načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha + CD: Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 -- Manuale di Italiano contemporaneo - Eva Ferrarová; Miroslava Ferrarová; Vlastimila Pospíšilová

Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 -- Manuale di Italiano contemporaneo
-15%
sleva

Kniha + CD: Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 -- Manuale di Italiano contemporaneo
Autor: ; ;

Kniha vyšla rovněž ve verzi s audionahrávkou na 3 CD s prodejním kódem KEJ268. MP3 s audionahrávkou v ceně! Učebnice současné italštiny, 1. díl je určena všem zájemcům o získání ... (celý popis)


hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EDIKA
Médium: Kniha + CD
Rok vydání: 2017-01-01
Počet stran: 472
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 2 svazky (viii, 459; ix, 459 stran) : ilustrace, mapy, portréty
Vydání: 2. vydání
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
ISBN: 9788025130957
EAN: 9788025130957
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha vyšla rovněž ve verzi s audionahrávkou na 3 CD s prodejním kódem KEJ268. MP3 s audionahrávkou v ceně! Učebnice současné italštiny, 1. díl je určena všem zájemcům o získání základů italského jazyka, po jejím zvládnutí dosáhnete úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Cílem učebnice je naučit vás číst a porozumět italskému textu, komunikovat s rodilými mluvčími písemnou i ústní formou, seznámit vás s některými italskými zvyklostmi. Každá lekce obsahuje: - úvodní dialogy nebo souvislý text - slovníček – výrazy a fráze spojené s vybranými konverzačními okruhy - gramatický výklad - cvičení - informace o reáliích současné Itálie - opakovací testy Na konci knihy naleznete: - přehled nejčastěji užívaných předložek a předložkových výrazů - přehled nepravidelných sloves - klíč ke cvičením - souhrnný italsko-český a česko-italský slovník Nedílnou součástí učebnice je audionahrávka namluvená rodilými mluvčími z různých italských regionů, najdete zde řadu živých dialogů. Nahrávka napomůže utvrzení slovní zásoby, procvičení výslovnosti a schopnosti lépe porozumět mluvenému projevu.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Učebnice současné italštiny, 2. díl + audio CD Učebnice současné italštiny, 2. díl + audio CD
Ferrarová Eva, Ferrarová Miroslava, Pospíšilová Vlastimila
Cena: 480 Kč
Učebnice současné italštiny, 2. díl + mp3 Učebnice současné italštiny, 2. díl + mp3
Ferrarová Eva, Ferrarová Miroslava, Pospíšilová Vlastimila
Cena: 480 Kč
Na operu s italštinou. All’opera in Italiano Na operu s italštinou. All’opera in Italiano
Baldussi Stefano
Cena: 239 Kč
Gramatika současné italštiny Gramatika současné italštiny
Lingea
Cena: 133 Kč
Učebnice současné ruštiny, 2. díl + mp3 Učebnice současné ruštiny, 2. díl + mp3
Janek Adam, Mamonova Yulia
Cena: 489 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

55

ALLA TELEVISIONE

LEZIONE 4

Anna: Ciao Pietro.

Pietro: Ciao Anna. Che cosa fai stasera?

Anna: Stasera resto a casa. E tu, che cosa fai?

Pietro: Io penso di uscire con gli amici. Prendiamo una pizza, chiacchieriamo e poi

andiamo a casa.

Anna: Io sono stanca, e poi c’è un programma interessante alla televisione.

Pietro: Sì? Che cosa c’è?

Anna: Danno un bel documentario sui delfini.

Pietro: Bello, e su che canale?

Anna: Su RAITRE.

Pietro: A che ora?

Anna: Tardi, verso le dieci, non ricordo esattamente.

Pietro: E fino alle dieci cosa fai?

Anna: Guardo un bel film su RAIUNO, che finisce proprio alle dieci.

Pietro: Che tipo di film? Come i film che ti piacciono, i film neorealisti?

55

4

4


56

Anna: No, un film romantico, oggi sono distrutta!

Annamaria: Ciao Pavel.

Pavel: Ciao Annamaria.

Annamaria: Esci stasera?

Pavel: No, non esco. Vado a dormire presto. Sono un po’ raffreddato.

Annamaria: Peccato, alla televisione danno un concerto di Pavarotti.

Pavel: Veramente? Su che canale?

Annamaria: Su RAIDUE. Ma tu hai la televisione?

Pavel: No, alla casa dello studente non ho la televisione.

Annamaria: Allora possiamo guardare il concerto a casa mia.

Pavel: Sì, è un’ottima idea. A che ora inizia?

Annamaria: Inizia alle otto e dieci, dopo la pubblicità.

Pavel: E a che ora finisce?

Annamaria: Finisce alle undici e venti. E’ troppo tardi?

Pavel: Sì, l’ultimo autobus passa alle undici e dieci.

Annamaria: Perché allora non prendi un taxi?

Pavel: E’ troppo caro, preferisco l’autobus.

Teatro La Fenice a Venezia

LEZIONE QUATTRO


57

VOCABOLI

aereo m letadlo

andare a letto jít si lehnout

aprire irr. otvírat

caldo/a teplý/á

canale m kanál; tv program

capire, capisco rozumět

caro/a drahý/á

che m, f jaký/á; který/á

chiacchierare povídat si

chilogrammo m kilogram

cosa f věc

costruire, costruisco stavět

cultura f kultura

dare irr. dávat

delfino m delfín

distrutto/a zničený/á

documentario m dokumentární film

dormire spát

esame m zkouška

esattamente přesně

fare irr. dělat

finestra f okno

finire, finisco končit

fino a až do (čas. předl.)

fuori venku, ven

idea f nápad; myšlenka

iniziare začít

letto m postel

meno méně, minus

metrò m/f metro

mezzanotte f půlnoc

mezzo m půl; půlka

mezzogiorno m poledne

morto/a mrtvý/á

offrire irr. nabídnout

oggi dnes

ottimo/a výborný/á

partire odjet

passare (pro)jít, (pro)jet

peccato! škoda!

pensare myslet

più více; plus

porta f dveře

posta f pošta

potere irr. moci

pranzare obědvat

preferire, preferisco mít raději;

upřednostňovat

presto brzy

primo/a první

privato/a soukromý/á

proprio právě; vlastní

pubblicità f reklama

pulire, pulisco čistit

quarto m čtvrt; čtvrtka

raffreddato/a nachlazený/á

restare zůstávat

restituire, restituisco vracet

ricordare vzpomínat si

romantico/a romantický/á

seguire sledovat

sentire slyšet; cítit

spedire, spedisco poslat

stanco/a unavený/á

stasera dnes večer

tardi pozdě

telenovela f televizní seriál

tipo m druh; typ

tram m tramvaj

troppo příliš

ultimo/a poslední

uscire irr. vycházet; jít ven

veramente opravdu

verso k; směrem k; přibližně

4


58

GRAMMATICA

1. Slovesa III. slovesné třídy -ire

Časují se buď podle vzoru dormire, nebo přibírají tzv. infix-iscodle vzoru finire.

dormire (spát) finire (končit)

dormo dormiamo finisco finiamo

dormi dormite finisci finite

dorme dormono finisce finiscono

Jako dormire časujeme v přítomném čase apř.: partire, aprire, seguire, offrire, sentire...

Jako finire časujeme např.: preferire, capire, spedire, restituire, pulire, costruire... Podle tvaru

1. os. sg. zjistíme, máme-li vložit vsuvku -isc-.

Pozor!

1. a 2. os. pl. tvoříme vždy pravidelně od infinitivu.

2. Nepravidelná slovesa fare, dare, potere, uscire

fare (dělat) dare (dát)

faccio facciamo do diamo

fai fate dai date

fa fanno dà danno

potere (moci) uscire (vycházet, jít ven)

posso possiamo esco usciamo

puoi potete esci uscite

può possono esce escono

3. Číslovky 1–20

1 – uno/una 6 – sei 11 – undici 16 – sedici

2 – due 7 – sette 12 – dodici 17 – diciassette

3 – tre 8 – otto 13 – tredici 18 – diciotto

4 – quattro 9 – nove 14 – quattordici 19 – diciannove

5 – cinque 10 – dieci 15 – quindici 20 – venti

Pozor!

Číslovky v italštině jsou neměnné, pouze jeden/ jedna má rozdílný tvar podle rodu

podstatného jména, u kterého stojí, protože se shoduje s tvarem neurčitého členu:

LEZIONE QUATTRO


59

un ragazzo, una ragazza – jeden (nějaký) chlapec, jedna (nějaká) dívka. Počítaný

předmět připojujeme bez předložky, např. due libri, venti case.

Pozor!

Nula se řekne italsky zero (viz 0. lekce) a chová se jako podstatné jméno:

Tr e zeri – tři nuly

4. Hodiny/Ore

Che ora è?/ Che ore sono?

Sono le due.

Sono le tre e un quarto.

Sono le cinque e venti.

Sono le sette e mezza.

Sono le otto di sera/di mattina

Sono le undici meno un quarto.

Pozor!

E’ l’una.

E’ mezzogiorno.

A che ora finisci? Alle due.

Alle tre e quindici.

Alle due e mezzo.

Alle dieci meno un quarto.

Alle otto.

All’una.

A mezzanotte.

Podrobnější časové údaje se naučíme později.

Pozor!

Půl hodiny v časových výrazech překládáme buď mezzo, nebo mezza.

4


60

L’ANGOLO DEI PERCHÉ

■ Un documentario/ un film/ un libro (podstatné jméno) sui delfini, su Praga, sulla cultura

– dokumentární film/ film/ kniha o delfínech, o Praze, o kultuře

■ Il professore/ il film/ il libro parla (sloveso) di Praga, dei delfini, della cultura ceca – profesor/

film/ kniha hovoří o Praze, o delfínech, o české kultuře

■ Penso di uscire con gli amici. Myslím, že půjdu ven s přáteli.

■ Vado a casa mia. Jdu domů.

■ Prendere

Prendo un caffè. Dám si kávu.

Prendo un kg (chilo) di arance. Vezmu si kilo pomerančů.

Prendo lezioni d’inglese. Chodím na hodiny angličtiny.

Prendo un taxi, il tram, l’autobus. Pojedu taxíkem, tramvají, autobusem.

Pozor!

V italštině můžete vyjádřit budoucí čas časem přítomným, stejně jako v češtině.

Záleží vždy na kontextu. Prendi un taxi? Pojedeš taxíkem?

ESERCIZI

1. Opovězte na otázky k textu:

Che cosa fa Pietro stasera?

Su che canale danno il documentario sui delfini stasera?

Che tipo di film danno stasera su RAIUNO?

Perché Pavel stasera non esce?

Pavel ha la televisione?

A che ora inizia il concerto di Pavarotti alla televisione?

A che ora passa l’ultimo autobus?

Perché Pavel preferisce l’autobus?

2. Doplňte správné tvary sloves potere, fare, andare, uscire, dare:

k

(1) ............... restare, Paolo? (2) Dove ............... , Pietro? (3) Che cosa ............... ,

Anna? (4) A che ora ............... tornare? (5) ............... stasera, ragazzi? (6) Noi

LEZIONE QUATTRO


61

............... a lezione. (7) La signora Neri non ............... . (8) Io ............... ogni

sera. (9) Stasera i Bruni ............... al concerto. (10) Gina, ............... a scuola?

(11) Che cosa ............... alla televisione? (12) Maria, mi ............... il numero di

telefono di Anna?

3. Počítejte podle vzoru: Quanto fa...? Kolik je...?

1 + 1 = 2 (uno più uno fa due)

2 – 1 = 1 (due meno uno fa uno)

3 + 4 = 6 – 5 = 20 – 15 = 3 + 12 =

5 + 5 = 3 + 7 = 10 + 10 = 18 – 11 =

8 – 1 = 2 + 3 = 19 – 3 = 13 – 6 =

10 – 4 = 6 – 3 = 13 + 7 = 17 + 2 =

1 – 1 = 7 + 3 = 15 – 8 = 12 + 5 =

4. Zadávejte podobné příklady svým spolužákům! Budou mít radost!

5. Tvořte otázky a odpovídejte na ně:

alle 8 e mezzo di sera

alle 10 e un quarto di mattina

Dove sei a mezzogiorno

Dove vai a mezzanotte

Che cosa fai alle 3 e venti

alle 5 meno un quarto

alle 6

6. Sestavujte libovolné věty a překládejte je do češtiny:

preferisco/ preferiamo la birra

preferisci/ preferisce il vino bianco

tornare a casa

studiare l’italiano

restare qui

lavorare in una pizzeria

la musica classica

le canzoni inglesi

4


62

7. Obměňujte věty pomocí sloves potere:

Např:. Resto a casa – Posso restare a casa.

Che cosa faccio? Tornate a casa. Vado al cinema. E’ stanca. Il programma è interessante. Non ricordo. Il film finisce alle sei. Andiamo a dormire. Gina guarda latelevisione, Paola ascolta la radio. Prendi un taxi. Iniziano alle otto di sera. Il bambino ha

fame. Non torno in Italia.

8. Doplňte správné tvary sloves na -ire.

Pak převeďte podmět do čísla jednotného nebo množného:

(dormire) Paolo e Gianni ............... molto.

(sentire) Io ............... la musica dalla finestra.

(aprire) Giorgio ............... la porta.

(seguire) Io ............... una telenovela alla televisione.

(partire) Francesca ............... per Milano stasera.

(offrire) Tommaso ............... un aperitivo agli amici.

(partire) L’aereo ............... alle nove e cinque.

(aprire) Lui ............... la posta.

(capire) Io ............... la lezione.

(preferire) Tu ............... la cucina italiana.

(pulire) Voi ............... la casa.

(finire) La lezione ............... alle otto.

(restituire) Lei ............... i libri a Carlo.

(spedire) Tu ............... una lettera in Italia.

(costruire) Loro ............... una nuova casa.

(preferire) Noi ............... un cappuccino.

9. Odpovězte na otázky:

A che ora

finisce la lezione?

hai l’esame?

parte l’autobus?

vai a casa?

pranzi?

inizia la festa di Anna?

vai al lavoro?

LEZIONE QUATTRO


63

parte l’aereo per Roma?

torni dalla scuola?

vai a dormire?

torni dal lavoro?

andiamo al bar?

passa l’ultimo metrò?

10. Tvořte otázky a odpovědi:

Che cosa fai stasera Penso di restare a casa

domani sera guardare la TV

alle sei ascoltare la radio

a mezzogiorno andare in un bar

domani mattina uscire

andare a lezione

tornare a casa

11. Přeložte:

k

Co děláš dnes večer? Dnes zůstanu doma. Myslím, že půjdu ven s přáteli. Dáme si pizzu,

popovídáme si a pak půjdeme domů. Já jsem unavený, raději se budu dívat na televizi.

A co dnes dávají? Jeden zajímavý film o Římu. A na kterém programu? Nevím přesně,

mohu se podívat do programu. Jdeš ven dnes večer? Ne, jsem nastydlá, dám si teplý čaj

a půjdu si brzy lehnout. Škoda! Je v televizi hodně reklam? Na prvním a druhém programu ne, ale na soukromých programech je reklam hodně. Pojedeš autobusem nebo

taxíkem? V kolik hodin jede poslední autobus? Je to pro tebe příliš pozdě? V kolik hodin

začíná v televizi koncert Pavla Šporcla? Já na koleji nemám televizi.

1. Il negozio chiude .... 8.

a) all ́ b) a c) alle

2. Paola lavora molto. E ́.... .

a) stanco b) distrutto c) stanca morta

4

12. Opakovací test. Z uvedených možností vyberte správné řešení.

k


64

3. Quando torni? - Verso .... 3.

a) - b) le c) alle 4. Esci stasera? - No, resto .... casa.

a) a b) alla c) nella 5. La professoressa parla .... canzoni inglesi.

a) dei b) sulle c) delle 6. Andiamo .... dormire.

a) - b) a c) per 7. Che cosa facciamo, ragazzi? .... al bar?

a) Vanno b) Andate c) Andiamo 8. Noi .... il vino bianco.

a) preferite b) prendete c) preferiamo 9. Danno un film documentario .... calcio italiano.

a) sul b) del c) di 10. Che cosa .... alla televisione?

a) c ́è b) è c) ha

ABBIAMO IMPARATO

Umíte se zeptat druhého, jestli půjde ven.

Esci stasera? Jdeš dnes večer ven?

Non esco. Nikam nejdu.

Resto a casa. Zůstávám doma.

Umíte říci, že jste unavený/á.

Sono stanco. Jsem unavený.

Sono stanca morta. Jsem hrozně unavená.

Sono distrutto. Jsem zničený.

LEZIONE QUATTRO


65

4

Umíte si povídat o televizním programu.

Che cosa danno/ che cosa c’è Co dávají/ co je dnes v televizi?

alla televisione/ TV oggi?

Danno/ c’è un film francese. Dávají nějaký francouzský film. Umíte se zeptat na čas/ hodinu.

A che ora comincia/ finisce il film? V kolik hodin začíná/ končí ten film?

Alle dieci. V deset.

A mezzogiorno. V poledne.

Verso le tre. Ke třetí/ okolo třetí.

Proprio alle cinque. Přesně (zrovna) v pět.

Firenze


66

LEZIONE QUATTRO

● ● ● SAPEVATE CHE...

Italská státní televize má tři programy. La televisione italiana pubblica ha tre canali:

RAIUNO RAIDUE RAITRE

20:00 TELEGIORNALE

20:30 GIOCO

Identità nascoste

21:20 MUSICA

Una voce per Padre Pio

23:30 TELEGIORNALE

00:20 RUBRICA

00:30 TELEGIORNALE

01:00 RUBRICA

20:20 GIOCO

20:30 TELEGIORNALE

21:00 TELEFILM

Jericho

22:30 TELEFILM

Supernatural

23:20 TELEGIORNALE

23:30 FILM

Taxxi 2

01:00 Tg Parlamento

01:20 REAL TV

02:00 GIOCO

20:00 NEWS Sport

20:20 ATTUALITÀ

20:30 TELEROMANZO

La piovra

21:00 ATTUALITÀ

23:20 TELEGIORNALE

23:30 TELEGIORNALE Regioni

00:00 ATTUALITÀ

00:30 TELEGIORNALE

1. A che ora ci sono i telegiornali su RAIUNO, RAIDUE e RAITRE?

2. Conoscete il teleromanzo „La piovra“? Di che cosa parla?

VOCABOLI

attualità f pl aktuality

film m film

gioco m hra

identità f identita

musica f hudba

nascosto/a utajený/á

padre m otec

parlamento m parlament

rubrica f rubrika

piovra f chobotnice

sport m sport

telefilm m televizní film

telegiornale m televizní noviny

teleromanzo m televizní seriál

voce f hlas
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist