načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Turecké záhady - Arnošt Vašíček

Turecké záhady

Elektronická kniha: Turecké záhady
Autor:

Zapovězená hora bohů - Město, spadlé z nebes - Podivná zkáza Chattuše - Neznámí stavitelé - Vládce hromoklínu - Posedlost hlubinami země - Ztracené království - Stále ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Mystery Film
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-877-3011-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zapovězená hora bohů - Město, spadlé z nebes - Podivná zkáza Chattuše - Neznámí stavitelé - Vládce hromoklínu - Posedlost hlubinami země - Ztracené království - Stále překvapující Trója - Pátrání po arše záchrany - Nová výprava na Ararat - Tajemství propastné tůně – Raketoplán z období temna - Příliš tajemná mapa - Svatá tvář z Edessy - Netvor z jezera Van Prastaré hádanky Arnošt Vašíček urazil tisíce kilometrů v oblasti mezi horními toky Eufratu a Tigridu, procestoval východní Anatólii a další části Turecka a přivezl unikátní materiál o největších záhadách, nevysvětlených archeologických nálezech a překvapivých objevech v této doposud málo navštěvované oblasti.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MYSTERY FILM

Ostrava 2012

ARNOŠT VAŠÍČEK

TURECKÉ

ZÁHADY


Arnošt Vašíček – Turecké záhady

Mystery Film, Ostrava 2012

Vydání druhé

Copyright © Arnošt Vašíček

Fotografie Arnošt Vašíček

Ilustrovaná mapa: Nurgül Bahar

Veškerá práva vyhrazena. (All rights reserved.)

Tato kniha ani jakákoliv její část nesmí být publikováná, kopírována, elektronicky ani jiným

způsobem šířena bez výslovného povolení.

Vydal Arnošt Vašíček, MYSTERY FILM, Mánesova 20, Ostrava 2

Obálka, grafická úprava a sazba Daniel Janošec

Vytiskla Tiskárna Oldřich Harok, 739 34 Šenov

ISBN 978-80-904190-6-3


5

Obsah

I. Zapovězená hora bohů .......................................................9

Říše pod zvláštní ochranou – Tajemná svatyně – Podvod, zázrak, nebo...? – Malá odbočka směr Měsíc – Blízké setkání třetího druhu – Nejstarší horoskop světa? – Důmyslná skrýš – Tajemní cizinci – Strážci brány – Město spadlé z nebes – Pozemská stanice – Poslové boží – Potomci andělů – Tajuplný odkaz

II. Podivná zkáza Chattuše ..................................................43

Podzemní labyrint – Neznámí stavitelé – Národ diplomatů – Svědectví zapsané v hlíně – Původ notně nejasný – Ničivý úder – Radioaktivní kostra – Vládce hromoklínu – Nevysvětlitelný zánik – Příliš odvážná spekulace? – Posedlost hlubinami

III. Ztracené království ........................................................74

Stále překvapující Troja – Poněkud podezřelý důkaz – Křížový výslech mrtvých svědků – Bůh bouře opět na scéně

IV. Pátrání po arše záchrany ...............................................103

Tajemství propastné tůně – Kde leží vrak? – Opomenutý rozpor – Směr Durupinar – Podezřele mnoho náhod

Obsah


Turecké záhady6

V. Příliš tajemná mapa .......................................................119

Nevysvětlitelné poznatky – Válka hypotéz – Dávní králové moře

VI. Netvor z jezera Van ......................................................124

Velmi slaný domov – Pokrevní příbuzní – Králové hlubin – Důkaz, nebo omyl?

VII. Prastaré hádanky ........................................................129

Objevy bez rodokmenu – Raketoplán z období konce temna

VIII. Divy a zázraky ..........................................................135

Znovu na světě – Dnes ordinuje „Doktor ryba“ – Svatá tvář z Edessy

„Až uslyšíš tu pověst, budeš hodně snít.

A když sníš, již jsi v ráji.“

Stařec z Pustiny

I. Zapovězená hora bohů 9

I. Zapovězená hora bohů

Na vrcholu Nemrud Dag v jihovýchodním Turecku je ukryto

jedno z největších tajemství naší planety. V dosud neodkryté

skalní hrobce již více než dva tisíce let spočívají ostatky velmi

zvláštních bytostí. Jejich existenci obklopují mnohénezodpovězené otázky. Byli to představitelé ojedinělé lidské rasy, která se

svým neobvyklým vzhledem, způsobem života a předevšímfascinujícími schopnostmi až závratně lišila od ostatníchdomorodých obyvatel, nebo je těmto záhadným cizincům právem

přisuzován nepozemský původ?

Nachází se v důsledně zamaskované, nedostupné pohřební komoře i tajemné „nesmrtelné poselství“, které stavitelkomory, král Antiochos I., přislíbil předat svým následníkům?A pokud ano, jaké šokující odhalení je v něm uvedeno? Osvětluje neznámé a doposud dobře utajené okamžiky minulosti lidstva, nebo naopak přináší překvapivé proroctví o tom, co nás teprve čeká?

Dotěrné myšlenky dávaly zapomenout na rostoucí únavu. Stoupal jsem po úzké stezce strmě vzhůru, až hrbolaté kamenné stupně vystřídala drobná suť.

Zapadající slunce neklesalo za obzor tak rychle, jak by se dalo očekávat. Viselo, zdánlivě netečně, nízko nad oceánem holých kopců. Jako obrovská krvavá skvrna prosakovalo oblohou,rozíjelo se v pásu nízkých oblak a zalévalo krajinu přízračným šerosvitem.

Turecké záhady10

Režisér této fascinující nebeské podívané měl smysl prosprávné časování světelných efektů. V okamžiku, kdy se celý kraj ponořil pod hladinu rudožlutého opa ru, se z druhé strany hory nad temně zelenou stuhou Eufratu vynořil měsíc v úplňku. Obě vesmírná tělesa společně ozařovala mohutný kužel kamení,uměle navršený na vrcholu Nemrudu. Jejich paprsky klouzalypo terasách s majestátními torzy soch a zalévaly gigantické hlavy bohů, které tok věků srazil do prachu země, kde nyní spočívaly, aniž by ztratily svůj důstojný výraz.

Cosi nepojmenovatelného naplnilo prostor. Jako by z hory

začala vyvěrat nějaká magická síla. Jako by se otevřely dveře

do jiného světa, do jiné dimenze, do jiného času. Zdálo se, že

jsme vstoupili do výtahu ke hvězdám. Nedozírný vesmír byl

náhle na dosah ruky.

Srdce sevřela podivná tíseň. Do duše se vlila hořkost osamění,

stesk po něčem, co jsme dávno ztratili a zapomněli, touha

po kontaktu s neznámým, po doteku nadpřirozena...

A pak slunce zapadlo. Vzduch ovládl chlad. Krajinu rychle

pohlcovala tma. Kouzlo pominulo... Ale jen navenek.

V noci, obsypané hvězdami, se navzdory únavě nedalopodlehnout spánku. Nebyl jsem schopen pojmenovat ten zvláštní

stav vytržení. Cosi se stalo. Jako když jste svědky zázraku,nedovedete přesně popsat, co jste viděli, k čemu vlastně došlo, jen

naprosto neochvějně cítíte, že všednost na okamžik pominula

a vy jste se na nepatrnou chvíli stali účastníky něčeho zcelavýjimečného.

Říše pod zvláštní ochranou

Na sklonku druhého století před naším letopočtem sev půvabné kopcovité krajině mezi vysokými hradbami horského pásma

Taurusu a úrodným údolím Eufratu zrodilo malé nezávislékrálovství Kommagéné. Jeho ohromující bohatství rostlo především

z obchodu mezi západem a východem, z vlastnictví přechodů


I. Zapovězená hora bohů 11

přes řeku, u níž po úmorné cestě přes hory odpočívaly karavany

z Řecka, Sýrie i Persie, které se zde samozřejmě zastavovaly i při

návratu z Indie. A v obou případech přenechávaly místnímpře

kupníkům část svého vzácného zboží.

Úžasné obchodní možnosti a vidina obrovských ziskůpřilá

kaly schopné a podnikavé lidí ze všech stran. A tak záhy začaly

být z Kommagéné vypravovány vlastní karavany, putující

do všech koutů světa. Neustále se zvyšující příliv penězumož

ňoval investovat do výstavby dlouhých kanálů, které rozváděly

vodu z Eufratu až k horám daleko na severu. Plocha obdělávané

půdy se zvětšila a blahobyt ještě více vzkvétal.

Ale muselo zde být ještě něco, čím bylo toto nepatrnékrá

lovství naprosto výjimečné. Vypadá to, jako by nad ním kdosi

nesmírně mocný držel ochrannou ruku, jako by suverenitu

a nedotknutelnost tohoto trpasličího státu střežily neznámé

síly.

Kommagéné leželo nejprve „na úpatí“ Arménského království,

kterému patřilo rozlehlé území od Eufratu až po Bajkalskéjeze

ro. Později ho obklopovaly říše římská a parthská. Pro všechny

tyto znepřátelené strany bylo bezesporu lákavou kořistí. Přesto

si dokázalo udržet samostatnost a dokonce ji nechalo písemně

potvrdit římským císařem Pompeiem. Jak je to možné?

Využívali kommagénští vládci rozporů mezi svými silnými

sousedy, obchodovali s jedněmi i druhými a všem prokazovali

cenné služby? Anebo disponovali nějakými neznámýmiobran

nými prostředky, které dokázaly nenasytné agresory spolehlivě

udržet na uzdě?

Jisté indicie naznačují, že byly v království využíványutajova

né vědomosti a technická zařízení, která notně předběhla svou

dobu.

Král Antiochos I. (pravděpodobně 98–38 př. n. l.) nechal

do kamene vytesat svůj testament, v němž je i tento zvláštní

nápis: „Celý svůj život jsem pociťoval hluboký respekt k bohům

a jejich nanejvýš spolehlivým obranným zbraním... Proto jsem

unikal, navzdory všem nástrahám, velkému nebezpečí, zvládl


Turecké záhady12

jsem neočekávané a beznadějné situace, prožil jsem svůj život,

bohatý v letech a ve štěstí.“

Co to bylo za „nanejvýš spolehlivé obranné zbraně“ a jací

bohové jimi disponovali?

Tajemná svatyně

Zmíněný testament je zvěčněn do kamene v areálu velmineobvyklé hrobky, která zároveň sloužila jako svatyně zcelaojedinělého náboženství.

Antiochos I. využil přirozené podoby 2 150 metrů vysoké hory

Nemrud, viditelné ze všech stran země, a její vrchol dal upravit

do tvaru téměř dokonalého kužele. Přesněji řečeno: na skalnatý

podklad, v němž byla vyhloubena rozměrná pohřební komora,

královi poddaní navršili třicet tisíc kubíků kamene velikostipěsti. Tak vznikl umělý kopec, jehož oválná základna má průměr

160 metrů. Původní výška 60 metrů je dnes vlivem přírody

a později také pátracích akcí archeologů asi o 10 metrů nižší.

K mohutné mohyle se těsněpřimykají tři terasy, orientované podlesvětových stran. Na dvou z nich, východní

a západní, stály sochy bohů a králů,

vysoké jako čtyřpatrové domy. Jejich

těla, sedící na honosných trůnech, jsou

složena z několika desítek přesněopracovaných, do sebe zapadajícíchkamenných kvádrů. Jak ukázal nedávný

výzkum, jsou kupodivu dutá. Samotné

hlavy, dovedně zhotovené z monolitu,

jsou vyšší než dospělý muž.

Panteon kommagénských bohů byl

původně dost složitý. Na jedné straně

sem Řekové přinesli kult Apollona

a Dia, na druhé straně tu byli zabydleni

I. Zapovězená hora bohů 13

perští bohové Mithra a Ahura Mazda. Ti navíc mezi sebousplývali a dostávali nová jména, takže jeden bůh představoval nakonec

bohů několik.

Proto na západní terase vedle Antiocha I. shlíželi do kraje

bohyně Kommagéné Fortuna a dále Zeus – Oromasdes,Apollo – Mithra – Helios a Herakles – Artagenes: bohovékomplikovaných jmen a pospojovaných vlastností.

Na východní terase se vyhřívaly na slunci obří sochy Dareia I.,Xerxa I. a dalších mocných předchůdců královské kommagénské dynastie.

Po boku těchto vládců země i nebes stály sochy lvů a orlů

a četné kamenné desky s úchvatnými reliéfy a dlouhými nápisy.Arnošt Vašíček

ARNOŠT VAŠÍČEK


27. 8. 1953

Arnošt Vašíček je český spisovatel, scénárista a záhadolog.

Arnošt Vašíček vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, Fakultu žurnalistik. Patří k nejakčnějším českým záhadologům.

Arnošt Vašíček píše o záhadách knihy a scénáře. Navštívil například Jižní Ameriku za mystérii podivných mumií a hrozivého zvířete sachamamy. Právě tohoto tvora spatřilo několik domorodců na severozápadě Peru. O podobném živočichu si odjakživa vyprávějí peruánští indiáni. Říkají mu sachamama, ale v jiných částech Amazonie je známý jako minhacao. ˇUdajný netvor, dlouhý 15 - 40 metrů prý dokáže dlouhé týdny pod hladinou, odkud se občas vynoří a ničí vše, co mu přijde do cesty. O tom všem informují peruánská a světová média. Když to Vašíček zjistí, neváhá a vyráží do hlubin peruánské džungle. Je první, kdo se dostal na místo, vyfotil čerstvou stopu a vyslechl očité svědky. Své zážitky popisuje v knize - Tajemná minulost.

Vašíček se vydal i na indonéský ostrov Jáva za tajemnými trpasličími bytostmi.

Dalším Vašíčkovým velkým tématem je hledání důkazů o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi. Odvolává se na nálezy tisíce let starých kreseb ve skalách např. v Austráli, na nichž rozpoznáváme létající stroje a postavy astronautů.

Vzpomíná na okamžiky, na které nelze zapomenout, např. návštěva zapovězené jeskyně na souostroví Fidži, pobyt u kmene Dani na Západním Iránu, setkání s marockými mágy a kouzelníky ad.

Svou pozornost věnuje spisovatel také Česku. Vydává se do míst s templářskou minulostí, pokouší se o rozluštění tajemství Ďáblovy bible.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist