načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha + CD audio, MP3 : Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3 -- Vhodné i pro samouky - Ludmila Mlýnková; Olga Macíková

Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3 -- Vhodné i pro samouky
-15%
sleva

Kniha + CD audio, MP3 : Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3 -- Vhodné i pro samouky
Autor: ;

Tato publikace je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka, je vhodná také pro samostudium. S její pomocí lze rozvinout schopnost komunikovat a psát v běžných ... (celý popis)


hodnoceni - 78.9%hodnoceni - 78.9%hodnoceni - 78.9%hodnoceni - 78.9%hodnoceni - 78.9% 92%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Médium: Kniha + CD audio, MP3
Rok vydání: 2008-12-15
Počet stran: 512
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: sv. : ilustrace
Vydání: 1. vyd. s MP3
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
ISBN: 9788025123928
EAN: 9788025123928
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato publikace je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka, je vhodná také pro samostudium. S její pomocí lze rozvinout schopnost komunikovat a psát v běžných životních situacích. Učebnice vychází ze současné evropské španělštiny, na nejdůležitější rozdíly latinsko-americké španělštiny je upozorněno. Každá kapitola obsahuje slovní zásobu a frazeologii, výrazy a fráze spojené s vybranými konverzačními okruhy, gramatický výklad a cvičení na upevnění znalostí gramatiky a rozvoj komunikačních schopností. Na konci knihy naleznete klíč ke cvičením, přehled časování sloves, španělsko-český a česko-španělský slovníček. Nahrávka namluvená šesticí rodilých mluvčích napomůže utvrzení slovní zásoby a procvičení výslovnosti, najdete zde řadu živých dialogů a poslechových cvičení.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl
Mlýnková Ludmila, Macíková Olga
Cena: 509 Kč
Učebnice současné španělštiny - 2. díl Učebnice současné španělštiny - 2. díl
Mlýnková Ludmila, Macíková Olga
Cena: 127 Kč
Učebnice současné ruštiny, 2. díl + mp3 Učebnice současné ruštiny, 2. díl + mp3
Janek Adam, Mamonova Yulia
Cena: 467 Kč
Učebnice současné ruštiny + mp3 Učebnice současné ruštiny + mp3
Janek Adam, Belyntseva Olga
Cena: 467 Kč
Učebnice současné ruštiny, 2. díl + audio CD Učebnice současné ruštiny, 2. díl + audio CD
Janek Adam, Mamonova Yulia
Cena: 587 Kč
Ke zboží "Učebnice současné španělštiny, 1. díl + mp3 -- Vhodné i pro samouky" doporučujeme také:
Učebnice současné španělštiny - 2. díl -- Vhodné i pro samouky Učebnice současné španělštiny
Praktický slovník Španělština Čeština -- s novými výrazy Praktický slovník Španělština Čeština
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

19

LECCIÓN DOS SEGUNDA LECCIÓN

DE VACACIONES EN ESPAÑA

Es verano y Pedro está de

vacaciones en Espaľa, en la

ciudad de Santander. ×Dónde

está Santander? Pues, está en el

norte de Espaľa, en Cantabria.

En julio y agosto es el lugar

preferido por los espaľoles.

Así que Pedro está muy

contento porque le gusta todo

el norte de Espaľa con el mar

y las montaľas, le gustan los

espaľoles y, por supuesto, le

gusta mucho Alicia. Alicia es de

La Coruľa, una ciudad grande e

importante en Galicia. Durante

las vacaciones está en Santander

en casa de su abuela que ya es

mayor y está un poco enferma,

sin embargo, es una seľora muy

despierta y curiosa.

2. Potes (Cantabria)

3. Picos de Europa (Cantabria)

2

2


20

LECCIÓN DOS

EN LA CALLE

Javier: Hola, ×adónde vas? María: Voy a casa porque estoy muy cansada. Javier: Pues yo voy a la biblioteca de la escuela. María: ×Eh? Javier: Pues sí, porque mi casa está llena de gente: familiares, amigos, amigos de los amigos, amigos de los familiares... y yo ya estoy harto.

VOCABULARIO

abuela f – babička ×adónde? – kam agosto m – srpen ahora – nyní, teď amiga f – přítelkyně amigo m – přítel así que – takže biblioteca f – knihovna calle f – ulice cansado, -a – unavený, -á casa f – dům, byt cerca (de) – blízko (čeho) cine m – kino

con – s, se

contento, -a – spokojený, -á

cuando – když

×cuándo? – kdy

curioso, -a – zvědavý, -á, zvídavý, -á; zvláštní

despierto, -a – čilý, -á, bystrý, -á

×dónde? – kde

durante – během

en – v, na

escuela f – škola

Espaľa f – Španělsko

estar – být

excursión f – výlet

4. La Coruña (Galicia)


21

FRASEOLOGÍA

estar de vacaciones být na prázdninách/dovolené estar en casa být doma (ve významu příslovce bez členu!) ir a casa jít domů (ve významu příslovce bez členu!) Pedro está en casa de Alicia. Petr je u Alice. Vamos a casa de Sandra. Jdeme k Sandře. estar harto de mít po krk Manuel está harto de los familiares. Manuel má po krk příbuzných. Los estudiantes están hartos de los Studenti mají po krk profesorů. profesores.

GRAMÁTICA

■ 1. PŘEDLOŽKY A, EN, DE Předložky ve španělštině mají řadu významů a funkcí. Nahrazují mimo jiné také naše skloňování (viz paragraf této lekce). Nejčastějšími předložkami jsou DE, A a EN. Ve významu místním znamenají:

A ➞• směřování k něčemu nebo do něčeho – česky k, do, příp. na (jede

na Kubu)

EN [----•----] umístění v něčem nebo na něčem – česky v, na

DE •➞ směřování od něčeho pryč nebo z něčeho ven – česky z, ze, od

familiar m – příbuzný grande – velký, -á importante – důležitý, -á ir – jít, jet julio m – červenec juntos, -as – spolu, společně lleno, -a (de) – plný, -á (čeho) lugar m – místo madre f – matka mar m – moře mayor – starší montaľa f – hora norte m – sever padre m – otec para – pro por supuesto – ovšem, jistě, samozřejmě, jasně porque – protože preferido, -a (por) – oblíbený (kým)

pues – tedy, no (hovorový uvozovací výraz na

začátku věty)

que – že

regalo m – dárek

sin embargo – avšak, přesto, nicméně

sólo – jen, pouze

su – jeho, její, jejich, Váš, Vaše

sur m – jih

teatro m – divadlo

todavía – ještě

todo, -a – celý, -á

un poco – trochu

vacaciones f pl – prázdniny, dovolená

verano m – léto

visita f – návštěva

y – a

ya – už

2


22

LECCIÓN DOS

×Adónde vas? – Voy a la biblioteca. Kam jdeš? – Jdu do knihovny. ×Dónde estás? – Estoy en Santander. Kde jsi? – Jsem v Santanderu. ×De dónde regresas? – Regreso Odkud se vracíš? – Vracím se ze de Espaľa. Španělska. Předložky A a DE se také ve významu místním označují jako předložky dynamické, neboť se užívají se slovesy pohybu. Předložka EN je předložka statická. Z tohoto pravidla je jen několik málo výjimek. ■ 2. NEPRAVIDELNÉ SLOVESO ESTAR (BÝT)

estoy estamos

estás estáis

está están

Nepravidelné sloveso ESTAR ve španělštině vyjadřuje především přechodné stavy a umístění, polohu. Použití:

a) Vyjadřuje přechodné stavy (nebo takové, které jsou za přechodné

považovány):

Está enferma. Je nemocná.

Estoy contento. Jsem spokojený.

×Cómo está usted? Jak se máte?/Jak se vám vede?

Estoy bien. Mám se dobře.

b) Používá se při určení polohy nebo umístění (přechodného i trvalého),

tedy v otázce a odpovědi na otázku Kde je/jsou...?/×Dónde está(n)...?

Pedro está en Galicia. Petr je v Galicii.

×Dónde está Santander? Kde je Santander?

Santander está en el norte. Santander je na severu.

Está en casa de su amigo. Je u kamaráda.

V těchto významech se vyskytuje převážně s předložkou EN (viz výše).

c) Zvláštním případem jsou vazby slovesa ESTAR s předložkou DE a podstatným

jménem bez členu – odpovídají českým vazbám „být na...“ (ale ne přímo ve

významu místním!).

estar de vacaciones být na prázdninách

estar de visita být na návštěvě

estar de excursión být na výletě


23

■ 3. NEPRAVIDELNÉ SLOVESO IR (JÍT, JET)

voy vamos

vas vais

va van a) Po slovese IR se většinou používá předložka A pro vyjádření směru (česky

– do, na). Otázka se obvykle uvozuje tázacím ×adónde...?

×Adónde va Pedro? Kam jde Petr?

Pedro va a la biblioteca. Petr jde do knihovny.

Vamos a casa. Jdeme domů. b) Podobně jako u slovesa estar existují se slovesem IR vazby s předložkou DE,

které odpovídají českému jít/jet na... (ne ve významu místním).

ir de vacaciones jet na prázdniny/dovolenou

ir de visita jít na návštěvu

ir de excursión jít/jet na výlet

ir de copas jít na tah

■ 4. VYJADŘOVÁNÍ PÁDŮ

Ve španělštině neexistuje skloňování podstatných a přídavných jmen takového typu

jako v češtině, tj. pádovými koncovkami. Pádové vztahy se vyjadřují pomocí různých

předložek.

1. pád je vždy bez předložky

Los estudiantes están en Madrid. Studenti jsou v Madridu. La ciudad es preciosa. Město je krásné. Pedro es checo. Petr je Čech.

2. pád bývá vyjádřen předložkou DE

Las playas de Santander son Santanderské pláže jsou slavné. famosas. La amiga de la abuela está Přítelkyně babičky je v centru města. en el centro de la ciudad. La madre del chico es muy Chlapcova maminka je sympatická. simpática. El padre de mi amigo es de Bolivia. Otec mého přítele je z Bolívie.

3. pád bývá vyjádřen předložkou A

Pedro escribe a su amigo. Petr píše kamarádovi. La chica contesta al profesor. Dívka odpovídá profesorovi.

2


24

LECCIÓN DOS

4. pád se rovná prvnímu pádu u neživotných podstatných jmen a třetímu pádu

u životných

a) Pedro visita las ciudades espaľolas. Petr navštěvuje španělská města.

x

b) Alicia visita a su abuela. Alice navštěvuje babičku.

Jak vidíme na příkladech, dochází povinně ke stahování předložky A a DE se

členem určitým mužského rodu (jen v jednotném čísle!):

DE + EL ➞ DEL (del chico) A + EL ➞ AL (al profesor)

Pokud se ve větě vyskytuje třetí i čtvrtý pád (předmět nepřímý i přímý), stojí

obvykle předmět přímý před nepřímým:

Alicia compra un regalo a su abuela. Alice kupuje babičce dárek.

Spojení předložky DE s podstatným jménem životným odpovídá též českému

přídavnému jménu přivlastňovacímu.

el amigo de Pedro Petrův přítel

la casa de la abuela babiččin dům

Poznámka: Přídavná jména přivlastňovací jako samostatný jednoduchý tvar ve

španělštině neexistují. 5. pád je vždy bez předložky a bez členu

Buenos días, profesor. Dobrý den, pane profesore!

×Qué tal, Alicia? Jak se máš, Alice? 6. a 7. pád se vyjadřuje celou řadou předložek, např. předložkou POR, CON

el lugar preferido por los espaľoles Španěly oblíbené místo

un encuentro con Alicia setkání s Alicí

CONTEXTO COMUNICATIVO

■ JAK VYJÁDŘIT, ŽE SE NĚCO LÍBÍ

(No) me gusta Espaľa. (Ne)líbí se mi Španělsko.

(No) me gustan los espaľoles. (Ne) mám rád Španěly.

(No) me gusta estar en Espaľa. (Ne)jsem rád ve Španělsku.

×Le gusta Santander? Líbí se mu/jí/Vám Santander?

Le gustan las checas. Líbí se mu/jí/Vám Češky.

A Pedro le gusta Alicia. Petrovi se líbí Alice.

A Alicia no le gusta Pedro. Alici se nelíbí Petr.


25

EJERCICIOS

1. DOPLŇTE SLOVESO ESTAR VE SPRÁVNÉM TVARU.

1. ×Dónde ... Pedro? – ... en casa de Cristina. 2. Los estudiantes ... ya de vacaciones

y los profesores ... de excursión. 3. (Yo) ... de visita en casa de unos amigos.

4. (Nosotros) ... muy contentos con la profesora. 5. ×Santander ... en el norte o en el

sur de Espaľa? – ... en el norte, por supuesto. 6. ×(Tú) ... enferma? – No, no, sólo ...

un poco cansada. 7. La casa ... llena de gente y yo ya ... harto. 8. Por favor, ×la seľora

Crespo ya ... en casa? – No, todavía no ... aquí.

2. DOPLŇTE PODLE KONTEXTU SLOVESO SER NEBO ESTAR.

1. Alicia ... espaľola, ... de Galicia y ahora ... en la República Checa. 2. La abuela de

Miguel ... una seľora mayor, pero ... muy despierta y curiosa. 3. ×Qué ...? – ... una

biblioteca. 4. Santillana ... un lugar muy curioso. – ×Dónde ...? – ... cerca de Santander.

5. Julia ... una chica guapa, pero muy curiosa. 6. ×Cómo ... el abuelo? – ... un poco

5. Santillana del Mar (Cantabria)

2


26

LECCIÓN DOS

enfermo. 7. ×Cómo ... el amigo de Juana? – ... un chico muy, pero muy simpático. 8. ×Dónde ... los chicos? – ... en el cine. 9. ×... un regalo para Lucía? – No, no, ... un regalo para el profesor. – ×Qué ...? – ... una gramática. – Ah. 10. Hola, Pepe, ×qué tal, cómo ...? – Pues, muy bien. ×Y tú? 3. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY. kam jdeš? – kde je Manuel? – už jsou doma – jsou nemocní – jdeme na tah – není u Alice – čí je ten dům? – jak se máš? – jsou hrozně zvědavé – už jsem unavená – hurá, jedeme na výlet! – on je Čech a ona je Španělka – dům je plný příbuzných – jdeš do knihovny? – o prázdninách jsem u babičky – kam pojedete na prázdniny? – to je Petr, moc se mi líbí 4. DOPLŇTE VHODNOU PŘEDLOŽKU Z NABÍDKY, KDE TO BUDE NUTNÉ,

SPOJTE JI SE ČLENEM. UTVOŘENÉ VÝRAZY PŘELOŽTE DO ČEŠTINY

A POKUSTE SE JE POUŽÍT VE VĚTÁCH.

de, por, a, para, con

los cines ... Praga – los amigos van ... casa – las ciudades ... Espaľa – voy ... cine – la casa ... abuelo – un encuentro ... Julia – el lugar preferido ... los checos – un regalo ... una amiga – las vacaciones ... los estudiantes – la biblioteca ... profesor – una excursión ... los familiares – vamos juntos ... teatro – el mar ... Galicia 5. DOPLŇTE SLOVESO IR VE SPRÁVNÉM TVARU. 1. Hola, Rafael, ×adónde ...? – ... a casa. 2. Maľana (nosotros) ... de excursión a Pilsen. 3. Chicas, ×... a la playa? – Sí, ... a la playa, hoy es un día precioso. 4. Durante las vacaciones muchos estudiantes ... de copas. 5. ×(Tú) ... al teatro? – No, ... a casa del abuelo, está un poco enfermo. 6. ×Uds. ... a las montaľas? – Sí, ... a los Picos de Europa maľana. 6. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY. jedu na Kubu – Petr už má po krk Alice – líbí se mi Sandřin byt – dědeček jde do knihovny, protože se mu líbí knihovnice (la bibliotecaria) – jsem velmi spokojený/á s dárkem


27

od Julie – mám rád/a léto ve Španělsku – pláž je plná lidí – studenti už jsou unavení

– španělština je velmi důležitý jazyk – jdeme na návštěvu k jednomu kamarádovi

7. ODPOVĚZTE NA OTÁZKY.

1. ×Le gusta ir de vacaciones a Espaľa? 2. ×Espaľa está cerca de la República Checa?

3. ×Está Ud. ya harto de los familiares? 4. ×Dónde está Ud. ahora? 5. ×Está Ud. cansado?

6. ×Los estudiantes están contentos con los profesores? 7. ×Y los profesores están

contentos con los estudiantes? 8. ×Es Ud. amigo de la lengua espaľola?

8. DOPLŇTE PODLE POSLECHU.

Carlos y Sandra son .......... amigos. Él es estudiante de .......... y ella es profesora de ..........

. A Carlos le .......... mucho Sandra, pero para .......... es muy difícil estar .........., porque

él está en .......... y ella en Praga. Carlos .......... a Praga sólo en verano .......... está de

vacaciones, pero en verano Sandra está en la .......... del Instituto .......... . ÷Qué ..........!

9. PŘELOŽTE DO ČEŠTINY.

1. ×Adónde vas de vacaciones? 2. Pablo está en casa de Mónica. 3. No me gusta ir

de copas. 4. ×Sois espaľoles? – No, somos checos. 5. ×Estás contento con el regalo

de Julia? – Sí, me gusta mucho. 6. ×Es fácil? – No, es difícil. 7. ×Dónde estás? – En

casa. 8. ×Vamos a la playa? – No, vamos al cine. 9. ×Para quién es? – Es para la

abuela. 10. ×De quién es? – Es del abuelo. 11. ×Dónde está la universidad? – Está

cerca de aquí. 12. Me gustan las vacaciones.

www.cervantes.es

2


28

LECCIÓN DOS

10. ROZHODNĚTE, ZDA JE TVRZENÍ SPRÁVNÉ ČI CHYBNÉ

A ZDŮVODNĚTE VAŠI VOLBU.

V F

1. Alicia está de vacaciones en Praga. ❏ ❏

2. A Pedro le gusta el sur de Espaľa. ❏ ❏

3. La Coruľa es una ciudad grande e importante. ❏ ❏

4. Alicia está en casa de su abuelo durante las vacaciones. ❏ ❏

5. Cantabria es el lugar preferido por los espaľoles en verano. ❏ ❏

6. Pedro no está contento. ❏ ❏

11. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY.

líbí se mi Španělsko – Kristýně se líbí Španělé – jsem rád/a doma – rád/a chodím na

tah – Petře se nelíbí Fernandův byt – mám rád/a prázdniny – Albertovi se líbí Praha

– Manuel je rád v létě na horách

12. DOPLŇTE PŘEDLOŽKU A SPOJTE JI SE ČLENEM, KDE

UZNÁTE ZA VHODNÉ.

1. ... verano estamos ... vacaciones ... casa ... abuelo ... las montaľas. 2. Voy ... cine

porque no me gusta estar ... casa. 3. Julia está harta ... su padre. 4. ... julio Pablo está

... visita ... Praga. 5. ... las vacaciones me gusta estar ... la playa. 6. ×Vamos ... casa ...

Alberto? – No, porque Alberto no está ... casa. 7. ×... quién vais ... las montaľas? – ...

unos amigos. 8. ×... quién es la casa? – Es ... unos familiares ... Alicia. 9. ×... quién es

el regalo? – ... la abuela.

13. A TEĎ JE ŘADA NA VÁS! DOPLŇTE VHODNĚ NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY.

1. Me gusta la casa de Fernando porque...

2. Estoy muy contento...

3. Me gusta ir de excursión...

4. La Coruľa está... y es...

5. La abuela no está enferma, sólo...


29

6. Mi amiga Petra es...

7. Ya estoy harto de...

8. En julio voy de vacaciones...

14. PŘELOŽTE DO ŠPANĚLŠTINY.

1. Petr je moc sympatický český student, moc se mi líbí. 2. Je léto, jsem ve Španělsku,

jsem na pláži a mám se moc a moc dobře. 3. Moje babička je už stará paní, ale je moc

zvídavá. 4. Juliin dům je pořád plný lidí, protože Julie je velmi milá a hezká dívka.

Nicméně Julie už má lidí až po krk, protože už je unavená. 5. Půjdeme zítra do kina?

– Ne, nepůjdeme, jsem velmi nemocný! 6. Když jsme na prázdninách u babičky, jsme

moc spokojení. 7. Liberec je na jihu České republiky, že? – Ne, samozřejmě že ne, je

na severu. 8. Kdy pojedete do České republiky? – V létě. 9. Vy jste novinářka? Ne, jsem

zdravotní sestra. 10. Prosím vás, kde je hotel Atrium? – Je blízko odsud.

2
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist