načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Testování v psychologii -- Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování – Martin Jelínek; Dalibor Vobořil; Petr Květon

Testování v psychologii -- Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování

Elektronická kniha: Testování v psychologii
Autor: Martin Jelínek; Dalibor Vobořil; Petr Květon
Podnázev: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování

Popis základních principů teorie odpovědi na položku (Item Response Theory - IRT) a počítařového adaptivního testování (Computerized Adaptive Testing - CAT). ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  220
+
-
7,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 158
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Téma: počítačové adaptivní testování
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3515-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Popis základních principů teorie odpovědi na položku (Item Response Theory - IRT) a počítařového adaptivního testování (Computerized Adaptive Testing - CAT).

Popis nakladatele

Seznamte se spolu s námi se základními principy stále více populární teorie odpovědi na položku (Item Response Theory - IRT). Kniha popisuje výhody, které tato teorie poskytuje ve srovnání s klasickou testovou teorií, a probírá základní stavební kameny IRT - nejpoužívanější modely, metody odhadu, informační přínos položek a jeho využití pro konstrukci testů. V knize najdete také další užitečná témata vycházející z této teorie, jako je například rozpoznání odlišného fungování položek nebo počítačové adaptivní testování. Text jistě ocení profesionálové v oblasti testování, uživatelé testů se zájmem o psychometrické pozadí metod, které používají, a studenti psychologie, pedagogiky i dalších oborů, kterým přinese ucelený pohled na danou problematiku. Jedná se o první knižní publikaci tohoto druhu v českém jazyce. (teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Martin Jelínek; Dalibor Vobořil; Petr Květon - další tituly autora:
Mámo, táto, nezabíjejte mě! -- Učme své děti správně se stravovat Mámo, táto, nezabíjejte mě!
Výživa při zhoubných onemocněních -- Průvodce stravou těla i mysli Výživa při zhoubných onemocněních
Poznej sebe, poznáš druhé -- Řeč těla a mysli v souvislostech Poznej sebe, poznáš druhé
Chování související se zdravím -- determinanty, modely a konsekvence Chování související se zdravím
 (e-book)
Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence
Hraní videoher v dětství a dospívání Hraní videoher v dětství a dospívání
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor VobořilMartin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil

TESTOVÁNÍ

V PSYCHOLOGII

TESTOVÁNÍ

V PSYCHOLOGII

Teorie odpovědi na položku

a počítačové adaptivní testování

Teorie odpovědi na položku

a počítačové adaptivní testování

TESTOVANÍ V PSYCHOLOGII

Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil

Seznamte se spolu s námi se základními principy stále více populární teorie odpovědi na položku (Item Response Theory – IRT). Kniha, kterou právě držíte v ruce, popisuje výhody, které tato teorie poskytuje ve srovnání s klasickou testovou teorií, a probírá základní stavební kameny IRT – nejpoužívanější modely, metody odhadu, informační přínos položek a jeho využití pro konstrukci testů. V knize najdete také další užitečná témata vycházející z této teorie, jako je například rozpoznání odlišného fungování položek nebo počítačové adaptivní testování. Text jistě ocení profesionálové v oblasti testování, uživatelé testů se zájmem o psychometrické pozadí metod, které používají, a studenti psychologie, pedagogiky i dalších oborů, kterým přinese ucelený pohled na danou problematiku. Jedná se o první knižní publikaci tohoto druhu v českém jazyce.

Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil

TESTOVÁNÍ

V PSYCHOLOGII

Grada Publishing

Teorie odpovědi na položku

a počítačové adaptivní testování Vznik publikace byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v rámci grantového projektu GA ČR č. 406/09/P284 a výzkumným záměrem PSÚ AV ČR, v.v.i. reg. č. AV0Z70250504. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. PhDr. Petr Květon, Ph.D. PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. TESTOVÁNÍ V PSYCHOLOGII Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4580. publikaci Recenzoval: doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Odpovědná redaktorka Jana J. Kubínová Sazba a zlom Antonín Plicka Počet stran 160 Vydání 1., 2011 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice © Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Photo © fotobanka Allphoto ISBN 978-80-247-3515-3 (tištěná verze) ISBN 978-80-247-7198-4 (elektronická verze ve formátu PDF)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez před

chozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude

trestně stíháno.

obsah / 5

OBS aH

PřEDmL uV a .............................................................................................................................................. 7

I. TEORIE ODPOVĚDI Na POLOŽKu

1. HISTORICKé SOuVISLOSTI TEORIE ODPOVĚDI Na POLOŽKu .............................. 11

2. ZÁKLaDNÍ IRT mODELY .............................................................................................................. 15

Dichotomní IRT modely ........................................................................................................ 16

Polytomní IRT modely ........................................................................................................... 35

Předpoklady IRT modelů ..................................................................................................... 50

3. ODHaD IRT PaRamETRů ........................................................................................................... 53

Odhad parametrů osob ......................................................................................................... 53

Odhad parametrů položek ................................................................................................... 59

Spojený odhad parametrů položek a osob ................................................................... 61

4. ŠKÁLa LaTENTNÍHO RYSu a mOŽNOSTI jEjÍ TRaNSfORma CE ........................... 65

5. PřEVOD PaRamETRů N a SPOLE čNOu ŠKÁLu .............................................................. 69

6. POSTuPY ZKOumÁNÍ VHODNOSTI IRT mODELů ......................................................... 75

Posuzování vhodnosti IRT modelů vzhledem k položkám .................................... 75

Posuzování vhodnosti IRT modelů vzhledem k osobám ........................................ 83

7. ROZPOZNÁNÍ ODLIŠNéHO fuNGOVÁNÍ POLOŽEK ....................................................... 89

8. INf ORmačNÍ PřÍNOS POLOŽEK ............................................................................................ 95

9. TEORIE ODPOVĚDI Na POLOŽKu VERSuS KLaSICKÁ TESTOVÁ TEORIE ........ 99

II. aD aPTIVNÍ TESTOVÁNÍ 10. HISTORIE, ZÁKLaDNÍ POjmY a PRINCIPY ................................................................. 103

11. POčÍT ač OVé aD aPTIVNÍ TESTOVÁNÍ ........................................................................... 109


6 / testování v psychologii 12. Ca T V PRaxI ................................................................................................................................ 117

Příprava testu ......................................................................................................................... 117

Administrace testu ............................................................................................................... 122

Specifika CAT u testů s polytomními položkami ..................................................... 124

PřÍLOHY

PřÍLOHa 1: DIaGNOSTICKé NÁSTROjE a DaTOVé SOuBORY .................................. 137

PřÍLOHa 2: SEZNam VýPOčETNÍCH ŠaBLON ................................................................... 139

PřÍLOHa 3: SKRIPTY PRO KaLIBRaCI P aRamETRů a OSOB ................................... 140

SummaRY .............................................................................................................................................. 147

LITERa TuRa ........................................................................................................................................ 149

jmENNý REjSTřÍK ............................................................................................................................. 155

VĚCNý REjSTřÍK ................................................................................................................................ 157

předmluva / 7

Př ED mLuVa

Pojmy teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování jsou v posledních letech velmi často zmiňovány v souvislosti s moderními trendy v psychologické (i jiné) diagnostice. Ambicí této knihy je poskytnout českému čtenáři v ucelené formě popis základních principů teorie odpovědi na položku (Item Response Theory – IRT) a počítačového adaptivního testování (Computerized Adaptive Testing – CAT), které je na ní založené. Teorie odpovědi na položku představuje komplexní matematický aparát, který se snaží postihnout situaci, kdy jedinec odpovídá na testovou položku. Díky tomuto aparátu dokážeme předvídat, jak jedinec s určitou úrovní schopností odpoví na konkrétní položku. Základem IRT je matematický model, který udává pravděpodobnost určité odpovědi v závislosti na úrovni latentního rysu jedince a charakteristikách konkrétní položky. Pojmem latentního rysu zde rozumíme uvažované, přímo nepozorovatelné charakteristiky respondentů, k jejichž odhadu chceme v procesu testování dospět. Každá položka je tedy popsána pomocí tzv. charakteristické funkce položky Item Characteristic Function (ICF), která vyjadřuje vztah mezi latentním rysem a pravděpodobností dané odpovědi. Na základě definovaného vztahu mezi latentním rysem a pravděpodobností odpovědí jsou odvozeny koncepty podmíněné chyby měření a informačního přínosu, které se uplatňují v celé řadě psychometrických aplikací. Teorie odpovědi na položku je alternativou ke klasické teorii testů (Clasical Test Theory – CTT). Modelově zakotvená teorie odpovědi na položku přináší do procesu měření řadu výhod. IRT považuje test za množinu samostatných položek a základní jednotkou, pro kterou jsou různé modely vytvořeny, je jednotlivá položka. Naproti tomu v CTT není položka konceptuálně oddělitelná od celku konkrétního testu. Zejména díky osamostatnění testové položky IRT nabízí vhodný aparát pro uplatnění obecných principů tzv. adaptivního testování. Základní idea adaptivního testování je přitom jednoduchá: zadávejte testované osobě k řešení pouze takové položky, které umožňují ideálně posoudit úroveň měřeného rysu. V praxi její uplatnění vyžaduje buď zkušeného administrátora, který je schopen odhadnout úroveň rysu testované osoby, vybrat přiměřeně

8 / testování v psychologii

obtížnou položku a po jejím zodpovězení opět celý proces opakovat, anebo

využití matematického aparátu, který by v reálném čase provedl totéž – obvykle

IRT v kombinaci s počítačovou technikou. Adaptivní testování je tak v dnešní

době převážně chápáno jako počítačové adaptivní testování založené na prin

cipech IRT.

Čtenář bude postupně seznámen se základními IRT modely pro položky dicho

tomního a polytomního formátu, předpoklady těchto modelů, dále se způsoby,

jakými lze dospět k odhadům parametrů položek a osob na škále latentního

rysu, s možnostmi jejich transformace a s posuzováním vhodnosti IRT modelů

vzhledem k datům. Pozornost je dále věnována praktickým aplikacím IRT, jako

je rozpoznání odlišného fungování položek u různých skupin respondentů

a využití konceptu informačního přínosu pro konstrukci testových metod.

Teoretický popis aspektů IRT je průběžně doplňován o praktické příklady

na reálných datech, a to včetně konkrétních tipů pro práci s renomovanými

IRT software Bilog-MG, Parscale a Multilog. Tuto část knihy navíc doprovází

on-line materiál, který obsahuje výpočetní šablony implementované v tabul

kovém procesoru, které pomohou lepšímu pochopení výpočetních problémů

a představují pro čtenáře užitečnou pomůcku k provádění vlastních analýz.

V textu jsou tyto šablony označeny pořadovým číslem a QR kódem, v příloze

uvádíme příslušný seznam internetových adres.

Druhá část knihy je zaměřena na důkladné seznámení s principy adaptivního

testování v historické perspektivě a na současné pojetí adaptivního testová

ní, kdy je synonymem adaptivního testování počítačové adaptivní testování

založené na IRT. Kapitoly o počítačovém adaptivním testování jsou založeny

na zkušenostech autorů s vytvářením vlastního CAT software. Tento software

je také využit pro demonstraci výhod i problémů, které adaptivní testování

přináší do diagnostické praxe.

I.

TEORIE

ODPOVĚDI Na POLOŽKu

historické souvislosti teorie odpovědi na položku / 11

1. HISTORICKé SO uVISLOSTI

TEORIE ODPOVĚDI Na POLOŽKu

Podobně jako pro celý obor psychologie také v oblasti diagnostiky individuálních charakteristik platí výrok o dlouhé historii a krátké minulosti. Například Allenová a Yenová (2002) zmiňují první úřednické zkoušky způsobem formalizovaného testování již před třemi tisíci lety ve starověké Číně. Formální testovací postupy byly využívány u kandidátů na různé úřady, přičemž byla uplatňována pravidla, která ve své podstatě přetrvala až do dnešní doby, například anonymita testování nebo hodnocení dvěma nezávislými examinátory zajišťující objektivitu testování. Další impulsy do vývoje testování přicházely zejména od vzdělávacích a vojenských institucí (potřeba vstupního, výstupního i průběžného testování znalostí a schopností, hodnocení rekrutů apod.). Období první světové války, konkrétně rok 1917, představovalo důležitý mezník ve vývoji psychologického testování. Skupina psychologů v čele s tehdejším prezidentem Americké psychologické asociace Robertem M. Yerkesem, která se inspirovala u velkých autorit – jako Galton, Binet, Pearson a dalších (blíže viz např. Hunt, 2000) – se rozhodla pro vytvoření skupinově administrovaného testu inteligence sloužícího k objektivnímu testování rekrutů v americké armádě (DuBois, 1970). Jejich snaha nakonec vyústila v tzv. Army Alpha Test, který se stal vzorem pro pozdější výkonové testy charakteristické požadavkem na objektivitu skórování, zajištěnou většinou použitím uzavřených položek s volbou z více možností. Takto byly vlastně položeny pevné základy pro klasickou teorii testů, která přetrvává a rozvíjí se až do dnešní doby. První předzvěsti principů IRT lze zpětně vysledovat již u Luise Thurstonea v jeho analýze Binetova a Simonova testu dětského mentálního vývoje (Bock, 1997). V této studii Thurstone pro každou položku spočítal procento úspěšných dětí a graficky znázornil vztah věku a úspěšnosti, přičemž výsledný graf svým esovitým tvarem nápadně připomíná tzv. charakteristické křivky položek, jak jsou definovány v rámci IRT. Další zajímavé historické propojení teorie odpovědi na položku nalezl Bock v oboru toxikologie, ve kterém na začátku 19. století existovaly snahy modelovat reakce mikroorganismů na zvyšující se / testování v psychologii

dávky toxinu. Výsledný model měl v zásadě podobu kumulativního normál

ního rozložení vyjadřujícího úmrtnost organismů. Hlavním cílem bylo nalézt

takové množství toxinu, při němž umírá 50 % organismů. S notnou dávkou

nadsázky lze pravděpodobnost úmrtí organismů chápat jako paralelu k pravdě

podobnosti správné odpovědi na položku a tzv. mediánovou efektivní dávku

jako obdobu její obtížnosti. Propojení toxikologických výzkumů a pozdějšího

IRT je ještě zřejmější na řešení problému s přirozenou úmrtností organismů,

která tehdejším výzkumníkům systematicky nadsazovala účinnost testovaného

toxinu. Výše popsaný model úmrtnosti tedy obohatili o parametr přirozené

úmrtnosti, vysledovaný na kontrolní skupině. Výsledný matematický vzorec je

v současné době prakticky ve stejné podobě využíván pro vyjádření pravdě

podobnosti správné odpovědi v rámci tříparametrového logistického modelu

s tím rozdílem, že přirozená úmrtnost je zde nahrazena uhádnutelností správné

odpovědi (Bock, 1997).

Přibližně od šedesátých let minulého století se paralelně s klasickou testo

vou teorií začala rozvíjet teorie odpovědi na položku jako formálně odlišený

přístup k testování individuálních charakteristik. V rámci vývoje IRT lze vy

sledovat dvě relativně samostatné linie uvažování (Embretson, Reise, 2000),

které lze zjednodušeně označit jako americkou a evropskou. V USA je za for

mální počátek IRT přístupu považováno vydání knihy Lorda a Novicka (1968)

s názvem Statistické teorie mentálních testových skórů (Statistical Theories

of Mental Test Scores). Ačkoli kniha byla primárně zaměřena na klasickou

teorii testů, obsahovala také několik kapitol Allana Birnbauma, které shrnují

předchozí technické zprávy pro americké vzdušné síly a představují základy

moderní IRT (Wainer, 2000). Další vývoj teorie odpovědi na položku je v USA

spojen zejména se jmény Fumiko Samejima, David Thissen, Darrell Bock nebo

Robert J. Mislevy. Poslední dva jmenovaní autoři stojí také v pozadí vzniku

pravděpodobně nejužívanějšího softwaru pro praktickou aplikaci IRT s ná

zvem Bilog, která je momentálně k dispozici ve verzi Bilog-MG 3 (Zimowski, Muraki, Mislevy, Bock, 2003). Evropská linie IRT je neodmyslitelně spjata se jménem dánského matematika Georga Rasche a jeho knihou Pravděpodobnostní modely pro některé inteligenční a výkonové testy. Další vývoj evropského uvažování v oblasti IRT posouvali zejména Erling B. Andersen, Wim J. van der

Linden, Cees A. W. Glas a mnozí další.

Přes veškeré výhody přístupu IRT oproti CTT je poměrně zarážející relativně

malé povědomí o IRT mezi širší odbornou psychologickou veřejností. Důvodů

pro tento fakt lze najít hned několik. Jak poznamenává Embretson a Reise

historické souvislosti teorie odpovědi na položku / 13

(2000), typická kariéra Ph.D. studenta se specializací v oblasti IRT vrcholí

neodmítnutelnou nabídkou zaměstnání ve společnostech zabývajících se vý

vojem testů, respektive v armádní testovací laboratoři, kde se posléze zabývá

implementací IRT do vlastních testových baterií. Ačkoli taková kariéra je vý

hodná jak pro studenta, tak pro jeho zaměstnavatele, psychologická odborná

veřejnost zůstává v tak progresivní oblasti, jakou IRT bezesporu je, v podstatě

mimo hlavní dění. Dalším důvodem malého povědomí o IRT je určitě i slabá

uživatelská přívětivost dostupných IRT software. Třebaže jsou matematicky

na špičkové úrovni, jejich dokumentaci a ovládací rozhraní zvládne pouze uži

vatel s neobvykle silnou motivací a nadprůměrnou orientací v problematice.

V neposlední řadě hraje velkou roli obecně vysoká složitost matematického

pozadí celé teorie.

základní irt modely / 15

2. ZÁ KLaDNÍ IRT mODELY

Modely, se kterými se v rámci teorie odpovědi na položku pracuje,

lze na obecné úrovni rozdělit podle počtu uvažovaných dimenzí měřené charakteristiky na jedno- a vícedimenzionální. Příkladem jednodimenzionálního uvažování je soubor položek měřících obecný faktor inteligence, u kterého se předpokládá, že odpověď na každou položku je téměř výhradně ovlivněna tímto obecným faktorem. Vícedimenzionální uvažování je v psychologické diagnostice také poměrně časté (např. Eysenckovy osobnostní dotazníky, dotazníky založené na teorii Big Five apod.). V praxi však jednotlivé dimenze bývají měřeny pomocí navzájem se nepřekrývajících souborů položek, mluvíme zde o tzv. mezipoložkové multidimenzionalitě (de Ayala, 2009). V rámci IRT je pak v rámci jednoho testu jednoduše aplikován jednodimenzionální model na každý samostatný soubor položek. Méně častá je tzv. vnitropoložková multidimenzionalita, kdy se při odpovědi na konkrétní položku výrazně uplatňuje více než jeden latentní rys. Příkladem může být metoda složená z několika položek zaměřených na koncept rodičovského zájmu. Lze předpokládat, že v pozadí odpovědí rodičů můžeme nalézt hned několik rysů více či méně ovlivňujících tyto odpovědi (např. zodpovědnost, láska, dominance a další). Zde je již nutné uplatnit speciálně navržené multidimenzionální IRT modely

1

. V t éto k ni

ze se budeme zabývat výhradně jednodimenzionálními modely, neboť většina psychologických testů je konstruována pro měření jedné dimenze či souboru několika navzájem konceptuálně nezávislých dimenzí. Podle jiného kritéria lze IRT modely dělit na dichotomní a polytomní. Dichotomní modely jsou určeny pro binárně skórované položky používané zejména ve výkonových testech. Ačkoli u nich může být počet kategorií odpovědí různý, ve výsledku se pracuje pouze se dvěma hodnotami (0 a 1). Vzhledem k tomu, že se IRT dobře osvědčila v oblasti výkonových testů, byly posléze intenzivně vyvíjeny i polytomní modely určené pro položky s více než dvěma skórovacími 1

Popis IRT modelů pracujících s multidimenzionálními konstrukty viz např. van der

Linden, Hambleton (1997).

+


16 / testování v psychologii kategoriemi (např. posuzovací škály Likertova typu typicky užívané v diagnostice osobnosti, postojů apod.). Při obecném představení jednotlivých modelů a výkladu jejich parametrů vycházíme z několika základních pramenů. Pro dichotomní IRT modely jsou to Wainer, Mislevy (2000), Hambleton, Swaminathan, Rogers (1991), Embretson, Reise (2000), Barton, Lord (1981) a de Ayala (2009). U polytomních modelů jsou to pak Nering, Ostini (2010), van der Linden, Hambleton (1997) a Embretson, Reise (2000). V textu jsou teoretické popisy problematiky doplněny o ukázky na reálných datech. Popis použitých datových souborů uvádíme v příloze 1.

DICHOTO mNÍ IRT m ODELY

Základní typy IRT modelů pro dichotomní položky jsou tzv. jedno

parametrový logistický (1PL) model (zvaný též Raschův model), ve kterém jsou položky charakterizovány pouze jedním parametrem – obtížností –, dvouparametrový logistický (2PL) model s parametry obtížnosti a rozlišovací účinnosti a tříparametrový logistický (3PL) model s parametry obtížnosti, rozlišovací účinnosti a pseudouhádnutelnosti. Pro úplnost zmiňujeme také čtyřparametrový logistický (4PL) model, který 3PL model doplňuje o parametr ledabylosti. U jednotlivých modelů vždy nejprve popíšeme jejich logiku (charakteristickou funkci položky), odvození informační funkce a způsob odhadu latentního rysu. V příloze knihy uvádíme způsob nastavení software Bilog-MG 3 s popisem základních proměnných ovlivňujících jednotlivé výpočty. jEDNOP aRam ETROV ý LOGISTICKý mODEL (1PL) Model 1PL představuje nejjednodušší variantu ze skupiny IRT modelů. Vztah mezi úrovní latentního rysu probanda a pravděpodobností klíčové

2

odpovědi

na určitou položku je dán pouze obtížností položky (difficulty). Charakteristickou funkci položky lze formálně vyjádřit jako 2

V dalším textu budeme na místech, kde máme na mysli správnou odpověď nebo

odpověď v diagnostickém směru, používat termín klíčová odpověď jako termín

nadřazený.

základní irt modely / 17

Pravděpodobnost klíčové odpovědi (U

si

= 1) je tedy predikována z interakce

mezi individuální úrovní latentního rysu θ probanda s a obtížností b položky i.

Tyto dva parametry jsou ve výrazu použity v exponentu Eulerova čísla e, které

tvoří základ přirozených logaritmů a má hodnotu přibližně 2,718.

Charakteristická křivka položky definovaná ve výše uvedeném vzorci má mo

notónně rostoucí průběh, a platí tedy intuitivní předpoklad, že s vyšší úrovní

latentního rysu probanda vzrůstá pravděpodobnost klíčové odpovědi na po

ložku. V grafu 1 je znázorněna ICF ukázkové položky p2 ze škály neuroticismu

testu EOD (znění položky Dělá Vám značné těžkosti říci někomu ne?).

Graf 1 ICF položky p2 dle 1PL modelu / testování v psychologii Obtížnost položky je definována jako úroveň latentního rysu, při které má proband 50% pravděpodobnost odpovědět diagnosticky. Parametr obtížnosti b je tedy vyjádřen na stejné škále jako latentní rys (škála odpovídá normálnímu z-rozdělení s průměrem 0 a standardní odchylkou 1). Je výhodou IRT, že na základě charakteristické funkce jsme schopni při znalosti úrovně rysu probanda odhadnout jeho pravděpodobnou odpověď na položku. Pokud bychom vedle sebe zobrazili ICF položek stejného testu odhadnuté na základě 1PL modelu, jednotlivé křivky by se od sebe lišily pouhým posunutím doleva nebo doprava dle různých obtížností, neboť parametr rozlišovací účinnosti udávající sklon křivky je fixován na stejnou hodnotu. Tento parametr bude podrobněji představen v následující kapitole o 2PL modelu. V tabulce 1 jsou uvedeny odhady parametrů všech položek škály neuroticismu. Součástí tabulky je pro srovnání také obtížnost položek odhadnutá na základě klasické testové teorie, tedy jako procento správných odpovědí. Tab. 1 Obtížnosti položek škály neuroticismu dle CTT a IRT

Položka p b se

b

1 0,71 -1,05 0,12

2 0,48 0,08 0,11

3 0,62 -0,59 0,11

4 0,70 -1,00 0,11

5 0,75 -1,30 0,12

6 0,75 -1,32 0,13

7 0,20 1,64 0,13

8 0,77 -1,45 0,13

9 0,80 -1,66 0,13

10 0,45 0,24 0,11

11 0,39 0,52 0,12

12 0,76 -1,36 0,12

13 0,65 -0,72 0,11

14 0,61 -0,54 0,11

15 0,24 1,36 0,13

16 0,38 0,57 0,11

17 0,50 -0,02 0,11

18 0,14 2,10 0,15

19 0,28 1,11 0,12


základní irt modely / 19

Položka p b se

b

20 0,43 0,32 0,11

21 0,44 0,29 0,10

22 0,31 0,96 0,12

23 0,48 0,09 0,10

24 0,14 2,12 0,15

p – obtížnost položky dle CTT; b – obtížnost položky dle IRT; se

b

– standardní chyba odhadu

obtížnosti dle IRT

Obtížnosti položek odhadnuté na základě 1PL modelu se pohybují mezi -1,660

a 2,118. Čím je hodnota parametru vyšší, tím je položka obtížnější. V CTT se

místo obtížnosti jedná spíše o tzv. jednoduchost, a platí tedy, že vyšší hodnota indikuje snadnější položku. Kromě samotných odhadů parametrů obtížnosti dle IRT je vypočtena také jejich standardní chyba, což CTT neumožňuje. Je možné si povšimnout, že se standardní chyba odhadu zvyšuje směrem k extrémním položkám. Toto zjištění lze jednoduše vysvětlit. Parametr položky je nejpřesněji odhadnut v případě, kdy máme k dispozici velké množství odpovědí od osob, pro které je daná položka adekvátně obtížná. Rozložení latentního rysu neuroticismu v našem vzorku bylo přibližně normální, a proto byly parametry

extrémně obtížných položek odhadnuty s menší jistotou než položky průměrně

obtížné.

Při popisu 1PL modelu jsme zmínili, že výhodou IRT je možnost odhadnutí

pravděpodobnosti klíčové odpovědi na základě úrovně latentního rysu. Pokud

uvažujeme dále, lze na základě tohoto údaje určit míru informačního poten

ciálu dané položky pro konkrétního jedince, která je formálně vyjádřena tzv.

informační funkcí položky (Item Information Function – IIF). V případě 1PL

modelu ji lze algebraicky vyjádřit jako

kde P

i

(θ) je pravděpodobnost klíčové odpovědi na položku i podmíněná úrov

ní latentního rysu a Q

i

(θ) = 1 – P

i

(θ) je pravděpodobnost odpovědi opačné.

Z rovnice vyplývá, že maximální hodnota informačního přínosu je rovna 0,25. Maximum se nachází v bodě obtížnosti dané položky, neboť při této úrovni latentního rysu je pravděpodobnost diagnostické odpovědi rovna pravděpodobnosti odpovědi opačné, tedy 0,5. Logika výpočtu odpovídá intuitivnímu předpokladu, že nemá smysl probandovi předkládat položky, u kterých prak       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.