načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Učebnice obecné psychologie - Alena Plháková

Učebnice obecné psychologie
-16%
sleva

Kniha: Učebnice obecné psychologie
Autor:

Česká učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především ... (celý popis)

hodnoceni - 74.3%hodnoceni - 74.3%hodnoceni - 74.3%hodnoceni - 74.3%hodnoceni - 74.3% 83%   celkové hodnocení
6 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: ACADEMIA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 12.03.2007
Počet stran: 472
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
Téma: psychologie, teorie, pojmy, učebnice
ISBN: 9788020014993
EAN: 9788020014993
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Česká učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují. Autorka dokázala, že obecná psychologie, považovaná většinou studentů za nezáživný předmět, je ve skutečnosti obor nesmírně zajímavý.

Související tituly dle názvu:
Spánek a snění Spánek a snění
Plháková, Alena
Cena: 337 Kč
Dějiny psychologie Dějiny psychologie
Plháková Alena
Cena: 302 Kč
Dějiny psychologie Dějiny psychologie
Plháková Alena
Cena: 302 Kč
Zákazníci kupující knihu "Učebnice obecné psychologie" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Předm luva ..........................................................................................................................................................................11

Poděkování .........................................................................................................................................................................13

1 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR ............................................................................................................15

1.1 Cíle p s y c h o lo g ie...................................................................................................................................................16

1.2 Předmět studia psychologie z hlediska jejích hlavních směrů ..........................................................18

1.2.1 Biologický přístup ..................................................................................................................................19

1.2.2 Behavioristický přístup .......................................................................................................................20

1.2.3 Psychodynamický p ř ís tu p .......................................................................................................................21

1.2.4 Fenomenologický p ř í s t u p .......................................................................................................................22

1.2.5 Gestalt (tvarová) psychologie ...........................................................................................................23

1.2.6 Kognitivní přístup ..................................................................................................................................24

1.2.7 Kulturní přístup .......................................................................................................................................25

1.2.8 Z á v ě r.............................................................................................................................................................26

1.3 Dělení psychologických o b o r ů .......................................................................................................................26

1.3.1 Teoretické o b o r y .......................................................................................................................................27

1.3.2 Praktické obory .......................................................................................................................................29

1.4 Etické problémy soudobé psychologie ......................................................................................................33

1.4.1 Etika psychologických výzkum ů s lidskými účastníky .........................................................37

1.4.2 Etika psychologických výzkum ů se zvířaty ................................................................................40

2 ZÁKLADNÍ POJM Y OBECNÉ P S Y C H O L O G IE...........................................................................................42

2.1 Popis základních psychických jevů ...........................................................................................................43'

2.1.1 Základní psychologické k a te g o r ie......................................................................................................43

2.1.2 Základní psychické fenomény ...........................................................................................................44

2.2 Konstrukty a mentální reprezentace ...........................................................................................................47

2.3 M odely lidské psychiky ..................................................................................................................................49

2.3.1 Psychodynamické m odely .................................................................................................................49

2.3.2 M odely zahrnující spirituální dim enzi ...........................................................................................51

2.3.3 Kognitivní modely .................................................................................................................................52

2.3.4 Jiné současné m o d e l y ............................................................................................................................53

3 VĚDOMÍ A NEVĚDOM Í .......................................................................................................................................55

3.1 Vědomí ..............................................................................................................................................................55

3.1.1 Obtížnost dané problem atiky .......................................................................................................55


6 Obsah

3.1.2 Filosofické vymezení problem atiky vědomí ...............................................................................57

3.1.3 Vývoj psychologického zkoumání v ě d o m í.....................................................................................60

3.1.4 Definice základních pojmů .................................................................................................................61

3.1.5 Funkce vědomí ......................................................................................................................................62

3.1.6 Změněné stavy vědomí ......................................................................................................................64

3.1.7 Neurologické výzkumy a teorie v ě d o m í...........................................................................................65

3.1.8 Kognitivní teorie v ě d o m í......................................................................................................................70

3.2 Nevědomí ............................................................................................................................................................71

3.2.1 Freudovo pojetí vědomých a nevědomých p r o c e s ů ......................................................................72

3.2.2 Různá pojetí nevědomí .............................................................................................................73

3.2.3 Podvědomí, předvědomí, nevědomí ................................................................................................74

3.3 Svobodná vůle .................................................................................................................................................75

3.4 Pozornost ............................................................................................................................................................77

3.4.1 Typy p o z o r n o s ti.......................................................................................................................................78

3.4.2 Vlastnosti pozornosti ...........................................................................................................................81

3.4.3 Selektivní pozornost ...........................................................................................................................82

3.4.4 Řízené a automatické zpracování informací ................................................................................85

3.4.5 Poruchy p o z o r n o s ti.................................................................................................................................86

3.5 Spánek a snění ..................................................................................................................................................87

3.5.1 Cyklus bdění a s p á n k u ...........................................................................................................................88

3.5.2 Průběh spánku ......................................................................................................................................89

3.5.3 S n ě n í.............................................................................................................................................................94

3.5.4 Poruchy spánku ......................................................................................................................................98

4 SENZORICKÉ P R O C E S Y .......................................................................................................................................100

4.1 Obecná charakteristika smyslových o r g á n ů ...........................................................................................101

4.1.1 Rozdílový p r á h .......................................................................................................................................102

4.1.2 Teorie nestability podnětových prahů ...........................................................................................105

4.1.3 Transdukce ............................................................................................................................................106

4.2 Smyslové orgány ............................................................................................................................................107

4.2.1 Zrak (vizuální s m y s l )............................................................................................................................108

4.2.2 Sluch (auditívni smysl) .......................................................................................................................115

4.2.3 Cich (olfakce) .......................................................................................................................................118

4.2.4 Chuť (gustace) .......................................................................................................................................121

4.2.5 Kožní smysly .......................................................................................................................................122

4.2.6 Proprioreceptory ..................................................................................................................................126

5 VNÍMÁNÍ ...................................................................................................................................................................129

5.1 Teorie p e r c e p c e..................................................................................................................................................129

5.1.1 Konstruktivní percepce .......................................................................................................................129

5.1.2 Přímé vnímání .......................................................................................................................................130

5.1.3 Empirické ověřování teorií v n ím á n í................................................................................................130

5.2 Organizace percepčního p o l e .......................................................................................................................132

5.2.1 Zákony organizace percepčního pole ...........................................................................................133

5.2.2 Detektory rysů v mozkové k ů ř e ......................................................................................................136

5.3 Rozpoznávání ..................................................................................................................................................137

5.3.1 Transpozice ............................................................................................................................................137

5.3.2 Analýza r y s ů ............................................................................................................................................138

5.3.3 Analyticko-syntetické teorie ............................................................................................................138

5.3.4 Procesy postupující shora-dolů ......................................................................................................139

Obsah

1

5.4 Prostorové vidění ..........................................................................................................................................142

5 .4 .1 Monokulárni v o d í t k a ..........................................................................................................................142

5.4.2 Binokulární vodítka ............................................................................................................................143

5.5 Vnímání pohybu .............................................................................................................................................144

5.5.1 Vnímání skutečného pohybu ............................................................................................................144

5.5.2 Vnímání zdánlivého pohybu ............................................................................................................145

5.6 Stálost (konstantnost) vnímání ..................................................................................................................146

5.6.1 Stálost t v a r u .............................................................................................................................................147

5.6.2 Stálost b a r v y .............................................................................................................................................147

5.6.3 Stálost jasu .............................................................................................................................................147

5.6.4 Stálost v e lik o s ti........................................................................................................................................148

5.7 Percepční i l u z e ...................................................................................................................................................149

5.8 Individuální rozdíly ve vnímání ..................................................................................................................152

5.8.1 Percepční o č e k á v á n í.............................................................................................................................152

5.8.2 Kognitivní s t y l ........................................................................................................................................153

5.8.3 M otivace ...................................................................................................................................................154

5.8.4 Osobnost jako celek .............................................................................................................................155

5.8.5 Percepční obrana ..................................................................................................................................156

5.9 Vliv předběžných podnětů na vním ání („priming“) ...........................................................................157

5.9.1 Nevědomý sémantický „prim ing“ .................................................................................................157

5.9.2 Nevědomé afektivní preference ......................................................................................................158

6 U Č E N Í..............................................................................................................................................................................159

6.1 Geneticky naprogramované typy učení .................................................................................................160

6.1.1 Habituace (přivykání) .......................................................................................................................161

6.1.2 Senzibilizace (zcitlivění) ..................................................................................................................161

6.1.3 Imprintace ( v tis k o v á n í).......................................................................................................................162

6.1.4 Explorační chování .............................................................................................................................164

6.2 Klasické podmiňování ..................................................................................................................................165

6.2.1 Načasování podmiňování ..................................................................................................................166

6.2.2 Procesy provázející klasické podmiňování ................................................................................167

6.2.3 Klasické podmiňování u lidí ............................................................................................................169

6.2.4 Klasické podmiňování z evolučního hlediska ...........................................................................170

6.2.5 Klasické podmiňování z kognitivního h l e d is k a...........................................................................172

6.2.6 M ožnosti a meze klasického podmiňování ................................................................................174

6.3 Operantní (instrumentální) p o d m iň o v á n í.................................................................................................174

6.3.1 Thorndikeův zákon e f e k t u ..................................................................................................................175

6.3.2 Skinnerovy výzkumy operantního podmiňování .....................................................................176

6.3.3 Procesy provázející operantní p o d m iň o v á n í................................................................................177

6.3.4 Pozitivní posílení (zpevnění) ............................................................................................................178

6.3.5 Negativní posílení ( z p e v n ě n í)............................................................................................................181

6.3.6 T r e s t..............................................................................................................................................................183

6.3.7 Rozdíly mezi klasickým a operantním podmiňováním ..........................................................185

6.3.8 Operantní podmiňování z evolučního h l e d i s k a ...........................................................................185

6.3.9 Operantní podmiňování z kognitivního hlediska .....................................................................186

6.4 Učení v h l e d e m ...................................................................................................................................................188

6.5 Teorie sociálního učení ..................................................................................................................................189

6.6 Intem alizační procesy ................................................................................................................................190 Obsah

7 PAMĚŤ ........................................................................................................................................................................193

7.1 Modely p a m ě t i..................................................................................................................................................196

7.1.1 Senzorická neboli ultrakrátká paměť ...........................................................................................196

7.1.2 Krátkodobá p a m ě ť..................................................................................................................................198

7.1.3 Pracovní p a m ě ť......................................................................................................................................202

7.1.4 Úrovně zpracování in f o r m a c í...........................................................................................................202

7.2 Dlouhodobá paměť ......................................................................................................................................203

7.2.1 Organizace údajů v dlouhodobé paměti .....................................................................................205

7.2.1.1 Explicitní paměť ......................................................................................................................205

7.2.1.2 Implicitní paměť ....................................................................................................................211

7.2.2 Dětská a m n é z ie......................................................................................................................................215

7.2.3 Zkreslování v z p o m ín e k ......................................................................................................................217

7.3 Zapomínání a jeho p ř í č i n y ...........................................................................................................................223

7.3.1 Teorie rozpadu pamětních stop .....................................................................................................224

7.3.2 Účelné zapomínání ...........................................................................................................................225

7.3.3 Teorie in te rfe re n c e.................................................................................................................................225

7.3.4 Represe .................................................................................................................................................227

7.3.5 Teorie ztráty v o d í t e k ...........................................................................................................................229

8 IMAGINACE ............................................................................................................................................................230

8.1 Historický ú v o d .................................................................................................................................................230

8.2 Definice základních p o j m ů ...........................................................................................................................232

8.3 Kognitivní přístup к imaginaci ................................................................................................................234

8.3.1 Představivost a paměť ......................................................................................................................234

8.3.2 Paiviova teorie dvojího k ó d o v á n í.....................................................................................................237

8.3.3 Analogová škola .................................................................................................................................239

8.3.4 Eidetické představy ...........................................................................................................................245

8.3.5 Im aginace ve vztahu к j a z y k u ...........................................................................................................246

8.3.6 Imaginace jako kognitivní proces ................................................................................................248

8.4 Psychodynamické teorie im a g in a c e...........................................................................................................249

8.4.1 Psychoanalytické pojetí im a g in a c e................................................................................................249

8.4.2 Ontogenetické kořeny lidské tvořivosti .....................................................................................251

8.4.3 Fantazie z hlediska Jungovy analytické p s y c h o lo g ie...............................................................252

8.4.4 Denní snění ............................................................................................................................................253

8.4.5 Některé produkty lidské f a n ta z ie......................................................................................................256

8.4.6 Možnosti psychoterapeutického využití lidské imaginace ....................................................259

9 MYSLENÍ ..................................................................................................................................................................262

9.1 Aristotelovy formy m yšlení ......................................................................................................................264

9.2 P o j m y ..................................................................................................................................................................265

9.2.1 Druhy pojmů z hlediska různých teorií .....................................................................................265

9.2.2 Neurčité pojm y v p s y c h o lo g ii...........................................................................................................268

9.3 M yšlenkové o p e r a c e ......................................................................................................................................268

9.3.1 Heuristické operace ...........................................................................................................................270

9.4 U su z o v á n í............................................................................................................................................................273

9.4.1 Induktivní u s u z o v á n í...........................................................................................................................273

9.4.2 Deduktivní usuzování ......................................................................................................................276

9.4.3 Úsudek na základě analogie ...........................................................................................................279

9.5 R o z h o d o v á n í.......................................................................................................................................................280

9.5.1 Heuristika reprezentativnosti .......................................................................................................281

Obsah 9

9.5.2 Heuristika založená na dostupných inform acích ....................................................................283

9.5.3 Heuristika „ukotvení“ a přizpůsobení ..........................................................................................283

9.5.4 Efekt kognitivního rám ce ................................................................................................................284

9.6 Faktory ovlivňující řešení problém ů ......................................................................................................285

9.6.1 Porozumění problému ......................................................................................................................286

9.6.2 Dřívější učení .......................................................................................................................................287

9.6.3 O d b o rn o s t..................................................................................................................................................290

9.6.4 T v o ř iv o s t..................................................................................................................................................294

9.7 Konekcionismus .............................................................................................................................................300

9.8 M agické myšlení .............................................................................................................................................302

9.8.1 Sm ysluplné k o in c id e n c e.......................................................................................................................303

10 JAZYK A M YSLENÍ .............................................................................................................................................305

10.1 J a z y k ..................................................................................................................................................................305

10.1.1 Sdílené vlastnosti přirozených jazyků .....................................................................................306

10.1.2 Základní lingvistické p o j m y ...........................................................................................................307

10.1.3 Znaky a s y m b o ly ..................................................................................................................................311

10.2 M yšlení a ř e č ..................................................................................................................................................312

10.2.1 Teorie Jeana P ia g e ta............................................................................................................................313

10.2.2 Teorie Lva V y g o tsk é h o......................................................................................................................314

10.2.3 Teorie Jerom a B r u n e r a......................................................................................................................315

10.2.4 Hypotéza jazykové re la tiv ity ...........................................................................................................316

11 MOTIVACE .............................................................................................................................................................319

11.1 Sebezáchovné motivy ..................................................................................................................................320

11.1.1 M otivy zajišťující přežití je d n o tliv c e...........................................................................................321

11.1.1.1 Hlad .............................................................................................................................................322

11.1.1.2 Ž í z e ň .............................................................................................................................................327

11.1.2 Teorie drivů a homeostatické regulace .....................................................................................329

11.1.3 M otivy zajišťující přežití d r u h u ....................................................................................................331

11.1.3.1 Sexuální motivy .....................................................................................................................331

11.1.3.2 Poskytování a přijím ání rodičovské péče .....................................................................343

11.1.4 Teorie motivů zajišťujících přežití druhu ................................................................................348

11.1.4.1 Teorie instinktů ......................................................................................................................348

11.1.4.2 M otivace z hlediska so c io b io lo g ie...................................................................................351

11.1.4.3 M otivace z hlediska evoluční p s y c h o lo g ie....................................................................354

11.2 Stimulační motivy .......................................................................................................................................357

11.2.1 Teorie optim ální úrovně aktivace ................................................................................................357

11.2.2 Potřeba proměnlivých senzorických p o d n ě t ů ..........................................................................358

11.2.3 Teorie protikladných procesů ......................................................................................................360

11.3 Komplexní teorie motivace ......................................................................................................................361

11.3.1 Teorie p u d ů .............................................................................................................................................361

11.3.2 M urrayho teorie p o t ř e b .......................................................................................................................365

11.3.3 M aslowova hierarchie potřeb ......................................................................................................368

11.4 Sociální motivy .............................................................................................................................................371

11.4.1 Výkonová m o tiv a c e............................................................................................................................372

11.4.2 Potřeba afiliace - sdružování ......................................................................................................376

11.4.3 Potřeba moci .......................................................................................................................................380

11.5 Některé individuální psychické motivy ................................................................................................382

11.5.1 Potřeba sebeurčení ........................................................................................................................382

10 Obsah

11.5.2 Svobodná vůle a v z d o r..................................................................................................................385

12 E M O C E .......................................................................................................................................................................386

12.1 Tělesná složka emocí .................................................................................................................................387

12.1.1 Fyziologický doprovod citových prožitků ...............................................................................387

12.1.2 Mozkové koreláty lidských c i t ů ......................................................................................................390

12.2 Výrazová složka e m o c í.................................................................................................................................395

12.2.1 Výzkumy primárních e m o c í...........................................................................................................396

12.2.2 Sociální modifikace expresívni složky e m o c í..........................................................................397

12.3 C í t ě n í..................................................................................................................................................................399

12.3.1 Obecné dim enze citového prožívání ..........................................................................................400

12.3.2 Obecné charakteristiky citových projevů ...............................................................................401

12.3.3 Fenomenologický popis lidských citů .....................................................................................405

12.3.4 Citové v z t a h y ......................................................................................................................................412

12.4 Teorie emocí .................................................................................................................................................417

12.4.1 Fyziologické teorie e m o c í................................................................................................................417

12.4.2 Kognitivní teorie emocí ................................................................................................................425

12.4.3 Evoluční teorie e m o c í.............................................................................................................. .4 2 9

12.4.4 Jiné současné teorie emocí .........................................................................................................431

12.5 Funkce emocí v psychickém d ě n í ...........................................................................................................431

12.6 Úvod do psychoanalytických teorií a f e k t u ..........................................................................................433

12.6.1 Pojetí afektů a citových vztahů v díle Sigmunda F r e u d a ....................................................434

12.6.2 Afekty a obranné m e c h a n is m y.....................................................................................................437

L iteratu ra .......................................................................................................................................................................443

Jm enný r e j s t ř í k ............................................................................................................................................................459

Věcný r e j s t ř í k ..................................................................................................................................................................463       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist