načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Věcná práva – Jiří Spáčil; kolektiv

Věcná práva
-1%
sleva

Kniha: Věcná práva
Autor: Jiří Spáčil; kolektiv

Učebnice umožňuje základní přehled v problematice věcných práv. ... (celý popis)
584
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 336
Rozměr: 235x160
Úprava: xxix, 301 stran
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Soukromé právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788074007118
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice umožňuje základní přehled v problematice věcných práv.

Popis nakladatele

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V první se podává výklad tradičních věcných práv (držba, vlastnické právo a jeho modifikace, věcná práva k věci cizí), samostatné kapitoly jsou věnovány pojmu věc a soukromoprávní problematice staveb. Druhá část se zabývá katastrem nemovitostí a třetí část správou cizího majetku. Výklad je doplněn praktickými případy pro lepší pochopení látky, v poznámkách pod čarou se autoři věnují sporným otázkám, uvádějí literaturu a významnější judikaturu a doplňují výklad úvahami a informacemi sloužícími zájemcům o hlubší studium. Učebnice je určena především posluchačům právnických fakult, pro její praktický přesah a nové poznatky a řešení však bude užitečná i pro praktické právníky. To ostatně vyplývá i z toho, že její autoři zpravidla působí současně na právnických fakultách i v právní praxi, a to jim umožňuje podat výklad přihlížející k realitě právního a obchodního styku. Kolektiv autorů P. Coufalík, Dobrovolná, Bohumil Dvořák, Hrabánek, Michal Králík, Pavel Petr, Petrov, Pihera, Psutka, Ronovská, Vrzalová (věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Novotný Petr, Novotná Monika, Štýsová Monika, Kedroňová Kristina, Štrosová Ilona
Cena: 115 Kč
Občanské právo hmotné 3: Věcná práva Občanské právo hmotné 3: Věcná práva
Dvořák Jan
Cena: 294 Kč
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Novotný Petr, Novotná Monika, Kedroňová Kristina, Štrosová Ilona, Štýsová Monika
Cena: 195 Kč
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
Růžička Jiří, Novák Radek, Dostalík Petr, Poláček Bohumil
Cena: 550 Kč
Občanský zákoník I-VI Občanský zákoník I-VI
Lavický, Hrušáková, Králíčková, Westphalová, Spáčil, Fiala, Hulmák , kolektiv
Cena: 13990 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

XI

Obsah

Přehled obsahu

s. m. č.

O autorech ....................................................................................................................... V

Předmluva ......................................................................................................................VII

Autoři jednotlivých kapitol ........................................................................................... IX

Obsah ............................................................................................................................ XV

Seznam použitých zkratek ..................................................................................... XXVII

Část první. Věcná práva .................................................................................................. 1

Kapitola 1. Věcná práva a absolutní majetková práva ............................................... 3 1

I. Absolutní majetková práva .................................................................................... 3 1

II. Úvod do problematiky věcných práv .................................................................... 6 4

Kapitola 2. Věc jako nepřímý předmět věcných a jiných majetkových práv ............ 11 10

I. Co je a není věc ................................................................................................... 11 10

II. Nejvýznamnější způsoby dělení věcí: věci hmotné a nehmotné, movité

a nemovité, zapisované a nezapisované .............................................................. 13 20

III. Součást věci. Příslušenství věci. Hromadná věc ................................................. 18 32

IV. Související pojmy: plody a užitky, cena věci, majetek a jmění, veřejný statek .. 23 42

V. Další způsoby dělení věcí: věci zastupitelné a nezastupitelné, zuživatelné a nezuživatelné .................................................................................................... 26 51

Kapitola 3. Držba a její ochrana ................................................................................. 29 56

I. Podstata držby; faktické ovládání věci a držební vůle ........................................ 29 56

II. Složky držby: výkon práva a držební vůle .......................................................... 30 60

III. Subjekty držby ..................................................................................................... 31 62

IV. Druhy držby ......................................................................................................... 32 65

V. Nabývání držby .................................................................................................. 38 75

VI. Zánik držby ......................................................................................................... 41 82

VII. Ochrana držby ..................................................................................................... 42 84

Kapitola 4. Vlastnické právo ........................................................................................ 49 91

I. Detence, držba a vlastnické právo ....................................................................... 49 91

II. Objektivní a subjektivní vlastnické právo; vlastnické právo a vlastnictví ......... 49 91

III. Právní úprava vlastnického práva (objektivní vlastnické právo) ........................ 50 92

IV. Vymezení vlastnického práva ............................................................................. 51 95

V. Subjekty vlastnického práva ................................................................................ 52 95

VI. Obsah vlastnického práva .................................................................................... 52 95

VII. Sousedské právo ................................................................................................. 57 103

VIII. Předmět vlastnického práva ................................................................................ 57 104

Kapitola 5. Sousedské právo ........................................................................................ 63 108

I. Pronikání účinků užívání jedné nemovité věci na jinou nemovitou věc ............. 63 108

II. Prevence před rušením práv vlastníka sousední nemovitosti ............................. 70 132

III. Vztahy vlastníka pozemku s vlastníkem movité věci nebo zvířete

nacházejícího se na pozemku .............................................................................. 72 141

IV. Užívání prostoru nad sousedním pozemkem a pod jeho povrchem .................... 74 146


XII

Přehled obsahu

V. Stavební práce, údržba a hospodaření na pozemku prováděné ze sousedního

pozemku .............................................................................................................. 75 152

VI. Rozhrady a hranice mezi pozemky .................................................................... 76 160

VII. Žaloba na určení průběhu hranice ....................................................................... 77 167

VIII. Nezbytná cesta ..................................................................................................... 78 170

Kapitola 6. Nabývání a zánik vlastnického práva...................................................... 79 171

I. Nabývání vlastnického práva ............................................................................. 79 171

II. Přivlastnění .......................................................................................................... 81 178

III. Nález .................................................................................................................... 82 186

IV. Přírůstek .............................................................................................................. 84 192

V. Vydržení .............................................................................................................. 89 211

VI. Převod vlastnického práva ................................................................................. 91 223

VII. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ................................................... 95 238

VIII. Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci ............................ 98 252

IX. Zánik vlastnického práva .................................................................................... 99 256

Kapitola 7. Vlastnické žaloby ..................................................................................... 101 268

I. Ochrana vlastnického práva; podstata vlastnických žalob ................................ 101 268

II. Žaloba na vydání věci (reivindikace) ................................................................ 103 270

III. Negatorní žaloba ............................................................................................... 105 272

IV. Žalobní (petitorní) ochrana kvalifi kovaného držitele (publiciánská žaloba)..... 106 273

V. Žalobní (petitorní) ochrana toho, kdo má věc u sebe ........................................ 107 273

Kapitola 8. Spoluvlastnictví ....................................................................................... 109 274

I. Spoluvlastnictví obecně ..................................................................................... 109 274

II. Spoluvlastnický podíl .........................................................................................111 279

III. Právní vztahy spoluvlastníků vůči třetím osobám ............................................ 114 282

IV. Právní vztahy mezi spoluvlastníky (správa společné věci) .............................. 115 285

V. Likvidace spoluvlastnického vztahu ................................................................ 120 291

VI. Přídatné spoluvlastnictví .................................................................................. 126 304

VII. Společenství jmění ........................................................................................... 129 305

Kapitola 9. Společné jmění manželů ......................................................................... 131 306

I. Obecný výklad ................................................................................................... 131 306

II. Vznik společného jmění manželů ..................................................................... 132 308

III. Režimy společného jmění manželů ................................................................... 132 309

IV. Zánik (zrušení) a vypořádání společného jmění manželů ................................. 136 312

Kapitola 10. Stavby ..................................................................................................... 139 318

I. Stavby podle občanského zákoníku .................................................................. 139 319

II. Stavby podle občanského zákoníku 1964 ......................................................... 144 330

III. Přechodná ustanovení občanského zákoníku týkající se staveb vzniklých

před 1. 1. 2014 ................................................................................................... 147 333

Kapitola 11. Bytové spoluvlastnictví ......................................................................... 151 340

I. Obecný výklad ................................................................................................... 151 340

II. Vymezení bytového spoluvlastnictví. Stěžejní pojmy ....................................... 152 342

III. Vznik bytového spoluvlastnictví ...................................................................... 152 346

IV. Jednotka ............................................................................................................. 155 350


XIII

V. Společné části nemovité věci ............................................................................ 156 351

VI. Správa domu a pozemku ................................................................................... 157 353

VII. Zánik bytového spoluvlastnictví ....................................................................... 160 361

VIII. Jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů ........................................ 160 361

Kapitola 12. Věcná práva k věcem cizím. Úvod ....................................................... 163 362

Kapitola 13. Právo stavby .......................................................................................... 165 363

I. Obecně o právu stavby ..................................................................................... 165 363

II. Stavba jako součást práva stavby ...................................................................... 167 370

III. Vznik práva stavby ........................................................................................... 169 373

IV. Obsah smlouvy o zřízení práva stavby .............................................................. 169 376

V. Práva a povinnosti z práva stavby ..................................................................... 171 383

VI. Právo stavby a bytové spoluvlastnictví ............................................................. 171 388

VII. Zánik práva stavby ............................................................................................ 172 391

Kapitola 14. Věcná břemena ...................................................................................... 175 398

I. Podstata věcných břemen .................................................................................. 175 398

II. Dělení věcných břemen. Služebnosti a reálná břemena .................................... 176 401

Kapitola 15. Služebnosti ............................................................................................. 179 403

I. Obecný výklad ................................................................................................... 179 403

II. Některé obvyklé služebnosti ............................................................................. 191 416

Kapitola 16. Reálná břemena ..................................................................................... 201 427

I. Obecný výklad ................................................................................................... 201 427

II. Věci zatížitelné reálným břemenem .................................................................. 201 429

III. Zřízení a vznik reálných břemen ....................................................................... 202 429

IV. Subjekty vztahů z reálných břemen .................................................................. 204 433

V. Obsah a míra reálných břemen .......................................................................... 204 434

VI. Typy reálných břemen ....................................................................................... 206 437

VII. Promlčení reálných břemen ............................................................................... 206 438

VIII. Zrušení a zánik reálných břemen ...................................................................... 207 439

Kapitola 17. Zástavní právo ....................................................................................... 209 440

I. Podstata, funkce a zásady zástavního práva ...................................................... 209 440

II. Zákonná úprava zástavního práva ..................................................................... 210 443

III. Subjekty zástavního práva ................................................................................. 211 444

IV. Zajištěná pohledávka ......................................................................................... 211 447

V. Zástava .............................................................................................................. 212 448

VI. Zřízení a vznik zástavního práva ....................................................................... 215 453

VII. Obsah zástavního práva a jeho realizace ........................................................... 218 458

VIII. Promlčení a zánik zástavního práva .................................................................. 221 462

IX. Záměna zástavního práva a uvolněné zástavní právo ....................................... 222 464

X. Podzástavní právo ............................................................................................. 223 466

Kapitola 18. Zadržovací právo .................................................................................. 225 467

I. Podstata, funkce a zásady zadržovacího práva .................................................. 225 467

II. Zákonná úprava zadržovacího práva ................................................................. 226 474

III. Subjekty zadržovacího práva ............................................................................ 227 476

Přehled obsahu


XIV

Přehled obsahu IV. Zajištěný dluh .................................................................................................... 228 476

V. Zadržená věc ..................................................................................................... 228 478

VI. Vznik zadržovacího práva ................................................................................. 229 479

VII. Obsah a realizace zadržovacího práva............................................................... 230 479

VIII. Promlčení a zánik zadržovacího práva .............................................................. 231 481

Kapitola 19. Věcná práva k věci cizí podle čtvrté části občanského zákoníku...... 233 484 I. Věcná práva související s kupní smlouvou ....................................................... 233 485

II. Zákaz zcizení a zatížení věci ............................................................................. 235 491

Část druhá. Katastr nemovitostí................................................................................. 237

Kapitola 20. Katastr nemovitostí ............................................................................... 239 492

I. Veřejné seznamy ................................................................................................ 239 492

II. Zásady vedení veřejných seznamů se zaměřením na katastr nemovitostí......... 240 497

III. Katastr nemovitostí, jeho funkce a obsah .......................................................... 251 514

Část třetí. Správa cizího majetku ............................................................................... 265

Kapitola 21. Správa cizího majetku a svěřenské fondy ........................................... 267 537

I. Obecně ............................................................................................................... 267 537

II. Svěřenský fond .................................................................................................. 276 566

Věcný rejstřík ............................................................................................................... 291
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.