načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

V síti - ivan Langer

Elektronická kniha: V síti
Autor:

Kniha Ivana Langera V síti je promyšlenou mozaikou postřehů a provokativních šlehů, jimiž bývalý ministr vnitra a někdejší místopředseda ODS komentuje veřejné dění. Originální ...


Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EMPRESA MEDIA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 9788090553545
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha Ivana Langera V síti je promyšlenou mozaikou postřehů a provokativních šlehů, jimiž bývalý ministr vnitra a někdejší místopředseda ODS komentuje veřejné dění. Originální sbírka facebookových statusů a hlášek se věnuje domácí politice, předbrexitovému vření v EU či postojům státníků k migrační krizi. Kritickými poznámkami Ivan Langer častuje i některá tuzemská média a jejich vlastníky. Text je proložen řadou odkazů na novinové články a zpravodajské spoty, které knihu oživujícím způsobem usazují do časového a věcného kontextu. Svého druhu překvapením je autorovo veřejné přiznání k výtvarným sklonům – publikaci vybavil vlastními kresbami. E-kniha V síti vychází jako pátý titul knižní divize vydavatelství EMPRESA MEDIA. Je určena lidem, kteří na veřejné dění rádi nahlížejí z různých úhlů.

Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


© Ivan Langer
© EMPRESA MEDIA, a.s.
ISBN 978-80-905535-4-5
2

EMPRESA MEDIA, a.s.
2016
IVAN LANGER
V SÍTI
3

4
I .
Ve vlnách migrace s. 13
II.
V síti médií s. 77
MEZIHRA
Operace Vidkun s. 127
III.
Jak chutná svoboda s. 181
IV.
Slova a život s. 263

www.facebook.com/ivan.langer
www.langer.cz
vsiti@langer.cz
5

6
Kniha, kterou jste se rozhodli číst, je koláž...
Mozaika obrazů a prožitků, z nichž se skládá život.
V uplynulých letech mého pobytu „v síti“ jsem jich
napsal stovky...
Samy o sobě zachycují okamžitý prožitek vnějších
událostí a vnitřní reflexi toho, co se děje kolem nás,
i toho, co každý jeden z nás prožíváme jako flashback
každodenní reality!
Odděleny jeden od druhého představují okamžitou
stopu, záznam pocitu, popis emoce, který nezasazený
do kontextu vyprchá a zmizí...
Ve všudypřítomném žití v přítomnosti
a přítomností jsou odsouzeny k nepovšimnutí nebo k zapomnění,
byly-li vůbec povšimnuty...
Zachyceny v časové řadě a strukturovány přinášejí
víc než jen okamžitý pocit, náladu, názor a postoj...
Přestože jsou řazeny v toku času, měly by být
potvrzením jednoho stejného a neměnného ideového
hodnotového základu!
Možná větší hodnotou než samotný text je časová
linie a historie jejich vzniku.
Oproti moderním módním teoriím p řizpůsobování
se okamžitým náladám a trendům tato kniha ve své
časohistoriografii:
— vrací hledače nových pořádků k podstatě
problémů a výzev, kterým čelíme
a kterým jsme čeleni,
— říká pochybovačům, kde jsou naše kořeny,
z nichž vycházíme,
— utvrzuje zatvrzelce, že není třeba měnit to,
v co věří a čemu stojí za to věřit.

Bylo by mo žno napsat více slov o tom, jak číst
a chápat tuto knihu...
Formulování každého nosného slova, škrtání
každého balastního slova, formování slov do vizuálně
srozumitelné struktury bylo mnohem těžší než hledání
myšlenek a pramenů myšlenek, z nichž vycházely
a vycházejí.
Mohu-li Vám, vážení čtenáři, něco doporučit pro
čtení této knihy (a třeba i pro hlubší pochopení života),
pak je to schopnost myšlení v čase, uvědomění si
souvislostí, touha po poznání, žádostivost po pochopení
podstaty toho, kdo jsme, co jsme, proč jsme...
Pokud Vám tato kniha bude průvodcem na cestě,
jak vědět, kde je cíl, jak vědět, kudy k němu jít, a jak
vědět, odkud k němu jít, nebude jen „koláží FB statusů“...
Ve své podstatě start a cíl jsou neměnné veličiny.
Pro ty, kteří vědí, odkud vycházejí.
Cesta mezi nimi se různí...
Mějte dobrý start!
7

8

Varování autora:
Č as a Prostor ztratily ve věku sociálních
sítí svůj historický význam a změnily
roli Informace v životě člověka.
Virtuální časoprostor dokáže během
vteřiny sdílet Informaci bez ohledu na
denní Čas a geografický Prostor.
9

Byl-li d říve problém Informaci získat, je nyní
problém Informaci přežít:
— dokázat se zorientovat v jejich množství
— dokázat odlišit důležité od nedůležitého
— dokázat rozpoznat pravdivé od nepravdivého
— dokázat si zapamatovat a nezapomenout
Sociální sítě stvořily i novou podobu Informace.
Vznikly nové vyjadřovací – literární formy:
— tweety, posty, statusy...
— obraz a zvuk nahrazují slovo...
— samotné slovo má rozsah několika vět...
Zborcení tradičního vnímání ČasoProstoru a nová
podoba a role Informace nutí každého, kdo chce
něco říct a chce, aby jeho vyjádření bylo zachyceno
a myšlenka zavnímána, přemýšlet:
— nad každým jedním slovem
— nad jejich pořadím
— nad jejich množstvím
— nad jejich uspořádáním
V uplynulých měsících svého života jsem svá (s vámi
sdílená) Slova kladl:
— s potřebou vyjádřit se
— s ambicí zaujmout
— s touhou vést k zamyšlení
— s přáním potěšit
— s odhodláním povzbudit
— s vůlí postavit se mainstreamu
— s nadějí, že změním to, co ohrožuje nejcennější
hodnotu, kterou máme:
10

Svobodu my šlení
Svobodu vyjadřování
Svobodu rozhodování
Svobodu žití
Guillaume Apollinaire, novodob ý otec kaligramu
napsal:
„Básník je ten, kdo objevuje nové radosti, i když je
obtížné je snášet!“
Jeden z mých síťových přátel mi napsal:
„Rád čtu vaše básně na Facebooku...“
Píši je s radostí.
Na Vás je, s jakými obtížemi je snesete...
Včas jsem Vás varoval!
IVAN LANGER
11

12

Ve vlnách migrace
I.
Ž ádná civilizace nemá nárok na existenci.
Žádný pacient nemá právo na přežití.
Budeme Pacienty anebo Lékaři
umírající Evropy?!
13

Co ukázal „Brexit“?
Jak dopadla v ýzva „Merkel Reisen“?
Kdo zabíjí „Schengena“?
O rizicích spojených s migrací jsem psal od roku 2014.
Nebyl jsem zdaleka sám a nemám patent na rozum!
V té době vládl bohorovný klid a eurofilní korektnost...
Od té doby se
— z eurohujerů stali opatrní eurorealisté
— z eurofederalistů zrodili hrdí národovci
— z xenofobů stali uvážliví realisté
Od té doby
— eurorealisté zůstali eurorealisty
— eurorealisté se proměnili v euroskeptiky
— euroskeptici jsou stále více euroskeptičtí
Patřil jsem, patřím a budu patřit mezi ty druhé!
Těm prvním jsem nevěřil, nevěřím a věřit nemohu!
Žádná civilizace nemá nárok na existenci.
Žádný pacient nemá právo na přežití.
Budeme Pacienty, anebo Lékaři umírající Evropy?!
14

ODS:
1 Již v minulém století upozorňovala na
pomýlenost EU politiky multikulturalismu.
A byla za to ostrakizována!
2 V tomto století opakovaně odmítala EU
koncept přistěhovatelské politiky. A byla
za to kritizována!
3 Nyní sice – srozumitelně, jasně a hlasitě
– neříká a nepřipomíná ani
1
, ani
2
, le č
to neznamená (snad), že by na tento svůj
ideový fundament rezignovala!!!
10.
LEDEN
2015
15

Vláda rozhodla o p řijetí 70 rodin syrských uprchlíků.
A proč ne 50 anebo 100 rodin?
Tato legitimní otázka jen potvrzuje pom
ýlenost evropské (i české) imigrační politiky!
Pro její úspěšnost není až tak podstatný
počet těch, kteří přicházejí, nýbrž integrační
potenciál přijímacích zemí v kombinaci s
integrační způsobilostí těch, kteří přicházejí!!!
... A v tomto smyslu může znamenat 70
syrských rodin větší riziko než 700 ukrajinských
rodin. A vláda nám tudíž dluží odpověď:
1 Proč 70 a ne 50 nebo 100?
2 Jak byl stanoven integrační potenciál
České republiky?
3 Kdo určil míru integrační způsobilosti
vybraných uprchlíků?
4 Zda by nebylo lepší soustředit se při
pomoci ohroženým lidem na ty země, s nimiž
máme zkušenost, že kombinace
integračního potenciálu a integrační způsobilosti
s sebou pro nás nese přijatelné riziko?!
CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ
CEBES VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO INSTITUT
19.
LEDEN
2015
16

26.
LEDEN
2015
Typická ukázka žurnalistického aktivismu:
Tázající neklade otázky, aby dostal odpov
ědi, nýbrž jejich prostřednictvím odsuzuje
názory tázaného a jeho prostřednictvím
vnucuje čtenářům názor svůj...!
:(
Nechci tu politický islám ani ženské
obřízky, říká Černochová – Lidovky.cz
17

V Schengenu platí: „Jeden za v šechny,
všichni za jednoho.“ Nechce-li být Řecko za
všechny, pak nejlépe všichni bez Řecka!
Je načase přechodné vyloučení Řecka ze
Schengenu.
Centrum bezpečnostních studií CEBES
vysoké školy CEVRO Institut
10.
ÚNOR
2015
18

Je a ž dojemné, jak se čeští politici shodnou
na odmítnutí kvót pro uprchlíky!
Méně dojetí přináší srovnání toho, co říkají
v Praze a co dělají v Bruselu.
Ještě méně dojetí vyvolává pohled na
jejich přístup k řešení příčin a nikoliv jen
důsledků problému:
1 Multikulturalismus
2 Evropská imigrační politika
3 Evropská azylová legislativa
4 Plnění Dublinské úmluvy
5 Evropský sociální systém
6 Pravomoci členských zemí a EU
7 Odpovědnost za ochranu vnějších hranic
Schengenu
Shoda české vlády i opozice: NE povinnému
přijímání uprchlíků – Ceskatelevize.cz
27.
KVĚTEN
2015
19

„Pacta sunt servanda – smlouvy se mají dodr žovat“
je zásada právního státu pocházející již
z doby římského práva... Ale...
1 Je správné žádat dodržování smluv
(Dublin), které jsou svým obsahem a
praktickým jednáním dalších smluvních stran
vyprázdněné?
2 Je správné odmítat jednostranný krok
v  situaci, kdy jiné smluvní strany neplní své
závazky vyplývající z jedné smlouvy
a z dalších, na ni navazujících (Schengen)?
3 Je správné zavírat oči nad
nekompetentností a neschopností těch (EK EU), kteří
si převzali právo a odpovědnost za plnění
a dodržování smluv?
4 Je správné nutit ty, kteří plní své smluvní
závazky, přijímat důsledky (kvóty) namísto
řešení příčin problému?
5 Je správné odsuzovat (žádat vysvětlení)
ty, kteří v první linii čelí důsledkům všeho
toho, co plyne z bodů 1 , 2 , 3 , 4 ?
Ta k d l o u h o b u d e m e t o l e r o v a t ( n á m i s p o l u -
placenou) neschopnost Řecka a Itálie
chránit vnější hranici Schengenu (EU) a spolu s ní
neschopnost Evropské komise čelit této
civilizační hrozbě, až nakonec přijdeme o vlastní
svobodu, svobodu pohybu. Nepřijdeme-li
ještě o víc – o samotnou podstatu naší civilizace!
Maďarsko pozastavilo platnost evropské azylové
dohody, EU žádá vysvětlení – lidovky.cz
23.
ČERVEN
2015
20

Kdy ž dva říkají, že prší, neznamená to,
že jsou oba meteorologové!
Když dva říkají...
— že multikulturalismus byl tragický omyl,
— že evropská migrační politika
ohrožuje naši civilizaci,
— že evropská azylová legislativa
je pochybná od své podstaty,
— že vnější hranici Schengenu
je nutné zodpovědně chránit,
— že solidarita nemůže existovat
bez odpovědnosti,
— že hloupost nelze donekonečna
skrývat za tzv. politickou korektností,
— že nelegální migraci je prostě
třeba se aktivně bránit...
... znamená to, že prší!
1.
ČERVENEC
2015
21

Kdy ž se šibenice stává berličkou,
tím více Sobotka mává Konvičkou...
3.
ČERVENEC
2015
22

Pod ěkování ministrovi vnitra ČR Milanu Chovancovi
a Vládě ČR za přínos k technickému rozvoji, péči
o zdraví a rozvoji vzdělanosti naší země:
2015 1 500
2016 7 000
... inženýrů, lékařů a učitelů z Blízkého
východu a subsaharské Afriky.
20.
ČERVENEC
2015
23

Kdy ž ministr dělá věci potřebné a populární,
leč nedělá věci potřebnější a nepopulárnější...
1 Snižovat pacientovi horečku acylpyrinem
a dehydrataci řešit infúzí fyziologického
roztoku (s glukózou) je potřebná a
populární symptomatická, leč k vyléčení
nevedoucí terapie...
2 Kauzální léčbou je odstranění příčin
onemocnění – evropská imigrační azylová
legislativa!
3 Tento oč potřebnější, o to nepopulárnější
způsob léčby je ovšem neevropský,
nesolidární a nesocialistický...
„Patolog: pacient hydratovaný a bez horečky...“
Česko a Rakousko posílí kvůli migrantům policejní
hlídky na hranicích – Ceskatelevize.cz
28.
ČERVENEC
2015
24

25

Co bych d ělal, kdybych byl
ministr vnitra České republiky:
1 Nedělal bych jen věci potřebné a
mediálně populární – zvyšovat kapacitu
uprchlických zařízení a aktivitu policie při záchytu
nelegálních imigrantů.
2 Dělal bych i věci potřebnější a mediálně
nepopulárnější – odstranit podstatu
imigrační vlny: evropskou azylovou legislativu,
sociální systém a parazitování na něm.
3 Nahlas bych řekl: bojujeme proti
organizovanému zločinu, NGOpijavicím,
pokrytectví, hlouposti a islamistické ideologii.
4 Nechal bych sepsat návrh legislativních
změn a inicioval jejich projednání a
podporu v celé EU.
5 Před tím bych objel celý „Visegrad“,
navštívil Německo a požádal je o aktivní
podporu společného projektu.
6 Pojmenoval bych tím podstatu a navrhl
konkrétní – v části Evropy – společné
řešení.
7 Užíval bych si pokrytecké neschopnosti
EU administrativy a nechal bych se
kamenovat „občanskoprávnistickými NGO“,
vydělávajícími na imigraci a integraci.
8 Donutil bych k rezignaci řeckého
eurokomisaře pro migraci a přímočaře řekl Italům
a Řekům: za naše peníze je střežená
hranice Schengenu buď „mezi námi a jimi“,
anebo „mezi námi a vámi“!
23.
SRPEN
2015
26

9 Inicioval bych brutální informační kampaň
v zemích původu: „Ani to nezkoušejte
(nikomu za nic neplaťte), stejně vás vrátíme
zpět!“
10
Jezdil bych (a nestyděl se za to) po
náměstích, mluvil na ulicích a vysvětloval:
„pomoc druhým nesmí znamenat
ohrožení nás samotných!“
Ač to tak nevypadá, vymazal bych tím
všechny xenofily i xenofoby, neboť na jejich
řeči by nikdo nebyl zvědavý.
Ač to tak nevypadá, jde to, máte-li na to:
— v Schengenu nás zbytek EU nechtěl
a zvládli jsme to
— s bezvízovým stykem s USA na nás
dlouhá léta kašlali, a tak jsme si
prosadili VisaWaiver!
Ač to tak nevypadá:
— ministrem vnitra být nechci
— nejsem rád, že nejsem
— chtěl bych být rád, že nejsem
— byl jsem rád, že nejsem
— chci být znovu rád, že nejsem
Ač to tak nevypadá – nihil novi sub sole –
to vše jsem již dávno napsal...
27

V ýuka proti extremismu? Proč ne?!
Otázkou je:
a
kdo a co bude vyučovat
b
zda příčinou „radikalizace“ nejsou právě ti,
kteří chtějí vyučovat
c
jaká kritéria hodnocení budou vyučujícími
zvolena
Školy musí bojovat s xenofobií, přikázala
přes televizi ministryně Valachová.
Zeptali jsme se... – parlamentnilisty.cz
24.
SRPEN
2015
28

29
SCHOLA LUDUS 2015
Mlad ý ambiciózní žurnalista, který si
neprožil dobu „před a po pádu železné opony“,
slovy klasika – s nesnesitelnou lehkostí
pera – srovnává a klade provokativní otázky!
Ti, kteří to prožili a nyní prožívají to, co
prožívají, by mu se stejnou lehkostí – výchovně
neKomensky (nezaměnovat za UJAK) –
s chutí dali ránu pěstí do nosu...!
Poučení, z toho vyplývající, zní:
a
Před ránou pěstí je správné Komenského
nejprve učit a připomínat – ty (těm), kteří
neprožili, zapomněli a tudíž nevědí a
nechápou...!
b
Pokud výuka ani připomenutí
nepomohou, teprve pak je didakticky správné
přistoupit k brachiální argumentaci!
IVAN LANGER SDÍLEL(A) FOTKU UŽIVATELE F. H.
Podívejte se na ně! Pryč s nima! Uprchlíci! ...
Čechoslováci. 1968. Rakousko.
F. H.
24. SRPEN 2015
Čechoslováci coby uprchlíci v Rakousku, 1968
26.
SRPEN
2015

30
Lidé jako zbo ží I. ANEB Ekonomický pohled na migraci
I. ÚVOD:
a
Rčení „za vším hledej ženu“ je v případě
migrační vlny nepochybně zcela mimo
rea litu.
b
Tvrzení „můžeme si za to sami“ patří do
kategorie intelektuálského masochismu.
c
Odhalení „spiknutí
židovsko-imperialistické lobby“ je součástí skupiny
psychiatrických diagnóz.
d
Přesvědčování „solidarita je naše
povinnost“ je reinkarnace teze o multikulturální
Evropě.
II. PRINCIPY (REGULOVANÉHO) TRHU:
a
Výměna/prodej zboží byla, je a bude
postavena na principu – poptávka/nabídka.
b
Regulace trhu může výše uvedený princip
omezit anebo vychýlit ve prospěch
„vyvolených“.
c
Marketing/reklama je jako prvek
ovlivňující poptávku neodmyslitelnou součástí
výměny/prodeje zboží.
d
Stimulace poptávky prostřednictvím
dotačních titulů prospívá „vyvoleným“.
III. TRŽNĚ MIGRAČNÍ REALITA:
a
Zboží je dostatek.
b
Regulace funguje.
c
Stimulace poptávky zajištěna.
d
Marketing garantován.
e
Vyvolení existují.
4.
ZÁŘÍ
2015

31
IV . ČÍSLA:
a
1 milion – je odhadovaný počet migrantů
do Evropy v roce 2015.
b
1,5 milionu – je odhad počtu nelegálních
migrantů v roce 2016.
c
3 tisíce eur – je průměrná cena placená
pašerákům lidí za cestu do Evropy.
d
3 mld. eur/2015 a 4,5 mld. eur/2016 =
7,5 mld. eur za dva roky.
e
7,5 mld. eur = 200 mld. korun za 2 roky.
f
200 mld. korun pro novodobé obchodníky
s lidmi!
V. VYSVĚTLIVKY:
a
Zboží = Lidé.
b
Regulace = evropský (německý) sociální
a azylový systém.
c
„Vyvolení“ = ti, kteří dodávají zboží, a ti,
kteří se o dodané zboží starají (obchodníci
s lidmi a tzv. NGO).
d
Marketing = srdceryvné příběhy o
rodinách, matkách a dětech!
VI. ZÁVĚR:
Stojíme tvá ří v tvář lidským tragédiím, stejně
jako cynismu a bezkrupulóznosti těch, kdo
na nich vydělávají.
Buď to:
A
Pochopíme a zachováme se podle toho.
Anebo:
B
Budeme jen „užitečnými idioty“,
podporujícími organizovaný zločin a zajišťujícími
mu jeho zisky v řádech stovek miliard (!)
korun:

32
AD
A
:
— změníme Regulaci
— nepodlehneme Marketingu
— postavíme se Vyvoleným
AD
B
:
— ponecháme/rozšíříme Regulaci
— podlehneme emocím Marketingu
— otevřeme náruč/peněženky Vyvoleným
VII. POZNÁMKA POD ČAROU:
Naše vlastní sociálně ekonomické náklady
spojené s „péčí o dodané zboží“ jsou mimo
rámec tohoto Ekonomického pohledu,
nicméně nepochybně daleko nad rámec zde
uvedených kumulativních odhadů zisku
z „obchodu s lidmi“...

33

Lidé jako zbo ží II.
1 Výchozí parametry:
a
Zboží je dostatek.
b
Marketing je garantován.
c
Vyvolení existují.
2 Metodika:
a
Spočítáme celkový objem zboží.
b
Spočítáme náklady na zajištění
jednoho kusu zboží.
c
Vynásobíme
a
a b.
3 Výsledek:
Lidé jako zbo ží se vedle zbraní, drog a
prostituce stávají nejvýnosnějším podnikáním,
a to proto, že:
a
je „ušlechtilé“
b
je „neziskové“
c
je „zadarmo“
4 Kvízová otázka:
a
Kdo na tom vydělává?
b
Kdo to platí?
c
Kolik to stojí?
5 Poznámka:
A poslouží-li navíc toto „ušlechtilé,
neziskové a zadarmo podnikání“ k utužení
panevropské regulace a oslabení role národních
států, není překvapením, že jeho hlavními
motory jsou Německo a Francie...
6.
ZÁŘÍ
2015
34

Není to tak dávno, kdy m ěl Dan excelentní
přednášku na Vysoké škole CEVRO Institut...
Stejně jako tehdy (a nejenom tehdy) stálo za
to ho pečlivě poslouchat, stojí za to ho teď
(a nejenom teď) pečlivě číst...
Kéž by český premiér měl po svém boku
(namísto státního tajemníka Prouzy) právě
takového rádce!
Poradce izraelských premiérů:
Je to váš konec – reflex.cz
9.
ZÁŘÍ
2015
35

Tragick ý omyl, nebo Cynický záměr?
ANEB Kam nás vede Bezpohlavní politika?!
Byl by to jen obyčejný plakát na obyčejný
politický mítink s obyčejným ministrem vnitra...
... kdyby mu nepředcházelo oznámení
jedné členské země EU zásadně narušit/omezit
jeden ze základních principů evropské
integrace!
... kdyby mu nepředcházelo omezení jedné
ze základních svobod, na nichž EU vznikla –
svobody pohybu!
... kdyby mu nepředcházelo oznámení
Německa zavést kontroly na svých hranicích;
zatím jen s Rakouskem, zatím...
... kdyby se o tom dotyčný ministr
nedozvěděl, dle jeho vlastních slov, až z médií.
... kdyby mu nepředcházelo to, co mu
předcházet nemělo!
Byl by to jen oby čejný plakát, kdyby mu
předcházelo to, co mu předcházet mělo!
I. CO NEMĚLO PŘEDCHÁZET?
1 Zavírání očí před porušováním povinností
při ochraně vnější hranice Schengenu ze
strany Řecka a Itálie.
2 Pošlapávání azylových smluvních základů
EU – Dublinská úmluva.
3 Ostrakizace těch, kteří podle nich
postupovali a postupují – Maďarsko.
4 Selhání Evropské komise v aktivní politice
v zemích původu.
13.
ZÁŘÍ
2015
36

5 Impotence komisaře EU pro migraci.
6 Stimulační sociální imigrační politika.
7 Výzva „Merkel Reisen“ – pojďte všichni
k nám, my se o vás postaráme.
8 Olizování J. C. Junckera s M. Schulzem
v Evropském parlamentu pod heslem „na
více imigrantů více Evropy“.
9 Zavádění povinných kvót pro migranty
aneb „My jsme je sem pozvali, vy se o ně
postarejte.“
10
Bezpohlavní politika ČR, toho času
předsedající země V4.
II. CO MĚLO PŘEDCHÁZET?
10krát (plus mnohem více) opak toho, co ne -
mělo předcházet.
III. TRAGICKÝ OMYL, NEBO CYNICKÝ ZÁMĚR?
Hra, kterou s celou Evropou rozehrála vláda
Angely Merkelové, je zcela zásadní!
A Je to jen (tragický) omyl a upřímná touha
pomoci lidem v nouzi?
B Je to cynický záměr, jehož důsledkem má
být:
1 unifikace azylové politiky a legislativy
2 unifikace ochrany vnější hranice EU/
Schengenu
3 unifikace sociálních systémů členských
zemí EU
4 unifikace fiskální politiky – daňových
systémů členských zemí EU
5 konečné vypořádání se s principem
„Evropy národních států“
37

IV . ČESKÁ GUMOVÁ POLITIKA:
V pondělí 14. září 2015 proběhne v Bruselu
jednání Rady JHA – ministrů vnitra EU.
Předcházející jednotné odmítavé
stanovisko zemí V4 k povinným kvótám pro
imigranty B. Sobotka (jeho alter ego T. Prouza)
„bezpohlavně pozměnili“ na tzv. české
dobrovolné kvóty.
Nyní česká vláda verbálně zabušila do
svých prsíček a změnila své „bezpohlavní
stanovisko“ v opětovné odmítnutí kvót.
Ovšem s rezignací na reálnou možnost tuto
pozici v EU prosadit.
„Ministr z plakátu“ jede do Bruselu se
stanoviskem: „prohlašuji, co jsem prohlásil,
a  odvolávám, co jsem odvolal“...
V. BUDU-LI MÍT VE ČTVRTEK ČAS, PŮJDU SE ZEPTAT:
a
Zda „bojoval“, ale nic neprosadil...
b Zda „bojoval“ a vybojoval nejenom
odmítnutí povinných kvót, ale také skutečné
a reálné řešení imigrační vlny valící se do
Evropy!
Poznámka:
Variantu, že „nebojoval“, mu jeho PíáRisté
nedoporučí...
Rád mu za výsledky jeho práce zatleskám,
bude-li za co...
Zatím je to spíše na hozený ručník!
38

39

Smrt dít ěte zůstane tak jako tak tragédií!
Tragédií zůstává i brainwashing,
který proběhl a probíhá!
Otec snad zpytuje svědomí...
Co dělají ti, kteří mediální hysterii
rozpoutali?
Otec mrtvého t říletého Ajlana patřil
k pašerákům lidí, tvrdí přeživší – novinky.cz
14.
ZÁŘÍ
2015
40


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.