načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Třídit slova -- Literatura a konceptuální tendence 1949-2015 - Ondřej Buddeus; Markéta Magidová

Kniha: Třídit slova -- Literatura a konceptuální tendence 1949-2015
Autor: ;

O "konceptuální literatuře" - pozoruhodné zóně na pomezí literární produkce a galerijního umění - se v kontextu střední a východní Evropy začalo mluvit teprve nedávno. O ...


Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  356
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  400 Kč
11%
naše sleva
11,9
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » tranzit.cz
Rok vydání: 02.06.2016
Počet stran: 528
Rozměr: 24 cm
Úprava: tran : ilustrace, 1 mapa, faksimile
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: překlad Ondřej Buddeus, Lenka Javůrková, David Koranda, Václav Magid, Olga Pek, Alexej Sevruk, Lucie Zakopalová
Jazyk: česky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
ISBN: 9788087259344
EAN: 9788087259344
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

O "konceptuální literatuře" - pozoruhodné zóně na pomezí literární produkce a galerijního umění - se v kontextu střední a východní Evropy začalo mluvit teprve nedávno. O jaký fenomén se jedná? Jaké je jeho historické východisko a aktuální určení? Kam patří z hlediska dějin umění a z hlediska dějin poválečné literatury? Jaká jsou jeho specifika v dané části Evropy?
Tyto a podobné otázky si klade dvanáct autorek a autorů z ČR, Slovenska, Německa, Polska a Ruska. Odborné články pak doplňuje rozsáhlá antologie - ukázek z textů, básní, dokumentací ad. včetně řady nových překladů. Na objemném konvolutu tematizujícím aktuálně skloňované sousloví "konceptuální literatura" se tak úhrnem podílelo přes osmdesát tvůrců - literárních vědců, autorů, básníků, umělců a překladatelů.
Publikace se nabízí různým způsobům čtení. Odborné texty a tvůrčí část lze sledovat samostatně, editoři publikace se snažili také o jejich vzájemnou provázanost. Přílohy jsou uspořádány chronologicky, a rozkrývají tak náhody a čekané i nečekané paralely v tvorbě jednotlivých autorů, jdou napříč žánry nebo regionálními specifiky. Struktura knihy vytváří jakousi historicko-teoretickou křížovku, která ponechává prostor čtenářkám a čtenářům, aby si sami zvolili vlastní řešení.
Kniha Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949-2915 se pokouší přispět k diskusi o konceptuálních literárních strategiích, o podnětných a progresivních metodách nakládání s textem, které ale z různých důvodů bývají vřazovány do příliš obecných či okrajových kategorií či dokonce zcela odmítány jako umění. Během historie se opakovaně vynořují pod hlavičkou různých žánrů a praktik, zároveň ovšem neakceptují, rozšiřují a komplikují ustálené historické a estetické kategorie tvorby i recepce - a vedou s nimi více či méně úspěšnou polemiku.
Autoři studií:
Ondřej Buddeus, Natalia Fedorova, Daniel Grúň, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Eva Krátká, Václav Magid, Markéta Magidová, Piotr Marecki, Karel Piorecký, Tomáš Pospiszyl, Michal Rehúš, Astrid Winter (literatura a konceptuální tendence 1949-2015)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ondřej Buddeus; Markéta Magidová - další tituly autora:
Překlad Překlad
Magidová, Markéta
Cena: 213 Kč
Překlapy a přehmaty / Typos and Stumbless -- Markéta Magidová Překlapy a přehmaty / Typos and Stumbless
Magidová, Markéta; Kottová, Karina
Cena: 338 Kč
Zóna Zóna
Buddeus, Ondřej
Cena: 204 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

t A Id i t s l o v a
LITE R A TU R A A K O N C E P T U Á L N I T E N D E N C E 1 9 4 9 — 2 0 1 5
P io tr M a re cki
P lšíci s tro je R oberta S zczerbow ského
M ic h a l Rehúš
K onceptuálne te n d e n cie v slovenskej
poézii 9 0 . rokov 2 0 . storočia
K arel P iorecký
L ite rá rn i e xpe rim en t v éře jedniček
a n ul. K on ce ptu áln i tendence
v soudobé české lite ra tu ře
Tom áš P ospiszyl
O d výtvarného u m é n l ke ko nce ptu álni
lite ra tu ře
N a ta lia Fedorova
D ig itá ln i le ttrism y. Abeceda
Přílohy
1949— 2015
Seznam p řílo h
a Jaroslaw a K ozlowského
122 D aniel Grúrt
P ertorm atívne p ísa n ie M ilana
A dam čiaka
140 Eva K rá tká
B arevný k o nce pt m ezi černou
a b ilo u . P oznám ky к lyrickým p rvků m
v ko nce ptu alism u J iříh o V alocha
156 Václav M agid
S tra te g ie práce s textem
v m oskevském ko nceptualism u
a .ko n c e p tu á ln i p sáni”
Uvod 186
2 0 6
2 2 4
S tudie
M a rké ta M agidová
A bsurdní ra cio na lita
k onceptuálních ten d en ci
O ndřej B uddeus
K on ce ptu áln i linie? Poválečná
e xp e rim e n tá ln i lite ra tura
a m ožná východiska soudobého
.ko n ce p tu á ln lh o psaní"
70 A s trid W inte r
D estatická poezie a p oetický
k o nce ptu alism u s v tvorbé Jiřího
Koláře 2 6 6
92 M a lg orzata D aw idek G ryg licka
K onkrétní poezie a konceptuálni
u m é nl. O d lišn o sti a společná
východiska. S tu d ie o vybraných
otázkách p olské neoavantgardy na
p řikla d u tvorby S tanislaw a Dróždže


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.