načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Účetní případy pro praxi 2020 – Vladimír Hruška

Účetní případy pro praxi 2020

Elektronická kniha: Účetní případy pro praxi 2020
Autor: Vladimír Hruška

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. – – Čtenáři se nabízí ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2020
Počet stran: 232
Rozměr: 24 cm
Úprava: svazků
Skupina třídění: Účetnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-1033-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin.

Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vladimír Hruška - další tituly autora:
 (e-book)
Účetní případy pro podnikatele 2016 Účetní případy pro podnikatele 2016
 (e-book)
Účetní případy pro praxi 2017 Účetní případy pro praxi 2017
 (e-book)
Účetní případy pro praxi 2018 Účetní případy pro praxi 2018
Účetní případy pro praxi 2019 Účetní případy pro praxi 2019
Daně, účetnictví, vzory a případy 10-11/2020 Daně, účetnictví, vzory a případy 10-11/2020
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ÚČETNÍ

PŘÍPADY

pro PRAXI

2020

Vladimír Hruška

PODLE ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ

PLATNÝCH PRO ROK 2020

účtový rozvrh pro podnikatelské

subjekty

struktura účetních výkazů

praktické řazení případů podle

účtových skupin

řešení v přehledných tabulkách

názorné znázornění pomocí „téček“

ÚČETNÍ PŘÍPADY

pro praxi 2020Grada Publishing

ÚČETNÍ

PŘÍPADY

pro praxi

2020

Vladimír Hruška


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Edice Účetnictví a daně Ing. Vladimír Hruška Účetní případy pro praxi 2020 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 www.grada.cz jako svou 7 549. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí Sazba Jan Šístek Odborná redaktorka: Ing. Michaela Průšová Počet stran 232 Páté vydání, Praha 2020 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice © GRADA Publishing, a.s., 2020 ISBN 978-80-271-1460-3 (pdf) ISBN 978-80-271-1033-9 (print) Obsah Předmluva .............................................................. 7

1. Aktuální změny ....................................................... 8

1.1 Vybrané legislativní změny .......................................... 8

1.2 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ......... 13

1.3 Informace GFŘ ................................................... 13

1.4 Interpretace NÚR ................................................. 14

2. Další důležité informace .............................................. 16

2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu ......................... 16

2.2 Účetní závěrka ................................................... 17

3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek ................................... 24

3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek ..................... 24

3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ............. 27

3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný ........... 34

3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek .. 36

3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ............ 37

3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek ...................... 37

3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ....... 40

3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ......... 41

3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku ........... 54

4. Účtová třída 1 – zásoby ............................................... 55

4.1 Účtová skupina 11 – Materiál ....................................... 55

4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti ............................ 64

4.3 Účtová skupina 13 – Zboží ......................................... 77

4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby ....................... 84

4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám ....................... 86

5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky .......... 88

5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně ..................... 88

5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech ....................... 91

5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry ................................ 96

5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci ..................... 97

5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek ....................... 98

5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty ..................... 115

5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku .. 116 6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy ...................................... 117

6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) .............. 117

6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) ........................... 120

6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi .............. 123

6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací .......................... 127

6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky ........................ 129

6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům ......................... 130

6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky ........................ 132

6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv ...................... 132

6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům

a vnitřní zúčtování ............................................... 155

7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky ................... 157

7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy ................. 157

7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření ..... 159

7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření ........................... 163

7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy ...................................... 164

7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím .......... 166

7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky ............................ 166

7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka ............. 174

7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel .......................... 178

8. Účtová třída 5 – náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy ............................ 180

8.2 Účtová skupina 51 – Služby ........................................ 182

8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady ................................. 186

8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky ................................ 187

8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady ........................... 188

8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období

a opravné položky v provozní oblasti ................................ 191

8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady ............................... 193

8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti ........ 194

8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ......... 195

8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň

z příjmů ....................................................... 196

9. Účtová třída 6 – výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží .................... 198

9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy ............................ 201

9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy ................................ 202

9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty ................................. 203

10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty ......................... 204

10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků

a ztrát ......................................................... 204

Přílohy ............................................................... 209

Směrná účtová osnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Návrh účtového rozvrhu ............................................... 212

Rozvaha v plném rozsahu ............................................. 220

Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ...................... 225

Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ...................... 227

Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění .................... 228

Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění ................ 230

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění ...................... 231

Literatura ............................................................. 232


Předmluva 7

Předmluva

Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu v členění podle jed

notlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny navrhované syntetické

účty a názorné účetní případy, popřípadě jejich nejčastější souvztažné operace, které mohou

být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně řeší při

své nelehké práci. V publikaci je navržen vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou

konkrétní příklady řešeny. Kniha reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost od

roku 2020. Příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek, vybrané účetní příklady jsou

pro větší názornost zobrazeny i pomocí „téček“. Kniha pomůže nejen účetním praktikům, ale

i studentům a ostatní odborné veřejnosti. Mnohé z uvedených příkladů již v praxi posloužily

pro praktické využití či školní a lektorské potřeby.

Při sestavování příkladů jsem stál před problémem, ke které účtové skupině daný příklad

přiřadit. Nakonec rozhodovala úvaha o logickém zařazení, množství syntetických účtů použi

tých při daných účetních operacích (syntetické účty vztahující se k dané účtové skupině jsou

uvedeny se zvýrazněným podkladem) či racionální zařazení k podobným příkladům. V případě

potřeby se podívejte „na druhou souvztažnou stranu.“ Věřím, že laskavý čtenář vždy dokáže

nalézt tu konkrétní problematiku, kterou hledá.

Pokud budete mít pocit, že někde není něco v pořádku či že v některých oblastech postupujete

odlišně, rád budu naslouchat těmto připomínkám. Respekt k naší nejednoduché profesi, neu

stálé vzdělávání se, objevování stále nových a „překvapivě jednoduchých“ řešení či uvědomění

si vlastních přehmatů a pochybení patří neodmyslitelně k našemu oboru a každodennímu

nezbytnému rituálu. V případě potřeby velice rád vyslechnu a zapracuji zkušenosti a postupy

čtenářů do aktualizovaných publikací, které by mohly i v budoucnu být nápomocny velkému

okruhu uživatelů. Obracejte se, prosím, se svými připomínkami na adresu hruska.vl@tiscali.cz.

Děkuji.

Autor


Účetní případy pro praxi 20208

1. Aktuální změny Jak jsme (bohužel) již zvyklí, ke schválení daňového balíčku 2020 došlo opět na poslední chvíli (zveřejněno ve Sbírce zákonů 31. 12. 2019!). Na druhou stranu nebyly do českých zákonů schváleny všechny implementující předpisy EU. Shrňme si nejdůležitější informace k tomuto problému. 1.1 Vybrané legislativní změny Daňový balíček 2020 byl schválen jako zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Tento daňový balíček novelizuje zákony: • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o dani z nemovitých věcí“), • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o daních z příjmů“), • zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o rezervách“), • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o spotřebních daních“), • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o správních poplatcích“), • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o dani z hazardních her“). Uveďme nejvýznamnější změny z tohoto zákona, které mohou mít dopad na podnikatelské účetní jednotky ve vazbě na příklady řešené v této publikaci. Zákon o dani z nemovitých věcí • Zpřesnění právní úpravy týkající se pozemků, na nichž se nacházejí v ustanovení vyjme

nované vybrané ekologicky významné prvky, a jejich přesnější navázání na evidenci eko

logicky významných prvků, pokud jde o prvky, které v této evidenci jsou vedeny. Osvobo

zeny tak budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady,

které budou vedeny v této evidenci, a dále bez ohledu na tuto evidenci budou osvobozeny

příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích

ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání. Zákon o daních z příjmů • Od daně právnických osob je osvobozen příjem v podobě ceny z účtenkové loterie podle

zákona upravujícího evidenci tržeb, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč. • Zrušení výjimky ze zdanění úrokových příjmů plynoucích z korunových dluhopisů emi

tovaných před 1. lednem 2013. • Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o úbytek rezerv v pojiš

ťovnictví podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů. • Přírůstek a úbytek rezerv v pojišťovnictví jsou nově definovány v § 6 odst. 5 a 6 zákona

o rezervách a vždy se jimi rozumí změna stavu těchto rezerv za zdaňovací období, resp.

období, za které se podává daňové přiznání. Smyslem těchto ustanovení je snižovat výsle

Aktuální změny 9

dek hospodaření o vytvořené rezervy v pojišťovnictví a zvyšovat jej o rezervy rušené,

stejně jako tomu bylo podle dosavadní právní úpravy u technických rezerv podle právních

předpisů upravujících účetnictví, je toho však dosahováno tak, že se veškerá tvorba a rušení

rezerv za zdaňovací období vyhodnotí na konci tohoto období porovnáním stavu rezerv

v pojišťovnictví na začátku tohoto období a na jeho konci a o zjištěnou hodnotu se upraví

základ daně. V případě, že se stav těchto rezerv sníží, zvyšuje se výsledek hospodaření. Zákon o rezervách • Změna v uznatelnosti technických rezerv v pojišťovnictví v základu daně poplatníka.

V základu daně nebudou uznatelné technické rezervy podle právních předpisů upravujících

účetnictví, ale technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví. Zákon o spotřebních daních • Zvýšení sazby spotřební daně z lihu, a to pro všechny vybrané výrobky této dani pod

léhající. Adekvátně je také navýšena sazba spotřební daně na líh obsažený v destilátech

z pěstitelského pálení. • Zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a to pro všechny tyto vybrané

výrobky. • Zvýšení sazby spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků. Zákon o správních poplatcích • Zvýšení správních poplatků za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do

katastru nemovitostí a za přijetí dalších listin Zákon o dani z hazardních her • Nově sazba daně z hazardních her činí: 35 % pro dílčí základ daně z loterií. Návrh novely zákona o DPH (sněmovní tisk 572) do konce roku 2019 neprošel legislativním schvalováním a nabytí účinnosti lze očekávat až v průběhu roku 2020. Nicméně z důvodu novelizace směrnice EU o DPH směrnicí Rady (EU) 2018/1910, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy (tzv. dočasné záplaty – quick fixes) a novelizace prováděcí nařízení k DPH nařízením 2018/1912, nám opět nastává situace, kdy bude nutné od 1. 1. 2020 řešit vztah českého zákona o DPH k předpisům EU. Dále v rámci přehledu legislativních změn je vhodné připomenout i daňový balíček 2019, který byl schválen v roce 2019, ale má dopady samozřejmě i pro rok 2020. Upozorněme heslovitě na vybrané novinky z tohoto balíčku, které by neměly uniknout naší pozornosti. Zákon o dani z příjmů • Ustanovení § 23e transponuje do právního řádu České republiky pravidlo směrnice ATAD

pro omezení uplatnitelnosti „úroků“ v základu daně z příjmů právnických osob. Jeho

podstatou je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými

výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze

do určitého stanového limitu. Tento limit je nastaven ve výši 30 % daňového zisku před

zdaněním, úroky, odpisy, resp. 80 mil. Kč. Pravidlo pro omezení daňové uznatelnosti nad

měrných výpůjčních výdajů se bude poprvé aplikovat u daňových přiznání k dani z příjmů

právnických osob za zdaňovací období hospodářského roku, počínajícího po 31. 3. 2019

a dále za zdaňovací období kalendářního roku 2020. • Pravidla pro uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje – nově je povinnost

zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání řádného daňového při

znání za zdaňovací období, za které poprvé poplatník vykáže nárok na uplatnění odpočtu.

Účetní případy pro praxi 202010

Nově je zavedena pro poplatníky povinnost formou oznámení (avíza) informovat správce

daně o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Podáním

oznámení tak bude nově stanoven přesný časový okamžik, od něhož si bude moci poplat

ník výdaje spojené s výzkumnou činností zahrnout do odpočtu. Dochází ke zjednodušení

vymezení osob odpovědných za projekt a z povinných náležitostí projektu bude zcela

vypuštěna povinnost označit místo jejich schválení. Změny je možné použít již u projektů

zahájených ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání,

která nebudou k 1. 4. 2019 ukončena. Zákon o dani z přidané hodnoty • Do zvláštního pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb,

služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb (digitální služby) pro osoby nepovinné

k dani (§ 10i odst. 3 až 5) se provádí změny, které představují pro osoby povinné k dani

poskytující tyto služby zjednodušení v podobě snížení administrativy, a to v důsledku

změny místa plnění u přeshraničních digitálních služeb poskytovaných osobám nepovin

ným k dani usazeným v EU. Novela zavádí roční limit 10 000 EUR (256 530 Kč). Při

poskytnutí služeb, u kterých nedojde k překročení stanoveného limitu, se místo plnění

stanoví podle sídla poskytovatele plnění. • Leasing – přenechání zboží k užití, pokud je ujednáno a ke dni uzavření smlouvy bude

zřejmé, že vlastnické právo k užívanému zboží bude za obvyklých okolností převedeno

na uživatele, se pro účely zákona o DPH považuje za dodání zboží. • V souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/1065 se do zákona o DPH promítají změny, pokud

jde o zacházení s poukazy. V § 15 odst. 1 se vymezuje poukaz s cílem odlišit tento nástroj

(instrument) od platebních prostředků. Nová pravidla pro zacházení s poukazy se nevzta

hují na tzv. slevové kupóny, které opravňují jejich držitele k získání slevy z ceny nákupu,

avšak neposkytují právo takové zboží nebo takovou službu obdržet, a nejsou tudíž pro

účely daně z přidané hodnoty poukazem. V nově vloženém § 15a jsou stanovena základní

pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty v případě jednoúčelového poukazu a v §

15b v případě víceúčelového poukazu. • V případě služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (např. služby ostrahy,

úklidové, recepční a jiné podobné služby) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

okamžikem, kdy pronajímatel fakticky zjistí skutečnou výši částky, která je následně za

poskytnuté služby požadovaná [§ 21 odst. 4 písm. c)]. • U služeb poskytovaných dlouhodobě je pro uplatnění fikce pro uskutečnění zdanitelného

plnění nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, ve

kterém bylo poskytování předmětného plnění započato, v § 21 odst. 8 doplněna další

výjimka, na kterou se aplikace tohoto ustanovení nevztahuje, a to pro kalendářní rok,

v němž došlo k přijetí úplaty, ze které plátci vznikla povinnost přiznat daň. • Novela rozšiřuje povinnosti nepeněžité povahy ve vztahu k daňovým dokladům. Plátce je

povinen daňový doklad nejen vystavit, ale i vynaložit úsilí k tomu, aby se daňový doklad

dostal do dispozice příjemce plnění, tj. aby byl příjemci plnění doručen, a to ve lhůtě pro

vystavení daňového dokladu (§ 28 odst. 8). • Novelizovaná úprava obsažená v § 31b odst. 1, na rozdíl od současně platné právní úpravy,

umožňuje vystavit souhrnný daňový doklad i v případě jednoho zdanitelného plnění, pokud

jedna nebo více úplat (záloh) za toto zdanitelné plnění byla přijata před uskutečněním

tohoto plnění ve stejném kalendářním měsíci, ve kterém se plnění pro jednu osobu usku

tečnilo. I nadále se však možnost vystavit souhrnný daňový doklad nevztahuje na situace,

kdy plátce v jednom kalendářním měsíci přijme dvě nebo více úplat a k uskutečnění zda

nitelného plnění dojde až v pozdějším měsíci.

Aktuální změny 11

• Pro účely výpočtu daně z částky včetně daně a za použití tzv. „metody výpočtu shora“ je

zaveden přesnější způsob výpočtu umožňující dosažení stejné výše daně u výpočtu daně

oběma způsoby, které zákon o DPH umožňuje. • Nově je vymezeno, že oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se považuje

za uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu

daně. • Do výčtu dalších povinných náležitostí opravného daňového dokladu se doplňuje den, kdy

se oprava základu daně považuje jako samostatné zdanitelné plnění za uskutečněné. • V rámci novely se v § 78da doplňuje specifické řešení pro korekci původně uplatněného

nároku na odpočet daně u opravy na nemovité věci za určitých okolností. Úprava odpočtu

daně se vztahuje na významnou opravu nemovité věci, pokud daná nemovitá věc je v určité

lhůtě po dokončení této opravy následně dodána. Významnou opravou se pro účely DPH

rozumí oprava podle účetních předpisů, pokud hodnota veškerých přijatých zdanitelných

plnění vztahující se k této opravě bez daně přesáhla částku 200 000 Kč. V případě, že byla

významná oprava podle § 78da započata přede dnem nabytí účinnosti novely (1. dubna

2019) a dokončena po dni nabytí účinnosti novely, může plátce postupovat podle § 78da

ZDPH ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely (bod 6 přechodných ustanovení). Změny sazeb DPH • Platnost od 1. 1. 2020 (přeřazeno do 10% sazby) – teplo a chlad. • Platnost od 1. 5. 2020 (přeřazeno do 10% sazby):

a) vodné a stočné,

b) úklidové práce prováděné v domácnostech a společných prostorech bytových domů,

c) domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

d) opravy jízdních kol, kožených výrobků, oděvů a obuvi,

e) kadeřnické a holičské služby,

f) poskytování (prodej, půjčování nebo nájem) audioknih a elektronických knih, novin

a časopisů,

g) stravovací služby, podávání nealkoholických nápojů a čepovaného piva Pro názornost celé znění doplněných položek v přílohách k zákonu o DPH (od 1. 5. 2020): Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. – Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně (10%) – pouze nové položky od 1. 5. 2020:

CZ‑CPA Popis služby

36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.

37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito

činnostmi.

56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud

– nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,

– se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů

uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo

– se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabá

kových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku

kapitoly 24.


Účetní případy pro praxi 202012

CZ‑CPA Popis služby

77, 85, 91 Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, peri

odik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a karto

grafických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně,

pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskyto

vané podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného

právního předpisu.

81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech.

88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

95.23 Opravy obuvi a kožených výrobků.

95.29.11 Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.

95.29.12 Opravy jízdních kol.

96.02 Kadeřnické a holičské služby. Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu. Pitnou vodou se pro účely tohoto zákona rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tolik k legislativním změnám. Dále připomeňme i další novinky, které by neměly uniknout naší pozornosti. Mezi tyto informace, které máme k dispozici od roku 2019, a na které musíme upozornit, jsou Koordinační výbory s Komorou daňových poradců ČR, Informace GFŘ a nové Interpretace Národní účetní rady. Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně (10%) – pouze nové položky od 1. 5. 2020:

Kód nomen

klatury celního

sazebníku

Název zboží

2201 Pitná voda

4901 – 4905,

4911, 8523

Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy,

předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně

zvukového záznamu přednesu

jejich obsahu, pokud

– jsou obsaženy na hmotném nosiči a

– nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo

které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu

nebo audiovizuálního obsahu.


Aktuální změny 13

1.2 Příspěvky Koordinačního výboru

s Komorou daňových poradců ČR

Zajímavých příspěvků Koordinačního výborů s Komorou daňových poradců bylo několik. Jedná se o: • 547/26.06.19 – Tvorba a rozpouštění daňových opravných položek v situaci jednoho či

více spoludlužníků; • 549/18.09.19 – Uplatnění plné moci; • 540/20.03.19 – Daňový režim sdílených nákladů na výzkum a vývoj; • 545/15.05.19 – Režim DPH při vystavování daňových dokladů mezi společníky; • 543/15.05.19 – Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění při

následném uzavření smlouvy nové; • 542/20.03.19 – Stravenky jako SPV či MPV – související problematika; • 541/20.03.19 – Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám; • 537/23.01.19 – Daňové posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského

uplatnění při pracovním úrazu; • 539/20.03.19 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců

příslušných k zahraničním právním předpisům sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP

a Švýcarska od 1. 1. 2019; • 538/23.01.19 – Opravy údajů uváděných v přiznání DPH, které vedou ke změně vypořá

dacího koeficientu dle § 76 ZDPH; • 536/23.01.19 – Bezúplatný příjem v případě současného skončení nájemní a podnájemní

smlouvy. 1.3 Informace GFŘ Upozorněme i na důležité informace Generálního finančního ředitelství vydané v roce 2019: • Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz

zboží (Č. j. 103102/17/7100-20116-050701) • Informace k novelám zákona o DPH 2019 (1. 4. 2019) • Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů (Č. j.: 59727/19/7100-20116-506729); • Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (Č. j.: 47

484/17/7100-20118-012287, ve znění Dodatku č. 1 (Č. j.: 59746/19/7100-20118-012287); • Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 (Č. j.

100087/19/7100-20116-050822), • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a

ZDPH u nedobytných pohledávek (Č. j. 86122/19/7100-20116-050485), • Informace k novele zákona o dani z nemovitých věcí dopadající na osvobození podle § 4

odst. 1 písm. k).

Účetní případy pro praxi 202014

1.4 Interpretace NÚR Národní účetní rada schválila v roce 2019 následující interpretace: • Interpretace I-38 –Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní

závěrce; • Interpretace I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku. Vzhledem k významu především interpretace vztahující se k inventarizačním rozdílům, si dovolíme ocitovat řešení z Interpretace I-39 (poznámka: číslování přebíráme z interpretace z důvodu smyslu uvedeného textu): Obecně 10. Rozdíly zjištěné při inventarizaci se nejprve posoudí podle skutečnosti, zda se jedná o chybu

minulých let nebo o inventarizační rozdíl, který vznikl v běžném období. 11. Protože inventarizaci jsou účetní jednotky povinny provádět alespoň jedenkrát za účetní

období, má se za to, že případný inventarizační rozdíl se bude obvykle vztahovat k běžnému

účetnímu období. Toto však nemusí platit obecně a budou existovat případy, kdy účetní

jednotka vyhodnotí inventarizační rozdíl jako skutečnost, která nastala v předchozích

obdobích. 12. Za chybu v účetnictví lze obecně považovat opomenutí nebo chybná uvedení položek vstu

pujících do účetní závěrky účetní jednotky za běžné, anebo jedno či několik předchozích

účetních období, které vznikly v důsledku nepoužívání nebo chybného použití spolehlivých

informací (viz Interpretace I‑29). 14. V případě, že rozdíl zjištěný při inventarizaci bude vyhodnocen jako chyba minulých let,

je třeba zkoumat, zda vznikla pouze v minulém, anebo ve více předchozích účetních obdo

bích. Účetní jednotka přitom aplikuje Interpretaci I‑29, která uvádí, že chybu je potřeba

vykázat v tom srovnávacím období, ke kterému se vztahuje, popřípadě v rámci nejzazšího

vlastního kapitálu uvedeného v účetní závěrce. 15. Pokud chyba vznikla v jednom či několika předchozích účetních obdobích, Vyhláška uvádí,

že oprava v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech

v minulých obdobích, pokud jsou významné, bude součástí položky „A.IV.2. Jiný výsledek

hospodaření minulých let“. U nevýznamných chyb budou ovlivněny náklady nebo výnosy

běžného účetního období. 16. Pokud chyba vznikla v běžném účetním období, účetní jednotka provede opravu účtování

standardním způsobem, tj. použije obvyklé účetní postupy odpovídající účetnímu případu. Zásoby 17. Postup účtování přebytku zásob ve prospěch nákladů, které uvádí Standard, lze považo

vat za vhodné řešení, na rozdíl od účtování ve výnosech, uvedené ve Vyhlášce. V běžném

účetním období, za které je vykázán inventarizační rozdíl, se totiž jedná o korekci hodnoty

vyskladněných zásob, a nikoliv o dodatečný výnos z činnosti účetní jednotky. Dlouhodobý majetek 18. Nutnost účtování manka nebo úbytku či přebytku dlouhodobého nehmotného a hmotného

majetku v běžném účetním období často, vzhledem k charakteru majetku, může znamenat,

že došlo k opomenutí zaúčtovat pořízení tohoto majetku. 19. Postup účtování u mank uvádí Standard takto:

a. v případě, že se jedná o manka odpisovaného majetku, zůstatková cena majetku se

zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny Jiné provozní náklady a ve prospěch


Aktuální změny 15

příslušných účtů účtových skupin Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, nebo

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku; majetek se vyřadí, b. v případě, že se jedná o manko neodpisovaného majetku, vyřazovaný majetek se

zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny Jiné provozní náklady a ve prospěch

příslušného účtu účtové skupiny Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný; majetek

se vyřadí.

20. Postup uvedený v odstavci 18 se použije u mank, která se vztahují k běžnému období.

Pokud se však manko vztahuje k některému z minulých období, účetní jednotka musí zvážit alternativní účtování, které povede k věrnému a poctivému obrazu, včetně případné úpravy srovnávacích údajů v účetní závěrce.

21. Postup účtování u přebytků uvádí Standard, a to:

a. Přebytek odpisovaného majetku se účtuje na vrub účtové skupiny dlouhodobého

nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku, ve prospěch účtových skupin

oprávek dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku. b. Přebytek neodpisovaného majetku se účtuje na vrub účtové skupiny dlouhodobého

hmotného majetku a ve prospěch účtu účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové

fondy.

22. Postup podle 20a. ústí v zaúčtování přebytku odepisovaného majetku v nulové zůstatkové

hodnotě. Tento postup je z hlediska věrného a poctivého obrazu možný například v případě, kdy by byl příslušný majetek již odepsán, k jeho plnému odepsání by došlo v minulých obdobích před srovnávacím obdobím a jeho správné účtování by tedy nikterak nemělo vliv na výsledovku běžného a srovnávacího období. Pokud však například přebytek pramení z toho, že byl majetek nesprávně zaúčtován v běžném či minulém období nebo byl v běžném či minulém období nepřesně identifikován/oceněn, musí účetní jednotka stanovit účetní postup, který bude věrně a poctivě zobrazovat ekonomické použití majetku, jeho zůstatkovou hodnotu a bude přebytek zohledňovat v období, ke kterému tento rozdíl věcně přísluší.

23. Postup dle 20b. lze využít, pokud se přebytek majetku vztahuje k běžnému období. Pokud se

tento přebytek vztahuje k některému z minulých období, může se jednat o chybu minulých let, a tudíž může být nutné upravit rovněž příslušným způsobem srovnávací údaje v účetní závěrce.

24. Zákon o účetnictví požaduje ocenění nově zachyceného majetku v účetnictví (např. inven

tarizačního přebytku) reprodukční pořizovací cenou. Pokud ovšem přebytek pramení z nesprávného účtování či ocenění v minulých obdobích, je nutné jej ocenit tak, jak by byl oceněn v době jeho vzniku, pokud by o majetku bylo správně účtováno.

25. Vyhláška indikuje účtování o inventarizačních přebytcích ve prospěch provozních výnosů.

Tento postup však u dlouhodobého majetku obvykle není vhodný, neboť přebytek majetku, který se vztahuje k běžnému období, by měl být vyřešen úpravou původního účetního postupu a přebytek majetku, který se vztahuje k minulým obdobím, by měl být účtován a vykázán zpravidla jako chyba minulých let.

Tolik velice krátce k legislativním novinkám, změnám a vyjasňujícím materiálům a podkla

dům, které jsou od roku 2019 k dispozici.


Účetní případy pro praxi 202016

2. Další důležité informace Než se začneme zabývat účetními příklady roku 2020, nebude jistě na škodu upozornit na některé důležité informace, které se vztahují k účetní závěrce 2019. Jedná se o výčtový výběr informací. 2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu Od roku 2016 je nezbytné rozdělit a zařadit účetní jednotky do nově zavedených kategorií. Jedná se o tyto kategorie účetních jednotek: • mikro účetní jednotka – je ta, která k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z hraničních

hodnot (aktiva celkem 9 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč a průměrný

počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10), • malá účetní jednotka – je ta, která není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nepře

kračuje alespoň 2 z hraničních hodnot (aktiva celkem 100 000 000 Kč, roční úhrn čistého

obratu 200 000 000 Kč a průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50), • střední účetní jednotka – je ta, která není mikro účetní jednotkou ani malou účetní jed

notkou a k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z hraničních hodnot (aktiva celkem

500 000 000 Kč, roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců

v průběhu účetního období 250), • velká účetní jednotka – je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční

hodnoty uvedené u střední účetní jednotky. Hodnota aktiva celkem se zjišťuje z rozvahy a jedná se o hodnotu netto. V případě obratu jde o obrat roční (čistý), popřípadě přepočtený. Počet zaměstnanců se zjišťuje jako průměrný přepočtený stav během účetního období. Upozorněme, že za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka. Subjekt veřejného zájmu – účetní jednotky se sídlem v ČR, které jsou obchodní společnosti s emitovanými investičními cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu, banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny a zajišťovny, penzijní společností a zdravotní pojišťovny. Vybraná účetní jednotka – organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky, podle které je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky. A nyní k problematice auditu (dle § 20 zákona o účetnictví). Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis (vztahuje se například na banky pojišťovny, politické strany), a dále: • velké účetní jednotky (s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty

veřejného zájmu), • střední účetní jednotky, • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřeneckými fondy podle

občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka

Další důležité informace 17

ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly

alespoň jednu z uvedených hodnot:

→ aktiva celkem 40 mil. Kč,

→ roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,

→ průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50, • ostatní malé účetní jednotky, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní

závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již

dosáhly alespoň 2 výše uvedené hodnoty. 2.2 Účetní závěrka I v současné době rozeznáváme dvě možné verze (dva způsoby) sestavení účetní závěrky, a to v plném rozsahu, nebo ve zkráceném rozsahu. Zorientování se v tom, jakou verzi účetní závěrky sestavit, je v současné době poněkud komplikované a složité. Na tomto místě upozorněme, že pro akciové společnosti již neplatí výjimka vždy sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu. Znamená to tedy, že při rozhodování mezi sestavením účetní závěrky v plném nebo zkráceném rozsahu již rozhoduje pro všechny účetní jednotky vazba na audit účetní závěrky (viz § 18 odst. 4 zákona o účetnictví). 2.2.1 Rozvaha Rozvaha v plném rozsahu obsahuje všechny položky podle Přílohy č. 1 Vyhlášky. Musí ji sestavit: • velká a střední účetní jednotka a • malá a mikro účetní jednotka s povinným auditem. Rozvaha ve zkráceném rozsahu (I.) obsahuje položky označené písmeny a římskými číslicemi podle Přílohy č. 1 Vyhlášky, včetně členění pohledávek na dlouhodobé a krátkodobé (hovoříme o položkách „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“ a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky.“), a popřípadě položky „C.III.3. Časové rozlišení aktiv. Rozvahu ve zkráceném rozsahu může sestavit malá účetní jednotka bez povinného auditu. Další varianta rozvahy Rozvaha ve zkráceném rozsahu (II.) se vztahuje na mikro účetní jednotky bez povinného auditu. Tyto účetní jednotky mohou sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu, která obsahuje položky označené písmeny podle Přílohy č. 1 Vyhlášky. Na obou stranách rozvahy je zachycen stejný soubor majetku, uspořádaný na základě různých hledisek. Proto se musí úhrn aktiv rovnat úhrnu pasiv. Na tomto místě uveďme základní rovnici, která by měla být při vedení účetnictví vždy dodržena, a která zní: Celková aktiva = Celková pasiva. Aktiva jsou členěna podle stupně likvidity (postupuje se od nejméně likvidních k peněžním prostředkům a krátkodobému finančnímu majetku). Minimální obsah položek rozvahy je stanoven ve Vyhlášce, konkrétně v příloze č. 1 – Uspořádání a označování položek rozvahy. V rozvaze se jednotlivé položky uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Dle Vyhlášky se položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období neuvádějí (§ 4 odst. 6). Tento požadavek je prakticky splnitelný v případě, kdy se vytváří účetní výkazy pomocí programového vybavení anebo tzv. ručně na čistý papír. V případě, kdy účetní jednotka využívá předtištěné formuláře, nelze tento požadavek naplnit.

Účetní případy pro praxi 202018

V rozvaze se položky uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání. Položky rozvahy se označují kombinací písmen, římských číslic a arabských číslic a názvem položky. Položky lze členit na podpoložky. Položky rozvahy, které jsou vpředu označeny arabskou číslicí, mohou být sloučeny: • pokud nejde o významnou částku ve vztahu k povinnosti věrného a poctivého obrazu

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, nebo

• pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace a za podmínky, že sloučené

položky budou uvedeny jednotlivě v příloze.

V rozvaze (na straně aktiv) se uvádí: • Brutto hodnoty aktiv – může to být pořizovací cena, reprodukční cena, jmenovitá hodnota

či vlastní náklady;

• Korekce – uvádí se s minusovým znaménkem a zahrnuje výši opravných položek a oprávek

vztahující se k aktivům podle jednotlivých položek;

• Netto hodnota – jde o rozdíl mezi brutto hodnotou a korekcí a • Minulé účetní období netto. Vedle toho v rozvaze (na straně pasiv) se uvádí: • Běžné účetní období, • Minulé účetní období. V případě, že údaje uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost. Každá úprava informací za minulé účetní období, popřípadě ponechání nesrovnatelných informací se odůvodní v příloze. Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Účetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset miliard Kč a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech Kč. Tato skutečnost musí být uvedena ve všech částech účetní závěrky. Účetní jednotky, kterým vznikne povinnost vést účetnictví nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a účetní jednotky v úpadku uvádějí v rozvaze namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni povinnosti vést účetnictví nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti rozhodnutí o úpadku. Toto pravidlo se použije i v případě rozdělení a dále může být použito v případě fúze splynutím, jakož i v dalších případech, kdy náklady na získání informace za minulé účetní období jsou neúměrné jejímu významu. Výše uvedené shrňme do přehledné tabulky:

Rozvaha: Sestavuje:

V plném rozsahu • Velká účetní jednotka

• Střední účetní jednotka

• Malá účetní jednotka s povinným auditem

• Mikro účetní jednotka s povinným auditem

Ve zkráceném rozsahu – včetně členění pohle

dávek na dlouhodobé a krátkodobé (a popřípadě

položky časového rozlišní aktiv)

• Malá účetní jednotka bez povinného auditu

Ve zkráceném rozsahu • Mikro účetní jednotka bez povinného auditu       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.