načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Valné hromady společností s ručením omezeným - Josef Holejšovský

Valné hromady společností s ručením omezeným
-7%
sleva

Kniha: Valné hromady společností s ručením omezeným
Autor:

První část publikace Valné hromady společností s ručením omezeným reflektuje valnou hromadu coby vrcholný orgán společnosti, zamýšlí se nad povahou tohoto orgánu a jeho rozhodnutí, detailně pojednává ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 27.6.2011
Počet stran: 574
Rozměr: 140x245
Úprava: xxiii, 526 stran : ukázky formulářů
Vydání: Vyd. 1.
ISBN: 978-80-7400-391-2
EAN: 9788074003912
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

První část publikace Valné hromady společností s ručením omezeným reflektuje valnou hromadu coby vrcholný orgán společnosti, zamýšlí se nad povahou tohoto orgánu a jeho rozhodnutí, detailně pojednává jeho pravomoci. Druhá část je věnována neplatnosti usnesení valné hromady. Podrobně je pojednána otázka, kdy a jak je možné platnost usnesení valné hromady přezkoumávat. Třetí část je věnována vzorům vnitřních dokumentů a návrhům vůči soudu. Především je publikace Valné hromady společností s ručením omezeným určena samotným společnostem s ručením omezeným, jejich orgánům jednatelům a členům dozorčích rad, jakož i společníkům těchto společností. Dále jí využijí advokáti, podnikoví právníci, soudci, státní zástupci, notáři, exekutoři.

Další popis

Publikace autora Josefa Holejšovského Valné hromady společností s ručením omezeným komplexně rozebírá valné hromady s.r.o.

Bohatě je zastoupena judikatura soudů, výklad je doplněn příklady a poznámkami. Kromě toho jsou zde zařazeny i vzory vnitřních dokumentů, např. pozvánka na valnou hromadu, zápis z valné hromady a návrhy vůči soudu. Čtenář nalezne v této prakticky orientované publikaci konkrétní výklad zpracovaný zkušeným odborníkem, soudcem Vrchního soudu v Praze, především o :
- povaze a pravomoci valné hromady - rozhodnutích valné hromady, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí, platnosti a účinnosti - rozhodování mimo valnou hromadu, jakož i dodatečný souhlas s rozhodnutím valné hromady - rozhodnutí valné hromady coby rozhodné skutečnosti ve vztahu k zápisům do obchodního rejstříku a k nutnosti doložit listiny do sbírky listin obchodního rejstříku - procedurálních otázkách, jako jsou svolávání a oznamování, účast na valné hromadě, její konání, průběh a hlasování - právech a povinnostech společníků ve vztahu k valné hromadě, jakož i společnosti vůči společníkům - neplatnosti usnesení valné hromady - možnosti přezkoumávání platnosti usnesení valné hromady, zejména pokud jde o rozpor s právními předpisy, společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) stanovami - okruhu osob oprávněných podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem i lhůty, v nichž tak lze učinit - řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem.

Publikace je určena pro společnosti s ručením omezeným, jejich orgány – jednatele a členy dozorčích rad, jakož i společníky těchto společností. Ve své praxi ji dobře využijí advokáti, podnikoví právníci, soudci, státní zástupci, notáři i exekutoři.Publikace komplexně rozebírá valné hromady společností s ručením omezeným. Bohatě je zastoupena judikatura soudů, výklad je doplněn příklady a poznámkami. Kromě toho jsou zde zařazeny i vzory vnitřních dokumentů, např. pozvánka na valnou hromadu, zápis z valné hromady a návrhy vůči soudu. Čtenář nalezne v této prakticky orientované publikaci konkrétní výklad zpracovaný zkušeným odborníkem, soudcem Vrchního soudu v Praze, především o : - povaze a pravomoci valné hromady - rozhodnutích valné hromady, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí, platnosti a účinnosti - rozhodování mimo valnou hromadu, jakož i dodatečný souhlas s rozhodnutím valné hromady - rozhodnutí valné hromady coby rozhodné skutečnosti ve vztahu k zápisům do obchodního rejstříku a k nutnosti doložit listiny do sbírky listin obchodního rejstříku - procedurálních otázkách, jako jsou svolávání a oznamování, účast na valné hromadě, její konání, průběh a hlasování - právech a povinnostech společníků ve vztahu k valné hromadě, jakož i společnosti vůči společníkům - neplatnosti usnesení valné hromady - možnosti přezkoumávání platnosti usnesení valné hromady, zejména pokud jde o rozpor s právními předpisy, společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) stanovami - okruhu osob oprávněných podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem i lhůty, v nichž tak lze učinit - řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem. Publikace je určena pro společnosti s ručením omezeným, jejich orgány – jednatele a členy dozorčích rad, jakož i společníky těchto společností. Ve své praxi ji dobře využijí advokáti, podnikoví právníci, soudci, státní zástupci, notáři i exekutoři.


Předmětná hesla
Společnosti s ručením omezeným -- Česko
valné hromady -- Česko
Související tituly dle názvu:
Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným
Filip Václav, Fyrbach David
Cena: 694 Kč
Valná hromada s. r. o. Valná hromada s. r. o.
Dvořák Tomáš
Cena: 537 Kč
Společnost s ručením omezeným 2014 Společnost s ručením omezeným 2014
Hejda Jan, Bachroňová Nina, Finger Libor, Prosser Martin, Vaněčková Veronika
Cena: 382 Kč
Podíl ve společnosti s ručením omezeným Podíl ve společnosti s ručením omezeným
Kajnar Tomáš
Cena: 329 Kč
Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným
Dvořák Tomáš
Cena: 847 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Část I. Valná hromada

Kapitola 1. Valná hromada jako orgán

1.1 Charakter valné hromady

1.2 Nejvyšší orgán společnosti

1.3 Typy valných hromad

1.3.1 Řádná valná hromada

1.3.2 Mimořádná valná hromada

1.3.3 Náhradní valná hromada

Kapitola 2. Působnost valné hromady

2.1 Zákonná působnost (tzv. základní) valné hromady,

výlučná

2.1.1 Schválení jednání učiněných jménem

společnosti před jejím vznikem podle

§ 64 ObchZ

2.1.2 Schvalování řádné, mimořádné

a konsolidované a v případech stanovených

zákonem i mezitímní účetní závěrky,

rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných

vlastních zdrojů a o úhradě ztrát

2.1.3 Schvalování stanov a jejich změn

2.1.4 Rozhodování o změně obsahu společenské

smlouvy, nedochází-li k němu na základě

jiných právních skutečností (§ 141 ObchZ)

2.1.5 Rozhodování o zvýšení či snížení základního

kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého

vkladu či o možnosti započtení peněžité

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce

na splacení vkladu

2.1.6 Jmenování, odvolání a odměňování jednatelů


Obsah

2.1.7 Jmenování, odvolání a odměňování členů

dozorčí rady 21

2.1.8 Vyloučení společníka podle § 113

a§ 121 ObchZ 21

2.1.9 Jmenování, odvolání a odměňování

likvidátora a rozhodování o zrušení

společnosti s likvidací, jestliže to

společenská smlouva připouští 22

2.1.10 Schvalování smluv uvedených

v § 67a ObchZ 24

2.1.11 Rozhodování o fúzi, převodu jmění

na společníka, rozdělení a změně právní

formy 24

2.1.11.1 Fúze 24

2.1.11.2 Rozdělení 26

2.1.11.3 Převod jmění na společníka 28

2.1.11.4 Změna právní formy 29

2.1.12 Schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ),

smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ)

a smlouvy o tichém společenství

a jejich změn 30

2.1.12.1 Schválení ovládací smlouvy

a jejích změn 30

2.1.12.2 Schválení smlouvy o převodu

zisku a jejích změn 35

2.1.12.3 Schválení smlouvy o tichém

společenství a jejích změn 36

2.1.13 Schválení smlouvy o výkonu funkce

(§ 66 odst. 2 ObchZ) 37

2.1.14 Schválení poskytnutí finanční asistence

podle § 120a ObchZ 38

2.2 Zákonná působnost (tzv. další) a smluvní působnost

(ze společenské smlouvy) valné hromady; výlučné

i nevýlučné působnosti 38

2.2.1 Další zákonná působnost valné hromady

[§ 125 odst. 1 písm. o) ObchZ] 39

2.2.1.1 Souhlas k plnění ve prospěch osoby,

jež je orgánem společnosti nebo jeho

členem, na které neplyne právo

z právního předpisu nebo z vnitřního

předpisu (§ 66 odst 3 ObchZ) 39

X


Obsah

2.2.1.2 Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné

hromady o zrušení společnosti

s ručením omezeným s likvidací

(§ 68 odst. 8 ObchZ) 39

2.2.1.3 Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí valné

hromady o přeměně (§ 6 PřemZ) 40

2.2.1.4 Rozhodnutí o obchodním podílu přešlém

na společnost (§113 odst. 5, 6 ObchZ) 42

2.2.1.5 Souhlas s převodem obchodního podílu

(§ 115 ObchZ) 42

2.2.1.6 Souhlas s rozdělením obchodního podílu

(§ 117 odst. 1 ObchZ) 44

2.2.1.7 Souhlas k zastavení obchodního podílu

(§ 117a ObchZ) 46

2.2.1.8 Uložení příplatkové povinnosti

(§ 121 odst. 1 ObchZ) 47

2.2.1.9 Souhlas s dobrovolným příplatkem

(§ 121 odst. 2 ObchZ) 48

2.2.1.10 Určení doby splatnosti podílu na zisku

(§ 123 odst. 2 a § 178 odst. 7 ObchZ) 48

2.2.1.11 Rozhodování o rozšíření pořadu jednání

valné hromady (§ 129 odst. 1 ObchZ) 49

2.2.1.12 Volba předsedy a zapisovatele valné

hromady (§ 129 odst. 3 ObchZ) 50

2.2.1.13 Určení zástupce společnosti v řízení

o neplatnost usnesení valné hromady

(§ 131 odst. 6 ObchZ) 50

2.2.1.14 Omezení j ednatelského oprávnění

jednatelů (§ 133 odst. 2 ObchZ) 51

2.2.1.15 Souhlas s převzetím nového vkladu

osobou nejsoucí společníkem nebo

ke zvýšení vkladu společníkem

(§ 143 odst. 2 ObchZ) 52

2.2.1.16 Schválení zásad a pokynů pro jednatele

(§ 135 odst. 2 a § 194 odst. 4 ObchZ) 57

2.2.1.17 Souhlas s uzavřením smluv podle

§ 196a ObchZ (§ 135 odst. 2

a§ 196a ObchZ) 57

2.2.1.18 Souhlas se zrušením ovládací smlouvy

nebo smlouvy o převodu zisku (§135

odst. 2 a § 190c odst. 3 ObchZ) 59

XI


Obsah

2.2.1.19 Rozhodnutí o určení auditora 60

2.2.2 Smluvní působnost (ze společenské smlouvy)

valné hromady 60

2.2.3 Nevýlučná působnost valné hromady;

souhlas společníků 61

2.2.3.1 Schválení zprávy o průběhu likvidace

a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

a schválení zprávy o naložení s majetkem

(§ 75 odst. 1 a 6 ObchZ) 61

2.2.3.2 Souhlas s podáním návrhu na vyloučení

společníka (§ 149 ObchZ) 62

2.3 Vyhrazená působnost; nevýlučná působnost 63

2.3.1 Vyhrazená působnost 64

Kapitola 3. Svolávání valné hromady 67

3.1 Svolání - povinnost, možnost 67

3.2 Důvody pro svolání valné hromady 71

3.2.1 Uplynutí času 71

3.2.2 Ztráta; úpadek společnosti 73

3.2.3 Žádost společníků 75

3.2.4 Další důvody uvedené ve společenské smlouvě ... 75

3.3 Žadatel o svolání 75

3.4 Svolavatel 78

3.5 Způsob svolání 81

3.5.1 Pozvánka 81

3.5.2 Doručení pozvánky 84

3.6 Lhůta pro konání valné hromady 85

3.7 Program; zařazení jednotlivých bodů a jejich

změny 87

3.8 Vzdání se práva na svolání, včasné svolání

valné hromady 88

3.9 Změny v konání valné hromady 89

3.10 Odvolání valné hromady 89

Kapitola 4. Průběh valné hromady 91

4.1 Osoby oprávněné k účasti na valné hromadě;

zmocnění 91

4.1.1 Osoby oprávněné se valné hromady účastnit

na základě práv společníka 91

4.1.1.1 Společník 92

4.1.1.2 Zákonný zástupce společníka 98

XII


Obsah

4.1.1.3 Společný zástupce (§114 odst. 3 ObchZ).... 99

4.1.1.4 Zmocněnec 102

4.1.2 Ostatní osoby - funkcionáři společnosti 107

4.1.2.1 Jednatel (jednatelé) 107

4.1.2.2 Dozorčí rada, členové dozorčí rady 110

4.1.2.3 Likvidátor 111

4.1.2.4 Další funkcionáři společnosti 112

4.1.3 Ostatní osoby - funkcionáři valné hromady 112

4.1.3.1 Předseda (předsedající) valné hromady 112

4.1.3.2 Zapisovatel valné hromady 113

4.1.3.3 Další funkcionáři valné hromady 113

4.1.4 Další osoby přítomné na valné hromadě 114

4.2 Usnášeníschopnost valné hromady; počet hlasů 115

4.2.1 Schopnost usnášení valné hromady 115

4.2.2 Počet hlasů 117

4.3 Zahájení; volba funkcionářů 118

4.4 Hlasovací právo; nemožnost výkonu hlasovacího

práva 122

4.4.1 Hlasování na valné hromadě coby právní úkon... 122

4.4.2 Neplatné hlasování 123

4.4.3 Hlasovací právo; výkon hlasovacího práva 124

4.4.3.1 Hlasovací právo 124

4.4.3.2 Výkon hlasovacího práva 125

4.4.4 Způsob hlasování 127

4.4.5 Nemožnost výkonu hlasovacího práva 128

4.5 Program jednání; nový bod programu jednání

(mimo pořad jednání) 133

4.5.1 Přesun bodu programu jednání 133

4.5.2 Nový bod programu jednání 134

4.6 Neprojednání (nerozhodnutí) některých bodů

programu 136

4.7 Projednávání a rozhodování; podávání

informací 137

4.8 Přerušení valné hromady; skončení valné

hromady 139

4.9 Zápis z valné hromady; vyhotovení a forma 141

Kapitola 5. Rozhodnutí valné hromady 145

5.1 Charakter a povaha rozhodnutí; způsoby

a typy rozhodnutí 145

5.1.1 Charakter rozhodnutí 145

XIII


Obsah

5.1.2 Povaha rozhodnutí 146

5.1.3 Způsoby a typy rozhodnutí 149

5.2 Přijímání rozhodnutí; kvora pro přijetí

rozhodnutí 152

5.3 Námitky (protest) proti rozhodnutí 156

5.4Dodatečný souhlas s rozhodnutím valné hromady ... 158

5.4.1 Dodatečný souhlas obecný 158

5.4.2 Dodatečný souhlas u přeměn 164

5.4.3 Notářský zápis o úkonu 167

5.5 Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady 169

5.5.1 Případy notářského zápisu o rozhodnutí

valné hromady 171

5.5.2 Povinnosti společnosti s ručením omezeným

vůči notáři 172

5.5.3 Obsah notářského zápisu o rozhodnutí valné

hromady 173

5.5.4 Odmítnutí sepisu; výhrada 176

5.6 Platnost a účinnost rozhodnutí valné hromady,

jeho účinky a důsledky 177

5.7 Nicotné rozhodnutí valné hromady 179

Kapitola 6. Revokace; zrušení rozhodnutí

valné hromady 185

6.1 Revokace rozhodnutí valné hromady 185

6.2 Zrušení rozhodnutí valné hromady 188

6.2.1 Zrušení rozhodnutí valné hromady rozhodnutím

valné hromady 188

6.2.1.1 Zrušení rozhodnutí valné hromady

o zrušení společnosti 188

6.2.1.2 Zrušení rozhodnutí valné hromady

o přeměně 189

6.2.2 Zrušení rozhodnutí valné hromady

rozhodnutím soudu 191

Kapitola 7. Rozhodnutí mimo valnou hromadu 193

7.1 Případy rozhodování mimo valnou hromadu 193

7.2 Návrh usnesení 195

7.2.1 Osoby předkládající návrh 195

7.2.2 Forma návrhu usnesení 196

7.2.3 Obsah návrhu usnesení a další oznamované

údaje 198

XIV


Obsah

7.2 A Listiny zasílané spolu s návrhem 199

7.2.5 Lhůta k vyjádření 200

7.3 Vyjádření společníků 201

7.4 Předpoklady přijetí usnesení a jeho přijetí 203

7.5 Oznámení výsledků 204

Kapitola 8. Rozhodování jediného společníka

v působnosti valné hromady 205

8.1 Typy společníků a zákonné omezení 205

8.2 Výkon působnosti valné hromady; rozhodnutí 210

8.3 Forma rozhodování jediného společníka 211

8.4 Rozhodování a jednatel, dozorčí rada 212

Kapitola 9. Rozhodnutí valné hromady jako podklad

zápisu do obchodního rejstříku 215

9.1 Přijaté rozhodnutí 215

9.1.1 Míra vlivu rozhodnutí valné hromady

na nutnost zápisu do obchodního rejstříku 215

9.1.2 Typy rozhodnutí valné hromady s přímým

vlivem na nutnost zápisu 216

9.1.3 Typy rozhodnutí valné hromady s nepřímým

vlivem na nutnost zápisu 219

9.2 Revize zápisu v obchodním rejstříku dle § 131

odst. 9 ObchZ 221

9.3 Rozhodnutí valné hromady a povinnost založit

listiny do sbírky listin obchodního rejstříku 224

Část II. Neplatnost usnesení valné hromady 229

Kapitola 1. Platnost a neplatnost usnesení

valné hromady 231

1.1 Charakter neplatnosti - absolutní či relativní 231

1.2 Posuzování platnosti usnesení valné hromady 236

1.2.1 Míra posuzování platnosti usnesení valné

hromady 236

1.2.2 Posuzování platnosti usnesení valné hromady

soudem v řízení o neplatnost usnesení valné

hromady (§ 131 ObchZ) 238

1.2.2.1 Obecně 238

1.2.2.2 Posuzování v rámci přeměn 240

1.2.3 Posuzování platnosti usnesení valné hromady

XV


Obsah

v řízení ve věcech obchodního rejstříku 243

1.2.4 Posuzování platnosti usnesení valné hromady

v jiném civilním řízení 249

Kapitola 2. Vady (rozhodnutí) valné hromady;

důvody neplatnosti 253

2.1 Rozpor s právními předpisy, společenskou

smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami

(včetně rozporu s kogentní úpravou) 253

2.2 Vady procesu svolávání valné hromady do jejího

zahájení 261

2.3 Vady průběhu valné hromady včetně přijímání

rozhodnutí 265

2.4 Vady rozhodnutí valné hromady (obsahu) 269

Kapitola 3. Osoby legitimované (věcně) k podání návrhu

na prohlášení neplatnosti usnesení

valné hromady 271

3.1 Věcná legitimace (aktivní) - pojem 271

3.2 Osoby oprávněné k podání návrhu dle

§131 odst. 1 ObchZ 272

3.2.1 Obecně 272

3.2.2 Při přeměnách 277

3.3 Věcně (pasivně) legitimovaná osoba 277

3.4 Nedostatek věcné legitimace 279

3.5 Změny v oprávněné (legitimované) osobě 280

3.6 Změny v postavení oprávněné osoby 282

Kapitola 4. Lhůty pro podání návrhu na vyslovení

neplatnosti usnesení valné hromady

soudem 289

4.1 Lhůty - charakter a povaha 289

4.2 Konkrétní lhůty 293

4.2.1 Lhůty obecně 293

4.2.2 Lhůta při přeměně 303

4.3 Lhůta při rozhodnutí mimo valnou hromadu

(§130 ObchZ) 304

4.4 Změny návrhu po uplynutí lhůty dle

§ 131 odst. 1 a 2 ObchZ 305

XVI


Obsah

Kapitola 5. Řízení o vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady 311

5.1 Charakter řízení 311

5.2 Příslušnost soudu 316

5.2.1 Věcná příslušnost 317

5.2.2 Místní příslušnost 317

5.3 Návrh na zahájení řízení 318

5.3.1 Obsah návrhu 318

5.3.2 Náležitosti, forma návrhu 327

5.3.3 Doručování návrhu 329

5.3.4 Vady návrhu a jejich odstranění 331

5.3.5 Změna a doplnění návrhu; přípustnost 335

5.3.6 Zpětvzetí návrhu (části návrhu) 336

5.3.7 Soudní poplatek z návrhu 343

5.4 Účastníci řízení; jednání jménem či za účastníky 343

5.4.1 Účastníci řízení 343

5.4.2 Vedlejší účastenství 347

5.4.3 Státní zastupitelství 349

5.4.4 Jednání jménem či za účastníky 349

5.5 Možnost pokračovat v řízení o neplatnost usnesení

valné hromady 356

5.5.1 Překážka, kterou lze vstupem dalšího

navrhovatele odstranit (včetně zpětvzetí

návrhu navrhovatelem) 358

5.5.2 Podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady dalším navrhovatelem -

spojení řízení 360

5.5.3 Zápis přeměny do obchodního rejstříku

v průběhu řízení o návrhu na vyslovení

neplatnosti usnesení valné hromady,

kterým byla schválena přeměna 361

5.5.4 Prohlášení konkursu 364

5.5.5 Spojení řízení dle § 113a OSŘ 365

5.6 Průběh řízení 366

5.6.1 Příprava jednání 366

5.6.2 Jednání 368

5.6.3 Možnost rozhodnout bez jednání 373

5.6.4 Dokazování a důkazy 376

5.6.5 Náklady řízení 382

5.7 Rozhodnutí soudu 383

5.7.1 Vázanost návrhem, překročení návrhu 383

XVII


Obsah

5.7.2 Způsoby rozhodnutí 385

5.7.3 Obsah a náležitosti rozhodnutí 387

5.7.4 Závaznost a účinky rozhodnutí 388

5.8 Opravné prostředky 389

5.8.1 Řádné - odvolání 389

5.8.2 Dovolání 394

Kapitola 6. Nemožnost vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady 397

6.1 Obecně 397

6.1.1 Důsledkem porušení právních předpisů,

společenské smlouvy, zakladatelské listiny

nebo stanov je jen nepodstatné porušení práv

osob oprávněných domáhat se rozhodnutí podle

§ 131 odst. 1 ObchZ nebo jiných osob 399

6.1.2 Porušení právních předpisů, společenské smlouvy,

zakladatelské listiny nebo stanov nemělo závažné

právní následky 402

6.1.3 Postupem podle § 131 odst. 1 ObchZ by došlo

k podstatnému zásahu do práv získaných

v dobré víře třetími osobami 406

6.1.4 Domáhá-li se vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady proto, že byla svolána v rozporu

se zákonem, společenskou smlouvou nebo

stanovami jen osoba, která takto valnou

hromadu svolala anebo se podílela

na jejím svolání 409

6.1.5 Byli-li na valné hromadě, která byla svolána

v rozporu se zákonem, přítomni všichni

společníci anebo společníci, kteří na valné

hromadě přítomni nebyli, následně projevili

s usnesením souhlas 410

6.1.6 Byl-li pravomocně povolen zápis fuze, převodu

jmění, rozdělení nebo změny právní formy

do obchodního rejstříku 414

6.2 U přeměn 414

Kapitola 7. Vyslovení neplatnosti a nicotnosti usnesení

valné hromady 423

7.1 Neplatné usnesení 423

7.1.1 Účinky vůči všem 423

XVIII


Obsah

7.1.2 Účinky ve vztahu k obchodnímu rejstříku 428

7.1.3 Další účinky 429

7.2 Nicotné usnesení 429

Část III. Vzory 433

1. Vnitřní dokumenty 435

a) Žádost společníků o svolání valné hromady 435

b) Pozvánka na řádnou valnou hromadu

(svolanou jednateli) 436

c) Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

(svolanou společníky) 437

d) Listina přítomných na valné hromadě 438

e) Zápis z řádné valné hromady (schvalující řádnou

účetní závěrku) , 439

f) Zápis z mimořádné valné hromady (odvolavší

jednatele a zvolivší nového jednatele) 442

g) Zápis z mimořádné valné hromady, na níž bylo

projednáno odstoupení jednatele z funkce a zvolen

nový jednatel 446

h) Návrh usnesení přijímaného mimo valnou hromadu 449

i) Souhlas společníka s usnesením navrženým k přijetí

mimo valnou hromadu 450

j) Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady

o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady

společníků, jejichž část může být splacena započtením

peněžité pohledávky společníka proti pohledávce

společnosti na splacení vkladu 451

2. Podání k soudu 461

a) Návrh na zápis změny osoby jednatele do obchodního

rejstříku v důsledku odvolání jednatele z funkce

a volby nového jednatele na valné hromadě 461

b) Návrh na zápis změny způsobu jednání jednatelů

jménem společnosti do obchodního rejstříku

na základě změny společenské smlouvy rozhodnutím

valné hromady 464

c) Návrh na výmaz společníka (včetně jeho vkladu

a obchodního podílu v důsledku převodu celého

jeho obchodního podílu na jiného společníka

a na zápis změny výše vkladu a obchodního podílu

XIX


u nabyvatele obchodního podílu do obchodního

rejstříku

d) Návrh na zápis vnitrostátní fuze sloučením

tří společností s ručením omezeným do obchodního

rejstříku

e) Návrh na zápis rozdělení společnosti s ručením

omezeným do obchodního rejstříku

f) Návrh na zápis změny právní formy společnosti

s ručením omezeným na akciovou společnost

g) Podání, jímž se do sbírky listin dokládá rozhodnutí

valné hromady společnosti s ručením omezeným

h) Návrh společníka na vyslovení neplatnosti usnesení

valné hromady (procedurální důvody)

i) Návrh člena dozorčí rady na vyslovení usnesení

valné hromady za neplatné (vady procesu přijímání

usnesení valné hromady)

j) Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné

hromady (vady obsahu usnesení valné hromady)

k) Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti usnesení

valné hromady
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist