načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Učebnice pilota vrtulníku PPL(H), Část II – Ludvík Kulčák

Učebnice pilota vrtulníku PPL(H), Část II
-7%
sleva

Kniha: Učebnice pilota vrtulníku PPL(H), Část II
Autor: Ludvík Kulčák

Na jaře 2009 byla vydána první část Učebnice pilota vrtulníku PPL(H). V první části byla v souladu s požadavky předpisu JAR-FCL 2.125 vysvětlena problematika leteckých předpisů, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  730 Kč 679
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
22,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CERM
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 452
Rozměr: 148x208
Úprava: 2 sv. (451, 450 stran): ilustrace (některé barevné)
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Datum vydání: 14.10.2009
Nakladatelské údaje: Brno, CERM, 2009
ISBN: 978-80-7204-638-6
EAN: 9788072046386
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Na jaře 2009 byla vydána první část Učebnice pilota vrtulníku PPL(H). V první části byla v souladu s požadavky předpisu JAR-FCL 2.125 vysvětlena problematika leteckých předpisů, konstrukce draku, pohonné jednotky, elektrického systému, hydraulické soustavy, palubních přístrojů, letové způsobilosti, lidské výkonnosti a omezení, základů letu a komunikace.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ludvík Kulčák - další tituly autora:
Obecná navigace (061 00) Obecná navigace (061 00)
Učebnice pilota vrtulníku PPL(H), Část 1 Učebnice pilota vrtulníku PPL(H), Část 1
Technik údržby letadel (kategorie B2) Technik údržby letadel (kategorie B2)
Hmotnost a vyvážení (031 00) Hmotnost a vyvážení (031 00)
Elektrický systém (021 02) Elektrický systém (021 02)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah

OBSAH 3

PŘEDM LUVA 13

1 M E T E O R O L O G IE 15

1.1 A T M O SFÉ R A ZEM Ě 15

1. 1.1 Složení atm osféry 15

1.1.2 V ertikální členění a rozsah atm osféry 15

1.2 T L A K , H U STO T A A T EP LO T A VZDUC H U 18

1.2.1 T lak vzduchu 18

1.2.1.1 Rozložení tlaku vzduchu, tlakové útvary 19

1.2.1.2 Tlakový gradient, změna tlaku vzduchu s výškou 20

1.2.2 H ustota vzduchu 21

1.2.3 T eplota vzduchu 22

1.2.3.1 Vertikální rozložení teploty vzduchu 22

1.2.3.2 Denní a roční chod teploty vzduchu a zemského povrchu 23

1.2.4 Z áření Slunce a Z em ě 23

1.3 V L H K O ST V ZD U C H U A A T M O SFÉ R IC K É SRÁŽK Y 23

1.3.1 V odní p ára v atm osféře 24

1.3.2 V lhkost vzduchu 24

1.3.3 A tm osférické (ovzdušné) srážky 25

1.3.3.1 Vznik srážek 25

1.3.3.2 Druhy srážek 26

1.3.4 A diabatické děje a stabilita ovzduší 27

1.4 T L A K V ZDUC H U A VÍTR 28

1.4.1 R ozložení tlaku vzduchu na Zem i a cirkulační systém y 28

1.4.2 V ítr, je h o charakteristiky a příčiny 29 1.4.2.1 Charakteristiky větru 30 1.4.2.2 Příčiny větru, Buys-Ballotův zákon 31 1.4.2.3 Změna větru s výškou 32

1.4.3 T ry sk o v é proudění 32

1.4.4 K onvekce a turbulence 32

1.4.5 Střih větru 34

1.4.6 H úlava 35

1.5 TV O R B A O BLA Č N O STI 35

1.5.1 V znik oblačnosti 35

1.5.2 K lasifikace oblaků 36 1.5.3 P ozorování oblačnosti 38 1.5.4 Podm ínky létání v různých druzích oblačnosti 38

1.6 M LH A , K O U Ř M O , ZÁK AL 38

1.6.1 D ruhy dohledností 38 1.6.2 M lha a kouřm o 40

Obsah Učebnice pilota vrtulníku PPL(H)

1.6.3 Z ákal a p rachové bouře 41

1.7 V Z D U C H O V É H M O TY 41

1.7.1 T erm odynam ická klasifikace vzd u ch o v ý ch hm ot 41

1.7.2 G eografická klasifikace vzduchových hm ot 42

1.8 A T M O SFÉ R IC K É FR O N T Y 43

1.8.1 K lasifikace a označování atm osférických front 44

1.9 T V O Ř E N Í A N A R Ů STÁ N Í N Á M R A Z Y 51

1.9.1 P odm ínky tvoření n ám razy 52

1.9.2 D ruhy nám razy 53

1.9.3 N ám raza v různých dru zích oblačnosti a n a frontách 53

1.10 BO UŘK Y 54

1.10.1 P odm ínky nutné к vytváření bouřek a vývoj bo u řk o v é oblačnosti 54

1.10.2 R o zdělení b o uřek 56

1.10.3 T o rn ád a 58

1.11 LET NAD H O R N A TÝ M I O B LA ST M I 59

1.11.1 V liv terénu n a atm osférické procesy 59

1.11.2 Fén a b ó ra 60

1.11.3 D eform ace proudění v oblasti horské p řekážky 61

1.11.4 Jezero studeného v zduchu 62

1.12 K L IM A T O LO G IE 63

1.12.1 V šeo b ecn á cirkulace v troposféře nad E vropou 63

1.12.2 T y p ick é m eteorologické situace středních šířek 64

1.12.2.1 Cyklony a anticyklony postupující a kvazistacionární 64

1.12.2.2 Podmínky počasí v tlakových útvarech 65

1.13 M ĚŘENÍ V Ý ŠE K 66

1.13.1 S taniční tlak, redukce tlaku vzduchu a nastavení výškom ěru 66

1.13.2 B arom etrická a hustotní nadm ořská v ý šk a 67

1.13.3 Indikace v ýškom ěru při zm ěn ě teploty a tlaku vzduchu 68

1.14 M E T E O R O L O G IC K Á O R G A N IZ A C E Z A B EZ PE Č O V Á N Í L ET E C T V A 69

1.14.1 Z d ro je m eteorologických inform ací pro zab ezpečení letectva 69

1.14.1.1 Letecké meteorologické služebny a stanice 69

1.14.1.2 Synoptické stanice 70

1.14.1.3 Radiosondážni stanice 70

1.14.1.4 Stanice na meteorologických družicích 71

1.14.1.5 Pozemní radiolokační (radarová) pozorování počasí 72

1.14.1.6 Meteorologická pozorování z letadel během letu 73

1.14.2 M eteorologické služby na letištích 73

1.15 R O ZBO R PO ČASÍ A M ETE O R O L O G IC K É M APY 73

1.15.1 Synoptické m apy 74

1.15.1.1 Přízemní povětrnostní mapy 74

1.15.1.2 Výškové povětrnostní mapy 75

Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah

1.15.2 M apy význ ačn éh o počasí 75

1.16 M E T E O R O L O G IC K É INFO R M A C E PR O PLÁN O V A N Í LETŮ 77

1.16.1 D ruhy m eteorologických inform ací 77

1.16.2 L etecké m eteorologické zprávy, předpovědi a v ýstrahy 77

1.16.2.1 Pravidelná letecká meteorologická zpráva (METAR) 77

1.16.2.2 Zvláštní letecká meteorologická zpráva (SPECI) 78

1.16.2.3 Letištní předpověď počasí (TAF) 78

1.16.2.4 Výstrahy 79

1.17 M E T E O R O L O G IC K Á R A D IO V Á V Y SÍL Á N Í PRO LETEC TV Í 79

1.18 K O N TR O LN Í O T Á ZK Y 80

2 O BECNÁ N A VIG ACE 97

2.1 C H A R A K T E R ISTIK A Z EM SK É H O T Ě L E SA , RE FE R E N Č N Í PLO C H Y 97

2.1.1 T v ar zem ě 97 2.1.2 P ohyby Z em ě 98 2.1.3 V elk á a m alá kružnice 100 2 .1.4 S ouřadnicové soustavy 101 2.1.4.1 Rovinné souřadnicové soustavy 101 2.1.5 Sférické souřadnicové soustavy 102 2.1.5.1 Pravoúhlá sférická souřadnicová soustava 102 2.1.5.2 Polární sférická souřadnicová soustava. 102 2.1.5.3 Zeměpisná souřadnicová soustava 103 2 .1.6 V zd álen o st 104

2.2 SM ĚR , Ú H E L, SM Ě R N ÍK 104

2.2.1 D eklinace, deviace 106 2 .2.2 Sm ěry na zem ěkouli (D irection-D IR ) 107

2.3 M A G N ET ISM U S ZEM Ě 108

2.3.1 M ag n etick á inklinace 109 2.3.2 M agnetická deklinace 109 2.3.3 M agnetická deviace. 110 2 .3.4 C hyby m agnetických kom pasů 111 2.4 M A PY 113 2.4.1 D ruhy m ap, účel a obsah, m ěřítko m apy 113 2.4.1.1 Druhy map 113 2.4.1.2 Účel a obsah mapy 113 2.4.1.3 Měřítko mapy 113 2.4.2 R ozdělení m ap 114 2.4.3 K artografické p rojekce 115 2.4.3.1 Klasifikace kartografických projekci podle zobrazovacích ploch 115 2.4.4 K lasifikace k artografických projekcí p odle polohy zobrazovací plochy 116 2.4.4.1 Klasifikace kartografických projekcí podle zkreslení 117 2.4.5 A zim utální p rojekce 117

5


117

118

121

121

122

131

131

131

132

136

138

139

140

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

146

146

147

149

150

152

152

153

154

154

154

155

156

157

158

158

159

159

161

Azimutální polární gnómonická projekce

Azimutální polární stereografická projekce

K uželové (kónické) projekce

Normální kuželová projekce

Konformní kuželová Lambertova projekce

Křovákovo zobrazení

V álcové projekce

Normální válcová projekce perspektivní

Normální Merkátorova projekce.

Gaus-Kriigerova projekce

Merkátorova příčná (transverzální) válcová projekce

Z akreslování n a m apách, m ěření sm ěru a vzdálenosti

M apy ICAO

1C АО topografická mapa.

Mapa koncové oblasti letiště

Mapa letových cest - Radionavigační mapa

Mapa standardních přístrojových příletů (STAR)

Mapa standardních odletových tratí (SID)

Mapa přiblížení podle přístrojů (IAC)

Mapa letiště

V yužití m ap

ČAS

D ru h y časů

Sluneční čas

Hvězdný čas

Vztah mezi hvězdným a středním slunečním časem

M ístní čas

G reenw ichský střední sluneční čas

P ásm ový čas

Datumová čára

V ých o d a záp ad Slunce v p rů b ěh u letu

Světová k o ordinovaná časová soustava - U T C (U niversal T im e C oordinated)

SR O V N Á V A C Í N A V IG A CE

P roblém y srovnávací navigace

P říp rav a a studium m apy

Postupy za letu

Převody

O dhad ú hlu snosu

N alétnutí tratě

K ontrola a oprava tratě, snosové čáry

Č tení a použití m ap za letu

O hodnocení orientačních bodů, praktické om ezení

Z tráta a obnova orientace


163

163

163

163

164

164

165

165

166

166

167

172

173

179

182

184

185

189

190

209

209

211

212

213

214

215

216

217

217

218

220

223

224

225

225

225

227

229

230

230

230

VÝ PO Č T O V Á NAVIGACE

Z ák lad n í navigační prvky

Kurz letadla

Vzdušná rychlost

Směr větru

Rychlost větru

Traťový úhel

Traťová rychlost TR

U hel snosu

K om ponent větru

V ektorový trojúhelník

N av ig ačn í zákres

P olo h o v é čáry

K ritick ý bod

A kční rádius

B od posledního návratu

Stoupání a klesání letadla

D efinice

VY U ŽITÍ N A V IG A Č N ÍH O PO ČÍTA DLA

PLÁ N O V A N Í LETU

T řídy využití vzdušného prostoru v ČR

P ostupy pro nastavení výškom ěru

M apy pro lety VFR

Z áso b a pohonných hm ot

Plnění paliva

P ovinnosti velitele letadla

M eteorologické inform ace pro p řípravu letu

Příprava m apy - lety V FR

N avigační letový plán

Z ákres tratě do m apy

L etový p lán ICAO

P o stupy podání letového plánu

S pojení v řízeném vzdušném prostoru

V yplňování palubního deníku

PR AK TICK Á NAVIGACE

O rganizace pracovního zatížení za letu.

P řílety a odlety, vedení n avigačního záznam u, palubního denníku,

postu p y pro nastavení v ýškom ěru a určení IA S 2

V edení n avigačního záznam u

U držování kursu a výšky

V izuální pozorování.

O věření polohy, hlásné body.


Obsah Učebnice pilota vrtulníku PPL(H)

2.11 K O N T R O LN Í O T Á Z K Y 230

PŘ ÍL O H A 1 KE K A PIT O LE 2 - R O ZM ĚRO VÉ

A PŘ E PO Č ÍT Á V A C ÍT A B U L K Y 243

PŘ ÍL O H A 2 KE K A PIT O LE 2 - M A PO V É Z N A Č K Y 246

PŘ ÍL O H A 3 KE K A PIT O LE 2 - M E T O R O LO G IC K É Z PR Á V Y A Z N A Č K Y 253

PŘ ÍL O H A 4 KE K A PIT O LE 2 - N O T A M Y 254

3 RA D IO N A V IG A CE 255

3.1 P O Z EM N Í A PA L U B N Í R Á D IO V É ZA M Ě Ř O V A Č E 255

3.1.1 V D F /U D F 257

3.1.2 A D F 259

3.1.3 N D B 261

3 .1 .4 M K R 264

3.2 V K V SM Ě R O V É RÁ D IO V É M A JÁK Y VO R

(C V O R A D V O R ), PA LU BN Í D Á L K O M Ě R N É Z A Ř ÍZ E N Í (D M E) 265

3.2.1 V O R 265

3 .2 .2 D M E 272

3.3 D R U ŽIC O V Á N A V IG A C E 279

3.3.1 G eostacionární um ělé d ru žice Z em ě 292

3.3.2 O statní dru žico v é n avigační systém y v e světě 293

3.4 PO ZEM NÍ LET E C K Ý R A D A R 294

3.5 SEK U N D Á R N Í PŘ E H L ED O V Ý R A D A R (SSR ) 299

3.6 K O N T R O LN Í O T Á ZK Y 303

4 PR O V O ZN Í PO STU PY 311

4.1 PR O V O Z V R T U L N ÍK Ů (L 6ЛН, Č Á ST III.) 311

4.1.1 Předm luva 311

4 .1.2 D efinice 311

4.1.3 V šeobecná ustanovení (H lav a 1) 319

4 .1 .4 P říprava к letu a postu p y za letu (H lav a 2) 320

4.1.5 P rovozní om ezení daná výko n y vrtulníků ( H lava 3) 322

4.1 .6 P řístroje a v ybavení (H lav a 4) 323

4.1.6.1 Všechny vrtulníky při všech letech 323

4.1.6.2 Všechny vrtulníky při letech VFR 324

4.1.6.3 Všechny vrtulníky při letech nad vodou 324

4.1.6.4 Všechny vrtulníky při letech nad označenými zemskými oblastmi 325

4.1.6.5 Všechny vrtulníky provozované v souladu s pravidly letu podle přístrojů 325

4.1.6.6 Všechny vrtulníky při nočních letech 325

4.1 .7 K om unikační a navigační vybavení (H lav a 5) 326

4.1.7.1 Komunikační vybavení 326

4.1.7.2 Navigační vybavení 326

4.1 .8 Ú d ržb a v rtulníků (H lav a 6) 327


Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah

4.1.8.1 Odpovědnost za údržbu a záznamy údržby 32 7

4.1.8.2 Informace o zachování letové způsobilosti a uvolnění do provozu 327

4.1.8.3 Modifikace a opravy, vážení 328

4 .1 .9 L etová posádka (H lava 7) 328

4.1.9.1 Kvalifikace 328

4.1.9.2 Složení letové posádky 328

4 .1.10 Světla, k terá m usí b ý t rozsvícena 328

4.2 PÁ TRÁN Í A Z Á C H R A N A 328

4.2.1 D efinice (H lava 1) 329

4.2.2 O rganizace pátrání a záchrany ( H lava 2) 330

4.2.3 S polupráce (H lava 3) 331

4 .2 .4 Postupy p ři pátrání a záchraně (H lava 5) 331

4.2.4.1 Postupy pro záchranná koordinační střediska и údobích nouze 331

4.2.4.2 Postupy pro velitele letadla 332

4.2.5 Pátrací a záchranné signály (D odatek 1) 333

4.2.5.1 Vizuální signální kód země - vzduch 333

4.2.5.2 Signály vzduch - země 334

4.3 O D B O R N É ŠETŘENÍ PŘÍČIN LET E C K Ý C H N EH O D 335

4.3.1 D efinice 335

4.3.2 N árodní postu p y 338

4.3.2.1 Platnost předpisu a všeobecná ustanovení (L-13 Hlava 2, Hlava 3) 338

4.3.2.2 Oznámení o letecké nehodě (L-13 Hlava 4) 339

4.3.2.3 Odborné zjišťování příčin (L-13 hlava 5) 339

4.3.2.4 Závěrečná zpráva a zpráva ADREP (L-13 Hlava 6, Hlava 7) 340

4.3.2.5 Předcházení leteckým nehodám, rozbory, prevence a evidence (L-13 Hlava 8, Hlava 9) 341

4.3.2.6 Přehled události v leteckém provozu, které jsou považovány za vážný incident 341

4.4 O C H R A N A Ž IV O TN ÍH O PR O STŘ ED Í - O M E Z O V Á N Í H LU K U 342 4.4.1 S nižování hluku 342 4.4.2 D efinice 343 4.4.3 V šeobecné postupy om ezování hluku (L 8168, Díl 7, H lava 1) 344 4.4.4 Postupy om ezování hluku uplatňované při v zletu a přistání (L 8168 Díl 7 H lava 3) 345 4.4.5 K ritéria hodnocení h luku-vrtulníky (L 16 H lava 8) 346 4.4.6 O m ezení hladiny hluku (L 16 H lav a 11) 347 4.4.7 O svědčení hlukové zp ůsobilosti (L 16 H lava 1, D odatek G ) 347 4.5 PO R U ŠEN Í LET E C K Ý C H PŘ EDPISŮ 349 4.5.1 P řestupky 349 4.5.2 P okuty fyzické o soby (§ 92 ods. 3) 350 4.5.3 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 93) 350 4.5.4 P okuty fyzické osoby (93 ods. 3) 352 4.5.5 Z án ik odpovědnosti (§ 9 4 ) 352

4.5 .6 P ořádková pokuta ( § 9 4 ) 352

4 6 K O N TR O LN Í O T Á Z K Y 353

9


Učebnice pilota vrtulníku PPL(H) Obsah

6.2.2.1 Úvod 402 62.2.2 Vzlet -definice (TOD.A, TODR) 402 6.2.2.3 Vzlet a počáteční stoupání 404 6.22.4 Faktory ovlivňující výkonnost při vzletu 405 6.22.5 Účinky zemského povrchu a sklonu 406 6.2.3 V ýkonnost při přistán í 408 6.2.3.1 Úvod 408 6.2.3.2 Přistání - definice (LDA, LDR) 409 6.2.3.3 Faktory ovlivňující výkonnost při přistání 410

6.2.3.4 Účinky zemského povrchu a sklonu 412

6.2.4 V ý k onnost za letu 413 6.2.4.1 Využitelný a potřebný výkon 413 62.4.2 Grafy výkonnosti 414 6.2.4.3 Maximální rychlost stoupání a maximální úhel stoupání 415 62.4.4 Dolet a vytrvalost 415 62.4.5 Účinky konfigurace, hmotnosti, teploty a nadmořské výšky 417 62.4.6 Autorotace 418 6.2.4.7 Snížení výkonnosti během stoupavých zatáček 419 62.4.8 Nepříznivé vlivy 419 6.3 K O N TR O LN Í O T Á ZK Y 420

SEZNAM Z K R A T E K 425

L IT E R A T U R A 437

PŘ ÍLO H A 1 - V ZTAH UČEBN ICE

К OSNOVĚ D LE JA R -F C L 2 441

PŘ ÍLO H A 2 - OSNOVA L E TO V É H O VÝCVIKU

PR O PRŮ K A Z Z PŮ SO B ILO ST I SO U K R O M ÉH O PILO TA

(VRTULN ÍK) 443
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist