načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Transparentnost organizací občanské společnosti - Pavel Bachmann

Transparentnost organizací občanské společnosti
-7%
sleva

Kniha: Transparentnost organizací občanské společnosti
Autor:

Monografie se orientuje na zjištění úrovně internetové transparentnosti českých neziskových organizací. Konkrétně občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací, ... (celý popis)
201
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Gaudeamus
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 21.12.2012
Počet stran: 142
Rozměr: 148x210
Úprava: 141 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Vnitropolitický vývoj, politický život
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7435-235-5
EAN: 9788074352355
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografie se orientuje na zjištění úrovně internetové transparentnosti českých neziskových organizací. Konkrétně občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů a účelových zařízení církví. Jedná se o jednu z prvních prací dokládající obecně předpokládanou nízkou transparentnost neziskového sektoru. Výsledky mj. představují podíl organizací s webovými stránkami, jejich aktuálnost, a zejména strukturu zveřejňovaných dokumentů a informací. Sběr dat byl realizován na reprezentativním vzorku 2400 organizací získaných náhodným výběrem.

Předmětná hesla
transparentnost (politika) -- Česko
dostupnost informací -- Česko
Občanská společnost -- Česko
Neziskové organizace -- Česko
Církevní instituce a organizace -- Česko
Nadace -- Česko
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1. Úvod, cíle a metodologie..........................................................................7

1-1 Úvod...........................................................................................................................................................7

1-2 Cíle práce................................................................................................................................................9

1-2-1 Vymezení dílčích výzkumných otázek.......................................................................................10

1-2-2 Zdůvodnění výběru výzkum ných o b la s tí.................................................................................10

1-2-3 Další přínosy výzku m u................................................................................................................12

1-3 M etodologie.........................................................................................................................................13

1-3-1 Postup výzkumu a výzkum ný v z o re k.........................................................................................13

1-3-2 Obsahová analýza prováděná prostřednictvím in te rn e tu....................................................15

1-3-3 R eliabilita výzku m u.....................................................................................................................17

2. Transparentnost a občanské organizace: teoretický rámec 19

2-1 Transparentnost pohledem dnešního s v ě ta........................................................................20

2-1-1 Vymezení pojm u tra n sp are n tn o st............................................................................................20

2-1-2 Transparentnost v globálním občanském s e k to ru................................................................21

2-2 Transparentnost v české občanské společnosti..................................................................22

2-2-1 Občanská společnost a tra n s p are n tn o st................................................................................22

2-2-2 Organizace občanské společnosti............................................................................................25

2-2-3 Charakter českých občanských organizací.............................................................................27

2-2-4 Typické problém y v transparentnosti občanských organizací...........................................29

2-3 Domácí snahy o zvýšení tran sp arentno sti.............................................................................31

2-3-1 Utváření transparentního p ro s tře d í.........................................................................................31

2-3-2 N ový občanský zákoník (a veřejná prospěšnost)..................................................................32

2-3-3 Seberegulace a standardy transparentního chování............................................................36

2-3-4 Veřejné inform ační systémy evidující NNO............................................................................38

2-3-5 Bezpečnostní rizika vyplývající z nízké transparentnosti.....................................................41

3. Občanská sdružení...................................................................................43

3-1 Právní ukotvení občanských sdružení.....................................................................................43

3-1-1 Založení občanského sdružení...................................................................................................45

3-1-2 Stanovy..........................................................................................................................................47

3-2 Poznámky к použité m etodice...................................................................................................49

3-2-1 Výběr a charakteristika vzorku občanských sdružení...........................................................49

3-2-2 Stanovení k rité rií pro obsahovou analýzu.............................................................................50

3-3 Dostupnost a aktu álnost webových stránek.........................................................................51


3-4 In fo rm a c e p o s k y to v a n é n a w e b o v ý c h s tr á n k á c h..............................................................52

3-4-1 Poslání a vize...............................................................................................................................52

3-4-2 Zakládací dokum enty, členství v orgánech, výroční zpráva.................................................52

3-4-3 Dárcovství a finanční hospodaření..........................................................................................53

3-5 S h r n u t í................................................................................................................................................5 4

4. Obecně prospěšné společnosti...........................................................56

4-1 P rá v n í u k o t v e n í o b e c n ě p ro s p ě š n ý c h s p o le č n o s tí.............................................................56

4-1-1 Založení a vznik...........................................................................................................................57

4-1-2 Orgány..........................................................................................................................................58

4-1-3 Hospodaření................................................................................................................................60

4-14 Změny vyplývající z novelilzace zákona..................................................................................61

4 -2 P o z n á m k y к p o u ž ité m e to d ic e...................................................................................................6 2

4-2-1 Výběr vzorku obecně prospěšných organizací......................................................................62

4-2-2 Stanovení k rité rií pro obsahovou analýzu............................................................................64

4 -3 D o s tu p n o s t a a k tu á ln o s t w e b o v ý c h s t r á n e k .......................................................................65

4 -4 In fo rm a c e p o s k y to v a n é n a w e b o v ý c h s tr á n k á c h..............................................................6 6

4-4-1 Poslání a vize..............................................................................................................................66

4 4 -2 Zakládací dokum enty, členství v orgánech, výroční zpráva................................................67

4-4-3 Dárcovství a finanční hospodaření........................................................... 69

4 -5 S h r n u t í................................................................................................................................................7 0

5. Nadace a nadační fondy........................................................................ 72

5-1 N adace a n a d a č n í f o n d y z h le d is k a p r á v a.............................................................................72

5-1-1 Založení a vznik nadace a nadačního fo n d u............................................................................73

5-1-2 Orgány nadace a nadačního fo n d u..........................................................................................75

5-1-3 Správa m ajetku nadace a nadačního fo n d u............................................................................76

5-14 Nadační investiční fo n d.............................................................................................................77

5-2 P o z n á m k y к p o u ž ité m e to d ic e...................................................................................................7 9

5-2-1 Výběr vzorku nadací a nadačních fo n d ů.................................................................................79

5-2-2 Stanovení k rité rií pro obsahovou analýzu.............................................................................81

5-3 D o s tu p n o s t a a k tu á ln o s t w e b o v ý c h s t r á n e k .......................................................................8 3

5 -4 In fo rm a c e p o s k y to v a n é n a w e b o v ý c h s tr á n k á c h..............................................................8 5

54-1 Poslání a vize................................................................................................................................85

5-4-2 Zakládací dokum enty, členství v orgánech, výroční zp ráva ................................................85

5 4 -3 Dárcovství a finanční hospodaření..........................................................................................88

5-5 S h r n u t í................................................................................................................................................8 9


6. Účelová zařízení církve...........................................................................91

6-1 P rá v n í u k o t v e n í ú č e lo v ý c h z a ř íz e n í c ír k v e.............................................................................91

6-1-1 Působnost církví a náboženských společností........................................................................92

6-1-2 Svoboda náboženského vyznání a je jí právní úprava...........................................................94

6-1-3 Vznik církví a náboženských společností................................................................................95

6-1-4 Oprávnění к výkonu zvláštních práv a „re s titu c e " církevního m a je tku..............................96

6-2 P o z n á m k y к p o u ž ité m e to d ic e...................................................................................................9 8

6-2-1 Výběr vzorku církevních organizací.........................................................................................98

6-2-2 K ritéria obsahové analýzy.......................................................................................................100

6 -3 D o s tu p n o s t a a k tu á ln o s t w e b o v ý c h s t r á n e k......................................................................101

6 -4 In fo rm a c e p o s k y to v a n é n a w e b o v ý c h s tr á n k á c h............................................................1 0 2

6-4-1 Poslání a v iz e.............................................................................................................................102

6-4-2 Zakládací dokum enty, členství v orgánech, výroční zpráva..............................................103

6-4-3 Dárcovství a finanční hospodaření.........................................................................................106

7. Shrnutí výsledků, závěry a diskuse.................................................108

7-1 S o u h rn v ý s le d k ů.............................................................................................................................1 0 8

7-1-1 D ostupnost a aktuálnost webových stránek.........................................................................108

7-1-2 Informace poskytované na webových strá n ká ch.................................................................109

7-1-3Celkové posouzení úrovně transparentnosti v je d n o tliv ý c h právních form ách...............113

7-2 Z á v ě ry a d is k u s e..............................................................................................................................116

7-2-1 Zjištěné výsledky ve vztahu к účelu jed n o tlivých právních fo re m....................................116

7-2-2 Srovnání s evropským i zem ěm i...............................................................................................117

7-2-3 Budoucí úroveň transparentnosti organizací české občanské společnosti......................119

7-2-4 Diskuse a další sm ěry výzkum u...............................................................................................119

Souhrn...........................................................................................................126

Summary........................................................................................................128

Přílohy...........................................................................................................129
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist