načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha + CD: Účetnictví 2009 - Renata Židlická; Jiří Strouhal; Bohuslava Knapová

Účetnictví 2009
-14%
sleva

Kniha + CD: Účetnictví 2009
Autor: ; ;

Titul Účetnictví – velká kniha příkladů již není jistě nutné našim čtenářům příliš představovat. Kromě samotného účtování se i tentokrát z publikace dozvíte novinky v ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: BIZBOOKS
Médium: Kniha + CD
Rok vydání: 2009-04-07
Počet stran: 656
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 659 stran : ilustrace , formuláře
Vydání: Vyd. 1.
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788025124253
EAN: 9788025124253
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Titul Účetnictví – velká kniha příkladů již není jistě nutné našim čtenářům příliš představovat. Kromě samotného účtování se i tentokrát z publikace dozvíte novinky v českém účetnictví 2009, hlavní rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS. Tentokrát vám navíc přináší kapitolu věnovanou manažerskému účetnictví – kniha se tak rozrostla o dalších 150 stran. Překvapením nebude ani přiložené CD, na kterém najdete vzory formulářů a výkazů, stejně jako aktuální související legislativu. Co je nového v českém účetnictví 2009? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS? Přecenili jsme správně dluhopis? Máme v příloze k účetním výkazům všechny podstatné informace? Odpověď na tyto a spoustu dalších otázek můžete najít v publikaci, kterou držíte právě teď v ruce. Je určena nejen účetním odborníků a studentům účetnictví, ale i těm, kteří chtějí – pohledem do účetních výkazů – porozumět finanční situaci podniku a udělat si obrázek o jeho možném budoucím vývoji. O autorech: Ing. Renata Židlická V roce 2004 ukončila obhajobou diplomové práce na téma Vztah interního a externího auditu inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Během studií působila jako účetní, asistentka auditora a pedagožka. V současné době se věnuje účetní praxi a odbornému vzdělávání v této oblasti. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Absolvoval v roce 2003 VŠE v Praze. O dva roky později zdárně obhájil disertační práci na téma Opce ve finančních a účetních souvislostech. V současnosti působí na VŠE na katedře finančního účetnictví a auditingu. Kromě toho se věnuje profesi analytika v oblasti účetnictví a financí a lektorské činnosti. Je autorem více než desítky článků v zahraničních vědeckých časopisech (mj. Velká Británie, Austrálie, USA, Brazílie), jakož i odborných publikací v oblasti finančního řízení a účetnictví. Je znám nejen svou bohatou celosvětovou přednáškovou činností v rámci mezinárodních vědeckých konferencí, ale i členstvím v edičních radách vědeckých časopisů v Jižní Africe, USA a Austrálii. V rámci systému certifikace účetní profese v ČR dosáhl stupně účetní expert. Od roku 2007 působí jako člen výboru Komory certifikovaných účetních a dále jako člen Komitétu pro vzdělávání a certifikaci účetních. V současnosti je rovněž řešitelem projektu Grantové agentury ČR Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice. Je držitelem osvědčení ACCA pro školitele IFRS a členem EAA. Ing. Bohuslava Knapová, CSc. Působí v současnosti na katedře manažerského účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se na problematiku manažerského účetnictví a controllingu. Je autorkou mnoha odborných článků především z oblasti informační podpory měření a řízení výkonnosti a příspěvků publikovaných ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí. Byla řešitelkou grantového projektu Grantové agentury České republiky Účelové členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria ekonomického subjektu (2004–2006) a projektu Fondu rozvoje vysokých škol Výsledkové kritérium výkonnosti podnikatelského subjektu pro externí uživatele a pro manažerské řízení (2006). Podílí se na výzkumném záměru Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (2005–2011). (velká kniha příkladů)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Účetnictví 2010 Účetnictví 2010
Knapová Bohuslava, Židlická Renata, Cardová Zdenka, Strouhal Jiří
Cena: 484 Kč
Účetnictví 2011 Účetnictví 2011
Knapová Bohuslava, Židlická Renata, Cardová Zdenka, Strouhal Jiří
Cena: 509 Kč
Profesor Čeněk Strouhal Profesor Čeněk Strouhal
Strouhal Evžen
Cena: 414 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

V rámci této kapitoly se zaměříme na časovou hodnotu peněz (a to včetně oceňování cenných

papírů), která se prolíná celým investičním rozhodováním, dále na fi nanční analýzu(vycházející z účetní závěrky) a v neposlední řadě budeme věnovat pozornost úlohám o budoucí

kapacitě, které v sobě zahrnují jednak dlouhodobé fi nanční plánování, jednak i metodyhodnocení efektivnosti investičních projektů.

