načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Toyota Corolla od 5/83 do 7/92 -- Údržba a opravy automobilů č. 55 – Hans-Rüdiger Etzold

Toyota Corolla od 5/83 do 7/92 -- Údržba a opravy automobilů č. 55
-11%
sleva

Kniha: Toyota Corolla od 5/83 do 7/92
Autor: Hans-Rüdiger Etzold
Podtitul: Údržba a opravy automobilů č. 55

Kniha je určena všem, kdo mají zájem dozvědět se o údržbě a opravách svého automobilu víc než jen základní informace. Pomocí víc než 800 obrázků jsou zde popsány jednotlivé pracovní postupy při opravách. Při hledání chyb Vám pomůže řada ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  649 Kč 578
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 288
Rozměr: 285,0x208,0x25,0 mm
Úprava: ilustrace; 30 cm + schémata (4 složené list.
Vydání: 1. vyd.
Hmotnost: 0,929kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp, 2000
ISBN: 80-7232-128-5
EAN: 9788072321285
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je určena všem, kdo mají zájem dozvědět se o údržbě a opravách svého automobilu víc než jen základní informace. Pomocí víc než 800 obrázků jsou zde popsány jednotlivé pracovní postupy při opravách. Při hledání chyb Vám pomůže řada chybových tabulek a elektrická schémata. Všechny uvedené údaje jsou stručné, srozumitelné, přehledné a přesné. (zážehové motory, vznětové motory)

Další popis

Kniha patří do řady automobilových příruček nazvané ""Jak na to?"". Příručka popisuje údržbu a opravy automobilů Toyota Corolla a je vhodná pro profesionály i amatéry. Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Hans-Rüdiger Etzold - další tituly autora:
Ford Escort, Ford Orion od 8/80 do 8/90 -- Údržba a opravy automobilů č. 2 Ford Escort, Ford Orion od 8/80 do 8/90
Fiat Uno od 9/82 do 7/95 -- Údržba a opravy automobilů č. 3 Fiat Uno od 9/82 do 7/95
VW Transporter VW Caravelle Multivan/Colifornia -- Údržba a opravy automobilů č. 35 VW Transporter VW Caravelle Multivan/Colifornia
Škoda Fabia 11/99 - 3/07 -- Údržba a opravy automobilů č.75 Škoda Fabia 11/99 - 3/07
Ducato, Boxer, Jumper od 1982 -- Údržba a opravy automobilů č. 25 Ducato, Boxer, Jumper od 1982
Škoda Octavia II -- Údržba a opravy automobilů, od 6/04 Škoda Octavia II
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

M o to r...........................................................................................11

O značení m o to r u.................................................................11

O značení v o z id la................................................................12

U tahovací m o m e n ty......................................................... 12

Technická da ta m o to r u......................................................14

M otor - d e m o n tá ž a m o n tá ž............................................15

Spodní ob lo žení m oto ro vé h o prostoru -

dem ontáž a m o n tá ž............................................................17

Rozvodový řem e n - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................18

Rozvodový řem e n - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................21

Uspořádání ro zvo do vého ř e m e n u................................24

Hlava v á lc ů...........................................................................25

Hlava válců - d e m o n tá ž a m o n tá ž................................26

Vačkový hřídel - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................30

Vačkové hříde le - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................32

Ventily - de m on tá ž a m o n tá ž...........................................36

Vodítka ven tilů - k o n tro la..................................................37

Úprava sedel ven tilů v hlavě v á lc ů...............................37

Zabroušení sedel v e n tilů..................................................38

V ůle ventilů - k o n tro la /s e říz e n í......................................38

Drážkovaný k lín o vý řem e n alte rn á to ru - de m on tá ž

a m o n tá ž /n a p n u tí................................................................42

T abulka p o ru c h m o t o r u.................................................4 4

M azání m o t o r u.......................................................................45

Vícestupňové o le je............................................................45

Oběh o le je.............................................................................46

Tlak oleje - k o n tro la...........................................................47

Spínač tlaku o leje - ko n tro la ..........................................47

Sním ač tlaku o leje - k o n tr o la.........................................48

O lejová vana - de m on tá ž a m o n tá ž.............................48

T abulka p o ru c h m a z a c íh o s y s t é m u.........................50

C hlazení m o t o r u....................................................................51

Oběh chladicí k a p a lin y.....................................................52

Nem rznoucí chladicí s m ě s..............................................52

Termostat - d e m on tá ž a m o n tá ž...................................52

Term ospínač - k o n tro la.....................................................54

Chladič - de m on tá ž a m o n tá ž........................................54

M otor v en tilá to r u ch la d iče - d e m o n tá ž a m ontáž .. 55

Těsnost chladicího systém u - k o n tro la........................55

Sním ač tep loty ch la d icí ka p a lin y - kon tro la /

dem ontáž a m o n tá ž...........................................................56

Čerpadlo chladicí kapaliny - d e m o n tá ž a m ontáž .. 56

Vým ěna chladicí k a p a lin y................................................58

T abulka p o ru c h c h la z e n í m o to r u .............................59

Z a p a lo v á n í...............................................................................60

Bezpečnostní op atřen í při práci s e zap alovací

a vstřikovací s o u s ta v o u....................................................60

Elektronické zap alován í ( E S A )......................................61

Zapalovací cívka - k on tro la /d em o ntáž a m ontáž ... 62

Zapalovací kab ely - k o n tro la..........................................63

Kontakty přerušovače - v ý m ě n a...................................63

Úhel sepnutí přerušovače - k o n tro la /s e říz e n í 64

Předstih zap alován í - k o n tro la /s e říz e n í......................65

Rozdělovač - d e m on tá ž a m o n tá ž................................66

Z a p a lo v a c í s v í č k y................................................................69

S p rá v n é z a p a lo v a c í s v íč k y pro vozidla

Toyota C o ro lla......................................................................70

T a b u lk a p o r u c h z a p a lo v á n í.........................................71

P a liv o v á s o u s t a v a................................................................72

P ravidla b e z p e č n o s ti a č is to ty při práci na

pa livo vé s o u s ta v ě...............................................................72

P a liv o m ě r - k o n tr o la..........................................................72

P alivo vá n á d rž /p a liv o m ě r - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 73

P alivo vé če rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................74

P alivové če rp a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž /k o n tro la .. 75

V z d u c h o v ý filtr - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................76

K a r b u r á t o r................................................................................78

S e říz e n i k a rb u rá to ru..........................................................78

P o ru ch y d o d á v k y p a liv a...................................................78

V oln o b ě žn é o tá č k y a o b s a h C O - kontrola/

s e ř í z e n í..................................................................................79

A u to m a tic k ý s y tič - k o n tro la /d e m o n tá ž a m ontáž .. 82

K arb u rá to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................83

T a b u lk a p o r u c h k a r b u r á t o r u.......................................84

V s tř ik o v a c í z a říz e n í z á ž e h o v ý c h m o t o r ů..................85

V s třik o v a c í sy s té m E F I......................................................85

B e zp e čn o stn í z á s a d y p ro prá ci s e vstřikova cím

s y s té m e m...............................................................................86

S ou části v s třik o v a c íh o s y s té m u .....................................87

V yvolán í re g istru z á v a d....................................................87

K ód y zá v a d v s třik o v a c íh o s y s té m u.............................89

V oln o b ě žn é o tá č k y - k o n tro la.........................................89

O b s a h C O - kontrola .........................................................90

V entil s y tič e...........................................................................90

V s třik o v a c í v e n tily - k o n tro la...........................................90

V s třik o v a c í v e n tily - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................91

P alivo vé če rp a d lo - k o n tro la............................................93

T la k pa liva - k o n tro la.........................................................93

T a b u lk a p o r u c h v s tř ik o v a c íc h z a říz e n í

z á ž e h o v ý c h m o t o r ů.........................................................95

V s tř ik o v a c í z a říz e n í v z n ě to v ý c h m o t o r ů...................97

P rin cip v z n ě to v é h o m otoru .............................................97

R o zvo d o vý ře m e n - d e m o n tá ž a m ontáž/

ve n tilo v ý rozvo d - s e ř íz e n í..............................................98

Ž h a v e n í................................................................................102

Ž h a vicí s v íč k y - k o n tro la.................................................102

P alivová s o u s ta v a.............................................................103

E le k tro m a g n e tic k ý v y p ín a c í p a liv o v ý ven til -

k o n tro la /v ý m ě n a...............................................................103

T á h lo plynu - s e říz e n í......................................................103

V oln o b ě žn é a m a xim á ln í o tá č k y - k on tro la /

s e ř í z e n í................................................................................104

V s třik o v a c í try s k y - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................104

T a b u lk a p o r u c h v s tř ik o v a c íc h z a říz e n í

v z n ě to v ý c h m o t o r ů.......................................................106


V ý fu k o v á s o u s t a v a............................................................107

F u n k c e k a ta ly z á to r u........................................................107

Z a c h á z e n í s v o z id ly s k a ta ly z á to re m.........................107

V ý fu k o v á so u s ta v a - d e m o n tá ž a m o n tá ž 108

L a m bd a son da - d e m o n tá ž a m o n tá ž........................111

S p o jk a......................................................................................112

S p o jk a - d e m o n tá ž a m o n tá ž /k o n tro la.......................113

H yd ra u lický v á le c s p o jk y - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 115

O v lá d á n í sp o jk y - o d v z d u š n ě n í....................................115

C h od pe dá lu s p o jk y - k o n tro la /s e říz e n í....................116

T a b u lk a p o r u c h s p o j k y................................................117

P ř e v o d o v k a............................................................................118

P řevo do vka - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................118

Ř a z e n í...................................................................................123

V ůle řa d ic í pá ky - k o n tro la /s e říz e n í...........................123

P oh on v š e c h k o l............................................................. 124

A u to m a tic k á p ř e v o d o v k a................................................126

O dtahování vozidel s autom atickou převodovkou .... 126

T á h lo p lynu /kick-dow nu - s e ř íz e n í..............................127

T á h lo řa z e n í - s e ř íz e n í...................................................127

B lo k o v a c í s p ín a č sta rté ru - s e ř íz e n í..........................127

P ře d n í n á p r a v a....................................................................128

T lu m ič p é rová ní - d e m o n tá ž a m o n tá ž................... 129

T lu m ič p é rová ní - ro z e b rá n í..........................................131

T ele skop ický tlu m ič - k o n tro la /lik v id a c e....................132

P říčný s ta b iliz á to r - d e m o n tá ž a m o n tá ž................133

P říčné ra m e n o n á p ra v y - d e m o n tá ž

a m on tá ž/vým ě n a g u m o v ý c h u lo ž e n í........................134

K ulový čep p říč n é h o ra m e n a ná pra vy -

k o n tro la /d e m o n tá ž a m o n tá ž.........................................136

H n ací h říd e le kol - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................138

H n ací h říd e le kol - ko n tro la /ro ze b rá n í/vým ě n a

m a n ž e t.................................................................................142

Ložisko k o la........................................................................145

Z a d n í n á p r a v a......................................................................146

T lu m ič p é rová ní - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................147

T lu m ič p é ro v á n í - ro z e b rá n í..........................................148

N áboj z a d n íh o k o la...........................................................150

Ložisko k ola - k o n tro la /n á b o j kola - d e m on tá ž

a m o n tá ž............................................................................ 151

T ele skop ický tlu m ič /v in u tá p ru žin a - d e m o n tá ž

a m o n tá ž............................................................................ 152

Ř í z e n i.......................................................................................154

V olant - d e m o n tá ž a m o n tá ž........................................155

K u lo v ý č e p řídicí ty č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž 156

M anžeta p ře v o d k y říz e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž ... 156

G e o m e trie p o d v o z k u........................................................158

S v ě tlá v ý š k a - k o n tro la...................................................159

G e o m e trie p ře d n í n á p r a v y............................................160

G eo m e trie z a d n í n á p ra v y...............................................160

B r z d y.........................................................................................162

T echnická da ta b rzd o vé s o u s ta v y............................. 163

P řed ní b r z d a.......................................................................164

P řed ní brzd o vé d e s tič k y - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 164

M ěření tlo u š ťk y b rz d o v é h o k o to u č e..........................166

Z a d n í brzdové d e s tič k y - d e m o n tá ž a m o n tá ž 167

B rzdo vý k o to u č /b rz d o v ý třm e n - d e m o n tá ž

a m o n tá ž............................................................................ 169

B u b no vé z a d n í b rz d y..................................................... 170

B rzd o vé če lis ti/b rz d o v ý bube n - d e m o n tá ž

a m o n tá ž............................................................................171

B rzdo vý v á le č e k z a d n íh o ko la - d e m on tá ž

a m o n tá ž............................................................................175

B rzdo vý v áleče k z a d n íh o kola - r o z e b r á n í 175

B rzd o vá k a p a lin a..............................................................176

O d v z d u š n ě n í b r z d............................................................176

B rzd o vé h a d ič k y - v ý m ě n a............................................177

P o s ilo v a č brzd - kontrola fu n k c e............................... 178

S p ín a č brzd ových sv ě te l - d e m o n tá ž a m o n tá ž ... 178

R u ční b rz d a.........................................................................179

R u ční brzd a - s e ř íz e n í.....................................................180

T a b u lk a p o r u c h b r z d.....................................................181

R á fk y a p n e u m a t ik y...........................................................184

R o zm ěry pn eu m atik, tla k v p n e u m a tik á c h 184

O z n a č e n í r á f k ů..................................................................185

O z n a č e n í p n e u m a tik.......................................................185

V ým ě n a k o l.........................................................................185

Péče o p n e u m a tik y ...........................................................186

V yváže ní k o l........................................................................187

S n ě ho vé ř e tě z y..................................................................187

A b n o rm á ln í o p o tře b e n í p n e u m a tik........................... 187

T a b u lk a p o r u c h p n e u m a t ik........................................188

K a r o s e r ie................................................................................189

V a ria n ty k a ro s e rie.............................................................189

P ře d n í n á ra z n ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž.....................190

Z a d n í n á ra z n ík - d e m o n tá ž a m o n tá ž........................191

V ý p lň p ře dn íh o blatníku - d e m o n tá ž a m o n tá ž .... 191

P ře d n í blatník - d e m o n tá ž a m o n tá ž....................... 192

K ap ota m otoru - d e m o n tá ž a m o n tá ž /s e říz e n í 192

V ý k lo p n á z á ď ......................................................................194

V ý k lo p n á z á ď - d e m o n tá ž a m o n tá ž /s e říz e n í 195

S tře šn í lišta - d e m o n tá ž a m o n tá ž..............................196

T ěsnicí lišty bočních oke n - dem ontáž a m ontáž .... 197

B očn í p la s tik o v é lišty - d e m o n tá ž a m o n tá ž 199

D ve ře - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................................200

P ře d n í d v e ř e......................................................................202

Z a d n í d v e ř e.........................................................................203

V n itřn í o b lo ž e n í dve ří - d e m o n tá ž

a m o n tá ž..............................................................................204

O kno dve ří/sta h o va cí m e c h a n is m u s - d e m on tá ž

a m o n tá ž /s e říz e n í.............................................................206

Z á m e k dve ří/klika dve ří - d e m o n tá ž a m o n tá ž 207

Z p ě tn é z rc á tk o - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................208

S tře šn í o k n o - k o n tro la /s e říz e n í..................................208

S třed ová konzola - d e m o n tá ž a m o n tá ž...................210

Palubní de ska/pa ne ly palubní de sky - dem ontáž

a m o n tá ž..............................................................................211

Palubní de ska/pa ne ly palubní de sky - dem ontáž

a m o n tá ž..............................................................................213

P řed ní se d a d lo - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................215

Z a d n í se d a čka - d e m o n tá ž a m o n tá ž.......................215


L a k o v á n í.................................................................................216

O prava p o š k o z e n ý c h m íst od k a m e n ů.....................21 6

Vyklepávání k a ro s e rie /o p ra v a d ě r po k o r o z i 217

P říprava к la k o v á n í..........................................................2 1 8

L a k o v á n í...............................................................................219

T o p e n í......................................................................................221

Ventilátor to p e n í/s k říň t o p e n í.......................................221

Ventilátor to p e n i/p ře d řa d n é o d p o ry - kontrola/

dem ontáž a m o n tá ž.........................................................222

O vládací tá h la to p e n í - d e m o n tá ž a m ontáž/

s e ř íz e n í................................................................................222

V ětrací try s k y - d e m o n tá ž a m o n tá ž..........................223

T a b u lka p o r u c h t o p e n í.................................................224

E le k tric k á in s ta la c e ..........................................................225

Měřicí p řís tro je...................................................................225

Technika m ě ř e n í...............................................................226

Dodatečná m o n tá ž e le k tric k é h o p řís lu š e n s tv í 227

K o n e k to ry............................................................................228

Hledání záva d v e le k tric k é in sta la ci ..........................229

Kontrola prů cho dno sti s p ín a č e...................................230

Relé - k o n tro la..................................................................230

M otor stíračů - k o n tro la..................................................231

S m ěrová světla - k o n tr o la.............................................231

Brzdová světla - ko n tro la ............................................232

V yhřívání za d n íh o o k n a - k o n tro la............................232

Zapnutí jis tič e....................................................................233

Pojistky - v ý m ě n a............................................................233

Baterie - d e m on tá ž a m o n tá ž.......................................234

Baterie - k o n tro la..............................................................235

Baterie - n a b íje n í..............................................................235

Skladování b a te rie..........................................................236

Sam ovolné vyb íje n í b a te rie.........................................236

T a b u lka p o ru c h b a t e r ie..............................................237

A lte rn á to r..........................................................................238

Bezpečnostní pokyny p ro prá ci s a lte rn á to re m .... 238

Výstupní napětí alte rná to ru - k o n tro la.....................238

Alternátor - de m on tá ž a m o n tá ž...............................239

Sběrné uhlíky alternátoru - v ý m ě n a /k o n tro la 239

T abulka p o ru c h a lte r n á to r u.....................................243

S ta r té r................................................................................244

Startér - d e m on tá ž a m o n tá ž.....................................244

M agnetický spínač startéru - kon tro la /vým ě n a .... 245

T abulka p o ru c h s t a r t é r u...........................................246

O s v ě tle n í.............................................................................24 7

Tabulka ž á ro v e k..............................................................247

Žárovky - v ý m ě n a..........................................................247

Světlom et - dem ontáž a m o n tá ž...............................252

Seřízení s v ě tlo m e tů.......................................................252

K oncové světlo - d e m on tá ž a m o n tá ž....................252

P řís tro jo v á d e s k a.............................................................2 5 3

Přístrojová deska - d e m o n tá ž a m o n tá ž/vým ěna

ž á ro v e k..............................................................................253

Volantový přepínač - de m on tá ž a m ontáž/

ro z e b rá n í..........................................................................254

Rádio a reproduktory - de m on tá ž a m o n tá ž 256

Anténa rádia - de m on tá ž a m o n tá ž.........................257

S tír a č e......................................................................................258

S tíra cí g u m y - v ý m ě n a...................................................258

Trysky ostřikovačů - dem ontáž a m ontáž/seřízení ... 259

P oh on s tíra č ů.....................................................................259

M o to r stíra čů - d e m o n tá ž a m o n tá ž...........................260

T a b u lk a p o r u c h s tíra c íc h g u m .................................261

P é č e o v o z i d lo.....................................................................262

M ytí v o z id la.........................................................................262

P éče o l a k...........................................................................262

O chran a spo dku v o z id la /k o n z e rv a c e d u t in.............263

P éče o p o ls tro v á n í...........................................................263

N o u z o v é s ta r to v á n í m o t o r u...........................................264

O d ta h o v á n í v o z id la..........................................................265

Z v e d á n í v o z i d la..................................................................266

N á ř a d í.....................................................................................267

P lá n ú d r ž b y v o z id e l T o y o ta C o r o ll a........................268

B ěžná ú d rž b a...................................................................268

P ravide lná ú d rž b a...........................................................268

Ú d rž b á řs k é p r á c e.............................................................270

M o to r a v ý fu k o v á s o u s t a v a.....................................270

V ý m ě n a m oto ro vé h o o l e je..........................................270

O p tická ko n tro la ún iku o le je.......................................271

K ontrola stavu m oto ro vé h o o le je..............................272

K ontrola stavu ch la d icí k a p a lin y...............................272

N á p lň...................................................................................272

O ptická ko n tro la tě s n o s ti c h la d ic íh o s y s té m u 272

K ontrola koncentrace nem rznoucí chladicí sm ě si... 273

S eříze ní v ůle v e n tilů......................................................273

K on trola úhlu s e p n u tí...................................................273

K on trola pře dstih u ..........................................................273

V ým ě n a z a p a lo v a c íc h s víče k/ko n tro la

e le ktrických k o n ta k tů.....................................................2 7 3

V ým ě n a v lo ž k y v z d u c h o v é h o filtru ..........................274

P alivo vý filtr - v ý m ě n a /o d v o d n ě n í.............................274

R o z v o d o v ý ře m e n - n a p n u tí/v ý m ě n a..................276

O p tická kontrola vý fu k o v é s o u s ta v y........................276

P ře v o d o v k a a h n a c í h říd e le k o l.............................276

O p tická ko n tro la tě s n o s ti..............................................276

K ontrola stavu o leje u m an uá lní p ře v o d o v k y 276

V ým ěn a o le je v m a n u á ln í p ře v o d o v c e.....................277

K o n tro la o leje v a u to m a tic k é p ře v o d o v c e...............277

V ý m ě n a o leje v au to m a tické p ře v o d o v c e................277

K o n tro la stavu o le je v d ife re n c iá lu.............................278

V ým ě n a o leje v d ife re n c iá lu.........................................278

K ontrola m a n že t hn a cích hříde lů k o l........................2 7 9

K on trola stavu h yd ra u lické k a p a lin y s p o jk y...........2 7 9

B r z d y /p n e u m a tik y /r á fk y............................................279

K on trola stavu brzd o vé k a p a lin y...............................279

K on trola tlo u š ťk y brz d o v ý c h o b lo ž e n í....................280

O p tická kontrola brz d o v ý c h v e d e n í.........................280

K on trola ručn í b r z d y........................................................281

V ým ě n a b rzd o vé k a p a lin y.............................................281

K on trola tlaku v p n e u m a tik á c h .....................................281

K ontrola vzorku p n e u m a tik...........................................281

K ontrola v e n tilu p n e u m a tik y.........................................282


P ře d n í n á p r a v a /ř íz e n í...................................................282

K o n tro la pra c h o v e k k ulových č e p ů............................282

K o n tro la v ůle ř í z e n í.........................................................282

K o n tro la stavu o le je p ro po s ilo v a č ř í z e n í................283

E le k tr ic k á in s t a la c e.......................................................283

K ontrola b a te r ie................................................................283

K a ro s e rie /v y b a v e n í in t e r i é r u....................................284

O ptická ko n tro la s p o d k u v o z id la a k a r o s e r ie 284

M a zá n í z á m k ů d v e ř í........................................................284

O ptická ko n tro la be z p e č n o s tn íc h p á s ů....................284

S c h é m a ta z a p o je n í.............................................................285

Z a ch á ze n í s e s c h é m a ty................................................285

U m ístění sp ín a čů a r e l é................................................286

U sp o řá d á n í s c h é m a t z a p o je n í....................................288
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.