načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty - Marie Krčmová

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
-7%
sleva

Kniha: Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
Autor: Marie Krčmová

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  225 Kč 209
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ostravská univerzita - Univerzitní knihkupectví
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 216
Rozměr: 148x210
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 3.
Skupina třídění: Čeština
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 23.06.2016
Nakladatelské údaje: Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
ISBN: 978-80-7368-636-9
EAN: 9788073686369
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morfonologie ve vzájemném vztahu včetně rozdílu mezi psanou a mluvenou podobou jazyka), na druhé straně však zvýraznil to, co je pro moderní poznání češtiny relevantní. Věnuje se nejen hláskám jako základním prvkům popisu, ale i stavbě větších celků mluvy. Na rozdíl od minimalizovaných výkladů běžných mluvnic je daleko hlubší a komplexnější, a to jak v rozsahu poznatků, tak v jejich vysvětlení a specifikaci.

Skriptum má část obecnou, která může dobře posloužit pro studium jakékoli filologie (české doklady jsou v ní jen jako příklady pro jinak velmi obecné poznatky a souvislosti), a část věnovanou češtině, kde se vedle výkladu o standardní výslovnosti najdou i poznatky o zvukové stavbě jiných variet tohoto jazyka včetně dialektů. Závěrečná kapitola je věnována teorii kultivované výslovnosti a zásadám české ortoepie, jež jsou formulovány ve shodě s dnes už těžko dostupnými kodifikačními příručkami.

Učební text není pouhou cvičebnicí výslovnosti se zjednodušenou teorií, ale je formou i náplní skutečným odborným výkladem, který je určen ke studiu, nikoli pouhému přečtení nebo naučení zpaměti. Počítá s obsahem vysokoškolského studia bohemisty v tom, že zachycuje i pojmy a vztahy, s nimiž bude student pracovat v dalších disciplínách, např. v historické mluvnici. Pak se může k textu vracet a některé termíny si osvěžit nebo dokonce si je v nových souvislostech upřesnit.

Knížka tohoto zaměření není v současnosti na jiných vysokých školách v ČR k dispozici.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Marie Krčmová - další tituly autora:
Integrace v jazycích jazyky v integraci Integrace v jazycích jazyky v integraci
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

0 Úvod

1 Disciplíny zabývající se studiem řeči

2 Zvukový projev a jeho záznam. Fonetická transkripce

2.1 Písmo a pravopis

2.2 Transkripce

2.2.1 Přepis samohlásek

2.2.2 Přepis souhlásek

2.2.3 Zápis členění řeči

2.2.4 Zápis modulace souvislé řeči

2.2.5 Vědecká transkripce

2.2.6 Jiné typy transkripce

2.3 Transliterace

3 Základní fonetické pojmy

3.1 Základní typy fonetických bádání

4 Organogenetická (artikulační, fyziologická) fonetika ..

4.1 Mluvní orgány a jejich funkce

4.2 Nervové řízení řečové činnosti

4.2.1 Řečové neurózy

4.3 Orgány podílející se na vlastní artikulaci

4.3.1 Ustrojí dýchací (respirační)

4.3.2 Ústrojí hlasové (fonační)

4.3.2.1 Péče o hlas

4.3.3 Ústrojí modifikující

4.3.3.1 Elementrátní diferenciace zvuků řeči

4.3.3.2 Aktivní a pasivní mluvní orgány

4.3.3.2.1 Aktivní mluvní orgány

4.3.3.2.2 Artikulace vokálů

4.3.3.2.3 Artikulace konsonantů

4.3.3.2.4 Pasivní mluvní orgány

4.4 Relevance artikulačních rysů hlásek

4.5 Vady výslovnosti

4.6 Metody poznávání artikulace

5 Akustická a auditivní fonetika

5.1 Základní fyzikální vlastnosti zvuku

5.2 Akustické vlastnosti lidské řeči

5.3 Typy hlásek z akustického hlediska

5.3.1 Vokalické zvuky

5.3.1.1 Diferenciace jednoduchých vokálů


5.3.1.2 Dvojhláska (diftong)

5.3.2 Hlásky se zvláštní formantovou strukturou

5.3.2.1 Glide (souhláska klouzavá)

5.3.2.2 Sonory

5.3.3 Hlásky šumové

5.3.2.1 Typy šumů tvořících konsonant

5.3.2.2 Další akustické vlastnosti konsonantů

5.3.2.3 Modifikace akustické charakteristiky

5.4 Akustické vlastnosti souvislé řeči

5.5 Eufonie

5.6 Percepce a porozumění řeči

5.6.1 Slyšení řeči

5.6.2 Porozumění řeči

5.7 Metody zkoumání akustické stránky řeči

6 Zvuková stavba souvislé řeči

6.1 Prostředky modulace souvislé řeči

6.2 Formy modulace souvislé řeči

6.2.1 Slovní přízvuk (akcent)

6.2.2 Větný přízvuk

6.2.3 Důraz

6.2.4 Intonace

6.2.5 Emfáze

6.3 Členění souvislé řeči

6.3.1 Promluva

6.3.2 Výpověď

6.3.3 Výpovědní úsek

6.3.4 Slovo jako zvuková jednotka

6.3.5 Takt

6.3.6 Slabika

6.3.6.1 Vlastnosti formující slabiku

6.3.6.2 Stavba slabiky

6.4 Změny realizací v souvislé řeči

6.4.1 Typy změn realizací

6.4.2 Jednotlivé změny

6.4.2.1 Změny asimilační

6.4.2.2 Ostatní změny

7 Základní pojmy z fonologie

7.1 Fonologicky relevantní zvukové jevy

7.2 Zvuková realizace fonému - alofony; jiné realizace

7.2.1 Typyalofonů

7.3 Foném jako jednotka systému


7.3.1 Inventář fonémů (paradigma fonologického systému)

7.3.2 Vztahy mezi fonémy

7.3.2.1 Společný srovnávací základ

7.3.2.2 Diferenciační příznak

7.3.2.3 Počet členů protikladu

7.3.2.4 Opozice ve vzájemném vztahu

7.3.2.5 Opozice stálá a neutralizovatelná

7.3.3 Korelace

7.3.4 Fonologické podsystémy jazyka

7.3.5 Zapojení fonémů do systému

7.4 Delimitativní signály z fonologického hlediska

7.5 Kombinatorika fonémů (fonologická syntagmatika)

7.5.1 Slabika z fonologického hlediska

7.5.2 Obsazení jádra a svahů slabiky fonémy

7.5.3 Fonologická stavba vyšších jednotek

7.6 Morfonologie

7.7 Subfonematická fonologie

7.7.1 Soubor distinktivních příznaků fonémů

7.7.2 Využití distinktivních rysů pro popis jazyka

7.8 Suprasegmentální fonologické jevy

7.9 Fonologická struktura jazyka a pravopis.

Fonologická transkripce

7.9.1 Zásady fonologické transkripce

8 Fonémy současné češtiny a jejich realizace

8.1 Podsystém českých vokalických fonémů

8.1.1 Inventář vokalických fonémů

8.1.2 Vztahy mezi vokalickými fonémy

8.1.3 Artikulace českých monoftongů

8.1.4 Akustika českých monoftongů

8.1.5 Realizace jednoduchých vokalických fonémů

8.1.5.1 Fonémy /a/, léJ

8.1.5.2 Fonémy /e/, lél

8.1.5.3 Fonémy /i/, lil

8.1.5.4 Fonémy /o/, 16/

8.1.5.5 Fonémy lul, /úl

8.1.6 Dvojhlásky (diftongy) /ou/, /au/, /eu/

8.1.7 Vokalické zvuky, které nejsou realizací žádného fonému ....

8.1.8 Ortoepické poznámky

8.2 Podsystém českých konsonantických fonémů

8.2.1 Inventář konsonantických fonémů češtiny

8.2.2 Vztahy mezi konsonantickými fonémy


8.2.3 Artikulace konsonantů

8.2.4 Akustika konsonantů a jejich sluchové hodnocení

8.2.5 Realizace konsonantických fonémů

8.2.5.1 Okluzivy (závěrové souhlásky)

8.2.5.1.1 Okluzivy labiální (bilabiální) -

realizace fonémů lpi, Ibl, Iml

8.2.5.1.2 Okluzivy alveolární (praealveolární) -

realizace fonémů Ixljáljnl

8.2.5.1.3 Okluzivy palatální (prepalatální) -

realizace fonémů /ť/, /dV, lni

8.2.5.1.4 Okluzivy velární - realizace fonémů /k/, Igl.

8.2.5.1.5 Okluziva laryngální (glottální)

8.2.5.2 Semiokluzivy (souhlásky polozávěrové)

8.2.5.2.1 Prealveolární semiokluzivy -

realizace fonémů /c/, /•/

8.2.5.2.2 Postalveolární semiokluzivy

realizace fonémů IcIJ^I

8.2.5.3 Konstriktivy (úžinové souhlásky)

8.2.5.3.1 Středové (centrální) konstriktivy

8.2.5.3.1.1 Konstriktivy labiodentální -

realizace fonémů li, v/

8.2.5.3.1.2 Konstriktivy prealveolární -

realizace fonémů l&IJzJ

8.2.5.3.1.3 Konstriktivy postalveolární -

realizace fonémů lil, lži

8.2.5.3.1.4 Konstriktiva palatální -

realizace fonému 1)1

8.2.5.3.1.5 Konstriktivy velární -

realizace fonému Ixl

8.2.5.3.1.6 Konstriktiva laryngální -

realizace fonému Ihl

8.2.5.3.2 Konstriktiva boková (laterální) -

realizace fonému lil

8.2.5.3.3 Konstriktivy kmitavé (vibranty) -

realizace fonémů Ixl Jíl

8.2.5.3.3.1 Foném/r/ a jeho realizace

8.2.5.3.3.2 Foném/ř/a jeho realizace

8.2.6 Ortoepické poznámky

8.3 Realizace předělů

8.4 Frekvence fonémů

9 Fonické prostředky souvislé řeči a jejich využití v češtině


9.1 Pauza

9.2 Intonace

9.3 Větný přízvuk

9.4 Slovní přízvuk (přízvuk taktový)

9.4.1 Umístění přízvuku v souvislé řeči

9.4.2 Zásady spisovného přizvukování

9.5 Takt v češtině

9.6 Řečové tempo

9.7 Využití prozodických prostředků při členění promluvy

10 Zákonitosti spojování fonémů v češtině a výběru jejich alofonů ....

10.1 Slabika v češtině

10.2 Slovo

10.3 Členění zvuku řeči; předěly a jejich vyjadřování

10.3.2 Realizace fonémů v různých pozicích

10.3.2.1 Realizace fonémů po pauze

10.3.2.2 Realizace fonémů před pauzou

10.3.2.3 Realizace fonémů v úseku mezi dvěma

terminálními předěly

10.3.2.3.1 Spojení dvou vokalických fonémů

10.3.2.3.2 Spojení vokalického a konsonantického fonému

10.3.2.3.3 Spojení konsonantického a vokalického fonému

10.3.2.3.4 Spojení konsonantických fonémů

10.3.2.3.4.1 Asimilace znělosti

10.3.2.3.4.2 Artikulační asimilace

10.3.2.3.4.3 Zjednodušování souhláskových skupin

10.3.3 Realizace fonémů v místech předělů - shrnutí

11 Zásady kultivované výslovnosti současné češtiny. Ortoepie

11.1 Obsah ortoepie a ortofonie

11.2 Příprava materiálů orientujících ve spisovnosti

11.3 Obecné zásady výslovnosti přejatých slov

11.4 Výslovnost vlastních jmen

11.5 Konkrétní ortoepické zásady

11.6 Ortofonie

11.6.1 Obměny znění hlásek vyplývající

z regionálního rozčlenění češtiny

11.6.2 Obměny hlásek způsobené nepečlivostí

11.7 Ortoepie - kultivovaná výslovnost úseků mluvy

11.7.1 Výslovnostní jevy, které nečiní Čechům potíže

11.7.2 Ortoepické problémy při spojování hlásek

11.8 Zvukové členění souvislé řeči a frázování

11.8.1 Přizvukování


11.8.2 Intonace

11.8.3 Frázování

11.9 Materiály orientující ve spisovné výslovnosti
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist