načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Účetnictví 2018, učebnice pro SŠ a VOŠ -- Učebnice pro střední a vyšší odborné školy - Jitka Mrkosová

Účetnictví 2018, učebnice pro SŠ a VOŠ -- Učebnice pro střední a vyšší odborné školy
-15%
sleva

Kniha: Účetnictví 2018, učebnice pro SŠ a VOŠ -- Učebnice pro střední a vyšší odborné školy
Autor:

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2018? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se ... (celý popis)

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018-02-15
Počet stran: 312
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 312 stran
Vydání: 1. vydání
Vazba: brožovaná lepená
Doporučená novinka pro týden: 2018-08
ISBN: 9788026612230
EAN: 9788026612230
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2018? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2018. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. Naučíte se: * jak zpracovat účetní doklad * co jsou aktiva a pasiva * jakým způsobem sestavit rozvahu * k čemu slouží účty výsledkové * co je syntetická a analytická evidence * jak účtovat finanční a dlouhodobý majetek, zásoby, mzdy, daně atd. Publikace se řadí mezi moderní učebnice praktického účtování. Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením si rychle osvojíte metodiku účtování, kterou použijete ve své podnikatelské praxi. (učebnice pro SŠ a VOŠ)

Další popis

V učebnici máte k dispozici vše, co potřebujete znát o účetnictví, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2018. Problematika je vysvětlena od základních pojmů až po praktické účtování. Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu jednotlivých účtových tříd si rychle osvojíte nejen základy účtování. Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením získáte potřebné dovednosti pro vedení účetnictví v praxi.Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Účetnictví 2015, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2015, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Účetnictví 2017, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2017, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 212 Kč
Účetnictví 2014, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2014, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Účetnictví 2016, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2016, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Účetnictví 2013, učebnice pro SŠ a VOŠ Účetnictví 2013, učebnice pro SŠ a VOŠ
Mrkosová Jitka
Cena: 195 Kč
Zákazníci kupující knihu "Účetnictví 2018, učebnice pro SŠ a VOŠ -- Učebnice pro střední a vyšší odborné školy" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

33

KAPITOLA

4

Rozvaha

Funkce a obsah rozvahy

Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku,kapitálu a závazků v přehledné tabulce – rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších účetních výkazů,

který má předepsanou formu, a musí jej sestavovat všechny subjekty, které vedou účetnictví, tzn.

i rozpočtové a příspěvkové organizace, banky, pojišťovny, společenské organizace a církve.

Rozvahu můžeme definovat jako přehledné sestavení majetku podniku – aktiv a zdrojů jeho

krytí – pasiv, k určitému dni. Tento den nazýváme rozvahový den.

Aktiva i pasiva jsou v rozvaze uvedena v peněžním vyjádření. Výše aktiv nebo pasiv v peněžním

vyjádření se nazývá rozvahový stav.

Každé aktivum nebo pasivum uvedené v rozvaze slovním označením a peněžní částkouoznačujeme jako rozvahová položka.

Účetní jednotky sestavují rozvahu zpravidla na  konci účetního období. Jedná se o  řádnou rozvahu.

Během roku může dojít k sestavení rozvahy z různých mimořádných důvodů, např. při založení

podniku (zahajovací rozvaha), při zániku podniku, sloučení podniku s jiným (slučovací rozvaha),

rozsáhlé škodě na majetku apod. Jedná se o mimořádné rozvahy.

Časové období mezi dvěma rozvahami nazýváme v účetnictví účetním obdobím.

 Účetním obdobím rozumíme nepřetržitě po  sobě jdoucích dvanáct měsíců. Může to být

kalendářní rok nebo rok hospodářský, který začíná prvním dnem jiného měsíce než ledna

(např. od 1. dubna do 31. března následujícího roku). Subjekty, které chtějí používathospodářský rok, musí mít svolení finančního úřadu nebo ministerstva financí.

 Účetní období může být o tři měsíce delší při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před

koncem kalendářního roku nebo při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení

kalendářního roku (např. účetní jednotka ukončila svoji činnost k 28. únoru, účetní období

má čtrnáct měsíců).

Kapitola 4 Rozvaha

34

Schéma rozvahy

Aktiva Rozvaha k 1. 1. 201. Pasiva

1. Stálá aktiva

- dlouhodobý hmotný majetek

- dlouhodobý nehmotný majetek

- dlouhodobý fi nanční majetek

2. Oběžná aktiva

- zásoby

- bankovní účty

- peníze v pokladně

- pohledávky za odběratele

3. Ostatní aktiva

1. Vlastní zdroje

- základní kapitál

- fondy

- zisk

2. Cizí zdroje

- dlouhodobé úvěry

- krátkodobé úvěry

- dodavatelé

- zaměstnanci

- státní rozpočet

3. Ostatní pasiva AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM Příklad 1

Účetní jednotka měla k l. l. 201. následující stav majetku a zdrojů jeho krytí:

- základní kapitál 8 570 000,- - bankovní účty 1 500 000,-

- odběratelé 340 000,- - zaměstnanci 800 000,-

- pokladna 50 000,- - dlužné daně 400 000,-

- budovy 4 720 000,- - dlouhodobý fi nanční

majetek

500 000,-

- dodavatelé 650 000,- - rezervní fond 200 000,-

- stroje 6 400 000,- - dlouhodobý bank. úvěr 3 100 000,-

- soft ware 100 000,- - krátkodobý bank. úvěr 1 000 000,-

- zásoby 1 110 000,-


Kapitola 4Rozvaha

35

Řešení:

Aktiva Rozvaha k 1. 1. 201. Pasiva

1. Stálá aktiva

- budovy 4 720 000,-

- stroje 6 400 000,-

- soft ware 100 000,-

- dlouhodobý fi nanční majetek 500 000,-

2. Oběžná aktiva

- zásoby 1 110 000,-

- pokladna 50 000,-

- bankovní účty 1 500 000,-

- odběratelé 340 000,-

1. Vlastní zdroje

- základní kapitál 8 570 000,-

- rezervní fond 200 000,-

2. Cizí zdroje

- bank. úvěr dlouhodobý 3 100 000,-

- bank. úvěr krátkodobý 1 000 000,-

- zaměstnanci 800 000,-

- dodavatelé 650 000,-

- dlužné daně 400 000,- Celkem aktiva 14 720 000,- Celkem pasiva 14 720 000,-

Zahajovací rozvaha

Účetní jednotka zahájí svoji činnost ke dni zápisu do obchodního rejstříku. K tomuto dni sestavuje

zahajovací rozvahu.

Aktiva Zahajovací rozvaha Pasiva

Pokladna 40 000,-

Běžný účet 160 000,-

Základní kapitál 200 000,- Celkem aktiva 200 000,- Celkem pasiva 200 000,- Příklad 2

Sestavte zahajovací rozvahu společnosti s  ručením omezeným, která má tři společníky. Dohodli

se, že základní vklad 200 000 Kč splatí formou peněžních prostředků, a to první společník vloží

40 000 Kč v hotovosti a další dva po 80 000 Kč složí na běžný účet.

Řešení:

Otázky a cvičení

1. Co rozumíme rozvahou a jakou funkci má v účetnictví?

2. Jaké znáte druhy rozvah?

3. Co je rozvahová položka?


Kapitola 4 Rozvaha

36

4. Sestavte rozvahu podniku, který měl k 31. 12. následující stavy majetku a zdrojů krytí:

Základní kapitál 4 333 000,- Budovy 1 225 000,-

Pokladna 5 000,- Fond rezervní 234 000,-

Odběratelé 120 000,- Zaměstnanci 654 000,-

Dodavatelé 334 000,- Stroje 2 300 000,-

Materiál 522 000,- Zisk 364 000,-

Běžný účet 2 050 000,- Dlouhodob. nehmotný majetek 880 000,-

Dlouhodobý bank. úvěr 1 000 000,- Dlužné daně 183 000,-

5. Sestavte rozvahu akciové společnosti ABA, která vykazovala tento majetek a zdroje krytí:soft

ware 315 000 Kč, dodavatelé 675 425 Kč, zisk běžného roku 865 000 Kč, materiál 543 338 Kč,

pokladna 24 000 Kč, odběratelé 346 740 Kč, budovy 4 230 000 Kč, stroje 5 234 000 Kč,výrob

ky 560 000  Kč, nedokončená výroba 278 000  Kč, dlouhodobý bankovní úvěr 4 000 000  Kč,

rezervní fond 340 000  Kč, běžný účet 4 120 000  Kč, zaměstnanci 765 000  Kč, krátkodobý

bankovní úvěr 500 000 Kč. Vypočtěte výši základního kapitálu.

Typické změny rozvahových stavů

Činnosti, které účetní jednotka při podnikání uskutečňuje, označujeme jako hospodářské operace.

Jsou to například uzavírání kupních smluv, výplaty mezd, příkazy do  banky, výdej materiálu ze

skladu apod. Hospodářské operace jsou doloženy různými doklady (kupní smlouvy, pracovní

smlouvy). Ty hospodářské operace, které jsou doloženy účetními doklady, se stávají účetními

případy. Účetnictví zachycuje stav a pohyb majetku a zdrojů krytí, dochází k neustálým změnám

ve stavu a struktuře aktiv a pasiv v rozvaze.

Na  příkladu si ukážeme, jak se změní výchozí rozvaha po  čtyřech základních změnách ve  stavu

aktiv a pasiv, které mohou v účetnictví nastat.

Příklad 3

Podnik vykazoval k 1. 1. 201. tento majetek a zdroje krytí: (v tis. Kč)

Aktiva Rozvaha k 1. 1. 201. Pasiva

Dlouhodobý hmotný majetek 1 200,-

Materiál 540,-

Běžný účet 150,-

Pokladna 10,-

Odběratelé 100,-

Základní kapitál 1 600,-

Bankovní úvěry 250,-

Dodavatelé 150,-

AKTIVA celkem 2 000,- PASIVA celkem 2 000,-


Kapitola 4Rozvaha

37

Účetní případy

1. Dodavatel nám dodal materiál za Kč 275 000,-. Současně jsme dostali na tuto částku fakturu.

Tento účetní případ znamená, že dojde ke zvýšení stavu materiálu a zároveň se zvýší i naše

závazky vůči dodavatelům. Zvýšila se aktiva i pasiva. (Údaje v tabulkách jsou v tis. Kč).

+ A + P

Materiál na skladě + 275,- Dodavatelé + 275,-

Celkem + 275,- Celkem + 275,-

Aktiva Rozvaha po 1. účetním případu Pasiva

Dlouhodobý hmotný majetek 1 200,-

Materiál 815,-

Běžný účet 150,-

Pokladna 10,-

Odběratelé 100,-

Základní kapitál 1 600,-

Bankovní úvěry 250,-

Dodavatelé 425,-

AKTIVA celkem 2 275,- PASIVA celkem 2 275,-

2. Odběratel nám poukázal na  náš běžný účet na  úhradu naší pohledávky  Kč 60  000,- podle

výpisu z běžného účtu.

Po úhradě odběratele se naše pohledávky vůči němu sníží. Pohledávky jsou aktiva, dojde tedy

ke snížení aktiv. Zároveň nám ale přibudou peníze na našem účtu, které nám poukázalodbě

ratel. Víme, že běžný účet je také aktivum. Najednou došlo ke  snížení a  zároveň ke  zvýšení

aktiv, pasiv se tato změna vůbec nedotkla. Opět je zachována rovnováha rozvahových stavů.

− A

+ A

P žádná změna

Odběratelé − 60,-

Běžný účet + 60,-

Celkem žádná změna Celkem žádná změna

Aktiva Rozvaha po 2. účetním případu Pasiva

Dlouhodobý hmotný majetek 1 200,-

Materiál 815,-

Běžný účet 210,-

Pokladna 10,-

Odběratelé 40,-

Základní kapitál 1 600,-

Bankovní úvěry 250,-

Dodavatelé 425,-

AKTIVA celkem 2 275,- PASIVA celkem 2 275,-


Kapitola 4 Rozvaha

38

3. Splácíme dodavatelům část dluhu ve  výši 75  000  Kč z  našeho běžného účtu, podle výpisu

z běžného účtu.

Tímto účetním případem dojde ke  snížení závazků vůči našim dodavatelům. Závazky jsme

uhradili penězi, které máme na běžném účtu. Došlo tedy k úbytku aktiv, protože běžný účet

je aktivum, a zároveň k úbytku pasiv, protože dodavatelé jsou pasivum.

− A − P

Běžný účet − 75,- Dodavatelé − 75,-

Celkem − 75,- Celkem − 75,-

Aktiva Rozvaha po 3. účetním případu Pasiva

Dlouhodobý hmotný majetek 1 200,-

Materiál 815,-

Běžný účet 135,-

Pokladna 10,-

Odběratelé 40,-

Základní kapitál 1 600,-

Bankovní úvěry 250,-

Dodavatelé 350,-

AKTIVA celkem 2 200,- PASIVA celkem 2 200,-

4. Banka nám poskytla další provozní úvěr a podle výpisu z úvěrového účtu z něj zaplatilanašemu dodavateli Kč 50 000,-.

Po  třetím účetním případu zůstávají naše závazky vůči dodavatelům stále ještě vysoké.

Provedeme úhradu další dodavatelské faktury, ne však našimi peněžními prostředky, ale

zvýšíme si úvěr u  banky. Dojde tak ke  zvýšení dluhu vůči bance (zvýšení pasiv) a  zároveň

ke snížení dluhu vůči dodavatelům (snížení pasiv).

A žádná změna + P

− P

Bankovní úvěr + 50,-

Dodavatelé − 50,-

Celkem žádná změna Celkem žádná změna

Aktiva Rozvaha po 4. účetním případu Pasiva

Hmotný dlouhodobý majetek 1 200,-

Materiál 815,-

Běžný účet 135,-

Pokladna 10,-

Odběratelé 40,-

Základní kapitál 1 600,-

Bankovní úvěry 300,-

Dodavatelé 300,-

AKTIVA celkem 2 200,- PASIVA celkem 2 200,-

Kapitola 4Rozvaha

39

Na závěr si shrneme uvedené možnosti ve stavu aktiv a pasiv:

1. + A + P

2. + A

− A

3. − A − P

4. + P

− P

I když došlo ke změnám rozvahových stavů i změnám v součtech aktiv a pasiv, platí základní

zásada: rozvaha musí zůstat vyrovnána. Součty aktiv a pasiv se musí rovnat.

Úlohy

1. Podnik měl k 1. 1. tento stav aktiv a pasiv:

Bankovní účty 550 000,-

Dlouhodobý majetek 1235 000,-

Dodavatelé 330 000,-

Odběratelé 180 000,-

Peníze v pokladně 25 000,-

Materiál 200 000,-

Zaměstnanci 230 000,-

Sestavte rozvahu, určete výši základního kapitálu a zaznamenejte v rozvaze tyto změny:

1. Odběratel poukázal na náš bankovní )čet 150 000,-

2. Zaplatili jsme dodavatelům část dluhu z běžného účtu 180 000,-

3. Do pokladny jsme vybrali z banky na mzdy 230 000,-

4. Zaměstnancům jsme vyplatili mzdy 230 000,-

5. Nakoupili jsme materiál od dodavatelů a převzali na sklad 60 000,-

2. Určete, kterých rozvahových stavů se dotknou tyto účetní případy:

 nákup materiálu za hotové a jeho převzetí na sklad;

 úhrada pohledávky odběratelem na náš bankovní účet;

 dodavateli jsme uhradili dluh z bankovního úvěru;

 faktura od dodavatele za stroj, který jsme převzali do používání;

 nakoupili jsme počítač v hotovosti;

 vybrali jsme do pokladny peníze z bankovního účtu;

 splatili jsme část úvěru z bankovního účtu;

 splatili jsme část dluhu dodavatelům z bankovního účtu;

 přišla faktura od dodavatele za materiál, který jsme převzali na sklad.

Rozpis rozvahy do účtů

Při velkém počtu hospodářských operací nelze po  každém účetním případu měnit rozvahu.

Rozvaha umožňuje vykazovat stav majetku a zdrojů krytí k určitému dni, ale neumožňujesledování ekonomických jevů a procesů v pohybu tak, jak vznikají a neustále se mění.


Kapitola 4 Rozvaha

40

Proto pro každé aktivum a  pasivum zakládáme samostatnou přehlednou tabulku, která vznikne

rozpisem rozvahy. Této tabulce říkáme účet. V  praxi představuje účet skutečně tabulku, kterou

bychom mohli znázornit např. následovně:

Název účtu: Dodavatelé

Pol. Doklad Datum Text MD D Zůstatek

MD D

1.

2.

3.

4.

Fa 18

Výpis 1

Fa 19

1. 1.

7. 1.

8. 1.

9. 1.

Poč. stav

Nákup mat.

Úhrada

Nákup

plynu

55 000

35 000

80 000

180 000

215 000

160 000

240 000

Účet a jeho podstata

Účet je tedy tabulka, která má dvě strany. Pro školní účely budeme používat jednodušší tabulku

ve formě písmena T.

Název účtu

Strana: Má dáti (MD)

Levá

Dlužnická

Debetní

Zápisy na vrub

Strana: Dal (D)

Pravá

Vě ř i t e l s k á

Kreditní

Zápisy ve prospěch

Už víme, že podnik při svém hospodaření sleduje stav a pohyb majetku, tj. aktiv, a zdrojů krytí, tj.

pasiv. Rozpisem levé strany rozvahy do účtů nám vzniknou účty aktivní (majetkové) a rozpisem

pravé strany účty pasivní (účty zdrojů krytí). Na  každém účtu zachycujeme počáteční stav, pří

růstky a úbytky a stav konečný.

Kromě těchto účtů používáme ještě účty výsledkové a  podrozvahové, se kterými se seznámíme

později.

Účty aktiv

Počáteční stav (možno používat i výraz počáteční zůstatek) aktivního účtu zapisujeme na levou

stranu, tj. stranu Má dáti, protože aktivum je v rozvaze také na levé straně.

Přírůstky zaznamenáváme na stranu Má dáti.

Úbytky zaznamenáváme na stranu Dal.

Konečný stav je na stejné straně jako stav počáteční, na straně Má dáti.


Kapitola 4Rozvaha

41

Schéma účtu aktiv

Má dáti Název účtu Dal

Počáteční stav

+ Přírůstky

Konečný stav

- Úbytky

Účty pasiv

Počáteční stav zapisujeme na stranu Dal, protože i v rozvaze jsou zdroje krytí na straně pravé.

Přírůstky zaznamenáváme na stranu Dal.

Úbytky na stranu Má dáti.

Konečný stav je na stejné straně jako stav počáteční, na straně Dal.

Schéma účtu pasiv

Má dáti Název účtu Dal

- Úbytky

Počáteční stav

+ Přírůstky

Konečný stav

Účtování na účtech aktiv a pasiv

Příklad 4 Účetní jednotka vykazuje v rozvaze k 1. 1. stav peněz v hotovosti Kč 20 000,-.

1. 2. 1. Vybíráme z pokladny Kč 500,- na drobný nákup materiálu.

2. 3. 1. Přijímáme Kč 10 000,- od našeho zákazníka za služby.

3. 5. 1. Přijímáme do pokladny Kč 50 000,- na výplatu mezd.

4. 6. 1. Výplata mezd Kč 50 000,-.

Řešení

Pokladna

PS 20 000,-

2. příjem do pokladny 10 000,-

3. příjem do pokladny 50 000,-

1. nákup materiálu 500,-

4. výplata mezd 50 000,-

KS 29 500,- Účet Pokladna je aktivním účtem a sleduje stav peněz v hotovosti. PS aktivního účtu jsme zaznamenali na stranu MD. Příjem peněz do pokladny znamená přírůstek aktiv a  přírůstky aktivního účtu zapisujeme na  stranu levou. Úbytky aktivního účtu účtujeme na stranu Dal.

Kapitola 4 Rozvaha

42

Příklad 5 Účetní jednotka vykazuje k 1. 1. stav svých závazků vůči dodavatelům ve výši Kč 50 000,-.

1. 2. 1. Uhradili jsme dodavatelům Kč 8 000,-.

2. 3. 1. Došla faktura za materiál Kč 15 000,-.

3. 4. 1. Došla faktura za energii Kč 40 000,-.

4. 4. l. Provedli jsme úhradu Kč 12 000,-.

5. 5. 1. Provedli jsme úhradu Kč 4 000,-.

Řešení

Dodavatelé

1. Úhrada 8 000,-

4. Úhrada 12 000,-

5. Úhrada 4 000,-

PS 50 000

2. Faktura přijatá 15 000,-

3. Faktura přijatá 40 000,-

KS 81 000,-

Účet Dodavatelé je pasivním účtem a zaznamenáváme na něm stav a pohyb našich závazků vůči

dodavatelům, které vyplývají z nákupu různého druhu majetku nebo služeb.

Protože Dodavatele uvádíme v rozvaze na pravé straně bilance, zaúčtovali jsme počáteční stav také

na pravou stranu, tj. na stranu Dal. Všechny přírůstky pasivního účtu jsou zaznamenány na straně

Dal. Faktury přijaté znamenají zvýšení našeho závazku (úhrada bude provedena později). Naopak

úhradou faktury se naše dluhy vůči dodavatelům sníží.

Obraty a zůstatky na účtech

Během účetního období účtujeme peněžní částky na  stranu MD nebo Dal účtů. Součet těchto

peněžních částek, které jsme účtovali během účetního období bez počátečního stavu, nazýváme

obrat. Součty částek na straně Má dáti představují obrat strany MD, součet částek na straně D je

obratem strany Dal.

Koncem účetního období vypočítáváme konečné zůstatky (konečný stav) na účtech.

Konečný stav aktivního účtu = Počáteční stav + obrat strany MD - obrat strany Dal.

Konečný stav pasivního účtu = Počáteční stav + obrat strany Dal - obrat strany MD.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist