načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Turistický průvodce II., zajímavosti z českých hradů a zámků - Jiří Glet

  > > > > Turistický průvodce II., zajímavosti z českých hradů a zámků  

Elektronická kniha: Turistický průvodce II., zajímavosti z českých hradů a zámků
Autor:

V prvním dílu turistického průvodce Zajímavosti z českých hradů a zámků bylo popsáno 21 rodinných výletů ve Středočeském kraji, Praze a Jihočeském kraji. V tomto druhém dílu se ...


Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 9788088061786
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V prvním dílu turistického průvodce Zajímavosti z českých hradů a zámků bylo popsáno 21 rodinných výletů ve Středočeském kraji, Praze a Jihočeském kraji. V tomto druhém dílu se opět můžete vydat na 21 rodinných výletů, tentokrát do Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zase se dozvíte mnoho zajímavostí z našich hradů a zámků, navštívíte další turistické cíle, turistické atraktivity a krásnou přírodu. Tak například můžete navštívit hrad Přimdu, Radyni, Kašperk, Rábí, Loket, Švihov, Budyni nad Ohří a mnoho dalších. Z krásných zámků, které dle tohoto turistického průvodce můžete navštívit, zde uvedu alespoň zámek Nebílovy, Kozel, Manětín, Kynžvart, Klášterec nad Ohří, Krásný Dvůr, Libochovice a Ploskovice. Jsou zde popsány taky zajímavé expozice pro děti například v Kašperských Horách, Domažlicích, Železné Rudě, Bečově nad Teplou, na hradě Lokti a Radyni, na zámku v Klášterci nad Ohří nebo v přírodní rezervaci S00S. V horkých letních dnech se budete chtít věnovat rovněž vodním radovánkám a tak u některých turistických cílů jsou uvedeny akvaparky a plavecké areály a letní a přírodní koupaliště. Můžete rovněž poznávat krásnou přírodu Šumavy, Českého lesa, Slavkovského lesa, Krušných Hor Doupovských hor a Českého středohoří. Tak se tedy vydejte na české hrady a zámky a za krásnou českou přírodou. Více informací o průvodci najdete na http://pruvodce.kknihy.cz/.

Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 1Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 2


Turistický průvodce II.
zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů
Jiří Glet
červen 2016 jako 30. publikace vydavatelství
Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

ISBN:
epub: ISBN 978-80-88061-76-2
mobi: ISBN 978-80-88061-77-9
pdf: ISBN 978-80-88061-78-6


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 3
Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 4
Úvod ......................................................................................................... 5
Plzeňský kraj ............................................................................................ 6
1. Pověst o hradu P řimd ě ...................................................................... 7
2. Hrad Radyně a pov ěst o strašlivém Radoušovi ................................ 10
3. Hrad Kašperk byl hradem císaře Karla IV. ....................................... 12
4. Hrad a zámek Horšovský Týn .......................................................... 15
5. Ze zámku Nebílovy na zámek Kozel ................................................ 18
6. Z hradu Velhartice na šumavská jezera ........................................... 21
7. Z hradu Švihova na zámek Chudenice ............................................. 25
8. Horažďovice, m ěsto, které proslavil chov perlorodek........................ 28
9. Manětín, barokní perla západních Čech ........................................... 32
10. Starobylé chodské město Domažlice ............................................. 34
Karlovarský kraj ...................................................................................... 37
11. Hrad Loket nad řekou Oh ří ............................................................ 38
12. Zámek Kynžvart............................................................................. 40
13. Z hradu Seebergu do přírodní rezervace SOOS............................. 43
14. Hrad a zámek Bečov nad Teplou ................................................... 45
Ústecký kraj ............................................................................................ 48
15. Ze zámku v Klášterci nad Ohří do p řírodní rezervace Úhoš ť........... 49
16. Zámek Krásný Dvůr s krásným zámeckým parkem ........................ 52
17. Ze zámku v Libochovicích na hrad Házmburk ................................ 54
18. Na zámku v Duchcově pobýval Giacomo Casanova ...................... 57
19. V Benešově nad Plou čnicí stojí dva zámky postavené ve stylu saské
renesance ..................................................................................................... 59
20. Zámek Ploskovice byl letním sídlem posledního korunovaného
českého krále Ferdinanda V. ......................................................................... 61
21. Hrad Budyně nad Oh ří ................................................................... 63
Další knihy ze série ................................................................................. 65
Tiráž ....................................................................................................... 66Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 5
Úvod
V prvním dílu turistického průvodce Zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů
jsem vám nabídl 21 rodinných výletů ve St ředo českém kraji, Praze a Jiho českém
kraji. V tomto druhém dílu se opět m ůžete vydat na 21 rodinných výlet ů, tentokrát
do Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Zase se dozvíte mnoho
zajímavostí z našich hradů a zámk ů, navštívíte další turistické cíle, turistické
atraktivity a krásnou přírodu.
Tak například m ůžete navštívit hrad P řimdu, Radyni, Kašperk, Rábí, Loket,
Švihov, Budyni nad Ohří a mnoho dalších. Z krásných zámk ů, které dle tohoto
turistického průvodce m ůžete navštívit, zde uvedu alespo ň zámek Nebílovy, Kozel,
Manětín, Kynžvart, Klášterec nad Oh ří, Krásný Dv ůr, Libochovice a Ploskovice.
Jsou zde popsány taky zajímavé expozice pro děti nap říklad v Kašperských
Horách, Domažlicích, Železné Rudě, Be čov ě nad Teplou, na hrad ě Lokti a Radyni,
na zámku v Klášterci nad Ohří nebo v přírodní rezervaci S00S.
V horkých letních dnech se budete chtít věnovat rovn ěž vodním radovánkám a
tak u některých turistických cílů jsou uvedeny akvaparky a plavecké areály a letní a
přírodní koupališt ě. M ůžete rovn ěž poznávat krásnou p řírodu Šumavy, Českého
lesa, Slavkovského lesa, Krušných Hor Doupovských hor a Českého st ředoho ří.
Tak se tedy vydejte na české hrady a zámky a za krásnou českou p řírodou.

Ji ří GletTuristický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 6
Plzeňský kraj


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 7
1. Pověst o hradu P řimd ěRománský hrad Přimda, který pat ří k našim nejstarším hrad ům, se vypíná
na vrchu Přimda 848 m.n. m. v Českém lese. K jeho vzniku se váže tato p ěkná
pověst:
Před mnoha a mnoha lety m ěl jeden n ěmecký císa ř krásnou dceru.
K princezně zaho řel láskou jeden z dvo řan ů a ta jeho lásku op ětovala. Mladý
dvořan však byl pouhým hrab ětem a bylo z řejmé, že by císa ř k takovému s ňatku
nedal povolení. Mladý pár tedy uzavřel tajný s ňatek a hrab ě nechal jen v těžko
přístupných hvozdech Českého lesa postavit hrad. Čeládku, která hrad vystav ěla,
dal hrabě zahubit, aby nevyzradila polohu hradu. Na hrad ě pak žili mladí manželé
pouze s několika sloužícími.
Za několik let byl císa ř na lovu v Bavorském lese, zabloudil a dostal se až
k hradu v Českém lese. Manželé císa ře sice nepoznali, avšak císa ř poznal svoji
dceru a hraběte. Na hrad ě pobyl n ěkolik dní, a když zjistil jak veliká je láska
manželského páru, všechno jim odpustil, dal se poznat a manželé se vrátili
na císařský dv ůr. Hrad pak z ůstal opušt ěn.
Jako u mnoha pověstí i na této pov ěsti je zrní čko pravdy. Kroniká ř Kosmas
uvádí, že v roce 1121 nějaký n ěmecký šlechtic na českém území postavil hrad. To
se samozřejm ě nelíbilo p řemyslovskému knížeti Vladislavu I., který hrad dobyl
a posádku chtěl zahubit. Nakonec však n ěmeckou posádku dal pouze vyhnat, hrad


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 8
opravil a dosadil na něj českou posádku.
Přimda pat řila ve 12. až 14. století mezi nejvýznamn ější české královské
hrady. Zde byl taky vězn ěn p řemyslovský kníže Sob ěslav II., nebo pozd ější král
Přemysl Otakar II. Hrad byl ve st ředov ěku rovn ěž sídlem loupežník ů.
Na konci 16. století jeho význam upadl a Přimda se postupn ě stala z říceninou.
Z románského hradu se zachoval zbytek mohutné, obytné, hranolové v ěže, část
bašty a zbytek opevnění. Kolem této z říceniny hradu se na ploše 32 ha rozkládá
stejnojmenná rezervace Přimda. Je to smíšený pralesovitý porost s převahou
buků, klen ů a javor ů.
Přimda, byla p ůvodn ě celní osada, která se vyvinula z podhradí hradu P řimda.
Ležela na jedné z nejvýznamnějších obchodních cest, takzvané Norimberské
stezce. V roce 1331 byla Přimda českým králem Janem Lucemburským povýšena
na město.
V měste čku P řimda, na nám ěstí stojí vzácný románský kostel sv. Ji ří, ve
kterém na konci 19. století působil jako kn ěz spisovatel a národopisec Jind řich
Šimon Baar. Před kostelem najdete sochu sv. Jana Nepomuckého.
V měste čku se taky nachází krytý plavecký areál s plaveckým bazénem,
tobogánem, dětským brouzdališt ěm, d ětskou skluzavkou, ví řivkou a ob čerstvením.
Průmyslová výroba se v měste čku nerozvinula. Díky tomu se zde udrželo čisté
prostředí a krásná p říroda, vhodná k výlet ům, rekreaci a turistice.


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 9
Zámek Bor


Můžete si taky ud ělat p ěkný výlet na zámek Bor, který stojí p řibližn ě 7 km
severovýchodně od P řimdy. U osady Muckov vás dozajista zaujme Muckovská
alej. Cestu lemuje více než 130 starých jírovců ma ďalů neboli kaštan ů a více než
20 dubů letních.
V Boru stál středov ěký vodní hrad již v polovin ě 13. století. Zdejší panství bylo
ve vlastnictví starobylého českého šlechtického rodu Švamberk ů od poloviny
13. století až do poloviny 17. století. Počátkem 16. století byl hrad p řestav ěn
v pozdně gotickém slohu a z této doby se zachovala typická válcová v ěž s vysokou
cihelnou helmicí. V 19. století byl hrad přestav ěn na novogotický zámek. Staré
budovy byly ozdobeny množstvím cimbuří, v ěži ček a st řílen.
V zámecké kapli sv. Vavřince je p ěkná renesanční výmalba. Ve Švamberském
sále se nachází zbrojnošská síň s replikami dobových zbraní a zbroje, dobovým
nábytkem, keramikou, sklem a cínovým nádobím. Na zámku si m ůžete taky
prohlédnout galerii posledních majitelů šlechtického rodu Löwenstein – Werheim
s ukázkou dobového mobiliáře. Ze zámecké v ěže je p ěkný pohled na Český les.
Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 10
Na zámek navazuje zámecký park s barokní loretou a Labutím rybníkem,
kterému místní obyvatelé neřeknou jinak než Labu ťák. V zámeckém parku rostou
cenné dřeviny.
V měste čku na nám ěstí Republiky stojí barokní kostel sv. Mikuláše
s barokními nástěnnými malbami. Na tomto nám ěstí stojí taky hodnotné
měšťanské domy a barokní radnice se sochou Panny Marie.
Pokud se vám zalíbila Muckovská alej, můžete ješt ě navštívit nemén ě krásnou
Borskou alej. Při silnici do m ěste čka Stráž stojí Borská alej, kterou tvo ří více než
stovka starých dubů letních.


2. Hrad Radyn ě a pov ěst o strašlivém
Radoušovi

V údolí řeky Úslavy leží p ůvodní Plze ň, dnešní m ěste čko Starý Plzenec. Již v 8.
století zde stávalo slovanské hradiště na H ůrce a od 10. století pak p řemyslovské
knížecí hradiště, které bylo centrem celého kraje. K řižovaly se zde obchodní cesty
a tak se čile rozvíjel i život v podhradí. Ve Staré Plzni bylo již ve 13. století 8
kostelů, z toho t ři ve hradním areálu.
V roce 1295 však byla 9 km severozápadn ě od Staré Plzn ě založena Nová
Plzeň, dnešní Plze ň. Význam Staré Plzn ě, která pozd ěji dostala název Starý
Plzenec, pomalu upadal, hradní stavby chátraly až v 18. století zcela zanikly a
Starý Plzenec se stal měste čkem.
Na levém břehu řeky Úslavy na Masarykov ě nám ěstí stojí p ěkná radnice
s věží z 19. století a gotický kostel sv. Jana K řtitele. Na tomto nám ěstí najdete taky
barokní mariánský sloup a empírovou kašnu.
Na pravém břehu řeky Úslavy stojí rázovitá m ěstská čtvr ť Malá Strana. Na
Malostranském náměstí najdete románský kostel Narození Panny Marie se
vzácnými gotickými malbami.
Nad Malou Stranou se zdvíhá vrch Hůrka, na kterém stávalo slovanské
hradiště a pozd ěji p řemyslovské hradišt ě s hradem Plze ň. Zachovaly se zde
mohutné valy, příkopy a část hradeb. Stojí zde taky románská rotunda sv. Petra
z druhé poloviny 10. století, která je nejstarší památkou tohoto druhu v Čechách.
Najdete zde taky základy knížecího kostela sv. Vavřince a základy kostela sv.
Kříže, p řičemž oba kostely pocházely z 11. století. Na vrchu Hůrka na vás prost ě
dýchne historie, neboť se zde nacházejí památky z doby vzniku a formování
českého státu.


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 11
Hrad RadyněJen 2 km jižně od m ěste čka Starého Plzence se zdvíhá strmý kopec Radyn ě
569 m. n. m. Na jeho vrcholu stojí udržovaná zřícenina gotického hradu Radyn ě,
která tvoří známou dominantu celého Plze ňska.
Hrad nechal ve 14. století postavit císař Karel IV. Tento hrad plnil svou
pevnostní funkci do konce 15. století a pak byl využíván jako lovecké sídlo.
V polovině16. století však již nebyl obýván a postupn ě se stal z říceninou. Hrad byl
nákladně opraven v sedmdesátých letech 20. století.
Můžete si prohlédnout hradní nádvo ří, erby držitel ů hradu a fotografie zdejších
archeologických nálezů. Rodiny s dětmi dozajista ocení, že v hradní v ěži byla
zřízena pohádková expozice s tajemnými bytostmi z pověstí o hradu. Z hradní
věže je jedine čný pohled na Plze ň a je taky možno dohlédnout až k hradu P řimda
v Českém lese a na Šumavu.
K hradu se váže tato pověst: P řed dávnými lety na hrad ě Radyni sídlil strašlivý
zeman Radouš. Měl netopý ří uši a místo zub ů kan čí kly. Pon ěvadž však vlastnil
truhlice plné zlaťák ů, tak si i v temném st ředov ěku dokázal najít ženu. Jakmile však
spatřil v kolébce ošklivé dít ě s netopý říma ušima, zabil dít ě i manželku a vydal se
hledat zase novou ženu. Tak celkem zamordoval všech svých šest manželek a to
i s dětmi.


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 12
Na hradě Radyni se te ď zeman Radouš zjevuje jako p řízrak a jezdí s kole čkem
s kolomazí. Potkáte-li zde někoho s kole čkem, dob ře se podívejte, co vlastn ě
veze. To proto, abyste za strašlivého Radouše nepovažovali stavební d ělníky, kte ří
zde pracují na opravě hradu.
3. Hrad Kašperk byl hradem císa ře Karla IV.Jen 3 km severně od m ěste čka Kašperských Hor stojí na ostrohu zalesn ěné
Ždánovské hory 886 m. n. m. zřícenina gotického hradu Kašperk, která tvo ří
výraznou krajinnou dominantu. Hrad nechal postavit v polovin ě 14. století císa ř
Karel IV. na ochranu obchodních cest a zlatých dolů.
Hrad Kašperk je hradem nového typu, k němuž dosp ělo hradní stavitelství ve
14. století v době Karla IV. Hradní palác, obdélná dvoupatrová budova, byl
postaven mezi dvěma hranolovými v ěžemi. Hrad byl chrán ěn hradební zdí
a předhradím na západní stran ě.
Z příkazu císa ře Ferdinanda III. byl v polovin ě 17. století hrad rozbo řen a stal


Turistický pr ůvodce II. zajímavosti z českých hrad ů a zámk ů 13
se zříceninou. Zachovaly se obvodové zdi hradního paláce, ob ě hranolové v ěže,
jedna brána a budova purkrabství. Hrad Kašperk je dnes udržován jako významná
památka obranného hradu ze 14. století.
Na hradě, v prostorách purkrabství, jsou umíst ěny expozice v ěnované d ějinám
a stavebnímu vývoji hradu, výtvarnému umění doby Karla IV. a Václava IV., t ěžb ě
zlata v oblasti Kašperských Hor, Zlaté stezce a archeologickým nález ům. M ůžete
taky vystoupit na východní nebo západní věž, odkud je p ěkný pohled na
Kašperské Hory a Šumavu.
Hrad Kašperk se taky stal kulisou známého filmu režiséra Ji řího Stracha z roku
2008 Anděl Pán ě.
Kašperské Hory
Měste čko s původním názvem Rejnštejnské Hory vzniklo po čátkem 14. století.
V jeho okolí se rýžovalo a dolovalo zlato a tak čeští králové ud ělili m ěste čku řadu
výsad. Například císa ř Karel IV. povolil odbo čku Zlaté stezky do Kvildy p řes
Rejnštejnské Hory k Sušici. V 16. století dochází k hospodářskému rozkv ětu
města a Renjštejnské Hory jsou povýšeny na královské horní m ěsto.
Bohaté město kupuje zna čnou část kašperského panství a roku 1617
i samotný hrad Kašperk a odtud pochází i změna názvu z Rejnštejnských Hor na
Kašperské Hory. Rýžování a dolování zlata v Kašperských Horách skon čilo
počátkem 17. století.
Na náměstí stojí p ůvodn ě gotický kostel sv. Markéty, který byl pozd ěji
novogoticky přestav ěn. Za řízení kostela je p řevážn ě barokní a nachází se zde taky
gotická socha Madony. Slavnou minulost regionu připomíná st říbrná barokní
monstrance, která je zdobena hrudkami zlata vytěženého v okolí Kašperských
Hor. Původn ě renesan ční radnice s třemi barokními štíty je jedna
z nejkrásnějších radnic v naši zemi.
V historickém domě na nám ěstí má sídlo Muzeum Šumavy. V muzejních
expozicích jsou gotické Madony, barokní plastiky, šumavské sklo, které zá ří všemi
barvami, betlémy, malby na skle a další lidové umění. Sou částí muzea je rovn ěž
galerie, ve které jsou pořádány krátkodobé výstavy výtvarného um ění.
Na tomto náměstí stojí taky historický d ům, ve kterém sídlí zrovna t ři muzea.
V Muzeu historických motocyklů a jízdních kol je umíst ěna velká sbírka
historických motocyklů v ČR, p řičemž n ěkteré motocykly jsou sv ětové unikáty.
V Muzeu české hra čky jsou vystaveny české, lidové zejména d řev ěné hra čky.
Ve zdejším malém krámku si taky můžete zakoupit n ěkterou p ůvabnou, lidovou
dětskou hra čku.
V domě sídlí ješt ě Pivovarnické muzeum s pozoruhodnou sbírkou pivních
lahví a dalšími zajímavými pivovarnickými exponáty.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.