4.1. Finančně-matematické repetitorium

Na úvod zmiňme základní teze, z kterých budeme v následujícím textu vycházet. Každý

racionálně uvažující investor by raději disponoval určitým obnosem peněžních prostředků

(např. 1 mil. EUR) již dnes, spíše než se stejnou sumou někdy v časovém okamžiku vbudoucnosti. Jednak je to dáno nejistotou, kolik si za onu částku právě v daném budoucím okamžiku

bude schopen pořídit majetku, a dále faktem, že onen zmiňovaný jeden milion může uložit

buď do banky, nebo jej vhodně investovat (kupříkladu do cenných papírů, nemovitostí, zlata,

obrazů).

V rámci výpočtů budeme využívat různé typy úrokových sazeb. Rozlišujeme následující typy

úrokových sazeb:

Zkratka Latinsky

roční p.a. per annum

pololetní p.s. per semestre

čtvrtletní p.q. per quartale

měsíční p.m. per mensum

denní p.d. per diem Využití účetních dat pro finanční řízení

KAPITOLA

4

465


466

Platí přitom:

..365..12..4..2.. dpmpqpspap ⋅=⋅=⋅=⋅=

1

Dále rozlišujeme nominální úrokovou sazbu od sazby reálné, kdy první z nich abstrahuje

od vlivu infl ace. Je přitom zřejmé, že v případě infl ačního prostředí je do výše nominální

úrokové sazby výše infl ace zakomponována.

π

πi

i

R

+

=

1

kde

π ... míra infl ace

i

R

... reálná úroková sazba

i ... nominální úroková sazba

Vzhledem k tomu, že úroky podléhají zdanění, je vhodné při investičních propočtechnevy

cházet z hrubé výše úrokových sazeb (v zásadě se jedná o nominální úrokové sazby), ale

z úrokových sazeb, jež v sobě zohledňují dopady zdanění. Takové úrokové sazbě říkáme čistá

úroková sazba.

()tii

N

−⋅= 1

,

kde

i

N

... čistá úroková míra

t ... sazba daně z úrokových plateb

Jak bylo naznačeno v úvodu této kapitoly, rozlišujeme mezi roční, pololetní, čtvrtletní,

měsíční a denní úrokovou sazbou. Jinou záležitostí je frekvence připisování úroku, tedy to, že

banka může svým klientům připisovat úroky ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně či každý

den. K porovnání výhodnosti jednotlivých variant skládání úroků slouží propočet přesefek

tivní úrokovou sazbu, která dané alternativy převádí na úrokovou míru s ročním skládáním

úroků:

11 −⎟

+=

m

E

m

i

i

kde:

i

E

... efektivní úroková sazba

m ... četnost skládání úroků

V případě, že jsou úroky skládány v průběhu úrokového období spojitě

2

, potom vypočítáme

efektivní úrokovou sazbu s použitím limitního počtu následujícím způsobem:

1

Místo převodu 365 p.d. lze rovněž použít 360 p.d.

2

Úroky jsou připisovány neustále.

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


467

111lim11 −=−⎟

+=−⎟

+=

∞→

i

m

m

m

E

e

m

i

m

i

i

kde:

e ... Eulerovo číslo

3

Příklad 4.1

Jste fi nančním manažerem fi rmy DELTA. Banka BETA nabízí vaší fi rmě při zakládánínové

ho účtu následující alternativy. Které variantě byste dal přednost?

Typ účtu Úrok Skládání

A 10,0 % p.a. roční

B 9,9 % p.a. pololetní

C 9,8 % p.a. čtvrtletní

D 9,7 % p.a. měsíční

E 9,6 % p.a. denní

1 – typ účtu A (10 % p.a. ročně)

%101000,01

1

1,0

111

1

≈=−⎟

+=−⎟

+=

m

E

m

i

i

2 – typ účtu B (9,9 % p.a., pololetní skládání)

%15,101015,01

2

099,0

111

2

≈=−⎟

+=−⎟

+=

m

E

m

i

i

3 – typ účtu C (9,8 % p.a., čtvrtletní skládání)

%17,101017,01

4

098,0

111

4

≈=−⎟

+=−⎟

+=

m

E

m

i

i

4 – typ účtu D (9,7 % p.a., měsíční skládání)

%14,101014,01

12

097,0

111

12

≈=−⎟

+=−⎟

+=

m

E

m

i

i

3

e = 2,71828182845905

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


468

5 – typ účtu E (9,6 % p.a., denní skládání – konvence 360 dní)

%07,101007,01

360

096,0

111

360

≈=−⎟

+=−⎟

+=

m

E

m

i

i

Z provedených propočtů se jeví jako nejvýhodnější účet typu C.

Příklad 4.2

Firma MIKRO má u vaší banky ABC založen účet, který jí nese úrok 10 % p.a., a úroky jsou

skládány pololetně. Ředitel společnosti MIKRO se dozvěděl, že bývá výhodnější, když jsou

úroky skládány v kratších intervalech, a proto by byl rád, aby jeho společnosti byly úroky

skládány na denní bázi. Jakou výši úrokové sazby p.a. mu nabídnete, chcete-li zachovatstá

vající podmínky?

1 – výpočet efektivní úrokové sazby stávajícího účtu

%25,101025,01

2

1,0

111

2

≈=−⎟

+=−⎟

+=

m

E

m

i

i

2 – výpočet úrokové sazby nového typu účtu

()

%76,90976,0

11025,1360

360

11025,1

1

360

11025,0

11

360

360

360

≈=

=−⋅

+=

+=

+=

i

i

i

i

m

i

i

m

E

Firmě MIKRO nabídne banka ABC účet s denním skládáním úroků a úrokovým výnosem

9,76 % p.a.

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


469

4.1.1. Časová hodnota peněz

BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA JEDNORÁZOVÉHO VKLADU

Budoucí hodnota peněz nám stanovuje, kolik budeme mít k dispozici peněžníchprostřed

ků za určité časové období a při předem stanovené míře výnosnosti, pakliže dnes uložíme

určitou částku.

n

iPVFV )1( +=

kde:

FV

... hodnota peněz v okamžiku n (v budoucnosti)

PV

... hodnota peněz v současnosti

i ... požadovaný výnos (úroková sazba)

n ... počet období (v letech)

Poznámka: Výraz

n

i)1( +

je znám pod pojmem úročitel.

V případě, že se bude jednat o jiné než roční skládání úroků, potom bude mít výraz provýpo

čet budoucí hodnoty peněz následující podobu:

mn

m

i

PVFV ⎟

+= 1

kde:

m ... četnost skládání úroků

Příklad 4.3

Na paní Janu se usmálo štěstí. Ve sportce vyhrála výhru větší než obvykle, a to jackpot ve výši

75 000 000 Kč. Inu neváhala a svěřila své peníze bance. Banka DELTA šťastné výherkyni

nabídla jako většině svých prestižních klientů účet, který ponese paní Janě 9 % p.a. Kolik

bude mít výherkyně na účtu za 10 let?

Paní Jana stále váhá mezi ročním a čtvrtletním skládáním úroků. O kolik je pro našivýher

kyni výhodnější čtvrtletní skládání?

1 – roční skládání úroků

KčiPVFV

n

276552177)09,01( 000 000 75)1(

10

=+=+=

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


470

2 – čtvrtletní skládání úroků

m

i

PVFV

mn

172639182

4

0,09

1 000 000 751

104

=⎟

+=⎟

+=

3 – komparace

Kčrozdíl 8960865276 552 177172 639 182 =−=

V případě, že by se paní Jana rozhodla pro účet s ročním skládání úroků, bude mít po deseti

letech na účtu 177 552 276 Kč. Pakliže by ovšem dala přednost účtu se čtvrtletním skládáním

úroků, potom bude mít na svém účtu o 5 086 896 Kč více, tedy 182 639 172 Kč – a to už se

vyplatí!

Současná hodnota peněz nám stanovuje, kolik bychom museli dnes uložit peněžníchpro

středků, abychom za určité časové období a při stanovené míře výnosnosti měli k dispozici

požadovaný obnos.

n

i

FV

PV

)1( +

=

Poznámka: Výraz

n

i)1(

1

+

je znám pod pojmem odúročitel.

V případě, že se bude jednat o jiné než roční skládání úroků, potom bude mít výraz provýpo

čet budoucí hodnoty peněz následující podobu:

mn

m

i

FV

PV

+

=

1

Příklad 4.4

Pan Láďa slaví dnes své 45. narozeniny. Jak trefně říká, mládí v nenávratnu, do důchodu

daleko. Uvědomuje si, že je třeba myslet na zadní vrátka, dokud disponuje poměrně velkým

množstvím volných peněžních prostředků. Usmyslel si, že chce mít v den odchodu dodůcho

du (tj. za dvacet let) na účtu 5 000 000 Kč (na „nutné vedlejší výdaje“). Kolik musí dnes uložit

do banky, která mu nabízí účet s úrokovým výnosem 5 % p.a.

a) s ročním skládáním úroků,

b) s měsíčním skládáním úroků?

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


471

1 – roční skládání úroků

i

FV

PV

n

4478841

)05,01(

000 000 5

)1(

20

=

+

=

+

=

2 – měsíční skládání úroků

m

i

FV

PV

mn

2228431

12

05,0

1

000 000 5

1

2012

=

+

=

+

=

3 – komparace

Kčrozdíl 22541222 843 1447 884 1 =−=

V případě, že se rozhodne pro účet s ročním skládáním úroků, potom je třeba, aby dnes pan

Láďa na účet složil 1 884 447 Kč, v případě využití účtu s měsíčním skládáním úroků postačí,

aby složil dnes u banky o 41 225 Kč méně, tj. 1 843 222 Kč.

BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA ANUITY

V předchozí pasáži text pojednával o budoucí či současné hodnotě jednorázového vkla

du. V další části uvažujme možnost pravidelně se opakujících budoucích plateb (tzv. anuit)

ve stále stejné výši.

Budoucí hodnotu pravidelných anuitních plateb při dané míře výnosu lze vypočítatdosa

zením do následujícího vzorce:

i

i

AFV

n

1)1( −+

=

kde:

FV ... budoucí hodnota anuitních plateb

A ... anuitní platba

i

i

n

1)1( −+

... střadatel

Střadatel tak vyjadřuje výnos z pravidelných plateb k určitému časovému okamžiku vbudouc

nosti.

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


472

Příklad 4.5

Vzpomeňme naši výherkyni paní Janu. Je to dáma, která má neuvěřitelné štěstí. Po legen

dární výhře jackpotu sportky se na ni opět usmálo štěstí a nyní vyhrála v rentierské soutěži.

Pravda, tentokrát již tolik štěstí neměla, nicméně jí bude koncem každého roku připisována

po dobu 10 let pravidelná renta ve výši 180 000 Kč. Jakou částkou bude paní Jana disponovat

za 10 let, pakliže je účet, na nějž jí bude renta zasílána, úročen 10 % p.a.?

i

i

AFV

n

7368682

1,0

1)1,01(

000 180

1)1(

10

=

−+

=

−+

=

Paní Jana bude disponovat částkou 2 868 736 Kč.

V případě, že podnik potřebuje zjistit, kolik musí průběžně ukládat (eventuálně rozdělovat

například ze zisku), aby v budoucnu disponoval určitou hodnotou, potom použijenásledu

jící výraz, který je reformulací vzorce pro výpočet budoucí hodnoty anuitních plateb, jeho

převrácenou hodnotou:

1)1( −+

=

n

i

i

FVA

kde

1)1( −+

n

i

i

... fondovatel

Příklad 4.6

Vzpomeňme pana Láďu, jenž by rád zinkasoval v okamžiku dne svého odchodu do důchodu

drobný obnos ve výši 5 000 000 Kč. Kolik by pan Láďa musel ukládat koncem každého roku,

aby měl po oněch dříve zmiňovaných dvaceti letech na účtu, jenž je úročen 5 % p.a., svou

vytouženou částku?

i

i

FVA

n

213151

1)05,01(

05,0

0000005

1)1(

20

=

−+

=

−+

=

K získání vytoužené sumy stačí panu Láďovi jediné – koncem každého roku ukládat po dobu

dvaceti let na svůj účet částku 151 213 Kč.

Současná hodnota anuitních plateb vyjadřuje, jakou částku je třeba dnes investovat (uložit),

abychom po určitý časový úsek inkasovali pravidelnou anuitní platbu při dané míře výnosu.

Využití účetních dat pro fi nanční řízení


473

n

n

ii

i

APV

)1(

1)1(

+

−+

=

n

n

ii

i

)1(

1)1(

+

−+

... zásobitel

Poznámka: V literatuře se lze setkat i s následujícím tvarem výrazu zásobitel:

i

i

n−

+− )1(1

Důkaz rovnosti obou výrazů:

i

i

i

i

i

i

i

ii

i

nnn

n

n

n −

+−

=

+

=

+

−+

=

+

−+ )1(1)1(

1

1

)1(

1)1(

)1(

1)1(

Příklad 4.7

Rodina Šťastných má svůj šťastný den. Jejich dcera Jaruška byla přijata na vysokou školu.

Kolik musí šťastní Šťastní nyní uložit na účet do banky s ročním úrokem 6 % p.a., aby jejich

ratolest mohla dostávat po dobu pěti let svého studia ročně částku 120 000 Kč?

Jaruška by raději své peníze měla k dispozici vždy již na začátku školního roku spíše než

na jeho konci. Srovnejte obě varianty.

Varianta A – Jaruška bude dostávat 120 000 Kč vždy až na konci roku

i

i

A

ii

i

APV

n

n

n

484505

06,0

)06,01(1

000120

)1(1

)1(

1)1(

5

=

+−

=

+−

=

+

−+

=

−−

V případě, že bude Jaruška dostávat peníze vždy až na konci školního roku, potom postačí,

aby rodina Šťastných pro studijní účely slečny Jarušky uložila na účet 505 484 Kč.

Varianta B – Jaruška bude dostávat 120 000 Kč vždy již na počátku školního roku

KčPV 813535)06,01(484505 =+=

V případě, že by Šťastní chtěli své dceři dopřát peníze již na počátku školního roku, museli by

na účet uložit o 30 329 Kč více, tj. 535 813 Kč.

Využití účetních dat pro fi nanční řízení
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist