načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Velká kniha techniky - Volker Wollny

Velká kniha techniky
-14%
sleva

Kniha: Velká kniha techniky
Autor:

Jak dokáže lednička zchladit potraviny a mikrovlnná trouba je naopak ohřát? Jak policejní radar zjistí, že někdo jede příliš rychle? A díky čemu mohou i těžká letadla létat? Bez ...
Titul je skladem 2ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  329 Kč 282
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018-03-29
Počet stran: 160
Rozměr: 215 x 280 mm
Úprava: 160 stran : barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Spolupracovali: ilustrace: Philip Cassirer
překlad: Nina Fojtů
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
Doporučená novinka pro týden: 2018-14
ISBN: 9788026612483
EAN: 9788026612483
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jak dokáže lednička zchladit potraviny a mikrovlnná trouba je naopak ohřát? Jak policejní radar zjistí, že někdo jede příliš rychle? A díky čemu mohou i těžká letadla létat? Bez moderních technologií se v našem světě již neobejdeme – najdeme je všude kolem nás. V kapitolách „U nás doma“, „Volný čas“, „Komunikace“, „Vozidla“ a „Ve městě“ postupně přijdete na kloub principům fungování počítače, telefonu, auta, eskalátoru, výtahu apod. Velmi nápomocny vám budou fotografie a podrobné ilustrace, které poskytují fascinující pohledy do útrob všech těchto spotřebičů, zařízení a strojů. - Řada vzrušujících experimentů, projektů a nápadů osvětlujících základní principy fungování jednotlivých zařízení. - Přehledné ilustrované dvojstránky zachycující historický vývoj automobilů, telefonů, vlaků, počítačů a letadel. - Další zajímavé informace v doplňkových textových rámečcích. Pro zvídavé fanoušky techniky od 8 let. (důmyslné vynálezy a vzrušující experimenty)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
VE M ĚSTĚ Ve městě se nachází spousta technických věcí k objevování. Víš třeba, jak funguje semafor? A jak je možné, že si rychlostní kamera všimne, když někdo jede příliš rychle, a ještě si ho vyfotí? A jakou technologii využívá eskalátor nebo výtah? Za mnoha moderními technickými zařízeními se skrývají počítače, které je řídí. Ovšem zpravidla se neobejdou bez využití mechaniky. Zkušení inženýři staví stroje řízené počítači tak, aby se daly snadno ovládat nebo mohly dokonce fungovat samy, bez lidské obsluhy. VE MĚSTĚ Ve městě se nachází spousta technick ých věcí k objevování. Víš třeba, jak funguje semafor? A jak je možné, že si rychlostní kamera všimne, když někdo jede příliš rychle, a ještě si ho vyfotí? A jakou technologii využívá eskalátor nebo výtah? Za mnoha moderními technickými zařízeními se skrývají počítače, které je řídí. Ovšem zpravidla se neobejdou bez využití mmmmmmmmeeeeeeecccccchhhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnniiiiiiikkkkkkkyyyyyyyy....... ZZZZZZZZkkkkkkkkuuuuuuuuššššššeeeeeeennnnnnííííí inženýýýýýýýři staví stroje řízené počítači tak, aby se daly snadno ovládat neboooooooo mmmmmmmmoooooooohhhhhhhhhlllllllyyyyyyyy ddddddddooooooookkkkkkkooooooonnnnnnnccccccceeeeeeee ffffffffuungovat samy, bez lidské obsluhy. 66 | VE MĚSTĚ VE MĚSTĚ | 67 Ř etěz a ozubené kolo Na horním konci schody mizí pod plechem, po němž se přechází, když eskalátor opouštíme. Oba řetězy tady jedou přes velké ozubené kolo. Stupně schodů se tu překlopí a vzhůru nohama se vrátí po spodní straně eskalátoru zase zpátky dolů. Také dole vedou oba řetězy přes velké ozubené kolo. Tímto způsobem se schody zase obrátí. Nyní je strana, na které stojíme, opět nahoře. A schody znovu vyjíždějí zpod plechu, přes nějž dole na eskalátor vstupujeme. JAK FUNGUJE ESKALÁTOR? Vodicí vále čky Nahoře a  dole jede eskalátor vždy kousek vodorovně. Zajišťuje to tvar lišt a vodicích válečků umístěných na místech, kde eskalátor mění směr. kkkoooouuseeekkkk vvodddooorroovvnněě.. Zaajjiiššťťuujjee ttoo ttvvaarr lliišštt aaaa  vvvvoodiiiiccccííícchh vvvvááállleeečččkkkůůů uuummííssttěěnnýýcchh naa místeecchh,, kkkkddddeeee eessskkkkaaaalláátttooorrrr mměěnnííí sssmmmměěěrrr.. V  obchodním domě, na nádraží, na stanici metra a  na mnoha dalších místech si můžeš ušetřit chůzi po schodech, protože tam mají eskalátor. Takový eskalátor je malý mechanický zázrak. Není však těžké pochopit, jak funguje. Jezdicí schody Jak je vidět na obrázku, pohybuje se na pravé a levé straně schodů nekonečný řetěz unášející s  sebou i  schody. Schody jezdí pomocí malých válečků na dvou lištách, upevněných vpravo a vlevo. motor ozubené kolo madlo pohon madla ozubené kolo vnitřní válečkové lišty vnější válečkové lišty pojezdová kola (Každý schod má dvě kola, navzájem spojená pomocí osy.) JAK FUNGUJE ESKALÁTOR? Vo Vodidicící vválálečečkyky NNaahhoořřee aa  ddoollee jjeeddee eesskkaallááttoorr vvžždy V obchodnnnímm ddddoooommmměěě,, nnaa nnáádddrraažžíí,, nnaa ssstttaaanniicccii mmmmeettrrraaa aaaa nnaaa mnnooooha ddddaalšššíííícccchhh mmmííííssstteccchhh ssi mmmůůžžžeeešššš uuššeeetttřřřřiiitttt chůzi o s hhodde h, r ž jí kkk lá TT kk ýýý kalááá or j m lllý mhaii kýýý ááz kk. NN íízi ppo scchhodecch, pproottožžee ttaamm mmaajjjíí eesskkkaaalllááááttoooorr.. TTaakkkoooovvvvýýý eeesskalááááttor jeeee maalllý meeecchannniicckýýý zzáázrrraaakkk. NNeeenníí vvššakk ttttěěěžžžžkkéé ppoochhoopppiiitttt,, jjjjaak ffffuunngguujjee. JJezzddzddicicí íí sccschohooodydyy JJaakkk jjjjee vvvviiddět nna ooobbbbrrráázzkkuu, pppooohhyyybbbbuujjje se nnaa pprraavvéé aaa llleeevvéé ssttraněěěě scchhooodddůů nnneeekkonneeččnnýýý řřeettěězz uunnááššeejjííccíí s seebbouu ii sssscccchhhhoooddddyyy.. SSScccchhhooodddyy jjeezzddíí ppoomocí mmaallýýchh vváálleeččkkůů nnaa ddddvvoouuu liššttááách, uupppevněnýcch vppravo aa vleevvoo.. m mmoottoorr ooozzzuuubbbbbbeeeeeennnnnnnéééééé kkkoollloo mmmmaaaaaadddddlllllooooo m maaddllaappoohhoonn mm 68 | VE MĚSTĚ Lepší než výtah? Eskalátor se musí pohybovat poměrně pomalu, aby na něj mohli bezpečně nastoupit a zase jej opustit například i staří lidé. Protože ale na eskalátoru může jet současně hodně lidí, dokáže přepravit více osob než klasický výtah. Věděl jsi? Eskalátor byl vynalezen již v roce 1895. Prosazovat se ale začal až kolem roku 1900 poté, co byl vystaven na světové výstavě v Paříži. První – v té době ještě dřevěný – eskalátor v České republice byl uveden do provozu v roce 1926 na pražské Letné. Ochrana Vepředu mají schody kryt. To je nezbytné, aby v momentě, kdy schody eskalátoru přecházejí do vodorovné polohy, nemohl nikdo strčit dovnitř nohu. Pokud se podíváš pozorněji, můžeš vidět, že tento kryt je zahnutý. Musí to tak být, aby nezavazel, když se schody nahoře a dole překlápějí. Zábradlí funguje podobně, ale jednodušeji. Ve skutečnosti to není nic jiného než velký, nekonečný gumový pás jezdící po několika válečcích pořád dokola. Věděl js js i? 1895. Proroce 1 Eskalátor byl vyna lele zez n již v  u 1900 poté, m roku sazovat se ale zač al až kole m avě v Paříži. é výsta co byl vystaven na světo vé ný – eskalářevěný První – v té době ještě dř den do proyl uved tor v České republice by ské Le e tntn é.é. voo zuzu v roce 1926 na pr p až s oc e 19 26 n a OcOcO hhrhrananaaaa VE MĚSTĚ | 69 JAK SE DOSTANEŠ VÝTAHEM NAHORU A DOL Ů? Bez výtahu, jemuž někteří říkají také zdviž, by se obešel málokdo, kdo bydlí v domě s více podlažími. Stačí stisknout tlačítko a výtah vás vyveze do správného patra. Ale jak funguje? Obvykle je z  výtahu vidět pouze kabina, v  níž jedeme. Je umístěna ve výtahové šachtě a  jezdí mezi kolejnicemi. Nahoře na kabině je připevněné ocelové lano. Vede až nahoru do strojovny. V rovnováze Strojovna je umístěna nad šachtou výtahu. Najdeme v  ní kladku, rovněž nazývanou hnací kolo, přes kterou se navíjí drátěné ocelové lano spletené z  několika pramenů. Na druhé straně hnacího kola vede lano zpět dolů k  protizávaží. To je stejně těžké jako kabina výtahu. Jelikož mají kabina a  protizávaží stejnou hmotnost, jsou v  případě prázdného výtahu v  rovnováze. Proto je při jízdě plného výtahu nutné překonat pouze hmotnost přepravovaných osob nebo nákladu. Aby mohla kabina výtahu vyjet nahoru, musí se hnací kolo otáčet. Za tímto účelem je poháněno silným elektromotorem. Když se výtah pohybuje směrem dolů, zpomaluje hnací kolo naopak brzda. motor výtahu JAK SE DOSTANEŠ VÝTAHEM NAHORU A DOLŮ? Bezz výtahu, jemuuž někteří říkajjjíí ttaakkéé zdviž, by se obešel málokdo, kkddo bydlí v ddomě s více podddlažímiii... SSStttaaačččíí stisknoouut tlačítko a výtah vás vyveze do sppprrrááávnnnéééhhhoo ppaattrraa. AAAllleee jjjaaaakkk ffuungguujjee?? Obvvyykklle jjee zz vvýýtaaahhhuuu vvviidděětt ppoouuzzee kkkabbbiinaaa,,, vvv nnnííížžž jedeme. Je uummmíííssstttěěnnnaaa vvveee výtttaaahhhooovvvééé šššaaachhtttěěě aaa jjjeeezzzdddí mmmezi kolejjnnicemi. Nahoře na kabině je přippevněné oceloové lllaaanooo... Vedddeee ažžž nahhhoooruuu dddo ssstttroojjjooovvvnyyy... motor vývýýtahu 70 | VE MĚSTĚ Ovládání a bezpe čnost Takový jednoduchý výtah, jaký byl dosud popisován, by nešlo úplně snadno ovládat. Člověk by musel při jízdě ve správný čas zapnout a vypnout elektromotor a ovládat brzdu výtahu. Proto je součástí výtahu ovládání, které toto vše dělá automaticky. Samozřejmě je za ovládání výtahu zodpovědný počítač. Na každém patře jsou elektrické kontakty aktivované výtahem v  momentě, když je přesně na úrovni příslušného podlaží. A  pouze v  tomto případě se kabina výtahu a  vnější dveře na daném podlaží mohou otevřít. Ovládání počítačem dále zajišťuje, že výtah zpomalí a  jemně zastaví, jakmile se blíží do patra, v  němž chce zastavit. Také si pamatuje, která podlaží byla vybrána tlačítky v  kabině a  na kterých podlažích někdo stiskl tlačítko k přivolání výtahu. V těchto podlažích pak výtah automaticky zastaví. e, áána kteiskl hu. vý- . ocelová lana kabina výtahu zábrana protizávaží tlačítko k přivolání výtahu motor strojovna lanová kladka nebo hnací kolo kolejnice Ovládání a bezpeč Takovýý jjeeddnnoduchý výta suddd popisován, by nešlo ovládat. Člověk by mus spráávný čas zapnout a vy mottoor a ovládat brzdu v souččástí výtahu ovvládání dddělááá aaautttooomaaatttickkyyy. SSaaammmoozzzřřřeejjmmměěě jjeee zzaa ooovvvllláááddd ppověědný počččííítttaaaččč. NNa ka eeellleekttrrriiccckkkééé kkkontaktyy aktiv vvv mmmooomentě, když je pře přříísluššnééhho poddllažžíí. AA p příppaadě se kabinaa výta dveřře na daném poodlaží vřít.. Ovláádání ppooččííttačemm dále zajiššťujjee, žže výtah zpoč nosost h, jaký byl doo úplně snadno sel při jízdě ve ypnout elektroýtahu. Proto je í, které toto vše dddááánnnííí vvýýýtttaahhuu zzooddždéémm paatře jsou vované vvýýttahem esně na úrovvnni pouze v tomto ahu a  vnnější mohoouu ootteee c eelová oo a nnaaala a bbbiiinnnnnnaaa ka ýýýttaahhhhhhuvvvýýý motoorr s ssttttrrrroooojjjjjoooooovvvvnnnaaa k ladka lanováá k ac í koloonnebo hhhn oolejnniiccekkkkkoo VE MĚSTĚ | 71 Ochrana proti z řícení výtahu Aby výtah nespadl, kdyby se ocelové lano přetrhlo, má na sobě nainstalováno speciální bezpečnostní zařízení: Na kabině výtahu jsou brzdové zarážky – zachycovače. Proti kolejnicím, v nichž výtah jezdí, tyto zarážky tlačí silné pružiny. Pokud kabina visí svou vahou na laně, odtáhnou se brzdové zarážky od kolejnic a výtah se může pohybovat nahoru a dolů. Pokud se ale lano přetrhne a překročí určitou rychlost, zachycovače se aktivují tím, že je pružiny přitlačí proti kolejnicím a výtahová kabina zůstane zapřená mezi kolejnicemi a nespadne. pohled do výtahové šachty Věděl jsi? Výtahy používali už staří Římané. V té době však nebyly žádné elektromotory a rozhodně nešlo o zařízení ovládaná počítačem. Výtah obsluhovali otroci, kteří ho museli tahat nahoru a zase pouštět dolů. Zvonkem cestující signalizovali, kam chtějí jet. Occhrhrana proti zřřícícene í výtahu AAbby výtah nespadl, kkddyybbyy ssee oocceelloovvéé llaannoo ppřřetrhlo, máá na sobě nainstalováno speciální beezzppeeččnostní zařříízzeníí: Na kkaabbiinněě výýtahu jsou brzdové zarážky – zachycovače. Prroottii kkoleejjnicím, v nichž vvýýttaah jezdí, tyto zarážky tlačí silné pružiny. Pokud kkaabbiinna visí svvoouu vahou na laně, oddttááhnou se brzdové zarážky od kolejnic a výtah ssee mmůže pohyybboovvaat nahoru a dolůů.. Pokud se ale lano přetrhne a překročí určitou rryycchhlloosstt,, zzaacchhyyccoovvaačee se aktivují ttímm, že je pružiny přitlačí proti kolejnicímm aa vvýýttaahhoovváá kkaabbiinnaa zzůůssttaannee zapřená meezzi kolejnicemi a nespadne. po hledd ddo o vývýtat hové šachty 72 | VE MĚSTĚ JAK SE ELEKT ŘINA DOSTANE DO ZÁSUVKY? Stačí zasunout zástrčku Pokud chceš použít elektrický spotřebič, musíš jednoduše zasunout jeho zástrčku do zásuvky. Jak je to ale možné, že až sem doputuje elektrický proud? Zásuvka je připojena k  elektrické síti, která se skládá ze spousty drátů, jimiž se rozvádí elektřina z elektrárny do každé domácnosti. Kde se vyrábí elektřina? Na začátku knihy, v kapitole o elektrickém světle, ses seznámil s  elektrickými panáčky. V  elektrárně jsou stroje nazývající se generátory, a  ty musí elektrické panáčky opravdu rozfofrovat, aby pak mohli jaksepatří pracovat v  té spoustě elektrických spotřebičů v  domácnostech, obchodech, dílnách a továrnách. Generátor Jedna část generátoru, která se otáčí, se nazývá rotor. Je magnetický a kolem něj jsou na železných jádrech navinuté dráty – říká se jim cívky. Když se rotor otáčí, jeho magnetické pole způsobuje, že električtí panáčci v cívkách pobíhají sem a tam. t třřebbbičů ííllnách Ge Genenerárátotorr JJeeddnnaa ččáásstt ggeneerrááttoorruu, kktteerráá se oottááččíí, sse naazzýývváá rotor. Je magnettiicckkýakkollem nněějj jjsou na žželleezznnýýcchh jádrrechh navvinuté dráty říká JAK SE EELLEEKKTTŘŘINNAA DDOOSSTTAANNE DO ZÁSUVKY? Stačí zasunout zásstrtrčkčkuu PPokudd chceš použít elektrický spotřebič, musíš jednoduše zasunout jeho zástrčku do zásuvky. Jak je to ale možné, že až sem doputuje elektrický proud? Zásuvka je připojena k elektrické síti, která se skládá ze spousty drrááttů,, jjiimmiižž ssee rroozzvvááddíí elektřina z eelleekkttrráárrnnyy ddoo kkaažžddéé ddoommááccnnoossttii. Kde sevvyryrábábí í elelekektřtřinina? NNa začátku knihy, v kapitole o elektr ses seznámil s elektrickými panáčk trárně jsou stroje nazývající se gee a ty musí elektrickkéé ppaannááččkkyy oopprraavv fooffrroovvaatt,, aabby pak mohli jaksepatří rickém světle, ky. V eleknneerrááttoorryy,, vvdduu rroozzpraco- VE MĚSTĚ | 73 Stejnosm ěrný a střídavý proud V  případě baterie z  tvého pokusu v  kapitole o  elektrickém osvětlení běhají električtí panáčci elektrickým obvodem vždy jen jedním směrem. Tomuto jevu říkáme stejnosměrný proud. V  případě proudu vytvářeného generátorem pobíhají panáčci sem a tam, což se nazývá střídavý proud. Připojíme-li k  cívkám generátoru elektrický kabel, budou i  v  něm pobíhat električtí panáčci sem a  tam. Přesto i  v  tomto případě se může střídavý proud přenášet prostřednictvím vodičů stejně jako proud stejnosměrný. Transformátor Generátory v  elektrárně jsou propojeny kabely s  transformátory v  rozvodně. Transformátor se skládá ze dvou vinutí (cívek) umístěných na společném železném jádře. Jedna z cívek je připojena kabelem ke generátoru, proto i v tomto vinutí pobíhají električtí panáčci sem tam a tím zmagnetují jádro. Jelikož panáčci v prvním vinutí neběhají jedním směru, ale pohybují se sem tam, neustále se mění i magnetické pole, které svým pohybem vytvářejí. To způsobí, že i ve druhém vinutí začnou pobíhat električtí panáčci. Vinutí spojené s  generátorem je tvořeno pouze několika závity. Druhé vinutí jich má mnohem víc. Proto vzniká v  této cívce mnohem vyšší elektrické napětí, což způsobí, že električtí panáčci jsou na této straně mnohem, mnohem silnější než ti na straně druhé. Zato je tu takových elektrických panáčků méně. Velké množství slabších elektrických panáčků totiž dokáže vykonat stejné množství práce jako menší množství panáčků silných. transformátor Stejnosměrný a střídavvý ý prproud V případě baterie z tvého pokusu v kkaappittoolle oo  eellektriicckkém osvětlení běhají elektriiččtí ppaannáčccii eellekkttrriicckkýýmm obvoddem vždy jen jedníímm směrem. Tomuutoo jevuu řříkámme steejjnnoossmměěrrný proud. V případděě pprroouudu vytvářeného ggeenneerráátoremm pobbííhají panáčci sem aa tamm, což see nnazývváá stříddaavvýý pproud. Připojíme-li k cívkáám ggeneerráátoorruu eelleekkttrickýý kkaabbeell, bbuuddou i  v  něm pobíhat eelektričttíí ppanááččcii seemm aa  tam. PPřřesto i  v tomto případě se může stříddaavýý pproouudd ppřennááššeett prostřednictvím vodičů stejně jaakko prroouud sstteejjnoosměrný. Trransformátoor GGenneerátory v elekkttrráárrněě jjsoou pprrooppojjeenny kabbely s transformátory vv rroozzvvoodně. Traansffoorrmátor see sskklládá zze ddvoouu vinutíí (cíveekk)) uumístěných na společnéémm žžeeleznnéémm jjááddřře. JJedna zz cíívveekk jje ppřřippoojjeenna kkabeleem ke geenneerrááttoru, proto i v tomto vinuuttí pobbíhhaajjí električtí panáčccii sseem tam a tím zmagnetují jjáádro. 74 | VE MĚSTĚ Elektrická sí ť Električtí panáčci vycházející z rozvodny v elektrárně jsou zhruba tisíckrát silnější než ti, kteří jsou v našich zásuvkách. A samozřejmě jsou i nebezpečnější. Tyto neuvěřitelně silné elektrické panáčky nazýváme vysoké napětí a je možné přenášet ho na dlouhé vzdálenosti pomocí vysokonapěťového vedení. Vysokonapěťové vedení vede do dalších rozvoden v blízkosti měst a vesnic, v nichž je elektřiny zapotřebí. Zde se provede opačný postup, než proběhl v rozvodně elektrárny. Vznikají zde električtí panáčci, kteří jsou slabší než ti, co dorazili prostřednictvím vysokonapěťového vedení, přesto jsou stále ještě dvacetkrát silnější než ti v zásuvce. Tomu říkáme střední napětí. Střední napětí se dále rozvádí do trafostanic ve městech a vesnicích. Tady se napětí opět snižuje a vzniká nízké napětí. Toto nízké napětí nakonec proudí kabely do domácností a  přes rozvodné skříně s  elektroměry je pak vedením v domě rozvedeno do zásuvek a světel. elektrárna rozvodna rozvodna rozvodna rozvodna místní síťová trafostanice Elekektrtrická ssíťíť Elekttrričtí panááččccii vycházející z rozzvoddnnyy vv eelektráárně jsou zzhhruuba tisíckrát silnnější neežž ti, kteří jsou v našich zásuvkách. AA sammozřejjmmě jsou ii nnebezpečněějjššíí.. TTyto neuvěřitteellně silnéé eelleektrické panááččkky nnaazzýývvááme vysokkéé nnapětí a je možné ppřřeennášet hho naa ddlouhhé vzdálennoossti ppommoocí vysokonapěťovéhoo vveeddeenníí.. VVyyssokkonapěťové vedení veeddee ddo daallššíích rozvoden v bbllíízkosti městt a vesnicc, vv niichhžž jjee elleekkttřřiinnyy zapotřřeebbíí.. Zde see pprovvede opačný postup, než proběěhl vv rroozzvvooddnně elektrárnyy.. VVznikkaají zzddee električtí panáčccii, kktteeří jssou slabší než ti, ccoo dorraazzili prossttřednictvíímm vvyyssookkonappěěťovvého vedení, přesto jssou stáállee ještě dvacettkkráátt silnější než ti vv zzásuuvvccee. TTomuu říkáme sstřední nnaappěěttíí. SStřeeddní naappěěttíí se ddáále rozvádí do trafostaanic ve mměěstech a vessnniiccích. Tady ssee naappěěttíí oopět snižžuje a vznikká nízké nnaappětí. TTooto nízkéé nnaappěětí nakkoonneec proudí kabely ddo domááccnnoossttíí a přes rozvodnéé skříně s elektroměry je pakk vedením v doomměě rroozvedeno do záássuuvek aa  světteel.. e elleekkttrráárrnnaa VE MĚSTĚ | 75


       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist