načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Týmová spolupráce -- Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků – Lenka Kolajová

Týmová spolupráce -- Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

Elektronická kniha: Týmová spolupráce
Autor: Lenka Kolajová
Podnázev: Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

Praktické rady, jak sestavit a vést tým, určit jeho cíle, zvýšit efektivitu práce a využít všechny techniky týmové spolupráce. Příručka obsahuje řadu praktických rad pro vedoucího pracovního týmu. V sedmi kapitolách se autorka věnuje ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  116
+
-
3,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 105
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Management. Řízení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2006
ISBN: 80-247-1764-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Praktické rady, jak sestavit a vést tým, určit jeho cíle, zvýšit efektivitu práce a využít všechny techniky týmové spolupráce. Příručka obsahuje řadu praktických rad pro vedoucího pracovního týmu. V sedmi kapitolách se autorka věnuje procesu týmové spolupráce, tvorbě konsensu a sociálněpsychologickému výcviku. Popisuje jak vybrat členy týmu a jak pomocí efektivní týmové práce dojít k lepším pracovním výsledkům. Přílohou příručky je test týmových rolí a nechybí ani seznam odborné literatury.

Popis nakladatele

Tým, který pracuje podle principů týmové spolupráce, dokáže úspěšněji a efektivněji dosahovat stanovených cílů. Vedoucí a členové týmů, manažeři, personalisté či lektoři najdou v knize prakticky využitelné informace týkající se práce v týmu. Dozvíte se, co ovlivňuje efektivitu týmu, jaká jsou pozivita a rizika týmové spolupráce či jak správně stanovit cíle týmu. Poznáte možné způsoby spolupráce a techniky vhodné pro použití v různých situacích, které členové týmu musejí zvládat - od technik pro hledání nápadů a technik pro tvořivé posuzování nápadů přes techniky vhodné pro rozhodování až po tvorbu konsensu a poskytování zpětné vazby. Zjistíte, jakou funkci v týmu zastává vůdce a jak vybírat členy týmu a díky testu týmových rolí se můžete dozvědět, jakou roli v týmu plníte. Nakonec poznáte, jak funguje a čím je prospěšný sociálněpsychologický výcvik jako metoda nácviku schopností a dovedností pro týmovou spolupráci. Čtivě a prakticky podané informace doplňují příklady a tipy pro praxi. (jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Týmová spolupráce -- Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků" doporučujeme také:
 (e-book)
Umění slovní sebeobrany -- Jak pohotově a vtipně reagovat na slovní útoky a provokace Umění slovní sebeobrany
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2676. publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Andrea Bláhová Sazba Antonín Plicka Počet stran 112 První vydání, Praha 2006 Vytiskly tiskárny EKON, družstvo Srázná 17, Jihlava © Grada Publishing, a.s., 2006 Cover Photo © profi media.cz/CORBIS, 2006 ISBN 80-247-1764-6

Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí

vedení lidí a řízení fi rem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních,

komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

budování kariéry a rozvoje osobnosti. Edice je určena jak profesionálům

z řad odborných pracovníků, manažerů a podnikatelů, kteří si chtějí osvěžit

své vědomosti a ověřit si v praxi nabyté znalosti, tak těm, kteří se připravují

na svou budoucí profesi nebo začínají budovat vlastní profesní kariéru.

(tištěná verze)

ISBN 978-80-247-6099-5 (elektronická verze ve formátu PDF)

© Grada Publishing, a.s. 2011


5

Obsah

Obsah O autorce .......................................................................................................................... 7

Předmluva ....................................................................................................................... 9

1. kapitola Základní charakteristiky týmu ........................................................................... 11

1.1 Pojetí týmu ..................................................................................................... 12

1.2 Charakteristiky týmu ................................................................................... 15

Pozitiva týmu a základní charakteristiky ........................................... 16

1.3 Funkce týmu .................................................................................................. 18

1.4 Velikost týmů ................................................................................................. 19

2. kapitola

Cíle ................................................................................................................................... 21

2.1 Druhy cílů ........................................................................................................ 22

2.2 Defi nice cílů .................................................................................................... 23

3. kapitola

Role v týmu .................................................................................................................. 27

3.1 Vůdce týmu .................................................................................................... 28

3.2 Výběr členů týmu ......................................................................................... 29

Profesní zdatnost ...................................................................................... 29

Osobní vlastnosti ...................................................................................... 30

Týmové role ................................................................................................ 32

3.3 Týmové role podle Belbina ....................................................................... 32

3.4 Změny ve složení týmů .............................................................................. 38

3.5 Sebepoznání .................................................................................................. 38

4. kapitola

Efektivita týmu ........................................................................................................... 43

4.1 Synergický efekt ........................................................................................... 44

4.2 Podmínky efektivity .................................................................................... 44

Spolupráce ................................................................................................. 46

Důvěra ......................................................................................................... 46

Soudržnost ................................................................................................. 47

4.3 Faktory omezující efektivitu týmu ......................................................... 48

Týmová spolupráce

5. kapitola

Proces týmové spolupráce ................................................................................... 51

5.1 Týmová spolupráce jako proces .............................................................. 52

5.2 Stadia spolupráce ........................................................................................ 53

3.3 Kritické faktory .............................................................................................. 55

Konfl ikt ........................................................................................................ 55

Ztráta zájmu .............................................................................................. 56

Nerozhodnost ............................................................................................ 57

5.4 Bariéry týmové spolupráce ....................................................................... 57

5.5 Předpoklady úspěšné týmové spolupráce .......................................... 59

6. kapitola

Techniky týmové spolupráce .............................................................................. 61

6.1 Techniky pro hledání nápadů .................................................................. 63

Brainstorming ........................................................................................... 63

Banka nápadů ........................................................................................... 64

Myšlenkové mapy .................................................................................... 65

6.2 Techniky vhodné pro tvořivé posuzování nápadů ........................... 67

Blýskavice ................................................................................................... 68

Anonymní posuzování ............................................................................ 68

Metoda „Philips 66“ ................................................................................. 69

6.3 Techniky vhodné pro rozhodování ........................................................ 70

Rozhodování na základě bodování .................................................... 71

Rozhodování na základě jednoho kritéria ........................................ 72

Vícekriteriální rozhodování s váhami ................................................. 72

6.4 Tvorba konsensu .......................................................................................... 73

Příprava na jednání ................................................................................. 74

Průběh jednání .......................................................................................... 75

Závěr jednání ............................................................................................. 75

Atmosféra jednání ................................................................................... 75

6.5 Poskytování zpětné vazby ........................................................................ 76

7. kapitola

Sociálněpsycho logický výcvik ............................................................................ 77

7.1 Vymezení sociálněpsychologického výcviku ..................................... 78

7.2 Historie sociálněpsychologického výcviku ......................................... 80

7.3 Cíle sociálněpsychologického výcviku ................................................. 81

7.4 Metody sociálněpsychologického výcviku ......................................... 84

Interakční výcvikové programy ............................................................ 85

Příloha: Test týmových rolí ................................................................................... 93

Použitá literatura .................................................................................................... 103


7

O autorce

O autorce

PhDr. Lenka Kolajová

Vystudovala Univerzitu Karlovu, Fakultu

fi lozofi ckou, obor psychologie (1992). Pro

šla pětiletým psychoanalytickým výcvikem

při Institutu aplikované psychoanalýzy

(1993–1997). V roce 2002 absolvovala v rámci

celoživotního vzdělávání studium se zamě

řením na aplikovanou sociální psychologii.

Získala klinickou praxi jako terapeut a dia

gnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích

při léčbě závislostí. Pracovala jako manažer

pro lidské zdroje v soukromém sektoru.

Půso bila jako poradce a spolupracovník

personálně poradenských společností. Od

roku 1996 působí jako nezávislý poradce,

lektor a kouč manažerských a sociálních

dovedností. Jedná se o rozmanitá témata

jako např. komunikační dovednosti, vztahové strategie, vedení a motivace

lidí, týmová spolupráce, zvládání konfl iktů, obrana proti manipulaci, zvlá

dání stresu a relaxační techniky, obchodní, komunikační a vztahové doved

nosti, prezentační dovednosti, time management a jiné. Pracuje na pro

jektech a výcvikových programech pro významné společnosti na našem

i zahraničním trhu: Pojišťovna Generali, Tatra banka Slovenská republika,

Ikea, Baxter BioScience, Copy General apod. Publikuje v odborných časo

pisech a trvale spolupracuje s nakladatelstvím Burda Media.

Pro případné náměty, podněty, připomínky

či možnou spolupráci pište na:

www.akme.dstranky.cz

l.kolajova@quick.cz.9

Předmluva

Předmluva Jedním z nejcennějších statků každého člověka je duševní zdraví. K němu přispívají nejvyšší měrou sociální vztahy.

Problémy ve společenských vazbách, osamělost, nedostatek asertivity a schopnosti sebevyjádření vedou k poruchám v sociálních interakcích, které selhávání v mezilidských vztazích dále prohlubují.

Nejvýznamnější oblastí lidského života jsou vztahy erotické (mezi milenci a partnery), rodinné (mezi manžely, rodiči a dětmi, sourozenecké vztahy), vazby přátelské a na pracovišti (mezi kolegy, k nadřízeným či podřízeným).

V dnešní době značnou část svého času strávíme na pracovišti při plnění svých pracovních rolí a povinností. Jsme tedy obklopeni lidmi, které si ve většině případů nevybíráme, a přesto, že mohou být zcela jiní než my, s nimi musíme spolupracovat a dobře vycházet.

Jakákoliv disharmonie, nesoulad, či dokonce konfl ikty a frustrace mohou být velmi vážnou příčinou psychických problémů. Duševní potíže mohou mít různorodou podobu: od nežádoucích reaktivních stavů, jako jsou úzkost, zvýšená podrážděnost, výbuchy hněvu, uzavřenost před okolním světem nebo nedostatek odpovědnosti, až k vážným psychickým poruchám vyžadujícím hospitalizaci ve specializovaném léčebném zařízení a odbornou péči.

Z tohoto pohledu lze hovořit o sociálněpsychologických aspektech duševního zdraví. Sociální psychologie může svými poznatky pomoci zvládnout určité situace či stavy a tím působit jako prevence sociálního selhávání. Snad k tomu přispěje i tato publikace.

V současném velmi hektickém období, kdy do mnoha našich fi rem vstoupil zahraniční kapitál a tím i zahraniční management, se velmi často objevují problémy a nedorozumění právě v oblasti pracovních vztahů. Boj o postavení ve společnostech, o privilegia, snaha vybudovat kariéru v co nejkratší době, různá mentalita vlastníků, managementu a pracovníků, to vše se odráží na konečných výsledcích společnosti.

Některé prozíravé fi rmy si již začaly uvědomovat, že do lidského potenciálu se vyplatí investovat a že pouze harmonická spolupráce, vzájemná úcta a respekt všech pracovníků je správná cesta k dosažení úspěchu.

To vše jsou důvody, které mne vedly k výběru tématu týmové spolupráce. Věřím, že tato publikace nebude jen teoretický návod, ale že najde praktické uplatnění tam, kde o ni budou mít zájem a budou ochotni pro Týmová spolupráce svůj další úspěšný vývoj v tvrdém konkurenčním prostředí podniknout další krok.

Důkazem, že tato práce není jen teoretické pojednání nepoužitelné

v praxi, je má zkušenost s realizací sociálněpsychologických tréninků týmové spolupráce. V mnoha fi rmách jsem měla možnost nahlédnout „pod pokličku“ jejich práce a v praxi si ověřit, že tam, kde pracují dobré týmy, je jednoznačně dosahováno lepších výsledků.

Lenka Kolajová

autorka

11

Základní

charakteristiky

týmu

 Co je to tým?

 Co ho charakterizuje?

 Jaké jsou jeho funkce?

1 Týmová spolupráce

„Neexistuje jedinec jako ideální pracovník,

ale může existovat dokonalý tým.“ J. Adizes

1.1 Pojetí týmu Jedním z nejsilněji vnímaných a prožívaných aspektů života každého člověka je jeho sounáležitost s určitou skupinou, ať jí rozumíme rodinu, spolupracovníky, kamarády nebo třeba rybáře či jiné zájmové skupiny. Vazby, postavení, uznání, které člověk získává, konfl ikty s ostatními členy skupiny i opora, které se mu dostává, jsou výraznými impulsy při utváření charakteru jedince a jeho schopnosti přizpůsobit se životu ve společnosti. Míru vlivu skupiny na jednotlivce ukázaly studie, které odhalily význam skupinové motivace na úkor motivace individuální. Anglické slovo TEAM můžeme vnímat jako zkratku klíčových slov: – Together – Everybody – Achieves – More Volně přeloženo: společně dosáhneme více. Poslední dobou pozorujeme nesrovnalost při používání termínů tým a skupina. Někteří autoři tyto pojmy vnímají jako synonyma, jiní (Bělohlávek, 1996) skupinu a tým rozlišují. V rámci této knihy si oba pojmy vymezíme následujícím vysvětlením.

!

Defi nice týmu

 Týmem rozumíme nejlépe tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné inter

akci a mají pocit společné identity, společného vědomí „my“. Všichni se snaží dosáhnout stejného cíle. Dodržují většinou nepsané normy či pravidla, podle kterých dobrovolně

a z vlastní vůle pracují a jednají. Tým tedy tvoří tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné interakci, vnímají společnou identitu, přijímají kolektivní normy a cíle, uvědomují si jeden druhého. Týmy většinou mají časové, fi nanční a materiální limity.

Základní charakteristiky týmu

1

Týmy můžeme mimo jiné dělit na: formální, zaměřené na dosahování cílů organizace:

– tradiční organizační jednotky (např. katedra nebo oddělení);

– týmy řešící problém, tzv. projektové;

– týmy top manažerů v jedné společnosti;

– ad hoc týmy;

– kroužky kvality (původ mají v Japonsku, jejich cílem je zvyšovat kva

litu práce);

– mezinárodní týmy (nadnárodní společnosti); neformální, které uspokojují vlastní potřeby členů:

– sebeřídící týmy (nemají vedoucího);

– rozmanitá zájmová sdružení či kluby. Také je dělíme podle doby, na kterou vznikají: na dobu určitou (úkolem je vyřešit nějaký projekt); na dobu neurčitou (náplní jsou výrobní nebo servisní úkoly). Týmy mohou uspokojovat různé potřeby jednotlivce, žádný ovšem nemůže uspokojit všechny nárok y sv ých členů. Je samozřejmě ideální, když se dosahování cílů společnosti shoduje s uspokojováním potřeb pracovníků. Prvním krokem k uplatnění teorie v praxi je tedy správný výběr členů týmu.

Stačí se jen dobře rozhlédnout a hned uvidíme, jak rozdílný důraz kladou různé fi rmy na hodnoty své fi remní kultury. Mezi rozmanitými postoji můžeme najít preferenci moci, důraz na pojetí rolí, vyžadování výkonu nebo orientaci na lidi a dobré vzájemné vztahy. Optimální je vyvážená kombinace všech těchto hodnot. Ty jsou realizovány prostřednictvím přístupu vedoucích k podřízeným. Pokud jsou vedoucí zaměřeni na výkon, pak naléhají, dozírají, zajímá je výkon a dodržování termínů. Když se zaměřují na vztahy, zajímají se o potřeby, blahobyt a osobní růst členů svého týmu. Moderní společnosti se neorientují jen na moc a role, ale spíše na lidi a výkon. Ani takový přístup se v přehnané míře nemusí vždy vyplatit, neboť náklonnost k lidem bychom měli oddělit od empatie, která je nutnou podmínkou úspěšné spolupráce. Intenzivní přátelství na pracovišti mohou být mnohdy v neprospěch fi rmy.

Pro větší názornost, jasnost a srozumitelnost našeho pojetí pojmů skupina a tým si ukážeme rozdíly v následujících podstatných charakteristikách (viz obrázek 1).

14

Týmová spolupráce

TÝMOVÁ

PRÁCE

SKUPINOVÁ

PRÁCE

CHARAKTER PRÁCE

• Víme co, nevíme jak.

• Nedostatek informací o způsobu

řešení.

• Víme co, víme jak.

• Dostatek informací pro řešení.

CHARAKTER ŘÍZENÍ

• Společná odpovědnost všech

za výsledek.

• Spíše neformální pravidla.

• Osobní odpovědnost vedoucího.

• Řád a pravidla.

• Formální postupy.

KLÍČOVÉ PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU

• Porozumění cíli.

• Víra ve výsledek.

• Heterogennost týmu.

• Kvalita vedoucího a lidí.

• Motivace členů.

ŘEŠENÍ NÁZOROVÝCH KONFLIKTŮ

• Společná diskuse, nutnost

nalezení společné řeči.

• V případě nesouhlasu jednoho

člena nutnost přesvědčit ostatní

nebo se podřídit.

• Konečné rozhodnutí je v rukou

vedoucího.

• Když člen skupiny nesouhlasí,

může nesouhlasit až do konce.

Obrázek 1 Rozdíly v charakteristice týmu a skupiny

Základní charakteristiky týmu

1

1.2 Charakteristiky týmu Tým v obecném slova smyslu chápeme jako skupinu lidí. Každý člověk vyhledává v průběhu svého života určité skupiny. Ideální je mít pozitivní vztah ke svému pracovnímu týmu, kde můžeme plně rozvinout své schopnosti. Týmy většinou tvoří pilíře dobře fungujících organizací.

!

Defi nice týmu podle Katzenbacha a Smithe (1993)

Malá skupina lidí se vzájemně se doplňujícími dovednostmi, kteří

jsou oddáni společnému účelu, pracovním cílům a přístupu k práci, za něž jsou vzájemně odpovědni. Uvádějí se tyto základní vlastnosti týmu: Týmy jsou ve většině organizací základní pracovní jednotkou. Spojují

v sobě dovednosti, zkušenosti a pohledy několika lidí. Týmová spolupráce představuje soubor hodnot, které povzbuzují jisté

způsoby chování, například naslouchání druhým, kooperativní odezvu

na názory ostatních, vyjadřování pochybností ve prospěch ostatních i ve

prospěch plnění úkolů, pomoc potřebným členům a uznávání zájmů

a úspěchů ostatních. Týmy jsou vytvářeny za účelem plnění významných a náročných úkolů. Týmy podávají větší výkon než jednotlivci pracující osaměle, a to zejména

tam, kde práce vyžaduje širší škálu dovedností, úsudků a zkušeností. Týmy jsou pružné a reagují na měnící se události a požadavky. Umějí se

přizpůsobovat novým informacím a úkolům rychleji, přesněji a efektiv

něji než ostatní. V úspěšných týmech jednotlivci intenzivně pracují na svém růstu

a úspěchu.

Týmová spolupráce není jedinou možnou metodou a sama o sobě není samospasitelná. Má však zcela neoddiskutovatelná pozitiva. Ta je nutné brát v úvahu při samotném rozhodování, zda danou problematiku (úkol, projekt, problém) bude lépe řešit individuálně, nebo v týmu.

Pokud je tým pro splnění jasného a konkrétního cíle správně sestaven, pak zcela jistě vzájemná spolupráce, možnost konzultace a prostor pro více úhlů pohledu na danou problematiku přispějí k dokonalejšímu řešení. Dalším kladem je osobní růst každého jedince při možnosti týmové spolupráce.

+


16 Týmová spolupráce

Vidět a zažít různorodý styl práce, přizpůsobit se či prosadit v diskusi, mít možnost naučit se hledat kompromis, vychutnat si příležitost pomáhat druhým, to vše tvoří nesmírný přínos práce v týmu.Do praxe

Je nutné připomenout, že ne každý jedinec je schopen pracovat v rámci

vymezených charakteristik týmů. Je mnoho výrazně individuálně zaměřených pracovníků, kteří nejsou vhodní (což vůbec není odsouzeníhodné) pro tento způsob práce. Daleko více jim vyhovuje samostatnost, osobní zodpovědnost a možnost rozhodovat se jen sám za sebe. Může ale nastat situace, kdy je právě tento člověk specialistou, bez kterého se tým neobejde. Pak je možné vymezit mu kompetence a úkoly tak, aby mohl pracovat co nejvíce samostatně. Musíme ovšem počítat s tím, že se v takovém případě otevírá prostor pro možné hádky a nedorozumění.

Pozitiva týmu a základní charakteristiky

Jaké výhody týmy přináší? Tým víc ví.

Každý člen má jisté zkušenosti, dovednosti, svůj způsob myšlení a vidě

ní světa. Při společném řešení se zkušenosti a dovednosti jednotlivých

členů kombinují, problém je nahlížen z různých úhlů pohledu a tím se

i nabízejí širší možnosti řešení. Vzájemnou komunikací a spoluprací se

zároveň rozvíjí každý člen. Příkladem může být otázka: Co je to slon?

Když nevidíme celé zvíře a dotýkáme se jen jeho některých částí, náš

názor je ovlivněn omezeným úhlem pohledu. Odpovědi „slon je cho

bot, slon je velké břicho, slon je tuhý velký hřbet“ jsou tedy správné,

ale neúplné. Tým má šanci tato naše „omezení“ eliminovat spektrem

rozmanitých pohledů všech jeho členů.Do praxe

Při sestavování týmu lze použít následující cvičení, které názorně de

monstruje klady týmové spolupráce: vyberte nějaký předmět z každodenního života, např. zápalky, a nechte každého člena týmu vymyslet jeho další možnosti užití. Uvidíte, na jak rozmanité a často i velice zábavné možnosti členové přijdou. Společně jistě vymyslí velký počet netradičních nápadů, z nichž některé mohou být zcela nerealizovatelné, ale jiné možná stojí za vyzkoušení.

Základní charakteristiky týmu

1

 Tým má synergický efekt – vyjádřeno nematematicky 1 + 1 = 3.

Výkon týmu převyšuje pouhý součet možností všech členů týmu. Týmo

vá činnost zvyšuje efektivnost práce, spojuje lidi, kteří se vzájemně dopl

ňují, obohacují a inspirují se nápady svých kolegů. Tak se zvýší nejen

celkový výkon skupiny, ale i výkon každého člena.Do praxe

Pro názornost můžete zadat členům skupiny cvičení, aby každý z nich

napsal co nejvíce pořekadel či lidových přísloví, na která si ve vymezeném časovém limitu vzpomene. Uvidíte, že jednotlivcům velice brzy dojde fantazie. Pokud se ale spojí nápady všech, nashromáždí se možná i několik desítek lidových moudrostí a navíc jistě některé přísloví jednoho člena inspiruje jeho „spoluhráče“. Tým podněcuje a rozvíjí.

Společné hledání řešení poskytuje větší možnost pro rozvoj kreativity,

netradičních nápadů a také podněcuje k vyšším výkonům. Tým ví, co

má vytvořit – zná cíl a hledá k němu cestu. To je podnětem k hledání

nových způsobů práce, třeba i neobvyklých a netradičních. Tým vyrovnává.

Kompromisy při řešení otázek a problémů vylučují krajní postoje a názo

ry, čímž se ve skupině udržuje rovnováha (například se pomáhá slabším

jedincům). Tým tak může být i nápomocen v osobní v krizi. Další pozitiva týmu: Budují se v něm vztahy mezi lidmi. Zlepšuje se komunikace členů. Pracovní atmosféra je tak příjemnější. Využívá znalostí, dovedností a zkušeností všech. Pracuje s tvořivostí a fantazií lidí. Učí respektu a úctě k druhým. Někdy urychlí cestu ke správnému řešení. Snižuje u svých členů obavy z neúspěchu a zodpovědnosti. Zvyšuje jejich sebevědomí. Přisuzuje jim určité postavení a role. Poskytuje jim jisté uznání.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.