načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Účtovníctvo podnikateľov I. - Podvojné účtovníctvo, 2. prepracované vydanie - Viera Bartošová; Martina Paliderová

Účtovníctvo podnikateľov I. - Podvojné účtovníctvo, 2. prepracované vydanie
-7%
sleva

Kniha: Účtovníctvo podnikateľov I. - Podvojné účtovníctvo, 2. prepracované vydanie
Autor: ;

Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je druhým prepracovaným a aktualizovaným vydaním prvej časti vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  691 Kč 643
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
21,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Edis
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 28.05.2018
Rozměr: 170x240
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-554-1426-3
EAN: 9788055414263
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je druhým prepracovaným a aktualizovaným vydaním prvej časti vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe postupne vyprofilovala. Obsah učebnice je členený do dvoch hlavných častí: Časť I vysvetľuje základy účtovníctva, jeho históriu a teoreticko-metodologický základ s dôrazom na podvojné účtovníctvo podnikateľov a jeho právnu úpravu v SR. Časť II má praktický charakter. Prináša prehľad účtovania najfrekventovanejších účtovných prípadov v účtovnej praxi podnikateľov zostavený v štruktúre podľa jednotlivých účtových tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Učebnica je prvou časťou účtovníctva venovanou podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v SR. Obsahovo zodpovedá učebným osnovám predmetov účtovníctvo A a účtovníctvo B v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku a predmetov Účtovníctvo a Finančné účtovníctvo v študijnom odbore finančný manažment bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Vzhľadom na svoje zameranie je však určená nielen študentom v uvedenom a ďalších ekonomických študijných odboroch, ale aj širšej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou účtovníctva.

Kniha je zařazena v kategoriích
Viera Bartošová; Martina Paliderová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

PREDHOVOR.............................................................................................9

ČASŤ I. TEÓRIA A PRÁVNA ÚPRAVA ÚČTOVNÍCTVA

PODNIKATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE...................................11

1 Základné pojmy a súvislosti účtovníctva.............................................13

1.1 Podstata a funkcie účtovníctva...................................................................13

1.2 Používatelia účtovných informácií.............................................................15

1.3 Účtovníctvo ako vedná disciplína..............................................................16

1.3.1 Vznik a vývoj účtovníctva...........................................................17

1.3.2 Vývoj účtovníctva na Slovensku..................................................22

1.3.3 Spojitosť teórie účtovníctva a účtovnej praxe..............................24

1.4 Regulácia a harmonizácia účtovníctva.......................................................25

1.4.1 Prehľad účtovných systémov vo svete.........................................27

1.4.2 Účtovný systém Slovenskej republiky.........................................32

2 Právna úprava účtovníctva podnikateľov v Slovenskej republike.........

..................................................................................................................35

2.1 Predmet účtovníctva...................................................................................37

2.2 Účtovná jednotka........................................................................................38

2.3 Účtovné obdobie........................................................................................42

2.4 Účtovné sústavy a metodické prvky účtovníctva.......................................42

2.4.1 Účtovné záznamy a účtovná dokumentácia.................................44

2.4.2 Účtovné doklady..........................................................................45

2.4.2.1 Účtovný prípad a deň uskutočnenia účtovného..............

prípadu........................................................................46

2.4.2.2 Náležitosti účtovného dokladu....................................47

2.4.2.3 Daňový doklad............................................................49

2.4.2.4 Opravy účtovných dokladov.......................................50

2.4.2.5 Spracovanie účtovných dokladov...............................52

2.4.2.6 Číslovanie účtovných dokladov..................................53

2.4.3 Účtovná technika..........................................................................55

2.4.4 Účtovné zápisy.............................................................................55

2.4.4.1 Sústava jednoduchého účtovníctva.............................56

2.4.4.2 Sústava podvojného účtovníctva.................................59

2.4.5 Rámcová účtová osnova pre podnikateľov..................................62

2.4.6 Účtový rozvrh...............................................................................67

2.4.7 Oceňovanie...................................................................................68

2.4.8 Inventarizácia majetku a záväzkov..............................................74

2.5 Účtovné zásady..........................................................................................76

3 Účtovný informačný systém podniku...................................................83

3.1 Štruktúra ÚIS..............................................................................................83

3.2 Finančné účtovníctvo.................................................................................84

3.3 Manažérske účtovníctvo.............................................................................84

4 Vecný obsah účtovníctva.......................................................................87

4.1 Bežné účtovníctvo......................................................................................88

4.2 Účtovná uzávierka......................................................................................90

4.2.1 Kontroly v podvojnom účtovníctve.............................................90

4.2.2 Závierkové operácie a uzatvorenie účtov.....................................94

4.3 Účtovná závierka........................................................................................96

4.3.1 IÚZ podľa osobitných predpisov.................................................99

4.3.2 Overovanie účtovnej závierky audítorom..................................101

4.3.3 Konsolidovaná účtovná závierka...............................................103

4.3.4 Zverejňovanie údajov z účtovných závierok..............................106

5 Účtovné zobrazenie predmetu účtovníctva........................................109

5.1 Systém troch bilancií účtovníctva............................................................109

5.2 Ekonomické operácie – účtovné prípady – typy účtovných prípadov.....111

5.3 Zmeny súvahových a výsledkových položiek..........................................112

5.4 Účtovné výkazy........................................................................................114

5.4.1 Súvaha........................................................................................114

5.4.2 Výkaz ziskov a strát...................................................................116

5.5 Charakteristika položiek majetku a záväzkov..........................................118

5.5.1 Aktíva.........................................................................................118

5.5.2 Pasíva.........................................................................................123

5.6 Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia..............................................125

5.6.1 Klasifikácia nákladov.................................................................126

5.6.1.1 Členenie nákladov v účtovníctve..............................126

5.6.2 Výnosy a ich členenie................................................................127

6 Účet – podstata, forma, typy a pravidlá zápisu na účty....................129

6.1 Forma účtu................................................................................................129

6.2 Typy účtov v účtovníctve

podnikateľov...................................................130

6.3 Pravidlá zápisu na účtoch.........................................................................132

6.3.1 Pravidlá účtovania na súvahových účtoch.................................132

6.3.2 Pravidlá účtovania na výsledkových účtoch..............................135 Prehľad účtovania podľa RÚO pre podnikateľov....................................137

7 Postupnosť účtovania v podvojnom účtovníctve..............................147

ČASŤ II. PREHĽAD ÚČTOVANIA PODĽA ÚČTOVÝCH TRIED........149

8 Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok ..................................................151

8.1 Účtová skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok................................152

8.2 Účtová skupina 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný..............156

8.3 Účtová skupina 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný..........159

8.4 Oceňovanie dlhodobého majetku............................................................160

8.5 Účtová skupina 04 – Obstaranie dlhodobého majetku............................160

8.5.1

Ďalšie spôsoby obstarania DNM a DHM...................................165

8.6 Účtová skupina 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok.........167

8.7 Účtová skupina 06 – Dlhodobý finančný majetok..................................168

8.8 Účtová skupina 07 a 08 – Oprávky k DNaHM.......................................171

8.9 Vyradenie dlhodobého majetku ..............................................................177

9 Účtová trieda 1 – Zásoby......................................................................183

9.1 Účtová skupina 11 – Materiál..................................................................184

9.2 Účtová skupina 13 – Tovar......................................................................184

9.2.1 Oceňovanie zásob.......................................................................185

9.2.2 Účtovanie zásob spôsobom A a B..............................................185

9.2.2.1 Obstaranie materiálu a tovaru spôsobom A..............185

9.2.2.2 Materiál a tovar na ceste...........................................190

9.2.2.3 Nevyfakturované dodávky materiálu a tovaru..........191

9.2.2.4 Vyskladnenie materiálu a tovaru...............................193

9.2.2.5 Obstaranie materiálu a tovaru spôsobom B..............196

9.2.2.6 Materiál a tovar na ceste...........................................199

9.2.2.7 Nevyfakturované dodávky materiálu a tovaru..........200

9.2.2.8 Vyskladnenie materiálu a tovaru...............................201

9.3 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby..........................................204

9.3.1 Zásoby vlastnej výroby účtované spôsobom A..........................205

9.3.2 Zásoby vlastnej výroby účtované spôsobom B..........................210

9.4 Nehnuteľnosť na predaj...........................................................................211

10 Účtová trieda 2 – Finančné účty..........................................................213

10.1 Oceňovanie finančného majetku..............................................................213

10.2 Účtová skupina 21 – Peniaze...................................................................214

10.3 Účtová skupina 22 – Bankové účty..........................................................220

10.4 Účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery.............................................221 Účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci........................225

10.6 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok................................227

10.7 Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami.........................233

10.8 Účtová skupina 29 – Opravné položky ku KFM......................................234

11 Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy...................................................235

11.1 Členenie zúčtovacích vzťahov z rôznych hľadísk....................................235

11.2 Oceňovanie zúčtovacích vzťahov............................................................238

11.3 Účtová skupina 31 –

Pohľadávky.............................................................238

11.4 Účtová skupina 32 – Záväzky..................................................................245

11.5 Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi

SP a ZP.....................................................................................................253

11.6 Účtová skupina 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.......................................265

11.7 Účtová skupina 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu...........276

11.8 Účtová skupina 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu.................280

11.9 Účtová skupina 37 – Iné pohľadávky a iné záväzky................................282

11.9 Účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov...................284

12 Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky.....................293

12.1 Účtová skupina 41 – Základné imanie a kapitálové fondy......................293

12.1.1 Účtovanie vlastného imania....................................................294

12.1.1.1 Základné imanie v akciovej spoločnosti..............295

12.1.1.2 Základné imanie v spoločnosti s ručením

obmedzeným........................................................297

12.2 Účtová skupina 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky

hospodárenia.............................................................................................301

12.3 Účtová skupina 43 – Výsledok hospodárenia..........................................309

12.4 Účtová skupina 45 – Rezervy...................................................................312

12.5 Účtová skupina 46 – Bankové úvery........................................................315

12.6 Účtová skupina 47 – Dlhodobé záväzky..................................................317

12.7 Účtová skupina 49 – Fyzická osoba –

podnikateľ....................................322

13 Účtová trieda 5 – Náklady....................................................................325

13.1 Účtová skupina 50 – Spotrebované nákupy............................................327

13.2 Účtová skupina 51 – Služby.....................................................................332

13.3 Účtová skupina 52 – Osobné náklady......................................................336

13.4 Účtová skupina 53 – Dane a poplatky......................................................341

13.5 Účtová skupina 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť......................343 Účtová skupina 55 – Odpisy a opravné položky k DM...........................351

13.7 Účtová skupina 56 – Finančné náklady....................................................352

13.8 Účtová skupina 59 – Dane z príjmov a prevodové

účty...........................360

14 Účtová trieda 6 – Výnosy.....................................................................365

14.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony

a tovar.............................365

14.2 Účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob..............369

14.3 Účtová skupina 62 – Aktivácia ...............................................................371

14.4 Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti........................374

14.5 Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov

z hospodárskej činnosti............................................................................378

14.6 Účtová skupina 66 – Finančné výnosy.....................................................378

Zoznam skratiek..............................................................................................385

Zoznam použitej literatúry..............................................................................389

Príloha 1 Rámcová účtová osnova pre podnikateľov

Príloha 2 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Príloha 3 Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist