načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Trestný poriadok - veľký komentár, 3. aktualizovane vydanie - Jozef Čentéš

Trestný poriadok - veľký komentár, 3. aktualizovane vydanie
-6%
sleva

Kniha: Trestný poriadok - veľký komentár, 3. aktualizovane vydanie
Autor:

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo ...
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  1 972 Kč 1 853
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
61,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Eurokódex
Rok vydání: 21.04.2017
Rozměr: 170x240
Úprava: xxviii, 971 stran
Vydání: 3. aktualizované vydanie
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-8155-070-6
EAN: 9788081550706
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V porovnaní s predchádzajúcim 2. vydaním diela sú v tomto 3. aktualizovanom vydaní zapracované zmeny zavedené ďalšími desiatimi novelami Trestného poriadku. Tieto zmeny sa obsahovo týkajú najmä rozhodnutia o zaistených peňažných prostriedkoch v prípravnom konaní, zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, zrušenia OSP, ale aj zákona o športe a zavedenia trestného činu terorizmu. V komentári nájdete aj doplnenú novú judikatúru. Aktualizované sú aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali aktuálnemu právnemu stavu.
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2017, vychádza v edičnej rade Veľké komentáre.
Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií predkladá odbornej a laickej verejnosti rozsiahly komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku. Prednosťou tohto diela je odborná aktuálnosť a schopnosť reagovať na nové inštitúty a skutkové podstaty v trestnom práve procesnom. Podáva ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení a ďalších praktických otázok, ktoré s nimi úzko súvisia, najmä z oblasti súdnej praxe a judikatúry.
Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov, obhajcov, študentov práva, doktorandov, ale aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami Trestného poriadku poskytovať cenné rady pre ich každodennú prax.
Pokiaľ ide o systematiku spracovania komentára, k jednotlivým ustanoveniam zákona sa uvádza: súvisiace medzinárodné zmluvy a predpisy EÚ, súvisiace právne predpisy SR, súvisiace ustanovenia, vzťah k iným ustanoveniam, komentár, judikatúra.
Dielo má všetky predpoklady stať sa publikáciou, ktorá bude obohatením trestnoprávnej teórie i praxe orgánov činných v trestnom konaní a justície.
(veľký komentár)

Předmětná hesla
Trestní právo
Soudy
Trestní řízení
Obhajoba
poškozený v trestním řízení
Vazba
zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Dokazování (právo)
svědek v trestním řízení
Znalecká činnost
Přípravné řízení trestní
odvolání v trestním řízení
mimořádné opravné prostředky v trestním řízení
Výkon trestu
Právní styk s cizinou v trestních věcech
náklady trestního řízení
Slovensko
Kniha je zařazena v kategoriích
Jozef Čentéš - další tituly autora:
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty Odpočúvanie
Čentéš, Jozef
Cena: 1 044 Kč
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
Čentéš, Jozef; kolektív
Cena: 2 030 Kč
Trestná zodpovednosť právnických osôb Trestná zodpovednosť právnických osôb
Turayová, Yvetta; Tobiášová, Lýdia; Čentéš, Jozef
Cena: 374 Kč
Trestné právo procesné - všeobecná časť Trestné právo procesné
Čentéš, Jozef; kolektív, autorov
Cena: 794 Kč
Trestné právo procesné - Osobitná časť Trestné právo procesné
Čentéš, Jozef
Cena: 926 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
OBSAH TRESTNÝ PORIADOK Veľký komentár PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRVÁ HLAVA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Predmet zákona........................................................................................................... 1 § 2 Základné zásady trestného konania.......................................................................... 2 § 3 Súčinnosť štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb........................... 13 Spolupráca so záujmovými združeniami občanov a s dôveryhodnou osobou §4 ..................................................................................................................................... 15 §5 ..................................................................................................................................... 17 §6 Poskytovanie informácií o trestnom konaní.............................................................. 19 § 7 Posudzovanie predbežných otázok............................................................................. 21 § 8 Osoby vyňaté z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu................. 23 § 9 Neprípustnosť trestného stíhania............................................................................... 25 §10 Výklad niektorých pojmov......................................................................................... 29 DRUHÁ HLAVA SÚD A OSOBY ZÚČASTNENÉ NA KONANÍ Prvý diel Pôsobnosť a príslušnosť súdov § 11 Výkon trestného súdnictva......................................................................................... 39 §14 39 Vecná príslušnosť §15 41 §16 42 §17 Miestna príslušnosť...................................................................................................... 43 Spoločné konanie §18 45 §19 47 § 20 Príslušnosť niekoľkých súdov..................................................................................... 48 §21 Vylúčenie a spojenie veci........................................................................................... 49 § 22 Spory o príslušnosť...................................................................................................... 50 §23 Odňatie a prikázanie veci........................................................................................... 51 § 24 Príslušnosť súdu na úkony pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní .. 54 Druhý diel Pomocné osoby §25 Probačný a mediačný úradník..................................................................................... 56 § 26 Vyšší súdny úradník, súdny tajomník a asistent prokurátora ................................. 59 X Trestný poriadok Obsah § 27 Zapisovateľ................................................................................................................. 62 Tlmočník a prekladateľ §28 64 §29 75 § 30 Nezúčastnená osoba a figurant................................. 76 Tretí diel Vylúčenie orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb §31 78 §32 86 Štvrtý diel Obvinený §33 Obvinený..................................................................................................................... 90 § 34 Práva a povinnosti obvineného................................................................................... 94 §35 Zákonný zástupca obvineného................................................................................... 115 Piaty diel Obhajca §36 Obhajca....................................................................................................................... 118 Povinná obhajoba §37 123 §38 131 §39 Zvolený obhajca........................................................................................................... 133 § 40 Ustanovený obhajca ... : ........................................................................................... 135 § 41 Prevzatie obhajoby..................................................................................................... 140 § 42 Náhradný obhajca....................................................................................................... 141 §43 Oslobodenie od povinnosti obhajovania.................................................................... 143 § 44 Práva a povinnosti obhajcu......................................................................................... 144 Šiesty diel Zúčastnená osoba §45 ................................................'................................................................................... 150 Siedmy diel Poškodený Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody §46 153 §47 166 §48 171 § 48a Právo na sprievod dôverníka....................................................................................... 174 §49 175 Zaistenie nároku poškodeného § 50 178 § 51 184 §52 187 Ôsmy diel Splnomocnenec zúčastnenej osoby a poškodeného §53 188 §54 189 XI Obsah Trestný poriadok TRETIA HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O ÚKONOCH TRESTNÉHO KONANIA § 55 Spôsoby vykonávania úkonov trestného konania a odstránenie prieťahov v súdnom konaní............................................................... 191 Dožiadanie §56 ..................................................................................................................................... 193 §57 ..................................................................................................................................... 194 § 58 Zápisnica..................................................................................................................... 195 § 59 Podpisovanie zápisnice............................................................................................... 199 § 60 Oprava a doplnenie záznamu alebo zápisnice.......................................................... 200 § 61 Zápisnica o hlasovaní................................................................................................. 201 § 61a Zvukový záznam hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.......................... 202 § 62 Podanie........................................................................................................................ 204 § 63 Počítanie lehôt............................................................................................................. 206 § 64 Navrátenie lehoty....................................................................................................... 209 §65 Doručovanie................................................................................................................. 211 §66 Doručovanie do vlastných rú k ................................................................................... 214 § 66a Doručovanie elektronickými prostriedkami.............................................................. 216 §67 Odopretie prijatia......................................................................................................... 217 § 68 Doručovanie právnickým osobám............................................................................... 218 § 69 Nazeranie do spisov..................................................................................................... 219 §70 Poriadková pokuta....................................................................................................... 222 ŠTVRTÁ HLAVA ZAISTENIE OSÔB A VECÍ Prvý diel Väzba §71 Dôvody väzby............................................................................................................. 225 §72 Rozhodnutie o väzbe................................................................................................... 231 § 73 Príkaz na zatknutie..................................................................................................... 236 § 74 Upovedomenie o vzatí do väzby, prepustení z väzby alebo o úteku z väzby ......... 238 § 75 Upovedomenie ústavu na výkon väzby o väzbe........................................................ 239 Trvanie väzby § 76 240 § 76a 247 § 77 248 § 78 249 § 79 250 Druhý diel Nahradenie väzby § 80 Nahradenie väzby zárukou, sľubom alebo dohľadom .............................................. 253 §81 Peňažná záruka........................................................................................................... 258 § 82 Primerané povinnosti a obmedzenia.......................................................................... 263 § 83 Sťažnosť proti rozhodnutiu o väzbe.......................................................................... 265 § 84 Obmedzenie obvineného vo výkone trestu odňatia slobody.................................... 267 Tretí diel Zadržanie § 85 Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby.................................... 268 § 86 Zadržanie obvineného policajtom .............................................................................. 271 § 87 Rozhodnutie o zadržanej osobe................................................................................ 272 §88 Zabezpečenie svedka.................................................................................................. 274 XII Trestný poriadok Obsah Štvrtý diel Vydanie, odňatie a prevzatie veci, uchovanie a vydanie počítačových údajov § 89 Povinnosť na vydanie veci........................................................................................... 276 § 90 Uchovanie a vydanie počítačových údajov................................................................. 277 § 91 Odňatie veci................................................................................................................. 279 § 92 Prevzatie zaistenej veci............................................................................................... 280 § 93 Spoločné ustanovenia................................................................................................. 281 § 94 Úschova vydaných, odňatých a prevzatých vecí...................................................... 282 § 95 Zaistenie peňažných prostriedkov............................................................................. 283 Rozhodnutie o zaistených peňažných prostriedkoch v prípravnom konaní § 95a 285 § 95b 286 §96 Zaistenie zaknihovaných cenných papierov............................................................. 287 Vrátenie veci § 97 288 § 98 289 Piaty diel Domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemky § 99 Dôvody domovej prehliadky a osobnej prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov............................................................... 292 § 100 Príkaz na domovú prehliadku..................................................................................... 293 § 101 Príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov.................................................. 294 §102 Príkaz na osobnú prehliadku..................................................................................... 296 § 103 Vstup do obydlia, iných priestorov a na pozemok.................................................... 297 §104 Predchádzajúca výzva................................................................................................ 298 Výkon prehliadky a vstupu do obydlia, iných priestorov a na pozemky § 105 299 § 106 300 § 107 Vykonávanie dôkazu v obydlí, v iných priestoroch a na pozemku.......................... 301 Šiesty diel Zadržanie, otvorenie a zámena obsahu zásielok, kontrolovaná dodávka a predstieraný prevod §108 Zadržanie zásielok....................................................................................................... 301 § 109 Otvorenie zásielok...................................................................................................... 304 §110 Zámena obsahu zásielok............................................................................................ 305 §111 Kontrolovaná dodávka................................................................................................ 308 §112 Predstieraný prevod..................................................................................................... 310 PIATA HLAVA ZABEZPEČOVANIE INFORMÁCIÍ §113 Sledovanie osôb a vecí................................................................................................ 314 §114 Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov. .. 319 Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky §115 ..................................................................................................................................... 324 §116 Oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke.................................................. 331 §117 Agent........................................................................................................................... 334 §118 Porovnávanie údajov v informačných systémoch.................................................... 340 XIII Obsah Trestný poriadok ŠIESTA HLAVA DOKAZOVANIE Prvý diel Dokazovanie §119 Všeobecné ustanovenia............................................................................................... 343 § 120 Predvolanie a predvedenie obvineného..................................................................... 348 Výsluch obvineného §121 ..................................................................................................................................... 350 § 122 352 § 123 353 § 124 354 §125 Konfrontácia............................................................................................................... 354 § 126 Rekognícia................................................................................................................... 356 Druhý diel Svedkovia §127 Povinnosť svedčiť......................................................................................................... 357 §128 Predvolanie, predvedenie a zabezpečenie svedka .................................................... 359 § 129 Zákaz výsluchu svedka............................................................................................... 360 §130 Právo svedka odoprieť výpoveď................................................................................. 361 Výsluch svedka §131 ..................................................................................................................................... 363 § 132 365 § 133 366 § 134 366 § 135 367 § 136 369 § 137 370 § 138 371 § 139 371 § 140 Svedočné..................................................................................................................... 372 Tretí diel Odborná činnosť a znalecká činnosť §141 Odborná činnosť......................................................................................................... 372 Znalecká činnosť § 142 374 § 143 376 § 144 376 § 145 Príprava znaleckého posudku a výsluch znalca........................................................ 377 § 146 Chyby znaleckého posudku...................................................................................... 379 §147 Posudok znaleckého ústavu....................................................................................... 381 Vyšetrenie duševného stavu obvineného § 148 382 § 149 384 §150 Vyšetrenie duševného stavu svedka.......................................................................... 384 §151 Odborný konzultant................. 385 §152 Spoločné ustanovenie................................................................................................ 386 Štvrtý diel Ostatné dôkazné prostriedky §153 Listinné a vecné dôkazy............................................................................................ 387 § 154 Obhliadka................................................................... 388 XIV Trestný poriadok Obsah §155 Prehliadka tela a obdobné úkony............................................... 389 § 156 Prehliadka a pitva mŕtvoly a jej exhumácia............................................................... 391 §157 Vyšetrovací pokus....................................................................................................... 391 § 158 Previerka výpovede na mieste činu............................................................................. 392 § 159 Rekonštrukcia............................................................................................................. 393 §160 Hlasová skúška a hlasová vzorka............................................................................... 394 Piaty diel Mlčanlivosť §161 Vyhlásenie o mlčanlivosti........................................................................................... 394 SIEDMA HLAVA ROZHODNUTIA §162 Spôsob rozhodovania................................................................................................. 395 Prvý diel Rozsudok Obsah rozsudku § 163 396 § 164 399 § 165 400 § 166 402 § 167 403 § 168 403 Porada a hlasovanie o rozsudku § 169 404 § 170 406 §171 Vyhlásenie rozsudku................................................................................................... 407 §172 Vyhotovenie rozsudku............................................................................................... 408 §173 Doručenie rozsudku................................................................................................... 409 § 174 Oprava vyhotovenia rozsudku a jeho rovnopisu...................................................... 410 §175 Účinky opravy..................................................... 412 Druhý diel Uznesenie §176 Obsah uznesenia......................................................................................................... 412 §177 Vyhlásenie uznesenia................................................................................................. 414 §178 Vyhotovenie uznesenia............................................................................................... 414 §179 Oznamovanie uznesenia............................................................................................. 415 §180 Použitie ustanovení o rozsudku................................................................................. 417 Tretí diel Príkaz §181 Obsah príkazu............................................................................................................. 417 §182 Použitie ustanovení o rozsudku............................... 418 Štvrtý diel Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí § 183 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku.................................................................. 418 §184 Právoplatnosť a vykonateľnosť uznesenia................................................................ 420 ÔSMA HLAVA SŤAŽNOSŤ A KONANIE O SŤAŽNOSTI §185 Prípustnosť a účinok sťažnosti................................................................................... 422 §186 Oprávnené osoby......................................................................................................... 423 §187 Lehota a miesto na podanie......................................................................................... 425 §188 Vzdanie sa a vzatie sťažnosti späť.............................................................................. 427 XV Obsah Trestný poriadok §189 Dôvody sťažnosti......................................................................................................... 427 § 190 Konanie pred orgánom, proti ktorého uzneseniu sťažnosť smeruje ........................ 428 §191 Rozhodovanie o sťažnosti proti rozhodnutiam o zaistení majetku.......................... 430 Rozhodnutie nadriadeného orgánu § 192 ........................................................................................................................ 430 § 193 ........................................................................................................................ 432 § 194 ........................................................................................................................ 434 § 195 ........................................................................................................................ 436 DRUHÁ ČASŤ PREDSÚDNE KONANIE PRVÁ HLAVA POSTUP PRED ZAČATÍM TRESTNÉHO STÍHANIA § 196 ........................................................................................................................ 437 § 197 ........................................................................................................................ 439 § 198 ........................................................................................................................ 441 DRUHÁ HLAVA PRÍPRAVNÉ KONANIE Prvý diel Začatie prípravného konania § 199 Začatie trestného stíhania............................................................................................ 442 Druhý diel Vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie § 200 Rozsah vyšetrovania...................................................................................................... 444 §201 Spoločný postup vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní .................................... 447 § 202 Rozsah skráteného vyšetrovania........................................................................................ 449 Postup pri skrátenom vyšetrovaní § 203 ........................................................................................................................ 450 § 204 ........................................................................................................................ 451 § 205 Dočasné odloženie vznesenia obvinenia.......................................................................... 452 Vznesenie obvinenia § 206 ........................................................................................................................ 454 § 207 ........................................................................................................................ 457 § 207a ........................................................................................................................ 457 Skončenie vyšetrovania a skráteného vyšetrovania § 208 ........................................................................................................................ 458 § 209 ........................................................................................................................ 460 §210 Žiadosť o preskúmanie postupu policajta................................................................... 461 Tretí diel Súhlas poškodeného §211 ....................................................................................................................................... 461 §212 ....................................................................................................................................... 463 Štvrtý diel Účasť obvineného a obhajcu na úkonoch vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní §213 ....................................................................................................................................... 463 XVI Trestný poriadok Obsah Piaty diel Rozhodnutia v prípravnom konaní §214 Postúpenie veci.......................................................................................................... 466 §215 Zastavenie trestného stíhania.................................................................................... 468 Podmienečné zastavenie trestného stíhania §216 478 §217 488 Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného §218 490 §219 492 Zmier § 220 493 § 221 497 § 222 497 § 223 498 § 224 499 § 225 500 § 226 500 § 227 500 Prerušenie trestného stíhania § 228 501 § 229 504 TRETIA HLAVA DOZOR A ÚKONY PROKURÁTORA Prvý diel Dozor prokurátora § 230 505 Druhý diel Úkony prokurátora § 231 507 Konanie o dohode o vine a treste § 232 508 § 233 512 § 234 Obžaloba.................................................................................................................... 512 Náležitosti obžaloby § 235 515 § 236 518 TRETIA ČASŤ SÚDNE KONANIE PRVÁ HLAVA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 237 519 § 238 521 § 239 Späťvzatie obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste a ustúpenie od obžaloby............................................................................................ 524 § 240 Doručenie obžaloby.................................................................................................... 527 XVII Obsah Trestný poriadok DRUHÁ HLAVA PRESKÚMANIE A PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE OBŽALOBY Preskúmanie obžaloby § 241 ........................................................................................................... 529 § 243 Predbežné prejednanie obžaloby............................................................................... 534 § 244 Rozhodnutie pri predbežnom prejednaní obžaloby......................................................... 536 § 245 Nové preskúmanie alebo predbežné prejednanie obžaloby............................................. 544 TRETIA HLAVA HLAVNÉ POJEDNÁVANIE Prvý diel Príprava hlavného pojednávania § 246 Náhradný sudca............................................................................................. 546 Nariadenie hlavného pojednávania § 247 ........................................................................................................... 548 § 248 ........................................................................................................... 549 Verejnosť hlavného pojednávania § 249 ........................................................................................................... 550 § 250 ........................................................................................................... 551 § 251 ........................................................................................................... 552 Druhý diel Začatie hlavného pojednávania § 252 Prítomnosť na hlavnom pojednávaní............................................................................ 553 Vedenie hlavného pojednávania § 253 ........................................................................................................... 555 § 254 ........................................................................................................... 557 Začiatok hlavného pojednávania § 255 ........................................................................................................... 558 § 256 ........................................................................................................... 559 § 257 Vyhlásenie obžalovaného..................................................................................... 560 Tretí diel Dokazovanie Výsluch obžalovaného § 258 ........................................................................................................... 562 § 259 ........................................................................................................... 563 § 260 ........................................................................................................... 563 Výsluch svedka § 261 ........................................................................................................... 564 § 262 ........................................................................................................... 565 § 263 ........................................................................................................... 566 § 264 ........................................................................................................... 567 § 265 ........................................................................................................... 568 § 266 ........................................................................................................... 569 § 267 ........................................................................................................... 570 § 268 Znalecké dokazovanie........................................................................................ 570 § 269 Listinné dôkazy............................................................................................. 571 § 270 Vecné dôkazy a dokazovanie zvukovým, obrazovým a obrazovo-zvukovým záznamom......................................................... 572 XVIII Trestný poriadok Obsah Súčinnosť strán pri dokazovaní § 271 ............................................................................................................................. 573 § 272 ............................................................................................................................. 574 § 273 Osobitné ustanovenie o vykonávaní dôkazov............................................................. 574 Štvrtý diel Záver hlavného pojednávania Záverečné reči § 274 ............................................................................................................................. 575 §275 ............................................................................................................................. 576 § 276 Doplnenie dokazovania............................................................................................ 576 Piaty diel Odročenie hlavného pojednávania § 277 ............................................................................................................................. 577 Šiesty diel Rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní § 278 Podklad na rozhodnutie.......................................................................................... 578 § 279 Vrátenie veci prokurátorovi........................................................................................ 580 § 280 Postúpenie veci.................................................................................................. 581 § 281 Zastavenie trestného stíhania..................................................................................... 582 § 282 Podmienečné zastavenie trestného stíhania a zmier....................................................... 583 § 283 Prerušenie trestného stíhania..................................................................................... 585 Rozsudok § 284 ............................................................................................................... 586 § 285 ............................................................................................................... 587 § 286 .............................................................................................................. 588 § 287 ............................................................................................................... 588 § 288 ............................................................................................................... 591 § 289 ............................................................................................................... 592 Siedmy diel Rozhodnutie súdu mimo hlavného pojednávania § 290 ............................................................................................................... 593 ŠTVRTÁ HLAVA VEREJNÉ ZASADNUTIE §291 Všeobecné ustanovenie.............................................................................................. 595 § 292 Príprava verejného zasadnutia..................................................................................... 596 Prítomnosť na verejnom zasadnutí § 293 ...................................................................................................... 598 § 294 ........................................................................................................... 600 Priebeh verejného zasadnutia § 295 ............................................................................................................... 601 § 296 ............................................................................................................... 602 § 297 Podklad na rozhodnutie............................................................................................. 602 § 298 Použitie ustanovení o hlavnom pojednávaní................................................................... 603 Ochranné opatrenia § 299 ............................................................................................................... 603 § 300 ............................................................................................................... 604 PIATA HLAVA NEVEREJNÉ ZASADNUTIE § 301 ............................................................................................................... 605 XIX Obsah Trestný poriadok § 302 606 § 303 607 § 304 607 § 305 608 ŠIESTA HLAVA ODVOLANIE A KONANIE O ŇOM § 306 Prípustnosť a účinok................................................................................................... 608 Oprávnené osoby § 307 609 § 308 611 Lehota a miesto podania § 309 612 §310 614 §311 Obsah odvolania......................................................................................................... 615 Vzdanie sa odvolania a vzatie odvolania späť §312 615 §313 618 §314 Konanie na súde prvého stupňa................................................................................. 618 §315 Odvolací súd............................................................................................................... 619 Rozhodnutie odvolacieho súdu §316 620 §317 623 §318 624 §319 626 § 320 626 § 321 627 § 322 630 § 323 632 § 324 632 § 325 633 § 326 Konanie na odvolacom súde..................................................................................... 634 Konanie na súde prvého stupňa po zrušení rozsudku § 327 635 § 328 636 § 329 Dôsledky zrušenia výroku o náhrade škody............................................................. 637 SIEDMA HLAVA OSOBITNÉ SPÔSOBY KONANIA § 330 Všeobecné ustanovenie.............................................................................................. 638 Prvý diel Dohoda o vine a treste § 331 638 § 332 640 § 333 641 Rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste § 334 643 § 335 644 XX Trestný poriadok Obsah Druhý diel Konanie proti mladistvým § 336 Obhajoba mladistvého.................................................................................................. 644 Zistenie pomerov mladistvého § 337 646 § 338 646 § 339 Väzba mladistvého..................................................................................................... 647 Konanie pred súdom § 340 648 § 341 648 § 342 649 § 343 650 § 344 Oznamovanie rozhodnutí........................................................................................... 651 § 345 Osoby oprávnené podať opravné prostriedky............................................................. 651 § 346 Uloženie ochrannej výchovy....................................................................................... 652 § 347 Spoločné ustanovenie................................................................................................. 653 Tretí diel Konanie pred sudcom pre prípravné konanie a pred samosudcom § 348 654 § 349 656 § 350 657 § 351 658 § 352 658 Štvrtý diel Trestný rozkaz § 353 659 § 354 661 § 355 Odpor proti trestnému rozkazu................................................................................... 663 § 356 Právoplatnosť a vykonateľnosť trestného rozkazu.................................................... 666 § 357 Oprava trestného rozkazu a jej účinky....................................................................... 666 Piaty diel Konanie proti ušlému § 358 666 § 359 667 § 360 667 § 361 668 § 362 669 Šiesty diel Konanie o zrušení rozhodovania nálezom ústavného súdu § 362b 669 § 362c 670 § 362d 671 § 362e 672 Ôsmy diel Konanie o preskúmaní zákonnosti príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky a príkazu na zistenie a oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke § 362f 673 § 362g 674 XXI Obsah Trestný poriadok ÔSMA HLAVA MIMORIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY Prvý diel Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní § 363 675 § 364 676 § 365 677 § 366 677 § 367 678 Druhý diel Dovolanie § 368 679 § 369 Oprávnené osoby......................................................................................................... 681 § 370 Lehota a miesto podania............................................................................................ 682 §371 Dôvody dovolania....................................................................................................... 683 § 372 691 § 373 692 § 374 Obsah dovolania......................................................................................................... 694 § 375 Vzatie dovolania späť.................................................................................................. 695 § 376 Konanie na súde prvého stupňa................................................................................ 695 § 377 Dovolací sú d ............................................................................................................... 696 Predbežné preskúmanie dovolania § 378 696 § 379 697 § 380 Väzba a prerušenie výkonu trestu.............................................................................. 698 §381 Postup na neverejnom zasadnutí.............................................................................. 699 Rozhodnutie o dovolaní na neverejnom zasadnutí § 382 699 § 382a 700 § 383 701 Postup a rozhodnutie na verejnom zasadnutí § 384 701 § 385 702 § 386 702 § 387 703 § 388 703 § 389 704 § 390 705 § 391 705 § 392 706 Tretí diel Obnova konania § 393 Všeobecné ustanovenia.............................................................................................. 706 Podmienky obnovy konania § 394 707 § 395 710 § 396 Osoby oprávnené na návrh na povolenie obnovy konania a späťvzatie návrhu ... 711 § 397 Príslušnosť súdu na rozhodnutie o obnove konania............................................... 712 XXII Trestný poriadok Obsah Konanie o návrhu na povolenie obnovy konania § 398 ....................................................................................................................................... 713 § 399 ....................................................................................................................................... 714 § 400 ....................................................................................................................................... 715 §401 ................................................................................................................ 716 § 402 ................................................................................................................ 717 Konanie po povolení obnovy konania §403 ................................................................................................................ 717 § 404 ....................................................................................................................................... 718 § 405 ....................................................................................................................................... 720 ŠTVRTÁ ČASŤ VYKONÁVACIE KONANIE PRVÁ HLAVA VÝKON TRESTOV Prvý diel Všeobecné ustanovenie § 406 Príslušnosť vo vykonávacom konaní.................................................................................. 721 Druhý diel Výkon trestu odňatia slobody § 407 Všeobecné ustanovenia o výkone trestu odňatia slobody......................................... 723 § 408 Nariadenie výkonu trestu........................................................................................... 726 Odklad výkonu trestu § 409 ....................................................................................................................................... 730 §410 ................................................................................................................ 734 § 411 Rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu....................................................... 736 §412 Prerušenie výkonu trestu........................................................................................... 739 §413 Upustenie od výkonu trestu........................................................................................ 741 §414 Započítanie väzby a trestu.......................................................................................... 743 § 414a Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia........................ 747 Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody §415 ................................................................................................................ 748 §416 ................................................................................................................ 753 §417 ................................................................................................................ 755 Výkon podmienečného trestu odňatia slobody s probačným dohľadom §418 ................................................................................................................ 756 §419 ................................................................................................................ 759 § 420 Výkon podmienečného trestu odňatia slobody........................................................ 761 § 421 Výkon podmienečne zastaveného trestného stíhania.............................................. 762 Tretí diel Výkon ostatných druhov trestov § 422 Výkon trestu povinnej práce....................................................................................... 763 Výkon trestu prepadnutia majetku § 423 ....................................................................................................................................... 764 Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku § 425 ....................................................................................................................................... 766 § 426 ....................................................................................................................................... 766 XXIII Obsah Trestný poriadok § 427 ....................................................................................................................................... 767 § 428 Výkon trestu prepadnutia veci.............................................................................. 769 Výkon peňažného trestu §429 ................................................................. ..................................................................... 771 §430 ....................................................................................................................................... 773 § 432 ....................................................................................................................................... 774 § 433 ....................................................................................................................................... 777 § 434 Výkon trestu zákazu pobytu................................................................................ 778 Výkon trestu domáceho väzenia § 435 ....................................................................................................................................... 781 § 435a Prerušenie výkonu trestu domáceho väzenia.............................................................. 784 Výkon trestu zákazu činnosti §436 ....................................................................................................................................... 785 §437 ...................................................................................................................................... 787 § 438 ....................................................................................................................................... 789 § 439 Výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní................................................ 790 § 440 Výkon trestu straty vojenskej a inej hodnosti............................................................ 791 Výkon trestu vyhostenia §441 ...................................................................................................................................... 792 § 442 ...................................................................................................................................... 795 § 443 ...................................................................................................................................... 797 § 444 ...................................................................................................................................... 798 § 444a Výkon trestu zákazu účasti na verejných podujatiach............................................... 799 DRUHÁ HLAVA VÝKON OCHRANNÝCH OPATRENÍ Prvý diel Výkon ochranného liečenia §445 Nariadenie výkonu ochranného liečenia.................................................................. 801 § 446 Zmena spôsobu výkonu ochranného liečenia........................................................... 803 § 446a Pokračovanie v ochrannom liečení............................................................................. 805 § 447 Upustenie od výkonu ochranného liečenia................................................................ 809 § 448 Prepustenie z ochranného liečenia a jeho ukončenie................................................ 810 § 448a Príkaz na vypátranie osoby na účel rozhodovania o ochrannom liečení a príkaz na vypátranie a predvedenie osoby na účel rozhodovania o ochrannom liečení . . 811 Druhý diel Výkon ochrannej výchovy §449 Nariadenie výkonu ochrannej výchovy.................................................................... 812 §450 Upustenie od výkonu ochrannej výchovy................................................................... 814 §451 Podmienečné umiestnenie mimo výchovného ústavu.............................................. 815 §452 Prepustenie z ochrannej výchovy.............................................................................. 816 § 453 Predĺženie ochrannej výchovy.................................................................................. 817 Tretí diel Výkon ochranného dohľadu §454 Nariadenie výkonu ochranného dohľadu.................................................................. 819 § 455 Osoby zabezpečujúce výkon ochranného dohľadu.................................................. 820 § 456 Prerušenie výkonu ochranného dohľadu.................................................................. 820 § 457 Upustenie od výkonu ochranného dohľadu.............................................................. 821 § 458 Prepustenie z výkonu ochranného dohľadu.............................................................. 822 § 459 Zánik ochranného dohľadu..................................................... 823 XXIV Trestný poriadok Obsah § 460 Uloženie ochranného dohľadu mimo hlavného pojednávania......................................... 824 Štvrtý diel Výkon zhabania veci a výkon detencie § 461 Výkon zhabania veci....................................................................................................... 825 Výkon detencie § 462 ......................................................................................................................... 826 § 463 ........................................................................................................................ 827 Piaty diel Dozor nad výkonom ochranných opatrení § 464 ........................................................................................................................ 828 TRETIA HLAVA VÝKON NIEKTORÝCH INÝCH ROZHODNUTÍ § 465 Upustenie od potrestania a podmienečné upustenie od potrestania......................... 829 § 466 Výkon väzby............................................................................................................... 830 Vymáhanie poriadkovej pokuty a trov trestného konania §467 831 §468 831 ŠTVRTÁ HLAVA ZAHLADENIE ODSÚDENIA § 469 ........................................................................................................................ 832 § 470 ........................................................................................................................ 833 §471 834 PIATA HLAVA UDELENIE MILOSTI A POUŽITIE AMNESTIE §472 Udelenie milosti........................................................................................................... 836 § 473 Konanie o udelení milosti........................................................................................... 837 §474 Rozhodnutie o použití amnestie................................................................................ 837 § 475 Podmienečné udelenie milosti.................................................................................. 839 §476 Zmena výmery trestu................................................................................................... 840 PIATA ČASŤ PRÁVNY STYK S CUDZINOU PRVÁ HLAVA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 477 Výklad niektorých pojmov......................................................................................... 842 § 478 Medzinárodné zmluvy................................................................................................. 844 § 479 Vzájomnosť.......................................................................................................... 850 §480 Medzinárodné súdy..................................................................................................... 851 § 481 Ochrana záujmov štátu.............................................................................................. 851 § 482 Ochrana a použitie informácií................................. 852 § 483 Začatie konania........................................................................................................... 853 § 484 Zasielanie žiadostí a informácií cez Interpol a SIRENE............................................ 853 § 485 Prevzatie a odovzdanie osôb a vecí............................................................................ 854 § 486 Cestovné doklady....................................................................................................... 856 § 487 Spôsob rozhodovania súdu........................................................................................ 856 § 488 Náklady....................................................................................................................... 856 § 488a Zohľadňovanie odsúdení súdmi členských štátov Európskej únie......................... 857 XXV Obsah Trestný poriadok DRUHÁ HLAVA EXTRADÍCIA Prvý diel Vyžiadanie z cudziny §489 860 § 490 861 §491 864 §492 865 § 493 866 §494 867 § 495 868 Zásada špeciality §496 869 §497 871 Druhý diel §498 Vydanie do cudziny.................................................................................................... 873 § 499 Extradičné trestné činy................................................................................................ 874 § 500 Doplnkové vydanie...................................................................................................... 874 § 501 Neprípustnosť vydania................................................................................................ 875 § 502 Predbežné vyšetrovanie................................................................................................ 878 § 503 Zjednodušené vydávacie konanie............................................................................... 879 § 504 Zadržanie...................................................................................................................... 881 § 505 Predbežná väzba.......................................................................................................... 882 Vydávacia väzba § 506 883 § 507 884 § 508 885 § 509 Rozhodnutie súdu........................................................................................................ 885 §510 Povolenie vydania....................................................................................................... 887 §511 Odklad vydania a dočasné odovzdanie...................................................................... 890 §512 Stret žiadostí o vydanie do cudziny.......................................................................... 891 §513 Upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody................................................ 892 §514 Dodatočný súhlas a súhlas s ďalším vydaním.......................................................... 893 TRETIA HLAVA VÝKON ROZHODNUTÍ VO VZŤAHU K CUDZINE Prvý diel Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia §515 Cudzie rozhodnutie.................................................................................................... 894 §516 Podmienky uznania..................................................................................................... 900 §517 Premena trestu............................................................................................................. 903 §518 Uznávacie konanie...................................................................................................... 904 §519 Účinky uznaného cudzieho rozhodnutia.................................................................. 907 § 520 Väzba........................................................................................................................... 909 § 521 Vykonávacie konanie.................................................................................................. 910 Druhý diel Prevzatie a odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody § 522 Prevzatie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody z cudziny......................... 912 § 523 Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody do cudziny................... 913 XXVI Trestný poriadok Obsah Tretí diel Prevzatie a odovzdanie výkonu podmienečného trestu s dohľadom § 524 Rozhodnutie o prevzatí výkonu podmienečného trestu s probačným dohľadom z cudziny........................................................................... 915 § 525 Postup slovenských orgánov....................................................................................... 916 § 526 Žiadosť o odovzdanie výkonu podmienečného trestu do cudziny............................ 917 § 527 Dôsledky odovzdania výkonu podmienečného trestu............................................... 918 ŠTVRTÁ HLAVA PREVZATIE A ODOVZDANIE TRESTNEJ VECI § 528 Prevzatie trestnej veci................................................................................................ 920 § 529 Odovzdanie trestnej veci............................................................................................ 923 § 530 Informovanie o výkone subsidiárnej trestnej právomoci............................................ 926 § 530a Predchádzanie kolíziám v rámci Európskej únie...................................................... 927 PIATA HLAVA PRÁVNA POMOC VO VZŤAHU K CUDZINE Prvý diel Predmet právnej pomoci §531 Vymedzenie predmetu............................................................................................... 930 Druhý diel Dožiadania slovenských orgánov § 532 Spôsob zasielania dožiadania..................................................................................... 932 § 533 Obsah a forma dožiadania............................................................................................ 932 § 534 Doručovanie v cudzine poštou................................................................................... 933 § 535 Platnosť úkonov............................................................................................................ 934 § 536 Predvolanie osôb z cudziny......................................................................................... 935 Tretí diel Dožiadania cudzích orgánov § 537 Spôsob a forma vybavenia dožiadania...............................................................


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist