načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Účtovníctvo podnikateľských subjektov I – Katarína Máziková; Martina Mateášová; Lucia Ondrušová

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
-11%
sleva

Kniha: Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
Autor: Katarína Máziková; Martina Mateášová; Lucia Ondrušová

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  436 Kč 388
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 292
Rozměr: 242,0x175,0x18,0 mm
Hmotnost: 0,493kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201604
ISBN: 978-80-8168-405-0
EAN: 9788081684050
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Autorky v knihe spracovali 8 kapitol, ktoré sa venujú teórii a účtovaniu jednotlivých účtových tried. Pri písaní učebnice vychádzali z kolobehu majetku, ktorý má na začiatku najčastejšie peňažnú formu, ale postupne k podnikateľskej činnosti potrebujeme aj iné formy majetku, ktoré môžeme získať z vlastných alebo cudzích zdrojov. V jednotlivých kapitolách je preto postupne spracovaná problematika vlastných a cudzích zdrojov, ako aj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Každá kapitola obsahuje účtovné zobrazenie účtovných prípadov a je doplnená aj o legendu s podrobným opisom jednotlivých účtovných prípadov. Informácie nachádzajúce sa v učebnici využijú najmä študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj tí, ktorí sa chcú odborne vzdelávať v oblasti účtovníctva a teoreticky a prakticky zvládnuť vybrané účtovné oblasti.

Kniha je zařazena v kategoriích
Katarína Máziková; Martina Mateášová; Lucia Ondrušová - další tituly autora:
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I -- Zbierka riešených a neriešených príkladov Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
Účtovníctvo vlastníckych transakcií Účtovníctvo vlastníckych transakcií
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I -- zbierka riešených a neriešených príkladov Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

obsah

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 8 ÚVOD 9 1 PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY 11

1.1 Charakteristika peňažných prostriedkov 11

1.2 Oceňovanie peňažných prostriedkov 13

1.3 Inventarizácia peňažných prostriedkov 14

1.4 Účtovanie peňažných prostriedkov 17

1.4.1 Účtovanie peňažných prostriedkov v hotovosti 17

1.4.2 Účtovanie na bankových účtoch 22

2 DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 29

2.1 Charakteristika dlhodobého hmotného majetku 29

2.2 Oceňovanie dlhodobého hmotného majetku 33

2.3 Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku 36

2.4 Účtovanie obstarania dlhodobého hmotného majetku 36

2.5 Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku 43

2.6 Účtovanie vyraďovania dlhodobého hmotného majetku 51

3 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 60

3.1 Charakteristika dlhodobého nehmotného majetku 60

3.2 Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku 64

3.3 Inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku 66

3.4 Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku 67

3.5 Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku 72

3.6 Účtovanie vyraďovania dlhodobého nehmotného majetku 76

4 ZÁSOBY 84

4.1 Charakteristika zásob a základné druhy zásob 84

4.2 Oceňovanie zásob 87

4.2.1 Ocenenie zásob ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu 88

4.2.2 Oceňovanie zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 89

4.2.3 Ocenenie zásob na účely vyjadrenia hodnoty realizovaných zásob 89

4.3 Účtovanie zásob 93

4.3.1 Účtovanie nakúpených zásob (materiálu a tovaru) 94

4.3.1.1 Materiál (spôsob A) 95

4.3.1.2 Materiál (spôsob B) 98

4.3.1.3 Tovar (spôsob A, spôsob B) 101


4.3.2 Účtovanie zásob vlastnej výroby 104

4.4 Inventarizácia zásob 108

4.5 Účtovanie o materiáli a tovare, ktorý nebol do konca účtovného obdobia

dodaný 117 4.6 Účtovanie rezerv a nevyfakturovaných dodávok zásob 122

5 ZÚČTOVACIE VZŤAHY 125

5.1 Charakteristika zúčtovacích vzťahov 125 5.2 Členenie zúčtovacích vzťahov 127 5.3 Oceňovanie a inventarizácia zúčtovacích vzťahov 128

5.3.1 Ocenenie majetku a záväzkov v cudzej mene (prvotné aj následné

ocenenie) 129

5.4 Účtovanie zúčtovacích vzťahov 130

5.4.1 Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku 132

5.4.1.1 Vzájomné započítanie pohľadávok 139

5.4.2 Nevyfakturované dodávky 139

5.4.3 Zmenkové pohľadávky a záväzky 141

5.4.4 Prijaté a poskytnuté preddavky z obchodného styku 148

5.4.5 Ostatné pohľadávky a ostatné záväzky z obchodných vzťahov 151

5.5 Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, orgánmi sociálneho poistenia

a zdravotného poistenia 154

5.5.1 Účtovanie tvorby a použitia sociálneho fondu 163

5.5.2 Iné pohľadávky a iné záväzky voči zamestnancom 165 5.6 Účtovanie daní 168

5.6.1 Daň z príjmov 169

5.6.2 Ostatné priame dane 172

5.6.3 Daň z pridanej hodnoty 174

5.6.3.1 Dodanie tovaru a služby za protihodnotu v tuzemsku

zdaniteľnej osobe 176

5.6.3.2 Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie 177

5.6.3.3 Dovoz tovaru do tuzemska 178

5.6.4 Ostatné dane a poplatky 178 5.7 Účtovanie dotácií 181 5.8 Účtovanie finančných záväzkov 184 5.9 Účtovanie rezerv 188

6 FINANČNÝ MAJETOK 194

6.1 Charakteristika finančného majetku 194 6.2 Oceňovanie finančného majetku 196 6.3 Inventarizácia finančného majetku 198 6.4 Účtovanie finančného majetku 199

6.4.1 Účtovanie dlhodobého finančného majetku 200

6.4.2 Účtovanie krátkodobého finančného majetku 207

7 NÁKLADY A VÝNOSY 217

7.1 Náklady 217 7.2 Účtovanie nákladov 218

7.2.1 Účtovanie nákladov na hospodársku činnosť 219

7.2.2 Účtovanie finančných nákladov 240

7.2.3 Účtovanie dane z príjmov a na prevodových účtoch 244 7.3 Výnosy 246 7.4 Účtovanie výnosov 247

7.4.1 Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti 248

7.4.2 Účtovanie finančných výnosov 259

8 VLASTNÉ IMANIE 264

8.1 Charakteristika vlastného imania 264 8.2 Oceňovanie vlastného imania 266 8.3 Inventarizácia vlastného imania 267

8.4 Účtovanie vlastného imania 267

8.4.1 Účtovanie vkladov do vlastného imania u právnických osôb 268

8.4.2 Účtovanie oceňovacích rozdielov 274

8.5 Výsledok hospodárenia 275

8.6 Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia 279

SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK 283

LITERATÚRA 286

RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEľOV ÚČINNÁ OD 31. 12. 2015 289


30 2. kapitola

Dlhodobý hmotný majetok podľa uvedených členení môžeme zaradiť medzi neobežný majetok dlhodobého charakteru, ktorý má hmotnú formu a predstavuje najmenej likvidný druh majetku (schéma 2.1).

Schéma 2.1 Charakteristika dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý

hmotný

majetok

neobežný

dlhodobého charakteru

hmotného charakteru

najmenej likvidný

Dlhodobý hmotný majetok z hľadiska účtovníctva je definovaný v postupoch účtovania. Dlhodobý hmotný majetok sa podľa postupov účtovania člení na: a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z dra

hých kovov, b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a sú

bory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou

použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je 1 700 € (uvedenú sumu

stanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon o dani z príjmov), c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, d) základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, e) otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhod

notenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; sú

časťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napr. komunikácie, ktoré svojím

charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom

technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje oso

bitným predpisom, ktorým je banský zákon

17

a zákon o odpadoch

18

.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma stanovená v osobitnom predpise (v zákone o dani z príjmov), t. j. 1 700 €, môže účtovná jednotka zaradiť do dlhodobého hmotného majetku. Ak sa účtovná jednotka rozhodne takýto majetok nezaradiť do dlhodobého hmotného majetku, účtuje o ňom ako o zásobách.

O dlhodobom hmotnom majetku účtuje účtovná jednotka v účtovej triede 0 – Dlhodobý majetok v dvoch účtových skupinách: 17

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov.

18

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.


3

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

3.1 Charakteristika dlhodobého nehmotného

majetku

Každá účtovná jednotka v súčasnosti pri uskutočňovaní svojej podnikateľskej činnos

ti využíva dlhodobý nehmotný majetok, a to buď vo väčšej alebo v menšej miere. Potre

ba jeho obstarania závisí od charakteru činnosti účtovnej jednotky. Dlhodobý nehmotný

majetok môže mať rôznu podobu a jeho využiteľnosť v účtovnej jednotke môže byť rôz

norodá. Najpoužívanejšie druhy dlhodobého nehmotného majetku v súčasnosti sú napr.

softvér, oceniteľné práva, licencie, ochranné známky.

Dlhodobý nehmotný majetok je v slovenskej právnej úprave účtovníctva upravený

čiastočne v zákone o účtovníctve a v postupoch účtovania. Niektoré druhy dlhodobého

nehmotného majetku sú na základe svojej povahy upravené aj inými právnymi pred

pismi, ako napr. autorský zákon, zákon o ochranných známkach, zákon o vynálezoch,

priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch

30

.

Podľa postupov účtovania sa dlhodobým nehmotným majetkom rozumie majetok,

ktorého ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu a doba využiteľnosti je

dlhšia ako jeden rok. Osobitným predpisom sa rozumie zákon o dani z príjmov, ktorý

stanovuje pre dlhodobý nehmotný majetok ocenenie vyššie ako 2 400 €. Dlhodobým

nehmotným majetkom sa rozumie majetok, ktorý má samostatnú existenciu a nie je sú

časťou iného druhu majetku a rozumieme ním:

„„ aktivované náklady na vývoj,

„„ softvér,

„„ oceniteľné práva,

„„ goodwill,

„„ ostatný dlhodobý nehmotný majetok.

Schéma 3.1 Základná charakteristika dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý

nehmotný

majetok

samostatnosť jeho využitia

ocenenie vyššie ako 2 400 €

doba využiteľnosti dlhšia ako jeden rok

30

Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení

neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích

návrhoch v znení neskorších predpisov.


90 4. kapitola

Individuálny prístup pri oceňovaní obstaraných zásob je spôsob, ktorý nie je pre účtovnú jednotku z hľadiska dostupnosti požadovaných vstupných informácií veľmi problematický, pretože samotný proces obstarania zásob je sprevádzaný a dokumentovaný príslušnými účtovnými dokladmi o zásobách nakúpených alebo vyrobených vlastnou činnosťou. Pomerne problematickejšie sa prejaví použitie individuálneho ocenenia spo­ trebovaných zásob, pretože podmienkou jeho použitia je schopnosť účtovnej jednotky zabezpečiť nielen osobitné sledovanie ocenenia konkrétnych zásob od okamihu obstarania až do momentu ich spotreby, ale aj schopnosť identifikovať, že ten-ktorý konkrétny druh obstaraných zásob bol v konkrétnom momente spotrebovaný.

Oceňovanie zásob individuálnym spôsobom je aplikovateľné najmä pri drahých, veľkých alebo inak špecifických a významných zásobách, ktoré sa vyznačujú svojou jedinečnosťou a nezameniteľnosťou (napr. špecifické súčiastky, náhradné dielce, šperky a pod.).

Modifikáciou individuálneho ocenenia spotrebovaných zásob sú metóda ocenenia spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob (metóda je vo všeobecnosti známa ako metóda FIFO), a metóda ocenenia zisteného váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov.

Metóda FIFO (anglický význam first in – first out, v preklade prvý dnu – prvý von) je aplikovateľná pri zásobách rovnakého druhu, to znamená pri rovnakých zásobách, odlišujúcich sa od seba len vlastnosťami, ktoré nemajú vplyv na ich podstatu (napr. rozdielna je len farba výrobku a pod.). Podstatu metódy FIFO vystihuje jednoduché pravidlo: na vyjadrenie hodnoty prvých (najskôr) spotrebovaných zásob účtovná jednotka aplikuje ocenenie, ktoré použila na ocenenie prvých (najskôr) obstaraných zásob bez toho, aby sa zohľadňovala postupnosť, v akej dochádza ku skutočnému výdaju.

Metóda určuje presný postup pri vyjadrení hodnoty spotrebovaných zásob, pričom v konečnom dôsledku umožňuje vyjadriť hodnotu zásob zostávajúcich v účtovnej jednotke (čiže dosiaľ nespotrebovaných) v pomerne aktuálnych cenách. Praktická aplikácia metódy FIFO znamená, že účtovná jednotka ocení každý prírastok zásob rovnakého druhu osobitne skutočnou historickou cenou (buď vo forme obstarávacej ceny, vlastných nákladov alebo reálnej hodnote) a toto ocenenie zotrvá v účtovníctve až do okamihu, keď už nie je k dispozícii „staršia cena“ na ocenenie spotrebovaných zásob.

Ocenenie spotrebovaných zásob aplikáciou metódy FIFO má taký výsledný efekt, že spotreba zásob je vyjadrená zvyčajne v nižšom ocenení (vzhľadom na prirodzené postupné zvyšovanie cenovej hladiny, resp. oscilovanie na približne rovnakých cenových hladinách v závislosti od času), než je ocenenie použité na vyjadrenie hodnoty zásob zostávajúcich v účtovníctve (čiže ešte nespotrebovaných zásob). Jednoduchosť metódy FIFO ju predurčilo na pomerne časté využívanie účtovnými jednotkami, ktoré vlastnia veľké množstvá rôznych druhov zásob s významnými objemami pohybov. Metóda je síce závislá od potreby dôslednej evidencie, ale umožňuje v akomkoľvek okamihu poskytnúť informácie o aktuálnom stave zásob a príslušnom ocenení.

120 4. kapitola

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. PFA Obstaranie materiálu nákupom od dodávateľa

2. IÚD Materiál nebol do konca účtovného obdobia dodaný do účtovnej jednotky

Na skladovej karte účtovná jednotka neurobí žiaden záznam, pretože materiál nebol

dodaný.

ROK: N + 1

MD 119 – Materiál na ceste D MD 501 – Spotreba materiálu D

ZS xx

1.

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. Skladová karta Príjem materiálu na sklad

Ak v roku N+1 vzniknú účtovnej jednotke ďalšie náklady súvisiace s obstaraním,

budú sa účtovať na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu.

Účtovné zobrazenie tovaru na ceste – spôsob B

Rok: N

MD 321 – Dodávatelia D MD

504 – Predaný

tovar D MD

139 – Tovar

na ceste D

1. 2.

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. PFA Obstaranie tovaru nákupom od dodávateľa

2. IÚD Tovar nebol do konca účtovného obdobia dodaný do účtovnej jednotky

150 5. kapitola

Po splnení dodávky a jej vyúčtovaní odberateľovi sa prijatý preddavok zúčtuje na ťar

chu účtu 324 – Prijaté preddavky a v prospech účtu 311 – Odberatelia. Pri zúčtovaní

prijatého preddavku môžu nastať tieto možnosti:

„„ suma prijatého preddavku sa rovná skutočne fakturovanej sume,

„„ suma prijatého preddavku je nižšia ako skutočne fakturovaná suma – účtovná jednot

ka zinkasuje len rozdiel medzi fakturovanou sumou a prijatým preddavkom,

„„ suma prijatého preddavku je vyššia ako skutočne fakturovaná suma – príslušnú sumu

účtovná jednotka vráti (alebo na základe dohody s obchodným partnerom započíta

na plnenie ďalšej dodávky).

Účtovanie na účte 324 – Prijaté preddavky

MD 311 – Odberatelia D MD

324 – Prijaté

preddavky

475 – Dlhodobé

prijaté preddavky D MD

211 – Pokladnica

221 – Bankové

účty D

Z S x x

3. 1.

2.

MD

Rôzne účty (napr.

601, 602, 604) D

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. VBÚ

(PPD)

Prijatý preddavok od odberateľa na bankový účet (do pokladnice)

2. VFA Vystavená faktúra odberateľovi za predaj výrobkov, služieb, tovaru (účtovná

jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty)

3. IÚD Zúčtovanie prijatého preddavku

Vykazovanie prijatých a poskytnutých preddavkov v Súvahe:

Strana aktív Súvaha k ........ Strana pasív

314 – Poskytnuté preddavky 324 – Prijaté preddavky

Majetok Vlastné imanie + záväzky ZÚČTOVACIE VZŤAHY 165 Legenda:

84

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. IÚD Tvorba sociálneho fondu povinným prídelom

2. IÚD Tvorba sociálneho fondu z ďalších zdrojov (napr. dotácie a iné príspevky)

3. IÚD Tvorba sociálneho fondu z účtovného zisku

4. IÚD Tvorba sociálneho fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov

5. IÚD Použitie sociálneho fondu na úhradu rekreačného pobytu

6. IÚD Použitie sociálneho fondu na účely, ktoré podliehajú zdaneniu daňou

z príjmov fyzických osôb

84

Vykazovanie záväzku zo sociálneho fondu v Súvahe: Strana aktív Súvaha k ........ Strana pasív

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

Majetok Vlastné imanie + záväzky 5.5.2 Iné pohľadávky a iné záväzky

voči zamestnancom

V kapitole 5.5 Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami, orgánmi sociálneho poistenia

a zdravotného poistenia sme sa venovali pohľadávkam a záväzkom, ktoré vznikajú voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov. Okrem týchto môžu účtovnej jednotke vzniknúť aj iné pohľadávky a záväzky voči zamestnancom. O týchto pohľadávkach a záväzkoch účtuje účtovná jednotka v účtovej skupine 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, konkrétne na účtoch 335 – Pohľadávky voči zamestnancom a 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom.

Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči za

mestnancom, napr. poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady voči zamestnancovi. Účtujú sa na ňom tiež pohľadávky voči zamestnancom za stravné lístky, ak ich zamestnanci uhrádzajú pozadu, napr. zrážkou zo mzdy za predchádzajúci mesiac. Na tomto účte sa teda účtujú pohľadávky voči zamestnancom, ktoré súvisia s pracovnou činnosťou. Ak zamestnanec bez ohľadu na pra- 84

Na úplnosť uvádzame, že záväzok voči daňovému úradu z titulu úhrady dane z príjmov fyzických

osôb z dôvodu príspevku zo sociálneho fondu sa zaúčtuje na strane Má dať účtu 333 – Ostatné zá­

väzky voči zamestnancom a na strane Dal 342 – Ostatné priame dane. Následne dôjde k vyplateniu

príspevku zamestnancovi zníženého o daň z príjmov fyzických osôb.


180 5. kapitola

„„ daňový záväzok za zdaňovacie obdobie,

„„ nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie,

„„ zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí výsledný vzťah voči príslušnému

správcovi dane za zdaňovacie obdobie.

Účtovanie na účte 345 – Ostatné dane a poplatky (spotrebné dane)

MD 601 – Tržby za vlastné výrobky D

1a)

.

MD 221 – Bankové účty D MD 345 – Ostatné dane a poplatky D

ZS xx 1b)

2.

MD 311 – Odberatelia D MD 343 – Daň z pridanej hodnoty D

1d) 1c)

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. VFA Vystavená faktúra odberateľovi za predaj vína:

a) predajná cena

b) spotrebná daň

c) DPH (20 % zo súčtu predajnej ceny a spotrebnej dane)

d) celková fakturovaná suma

2. VBÚ Úhrada záväzku z titulu spotrebnej dane z vína

Vykazovanie účtov daní

92

v Súvahe:

Strana aktív Súvaha k........ Strana pasív

341 – Daň z príjmov 341 – Daň z príjmov

342 – Ostatné priame dane 342 – Ostatné priame dane

343 – Daň z pridanej hodnoty 343 – Daň z pridanej hodnoty

345 – Ostatné dane a poplatky 345 – Ostatné dane a poplatky

Majetok Vlastné imanie + záväzky

92

Účty patria do skupiny účtov s premenlivým zostatkom a v účtovnej závierke – súvahe sa vykazuje

podľa charakteru zostatku buď na strane aktív, alebo na strane pasív.


210 6. kapitola

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. IÚD Tržba z predaja majetkových cenných papierov – vznik pohľadávky

2. IÚD Úbytok predaných majetkových cenných papierov

3. VBÚ Inkaso pohľadávky za predané majetkové cenné papiere

Na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa účtujú vlastné akcie a vlast

né podiely, ktoré si účtovná jednotka obstarala v obstarávacej cene v súlade s podmien

kami stanovenými v Obchodnom zákonníku. K obstaraným vlastným akciám a vlastným

obchodným podielom je účtovná jednotka povinná vytvárať zákonný rezervný fond, a to

na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov alebo na účte 421 – Zá­

konný rezervný fond

108

.

Účtovné zobrazenie obstarania vlastných akcií a vlastných obchodných podielov

MD 325 – Ostatné záväzky D MD

259 – Obstaranie

krátkodobého finančného

majetku D

1.

MD 221 – Bankové účty D MD

252 – Vlastné akcie a vlastné

obchodné podiely D

ZS xx

MD

3.

417 – Zákonný rezervný fond

z kapitálových vkladov D MD

2.

353 – Pohľadávky

za upísané vlastné imanie D

4.

108

Bližšie sa účtovaniu na účtoch 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov a 421 – Zákon­

ný rezervný fond venujeme v kapitole 8 Vlastné imanie.


240 7. kapitola majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. 7.2.2 Účtovanie finančných nákladov

Na účtovanie finančných nákladov je v rámcovej účtovej osnove vyhradená účtová

skupina 56 – Finančné náklady, ktorá obsahuje syntetické účty:

Účty

561 – Predané cenné papiere a podiely

562 – Úroky

563 – Kurzové straty

564 – Náklady na precenenie cenných papierov

565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 – Náklady na derivátové operácie

568 – Ostatné finančné náklady

569 – Manká a škody na finančnom majetku

Na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely sa účtuje úbytok cenných papierov

a podielov so súvzťažnými zápismi na účtoch účtových skupín 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok pri ich predaji. V prípade, že ide o predaj dlhových cenných papierov, účtuje účtovná jednotka ku dňu ich predaja doúčtovanie alikvotného výnosu.

Účtovné zobrazenie úbytku predaných krátkodobých a dlhodobých cenných papierov

MD

061 – Podielové cenné papiere

a podiely v dcérskej ÚJ D MD

561 – Predané cenné papiere

a podiely D

ZS xx

1.

MD

253 – Dlhové cenné papiere

na obchodovanie D

ZS xx

2.


270 8. kapitola

zapísaného do obchodného registra. Nezapísané základné imanie do obchodného regis

tra sa účtuje v prospech účtu 419 – Zmeny základného imania.

Účtovné zobrazenie vkladov do základného imania

140

MD

411 – Základné

imanie D MD

419 – Zmeny

základného

imania D MD

353 – Pohľadávky

za upísané vlastné

imanie

140

D

2. 1.

Legenda:

P. č.

Účtovný

doklad

Text účtovného prípadu

1. IÚD Upísanie vkladu do základného imania – ešte nezapísané do obchodného

registra

2. IÚD Preúčtovanie základného imania zapísaného do obchodného registra

na základe výpisu z obchodného registra

Vykazovanie základného imania v Súvahe:

Strana aktív Súvaha k ........ Strana pasív

411 – Základné imanie

419 – Zmeny základného imania (+/–)

353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie (–)

Majetok Vlastné imanie + záväzky

Kapitálové fondy sú vlastným zdrojom majetku. Najčastejšie sa tvoria zo zdrojov, kto

ré plynú do účtovnej jednotky od spoločníkov, napr.:

„„ vo forme prijatých darov (účtujú sa na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy), ktoré

nezvyšujú vlastné imanie,

„„ vo forme vkladu spoločníkov do rezervného fondu pri vzniku účtovnej jednotky (úč

tuje sa na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov).

140

Účet 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie sa vykazuje v Súvahe na strane pasív ako polož

ka znižujúca vlastné imanie.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.