načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Teorie veřejné moci (vládnutí), 3. vydání - Karel Klíma

Teorie veřejné moci (vládnutí), 3. vydání
-7%
sleva

Kniha: Teorie veřejné moci (vládnutí), 3. vydání
Autor:

Vysokoškolská učebnice ""Teorie veřejné moci (vládnutí)"" představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 26.09.2016
Počet stran: 428
Rozměr: 22 cm
Úprava: 427 stran
Vydání: 3., přepracované vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7552-331-0
EAN: 9788075523310
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Publikace přibližuje pojetí veřejné moci z hlediska vlivu společenských faktorů. Shrnutí okolností, souvislostí, modelů i fungování mocenských systémů světa v jejich současné podobě. Intepretace demokratické veřejné moci. Autor se sice zaměřuje především na klíčovou roli státu, avšak zkoumá rovněž vliv dalších institucí (např. územní samospráva, politické strany, volební systémy). Dochází k závěru: základem současného fungování veřejné moci je ochrana lidských práv a osobnosti.

Popis nakladatele

Vysokoškolská učebnice ""Teorie veřejné moci (vládnutí)"" představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní učení o státu (tzv. státovědu) a zkoumá vliv dalších institucí moci jako jsou územní samospráva, politické strany, volební systémy, skupiny vlivu. V širší souvislosti se současným pojetím demokracie učebnice využívá srovnávacího základu ústavních systémů s různými formami (modely) dělby moci. Posuzuje taktéž soudní ochranu ústavnosti a pojetí odpovědnosti veřejné moci. Zvláštní pozornost je věnována vývoji Evropské unie jako unikátního mocenského smluvního systému.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvodem к 3. vydání.........................................................................................11

ČÁST PRVNÍ: SPOLEČNOST A VEŘEJNÁ MOC

1 К pojetí teorie vládnutí............................................................................ 15

1.1 Východiska к doktrínám................................................................. 15

1.2 Vznik a vývoj veřejné moci, historicko-genetický p o h led......... 19

1.3 Vývoj státní formy moci a vládnutí................................................ 23

1.3.1 Původní charakteristika veřejné moci, prvky státnosti . . 23

1.3.2 Státotvorný charakter národa.............................................29

2 Formy vládnutí...........................................✓ .........................................33

2.1 Legitimace veřejné m o c i................................................................. 33

2.2 Politická kultura podmiňující veřejnou m o c .................................36

2.3 Autoritářská forma vládnutí........................................................... 40

2.4 Demokracie.................................................................................... 45

2.5 Demokracie jako mechanismus vládnutí....................................... 47

2.5.1 К pojetí demokracie........................................................... 47

2.5.2 Suverenita lidu a podstata zprostředkované demokracie. 49

2.6 Struktura veřejné moci a dělba m oci............................................. 53

2.6.1 Dělba moci ve vývoji....................................................... 53

2.6.2 Smysl dělby moci a její konstrukce v demokracii.......... 56

3 Funkční mechanismy demokracie......................................................... 62

3.1 Demokracie přímá a její d ilem ata................................................... 62

3.1.1 Demokracie přímá a její koncept.....................................62

3.1.2 Formy přímé demokracie................................................... 65

3.1.3 Ke konceptu institutu zvanému referendum ...................66

3.1.4 Ke konceptu zvanému „ konzultace s lidem“ ................ 72

5


Obsah

3.1.5 Ke konceptu zvanému „lidová iniciativa“ ........................73

3.1.6 Ke konceptu zvanému „lidové veto“ ................................73

3.2 Koncept parlamentarismu jako modelu demokracie

reprezentativní........................................................................... 73

3.2.1 Funkce parlamentu........................................................... 78

3.2.2 Dělba moci v legislativní činnosti................................... 82

3.2.3 Ústavní základy organizace a činnosti parlamentu........83

3.3 Rozhodování volbami jako princip demokracie..........................87

3.3.1 Konstrukční zásady volební technologie..........................88

3.3.2 Volby jako administrativní postup................................... 94

3.3.3 Vztah poslanců a voličů................................................... 96

3.3.4 Organizace voleb a princip zastoupení............................. 98

3.3.5 Volby a práva občanů......................................................102

3.3.6 Volební spravedlnost......................................................104

3.4 Veřejná moc a samospráva..........................................................104

3.4.1 Typy samosprávy............................................................104

3.4.2 Místní správa a samospráva............................................107

4 Složky společnosti ovlivňující veřejnou moc v demokracii.............110

4.1 Veřejné mínění a veřejná m o c..................................................... 110

4.2 Masmédia a veřejná m oc............................................................ 111

4.3 Skupiny vlivu.............................................................................. 113

4.3.1 К pojmu „skupiny vlivu“ ................................................ 113

4.3.2 Typy skupin vlivu............................................................ 114

4.3.3 Funkce skupin vlivu........................................................ 116

4.4 Veřejná moc (stát) a politické strany..........................................118

4.4.1 Fenomén politických stran v současnosti....................... 118

4.4.2 Systém politických stran jako zvláštní struktura moci. . 123

4.4.3 Institucionalizace politických stran................................125

4.4.4 Funkce politických stran při formování veřejné moci.. 128

4.4.5 Dilema oddělenosti státu od politické strany..................132

4.5 Vlastnictví a veřejná m o c .......................................................... 133

4.5.1 Vlastnictví jako základ m o c i..........................................133

4.5.2 Vlastnictví v právním systému moderního státu..........135

4.5.3 Daňový systém jako mocenský fenomén........................138

6


Obsah

ČÁST DRUHÁ: STÁT

1 Stát jako fenom én................................................................................ 143

1.1 Stát v historickém kontextu......................................................... 143

1.2 Vznik moderního státu................................................................ 146

1.3 Revoluce a státnost.................................................................... 147

1.4 Různá pojetí s tá tu...................................................................... 149

1.4.1 Stát jako sociálně-geografická kategorie......................... 150

1.4.2 Stát jako kategorie sociologická...................................... 150

1.4.3 Stát jako politicky organizovaná společnost.................. 151

1.4.4 Stát jako právní kategorie................................................. 152

1.4.5 Stát jako mezinárodněprávní kategorie...........................152

1.4.6 Stát jako ústavněprávní kategorie...................................154

1.5 Moderní stát jako národní stát.....................................................155

1.5.1 Národní jednotka............................................................ 155

1.5.2 Národní emancipace a vývoj státních forem...................158

1.6 Pojmové znaky s tá tu.................................................................. 159

1.6.1 К pojetí znaků státu........................................................ 159

1.6.2 Územní záklacf státu......................................................... 160

1.6.3 Obyvatelstvo a státnost ...................................................161

1.6.4 Státní občanství Á . v. ...... 163

1.6.5 Mocenská povaha s tá tu.................................................. 166

1.6.6 К pojetí suverenity státu.................................................. 169

2 Funkce státu .......................................................................................... 171

2.1 Pojetí fimkcí s tá tu...................................................................... 171

2.2 Klasifikace a charakteristika funkcí s tá tu.................................. 175

2.3 Funkce státu a veřejný zájem...................................................... 180

2.4 Finančněrozpočtový režim s tá tu................................................ 184

2.5 Veřejná moc a funkce ochrany životního prostředí.................... 186

2.6 Funkce veřejného vzdělávání.................................................... 187

3 Modality vývoje státních jednotek...................................................... 188

7


Obsah

4 Organizace veřejné moci - forma v lá d y..........................................199

4.1 Vývoj modelů organizace veřejné m o c i.................................... 199

4.2 Monarchie a republika................................................................ 202

4.3 Dělba moci a hlava stá tu............................................................ 205

4.4 Státní mechanismus.................................................................... 206

4.4.1 Stát jako organism us...................................................... 206

4.4.2 Struktura státního mechanismu......................................208

4.4.3 Institucionální pluralita státních orgánů a dělba m oci. . 210

4.4.4 Hlediska dělení státních orgánů......................................212

4.4.5 Působnost státního orgánu.............................................. 213

4.4.6 Vertikální organizace státu.............................................. 215

4.4.7 Státní aparát.................................................................... 217

4.4.8 Charakteristické rysy státní služby..................................219

4.4.9 К charakteru státních zařízení - Veřejnoprávní status

ozbrojených a bezpečnostních slo ž e k............................220

4.4.10 Nezávislé správní orgány................................................221

4.5 Modelové ústavní formy v lá d y .................................................. 223

4.5.1 Parlamentní forma.vlády................................................223

4.5.2 Prezidentská forma vlády................................................ 228

4.5.3 Smíšená (poloprezidentská) forma vlády......................... 229

4.5.4 Forma vlády shromáždění.............................................. 230

4.6 Výkonná moc v moderované dem okracii...................................231

4.7 Pojetí soudní moci v dělbě m o ci................................................ 233

4.8 Evropský model parlamentní formy vlády jako současná

konfrontace mezi většinou a opozicí........................................ 234

5 Formy s t á t u ......................................................................................... 236

5.1 Pojetí forem státu jako vertikální dělba m o c i.............................236

5.1.1 Stát jednoduchý a složený - pojetí..................................238

5.1.2 Unitární s tá t.................................................................... 244

5.2 Ustavní modely federace............................................................ 248

5.2.1 Vznik federací................................................................ 248

5.2.2 Podstata federalism u...................................................... 251

5.2.3 Dělba působnosti ve federaci..........................................253

5.2.4 Konkrétní modely federalismu........................................ 255

8


Obsah

5.3 Státní konfederace......................................................................258

5.4 Stát a nadnárodní veřejná moc................................................... 259

5.4.1 Státní a nadstátní autorita............................................... 259

5.4.2 Asociace států nového ty p u...........................................260

5.4.3 Vícevrstevná vertikální dělba m o ci...............................264

5.4.4 Charakter Evropské unie jako nadnárodní suverenity . . 265

5.4.5 Evropská unie jako tzv. nová suverenita.......................267

5.4.6 Dělba moci v Evropské unii........................................... 269

5.4.7 Právní řád jako mocenský nástroj Evropské u n i e........272

5.4.8 Forma vlády v Evropské unii.........................................274

ČÁST TŘETÍ: VEŘEJNÁ MOC A PRÁVO

1 Právo a vládnutí....................................................................................281

1.1 Mocenský fenomén p rá v a .............................................................281

1.2 Právní systém jako fenomén moci.................................................283

1.3 Tvorba práva veřejnou m o c í........ ...............................................290

2 Ústava, veřejná moc a společenské vztahy .......................292

2.1 Úvodem o ústavě........................... . '.v........ . v .................292

2.2 Ústavy jako produkt revolucí....................................................... 295

2.3 Historická opodstatněnost vztahu ústavy a státu........................ 299

2.4 Ústava jako právní status veřejné m oci.......................................302

2.5 Ústava jako regulace státní m oci................................................. 304

2.6 Forma státu a ú s ta v a ....................................................................305

2.7 Zvláštnosti vztahů upravených ústavou....................................... 306

2.8 Pojetí ústavodámé moci............................................................... 309

2.9 Ochrana ú s ta v y ............................................................................313

2.10 Dominantní ústavní m o d e ly....................................................... 315

3 Funkce spravedlnosti jako funkce veřejné m oci.............................319

3.1 Úvodem ke společenské spravedlnosti....................................... 319

3.2 Soudnictví jako součást veřejné m o ci.........................................320

3.3 Soudní systém y............................................................................323

3.4 Typové modely soudnictví........................................................... 325

3.5 Principy organizace a činnosti soudnictví...................................328

9


Obsah

3.6 Status soudce............................................................................. 330

3.7 Správní soudnictví..................................................................... 331

3.8 Ustavní soudnictví..................................................................... 333

3.8.1 Úloha ústavního soudnictví........................................... 333

3.8.3 Pravomoci ústavních soudů...........................................337

4 Veřejná moc a lidská práva..............................................................348

4.1 Historická východiska lidských práv...........................................348

4.1.1 vývojové doktríny......................................................... 348

4.1.2 Historická etapizace lidských práv.................................351

4.1.3 Vliv doktrín na učení o lidských právech..................... 352

4.1.4 Princip rovnosti a rovnoprávnosti..................................354

4.1.5 Omezení práv a svobod.................................................355

4.1.6 Záruky práv a svobod.....................................................355

4.2 Různá obsahová pojetí lidských p r á v....................................... 357

4.2.1 Všeobecné deklarace..................................................... 357

4.2.2 Všeobecná p rá v a........................................................... 358

4.3 К doktríně přirozeného p rá v a................................................... 361

4.4>. Pojetí „práv člověka“ a „práv občana“ .......................................362

4.5 Stát a režim (základních) lidských práv..................................... 363

4.6 Stát a režim politických práv (svobod)..................................... 370

4.7 Veřejná moc a sociální existence člověka..................................374

4.8 Ústavní systémy a postavení občanů..........................................376

4.9 Evropské pojetí lidských práv....................................................379

4.10 Soudobý stát a povinnosti občanů............................................... 383

5 Odpovědnost veřejné moci (státu)..................................................... 385

5.1 К pojetí odpovědnosti veřejné m o ci..........................................385

5.2 Kontrolovatelnost veřejné moci (státu)......................................387

5.3 Základy státní služby................................................................. 389

5.4 Realizace odpovědnosti veřejné m oci........................................390

5.5 Kontrolní moc v soustavě veřejné m o c i....................................401

Seznam vybrané literatury....................................................................... 405

Rejstřík........................................................................................................415

S u m m a ry .................................................................................................... 426

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist