načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Účetní případy pro podnikatele 2016 - Vladimír Hruška

  > > > > Účetní případy pro podnikatele 2016  
-15%
sleva

Elektronická kniha: Účetní případy pro podnikatele 2016
Autor:

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254 Kč 215
+
-
7,2
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Počet stran: 218
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran
Vydání: První vydání
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-5802-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. Je aktualizována podle předpisů pro rok 2016. Poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vladimír Hruška - další tituly autora:
Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy
Hruška, Vladimír
Cena: 201 Kč
Účetní případy pro podnikatele 2016 Účetní případy pro podnikatele 2016
Hruška, Vladimír
Cena: 254 Kč
Účetní manuál pro podnikatelské subjekty -- aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou Účetní manuál pro podnikatelské subjekty
Hruška, Vladimír
Cena: 560 Kč
Účetní případy pro praxi 2017 Účetní případy pro praxi 2017
Hruška, Vladimír
Cena: 254 Kč
Účetní případy pro praxi 2017 Účetní případy pro praxi 2017
Hruška, Vladimír
Cena: 215 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

128579832154975824164975
124579832154975824164975
57942579
Ú ČETNÍ
PŘÍPADY
pro podnikatele
2016
Vladimír Hru ška
PODLE Ú
ČETNÍCH P
Ř EDPIS
Ů
PLATN
ÝCH PRO ROK 2016
nov
ý úč
tov ý
rozvrh pro podnikatelské
subjekty
nová struktura ú
č etních v
ý kaz
ů
praktické
řazení p
ř ípad
ů podle
účtov
ý ch skupin
řešení v p
ř ehledn
ý ch tabulkách
názorné znázorn
ění pomocí „té
č ek“


Grada Publishing
Ú ČETNÍ
PŘÍPADY
pro podnikatele
2016
Vladimír Hruška

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro -
dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného
souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.
Edice Účetnictví a daně
Ing. Vladimír Hruška
Účetní případy pro podnikatele 2016
Recenzovala:
Ing. Renáta Šlechtová
Vydala GRADA Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 6184. publikaci
Realizace obálky Vojtěch Kočí
Sazba Jan Šístek
Odborná redaktorka: Ing. Michaela Průšová
Počet stran 224
První vydání, Praha 2016
Vytiskla Tiskárna v Ráji, s. r. o., Pardubice
___________________________________________
© GRADA Publishing, a.s., 2016
ISBN 978-80-271-9141-3 (pdf)
ISBN 978-80-247-5802-2 (print)
GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, www.grada.cz

Obsah
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek .................................... 9
1.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek ...................... 9
1.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ............. 13
1.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný . . . . . . . . . . . 20
1.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek .. 21
1.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek . . . . . . . . . . . . 22
1.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek ...................... 23
1.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ....... 25
1.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku . . . . . . . . . 26
1.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku ........... 39
2. Účtová třída 1 – zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.1 Účtová skupina 11 – Materiál ....................................... 41
2.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti ............................ 49
2.3 Účtová skupina 13 – Zboží ......................................... 62
2.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby ....................... 69
2.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám ....................... 71
3. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky .......... 73
3.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně ..................... 73
3.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech ....................... 76
3.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry ................................ 81
3.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci ..................... 82
3.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek ....................... 83
3.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu
majetku ........................................................ 101
4. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy ...................................... 102
4.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) .............. 102
4.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) ........................... 105
4.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi .............. 108
4.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací .......................... 112
4.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky ........................ 114
4.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky ........................ 117
4.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům
a vnitřní zúčtování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky ................... 142
5.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy ................. 142
5.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření ..... 144
5.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření ........................... 148
5.4 Účtová skupina 45 – Rezervy ...................................... 149

5.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím .......... 151
5.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky ............................ 151
5.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka ............. 159
5.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel .......................... 163
6. Účtová třída 5 – náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy ............................ 165
6.2 Účtová skupina 51 – Služby ........................................ 167
6.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady ................................. 171
6.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady ........................... 173
6.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období
a opravné položky v provozní oblasti ................................ 176
6.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady ............................... 178
6.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti . . . . . . . . 179
6.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ......... 180
6.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň
z příjmů ....................................................... 181
7. Účtová třída 6 – výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží .................... 183
7.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
7.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy ................................ 187
7.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty ................................. 188
8. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet
zisků a ztrát .................................................... 189
Přílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Směrná účtová osnova (od roku 2016) .................................... 195
Návrh účtového rozvrhu (2016) ......................................... 197
Rozvaha v plném rozsahu ............................................. 205
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – malá účetní jednotka, která nemá povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem ............................... 210
Rozvaha ve zkráceném rozsahu – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem ............................... 212
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění .................... 213
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění ................ 215
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění ...................... 216
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – účelové členění ................ 217
Literatura ............................................................. 218

Předmluva 7
Předmluva
Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu v členění podle
jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny navrhované syntetické
účty a názorné účetní případy, popřípadě jejich nejčastější souvztažné operace, které mohou
být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně řeší při
své nelehké práci. V publikaci je navržen vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou
konkrétní příklady řešeny. Kniha reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost od roku
2016, a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Příklady jsou řešeny pomocí
přehledných tabulek, vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost zobrazeny i pomocí „téček“.
Kniha pomůže nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti. Mnohé
z uvedených příkladů již v praxi posloužily pro praktické využití či školní a lektorské potřeby.
Při sestavování příkladů jsem stál před problémem, ke které účtové skupině daný příklad
přiřadit. Nakonec rozhodovala úvaha o logickém zařazení, množství syntetických účtů
použitých při daných účetních operacích (syntetické účty vztahující se k dané účtové skupině jsou
uvedeny se zvýrazněným podkladem) či racionální zařazení k podobným příkladům. V případě
potřeby se podívejte „na druhou souvztažnou stranu.“ Věřím, že laskavý čtenář vždy dokáže
nalézt tu konkrétní problematiku, kterou hledá.
Pokud budete mít pocit, že někde není něco v pořádku či že v některých oblastech postupujete
odlišně, rád budu naslouchat těmto připomínkám. Respekt k naší nejednoduché profesi,
neustálé vzdělávání se, objevování stále nových a „překvapivě jednoduchých“ řešení či uvědomění
si vlastních přehmatů a pochybení patří neodmyslitelně k našemu oboru a každodennímu
nezbytnému rituálu. V případě potřeby velice rád vyslechnu a zapracuji zkušenosti a postupy
čtenářů do aktualizovaných publikací, které by mohly i v budoucnu být nápomocny velkému
okruhu uživatelů. Obracejte se, prosím, se svými připomínkami na adresu hruska.vl@tiscali.cz.
Děkuji.
Autor
Poděkování:
Děkuji paní Ing. Renátě Šlechtové za mnoho inspirativních připomínek a námětů, které
pomohly mnohé příklady výrazně zpřehlednit a zkvalitnit.


Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 9
1. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek
1.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
Navrhované syntetické účty v rámci účtové skupiny:
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 – Software
014 – Ostatní ocenitelná práva
015 – Goodwill
016 – Povolenky na emise
017 – Preferenční limity
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Názorné účetní případy (popřípadě nejčastější souvztažné operace):
Příklad č. 1
Zřizovací výdaje – vzniklé do konce roku 2015
Dva společníci zakládají společnost s ručením omezeným. Celkový jimi vložený kapitál
bude 400 000 Kč, přičemž každý ze společníků se bude podílet na vloženém kapitálu
rovným dílem, tzn. 200 000 Kč. Každý ze společníků složil 80 % vloženého kapitálu,
zbylých 20 % bude uhrazeno nejpozději do 6 měsíců. V rámci založení společnosti s ručením
omezeným jsou společníci nuceni vydat výdaje v celkové výši 70 000 Kč (například za
právní pomoc), které uhradil jeden ze společníků ze svého a po vzniku společnosti mu
tyto výdaje společnost s ručením omezeným uhradí. Zápis společnosti s ručení omezeným
byl do veřejného rejstříku proveden ke dni 15. 4. 2015.
Řešení:
Prvním krokem v účetnictví každé vzniklé obchodní korporace je sestavení zahajovací rozvahy.
Zahajovací rozvaha ke dni 15. 4. 2015 (v tis. Kč)
AKTIVAPASIVA
BruttoNetto Netto
Aktiva celkem400 400 Pasiva celkem 400
A.Pohledávky za upsaný ZK 80 80 A. Vlastní kapitál 400
C.Oběžná aktiva 320 320 A.1. Základní kapitál 400
C.IV.Krátkodobý finanční majetek 320 320
C.IV.2.Účty v bankách 320 320
Otevření účetních knih proběhne přes účet 70 – Účty rozvažné, konkrétně 701 – Počáteční
účet rozvažný:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Základní kapitál dle společenské smlouvy 701 411 400 000
2.Peněžní prostředky na běžném účtu 221 701 320 000
3.Pohledávka za upsaný vlastní kapitál 353 701 80 000

Účetní případy pro podnikatele 2016 10
Dalším (následným) krokem bude zaúčtování zřizovacích výdajů:
Operace č. Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Zřizovací výdaje 041 365 70 000
2.Zařazení zřizovacích výdajů do užívání 011 041 70 000
(Poznámka: účet 011 – Zřizovací výdaje se od roku 2016 již nepoužívá.)
Jak tedy bude vypadat rozvaha po zaúčtování zřizovacích výdajů?
Rozvaha – po zúčtování zřizovacích výdajů
AKTIVAPASIVA
BruttoNetto Netto
Aktiva celkem470 470 Pasiva celkem 470
A.Pohledávky za upsaný ZK 80 80 A. Vlastní kapitál 400
B.Dlouhodobý majetek 70 70 A.1. Základní kapitál 400
B.I.Dlouhodobý nehmotný
majetek
70 70 B Cizí zdroje 70
B.I.1.Zřizovací výdaje 70 70 B.III. Krátkodobé závazky 70
C.Oběžná aktiva 320 320 B.III.4. Závazky ke
společníkům
70
C.IV.Krátkodobý finanční majetek 320 320
C.IV.2.Účty v bankách 320 320
Následně se bude provádět odpis zřizovacích výdajů. Doba odpisování zřizovacích výdajů je
v našem příkladu stanovena vnitropodnikovou směrnicí na 60 měsíců, přičemž odpisování je
rovnoměrné, bez přerušení, s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni,
v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
3.Odpisy zřizovacích výdajů za rok 2015 551 071 9 334
(Poznámka: účet 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům se od roku 2016 již nepoužívá.)
Poznámka: uvedený postup platí pro zřizovací výdaje, o kterých bylo účtováno a byly
vykazovány dle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do
31. prosince 2015. Podle přechodných ustanovení budou dosud neodepsané zřizovací výdaje
odepsány po dobu dle dosavadních pravidel. Bude o nich účtováno a vykazováno v položce
„B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.
Příklad č. 2
Zřizovací výdaje – od roku 2016
Budeme vycházet ze stejného zadání, jako u předchozího příkladu. Jediný rozdíl bude
v datu zápisu společnosti s ručení omezeným do veřejného rejstříku, např. k 15. 4. 2016.
Zřizovací výdaje ve výši 70 000 Kč budou společníkovi vyplaceny z účtu peněžních
prostředků.
Řešení:
Stejným způsobem jako u předchozího příkladu sestavíme zahajovací rozvahu. Odlišné bude
následné účtování zřizovacích výdajů. Ty budou nákladem v plné výši v okamžiku jejich
vynaložení.

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 11
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Zúčtování zřizovacích výdajů 518 365 70 000
2.Úhrada zřizovacích výdajů společníkovi 365 221 70 000
Poznámka: v případě, kdy by se jednalo o významné výdaje, lze (na základě rozhodnutí účetní
jednotky) použít formu časového rozlišení.
Příklad č. 3
Software
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. nakoupila software za 42 500 Kč. Pro jednoduchost
nebudeme uvažovat s DPH. Dále vytvořila ve vlastní režii software za účelem
obchodování s ním. Náklady vynaložené na vývoj tohoto software činily 75 000 Kč.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Nákup software 041 321 42 500
2.Převod software v pořizovací ceně 013 041 42 500
3.Software vytvořený vlastní činností za účelem
obchodování s ním
013 587 75 000
013 041 321
2. 42 500 1. 42 500 2. 42 500 1. 42 500
3. 75 000
5 87
3. 75 000
V rámci účetních pravidel (odpisů) záleží na účetní jednotce, jakým způsobem bude
software odpisovat. Vedle toho se může v rámci vnitropodnikové směrnice (odpisový plán) též
rozhodnout o jiné limitní ceně pro zařazení software do dlouhodobého nehmotného majetku.
Naproti tomu zákon o daních z příjmů v § 32a stanoví dobu odpisování software v měsících
rovnoměrně, bez možnosti přerušení. Pro zdaňovací období roku 2004 platilo pro software
odpisování po dobu 48 měsíců. Od následujícího zdaňovacího období, tzn. od roku 2005,
došlo ke změně (zkrácení) doby odpisování software na dobu 36 měsíců. Toto se týkalo
i nehmotného majetku zařazeného do užívání v roce 2004.
Výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo
zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u
jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč, se považují za technické zhodnocení,
které zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku.
Poznámka: za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou
částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad).
U technického zhodnocení software poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku
ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci,
v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající
dobu odpisování, nejméně však po dobu 18 měsíců.

Účetní případy pro podnikatele 2016 12
Příklad č. 4
Daňové odpisy k software
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. pořídila software 10. 5. 2015 za 150 000 Kč. Jak
může uplatňovat daňové odpisy tohoto software?
Řešení:
RokVýpočet odpisů Roční daňový odpis
2015(150 000 : 36) × 7 29 167
2016(150 000 : 36) × 12 50 000
2017(150 000 : 36) × 12 50 000
2018(150 000 : 36) × 5 20 833
Příklad č. 5
Opravná položka k software
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. zjistila v rámci inventarizace, že u software
evidovaného na účtu 013 klesla tržní hodnota na pouhých 15 000 Kč. Nelze ale říci, že toto
snížení je trvalého rázu. Pořizovací cena software byla 120 000 Kč, dosavadní oprávky
činí 50 000 Kč. Jak bude obchodní korporace postupovat?
Řešení:
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. vytvoří opravnou položku ve výši:
120 000 – 50 000 = 70 000 (což je zůstatková cena)
70 000 – 15 000 = 55 000 Kč (hodnota vytvořené opravné položky)
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Tvorba opravné položky 559 091 55 000
091 559
1. 55 000 1. 55 000
Příklad č. 6
Prodej software
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. zjistila, že software (viz předchozí příklad) jí již zcela
nevyhovuje, a na začátku následujícího účetního období odprodala licenci (se souhlasem
dodavatele softwaru) obchodní korporaci BB, s. r. o. za 15 000 Kč, která jej využije pro
své vnitropodnikové činnosti. Jak se bude postupovat v účetnictví? Pro jednoduchost
neuvažujeme s DPH.
Řešení:
Operace č. Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Vyřazení software 073 013 120 000
2.Odpis zůstatkové ceny 541 073 70 000
3.Zúčtování opravné položky 091 559 55 000
4.Tržba za odprodej 311 641 15 000

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 13
Příklad č. 7
Licence
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. pořídila na začátku roku 2015 licenci na výrobu
stroje STROJ za hodnotu 1 000 000 Kč. Tuto licenci může dle smluvních podmínek
využívat od 1. 1. 2015 po dobu 10 let.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Pořízení licence 041 321 1 000 000
2.Zařazení licence do dlouhodobého
nehmotného majetku
014 041 1 000 000
3.Účetní odpis 551 074 100 000
Poznámka k tomuto příkladu – u nehmotného majetku, ke kterému má obchodní korporace
právo užívání na dobu určitou (v tomto případě na 10 let), se roční odpis stanoví jako podíl
vstupní ceny a doby sjednané smlouvou (tzn. 1 000 000/10 = 100 000). V ostatních případech
se podle zákona o daních z příjmů nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení.
Konkrétně zákon stanoví dobu daňových odpisů u:
• audiovizuálního díla po dobu 18 měsíců,
• software a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje po dobu 36 měsíců,
• u ostatního nehmotného majetku po dobu 72 měsíců.
1.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý
hmotný majetek odpisovaný
Navrhované syntetické účty v rámci účtové skupiny:
021 – Stavby
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory
025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Názorné účetní případy (popřípadě nejčastější souvztažné operace):
Příklad č. 1
Stavba pořízena dodavatelsky
Obchodní korporace si nechala stavbu postavit od externí firmy, která si vyfakturovala
1 620 000 Kč. Pro jednoduchost neuvažujeme s DPH. Dle odpisového plánu se bude
odpisovat po dobu 360 měsíců (30 let).
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Faktura dodavatelské (stavební) firmy 042 321 1 620 000
2.Zařazení majetku do užívání 021 042 1 620 000
3.Měsíční účetní odpis 551 081 4 500

Účetní případy pro podnikatele 2016 14
3 21 042 021
1. 1 620 000 1. 1 620 000 2. 1 620 000 2. 1 620 000
081 551
3. 4 500 3. 4 500
Příklad č. 2
Výstavba nové budovy
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. se rozhodla pro výstavu nové administrativní
budovy na místě, kde předtím stála nevyužitá stavba. Dne 1. 10. 2015 byla nová budova
dokončena a zkolaudována (uvedena do užívání). V souvislosti s výstavbou vznikly
následující náklady či výdaje. Hlavní účetní má za úkol proúčtovat jednotlivé účetní operace
a rozhodnout, které náklady budou součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku
(pro jednoduchost neuvažujeme s DPH):
• faktura za projekt od firmy Projekt a syn ve výši 50 000 Kč;
• zaplacené nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhala výstavba ve výši
7 500 Kč;
• zbourání staré stavby vlastními pracovníky, ocenění dle vnitropodnikových kalkulací,
celkem za 26 000 Kč;
• placené úroky z úvěru do doby kolaudace. Ve vnitropodnikové směrnici se uvádí, že
úroky z investičních úvěrů do doby uvedení do užívání jsou součástí ocenění
dlouhodobého hmotného majetku – úroky ve výši 6 000 Kč;
• dva měsíce před kolaudací se firma rozhodla poslat účetní pracovníky na
dlouhodobější kurz účetnictví a daní. Po kolaudaci se nastěhují do administrativní budovy.
Školení bylo zaplaceno ve výši 32 500 Kč;
• faktura od dodavatelské stavební firmy ve výši 4 332 000 Kč;
• v kantýně zakoupeny chlebíčky a káva pro pracovníky kolaudační komise za 175 Kč.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Faktura za vyhotovení projektu 042 321 50 000
2.Nájemné za stavební pozemek, kde probíhala
výstavba
518 321 7 500
3.Zbourání staré budovy vlastními zaměstnanci 042 588 26 000
4.Úroky z úvěru 042 221 6 000
5.Školení účetních 518 321 32 500
6.Dodavatelská faktura od stavební firmy 042 321 4 332 000
7.Chlebíčky a káva pro kolaudační pracovníky 513 211 175
8.Zařazení nemovitosti do užívání ke dni
1. 10. 2015
021 042 4 414 000

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 15
321 042 021
1. 50 000 1. 50 000 8. 4 414 000 8. 4 414 000
2. 7 500 3. 26 000
5. 32 500 4. 6 000
6. 4 332 000 6. 4 332 000
588 518 221
3. 26 000 2. 7 500 4. 6 000
5. 32 500
513 211
7. 175 7. 175
Příklad č. 3
Výstavba stavby ve vlastní režii
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. staví ve vlastní režii stavbu. Vynaložila 2 150 000 Kč
za nákup materiálu. Osobní náklady zaměstnanců, kteří se podíleli na výstavbě, činily
550 000 Kč. Ostatní náklady, které se vztahují přímo ke stavbě nemovitosti (spotřeba
energie, plynu, cestovní náhrady, odpisy strojů podílejících se na výstavbě atd.), činily
900 000 Kč. Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. stavbu úspěšně zkolaudovala a zařadila
do dlouhodobého hmotného majetku.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Spotřeba materiálu na výstavbu 501 112 2 150 000
2.Osobní náklady zaměstnanců pracujících na
výstavbě
52x 33x 550 000
3.Ostatní náklady vztahující se k výstavbě 5xx Xxx 900 000
4.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
ve vlastní režii v ocenění vlastními náklady
výroby
042 588 3 600 000
5.Zařazení stavby (dlouhodobého hmotného
majetku) do užívání
021 042 3 600 000
112 501 588
1.2 150 000
3 600 000
1 . 2 150 000 4. 3 600 000
042 33x 52x
4.3 600 000 5. 2. 550 000 2. 550 000
021 Xxx 5xx
5.3 600 000 3. 900 000 3. 900 000

Účetní případy pro podnikatele 2016 16
Příklad č. 4
Poskytnutí dotace na pořízení stavby
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. postavila stavbu, která bude sloužit k výrobě
zdravotnických pomůcek. Dodavatelská faktura (s ohledem na zjednodušení bez DPH) činí
2 927 500 Kč. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta obchodní korporaci ABCXYZ, a. s.
dotace ve výši 1 250 000 Kč.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Dodavatelská faktura 042 321 2 927 500
2.Příjem dotace ze státního rozpočtu 221 346 1 250 000
3.Zúčtování dotace 346 042 1 250 000
4.Zařazení stavby do užívání – na základě
kolaudace
021 042 1 677 500
321 042 021
1. 2 927 500 1. 2 927 500 3. 1 250 000 4. 1 677 500
4. 1 677 500
346 221
3. 1 250 000 2. 1 250 000 2. 1 250 000
Příklad č. 5
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku dodavatelsky (koupí)
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. pořizuje strojní zařízení, které bude sloužit pro
výrobu nového druhu výrobku. Toto strojní zařízení zakoupila od dodavatele za částku
1 210 000 Kč (včetně DPH). Zařízení si nechala převést přepravní formou do sídla
obchodní korporace. Za dopravu obdržela fakturu ve výši 60 500 Kč (včetně DPH).
Montážní, s. r. o. následně provedla montáž stroje, za což si nárokuje daňovým
dokladem částku 18 150 Kč. Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. zaplatila všechny závazky
dle splatnosti z prostředků účtu peněžních prostředků. Stroj byl uveden do provozu
k 15. 10. 2015, což bylo potvrzeno předávacím protokolem, který byl schválen všemi
odpovědnými pracovníky.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
1.Dodavatelská faktura za nákup strojního
zařízení
– 321 1 210 000
a) Základ042 – 1 000 000
b) DPH 21 % 343 – 210 000
2.Dodavatelská faktura za přepravu stoje – 321 60 500
a) Základ042 – 50 000
b) DPH 21 % 343 – 10 500
3.Dodavatelská faktura za montáž stoje – 321 18 150
a) Základ042 – 15 000
b) DPH 21 % 343 – 3 150

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 17
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
4.Úhrada splatných faktur dodavatelům z účtu
peněžních prostředků
321 221 1 288 650
5.15. 10. 2015 – Zařazení stroje do užívání 022 042 1 065 000
321 042 022
4. 1 288 650 1. 1 210 000 1.a 1 000 000 5. 1 065 000 5. 1 065 000
2. 60 500 2.a 50 000
3. 18 150 3.a 15 000
221 343
4. 1 288 650 1.b 210 000
2.b 10 500
3.b 3 150
Příklad č. 6
Prodej stroje
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. prodává nepotřebný stroj, který měl pořizovací
cenu 1 500 000 Kč a zůstatkovou cenu 800 000 Kč. Tento stroj byl odprodán odběrateli
za 950 000 Kč bez DPH. Odběratel uhradil vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti
bezhotovostním převodem.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
Výchozí stav
a) Pořizovací cena stroje022 – 1 500 000
b) Oprávky stroje– 082 700 000
1.Vyřazení stroje z účetní evidence v
pořizovací ceně
082 022 1 500 000
2.Doúčtování zůstatkové ceny stroje 541 082 800 000
3.Faktura odběrateli 311 – 1 149 500
a) Výnos z prodeje stroje – 641 950 000
b) DPH 21 % – 343 199 500
4.Úhrada faktury odběratelem 221 311 1 149 500
022 082 541
VS 1 500 000 1. 1 500 000 1. 1 500 000 VS 700 000 2. 800 000
2. 800 000
641 311 221
3.a 950 000 3. 1 149 500 4. 1 149 500 4. 1 149 500
343
3 .b 199 500

Účetní případy pro podnikatele 2016 18
Příklad č. 7
Účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku
Obchodní korporace ABCXYZ, a. s. obdržela fakturu dodavatele za dodávku nářadí,
které je (dle vnitropodnikové směrnice) považováno za drobný dlouhodobý hmotný maje -
tek. Fakturovaná cena nářadí bez DPH je 24 000 Kč, DPH činí 5 040 Kč. Obchodní
korporace uhradila splatnou fakturu dodavateli z účtu peněžních prostředků. 30. 10. 2015
byl z výdejny proveden výdej nářadí do používání v ocenění vstupní cenou. Dle
vyhlášeného odpisového plánu se odpisy nářadí provádí po dobu 24 měsíců. Odpisy se začínají
vypočítávat následující měsíc po vydání do používání.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MDDAL Kč
1.Faktura za nákup nářadí – 321 29 040
a) Základ042 – 24 000
b) DPH 21 % 343 – 5 040
2.Úhrada splatné faktury 321 221 29 040
3.Zařazení nářadí – výdej nářadí do používání
v ocenění vstupní cenou
022 AÚ 042 24 000
4.Odpisy za 11–12/2015 551 082 AÚ 2 000
221321 042
2.29 0402.29 0401.29 0401.a24 0003.24 000
022 AÚ082 AÚ 551
3.24 0004.2 0004.2 000
343
1.b5 040
Příklad č. 8
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku na základě nového zjištění
V rámci inventarizace byl v obchodní korporaci ABCXYZ, a. s. zjištěn inventarizační
přebytek v podobě laboratorního přístroje v oddělení zkušebny. Podle odborného odhadu
odpovědného pracovníka by byla cena, za kterou bychom takovýto přístroj, kdybychom
ho kupovali v takovém stavu, v jakém se nachází v současné době, pořídili, 57 000 Kč.
Jak bude tento přebytek proúčtován?
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MDDAL Kč
1.Inventární přebytek – nově zjištěný
dlouhodobý hmotný majetek
022 082 57 000
*

Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek 19
Příklad č. 9
Stanovení limitu vstupní ceny pro hmotné movité věci
Jak budeme postupovat, pokud si účetní jednotka stanoví limit pro dlouhodobý hmotný
majetek, např.:
a) 50 000 Kč a nakoupí stoj za 45 000 Kč,
b) 20 000 Kč a nakoupí stroj za 35 000 Kč,
c) 20 000 Kč a nakoupí stroj za 45 000 Kč?
Řešení:
Ad a)
V tomto případě bude o takovémto stroji účtovat jako o zásobách. Pro daňový základ se však
zúčtovaný náklad těchto zásob bude považovat za náklad nedaňový (viz ZDP § 25 odstavec 1
písm. zg)). Daňovým nákladem budou daňové odpisy, které je třeba vypočítat dle § 26 až 33
zákona o daních z příjmů.
Ad b)
Za této situace se bude o takovémto stroji účtovat jako o dlouhodobém hmotném majetku
v 0. třídě a budeme účetně odpisovat. Protože nesplňujeme podmínku vstupní ceny, kterou
zákon o daních z příjmů stanoví ve výši 40 000 Kč, nejedná se pro účely zákona o daních
z příjmů o hmotný majetek. Daňovým nákladem budou vypočtené účetní odpisy stanovené
dle vnitropodnikové směrnice, a to na základě ustanovení § 24 odstavce 2 písmena v) zákona
o daních z příjmů.
Ad c)
V tomto případě se bude o takovémto stroji účtovat jako o dlouhodobém hmotném majetku v 0.
třídě. Účetní odpisy budou vypočítávány dle odpisového plánu. Z hlediska zákona o daních
z příjmů se jedná se o hmotný majetek, takže daňovým nákladem budou daňové odpisy
stanovené dle § 26 až 33 zákona o daních z příjmů.
Příklad č. 10
Vyřazení dlouhodobého majetku odpisovaného vyřazením z podnikání do osobního užívání
Individuální podnikatel vyřazuje hmotný dlouhodobý majetek, který pořídil za
150 000 Kč, do osobního užívání. Po dobu, kdy tento majetek měl v obchodním majetku,
uplatnil odpisy ve výši 100 000 Kč. Pro jednoduchost dodejme, že při pořizování majetku
nebylo uplatněno DPH.
Řešení:
Operace č.Popis účetního případu MD DAL Kč
Výchozí stav
a) Pořizovací cena stroje022 – 150 000
b) Oprávky stroje– 082 100 000
1.Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
z účetní evidence v pořizovací ceně
082 022 150 000
2.Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku –
zůstatkové ceny stroje
491 082 50 000


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist