načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 2., aktualizované vydání - Anna Pelikánová

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 2., aktualizované vydání

Elektronická kniha: Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Autor: Anna Pelikánová
Podnázev: 2., aktualizované vydání

Ucelené poznatky o financování, vedení účetnictví a daňové problematice neziskových organizací. Příručka. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  288
+
-
9,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 327
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2., aktualizované vydání
Skupina třídění: Formy organizace a spolupráce v ekonomice
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0339-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Ucelené poznatky o financování, vedení účetnictví a daňové problematice neziskových organizací. Příručka.

Popis nakladatele

Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Získáte jedinečný přehled poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Anna Pelikánová - další tituly autora:
 (e-book)
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
 (e-book)
Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
 (e-book)
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 3., aktualizované vydání Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
 
K elektronické knize "Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky -- 2., aktualizované vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Praktický právní průvodce pro neziskové organizace -- podle nového občanského zákoníku Praktický právní průvodce pro neziskové organizace
 (e-book)
Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Účetnictví, daně

a fi nancování

pro nestátní

neziskovky

Účetnictví, daně a fi

nancování

pro nestátní neziskovky

Anna Pelikánová

Grada Publishing, a.s.,

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

Anna Pelikánová

Vznik a registrace

neziskových organizací

Financování činnosti

neziskových organizací

Přehled právních, účetních

a daňových předpisů

Daň z příjmů,

široký a úzký základ daně

Aplikace daně

z přidané hodnoty

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti  nancování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky potýkají, čerpá přitom ze svojí odborné praxe a lektorské činnosti. Samozřejmostí je promítnutí legislativních změn podle nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů. Po přečtení knihy se budete orientovat ve veškeré legislativě pro nestátní neziskové organizace. Ty mají velmi složité postavení jak u DPH, tak u daně z příjmů, popřípadě u dalších daní. Kniha je určena zejména ekonomickým pracovníkům a účetním v těchto subjektech a všem, kteří mají tuto oblast na starosti. Jádrem je účetní a daňová problematika. Ing. Anna Pelikánová Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na problematiku účetnictví a daní podnikatelských a neziskových subjektů. Vystudovala Ekonomiku a provoz silniční a městské dopravy na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Poté vystudovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě. Pracovala v nadnárodních zahraničních  rmách a ve státní správě, kde vedla ekonomické oddělení. Kromě toho vyučovala na VŠ. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2000. Je odborně velmi fundovaná a má mnoho cenných zkušeností ze své dvacetileté praxe.

2., aktualizované vydáníGrada Publishing

Účetnictví, daně

a fi nancování

pro nestátní

neziskovky

Anna Pelikánová

2., aktualizované vydání


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Účetnictví a daně Anna Pelikánová Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky 2., aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 6 421. publikaci Realizace obálky Jan Dvořák Sazba Jan Šístek Odborná redaktorka Ing. Šárka Kratochvílová Počet stran 328 První vydání, Praha 2016 Vytiskla tiskárna Tisk Centrum, s.r.o., Moravany ______________________________________________________ © GRADA Publishing, a.s., 2016 ISBN 978-80-271-9510-7 (ePub) ISBN 978-80-271-9509-1 (pdf) ISBN 978-80-271-0339-3 (print) GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, www.grada.cz

Obsah

Seznam zkratek ....................................................... 11

Úvod ................................................................. 13

1. Význam neziskového sektoru v ČR ................................... 15

1.1  Postavení neziskového sektoru v národním hospodářství ............... 15

1.2  Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru  ..................... 16

1.3  Charakteristické znaky a funkce nestátních neziskových organizací  ...... 17

1.4  Tradice a vývoj nestátních neziskových organizací v ČR ............... 18

1.5  Ekonomické ukazatele pro nestátní neziskové organizace  .............. 20

1.6  Problémy v neziskovém sektoru  .................................. 20

2. Místo neziskových organizací v právním řádu ČR ....................... 21

2.1  Veřejná prospěšnost a nový občanský zákoník  ....................... 21

2.2  Veřejně prospěšný poplatník dle zákona o daních z příjmů  ............. 22

2.3  Veřejné rejstříky ............................................... 23

2.3.1  Co se stalo po 1. lednu 2014 s bývalými rejstříky? .............. 24

2.3.2  Co tedy bylo a je nutné udělat a v jakých lhůtách? .............. 24

2.3.3  Nesprávnost nebo neúplnost údajů v rejstříku  ................. 25

3. Druhy neziskových organizací ....................................... 26

3.1  Druhy neziskových organizací z globálního hlediska .................. 26

3.2  Druhy neziskových organizací dle zřizovatele  ....................... 26

4. Nový občanský zákoník a právní formy nestátních neziskových organizací .. 27

4.1  Nové právní formy nestátních neziskových organizací po rekodifikaci  .... 27 4.2  Jak probíhala transformace nestátního neziskového sektoru? ............ 28

4.2.1  Příklad na občanské sdružení  .............................. 28

4.2.2  Příklad na organizaci s mezinárodním prvkem ................. 28

4.2.3  Příklad na nadaci a nadační fond  ........................... 29

4.2.4  Příklad na obecně prospěšnou společnost ..................... 29

4.2.5  Příklad na zájmové sdružení právnických osob  ................ 29

4.2.6  Příklad na církevní právnickou osobu ........................ 29

5. Vznik, zánik a řízení vybraných forem nestátních neziskových organizací ... 30

5.1  Spolek  ...................................................... 30

5.2  Ústav  ....................................................... 31

5.3  Nadace ...................................................... 32

5.4  Nadační fond  ................................................. 34

5.5  Sociální družstvo  .............................................. 34

5.6  Další nestátní neziskové organizace upraveny jinými zákony než NOZ  ... 35

5.6.1  Církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby  ...... 35

5.6.2  Politické strany a politická hnutí ............................ 35

5.6.3  Honební společenstva  .................................... 35

5.6.4  Obecně prospěšné společnosti .............................. 35

5.6.5  Zájmová sdružení právnických osob ......................... 36

6. Financování nestátních neziskových organizací ......................... 37

6.1  Obecné principy financování nestátních neziskových organizací ......... 37

6.1.1  Vícezdrojovost  ......................................... 37

6.1.2  Samofinancování ........................................ 37

6.1.3  Fundraising  ............................................ 38

6.1.3.1  Formy fundraisingu  .............................. 39

6.1.3.2  Základní metody fundraisingu  ...................... 39

6.1.3.3  Zásady jednání s dárcem  .......................... 40

6.1.3.4  Znalost motivů individuálních dárců  ................. 41

6.1.4  Neziskovost ............................................ 41

6.1.5  Daňové úlevy  .......................................... 42

6.2  Způsoby financování nestátních neziskových organizací  ............... 42

6.3  Nástroje financování nestátních neziskových organizací  ............... 42

6.4  Finanční zdroje nestátních neziskových organizací  ................... 43

6.4.1  Vlastní zdroje  .......................................... 43

6.4.1.1  Členské příspěvky  ............................... 43

6.4.1.2  Příjmy z výkonu hlavní činnosti ..................... 43

6.4.1.3  Příjmy z doplňkových činností ...................... 44

6.4.1.4  Podnikání  ...................................... 44

6.4.2  Cizí zdroje ............................................. 45

6.4.3  Potenciální zdroje  ....................................... 45

6.4.3.1  Příspěvky ze zdrojů Evropské unie  .................. 45

6.4.3.2  Dotace státu a municipalit nestátním neziskovým 

organizacím  .................................... 46

6.4.3.3  Příspěvky nadací a nadačních fondů  ................. 46

6.4.3.4  Firemní dárcovství  ............................... 46

6.4.3.5  Individuální dárcovství ............................ 46

6.4.3.6  Další zdroje ..................................... 47

6.5  Státní dotační politika  .......................................... 47

6.6  Soukromé financování neziskových organizací ....................... 50

7. Ekonomika nestátních neziskových organizací .......................... 52

7.1  Právní předpisy pro nestátní neziskové organizace .................... 52

7.1.1  Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. .......................... 53

7.1.2  Vyhláška č. 504/2002 Sb.  ................................. 53

7.1.3  Vyhláška č. 325/2015 Sb.  ................................. 54

7.1.4  České účetní standardy č. 401–414 .......................... 54

7.2  Vnitřní předpisy nestátních neziskových organizací ................... 55

7.3  Finanční řízení a rozpočet neziskových organizací .................... 56

7.3.1  Rozpočet a jeho sestavování  ............................... 56

8. Účetní souvislosti aktivit nestátních neziskových organizací ............... 58

8.1  Účetnictví .................................................... 58

8.1.1  Změny v terminologii od 1. 1. 2014  ......................... 59

8.1.2  Jednoduché účetnictví .................................... 60

8.1.3  Novela zákona o účetnictví od roku 2016 ..................... 63

8.1.4  Účetní knihy v jednoduchém účetnictví  ...................... 66

8.1.4.1  Peněžní deník  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

8.1.4.2  Kniha pohledávek a závazků  ....................... 68

8.1.4.3  Pomocné knihy .................................. 69

8.1.5  Podvojné účetnictví ...................................... 76

8.1.5.1  Podvojné účetnictví obecně  ........................ 76

8.1.5.2  Legislativní úprava účetnictví  ...................... 78

8.1.5.3  Účtování v jednotlivých účtových třídách  ............. 79

8.1.5.4  Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek  . . . . . . . . . . . . . . . .  80

8.1.5.5  Účtová třída 1 – Zásoby  ........................... 89

8.1.5.6  Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek 

a krátkodobé úvěry ............................... 92

8.1.5.7  Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

8.1.5.8  Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy ................ 98

8.1.5.9  Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek 

hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, 

závěrkové a podrozvahové účty   ................... 101

8.2  Roční účetní závěrka v nestátních neziskových organizacích ........... 106

8.3  Povinnost zveřejnění účetní závěrky .............................. 108

8.4  Audit ve vybraných neziskových organizacích ...................... 109

9. Daně a nestátní neziskové organizace ................................ 114

9.1  Daň z nemovitých věcí  ........................................ 114

9.1.1  Daň z pozemků  ........................................ 116

9.1.2  Daň ze staveb a jednotek ................................. 117

9.2  Daň z nabytí nemovitých věcí ................................... 121

9.3  Daň silniční  ................................................. 123

9.4  Daň z příjmů  ................................................ 131

9.4.1  Změny v zákoně o daních z příjmů od 2014 .................. 132

9.4.1.1  Veřejně prospěšný poplatník ....................... 133

9.4.1.2  Úroky z účtů ................................... 135

9.4.1.3  Skupina veřejně prospěšných poplatníků s tzv. širokým 

základem daně  ................................. 136

9.4.1.4  Bezúplatné příjmy z darů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

9.4.1.5  Nedaňové výdaje (náklady) dle § 25 odst. 1 písm. i) 

zákona o daních z příjmů  ......................... 136

9.4.2  Možnosti režimů zdanění příjmů u nestátních neziskových 

organizací  ............................................ 136

9.4.2.1  Rozdělení příjmů u veřejně prospěšných poplatníků .... 138

9.4.2.2  Příjmy, které nejsou předmětem daně  ............... 140

9.4.2.3  Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou 

osvobozené .................................... 144

9.4.2.4  Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně .............. 148

9.4.2.5  Příjmy zahrnované do základu daně ................. 148

9.4.2.6  Praktický příklad  ............................... 149

9.4.3  Schéma postupu zjištění základu daně  ...................... 151

9.4.3.1  Položky zvyšující základ daně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151 9.4.3.2  Položky snižující základ daně  ..................... 153

9.4.3.3  Snížení základu daně a daňová povinnost  ............ 155

9.4.4  Daňové souvislosti darování .............................. 162

9.4.4.1  Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je 

fyzická osoba  .................................. 163

9.4.4.2  Daňové souvislosti dárcovství u dárce, kterým je 

právnická osoba  ................................ 165 9.4.4.3  Daňové souvislosti dárcovství u obdarovaného ........ 166

9.4.4.4  Účtování o daru  ................................ 169

9.4.5  Praktická část  ......................................... 170

9.4.5.1  Poplatník s úzkým základem daně  .................. 172

9.4.5.2  Poplatník se širokým základem daně  ................ 174

9.4.5.3  Praktický příklad na dar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176

9.4.6  Vybrané daňové problémy ................................ 176

9.4.6.1  Paušální výdaj na dopravu od 1. 1. 2014  ............. 176

9.4.6.2  § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů ......... 177

9.4.6.3  § 25 odst. 1 písm. zp), zq) zákona o daních z příjmů .... 177 9.4.6.4  Uplatňování odpisů do daňově uznatelných výdajů ..... 178 9.4.6.5  Kurzové rozdíly u nestátních neziskových subjektů  .... 178 9.4.6.6  Úrok z jistoty dle nového občanského zákoníku  ....... 179

9.4.6.7  Finanční leasing – následné rozšíření definice 

v roce 2015 .................................... 179

9.4.6.8  § 23 odst. 6 zákona o daních z příjmů  ............... 180

9.4.6.9  Členské příspěvky, které se považují za daňový výdaj  .. 181 9.4.6.10 Hmotný a nehmotný majetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181 9.4.6.11  Opravné položky k pohledávkám ................... 202

9.4.6.12 Odpis pohledávky ............................... 206

9.4.6.13 Postoupení pohledávky ........................... 207

9.4.6.14 Rezervy a neziskové organizace .................... 207

9.4.6.15 Stravování zaměstnanců z pohledu daně z příjmů  ...... 210 9.4.6.16 Cestovní náhrady zaměstnanců  .................... 212

9.5  Daň z přidané hodnoty ......................................... 220

9.5.1  Základní pojmy zákona o DPH ............................ 223

9.5.1.1  Předmět daně  .................................. 223

9.5.1.2  Ekonomická činnost a daňové subjekty  .............. 225

9.5.1.3  Sazby daně, hlavní a vedlejší plnění ................. 227

9.5.1.4  Místo plnění  ................................... 228

9.5.2  Osvobozená plnění  ..................................... 230

9.5.2.1  Základní poštovní služby a dodání poštovních známek 

(§ 52 zákona o DPH)  ............................ 232

9.5.2.2  Dodání vybraných nemovitých věcí

(§ 56 zákona o DPH)  ............................ 232

9.5.2.3  Nájem vybraných nemovitých věcí

(§ 56a zákona o DPH)  ........................... 234

9.5.2.4  Výchova a vzdělávání (§ 57 zákona o DPH)  . . . . . . . . . .  235

9.5.2.5  Zdravotní služba a dodání zdravotního zboží

(§ 58 zákona o DPH)  ............................ 240

9.5.2.6  Sociální pomoc (§ 59 zákona o DPH)  ............... 244

9.5.2.7  Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na 

odpočet daně (§ 61 zákona o DPH)  ................. 244

9.5.2.8  Dodání zboží, které bylo použito pro plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 

a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně 

(§ 62 zákona o DPH)  ............................ 248

9.5.2.9  Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 

(§ 63 zákona o DPH)  ............................ 248

9.5.2.10 Osvobození od daně při dovozu zboží (§ 71 písm. f) 

zákona o DPH)  ................................. 249

9.5.3  Plátce, identifikovaná osoba  .............................. 249

9.5.3.1  Povinnost registrace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251

9.5.3.2  Osoba neusazena v tuzemsku, osoba osvobozena, 

osoba registrovaná k dani v EU  .................... 252

9.5.4  Vznik povinnosti přiznat daň nebo uskutečnění plnění  ......... 253

9.5.5  Daňové doklady  ....................................... 256

9.5.5.1  Zjednodušený daňový doklad (§ 30 zákona o DPH)  .... 258

9.5.5.2  Splátkový kalendář (§ 31 zákona o DPH)  ............ 258

9.5.5.3  Platební kalendář (§ 31a zákona o DPH)  ............. 259

9.5.5.4  Souhrnný daňový doklad (§ 31b zákona o DPH) ....... 259

9.5.5.5  Doklad o použití (§ 32 zákona o DPH)  .............. 259

9.5.5.6  Daňový doklad při dovozu zboží (§ 33 zákona o DPH) .. 259

9.5.5.7  Daňový doklad při vývozu zboží 

(§ 33a zákona o DPH)  ........................... 259

9.5.6  Přenos daňové povinnosti  ................................ 260

9.5.7  Daňové přiznání k DPH  ................................. 263

9.5.8  Základ daně a výpočet daně  .............................. 268

9.5.9  Nárok na odpočet  ...................................... 270

9.5.10  Oprava základu daně a výše daně a oprava v jiných případech  ... 271

9.5.10.1 Oprava základu daně a výše daně dle 

§ 42 zákona o DPH .............................. 272

9.5.10.2 Oprava základu daně a výše daně dle 

§ 43 zákona o DPH .............................. 274

9.5.11  Uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím  ...... 275 9.5.12  Částečný odpočet  ...................................... 279

9.5.12.1 Poměrný koeficient podle § 75 zákona o DPH ......... 282

9.5.12.2 Krátící koeficient podle § 76 zákona o DPH  .......... 284

9.5.13  Úprava odpočtu a vyrovnání u majetku  ..................... 289

9.5.13.1 Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku dle § 78 

zákona o DPH .................................. 289

9.5.13.2 Vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH ....... 293

9.5.14  Praktický příklad ....................................... 295

Seznam obrázků ...................................................... 305

Seznam grafů ......................................................... 306

Seznam tabulek ....................................................... 307

Výběr z použité literatury .............................................. 310

Příloha A ............................................................ 311

Příloha B ............................................................ 316

Vzorový účtový rozvrh ................................................. 322Seznam zkratek 11

Seznam zkratek ČR  –   Česká republika EU  –   Evropská unie ČSÚ  –   Český statistický úřad MF  –   Ministerstvo financí HDP  –   hrubý domácí produkt NO  –   neziskové organizace NNO  –   nestátní neziskové organizace OPS  –   obecně prospěšná společnost ČÚS  –   České účetní standardy NOZ   –  zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších 

předpisů

Zákon o OPS  –  zákon č.  248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění  pozdějších 

předpisů

Živnostenský zákon  –  zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění  

pozdějších předpisů Zákon o obchod. korporacích  –   zákon č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve  znění 

pozdějších předpisů Rejstříkový zákon  –   zákon č.  304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob Zákon o účetnictví  –  zákon č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění  pozdějších 

předpisů Zákon o daních z příjmů  –   zákon č.  586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve  znění pozděj

ších předpisů Zákon o DPH  –   zákon č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění 

pozdějších předpisů Zákon o silniční dani  –   zákon č.  16/1993 Sb., o dani silniční, ve  znění pozdějších 

předpisů Daňový řád   –  zákon č.  280/2009 Sb., daňový řád,  ve  znění pozdějších 

předpisů Zákoník práce  –   zákon č.  262/2006 Sb., zákoník práce, ve  znění pozdějších 

předpisů Zákon o rezervách  –  zákon č.  593/1992 Sb., o rezervách pro  zjištění základu daně 

z příjmů Majetkové daně  –   zákon č.  338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,  ve  znění 

pozdějších předpisů

–   zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 

č. 340/2013 Sb. Vyhláška č. 504/2002 Sb.  –   vyhláška č.  504/2002 Sb., kterou se  provádějí některá usta

novení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve  znění poz

dějších předpisů, pro  účetní jednotky, u kterých hlavním 

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky12

předmětem činnosti není  podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 507/2002 Sb.  –   vyhláška č.  507/2002 Sb., kterou se  provádějí některá usta

novení zákona o účetnictví pro  účetní jednotky účtující 

v soustavě jednoduchého účetnictví, ve  znění pozdějších 

předpisů (platná do 2015) Vyhláška č. 325/2015 Sb.  –   vyhláška č.  325/2015 Sb.,  kterou se  provádějí některá usta

novení zákona o účetnictví pro  účetní jednotky účtující 

v soustavě jednoduchého účetnictví, ve  znění pozdějších 

předpisů

Úvod 13

Úvod Publikace je  uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví a daní vybra- ných  účetních jednotek. Na  knižním trhu  není  v současnosti aktuální publikace, kde by byly promítnuty legislativní změny dle  nového občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví  a daňových zákonů od 1. 1. 2014. Od  ledna 2016  došlo k zásadním změnám účetních a daňových předpisů v rozsahu, jaký  nemá  obdoby. Pro  účetní období roku  2016 (pro  účetní jednotky účtující v kalendářním roce), resp. pro  účetní období započaté v průběhu roku  2016 (např. pro  hospodářský rok  9/2016 až  8/2017)  se uplat-ní novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. Kromě zákona o účetnictví tato novela novelizovala také: –  zákon o daních z příjmů (částečně již pro rok 2015), –  zákon o rezervách (částečně již pro rok 2015), –  zákon o auditorech. Další změny plynou z novelizace prováděcích vyhlášek -–  pro  nestátní neziskové subjekty  jde  o novelizaci vyhlášky č.  504/2002 Sb.,  kterou se  provádějí některá ustanovení zákona  č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, ve  znění pozdějších předpisů, pro  účetní jednotky, u kterých  hlav-ním předmětem činnosti není  podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, 

ve  znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro  účetní jednotky, u kterých 

hlavní činnosti není podnikání 401 – 414. Dále došlo k novelizaci zákona č.  235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, a zákona  č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.  Neziskové organizace se  dělí  na  státní a nestátní. Většina dostupné literatury je  zaměřená  na  státní neziskové organizace. Tato  publikace je  cílena na  nestátní (soukromé) neziskové  organizace. Kniha je určena zejména účetním a ekonomům v nestátních neziskových organizacích. Publikace začíná vymezením základních pojmů a výčtem neziskových organizací a potom se  věnuje nestátním neziskovým organizacím. Další část  se  věnuje financování nestátních neziskových organizací. Tyto  z principu své  činnosti musí hledat i jiné zdroje financování než  vlastní. Je  důležité ozřejmit individuální  a firemní dárcovství a zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu. Třetí část se zabývá vedením účetnictví a jednoduchým účetnictvím.  Jádrem publikace je  daňová problematika v nestátních neziskových organizacích. Nestátní  neziskové organizace mají velmi složité postavení:  –  u DPH musí  sledovat režim jednotlivých činností, popřípadě při  kombinaci různých čin

ností musí uplatnit poměrný nebo krátící koeficient,

–  pro  stanovení daně  z příjmů musí  sledovat příjmy a výdaje dle  rozdělení na  hlavní a doplň

kovou činnost, a v neposlední řadě  taky  příjmy, které  nejsou předmětem daně, příjmy které  

nejsou předmětem daně  za  určitých podmínek, příjmy osvobozené a příjmy, které jsou 

předmětem daně.

Není cílem této  publikace poskytnout kompletní přehled všech zákonů. Autorka se  zabývá  vybranými problémy, s nimiž se  potýkají neziskovky, jak  to  vyplynulo z její odborné praxe  a lektorské činnosti.

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky14

Kniha je  jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví a daní 

pro  nestátní (soukromé) neziskové organizace s promítnutím legislativních změn dle  nového 

občanského zákoníku a novel zákona o účetnictví a daňových zákonů.

Po přečtení knihy se budete orientovat v legislativě pro nestátní neziskové organizace. 

Význam neziskového sektoru v ČR 15

1. V ýznam neziskového sektoru v ČR 1.1 P ostavení neziskového sektoru

v národním hospodářství

Ve smí šené ekonomice se setkáváme s ekonomickou aktivitou různých druhů organizací.  Jedná se o soukromé ziskové, soukromé neziskové organizace a organizace veřejného sektoru.  Některé odborné prameny hovoří o tzv. třísektorovém národním hospodářství.

státní

neziskový sektor

podnikatelský sektor

nestátní

průmysl

služby

infrastruktura

Obrázek 1: Struktura národního hospodářství Zdroj: vlastní Neziskové organizace (dále jen NO) jsou důležitou součástí společnosti. Tyto organizace  sdružují miliony občanů, poskytují širokou paletu služeb, napomáhají rozvoji společenského,  ekonomického a nakonec i politického života. Význam nespočívá pouze v přidané ekonomické  hodnotě či podílu na celkové zaměstnanosti, ale je vzhledem ke svému dopadu na takřka  všechny sféry života společnosti mnohem komplexnější. Nejde jenom o to, že NO zabezpe- čují určité spektrum služeb, ale jsou indikátorem rozvinutosti občanské společnosti, ovlivňují  veřejné mínění a společenské změny.  Můžeme se setkat i s jinými názvy pro NO, a to s názvy: „nevýdělečná organizace“ nebo s anglickým ekvivalentem „non-profit organization“. NO je jednotka vytvořená za účelem výroby výrobků a poskytování služeb, ale zároveň její  status nedovoluje, aby tato produkce byla pro osoby, které ji založily, řídí nebo financují,  zdrojem příjmů, zisku nebo finančních výnosů. Neziskový sektor je sektor, v němž organizace a instituce nejsou primárně založeny za účelem dosahování zisku. Na rozdíl od komerčních organizací, cílem NO není vytváření  a rozdělování zisku mezi vlastníky, ale přímá produkce užitku. NO mohou však vytvářet zisk  a mohou taky podnikat. Zisk se ale musí použít na rozvoj neziskové organizace.

+


Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky16

1.2 Vybrané oblasti působnosti neziskového sektoru

K vybraným oblastem působnosti NO  patří  sociální služby, kultura, školství, ekologie, 

zdravotnictví, tělovýchova a sport apod. Hovoříme taky o „veřejných službách“.

Tabulka 1: Přehled oblastí působení NO

Sociální služby sociální služby pro staré a zdravotně postižené občany

sociální služby pro děti, mládež a rodiny

sociální služby vyloučeným osobám a komunitám Zdravotnictví ambulantní péče

ústavní péče

speciální primární péče (vč. zdravotnické záchranné služby a lékařské 

služby první pomoci)

poskytování léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky

lázeňská péče

péče v dětských ozdravovnách

zdravotnická doprava

ochrana veřejného zdraví

záchytné protialkoholní a detoxikační stanice a ochranná léčba Školství předškolní vzdělávání

základní školství

střední školství

vysoké a vyšší odborné školství

speciální a jiné (např. umělecké) školství

volnočasové aktivity

tělovýchovné a sportovní aktivity

stravování žáků a studentů

ubytování žáků a studentů

pedagogicko-psychologické poradny

pedagogická centra ústavní výchovy Zaměstnanost politika zaměstnanosti

civilní služba Kultura profesionální umění

neprofesionální umění

knihovny

muzea, galerie

památková péče, kulturní dědictví

regionální a národnostní kultura

církve Doprava veřejná osobní silniční doprava

veřejná osobní drážní doprava

plavba a služby vodní dopravy

letecká doprava Obrana vojenská obrana

letecká záchranná a pátrací služba

Význam neziskového sektoru v ČR 17

Vnitřní věci bezpečnost a veřejný pořádek

integrovaný záchranný systém vč. požární ochrany

archivnictví

azylová zařízení

ochrana obyvatelstva

spoje, poštovní služby

telekomunikační služby

Životní prostředí ochrana přírody a krajiny

technická ochrana životního prostředí

Služby technické

infrastruktury

vodní hospodářství

zásobování energiemi

Informační služby portál veřejné správy

Zdroj: Analýza veřejných služeb/Ministerstvo vnitra 1.3 Charakteristické znaky a funkce

nestátních neziskových organizací

NO  je  možné dělit  dle  různých hledisek. Dle  zřizovatele rozlišujeme státní a nestátní (soukromé, nevládní) NO.  Státní NO  zřizuje stát,  kraje, obce  a jejich organizační složky. Nestátní  NO  (dále jen  NNO) jsou  zřizovány zdola – občany. V zahraničí je  používán jako  ekvivalent  nevládní/nestátní NO pojem „non-governmental organization“. Cílem této  publikace je  poskytnout přehled o NO nestátního (soukromého, nevládního) typu,  a to jak z pohledu jejich právního vymezení, tak z hlediska účetního a daňového.  Základními rysy NNO jsou: •  Veřejná prospěšnost – usilují o veřejné dobro jak  jednotlivců, tak  společnosti jako  celku. •  Dobrovolnost – využívají dobrovolný výkon neplacené práce pro  organizaci, dále  dary, 

čestné účasti ve správných radách apod.

•  Neziskovost – nepřipouští se  přerozdělování zisků vzniklých z činnosti organizace mezi 

vlastníky nebo vedení NNO.

•  Samosprávnost – nejsou kontrolované státem nebo institucemi stojícími mimo ně. •  Soukromé vlastnictví – základní struktura NNO je ve své podstatě soukromá. Nestátní neziskový sektor, i když pro  svou činnost potřebuje finanční zdroje z veřejných  rozpočtů, zajišťuje činnosti, které by musel zabezpečit sám stát. A tak plní několik funkcí: •  Funkci ekonomickou – působí jako producent a spotřebitel statků, zaměstnavatel atd. •  Funkci sociální, která zahrnuje:

–  funkci servisní – výkon a poskytování specifických statků,

–  funkci participační – sdružování se a zapojování se do života společnosti.

•  Funkci politickou, která zahrnuje:

–  funkci ochranářskou – chrání jednotlivce i skupiny obyvatel před  porušováním 

základních lidských práv,

–  funkci demokratizační –  dává  lidem možnost ovlivnit veřejné mínění a tak  rozvíjet 

demokracii.

•  Funkci informační – osvětová funkce.


Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky18

•  Funkci kontrolní –  laická kontrola demokratického procesu uplatňování veřejné volby 

nebo institucí veřejného sektoru.

Všechny uvedené funkce vycházejí z rámců hlavních činností NNO. 1.4 Tradice a vývoj nestátních

neziskových organizací v ČR

Neziskový sektor má  v českých zemích bohatou tradici. Nadace a spolky měly vždy  významný podíl  na národní, kulturní a politické emancipaci (například národní obrození,  vznik ČSR  v roce 1918, sametová revoluce v roce 1989). Tradice byla  zpřetrhána v době po  sobě jdoucích totalitních režimů – fašistického a komunistického, kdy  byla  svobodná iniciativa  občanů nežádoucí. Za  socialismu nezisková autonomní sféra  prakticky neexistovala a některé 

organizace fungovaly jako součást Národní fronty. 

Rok  1989  přinesl v této oblasti zásadní změnu. Začaly vznikat tisíce NO  a neziskový sektor od  té doby prošel řadou změn. V České republice a vůbec celé střední a východní Evropě došlo  k posunům v chápání pojmu občanská společnost. Nové společenské uspořádání přineslo  občanům právo vyvíjet vlastní aktivity a sdružovat se  v zájmové organizace, řešící vlastní  problémy a problémy společnosti jako celku. Počet NO  se  po  roce  1989  začal dramaticky zvyšovat. V roce 1990  existovalo např.  asi  3  800  občanských sdružení a o tři roky  později to  již  bylo  téměř šestkrát tolik  (21  700). Od  roku  1990 se začala rovněž formovat legislativa pro tento sektor. Stručný přehled historie formování legislativy pro neziskový sektor, která  předjímá podobu  nového občanského zákoníku: 1990 – Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Účinnost od 1. 5. 1990.  1995 –  Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., v platném znění  

č. 231/2010 Sb. Účinnost od 1. 1. 1996.

1997 –  Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., v platném znění  č. 158/2010 Sb.  Účinnost od 1. 1. 1998.  2000 – zahájení prací  na  občanském zákoníku – návrh věcného záměru zákona (schválen  v dubnu 2001). 2005 – Občanský zákoník, Eliáš, Zuklínová (hlavní zpracovatelé) – první konsolidovaná verze  k veřejnému připomínkování. 2010 – Novela Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 158/2010. Účinnost od  1.  7.  2010. Novela Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 231/2010, účinnost od 1. 1. 2011.  2012 – Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Účinnost od 1. 1. 2014. 2013 – Zákon o změně právní formy občanského sdružení na  obecně prospěšnou společnost,  č. 68/2013 Sb. Účinnost od 1. 4. 2013. Vývoj počtu vybraných NNO od  roku  1990 ukazuje Tabulka 2. – je použito členění dle Rady vlády pro NNO (nadace, občanská sdružení, nadační fondy, OPS, organizační jednotky sdružení, evidované právnické osoby). Zatím poslední údaje, které  jsou  k dispozici, jsou  údaje  za rok 2013. 

Význam neziskového sektoru v ČR 19

Tabulka 2: Vývoj počtu NNO v letech 1990 až 2013

Rok: Občanská

sdružení

Nadace Nadační

fondy

Obecně pro

spěšné společ

nosti

Evidované

právnické

osoby

Organizační

jednotky

a sdružení

1990 3 879

1991 9 366

1992 15 393 1 551

1993 21 694 2 768

1994 24 978 3 800

1995 26 814 4 253

1996 27 807 4 392 1

1997 30 297 5 238 52

1998 36 046 55 71 129

1999 38 072 272 695 560

2000 42 302 282 735 557

2001 47 101 299 784 701

2002 49 108 330 825 762 4 785 30 547

2003 50 997 350 859 884 4 946 31 502

2004 53 306 362 898 1 038 4 927 32 020

2005 54 963 368 925 1 158 4 605 33 178

2006 58 347 380 992 1 317 4 464 28 868

2007 61 802 390 1 048 1 486 4 446 29 378

2008 68 631 411 1 095 1 658 4 399 29 752

2009 72 111 429 1 168 1 813 4 347 30 640

2010 72 111 449 1 205 1 958 4 352 31 166

2011 72 981 455 1 224 2 004 4 358 31 525

2012 79 462 435 1 195 1 969 4 401 34 656

2013 84 430 444 1 245 2 152 4 488 34 536 Zdroj: ČSÚ Od  roku  1996, kdy  vstoupil v platnost zákon o obecně prospěšných společnostech, je  možné  pozorovat nárůst obecně prospěšných společností. Naopak od  roku  1998, kvůli přísnějším  požadavkům zákona o nadacích, došlo ke  snížení počtů nadací, popřípadě jejich transformací  do nadačních fondů.  Není  sporu o tom, že  neziskový sektor v ČR prožívá v současnosti období svého nového roz

machu. Avšak poslední údaje nasvědčují tomu, že  tempo růstu  počtu neziskových organizací 

se  začíná zpomalovat. Jistým paradoxem a specifickým rysem zápasu neziskových organi-

zací  o své přežití v ČR je  skutečnost, že  zatímco proporce, vnitřní struktura, styl  a pravidla 

fungování neziskového sektoru jsou  ještě  stále  ve  značném zpoždění za  vyspělými zeměmi, 

přichází fáze  jisté  nasycenosti na  trhu  služeb, které  tyto  organizace zabezpečují. To  znamená, 

že  v blízkém čase  můžeme očekávat ostřejší a intenzivnější selekci neziskových organizací na 

ty,  které  přežijí, a ty,  které  budou muset zaniknout. Chování představitelů státu  a neziskových  organizací může charakter této selekce zásadním způsobem ovlivnit.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist