načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Uměním k lidskosti - Johann Gottfrie Herder

Uměním k lidskosti
-6%
sleva

Kniha: Uměním k lidskosti
Autor:

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  348 Kč 327
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: --- Neznámé nakladatelství ---
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 282
Rozměr: 210x140
Úprava: 281 stran
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: přeložil Jan Binder
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788072981472
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Prostřednictvím rozboru vývoje jazyka, literatury, dramatu a poezie od starověku po novověk dochází k obecným závěrům. Správně pochopené tzv. krásné vědy mají tu přednost, že se hodí pro všechny stavy a povolání, zatímco každá vyšší věda "obdělává jen vymezené pole". Jsou to poznatky a cvičení, které v nás pěstují cit lidskosti. Jejich symbioza zosobňuje oboustranný rozkvět, avšak odloučení znamená počátek cesty k zániku... Jednotlivé vědy se tudíž vzájemně podporují a povznáší! Vzájemné sepětí tzv. krásných věd a filozofie dosvědčují celé dějiny. Krásné vědy musí vyšším vědám předcházet, proto musí rovněž stavět na pravdě. Významný německý filozof zkoumá vývoj i význam jazyka a literatury v rámci vývoje lidské civilizace.

Popis nakladatele

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a dějinách od antiky po přítomnost. (úvahy o jazyce a literatuře)

Předmětná hesla
vznik jazyka
Literatura
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

і

O ja z y c e

О p ů v o d u ř e č i........................................................................................................11

P rv n í d íl

J e m o žn é , že lid é v y n a le z li ře č sa m i, je n n a z á k la d ě svých

s c h o p n o s t í ?........................................................................................................11

P rv n í o d d í l....................................................................................................11

D ru h ý o d d í l................................................................................................26

T ře tí o d d í l....................................................................................................40

D ru h ý d íl

J a k ý m z p ů so b e m si č lo v ě k n e js p íše m o h l, b a m u s il v y n a lé z t ř e č . . 67

P rv n í p říro d n í z á k o n..................................................................................67

D ru h ý p říro d n í z á k o n ...............................................................................77

T ře tí p říro d n í z á k o n...................................................................................83

Č tv rtý p říro d n í z á k o n ...............................................................................9 0

II

O lite r a tu ře

W illia m S h a k e s p e a r e.......................................................................................101

Z á v ě r...................................................................................................................120

O o b ra z e , b á s n ic tv í a b a j c e.............................................................................125

I. O o b r a z e......................................................................................................126

П. O b á s n i c t v í..................................................................................................131


III. O e z o p s k é b a j c e ......................................................................................136

1. P ro č v y stu p u jí v b a jc e z v ířa ta ? S n a d k v ů li z á z ra č n ú ,

n e b o k v ů li s tá lo sti sv ý c h c h a ra k te rů ? .........................................136

2. J a k m u s í z v íř a ta v b a jc e je d n a t? J a k o z v ířa ta ,

n e b o ja k o lid é ? ...................................................................................138

3. S a h á o b la s t b a jk y ta k é m im o z v íře c í říši a k a m a ž z té

č i o n é s t r a n y ?.......................................................................................139

4 . C o n á m v la s tn ě b a jk a n á z o rn ě p ře d v ád í?

P o u h ý k o u s e k z k u še n o s ti, a n e b o m ra v n í n a u č e n í? ................141

5. J a k m u sí b ý t d ě j b a jk y u z p ů so b e n ?

S ta č í, k d y ž j e v y p rá v ě n ý c e le k p o u z e sle d e m z m ě n , z n ich ž

k a ž d á p řisp ív á к to m u , že se n á m m ra v n í n a u č e n í bajky

n á z o rn ě zjev í? A n e b o m u s í b ý t děj v b a jc e ta k é sk u te č n ý m

je d n á n ím , tj. z m ě n o u , к n íž d u še d o jd e z v la s tn í v o lb y

a z á m ě rn ě ? ..........................................................................................146

6. J a k js o u n a v z á je m ro z liše n y e x e m p lu m , p o d o b e n stv í

a b a jk a ? A v č e m sp o č ív á , n a ro z d íl o d o b o u o sta tn íc h ,

je d in e č n á s íla b a j k y ?........................................................................148

P o h á d k y a r o m á n y........................................................................................ 152

D r a m a................................................ 164

C o v e d lo u r ů z n ý c h n á ro d ů к ú p a d k u k d y s i v y tř íb e n é h o v k u s u . 176

A . Z á sa d y p ro z k o u m á n í o tá z k y n a p o d k la d ě d u š e s l o v í....................177

B . C o v e d lo u rů z n ý c h n á ro d ů к ú p a d k u k d y si v y tříb e n é h o

v k u s u..................................................................................................................184

C . D ů sle d k y ....................................................................................................2 0 2

O v liv u b á s n ic tv í n a m ra v y n á ro d ů v e s ta ro v ě k u a v n o v o v ě k u . 207

O v liv u b á s n ic tv í n a m ra v y n á ro d ů v e s ta ro v ě k u a v n o v o v ě k u . 207

P rv n í o d d íl

C o j e p o e z ie , p ů so b iv é b á sn ic k é u m ě n í, a j a k p ů so b í n a m rav y

lid í a c e lé n á ro d y ? Š p a tn ě , n e b o d o b ře ? ...............................................2 1 0

J e n je d in á o b e c n á k a p i t o l a....................................................................2 1 0


D ru h ý o d d íl

J a k p ů so b ilo b á sn ic tv í u n á m lé p e z n á m ý c h , v y n ik a jíc íc h náro d ů

staré h o sv ě ta , u H e b re jů , Ř e k ů , Ř ím a n ů a s e v e rsk ý c h n á ro d ů . . 2 1 3

P rv n í k a p ito la

P ů so b e n í b á sn ic tv í u H e b r e j ů........................................................2 1 3

D ru h á k a p ito la

P ů so b e n í b á sn ic tv í u Ř e k ů 2 2 2

T ře tí k a p ito la

P ů so b e n í b á sn ic tv í u Ř ím a n ů ........................................................228

Č tv rtá k a p ito la

P ů so b e n í b á sn ic tv í u se v e rsk ý c h n á ro d ů ...................................2 3 4

T řetí o ddíl

Ja k á z m ě n a s e s p o e z ií u d á la v e s tře d o v ě k u a v n o v o v ě k u ?

A ja k p o e z ie p ů so b í n y n í? .........................................................................2 3 8

P rv n í k a p ito la

P ů so b e n í b á sn ic tv í m e z i A raby, k te ř í z a p la v ili č á s t E v ro p y 2 3 8

D ru h á k a p ito la

P ů so b e n í k ře sťa n sk é p o e z ie n a m ra v y n á r o d ů............................242

T ře tí k a p ito la

P ů so b e n í b á sn ic tv í n a m rav y n o v é d o b y ...................................2 4 4

Z á v ě r...................................................................................................................257

C o v y p lý v á z e s ro v n á n í b á s n ic tv í ro z m a n itý c h n á ro d ů sta ré h o

i n o v é h o v ě k u .....................................................................................................2 5 8

O vlivu k rá s n ý c h v ě d n a v ě d y v y š š í...........................................................2 6 3

Jak ý vliv m a jí k rá s n é v ě d y n a v ě d y v y š š í ?.............................................2 6 3

Jm en n ý r e j s t ř í k ..................................................................................................275

E d iě n í p o z n á m k a..............................................................................................281
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist