načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Veda versus viera? - Július Krempaský

Veda versus viera?
-7%
sleva

Kniha: Veda versus viera?
Autor:

Problematika vzťahov medzi vedou a vierou bola v minulosti veľmi živá a zaujímavá, takou je aj v súčasnosti a rovnako to zrejme bude aj v budúcnosti. Preto je dôležité sa ňou zaoberať a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
doručujeme do Vánoc
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  290 Kč 270
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 28.05.2006
Počet stran: 253
Rozměr: 140x230
Úprava: 253 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-2240-896-7
EAN: 9788022408967
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Problematika vzťahov medzi vedou a vierou bola v minulosti veľmi živá a zaujímavá, takou je aj v súčasnosti a rovnako to zrejme bude aj v budúcnosti. Preto je dôležité sa ňou zaoberať a oboznamovať sa s objektívnymi a neskreslenými informáciami o nej. V tom je aj hlavný zmysel tejto publikácie, v názve ktorej slovo „verzus“ síce navodzuje určitý stret poznatkov vedy a viery, jej cieľom by však chcelo byť nahradenie tohto názvu názvom „Kooperácie medzi vedou a vierou“.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Július Krempaský - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P re d s lo v ............................................................................................................. 9

1. Ú v o d ............................................................................................................. 13

2. S tru č n á h is tó ria s p o lu n a ž ív a n ia vedy

a k re s ťa n s k e j v ie ry ................................................................................ 27

2.1 Filozofické aspekty kresťanskej náuky 21

2.2 Kresťanstvo a p ríro d n é vedy .......................................................... 29

2.2.1 H eliocentrizm us ko n tra geocentrizm us ........................... 31

2.2.2 Teizmus kontra ateizm us ...................................................... 33

2.2.3 Kreacionizm us ko n tra evolucionizmus .............................. 38

2.2.4 Večnosť, či časová obmedzenosť vesmíru ......................... 41

2.2.5 H a rm ó n ia kontra chaos ........................................................ 49

3. E v o lu c io n iz m u s , k re a c io n iz m u s a ve d e cký

k re a c io n iz m u s ........................................................................................ 55

3.1 Vývojové procesy v neživom svete ................................................... 56

3.2 H ybné sily evolúcie ............................................................................. 59

3.3 „P ro d u k ty “ evolúcie .......................................................................... 65

3.4 Kreacionizmus a vedecký kreacionizm us 71

4. V z n ik v e s m íru ......................................................................................... 79

4.1 Vznik z ničoho? ................................................................................... 81

4.2 Vznik z niečoho? .................................................................................. 83

4.3 P rvé sekundy vesmíru ....................................................................... 86

5. B ib lia a p ríro d n á ve d a 97

5.1 Vedecký scenár vývoja vesmíru po Veľkom tresku .................. 100

5.2 „S tarozákonný scenár“ vzniku a vývoja vesmíru 103


6 Julius Krempaský: VEDA verzus VIERA?

5.3 Nový zákon v zrkadle evolúcie ........................................................ 108

5.4 Prečo vznikol svet? .............................................................................. 114

5.5 Vesmír ako cieľovo orientovaný systém ....................................... 116

6. Pôvod života z p o h ľa d u fy ziky .............................................................. 123

6.1 F ilozofické východiská ....................................................................... 124

6.2 Vznik anorganických lá to k .............................................................. 126

6.3 Vznik organických lá to k ................................................................... 128

6.4 P rvotná štrukturalizácia a autokatalýza ................................... 129

6.5 „Z á z ra k y “ autokatalýzy ................................................................... 132

6.6 „P ríro d a jednoducho s tra tila trpezlivosť“ ................................. 134

6.7 „B a ro k “ p ríro d y ................................................................................. 137

6.8 M im ozem ské civilizácie .................................................................... 139

6.9 Kauza „Ž iv o t“ ................................................................................... 142

6.9.1 Z ákla d n é pojm y m olekulárnej biofyziky .......................... 142

6.9.2 Term odynam ický pohľad na život ....................................... 145

6.9.3 D ichotom ický a trichotom ický m odel človeka ............... 147

7. K o m u n ik á c ia B o h a s č lo v e k o m ..................................................... 755

7.1 „H o lis tic k ý “ a „cha o tický“ mechanizm us kom unikácie ....... 156

7.2 Problém zázrakov ............................................................................... 162

7.2.1 Paradoxy času ........................................................................... 163

7.2.2 Z ázraky a p ríro d n é zákony .................................................. 165

7.3 Fyzika a m od litb a ............................................................................... 168

7.3.1 M o d litb o vý paradox ................................................................. 169

7.3.2 M ožn o sť vyslyšania prostredníctvom chaotickej

dynam iky .................................................................................... 777

7.4 Problém dobra a zla ........................................................................ 174

7.4.1 M echanizm y „stáva n ia sa“ ................................................... 175

7.4.2 „M e ch a n izm y“ a k tiv ity v duchovnej sfére ....................... 176

7.4.3 S tvo ril B oh a j zlo? .................................................................. 178

7.5 Sekulárne postoje k problem atike ................................................ 787

8. „ T r in itá r s k y “ m o d e l ...................................................................... 785

8.1 Súvislosti m edzi rozličným i náboženskými koncepciam i

a ch a ra kte ristika m i vesmíru .......................................................... 185


Obsah 7

8.2 „T rin ity “ m odel vo fyzikálnom a biologickom svete ................ 188

8.3 „T rin ity “ m odel ako obraz všeobecných charakteristík

sveta ......................................................................................................... 192

9. B u d ú c n o s ť ve sm íru ........................................................................... 201

9.1 Je m ožná predestinácia? ............................................................. 201

9.2 Budúcnosť m ateriálneho sveta ............... 203

9.3 Budúcnosť života ............................................................................. 207

9.4 Novšie inform ácie o m ožnom osude nášho vesmíru 209

10. P o d p o rn á a s e le k č n á fu n k c ia v e d y............................................ 211

10.1 „Večné“ otázky .................................................................................. 2 n

10.2 Š iroké spektrum ucelených myšlienkových koncepcií ............ 212

10.3 P rírodná veda ako nástroj na testovanie názorov

na vesmír ............................................................................................. 215

10.4 Vesmír v zrkadle „veľkých “ ideológií ......................................... 219

11. Z á v e r ........................................................................................................... 225

Poznám ky ............................................................................................................ 231

Lite ra tú ra ............................................................................................................ 239

Slovníček ............................................................................................................... 242

D o s lo v I ŠTEFAN LUBY | 251
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist