načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 3., aktualizované vydání - Anna Pelikánová

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 3., aktualizované vydání

Elektronická kniha: Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Autor: Anna Pelikánová
Podnázev: 3., aktualizované vydání

Ucelené poznatky o financování, vedení účetnictví a daňové problematice neziskových organizací. Příručka. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  288
+
-
9,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 335
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 3., aktualizované vydání
Skupina třídění: Formy organizace a spolupráce v ekonomice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-2117-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Ucelené poznatky o financování, vedení účetnictví a daňové problematice neziskových organizací. Příručka.

Popis nakladatele

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Jde o jedinečný ucelený přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a v právu těchto subjektů. Samozřejmostí je promítnutí změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Anna Pelikánová - další tituly autora:
 (e-book)
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
 (e-book)
Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
 (e-book)
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 2., aktualizované vydání Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Účetnictví, daně

a financování

pro nestátní

neziskovky

Anna Pelikánová

Financování činnosti

neziskových organizací

Vznik a registrace

neziskových organizací

Přehled právních, účetních

a daňových předpisů

Daň z příjmů,

široký a úzký základ daně

Aplikace daně

z přidané hodnoty

Elektronická

evidence tržeb

Kontrolní hlášení

3., aktualizované vydáníÚčetnictví, daně

a financování

pro nestátní

neziskovky

Anna Pelikánová

3., aktualizované vydání

Grada Publishing


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Účetnictví a daně Anna Pelikánová Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky 3., aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 7 066. publikaci Realizace obálky Ondřej Mikulecký Sazba Jan Šístek Odborná redaktorka Ing. Michaela Průšová Počet stran 336 První vydání, Praha 2018 Vytiskla tiskárna Tisk Centrum, s.r.o., Moravany ______________________________________________________ © GRADA Publishing, a.s., 2018 ISBN 978-80-271-2360-5 (ePub) ISBN 978-80-271-2359-9 (pdf) ISBN 978-80-271-2117-5 (print) GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, www.grada.cz

Obsah

Seznam zkratek ....................................................... 10

Úvod ................................................................. 12

1. Význam neziskového sektoru v ČR ................................... 15

1.1  Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství ............... 15

1.2  Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru  ..................... 16

1.3  Charakteristické znaky a funkce nestátních neziskových organizací  ...... 17 1.4  Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR ............... 18

1.5  Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace  .............. 20

1.6  Problémy v neziskovém sektoru  .................................. 20

2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR ....................... 22

2.1  Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník  ....................... 22

2.2  Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů  ............. 23

2.3  Veřejné rejstříky ............................................... 24

2.3.1  Co se stalo po 1. lednu 2014 s bývalými rejstříky? .............. 25

2.3.2  Co tedy bylo a je nutné udělat a v jakých lhůtách? .............. 25

2.3.3  Nesprávnost nebo neúplnost údajů v rejstříku  ................. 26

3. Druhy neziskových organizací ....................................... 27

3.1  Druhy neziskových organizací z globálního hlediska .................. 27

3.2  Druhy neziskových organizací dle zřizovatele  ....................... 27

4. Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových

organizací ........................................................ 28

4.1  Nové právní formy nestátních neziskových organizací po rekodifikaci  .... 28

4.2  Jak probíhala transformace nestátního neziskového sektoru? ............ 29

4.2.1  Příklad na občanské sdružení  .............................. 29

4.2.2  Příklad na organizaci s mezinárodním prvkem ................. 29

4.2.3  Příklad na nadaci a nadační fond  ........................... 30

4.2.4  Příklad na obecně prospěšnou společnost ..................... 30

4.2.5  Příklad na zájmové sdružení právnických osob  ................ 30

4.2.6  Příklad na církevní právnickou osobu ........................ 30

5. Vznik, zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací ... 31

5.1  Spolek  ...................................................... 31

5.2  Ústav  ....................................................... 33

5.3  Nadace ...................................................... 34

5.4  Nadační fond  ................................................. 35

5.5  Sociální družstvo  .............................................. 35

5.6  Další nestátní neziskové organizace upraveny jinými zákony než NOZ  ... 36

5.6.1  Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby  ...... 36

5.6.2  Politické strany a politická hnutí ............................ 36

5.6.3  Honební společenstva  .................................... 36

5.6.4  Obecně prospěšné společnosti .............................. 36

5.6.5  Zájmová sdružení právnických osob ......................... 37

6. Financování nestátních neziskových organizací ......................... 38

6.1  Obecné principy financování nestátních neziskových organizací ......... 38

6.1.1  Vícezdrojovost  ......................................... 38

6.1.2  Samofinancování ........................................ 38

6.1.3  Fundraising  ............................................ 39

6.1.3.1  Formy fundraisingu  .............................. 40

6.1.3.2  Základní metody fundraisingu  ...................... 40

6.1.3.3  Zásady jednání s dárcem  .......................... 41

6.1.3.4  Znalost motivů individuálních dárců  ................. 42

6.1.4  Neziskovost ............................................ 42

6.1.5  Daňové úlevy  .......................................... 43

6.2  Způsoby financování nestátních neziskových organizací  ............... 43

6.3  Nástroje financování nestátních neziskových organizací  ............... 43

6.4  Finanční zdroje nestátních neziskových organizací  ................... 44

6.4.1  Vlastní zdroje  .......................................... 44

6.4.1.1  Členské příspěvky  ............................... 44

6.4.1.2  Příjmy z výkonu hlavní činnosti ..................... 44

6.4.1.3  Příjmy z doplňkových činností ...................... 45

6.4.1.4  Podnikání  ...................................... 45

6.4.2  Cizí zdroje ............................................. 46

6.4.3  Potenciální zdroje  ....................................... 46

6.4.3.1  Příspěvky ze zdrojů Evropské unie  .................. 46

6.4.3.2  Dotace státu a municipalit nestátním neziskovým 

organizacím  .................................... 47

6.4.3.3  Příspěvky nadací a nadačních fondů  ................. 47

6.4.3.4  Firemní dárcovství  ............................... 47

6.4.3.5  Individuální dárcovství ............................ 47

6.4.3.6  Další zdroje ..................................... 48

6.5  Státní dotační politika  .......................................... 48

6.6  Soukromé financování neziskových organizací ....................... 51

7. Ekonomika nestátních neziskových organizací .......................... 53

7.1  Právní předpisy pro nestátní neziskové organizace .................... 53

7.1.1  Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. .......................... 54

7.1.2  Vyhláška č. 504/2002 Sb.  ................................. 54

7.1.3  Vyhláška č. 325/2015 Sb.  ................................. 55

7.1.4  České účetní standardy č. 401–414 .......................... 55

7.2  Vnitřní předpisy nestátních neziskových organizací ................... 56

7.3  Finanční řízení a rozpočet neziskových organizací .................... 57

7.3.1  Rozpočet a jeho sestavování  ............................... 57

8. Účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací ............... 59

8.1  Účetnictví .................................................... 59

8.1.1  Změny v terminologii od 1. 1. 2014  ......................... 60

8.1.2  Jednoduché účetnictví .................................... 61

8.1.3  Novela zákona o účetnictví od roku 2016 ..................... 64

8.1.4  Účetní knihy v jednoduchém účetnictví  ...................... 67

8.1.4.1  Peněžní deník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

8.1.4.2  Kniha pohledávek a závazků  ....................... 69

8.1.4.3  Pomocné knihy .................................. 70

8.1.5  Podvojné účetnictví ...................................... 77

8.1.5.1  Podvojné účetnictví obecně  ........................ 77

8.1.5.2  Legislativní úprava účetnictví  ...................... 79

8.1.5.3  Účtování v jednotlivých účtových třídách  ............. 80

8.1.5.4  Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek  . . . . . . . . . . . . . . . .  81

8.1.5.5  Účtová třída 1 – Zásoby  ........................... 90

8.1.5.6  Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek 

a krátkodobé úvěry ............................... 93

8.1.5.7  Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

8.1.5.8  Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy ................ 99

8.1.5.9  Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek 

hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, 

závěrkové a podrozvahové účty   ................... 102

8.2  Roční účetní závěrka v nestátních neziskových organizacích ........... 107

8.3  Povinnost zveřejnění účetní závěrky .............................. 109

8.4  Audit ve vybraných neziskových organizacích ...................... 110

9. Daně a nestátní neziskové organizace ................................ 115

9.1  Daň z nemovitých věcí  ........................................ 115

9.1.1  Daň z pozemků  ........................................ 117

9.1.2  Daň ze staveb a jednotek ................................. 118

9.2  Daň z nabytí nemovitých věcí ................................... 122

9.3  Daň silniční  ................................................. 124

9.4  Daň z příjmů  ................................................ 131

9.4.1  Změny v zákoně o daních z příjmů od 2014 .................. 133

9.4.1.1  Veřejně prospěšný poplatník ....................... 133

9.4.1.2  Úroky z účtů ................................... 135

9.4.1.3  Skupina veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým 

základem daně  ................................. 136

9.4.1.4  Bezúplatné příjmy z darů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

9.4.1.5  Nedaňové výdaje (náklady) dle § 25 odst. 1 písm. i) 

zákona o daních z příjmů  ......................... 136

9.4.2  Možnosti režimů zdanění příjmů u nestátních neziskových 

organizací  ............................................ 136

9.4.2.1  Rozdělení příjmů u veřejně prospěšných poplatníků .... 139

9.4.2.2  Příjmy, které nejsou předmětem daně  ............... 140

9.4.2.3  Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou 

osvobozené .................................... 144

9.4.2.4  Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně .............. 148

9.4.2.5  Příjmy zahrnované do základu daně ................. 149

9.4.2.6  Praktický příklad  ............................... 150

9.4.3  Schéma postupu zjištění základu daně  ...................... 152

9.4.3.1  Položky zvyšující základ daně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 9.4.3.2  Položky snižující základ daně  ..................... 154

9.4.3.3  Snížení základu daně a daňová povinnost  ............ 156

9.4.4  Daňové souvislosti darování .............................. 163

9.4.4.1  Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je 

fyzická osoba  .................................. 164

9.4.4.2  Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je 

právnická osoba  ................................ 166 9.4.4.3  Daňové souvislosti dárcovství u obdarovaného ........ 167

9.4.4.4  Účtování o daru  ................................ 170

9.4.5  Praktická část  ......................................... 171

9.4.5.1  Poplatník s úzkým základem daně  .................. 172

9.4.5.2  Poplatník se širokým základem daně  ................ 174

9.4.5.3  Praktický příklad na dar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

9.4.6  Vybrané daňové problémy ................................ 177

9.4.6.1  Paušální výdaj na dopravu od 1. 1. 2014  ............. 177

9.4.6.2  § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů ......... 178

9.4.6.3  § 25 odst. 1 písm. zp), zq) zákona o daních z příjmů .... 178 9.4.6.4  Uplatňování odpisů do daňově uznatelných výdajů ..... 179 9.4.6.5  Kurzové rozdíly u nestátních neziskových subjektů  .... 179 9.4.6.6  Úrok z jistoty dle nového občanského zákoníku  ....... 180

9.4.6.7  Finanční leasing – následné rozšíření definice 

v roce 2015 .................................... 180

9.4.6.8  § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů  ............... 181

9.4.6.9  Členské příspěvky, které se považují za daňový výdaj  .. 182 9.4.6.10 Hmotný a nehmotný majetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 9.4.6.11  Opravné položky k pohledávkám ................... 203

9.4.6.12 Odpis pohledávky ............................... 207

9.4.6.13 Postoupení pohledávky ........................... 208

9.4.6.14 Rezervy a neziskové organizace .................... 208

9.4.6.15 Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů  ...... 210 9.4.6.16 Cestovní náhrady zaměstnanců  .................... 213

9.5  Daň z přidané hodnoty ......................................... 220

9.5.1  Základní pojmy zákona o DPH ............................ 223

9.5.1.1  Předmět daně  .................................. 223

9.5.1.2  Ekonomická činnost a daňové subjekty  .............. 225

9.5.1.3  Sazby daně, hlavní a vedlejší plnění ................. 227

9.5.1.4  Místo plnění  ................................... 228

9.5.2  Osvobozená plnění  ..................................... 230

9.5.2.1  Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 

(§ 52 zákona o DPH)  ............................ 232

9.5.2.2  Dodání vybraných nemovitých věcí 

(§ 56 zákona o DPH)  ............................ 232

9.5.2.3  Nájem vybraných nemovitých věcí 

(§ 56a zákona o DPH)  ........................... 234

9.5.2.4  Výchova a vzdělávání (§ 57 zákona o DPH)  . . . . . . . . . .  235

9.5.2.5  Zdravotní služba a dodání zdravotního zboží 

(§ 58 zákona o DPH)  ............................ 241

9.5.2.6  Sociální pomoc (§ 59 zákona o DPH)  ............... 244

9.5.2.7  Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně (§ 61 zákona o DPH)  ................. 245

9.5.2.8  Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená 

od daně bez nároku na odpočet daně a zboží, u něhož 

nemá plátce nárok na odpočet daně 

(§ 62 zákona o DPH)  ............................ 248

9.5.2.9  Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet 

daně (§ 63 zákona o DPH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249

9.5.2.10 Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 písm. f) 

zákona o DPH)  ................................. 249

9.5.3  Plátce, identifikovaná osoba  .............................. 249

9.5.3.1  Povinnost registrace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

9.5.3.2  Osoba neusazena v tuzemsku, osoba osvobozena, 

osoba registrovaná k dani v EU  .................... 253

9.5.4  Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění  ......... 253

9.5.5  Daňové doklady  ....................................... 257

9.5.5.1  Zjednodušený daňový doklad (§ 30 zákona o DPH)  .... 258

9.5.5.2  Splátkový kalendář (§ 31 zákona o DPH)  ............ 259

9.5.5.3  Platební kalendář (§ 31a zákona o DPH)  ............. 259

9.5.5.4  Souhrnný daňový doklad (§ 31b zákona o DPH) ....... 259

9.5.5.5  Doklad o použití (§ 32 zákona o DPH)  .............. 259

9.5.5.6  Daňový doklad při dovozu zboží (§ 33 zákona o DPH) .. 260

9.5.5.7  Daňový doklad při vývozu zboží 

(§ 33a zákona o DPH)  ........................... 260

9.5.6  Přenos daňové povinnosti  ................................ 260

9.5.7  Daňové přiznání k DPH  ................................. 264

9.5.8  Základ daně a výpočet daně  .............................. 268

9.5.9  Nárok na odpočet  ...................................... 270

9.5.10  Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech  ... 272

9.5.10.1 Oprava základu daně a výše daně 

dle § 42 zákona o DPH ........................... 272

9.5.10.2 Oprava základu daně a výše daně 

dle § 43 zákona o DPH ........................... 274

9.5.11  Uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím  ...... 275 9.5.12  Částečný odpočet  ...................................... 279

9.5.12.1 Poměrný koeficient podle § 75 zákona o DPH ......... 281

9.5.12.2 Krátící koeficient podle § 76 zákona o DPH  .......... 284

9.5.13  Úprava odpočtu a vyrovnání u majetku  ..................... 289

9.5.13.1 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku dle § 78 

zákona o DPH .................................. 289

9.5.13.2 Vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH ....... 293

9.5.14  Praktický příklad ....................................... 294

9.5.15  Kontrolní hlášení – nový druh daňového tvrzení  .............. 301

9.5.16  Zákon o elektronické evidenci tržeb ........................ 303

Seznam obrázků ...................................................... 313

Seznam grafů ......................................................... 314

Seznam tabulek ....................................................... 315

Výběr z použité literatury .............................................. 318

Příloha A ............................................................ 319

Příloha B ............................................................ 324

Vzorový účtový rozvrh ................................................. 330


Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky10

Seznam zkratek ČR  –   Česká republika EU  –   Evropská unie ČSÚ  –   Český statistický úřad MF  –   Ministerstvo financí HDP  –   hrubý domácí produkt NO  –   neziskové organizace NNO  –   nestátní neziskové organizace OPS  –   obecně prospěšná společnost ČÚS  –   České účetní standardy NOZ   –  zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších 

předpisů Zákon o OPS  –  zákon č.  248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších 

předpisů Živnostenský zákon  –  zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění  

pozdějších předpisů Zákon o obchod. korporacích  –   zákon č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve  znění 

pozdějších předpisů Rejstříkový zákon  –   zákon č.  304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob Zákon o účetnictví  –  zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění  pozdějších 

předpisů Zákon o daních z příjmů  –   zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve  znění pozděj

ších předpisů Zákon o DPH  –   zákon č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění 

pozdějších předpisů Zákon o silniční dani  –   zákon č.  16/1993 Sb., o dani silniční, ve  znění pozdějších 

předpisů Daňový řád   –  zákon č.  280/2009 Sb., daňový řád,  ve  znění pozdějších 

předpisů Zákoník práce  –   zákon č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších 

předpisů Zákon o rezervách  –  zákon č.  593/1992 Sb., o rezervách pro  zjištění základu daně 

z příjmů Majetkové daně  –   zákon č.  338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,  ve  znění 

pozdějších předpisů

–   zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

č. 340/2013 Sb. Vyhláška č. 504/2002 Sb.  –   vyhláška č.  504/2002 Sb., kterou se  provádějí některá usta

novení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění poz

dějších předpisů, pro  účetní jednotky, u kterých hlavním 

Seznam zkratek 11

předmětem činnosti není  podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 507/2002 Sb.  –   vyhláška č.  507/2002 Sb., kterou se  provádějí některá usta

novení zákona o účetnictví pro  účetní jednotky účtující 

v soustavě jednoduchého účetnictví, ve  znění pozdějších 

předpisů (platná do 2015) Vyhláška č. 325/2015 Sb.  –   vyhláška č.  325/2015 Sb.,  kterou se  provádějí některá usta

novení zákona o účetnictví pro  účetní jednotky účtující 

v soustavě jednoduchého účetnictví, ve  znění pozdějších 

předpisů

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky12

Úvod

Publikace je  uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví a daní vybraných 

účetních jednotek. Na  knižním trhu  není  v současnosti tak  komplexní publikace, kde by byly

promítnuty legislativní změny dle  nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví 

a daňových zákonů od 1. 1. 2014.

Od  roku  2015 se  jedná již  o 3.  vydání této  publikace. Stejně jako  v předchozích publikacích 

autorka reaguje na  nová  ustanovení v účetních a daňových zákonech, které  nabyly účinnosti 

v průběhu roku  2017 a 2018 a nebyly obsahem předchozích publikací. Komentáře k těmto 

změnám jsou součástí této publikace.

Velmi významnou změnou z pohledu praxe je přijetí zákona č. 370/2017 Sb., o platebním

styku, s účinností od  13.  1.  2018 (náhrada z.  č.  284/2009 Sb.,  o platebním styku, ve  znění 

pozdějších předpisů). V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byly  novelizovány 

další zákony, mimo jiné i zákon o DPH.

Pozornosti by  neměla uniknout vyhl. č. 459/2017 Sb.,  kterou se  mění  vyhláška č.  323/2013 Sb., 

o náležitostech formulářů na  podání návrhu na  zápis, změnu nebo  výmaz údajů do  veřejného 

rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.

Vyhl. č. 463/2017 Sb. byly  nově  stanoveny sazby stravného, základní náhrady za  používání sil

ničních motorových vozidel, průměrné ceny  PHM pro  cestovní náhrady (vyhl. č.  440/2016 Sb. 

byla  zrušena). Výše sazeb zahraničního stravného pro  rok  2018 byla  zveřejněna jako vyhl.

č. 401/2017 Sb. (vyhl. č. 366/2016 Sb. byla zrušena).

Vyhl. č. 411/2017 Sb.,  kterou se  mění vyhláška č.  270/2010 Sb.,  o inventarizaci majetku 

a závazků, je důležitá zejména pro vybrané účetní jednotky.

Významný dopad na  neziskový sektor mělo vyhlášení zákona č. 303/2017 Sb.,  kterým se 

mění  některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti,  a to  s účinností 

od  1.  1.  2018. Veřejná prospěšnost v §  146  NOZ a navazujících předpisech není  zrušena, ale 

nebude ji nutné prokazovat a zapisovat do veřejného rejstříku.

Změny v evidenci tržeb u veřejně prospěšných poplatníků  (z.  č.  112/2016 Sb.  o evidenci 

tržeb, ve  znění pozdějších předpisů) – do  14.  5.  2017  byla  hranice pro  drobnou vedlejší pod

nikatelskou činnost ve výši 175 tis. Kč a metodickým pokynem se zvýšila na 300 tis. Kč.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí  ČR  pod  č.  447/2017 Sb.  byla  zveřejněna prů

měrná mzda v NH za  1.  a 3.  čtvrtletí 2017 – 28 761 Kč.  Tato  hodnota má  vliv  na  související 

zákony. Dále  pod  č.  406/2017 Sb.  vyšlo nařízení vlády o úpravě náhrady za  ztrátu výdělku po 

skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo  nemocí z povolání a o úpravě 

náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

Vyhl.  č.  403/2017 Sb.,  která  je  významná pro  stanovení základu daně  z pozemků u daně 

z nemovitých věcí,  došlo ke  změně vyhl. č.  298/2014 Sb.,  o stanovení seznamu katastrálních 

území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Dne  24.  5.  2016 vstoupilo v platnost obecné nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů  

(nařízení GDPR).  Jak  vyplývá z čl.  99  nařízení GDPR, použitelnost nastala dnem 25.  května 

2018  s tím,  že  toto  nařízení je  závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve  všech členských 

státech EU.  Nařízení GDPR (General Data  Protection Regulation) představuje v současnosti 

nejkomplexnější soubor pravidel na  ochranu osobních dat  na  světě. Týká se  naprosto každého 

subjektu, který  zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či  dodavatelů 

a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU. 

Úvod 13

V zákoně o daních z příjmů dochází ke změnám v osvobození bezúplatných příjmů.  Do  ustanovení §  19b  odst.  2  písm. B)  se  doplnily body 3.  a 4.,  které u veřejných výzkumných  institucí, veřejných vysokých škol,  dobrovolných svazků obcí,  územních samosprávních celků,  Regionální rady  regionu soudržnosti se  sídlem na  území ČR  osvobozují bezúplatné příjmy bez ohledu na to, pro jaký účel určeny/použity.  Taky  dochází k úpravě §  19b  odst.  3  ZDP – rozšířil  se  výčet bezúplatných příjmů, u kterých se  veřejně prospěšný poplatník může rozhodnout,  zda  uplatní osvobození o příjmy do  veřejné sbírky, na  humanitární nebo charitativní účely  a příjem přijatý z veřejné sbírky. Do  bezúplatných příjmů je  možné zahrnout taky  úpravu §  29  odst.  1  písm. n)  ZDP o vstupní ceně hmotného majetku v případě bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami. Vstupní cenou by  mělo být  ocenění od  naposledy účtující  účetní jednotky, ale tato musí být veřejně prospěšným poplatníkem. Další významnou změnou je  úprava § 20 odst. 7 ZDP o tzv. daňové úspoře veřejně prospěš- ných poplatníků. Uspořené finanční prostředky daňovou úsporou může veřejně prospěšný  poplatník použít na  krytí  nákladů prováděných nepodnikatelských činností, a to bez ohledu na  to,  zda  jsou  ziskové, nebo  ztrátové, a to v následujícím zdaňovacím období  (dochází ke  sjednocení podmínek s OPS a ústavy). V zákoně o DPH je  důležitou změnou zavedení institutu nespolehlivé osoby pro  osoby, které   nejsou plátcem DPH.  U opakovaných plnění poskytovaných déle  než  12  měsíců, s tím, že  nedojde během tohoto  období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň,  považuje se  plnění za  uskutečněné nejpozději  posledním dnem každého kalendářního roku.  §  104  zákona o DPH se  rozšířily zjednodušující postupy správce daně  také  na  případy, kdy  plátce s částečným nárokem na odpočet uvedl skutečnosti rozhodné pro  stanovení daně   v nesprávném zdaňovacím období v jiném kalendářním roce,  a to  za  podmínky, že  nesprávné  uvedení údajů nebude mít  dopad do  výše  příslušných koeficientů pro  výpočet tohoto nároku. Neziskové organizace se  dělí  na  státní a nestátní. Většina dostupné literatury je  zaměřená  na  státní neziskové organizace. Tato  publikace je  cílena na  nestátní (soukromé) neziskové  organizace. Kniha je určena zejména účetním a ekonomům v nestátních neziskových organizacích. Publikace začíná vymezením základních pojmů a výčtem neziskových organizací a potom se  věnuje nestátním neziskovým organizacím. Další část  se  věnuje financování nestátních neziskových organizací. Tyto  z principu své  činnosti musí hledat i jiné zdroje financování než  vlastní. Je  důležité ozřejmit individuální  a firemní dárcovství a zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Třetí část se zabývá vedením účetnictví a jednoduchým účetnictvím.  Jádrem publikace je  daňová problematika v nestátních neziskových organizacích. Nestátní  neziskové organizace mají velmi složité postavení:  –  u DPH musí  sledovat režim jednotlivých činností, popřípadě při  kombinaci různých čin

ností musí uplatnit poměrný nebo krátící koeficient, –  pro  stanovení daně  z příjmů musí  sledovat příjmy a výdaje dle  rozdělení na  hlavní a doplň

kovou činnost, a v neposlední řadě  taky  příjmy, které  nejsou předmětem daně, příjmy které  

nejsou předmětem daně  za  určitých podmínek, příjmy osvobozené a příjmy, které jsou 

předmětem daně.

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky14

Není cílem této  publikace poskytnout kompletní přehled všech zákonů. Autorka se  zabývá 

vybranými problémy, s nimiž se  potýkají neziskovky, jak  to  vyplynulo z její odborné praxe 

a lektorské činnosti.

Po přečtení knihy se budete orientovat v legislativě pro nestátní neziskové organizace. 

Význam neziskového sektoru v ČR 15

1. Význam neziskového sektoru v ČR 1.1 Postavení neziskového sektoru

v národním hospodářství

Ve smí šené ekonomice se setkáváme s ekonomickou aktivitou různých druhů organizací.  Jedná se o  soukromé ziskové, soukromé neziskové organizace a organizace veřejného sektoru.  Některé odborné prameny hovoří o tzv. třísektorovém národním hospodářství.

státní

neziskový sektor

podnikatelský sektor

nestátní

průmysl

služby

infrastruktura

Obrázek 1: Struktura národního hospodářství Zdroj: vlastní Neziskové organizace (dále jen NO) jsou důležitou součástí společnosti. Tyto organizace  sdružují miliony občanů, poskytují širokou paletu služeb, napomáhají rozvoji společenského,  ekonomického a nakonec i politického života. Význam nespočívá pouze v přidané ekonomické  hodnotě či podílu na celkové zaměstnanosti, ale je vzhledem ke svému dopadu na takřka  všechny sféry života společnosti mnohem komplexnější. Nejde jenom o to, že NO zabezpe- čují určité spektrum služeb, ale jsou indikátorem rozvinutosti občanské společnosti, ovlivňují  veřejné mínění a společenské změny.  Můžeme se setkat i s jinými názvy pro NO, a to s názvy: „nevýdělečná organizace“ nebo s anglickým ekvivalentem „non-profit organization“. NO je jednotka vytvořená za účelem výroby výrobků a poskytování služeb, ale zároveň její  status nedovoluje, aby tato produkce byla pro osoby, které ji založily, řídí nebo financují,  zdrojem příjmů, zisku nebo finančních výnosů. Neziskový sektor je sektor, v němž organizace a instituce nejsou primárně založeny za účelem dosahování zisku. Na rozdíl od komerčních organizací, cílem NO není vytváření  a rozdělování zisku mezi vlastníky, ale přímá produkce užitku. NO mohou však vytvářet zisk  a mohou taky podnikat. Zisk se ale musí použít na rozvoj neziskové organizace.

+


Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky16

1.2 Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru

K vybraným oblastem působnosti NO  patří  sociální služby, kultura, školství, ekologie, 

zdravotnictví, tělovýchova a sport apod. Hovoříme taky o „veřejných službách“.

Tabulka 1: Přehled oblastí působení NO

Sociální služby sociální služby pro staré a zdravotně postižené občany

sociální služby pro děti, mládež a rodiny

sociální služby vyloučeným osobám a komunitám Zdravotnictví ambulantní péče

ústavní péče

speciální primární péče (vč. zdravotnické záchranné služby a lékařské 

služby první pomoci)

poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky

lázeňská péče

péče v dětských ozdravovnách

zdravotnická doprava

ochrana veřejného zdraví

záchytné protialkoholní a detoxikační stanice a ochranná léčba Školství předškolní vzdělávání

základní školství

střední školství

vysoké a vyšší odborné školství

speciální a jiné (např. umělecké) školství

volnočasové aktivity

tělovýchovné a sportovní aktivity

stravování žáků a studentů

ubytování žáků a studentů

pedagogicko-psychologické poradny

pedagogická centra ústavní výchovy Zaměstnanost politika zaměstnanosti

civilní služba Kultura profesionální umění

neprofesionální umění

knihovny

muzea, galerie

památková péče, kulturní dědictví

regionální a národnostní kultura

církve Doprava veřejná osobní silniční doprava

veřejná osobní drážní doprava

plavba a služby vodní dopravy

letecká doprava Obrana vojenská obrana

letecká záchranná a pátrací služba       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist