načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Trestný zákon. Veľký komentár. 3. aktualizovane vydanie - Jozef Čentéš

Trestný zákon. Veľký komentár. 3. aktualizovane vydanie
-6%
sleva

Kniha: Trestný zákon. Veľký komentár. 3. aktualizovane vydanie
Autor:

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Eurokódex
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 959
Rozměr: 246x170
Jazyk: slovensky
Vazba: pevná
EAN: 9788081550669
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Komentár spracovali autori z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií, vďaka čomu získava punc praktickosti. Jeho prednosťou je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve hmotnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry. Text komentára nie je koncipovaný len z hľadiska teoretického a výkladového, ale reaguje aj na získané a vyhodnotené poznatky z aplikácie nových ustanovení a právnych inštitútov. Odborne erudovaný a svojím obsahom priekopnícky komentár má všetky predpoklady stať sa nielen vyhľadávaným vedeckým dielom, ale nadobudnúť prívlastok hodnotnej a praktickej publikácie, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného zákona bude poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax. Právny stav k 1. 7. 2016.

Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Trestný

zákon

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a kolektív

TRESTNÝ

ZÁKON

Veľký komentár

Veľký komentár

3. aktualizované vydanie


Recenzenti: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

© autori: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a kolektív

Bratislava, október 2016

www.eurokodex.sk

ISBN: 978-80-8155-066-9

II

Vydané s podporou Nadácie Štefana z Verbovca.


Recenzia

Milí čitatelia,

kolektív renomovaných autorov predkladá odbornej a laickej verejnosti aktualizovanýkomentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu. Aktualizáciu sivyžiadala potreba reagovať na početné novelizácie dotýkajúce sa kľúčových ustanovení Trestnéhozákona. Autori kvalifikovane reagujú na zmeny, ku ktorým došlo v ostatnom období v trestnom práve hmotnom.

Rekodifikácia Trestného zákona a na ňu nadväzujúce novelizácie sa snažia etablovaťprvky moderného trestnoprávneho systému do dovtedajšej právnej praxe. Toto zadanie či skôr výzva k novému právnemu smerovaniu je už po niekoľko rokov objektom diskusie na úrovni odbornej aj laickej. Významným vkladom do tejto diskusie je aj predkladaný komentár, ktorý je dielom tvorivého spojenia významných a publikačne známych odborníkov a pedagógov na trestné právo, ktorých práce sú v akademickej obci akceptované a uznávané. Osobitnevýznamnou je aj tá skutočnosť, že komentár spracovali autori z rôznych významnýchprofesionálnych a vysokoškolských inštitúcií, čo mu dodáva na praktickosti. Jeho prednosťou jeodborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve hmotnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktickýchotázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.

Text komentára nie je koncipovaný len z hľadiska teoretického a výkladového, ale reaguje aj na získané a vyhodnotené poznatky z aplikácie nových ustanovení a právnych inštitútov.

Výnimočné spojenie teórie a praxe na stránkach komentára k Trestnému zákonu ponúka nový pohľad na výkladovú prax a používanie judikatúry v podmienkach európskehoprávneho priestoru.

Odborne erudovaný a svojím obsahom priekopnícky komentár má všetky predpoklady stať sa nielen vyhľadávaným vedeckým dielom, ale nadobudnúť prívlastok hodnotnej apraktickej publikácie, ktorá bude svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutýchustanoveniami Trestného zákona poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax.

Komentár k Trestnému zákonu predstavuje progresívnu a modernú prácu, ktorá podľa nášho názoru nezapadne prachom zabudnutia, ale stane sa pomocníkom a radcom pre ľudí, ktorí sa zaoberajú touto problematikou.

prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

vedúca Katedry vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave

III

Recenzia


Zoznam autorov...

Komentár k Trestnému zákonu č. 300/2005 Z. z.

(s účinnosťou k 1. júlu 2016)

spracovali pod vedením vedúceho autorského kolektívu prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD.:

JUDr. Jaroslav Palkovič, PhD.

§ 1 – § 14, § 179 až § 203, § 328 až § 336b, § 436 až § 438a – § 438f, § 439, § 440 JUDr. Vladimír Ďurana, CSc.

§ 15 – § 30, § 284 – § 288, § 290 – §299a JUDr. Juraj Novocký, PhD.

§ 5a, § 31 až § 72, § 83a až § 93, § 140a JUDr. Ján Šanta, PhD.

§ 73 – § 83, § 122, § 125, § 127 až § 140, § 141 až § 143, § 212 – § 249a, § 277, § 277a JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

§ 94 – § 108, § 204 – § 211 JUDr. Radovan Blažek, PhD.

§ 109 – § 121, § 126, § 290a, § 290b a § 438g Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.

§ 144 – § 170, § 170b, § 175 – § 178, § 289 prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

§ 171 – § 174, § 250 – § 276, § 278 – § 283 JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Alexander Feník

§ 62a, § 72a, § 72b, § 109, § 112a, § 122, § 300 – § 310, § 364 JUDr. Tibor Šumichrast, JUDr. Juraj Novocký, PhD.

§ 321 – § 327a, § 337 – § 378a JUDr. Jaroslav Kozolka

§ 379 – § 435 JUDr. Ján Zanovit, PhD.

§ 311 – § 320 Mgr. Branislav Boháčik

§ 247 – § 247d Komentár k Trestnému zákonu č. 300/2005 Z. z. (s účinnosťou k 1. júlu 2016) jeprepracovaným a rozšíreným vydaním diela Trestný zákon s komentárom, ktoré bolo vydané vovydavateľstve Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina, v marci 2006. Komentár v roku 2006 spracoval nasledovný autorský kolektív: vedúci autorského kolektívu: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. IV

Zoznam autorov...

§ 1 až § 14: JUDr. Marek Sivák

§ 15 až § 30: JUDr. Vladimír Ďurana, CSc.

§ 31 až § 72: Mgr. Juraj Novocký

§ 73 až § 83: JUDr. Ján Šanta, PhD.

§ 84 až § 93: Mgr. Peter Šufliarsky

§ 94 až § 108: JUDr. Anna Magvašiová

§ 109 až § 121: JUDr. Anton Fábry, CSc.

§ 122 až § 143: JUDr. Ján Šanta, PhD.

§ 144 až § 170: JUDr. Maroš Žilinka

§ 171 až § 174: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

§ 175 až § 178: JUDr. Maroš Žilinka

§ 179 až § 203: JUDr. Ingrid Adamcová

§ 204 až § 211: JUDr. Anna Magvašiová

§ 212 až § 249: JUDr. Ján Šanta, PhD.

§ 250 až § 283: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

§ 284 až § 288: JUDr. Vladimír Ďurana, CSc.

§ 289: JUDr. Maroš Žilinka

§ 290 až § 299: JUDr. Vladimír Ďurana, CSc.

§ 300 až § 310: JUDr. Peter Sepeši

§ 311 až § 320: JUDr. Ján Zanovit

§ 321 až § 327: JUDr. Tibor Šumichrast

§ 328 až § 336: JUDr. Jaroslav Palkovič

§ 337 až § 378: JUDr. Tibor Šumichrast

§ 379 až § 435: JUDr. Jaroslav Kozolka

§ 436 až § 440: JUDr. Marek Sivák


Prehľad použitých skratiek

Právne predpisy:

Ústava SR – zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov

TZ – zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

TP – zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

ZEZR – zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatykačom rozkaze

ZPR – zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

ZS – zákon č. 757/2004 Z. z o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZoP – zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

ZoPP – zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení

neskorších predpisov ZPZ – zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ZoŽP – zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov ZSIS – zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov ZoOP – zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov ZA – zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii ZPaMÚ – zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších

predpisov ZZT – zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ZVTOS – zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody ZVV – zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby ZVJS – zákon č. 4/2001 Z. z o Zbore väzenskej a justičnej stráže ZRT – zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov ZUS – zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplneníniektorých zákonov ZVP – zákon č. 124/1992 Zb. o vojenskej polícii ZBP – zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti ZSZaS – zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZOaPL – zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

v znení neskorších predpisov ZoTZPO – zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene adoplnení niektorých zákonov OZ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov OSP – zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ObZ – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ZR – zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine ZoNV – zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov ZoSOD – zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene

a doplnení niektorých zákonov CMP – zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok CSP – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ZKR – zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ZP – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ŽZ – zákon č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon v znení neskorších predpisov

V

Prehľad použitých skratiek


DVZ – zákon č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov

CZ – zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZoB – zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov

ZŽP – zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov

StavZ – zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

ZCP – zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene adolnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ZHZZ – zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore ZOUS – zákon č. 215/2004 Z z. o ochrane utajovaných skutočností ZOS – zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR ZL – zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch ZPS – zákon č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži ZSBS – zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnejbezpečnostiaozmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) ZBŠ – ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,výnimočného stavu a núdzového stavu ZVTPP – zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) PVTOS – vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia

slobody ZOPK – zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ED EX – Európsky dohovor o extradícii č. 24 z 13. 12. 1957, publikovaný pod č. 549/1992 Zb. ED Exd – Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru EX č. 86 z 15. 10. 1975, publikovaný pod

č. 10/1997 Z. z. ED Exd2 – II. dodatkový protokol k Európskemu dohovoru EX č. 98 zo 17. 3. 1978, publikovaný

pod č. 11/1997 Z. z. ED VP – Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach č. 30 z 20. 4. 1959,publikovaný pod č. 550/1992 Zb. ED VPd – Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru VP č. 99 zo 17. 3. 1978, publikovaný pod

č. 12/1992 Zb. ED VPd2 – II. dodatkový protokol k Európskemu dohovoru VP č. 182 z 8. 11. 2001, publikovaný

pod č. 165/2005 Zb. ED TK – Európsky dohovor o odovzdávaní trestného konania č. 73 z 15. 5. 1972, publikovaný

pod č. 551/1992 Zb. ED OO – Európsky dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb č. 112 z 21. 3. 1983, publikovaný

pod č. 553/1992 Zb. EDĽP – Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd publikovaný pod

č. 209/1992 Zb. Úrady a inštitúcie: EÚ – Európska únia ES – Európske spoločenstvo ESĽP – Európsky súd pre ľudské práva MTS – Medzinárodný trestný súd OSN – Organizácia spojených národov RE – Rada Európy NATO – Severoatlantický pakt KBSE – Konferencia pre bezpečnosť a spolupracu v Európe SR – Slovenská republika ČR – Česká republika VI Prehľad použitých skratiek Trestný zákon

prezident – Prezident Slovenskej republiky

ústavný súd – Ústavný súd Slovenskej republiky

národná rada – Národná rada Slovenskej republiky

najvyšší súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

súdna rada – Súdna rada Slovenskej republiky

ministerstvo spravodlivosti – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

minister spravodlivosti – minister spravodlivosti Slovenskej republiky

ministerstvo zahraničných vecí – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

minister zahraničných vecí – minister zahraničných veci Slovenskej republiky

ministerstvo vnútra – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

minister vnútra – minister vnútra Slovenskej republiky

generálna prokuratúra – Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

generálny prokurátor – generálny prokurátor Slovenskej republiky

Ostatné orgány:

M – ministerstvo (okrem vyššie uvedených ministerstiev)

MO – Ministerstvo obrany SR

MF – Ministerstvo financií SR

MZ – Ministerstvo zdravotníctva SR

MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MK – Ministerstvo kultúry

MP – Ministerstvo pôdohospodárstva SR

MH – Ministerstvo hospodárstva SR

MZV – Ministerstvo zahraničných vecí SR

MPŽPaRR SR – Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

MŽP – Ministerstvo životného prostredia SR

SKŽP – Slovenská komisia životného prostredia

SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia

ObÚŽP – obvodný úrad životného prostredia

KÚŽP – krajský úrad životného prostredia

DÚ – daňový úrad

CÚ – colný úrad

PZ – Policajný zbor Slovenskej republiky

ZVJS – Zbor väzenskej a justičnej stráže

NBÚ – Národný bezpečnostný úrad

Ostatné skratky:

MD – Medzinárodný dohovor

MZ – Medzinárodná zmluva

ED – Európsky dohovor

D – dohovor

zák. – zákon

nariadenie – nariadenie vlády

vyhláška – vyhláška ministerstva

oznámenie – oznámenie ministerstva

publ. – publikovaný

nasl. – nasledujúci

ods. – odsek

n. r. – nepublikované rozhodnutie súdu

Z. z. – Zbierka zákonov SR

VII

Trestný zákon Prehľad použitých skratiek Ú. v. EÚ – Úradný vestník Európskej únie Ú. v. ES – Úradný vestník Európskeho spoločenstva RR – Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie R – rozhodnutie uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk Ús – rozhodnutia uverejnené v Zbierke nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej

republiky

kán. – kánon

OČTK – orgány činné v trestnom konaní

NZ – neverejné zasadnutie

TS – trestné stíhanie

HP – hlavné pojednávanie

PK – prípravné konanie

VZ – verejné zasadnutie

TČ – trestná činnosť

TP – trestný poriadok

TK – trestné konanie

vzpp – všeobecne záväzný právny predpis

ŽP – životné prostredie

Pojmy:

súd – pozri § 10 ods. 4

orgán činný v trestnom konaní – pozri § 10 ods. 1

predseda súdu, sudca a prísediaci – pozri § 12 ods. 2, ZS

predseda senátu, samosudca – pozri § 10 ods.2aZS

sudca pre prípravné konanie – pozri § 10 ods. 3

prokurátor – pozri čl. 149 – čl. 151 Ústavy SR, § 12 ods. 1 a ods. 5, ZoP, ZoPP

policajt – pozri § 10 ods. 8

vyšetrovateľ – pozri § 10 ods. 8 písm. a)

obhajca – pozri § 36, ZA

obvinený – pozri § 33

poškodený – pozri § 46

svedok – pozri § 127

zúčastnená osoba – pozri § 45

dôveryhodná osoba – pozri § 4 ods. 4

splnomocnenec – pozri § 53

mladistvý – pozri § 94 ods. 1 TZ, § 291

vojak – §128 ods. 3 TZ

Poznámky:

— Vydávaná osoba – termín používaný výhradne na účely tohto výkladu na skrátenie pojmu„osoba, o ktorej vydanie do cudziny ide". — V prípade, ak sa v texte Trestného poriadku používa odkaz na iné ustanovenie Trestnéhoporiadku, použije sa len označenie tohto ustanovenia, bez označenia právneho predpisu. Obdobne sa

postupuje aj vo vzťahu k Trestnému zákonu. — V prípade judikátov autori komentára do ich textu zapracovali označenie ustanovení nového TZ

a TP. V takomto prípade, je za textom judikátov použité slovné spojenie – (upravené znenie).

Takto upravené znenie judikátov je použiteľné iba na účely výkladu tohto komentára. VIII Prehľad použitých skratiek Trestný zákon

OBSAH

TRESTNÝ ZÁKON

Veľký komentár

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÁ ČASŤ

§ 1 Predmet zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PRVÁ HLAVA PÔSOBNOSŤ ZÁKONA A ZÁKLADY TRESTNEJ

ZODPOVEDNOSTI

Prvý diel Trestný zákon a jeho pôsobnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

§ 2 Časová pôsobnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

§ 3 Územná pôsobnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Osobná pôsobnosť

§ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

§ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 5a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

§ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

§ 7 Pôsobnosť podľa medzinárodných zmlúv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

§ 7a Pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

§ 7b Výkon a zohľadnenie rozhodnutia iného štátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Druhý diel Základy trestnej zodpovednosti

PRVÝ ODDIEL POJEM A DRUHY TRESTNÉHO ČINU

§ 8 Trestný čin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

§ 9 Druhy trestných činov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

§ 10 Prečin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

§ 11 Zločin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

§ 12 Miesto spáchania trestného činu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

§ 13 Príprava na zločin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

§ 14 Pokus trestného činu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Zavinenie

§ 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

§ 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

§ 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

§ 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

DRUHÝ ODDIEL PÁCHATEĽ, SPOLUPÁCHATEĽ A ÚČASTNÍK TRESTNÉHO ČINU

§ 19 Páchateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

§ 20 Spolupáchateľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

§ 21 Účastník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

IX

Obsah

TRETÍ ODDIEL OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ

ZODPOVEDNOSŤ

§ 22 Vek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

§ 23 Nepríčetnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ŠTVRTÝ ODDIEL OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU

§ 24 Krajná núdza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

§ 25 Nutná obrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

§ 26 Oprávnené použitie zbrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

§ 27 Dovolené riziko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

§ 28 Výkon práva a povinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

§ 29 Súhlas poškodeného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

§ 30 Plnenie úlohy agenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

DRUHÁ HLAVA SANKCIE

Prvý diel Druhy sankcií

§ 31 Trest a ochranné opatrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

§ 32 Druhy trestov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

§ 33 Druhy ochranných opatrení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Druhý diel Základné zásady ukladania sankcií

§ 34 Zásady ukladania trestov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

§ 35 Zásady ukladania ochranných opatrení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti

§ 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

§ 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

§ 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

§ 39 Mimoriadne zníženie trestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

§ 40 Upustenie od potrestania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

§ 41 Úhrnný trest a spoločný trest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

§ 42 Súhrnný trest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

§ 43 Ďalší trest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

§ 44 Upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

§ 45 Započítanie väzby a trestu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tretí diel Ukladanie a výkon jednotlivých trestov

§ 46 Trest odňatia slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

§ 47 Trest odňatia slobody na doživotie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

§ 48 Vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

§ 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

§ 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom

§ 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

§ 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

§ 53 Trest domáceho väzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Trest povinnej práce

§ 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

§ 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

X

Obsah Trestný zákon Peňažný trest § 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 § 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Trest prepadnutia majetku § 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 § 60 Trest prepadnutia veci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 § 61 Trest zákazu činnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 62 Trest zákazu pobytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 § 62a Trest zákazu účasti na verejných podujatiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 § 63 Trest straty čestných titulov a vyznamenaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 § 64 Trest straty vojenskej a inej hodnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 § 65 Trest vyhostenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Štvrtý diel Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho

väzenia, podmienečné prepustenie a podmienečné

upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov § 65a Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia . . . . . . . . . . . . 140 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody § 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 § 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti § 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 § 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu pobytu § 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 § 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 72a Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu účasti na verejných

podujatiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

§ 72b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Piaty diel Ochranné opatrenia

Ochranné liečenie

§ 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

§ 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

§ 75 Ochranná výchova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Ochranný dohľad

§ 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

§ 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

§ 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

§ 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

§ 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Detencia

§ 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

§ 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

§ 83 Zhabanie veci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

XI

Trestný zákon Obsah


TRETIA HLAVA ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU

§ 84 Zmena zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Účinná ľútosť

§ 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

§ 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Premlčanie trestného stíhania

§ 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

§ 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

§ 89 Odpustenie alebo zmiernenie trestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Premlčanie výkonu trestu

§ 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

§ 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Zahladenie odsúdenia

§ 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

§ 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

ŠTVRTÁ HLAVA OSOBITNÉ USTANOVENIA O STÍHANÍ MLADISTVÝCH

Prvý diel Trestná zodpovednosť

§ 94 Všeobecné ustanovenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

§ 95 Trestná zodpovednosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Druhý diel Zánik trestnosti

§ 96 Premlčanie trestného stíhania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Tretí diel Ukladanie sankcií a výchovných opatrení mladistvému

§ 97 Účel sankcií a výchovných opatrení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Upustenie od potrestania

§ 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

§ 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

§ 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

§ 101 Podmienečné upustenie od potrestania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Štvrtý diel Ochranná výchova

§ 102 Dôvody uloženia ochrannej výchovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

§ 103 Výkon ochrannej výchovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Zmena spôsobu výkonu ochrannej výchovy

§ 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

§ 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Piaty diel Výchovné opatrenia

§ 106 Druhy výchovných opatrení a ich ukladanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

§ 107 Výchovné povinnosti a obmedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

§ 108 Napomenutie s výstrahou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Šiesty diel Tresty

§ 109 Druhy trestov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

§ 110 Ukladanie trestu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

XII

Obsah Trestný zákon


§ 111 Trest povinnej práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

§ 112 Trest zákazu činnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

§ 112a Trest zákazu účasti na verejných podujatiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

§ 113 Trest vyhostenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

§ 114 Peňažný trest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

§ 115 Podmienečný odklad výkonu peňažného trestu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

§ 116 Skúšobná doba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

§ 116a Trest domáceho väzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

§ 117 Trest odňatia slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

§ 118 Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

§ 119 Podmienečný odklad výkonu trestu a podmienečný odklad výkonu trestu

s probačným dohľadom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

§ 120 Premlčanie výkonu trestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

§ 121 Zahladenie odsúdenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

PIATA HLAVA VÝKLAD POJMOV

Prvý diel Všeobecné pojmy

§ 122 Trestný čin a spôsoby jeho spáchania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

§ 123 Ujma na zdraví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Škoda

§ 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

§ 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

§ 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Osoba

§ 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

§ 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

§ 129 Skupina osôb a organizácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Vec

§ 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

§ 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

§ 132 Prostitúcia, pornografia a detské pornografické predstavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

§ 133 Cudzia moc a cudzí činiteľ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

§ 134 Ústavné zriadenie a krízová situácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

§ 135 Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

§ 136 Počítanie času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

§ 137 Svojvoľné vzdialenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Druhý diel Osobitné kvalifikačné pojmy

§ 138 Závažnejší spôsob konania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

§ 139 Chránená osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

§ 140 Osobitný motív . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

§ 140a Trestné činy extrémizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

§ 140b Trestné činy terorizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

§ 141 Nebezpečné zoskupenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

§ 142 Ťažká ujma na zdraví alebo smrť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

§ 143 Smrť viacerých osôb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

XIII

Trestný zákon Obsah


DRUHÁ ČASŤ OSOBITNÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU

Prvý diel Trestné činy proti životu

§ 144 Úkladná vražda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

§ 145 Vražda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

§ 146 Vražda novonarodeného dieťaťa matkou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Zabitie

§ 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

§ 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

§ 149 Usmrtenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Nedovolené prerušenie tehotenstva

§ 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

§ 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

§ 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

§ 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

§ 154 Účasť na samovražde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Druhý diel Trestné činy proti zdraviu

Ublíženie na zdraví

§ 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

§ 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

§ 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

§ 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia

§ 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

§ 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Tretí diel Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie

§ 161 Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti . . . . . . . . . . . . 321

§ 162 Poškodenie zdravia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

§ 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

§ 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Ohrozovanie vírusom ľudskej imunodeficiencie

§ 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

§ 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

§ 167 Ohrozovanie pohlavnou chorobou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi

§ 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

§ 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

§ 170 Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami

a zdravotníckymi pomôckami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

§ 170a Neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami . . 338

§ 170b Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

XIV

Obsah Trestný zákon


Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,

ich držanie a obchodovanie s nimi

§ 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

§ 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

§ 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

§ 174 Šírenie toxikománie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

§ 175 Podávanie alkoholických nápojov mládeži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

§ 176 Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo

iným hormonálnym účinkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Neposkytnutie pomoci

§ 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

§ 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

DRUHÁ HLAVA TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE

A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

Prvý diel Trestné činy proti slobode

§ 179 Obchodovanie s ľuďmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Zverenie dieťaťa do moci iného

§ 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

§ 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

§ 182 Pozbavenie osobnej slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

§ 183 Obmedzovanie osobnej slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

§ 184 Obmedzovanie slobody pobytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

§ 185 Branie rukojemníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

§ 186 Vydieračský únos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

§ 187 Zavlečenie do cudziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

§ 188 Lúpež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

§ 189 Vydieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Hrubý nátlak

§ 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

§ 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

§ 192 Nátlak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

§ 193 Obmedzovanie slobody vyznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

§ 194 Porušovanie domovej slobody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

§ 194a Ochrana súkromia v obydlí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391

§ 195 Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Porušovanie tajomstva prepravovaných správ

§ 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

§ 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Druhý diel Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti

§ 199 Znásilnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

§ 200 Sexuálne násilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Sexuálne zneužívanie

§ 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

§ 201a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

§ 201b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

XV

Trestný zákon Obsah


§ 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

§ 203 Súlož medzi príbuznými . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

TRETIA HLAVA TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI

§ 204 Dvojmanželstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

§ 205 Odloženie dieťaťa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

§ 206 Opustenie dieťaťa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

§ 207 Zanedbanie povinnej výživy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

§ 208 Týranie blízkej osoby a zverenej osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Únos

§ 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

§ 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

§ 211 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

ŠTVRTÁ HLAVA TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

§ 212 Krádež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

§ 213 Sprenevera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

§ 214 Nevyplatenie mzdy a odstupného. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

§ 215 Neoprávnené užívanie cudzej veci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla

§ 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

§ 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

§ 218 Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru . . . . . . 444

§ 219 Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku,

elektronických peňazí alebo inej platobnej karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 § 219a Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky

meradla alebo zabezpečovacej značky meradla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 § 220 Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla. . . . . . . . 449 § 221 Podvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 § 222 Úverový podvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 § 223 Poisťovací podvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 § 224 Kapitálový podvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 § 225 Subvenčný podvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 226 Neoprávnené obohatenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 § 227 Podvodný úpadok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 § 228 Zavinený úpadok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 § 229 Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 230 Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Podielnictvo § 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 § 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Legalizácia príjmu z trestnej činnosti § 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 § 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 § 235 Úžera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 § 236 Zatajenie veci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku § 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 XVI Obsah Trestný zákon § 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 § 239 Poškodzovanie veriteľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 § 240 Zvýhodňovanie veriteľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 § 241 Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania § 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 § 243a Marenie exekučného konania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 § 244 Porušovanie zákazu konkurencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Poškodzovanie cudzej veci § 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 § 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 § 247 Neoprávnený prístup do počítačového systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 § 247a Neoprávnený zásah do počítačového systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 § 247b Neoprávnený zásah do počítačového údaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 § 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 § 247d Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému

alebo iných údajov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 § 248 Zneužívanie vlastníctva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 § 248a Poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 § 249 Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva . . . . . . . . . . . . . . . 518 § 249a Falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 PIATA HLAVA TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE Prvý diel Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku § 250 Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 § 251 Neoprávnené podnikanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 § 251a Neoprávnené zamestnávanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 § 252 Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami a poskytovanie devízových

služieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 § 253 Nepovolená výroba liehu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 § 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami § 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 § 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 § 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 § 258 Ohrozenie devízového hospodárstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Druhý diel Trestné činy proti hospodárskej disciplíne Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie § 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 § 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie § 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 § 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 § 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

XVII

Trestný zákon Obsah


§ 264 Ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného

a daňového tajomstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 § 265 Zneužívanie informácií v obchodnom styku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe § 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 § 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 § 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 § 269 Poškodzovanie spotrebiteľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 § 269a Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Tretí diel Trestné činy proti mene a trestné činy daňové § 270 Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov. . . . 557 § 271 Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí

a cenných papierov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 § 272 Výroba a držba falšovateľského n       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist