načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Ústavné právo procesné - Ján Drgonec

Ústavné právo procesné
-6%
sleva

Kniha: Ústavné právo procesné
Autor:

Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  841 Kč 791
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
26,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck SK
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 192
Rozměr: 240x160
Úprava: xiii, 178 stran
Vydání: 1. vydanie
Jazyk: slovensky
Vazba: pevná
EAN: 9788089603527
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Predložené dielo je zakladajúcim dielom ústavného práva procesného. Autor ako prvý konštatuje, že ústavné právo, tak ako všetky ostatné právne odvetvia, sa člení na hmotné právo a procesné právo a vytvára systém ústavného práva procesného.“ „Autor usporiadal problematiku ústavného procesného práva na 14 kapitol. V nich sa najskôr zaoberá všeobecnými otázkami ústavného práva procesného. Čitateľ sa má možnosť po prvý raz na Slovensku dočítať právnu argumentáciu, ktorú Najvyšší súd USA použil na odôvodnenie zavedenia súdnej ochrany ústavnosti, z ktorej sa zrodil nielen model všeobecnej ochrany ústavnosti používaný v USA, ale aj u nás používaný model špecializovanej ochrany ústavnosti.“(z recenzného posudku prof. Dr.h.c. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc.) Okrem všeobecných otázok ústavného práva procesného „v kapitolách autor detailne analyzuje typy konaní pred ústavným súdom tak, ako vyplývajú z ústavného zakotvenia právomoci Ústavného súdu SR. Poukazuje na prístupy ústavného súdu k rozhodovaniu v jednotlivých typoch konaní, problémy, s ktorými sa ústavný súd v konaniach stretáva a samozrejme v práci analyzuje jednotlivé časti týchto konaní.“ „...práca je určená celej právnickej obci vrátane študentov práva, má charakter učebnej pomôcky (učebnice) s výraznými prvkami vedeckej monografie.“ (z recenzného posudku prof. JUDr. Ľubora Cibulku, CSc.)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ján Drgonec - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

str.

O autorovi.......................................................................................................................................... v

Zoznam použitých zkratiek........................................................................................................ XIII

Úvod ..................................................................................................................................................1

Kapitola 1. Pojem, predmet a pramene ústavného procesného práva................................... 3

1. Pojem ústavného procesného práva.......................................................................................3

2. Modely ochrany ústavnosti.....................................................................................................4

2.1 Všeobecné (difúzne) ústavné súdnictvo......................................................................... 5

2.2 Špecializované (koncentrované) ústavné súdnictvo.......................................................6

3. Predmet ústavného procesného práva.....................................................................................7

3.1 Abstraktná a konkrétna ochrana ústavnosti.....................................................................8

3.2 Materiálna a formálna ochrana ústavnosti......................................................................8

3.3 Silná a slabá ochrana ústavnosti...................................................................................... 9

4. Pramene ústavného procesného práva................................................................................... 9

I. Pramene vnútroštátneho práva................................................................................................ Ю

4.1 Ústava Slovenskej republiky..........................................................................................Ю

4.2 Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných

funkcionárov................................................................................................................... 19

4.3 Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného

stavu a núdzového stavu................................................................................................. Ю

4.4 Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o postavení jeho

sudcov a o konaní pred ním ........................................................................................... 11

4.5 Civilný sporový poriadok a Trestný poriadok...............................................................12

4.5.1 Má prednosť Občiansky súdny poriadok alebo Trestný poriadok?.................13

4.5.2 Civilný sporový poriadok.....................................................................................15

4.5.3 Varianty „primeraného použitia“ Civilného sporového poriadku....................15

4.5.4 Dedičstvo Občianskeho súdneho poriadku........................................................ 16

4.6 Zákon o sudcoch a prísediacich ....................................................................................18

4.7 Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.........................................18

4.8 Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...................................................................18

4.9 Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.................................................... 19

4.9.1 Štruktúra rozhodnutia Ústavného súdu SR. Výrok a odôvodnenie..................20

4.9.1.1 Precedentný význam výroku.................................................................21

4.9.1.2 Precedentný význam odôvodnenia.......................................................22

4.9.2 Interpretácia a aplikácia ústavných noriem Ústavným súdom SR...................23

4.9.3 Odlišné stanoviská sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky................24

4.10 Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky................25

II. Pramene medzinárodného práva a nadnárodného úniového práva................................... 26

4.11 Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a case law Európskeho

súdu pre ľudské práva..................................................................................................26

4.12 Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie s prednosťou

pred zákonmi Slovenskej republiky............................................................................27


Obsah

Kapitola 2. Organizácia Ústavného súdu Slovenskej republiky...........................................29

1. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky................................................................30

1.1 Podmienky prístupu k funkcii sudcu ústavného súdu.................................................30

1.2 Podmienky výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu SR..............................................31

1.3 Statusové nonny............................................................................................................31

1.4 Procesné postavenie sudcu Ústavného súdu SR ..........................................................32

1.5 Sudca spravodajca.........................................................................................................34

2. Plénum Ústavného súdu SR................................................................................................ 35

3. Senáty Ústavného súdu SR................................................................................................. 35

4. Predseda a podpredseda ústavného súdu........................................................................... 37

5. Kancelária Ústavného súdu SR........................................................................................... 39

5.1 Poradcovia ústavného súdu.......................................................................................... 39

Kapitola 3. Pôsobnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky...............................................41

1. Výslovne určená a vyvodená pôsobnosť..............................................................................41

1.1 Vyvodená pôsobnosť podľa čl. 124 Ústavy SR............................................................41

2. Priamo určená a subsidiáma pôsobnosť Ústavného súdu SR...........................................44

3. Pozitívna a negatívna pôsobnosť........................................................................................ 45

3.1 Pozitívne vymedzenie výslovne určenej pôsobnosti...................................................45

3.2 Negatívne vymedzenie pôsobnosti..............................................................................46

4. Lehoty na uplatnenie pôsobnosti........................................................................................47

Kapitola 4. Účastníci konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky......................49

1. Typová viazanosť konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.........................49

2. Viazanosť Ústavného súdu SR návrhom............................................................................49

3. Oprávnený navrhovateľ...................................................................................................... 51

3.1 Návrh na konanie......................................................................................................... 52

3.1.1 Všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania.............................................52

3.1.2 Osobitné náležitosti návrhu na začatie konania................................................53

3.2 Dispozícia návrhom..................................................................................................... 53

3.2.1 Zmena návrhu.....................................................................................................53

3.2.2 Späťvzatie návrhu.............................................................................................. 53

3.3 Lehoty na podanie návrhu............................................................................................ 54

3.4 Právna relevanda návrhu na konanie.......................................................................... 55

3.5 Právne postavenie účastníkov konania........................................................................ 55

4. Zastúpenie účastníkov konania........................................................................................... 58

5. Vedľajší účastník, dotknutá osoba a intervenient...............................................................58

Kapitola 5. Fázy konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky............................. 61

1. Začatie konania.................................................................................................................... 61

2. Predbežné prerokovanie veci...............................................................................................62

3. Príprava konania o veci samej..............................................................................................64

4. Konanie vo veci samej......................................................................................................... 64

4.1 Ústne pojednávanie.......................................................................................................65

4.2 Zápisnica o pojednávaní................................................................................................67

4.3 Zápisnica o porade a hlasovaní.................................................................................... 67

5. Vyhlásenie a doručenie rozhodnutia................................................................................... 67

6. Uverejnenie rozhodnutí Ústavného súdu SR......................................................................68

VIII


Obsah

Kapitola 6. Rozhodovanie a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky...............71

1. Prijatie rozhodnutia................................................................................................................ 71

2. Typy rozhodnutí......................................................................................................................71

2.1 Uznesenie ústavného súdu.............................................................................................72

2.2 Nález ústavného súdu..................................................................................................... 72

2.3 Rozsudok ústavného súdu..............................................................................................72

2.4 Náležitosti rozhodnutia Ústavného súdu.......................................................................72

2.5 Procesné rozhodnutia (rozhodnutia o vedení konania)................................................ 73

2.6 Rozhodnutia vo veci samej............................................................................................73

2.7 Obligatórne odôvodnenie rozhodnutí vo veci samej.....................................................74

3. Právna záväznosť rozhodnutia....:........................................................................................ 74

3.1 Právny účinok a vykonateľnosť rozhodnutia................................................................74

4. Zjednocovanie stanovísk v pléne Ústavného súdu.............................................................76

5. Opravné prostriedky proti rozhodnutiu Ústavného súdu...................................................77

6. Obnova konania pred Ústavným súdom SR........................................................................ 78

6.1 Dva typy konania o obnove............................................................................................ 80

6.2 Účastníci konania o obnove........................................................................................... 80

6.3 Náležitosti návrhu........................................................................................................... 81

6.4 Lehota pre podanie návrhu............................................................................................. 81

6.5 Rozhodovanie v pléne a v senáte...................................................................................81

6.6 Právny účinok rozhodnutia.............;..............................................................................81

7. Odklad právnych účinkov rozhodnutia Ústavného súdu.............................................;..... 82

8. Prerušenie konania z dôvodu predloženia prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru EÚ....85

Kapitola 7. Preventívna ochrana ústavnosti............................................................................. 89

1. Konanie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy........................................................ 89

1.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania..............................................90

1.2 Návrh na začatie konania...............................................................................................90

1.3 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................... 91

1.4 Konanie vo veci samej................................................................................................... 91

2. Konanie o súlade predmetu referenda s ústavou..................................................................92

2.1 Subjekt oprávnený predložiť návrh na začatie konania...............................................92

2.2 Návrh na začatie konania...............................................................................................93

2.3 Právny účinok podania návrhu na začatie konania.......................................................94

2.4 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................... 94

2.5 Konanie vo veci samej...................................................................................................94

Kapitola 8. Následná abstraktná ochrana ústavnosti...............................................................95

1. Konanie o súlade právnych predpisov..................................................................................95

1.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania..............................................97

1.1.1 Vedľajší účastník konania...................................................................................98

1.2 Návrh na začatie konania.............................................................................................. 98

1.3 Predbežné prerokovanie návrhu....................................................................................98

1.3.1 Pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu..................................99

1.4 Konanie vo veci samej..................................................................................................199

1.5 Právny účinok rozhodnutia ústavného súdu...............................................................100

1.6 Konanie o nesúlade ústavného zákona s Ústavou pred Ústavným súdom...............101

2. Konanie o neplatnosti právnych predpisov........................................................................103


Obsah

2.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania........................................... 104

2.2 Návrh na začatie konania............................................................................................104

2.3 Predbežné prerokovanie návrhu.............................................................................. ,..105

2.4 Konanie vo veci samej.............................................................. Ю5

3. Konanie o výklade ústavy................................................................................................. Ю6

3.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na konanie......................................................107

3.2 Návrh na konanie ....................................................................................................... Ю8

3.3 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................108

3.4 Konanie vo veci samej................................................................................................108

4. Konanie o rozhodnutí o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu........... 109

4.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania.........................................110

4.2 Návrh na začatie konania...........................................................................................110

4.3 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................111

4.4 Konanie vo veci samej............................................................................................... 111

Kapitola 9. Konanie o ochrane základných práv a slobôd....................................................113

1. Konanie o (ústavnej) sťažnosti........................................................................................113

1.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania.........................................115

1.2 Návrh na začatie konania............................................................................................116

1.3 Právny účinok podania sťažnosti...............................................................................116

1.4 Predbežné prerokovanie sťažnosti............................................................................ 116

1.4.1 Nedostatok právomoci Ústavného súdu SR................................................... 117

1.4.2 Zjavná neopodstatnenosť sťažnosti..................................................................117

1.4.3 Zjavne neoprávnená osoba................................................................................118

1.4.4 Oneskorené podanie sťažnosti......................................................................... 118

1.5 Dočasné opatrenie ...................................................................................................... 119

1.6 Konanie vo veci samej................................................................................................ 119

1.7 Právo sťažovateľa na primerané finančné zadosťučinenie.......................................120

Kapitola 10. Konania na ochranu demokratického zriadenia............................................ 123

1. Konanie o sťažnosti pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do zastupiteľského

orgánu.................................................................................................................................. 134

1.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania.........................................124

1.2 Návrh na začatie konania............................................................................................124

1.3 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................125

1.4 Konanie vo veci samej................................................................................................125

2. Konanie o sťažnosti proti výsledku volieb do zastupiteľského orgánu..........................127

2.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania...........................................127

2.2 Návrh na začatie konania............................................................................................127

2.3 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................128

2.4 Konanie vo veci samej................................................................................................128

3. Konanie o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu poslanca

Národnej rady Slovenskej republiky..................................................................................129

3.1 Subjekt oprávnený predložiť návrh na začatie konania..............................................129

3.2 Návrh na začatie konania............................................................................................129

3.3 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................130

3.4 Konanie vo veci samej................................................................................................130

4. Konanie o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť voľby prezidenta SR............. 130

4.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania.........................................130

4.2 Návrh na začatie konania............................................................................................130

X


Obsah

4.3 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................. 1 -3 -

4.4 Konanie vo veci samej................................................................................................ 131

5. Konanie o sťažnosti proti výsledku referenda..................................................................13z

5.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania..........................................132

5.2 Návrh na začatie konania............................................................................................ 132

5 3 Predbežné prerokovanie...............................................................................................132

5.4 Konanie vo veci samej.................................................................................................i-5-3

6. Konanie o tom, či rozhodnutie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany

alebo politického hnutia je v zhode s ústavnými zákonmi a s inými zákonmi.............. 133

6.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania..........................................135

6.2 Návrh na začatie konania............................................................................................136

6.3 Právny účinok podania návrhu....................................................................................136

6.4 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................136

6.5 Konanie vo veci samej................................................................................................ 136

7. Konanie o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy................................................... 137

7.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania...........................................137

7.2 Návrh na začatie konania............................................................................................. 138

7.3 Predbežné prerokovanie návrhu...................................................................................138

7.3.1 Zjavne neoprávnený navrhovateľ..................................................................... 139

7.3.2 Zjavne neopodstatnený návrh........................................................................... 139

7.4 Konanie vo veci samej................................................................................................. ljy

Kapitola 11. Konania o kompetenčných sporoch...................................................................141

1. Konanie vo veciach sporov o príslušnosť ústredných orgánov štátnej správy...............141

1.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania..........................................141

1.2 Návrh na začatie konania............................................................................................ 141

1.3 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................142

1.4 Konanie vo veci samej ...............................................................................................

2. Konanie o spore o kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu SR................142

2.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania...........................................142

2.2 Návrh na začatie konania............................................................................................ 143

2.3 Predbežné prerokovanie návrhu...................................................................................143

2.4 Konanie vo veci samej................................................................................................. 144

Kapitola 12. Konania späté s funkciou prezidenta Slovenskej republiky.........................145

1. Konanie o obžalobe Národnej rady SR na prezidenta SR...............................................145

1.1 Subjekt oprávnený predložiť návrh na začatie konania............................................145

1.2 Návrh na začatie konania............................................................................................. 146

1.3 Predbežné prerokovanie návrhu...................................................................................146

1.4 Konanie vo veci samej................................................................................................. 146

2. Konanie o sťažnosti proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR ....147

2.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania o sťažnosti proti

výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta..............................................147

2.2 Návrh na začatie konania............................................................................................. 142

2.3 Predbežné prerokovanie návrhu...................................................................................148

2.4 Konanie vo veci samej................................................................................................

3. Konanie o uvoľnení funkcie prezidenta republiky........... ................................................149

3.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania...........................................149

3.2 Návrh na začatie konania............................................................................................. 150

3.3 Predbežné prerokovanie návrhu...................................................................................150


Obsah

3.4 Konanie vo veci samej..............................................................................................150

4. Konanie o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení

individuálnej milosti alebo amnestie........................................................................ .......150

4.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania......................................... 151

4.2 Návrh na začatie konania...........................................................................................151

4.3 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................152

4.4 Konanie vo veci samej............................................................................................... 152

Kapitola 13. Konania o zodpovednosti ústavných činiteľov............................................... 155

1. Konanie vo veci preskúmania rozhodnutia Národnej rady SR o strate mandátu alebo

verejnej funkcie............!....................................................................................................155

1.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania.........................................155

1.2 Náležitosti návrhu....................................................................................................... 156

1.3 Právny účinok podania návrhu....................................................................................157

1.4 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................157

1.5 Konanie vo veci samej............................................................................................... 157

2. Konanie vo veci preskúmania rozhodnutia výboru Národnej rady SR o pokute

uloženej verejnému funkcionárovi.....................................................................................158

2.1 Subjekty oprávnené predložiť návrh na začatie konania.........................................158

2.2 Návrh na začatie konania........................................................................................... 158

2.3 Predbežné prerokovanie návrhu.................................................................................158

2.4 Konanie vo veci samej...............................................................................................159

3. Konanie vo veci preskúmania rozhodnutia iného orgánu o strate mandátu alebo

verejnej funkcie alebo o pokute uloženej verejnému funkcionárovi..............................159

3.1 Subjekty oprávnené podať návrh na začatie konania............................................... 159

3.2 Návrh na začatie konania............................................................................................160

3.3 Právny účinok podania návrhu....................................................................................160

3.4 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................160

3.5 Konanie vo veci samej................................................................................................ 160

4. Konania o disciplinárnej zodpovednosti............................................................................161

4.1 Konanie o disciplinárnej zodpovednosti predsedu Najvyššieho súdu SR

a podpredsedu Najvyššieho súdu SR......................................................................... 162

4.2 Konanie o disciplinárnej zodpovednosti Generálneho prokurátora Slovenskej

republiky......................................................................................................................162

5. Konanie o sťažnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky........................163

Kapitola 14. Konania v statusových veciach sudcov Ústavného súdu................................165

1. Konanie o disciplinárnej zodpovednosti sudcov ústavného súdu...................................165

1.1 Subjekt oprávnený predložiť návrh na začatie konania........................................... 167

1.2 Návrh na začatie konania............................................................................................167

1.3 Predbežné prerokovanie veci......................................................................................168

1.4 Konanie vo veci samej................................................................................................168

2. Konanie o odvolaní sudcu ústavného súdu, ktorý sa dlhšie ako jeden rok

nezúčastňuje na konaní ústavného súdu........................................................................... 171

2.1 Subj ekt oprávnený predložiť návrh.............................................................................171

2.2 Návrh na začatie konania............................................................................................171

2.3 Predbežné prerokovanie návrhu..................................................................................172

2.4 Konanie vo veci samej................................................................................................ 172

Odporúčaná literatúra.................................................................................................................173

XII
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist