellekkttrriicckkýýmm obvoddem

vždy jen jedníímm směrem. Tomuutoo jevuu řříkámme steejjnnoossmměěrrný

proud. V případděě pprroouudu vytvářeného ggeenneerráátoremmpobbííhají panáčci sem aa tamm, což see nnazývváá stříddaavvýý pproud.

Připojíme-li k cívkáám ggeneerráátoorruu eelleekkttrickýý kkaabbeell, bbuuddou

i  v  něm pobíhat eelektričttíí ppanááččcii seemm aa  tam. PPřřesto

i  v tomto případě se může stříddaavýý pproouudd ppřennááššeett prostřednictvím vodičů stejně jaakko prroouud sstteejjnoosměrný.

Trransformátoor

GGenneerátory v elekkttrráárrněě jjsoou pprrooppojjeenny kabbely s transformátory vv rroozzvvoodně.

Traansffoorrmátor see sskklládá zze ddvoouu vinutíí (cíveekk)) uumístěných na společnéémm žžeeleznnéémm jjááddřře.

JJedna zz cíívveekk jje ppřřippoojjeenna kkabeleem ke geenneerrááttoru, proto i v tomto vinuuttí pobbíhhaajjí električtí panáčccii sseem tam a tímzmagnetují jjáádro.

74 | VE MĚSTĚ


Elektrická síť

Električtí panáčci vycházející z rozvodny v elektrárně jsou zhruba tisíckrát silnější než ti, kteří jsou v našich zásuvkách.

A samozřejmě jsou i nebezpečnější. Tyto neuvěřitelně silné elektrické panáčky nazýváme vysoké napětí a je možnépřenášet ho na dlouhé vzdálenosti pomocí vysokonapěťového vedení.

Vysokonapěťové vedení vede do dalších rozvoden v blízkosti měst a vesnic, v nichž je elektřiny zapotřebí. Zde se provede

opačný postup, než proběhl v rozvodně elektrárny. Vznikají zde električtí panáčci, kteří jsou slabší než ti, co doraziliprostřednictvím vysokonapěťového vedení, přesto jsou stále ještě dvacetkrát silnější než ti v zásuvce. Tomu říkáme střední

napětí. Střední napětí se dále rozvádí do trafostanic ve městech a vesnicích. Tady se napětí opět snižuje a vzniká nízké

napětí. Toto nízké napětí nakonec proudí kabely do domácností a  přes rozvodné skříně s  elektroměry je pak vedením

v domě rozvedeno do zásuvek a světel.

elektrárna

rozvodna

rozvodna

rozvodna

rozvodna

místní síťová

trafostanice Elekektrtrická ssíťíť Elekttrričtí panááččccii vycházející z rozzvoddnnyy vv eelektráárně jsou zzhhruuba tisíckrát silnnější neežž ti, kteří jsou v našich zásuvkách. AA sammozřejjmmě jsou ii nnebezpečněějjššíí.. TTyto neuvěřitteellně silnéé eelleektrické panááččkky nnaazzýývvááme vysokkéé nnapětí a je možnéppřřeennášet hho naa ddlouhhé vzdálennoossti ppommoocí vysokonapěťovéhoo vveeddeenníí.. VVyyssokkonapěťové vedení veeddee ddo daallššíích rozvoden v bbllíízkosti městt a vesnicc, vv niichhžž jjee elleekkttřřiinnyy zapotřřeebbíí.. Zde see pprovvede opačný postup, než proběěhl vv rroozzvvooddnně elektrárnyy.. VVznikkaají zzddee električtí panáčccii, kktteeří jssou slabší než ti, ccoo dorraazziliprossttřednictvíímm vvyyssookkonappěěťovvého vedení, přesto jssou stáállee ještě dvacettkkráátt silnější než ti vv zzásuuvvccee. TTomuu říkáme sstřední nnaappěěttíí. SStřeeddní naappěěttíí se ddáále rozvádí do trafostaanic ve mměěstech a vessnniiccích. Tady ssee naappěěttíí oopět snižžuje a vznikká nízké nnaappětí. TTooto nízkéé nnaappěětí nakkoonneec proudí kabely ddo domááccnnoossttíí a přes rozvodnéé skříně s elektroměry je pakk vedením v doomměě rroozvedeno do záássuuvek aa  světteel..

eelleekkttrráárrnnaa

VE MĚSTĚ | 75
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist