načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Vagina - Catherine Blackledgeová

Vagina
-6%
sleva

Kniha: Vagina
Autor:

Je sídlem sexuální slasti žen, místem, kde vznikají noví lidé, cestou, kterou se dereme na svět. Může být i zdrojem mocného sexuálního vzrušení. Přesto o vagině – o její stavbě ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 372
Rozměr: 205x145
Úprava: 371 stran, 4 stran barev. obr. příl. : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Story of V
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Eva Hauserová
Jazyk: česky
Vazba: pevná s prebalom
EAN: 9788072547142
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Odborná kniha přináší v širokém záběru nové informace o ženských a samičích genitáliích. Zpochybňuje výklad ženských pohlavních orgánů coby pasivní nádoby, naopak, množstvím vědeckých objevů publikace dokazuje dynamickou úlohu, jakou hraje vagina v oblasti reprodukce či sexuální slasti. Dozvíme se, jak s pojmem vagina pracuje mytologie, lingvistika, teorie evoluce, reprodukční medicína, ale i prehistorické umění a historie starověku. Publikace přináší přehled o lékařském pojetí vaginy v minulosti a o nových poznatcích z oblasti současné vědy. Kniha je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž každá se věnuje některému z důležitých pohledů na ženskou sexualitu. Tak se dozvíme něco více nejen o zmíněném historickém či uměleckém pojetí ženských pohlavních orgánů, ale přečteme si podrobná pojednání o smyslech, orgasmu a stavbě i funkci ženských genitálií. Kniha je doplněna rozsáhlým seznamem odborné literatury, dále kresbami, fotografiemi a grafy. Publikace odhaluje skryté divy ženského těla z pohledu mytologie, umění, historie a vědy. Přináší nové poznatky o stavbě a funkci ženských pohlavních orgánů.

Popis nakladatele

Je sídlem sexuální slasti žen, místem, kde vznikají noví lidé, cestou, kterou se dereme na svět. Může být i zdrojem mocného sexuálního vzrušení. Přesto o vagině – o její stavbě i funkci – víme méně než o kterémkoli jiném orgánu lidského těla. Proč tomu tak je?Tato kniha zkoumá různé historické i novodobé pohledy na ženské a samičí genitálie, a to představy jak správné, tak zcela mylné. Do této oblasti bylo už dávno třeba vnést nové, svěží světlo. Západní kultura měla po dobu více než dvou tisíciletí o vagině k dispozici jen nepřesné informace. Výsledkem je dnešní stav, kdy se o ní raději nezmiňujeme ani ji neodhalujeme; kdy se veřejné obnažení tohoto orgánu běžně pokládá za pornografii; a kde ze všech orgánů lidského těla zůstává právě vagina nejvíc zastřena závojem tajemna, mýtů a mylných, zastaralých představ. V minulosti vykládala lékařská věda ženskou sexuální anatomii často nesprávně, redukovala obdivuhodnou složitost ženských genitálií na model pouhé pasivní nádoby. Jak ale v této knize ukážeme, vědci dnes začínají odhalovat skutečnou stavbu a funkci ženských a samičích genitálií a dynamickou úlohu, jakou vagina hraje jak v oblasti sexuální slasti, tak i v reprodukci. Výsledky jejich bádání se dají právem označit za skutečnou vaginální revoluci!Catherine Blackledgeová odhaluje skryté divy ženského těla ve skutečně širokém záběru, zahrnujícím prehistorické umění, historii starověku, lingvistiku, mytologii, teorii evoluce, reprodukční biologii i medicínu. ([otvírání Pandořiny skříňky])

Předmětná hesla
Ženské pohlavní ústrojí -- fyziologické aspekty
Ženské pohlavní ústrojí -- mytologické aspekty
Vagina
Sexualita
Související tituly dle názvu:
Vagina Vagina
Wolfová Noami
Cena: 249 Kč
Vagina - Nová perspektiva Vagina - Nová perspektiva
Wolfová Naomi
Cena: 444 Kč
Strašidelná vagina Strašidelná vagina
III Carlton Mellick
Cena: 192 Kč
Přečti si mě - Vše co potřebujete vědět o vagině a vulvě Přečti si mě - Vše co potřebujete vědět o vagině a vulvě
Herbenick Debby, Schick Vanessa
Cena: 182 Kč
Kronika mojej vagíny Kronika mojej vagíny
Kollárová Lucia
Cena: 71 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú v o d .

1. P Ů V O D SV ĚTA........................................................................................17

R e k o v é t o m u ř ík a jí a n a - s u r o m a i - M y t o l o g i e z v e d á n í s u k n í - Z A frik y

- V u lv a j a k o k a t a l y z á t o r - O d a n a - s u r o m a i к „ o t e v í r á n í “ - U m ě n í

a n a - s u r o m a i - K r á s k y B a u b ó - D í v k y S h e e l a - n a - G i g - O d v r a c í z lo ,

p o d p o r u j e p l o d n o s t - O b r a z y V e n u š e - V u lv y , s a m é v u lv y - U c tív á n í v a g in y - V y r y to d o k a m e n e - B o ž s k á v a g in a - T r o j ú h e l n í k s t v o ř e n í - Z m r t v ý c h v s t á n í p o m o c í v a g i n y - O d p o s v á t n é h o к v u l g á r n í m u - V a g in a v u m ě n í a a r c h i t e k t u ř e - V a g in á ln í p r o b o u z e n í

2. FEM A LIA...................................................................................................74

O p o c h v á c h a p o u z d r e c h - D e f i n i c e v a g in y - J a k d ě l o h a p ř iš la

к r o h ů m - B ý č í h la v a s r o h y - J e v a g in a v la s tn ě p e n is ? - K d y ž se z d í v e k s tá v a jí c h la p c i - Ž e n y m a j í t a k é v a r la ta - J e t o v á č e k n e b o š o u r e k , v a je č n ík y n e b o v a rla ta ? - R e n e s a n c e v a g in y ? - L á s k y p ln é

t e r m í n y - Z l a t o , r u m ě l k a a n e f r i t - P r v n í d o j m y - Z v n ě j š k u d o v n i t ř

n e b o z e v n i t ř v e n ?

3. SAM ETOVÁ R E V O L U C E..................................................................112

G e n i t á l n í h la v o la m - V a ria c e v u t v á ř e n í v a g in y - V a g in a sk rý v á v íc m o ž n o s t í , n e ž se n a p o h l e d z d á - I n o v o v a n é g e n i t á l i e š t ě n ic e - S a m ič í k o n t r o l a - Z ís k a t p ř í s t u p n e s ta č í - Z á l e t n ě s a m ič k y - I n s e m i n a c e n e v e d e v ž d y к o p l o z e n í - V e jc o v o d j a k o p ř e k á ž k o v á

d r á h a - M a z a n ý t r i k - S e s tr y t o d ě l a j í p r o s e b e - O b d i v u h o d n á

k o n s t r u k c e z e s v a lo v in y - I n t e l i g e n t n í v a g in a - J a k n a lé z t p a n a

P r a v é h o - P e s tr o s t j e k o ř e n í ž iv o ta

4. EVIN A T A JE M S T V Í.............................................................................. 151

O b j e v i l C o l o m b o k lito ris ? - K lito r is v s t u p u j e n a s c é n u - Z tr a c e n ý

a n a l e z e n ý - O c e ň o v á n í n e b o o č iš ť o v á n í - M r z a č e n í ž e n s k ý c h

g e n i t á l i í - G e n i t á l n í a n d ě l s tr á ž n ý ? - O c e ň o v á n í ž e n s k ý c h g e n i t á l i í

- V a g in y s c h a r a k t e r e m - D l o u h é n e b o k r á t k é - P r í b e h S a a r tjie

B a a r t m a n o v é - H y s te r i e k o le m p a n e n s k é b l á n y - Ú l o h a h y m e n u

v K l i t o r i s n e n í z a k r n ě lý p e n i s - H r á t k y č is té j e n p r o p o te c h u ?

- V y tv á ř e n í g e n i t á l i í - C o l e ž í v e s p o d - T r o j j e d i n á v u lv a - P r o č je

k l i t o r i s n e z b y t n ý - K lito r is a s e x u á ln í r e v o lu c e - D a l e k o v p ř e d u

5. O T V ÍR Á N Í P A N D O Ř IN Y S K Ř ÍŇ K Y..............................................199

N e je n z u b y , a le i h a d i a d r a c i - P o h le d d o v n i t ř - R a d o s t i h l e n u

- P r o č m u s í b ý t v a g i n a k y s e lá - O c h r a n k a i v y h a z o v a č s p e r m i í -

Č t e n í v a g in y - P a lá c s la s tí - P o d i v u h o d n é z m ě n y t v a r ů - Svaly,

svaly, s v a ly - D ů l e ž i t o s t u č e n í - J á d r o s e x u a lity - P o u ž ív e j t o , ať

o t o n e p ř i j d e š - P o d o b a v ě c í b u d o u c í c h - S p o n k y p r o d ě v č a ta ,

k u lič k y p r o c h l a p c e - Z n e p o k o j i v á o t á z k a v a g i n á l n í c i tliv o s ti - ž e n s k á p r o s t a t a - N a j d i r o z d íl - F a s c in a c e t e k u t i n a m i - P r o b lé m ž e n s k é h o s e m e n e - K d y ž z ž e n p r ý š t í t e k u t i n a - E ti k a v y p u z e n í s e m e n e - E j a k u l u j í v š e c h n y ž e n y ? - J a k d o s á h n o u t s p r á v n é h o ú h l u - V y p u z e n í s p e r m a t u

6. V O N N Á Z A H R A D A.............................................................................251

J a k n a h o ř e , t a k d o l e - V ů n ě S M Y S L Y - N o s ž e m á k lito r is ? - V z n ik

n a s o - s e x u á l n í m e d i c í n y - R á d i b y c h o m s e s e z n á m i l i . . . - P o č e m

v o n í h o lk y ? - P la v b a n a lilio v é e s e n c i - Š k a t u l k y s k o ř e n í m - Z n a m e n í

p l o d n o s t i - V á b e n í b r o k o l ic e - H l a v n í t ř í d a p a c h ů - P ř i z p ů s o b e n ý

k l i t o r i s - V z k a z y s e s t r á m - V ů n ě m u ž e - F a s c in u jíc í r y t m y - O m y š íc h

a v ý b ě r u p a r t n e r ů — J d i z a n o s e m

7. FU N K C E O R G A S M U..........................................................................297

O r g a s m u s p r o v š e c h n y - Ž e n s k ý o r g a s m u s j e n e z b y t n ý p r o p o č e t í - O r g a s m y p r o z d r a v í - v ý r o b k y o r g a s t i c k é h o p r ů m y s l u - „ P o m ů c k y ,

k t e r é o c e n í k a ž d á ž e n a “ - L é k a řs k á m a s á ž j e d o b r á , m a s t u r b u j í c í ž e n y

js o u š p a t n é - E lix ír ž iv o ta - K d o m á n e jle p š í o r g a s m u s ? - D v o j n á s o b n é

p o t ě š e n í z n a m e n á d v o j n á s o b n é t r á p e n í ? - S e x u á ln í u p í r s t v í - J a k

d e f i n o v a t ž e n s k ý o r g a s m u s — S íla s v a lů — P ř í b ě h „ ó , ó a ó ó ó ó ! " —

V r o z e n á s c h o p n o s t ? - P e s t r o s t j e k o ř e n í m ž i v o ta - B l u d n ý n e r v se

v r a c í - V i d ě n í v e t m ě — O z v íř a te c h a o r g a s m u - M a j í z v íř a ta p o t ě š e n í

z o r g a s m u ? - F u n k c e o r g a s m u u s a m ic - P r o č lid s k á o v u la c e n e n í v ž d y

p l n ě s p o n t á n n í - K d y ž s e p o h n e z e m ě - P l a t í t o i p r o ž e n y ? — C h o r e o g r a f ie s e x u — P e n is j a k o p o m ů c k a v n i t r n í h o d v o ř e n í — N e jle p š í z v ý h o d n ě n í - P r i n c i p r o z k o š e

SE Z N A M P R A M E N Ů A DALŠÍ Č E T B Y..........................................353

SE Z N A M IL U S T R A C Í..............................................................................365

O B S A H...........................................................................................................369       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist