načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Terorizmus - Ľubomír Cigánik; Eva Jaššová

Terorizmus
-6%
sleva

Kniha: Terorizmus
Autor: ;

Na základe teoretického aparátu psychológie, histórie, kriminológie, politológie, trestného práva, kriminalistiky a sociológie spracovali autori nový prístup k chápaniu terorizmu a jeho ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VEDA vydavatelstvo
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 373
Rozměr: 235x165
Úprava: 373 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: slovensky
Vazba: pevná
EAN: 9788022408929
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Na základe teoretického aparátu psychológie, histórie, kriminológie, politológie, trestného práva, kriminalistiky a sociológie spracovali autori nový prístup k chápaniu terorizmu a jeho boja s nim. (od komunikácie s aktérmi teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov až po opatrenia štátov v boji proti nemu)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

5

Obsah

Ú V O D N É SLOVO .................................................................................................................................... 11

1 SILA SLOVA (E. JAŠŠOVÁ) ........................................................................................................ 15

1.1. SILA SLOVA V OSOBNOM ŽIVOTE I V MEDZINÁRODNO-POLITICKÝCH

UDALOSTIACH ......................................................................................................................... 15

1. 2. SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA V PRÁCI POLICAJTA .................................................. 24

1.3. SOCIÁLNA INTERAKCIA V OZBROJENÝCH SILÁCH A LIMITY NÁSILIA .... 30

2. AG RESIVITA V M ENE PR O SO C IÁ LN EH O CIEĽA A V SLUŽBE

DEŠTRUKCIE (E. JAŠŠOVÁ) .................................................................................................... 36

2.1. ORIENTÁCIA V POJMOCH .................................................................................................. 36

2.2. TEORIE AGRESIVITY A ICH ODRAZ V REÁLNOM ŽIVOTE ................................. 39

2.3. DRUHY AGRESIVITY PODĽA ERICHA FROMMA ...................................................... 48

3. VYM EDZENIE PO JM O V TERO R, TERO RIZO V A N IE A TERO RIZM U S

(Ľ. CIG Á N IK , E. JAŠŠOVÁ) ....................................................................................................... 52

4. NÁČRT TERO RIZM U V D EJIN Á CH SVETA (Ľ. C IG Á N IK ) .............................. 61

4.1. TERORIZMUS-TEROR V STAROVEKU ........................................................................ 61

4.2. TERORIZMUS-TEROR V STREDOVEKU ..................................................................... 64

4.3. VPLYV VEĽKEJ FRANCÚZSKEJ REVOLÚCIE NA TEROR-TERORIZMUS ...... 66

4.4. NOVODOBÝ TERORIZMUS-TEROR .............................................................................. 67

4.5. DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA A TERORIZMUS ................................................................. 74

4.6. NÁRODNOOSLOBODZOVACIE POVSTANIA A TERORIZMUS .......................... 76

4.7. TERORIZMUS SÚČASNOSTI .............................................................................................. 78

5. PRÍČIN Y V ZN IK U A ŠÍREN IA TER O R IZM U (Ľ. C IG Á N IK ) ........................... 83

5.1. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE RAST TERORIZMU ....................................................... 84

5.2. PODMIENKY NA VYKONANIE TERORISTICKEJ ČINNOSTI ............................... 86

6. PRO CES TERO RIZM U V G LO BÁ LN O M PO Ň A TÍ .................................................. 91

6.1. NÁSILIE, TERORIZMUS A JEHO SPOLOČENSKÁ NEBEZPEČNOSŤ

(Ľ. CIGÁNIK) ............................................................................................................................... 91

6. 2. MOTIVÁCIA TERORIZOVANIA, TERORIZMU. (E. JAŠŠOVÁ) ......................... 93

6. 3. TYPY TERORISTOV (Ľ. CIGÁNIK) ................................................................................ 104

6.4. ZÁKLADNÁ TYPOLÓGIA TERORIZMU (Ľ. CIGÁNIK) ............................................. 106

6.5. PROSTRIEDKY A CIELE TERORISTOV (Ľ. CIGÁNIK) ................................................. 111

6

~ 6 .6 . ETAPY TERORISTICKÉHO ÚTOKU (Ľ. CIGÁNIK) ...................................................... 114

6.7. PRINCÍPY TERORISTICKEJ ČINNOSTI (Ľ. CIGÁNIK) ................................................ 117

6.8. METÓDY A FORMY TERORISTICKEJ ČINNOSTI (Ľ. CIGÁNIK) ............................ 120

6. 9. PROSTRIEDKY A TECHNIKY TERORISTICKÝCH ORGANIZÁCIÍ A SKUPÍN

(Ľ. CIGÁNIK) .............................................................................................................................. 129

6.10. TERORISTICKÉ ORGANIZÁCIE (Ľ. CIGÁNIK) ............................................................. 139

6. 10. 1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA TERORISTICKÝCH SKUPÍN

A ORGANIZÁCIÍ .................................................................................................... 147

6.10.2. ČLENENIE A CHARAKTERISTIKA TERORISTICKÝCH SKUPÍN ....... 148

6.11. PODPORA TERORISTICKÝCH AKTIVÍT .......................................................................... 151

7. TEROR A TERO RIZO VAN IE SPOJENÉ SO ZADRŽIAVANÍM

RUK OJEM N ÍKOV (E. JAŠŠOVÁ) ........................................................................................... 155

7.1. KOMUNIKÁCIA S PÁCHATEĽOM OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNEJ NÁSILNEJ

TRESTNEJ ČINNOSTI ZADRŽIAVAJÚCEHO RUKOJEMNÍKOV,

NEGOCIAČNÝ PROCES ........................................................................................................ 162

7. 2. ÚČASTNÍCI KOMUNIKAČNÉHO REŤAZCA PRI ZADRŽIAVANÍ

RUKOJEMNÍKOV ..................................................................................................................... 164

7. 2.1. OSOBNOSŤ TERORISTU, PÁCHATEĽA ZADRŽIAVAJÚCEHO

RUKOJEMNÍKOV .................................................................................................. 169

7. 2. 2. OSOBNOSŤ OBETE BRANIA RUKOJEMNÍKA, VIKTIMOLOGICKÉ

ASPEKTY ................................................................................................................... 176

7. 2. 2.1. Štokholmský syndróm rukojemníkov ......................................... 181

7. 2. 2. 2. Londýnsky syndróm rukojemníkov ............................................ 183

7. 2. 2. 3. Psychické stavy obetí teroristického útoku, panika ................ 184

7. 2. 2.4. Postincidenčné viktimologické stavy rukojemníkov ............... 191

7.2.3. PRÍBUZNÍ A BLÍZKI ZADRŽIAVANÝCH RUKOJEMNÍKOV .................. 194

7. 2.4. OSOBNOSŤ VYJEDNÁVAČA S PÁCHATEĽOM, ZADRŽIAVAJÚCIM

RUKOJEMNÍKOV ................................................................................................... 195

7. 2. 4.1. Intrapersonálne a etické konflikty osobnosti vyjednávača .......... 199

7.3. SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA S PÁCHATEĽOM, ZADRŽIAVAJÚCIM

RUKOJEMNÍKOV ..................................................................................................................... 201

7. 3.1. SCHOPNOSŤ PRESVIEDČANIA, PERSUÁZIA ............................................. 203

7. 3. 2. ZÁKLADNÁ SCHÉMA ROZHOVORU PRI VYJEDNÁVANÍ .................... 208

7. 3.2.1. Nadviazanie kontaktu ................................................................... 208

7. 3.2. 2. Analyzovanie cieľov páchateľa ..................................................... 209

7. 3.2. 3. Analyzovanie súčasnej situácie páchateľa ................................. 209

7.3. 2.4. Objasnenie problému, ktorý viedol k vzniku súčasnej situácie,

zhodnotenie jeho riešenia páchateľom ......................................... 210

7. 3.2. 5. Ponúknutie vlastného riešenia situácie .................................... 211

7. 3.2. 6. Zhodnotenie priebehu vyjednávania a prístupu páchateľa

k nemu .................................................................................................... 211

7. 3.3. RIZIKÁ PRI VYJEDNÁVANÍ, NEODPORÚČANÉ POSTUPY .................... 214

7

7. 3. 4. MASOVO KOMUNIKAČNÉ PROSTRIEDKY - SÚČASŤ

SPEKTAKULÁRNEHO ZÁUJMU PÁCHATEĽOV A RIZIKOVÝ

FAKTOR .................................................................................................................... 217

7.3.4.1 Štokholmský syndróm médií ......................................................... 220

7.3.4.2. Spoločenská zodpovednosť médií .............................................. 222

8. RIEŠENIE EXPLOZÍVNYCH SITU Á CIÍ TERO RU A TERO RIZO VAN IA.

O D SLOV A VYJEDNÁVANIA K OZBROJEN ÝM ZÁ SA H O M

(L. C IG Á N IK ) .................................................................................................................................... 224

8.1. POSTAVENIE ŠPECIÁLNYCH JEDNOTIEK V BOJI PROTI TERORIZMU ......... 225

8. 2. SPOLOČENSKÁ POTREBA VÝSTAVBY ŠPECIÁLNYCH POLICAJNÝCH

JEDNOTIEK ............................................................................................................................... 227

8. 3. VYTVÁRANIE ŠPECIÁLNYCH POLICAJNÝCH JEDNOTIEK ............................ 227

8. 4. ZVLÁŠTNOSTI ŠPECIÁLNEJ POLICAJNEJ JEDNOTKY ........................................ 228

8.5. SWAT-TÍM Y ŠPECIÁLNEJ VÝZBROJE A TAKTIKY ................................................. 230

8. 6. GSG 9 - NEMECKÁ SKUPINA OCHRANY HRANÍC ............................................. 231

8.7. ŠPECIÁLNA POLICAJNÁ JEDNOTKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ................. 237

8. 7.1. VÝBER A VÝCVIK PRÍSLUŠNÍKOV PZ DO ŠPECIÁLNEJ

POLICAJNEJ JEDNOTKY .................................................................................... 240

8. 7. 2. MOŽNOSTI NASADZOVANIA ŠPECIÁLNEJ POLICAJNEJ

JEDNOTKY V POLICAJNÝCH AKCIÁCH ................................................... 242

9. NOVÁ TVÁR TERO RIZM U - JEJ PODSTATA, PRVKY PRO STRIED K Y

(Ľ. CIG Á N IK ) ..................................................................................................................................... 245

9.1. PODSTATA NOVÉHO NEBEZPEČNÉHO TERORIZMU ........................................ 248

9.2. CHARAKTERISTICKÉ PRVKY NOVÉHO NEBEZPEČNÉHO TERORIZMU ... 250

9.3. VÝSLEDKY VOJNY PROTI TERORIZMU V AFGANISTANE ............................... 252

10. OPATRENIA ŠTÁTOV V BOJI PRO TI TERO RIZM U (L. C IG Á N IK ) ............ 255

10.1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VÝCHODISKA BOJA

PROTI TERORIZMU ............................................................................................................... 255

10. 2. POKUSY O SFORMOVANIE SPOLOČNÉHO BOJA PROTI TERORIZMU

V CELOSVETOVOM MERADLE ........................................................................................ 256

10. 3. SPOLOČNÉ OPATRENIA ŠTÁTOV V BOJI PROTI TERORIZMU

V CELOSVETOVOM MERADLE ........................................................................................ 261

10.3.1. ROVINY ČINNOSTÍ PRI VEDENÍ VOJNY PROTI TERORIZMU ......... 262

10.4. MEDZINÁRODNÉ PRÁVO AKO NÁSTROJ BOJA PROTI TERORIZMU ............ 264

10. 4.1. PRÁVNE OKOLNOSTI PRI STÍHANÍ A TRESTANÍ TERORISTOV

V GUANTANAME ................................................................................................ 266

10.5. PRINCÍPY BOJA PROTI TERORIZMU ............................................................................. 267

10.6. PROSTRIEDKY BOJA PROTI TERORIZMU ................................................................... 270

10. 7. OPATRENIA ŠTÁTOV V EURÓPSKOM ROZSAHU BOJA PROTI TERORIZMU 274

10. 7.1. DOHOVORY V EURÓPE ................................................................................. 276 10.8. SPOLUPRÁCA ŠTÁTOV V REGIONÁLNOM ROZSAHU ......................................... 277

10. 8.1. DOHOVORY NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI, SILY RÝCHLEJ

REAKCIE NATO .................................................................................................... 278

10.8.2. K RIEŠENIU KRÍZOVEJ SITUÁCIE NA BLÍZKOM VÝCHODE ........... 279

10.9. OPATRENIA NA ÚROVNI ŠTÁTU ..................................................................................... 280

10.10. PRÁVNY RÁMEC BOJA PROTI TERORIZMU ............................................................... 281

10.11. ČINNOSŤ ORGÁNOV VEREJN EJ MOCI V BOJI PROTI TERORIZMU ................ 282

10.12. FORMY PRÍSTUPU K RIEŠENIU TERORISTICKÝCH AKTOV,

POŽIADAVKÁM TERORISTOV ......................................................................................... 285

11. OPATRENIA V BOJI PRO TI TERO RIZM U PRO STRED Í

SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Ľ. C IG Á N IK ) ........................................................................ 287

11.1. VÝVOJ BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ............ 287

11.2. RIZIKÁ A HROZBY PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ............................... 291

11.3. POTENCIÁLNE DRUHY TERORISTICKÝCH AKTIVÍT ............................................ 292

11.4. STRATÉGIA BOJA PROTI TERORIZMU .......................................................................... 294

11.5. VYMEDZENIE PÔSOBNOSTI ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI V BOJI PROTI

TERORIZMU .............................................................................................................................. 296

11.6. PRÁVO AKO PROSTRIEDOK BOJA PROTI TERORIZMU ........................................ 301

12. OZBROJENÉ SILY V BOJI PR O TI TERO RIZM U (Ľ CIG Á N IK ) ....................... 302

12.1. POZÍCIA OZBROJENÝCH SÍL V BOJI PROTI TERORIZMU .................................... 302

12.2. ZAKOMPONOVANIE OZBROJENÝCH SÍL DO BOJA PROTI TERORIZMU 304

12.3. VYUŽITIE OZBROJENÝCH SÍL V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH . 306

12.4. POSKYTOVANIE SLUŽIEB ................................................................................................... 307

12.5. SAMOSTATNÁ ČINNOSŤ OZBROJENÝCH SÍL ........................................................... 308

12. 6. ASISTENCIA MINISTERSTVU VNÚTRA ........................................................................ 309

12. 7. PODPORA PRI NASADENÍ MINISTERSTVA VNÚTRA

(POLICAJNÉHO ZBORU) ..................................................................................................... 310

12.8. ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV TERORISTICKÝCH AKTOV ............................ 311

13. POSTAVENIE M INISTERSTV A V N Ú TRA A PO LICA JN ÉH O ZBORU

V BOJI PRO TI TERO RIZM U (Ľ. CIG Á N IK ) .................................................................. 313

13.1. KRÍZOVÉ RIADENIE V REZORTE MINISTERSTVA VNÚTRA

A POLICAJNÉHO ZBORU .................................................................................................... 316

13.1.1. DEFINÍCIA BEZPEČNOSTNÝCH POJMOV ................................................ 319

13. 2. URČENIE A CHARAKTERISTIKA CIEĽOV A PÁCHATEĽOV

(CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE) ............................................................................. 321

13.3. SPRAVODAJSKÁ ČINNOSŤ .............................................................................................. 323

13. 4. NASADENIE INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV ........................ 326

13. 5. ORGANIZAČNÉ, RIADIACE A VELITEĽSKÉ OPATRENIA

V PRÍPRAVE A RIEŠENÍ KRÍZOVEJ SITUÁCIE ............................................................ 326

13.6. VYŠETROVANIE TRESTNEJ ČINNOSTI TERORISTOV ............................................. 327


9

13. 7. NASADENIE SLUŽBY OSOBITNÉHO URČENIA ........................................................ 328

13.8. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ........................................................................ 329

14. PREVENCIA .......................................................................................................................................... 331

14. 1. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU A OBRANU

OHROZENÉHO TERITÓRIA ................................................................................................ 338

14.2. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU A OBRANU OBJEKTOV ............. 339

14. 3. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU A OBRANU

DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A DOPRAVNÝCH KOMUNIKÁCIÍ ................ 340

14.4. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU OSÔB .................................................. 340

14.5. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU A OBRANU HRANÍC .................. 341

14. 6. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU STAVU VEREJNÉHO

PORIADKU A VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI ................................................................. 342

14. 7. PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU INFORMÁCIÍ

A OBYVATEĽSTVA PRED PROPAGANDOU .................................................................. 343

14.8. MOŽNOSTI PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY NA POLI PREVENCIE ................ 345

ZÁVEROM ................................................................................................................................................... 349

PRÍLOHY ....................................................................................................................................................... 352

Ústavný zákon ................................................................................................................................................ 352

Zákon o obrane ............................................................................................................................................... 353

Zákon o riadení štátu v krízových situáciách ....................................................................................... 354

Trestný zákon .................................................................................................................................................. 355

Dokumenty, normy a iné právne predpisy platné pre boj proti terorizmu ................................. 357

Boj proti terorizmu v súvislosti s medzinárodnými právnymi úpravami .................................. 358

CITOVANÉ ZD RO JE .............................................................................................................................. 361

M ENN Ý REGISTER ............................................................................................................................... 371
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist