načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka - Radan Hain

Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka
-16%
sleva

Kniha: Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka
Autor:

Publikace přináší nový pohled na T. G. Masaryka ze státoprávního hlediska. V úvodu představuje Masarykův život, klíčové kapitoly se zabývají pojetím státu, vývojem Masarykových ... (celý popis)
Titul nyní (přelom roku) doručujeme za 9 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  240 Kč 202
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 13.04.2006
Počet stran: 248
Rozměr: 21 cm
Vydání: Vyd. české 1.
Název originálu: Staatstheorie und Staatsrecht in T.G. Masaryks Ideenwelt
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložil Stanislav Kučera
Jazyk: česky
ISBN: 8024610450
EAN: 9788024610450
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Studie zkoumá názory předních českého filozofa a prvního československého prezidenta na ideové principy, jež určují státní uspořádání.

Popis nakladatele

Publikace přináší nový pohled na T. G. Masaryka ze státoprávního hlediska. V úvodu představuje Masarykův život, klíčové kapitoly se zabývají pojetím státu, vývojem Masarykových názorů schvalujících či odmítajících revoluci jako náhlou a násilnou cestu ke změně ústavního pořádku a zkoumají myšlenkové vlivy, které na Masaryka působily. Dále se věnuje otázkám republikanismu, parlamentarismu a základních práv, zejména v dobovém kontextu. Poslední kapitola otevírá téma národa, nacionalismu a otázku menšin.

Další popis

Kniha pojednává o názorech Tomáše Garriguea Masaryka na stát, revoluci a klíčové demokratické instituce. Po kapitole o Masarykově životě a jeho vědecké a politické činnosti, se autor postupně věnuje jeho názorům na stát, právo, ústavu a revoluci. Následující kapitola se zabývá Masarykovými názory na liberální parlamentní ústavní stát republikánského ražení, tj. stát, který na konci první světové války založil. Poslední kapitola pojednává o otázce, v níž Masaryk spatřoval základní politický problém Rakousko-Uherska, otázce národnostního státu, federalismu a menšin. Autorem knihy je právní historik, pražský rodák Radan Hain (1959), který od roku 1968 žije ve Švýcarsku.Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O B S A H

P ř e d m l u v a k č e s k é m u v y d á n í........................................................................................................... 9

I . K a p i t o l a - Ú v o d ............................................................................................................................. 11

I I . K a p i t o l a - M a s a r y k ů v ž iv o t a s t á t o p r á v n í v ý v o j p o d u n a j s k é m o n a r c h i e ........... 17

1. D ě ts tv í a š k o ln í lé ta (1850-1863) 17

2 . L é ta p r a k tik a n ts k á a g y m n a z iá ln í (1863-1872) ........................................................... 19

3 . S t u d i u m a h a b ilita c c (1872-1882) ................................................................................... 22

4 . P ro f e s u ra , b o j o R u k o p is y , v s t u p d o p o litik y , p r v n í m a n d á t

p o s la n c e Ř íš sk é r a d y (18S2-1893) ................................................................................... 24

5. P u b lik a c e к n á r o d n o s t n í a s o c iá ln í o tá z c e ,

H ils n c ro v a a fé ra (1893 -1 9 0 0 ) ........................................................................................... 27

6 . Z a lo ž e n í stra n y , c e sty d o U S A , d r u h ý m a n d á t p o s la n c e

Ř íš sk é ra d y (1900-1914) ...................................................................................................... 29

7. Z a č á te k p r v n í sv ě to v é v á lk y a o d b o j e (1914 d o ú n o r a 1916) ................................ 32

8 . P rv n í p o litic k é ú sp ě c h y , le g ie , p o b y t v R u s k u

( ú n o r 1916 a ž d u b e n 1918) ................................................................................................ 34

9 . A m e ric k ý p o b y t , s c h ů z k y s p r e z id e n te m W ils o n c m ,

v z n ik re p u b lik y ( k v ě te n a ž p r o s in e c 1918) ................................................................... 35

10. K o n s o lid a c e n o v é h o s t á tu , p r e z id e n ts tv í, r e p u b lik a

a j e j í k o n c e (1918-1939) 38

I I I . K a p i t o l a - S t á t a p r á v o ............................................................................................................. 43

1. S t á t o b e c n ě ............................................................................................................................. 43

A . Z á k la d y ..................................................................................................................................... 43

B . V liv y a v y m e z e n ! ................................................................................................................... 46

a) Platón ..................................................................................................................................... 47

b) David Ните (1711-1776) ..................................................................................................... 51

c) Јсап-Јаа/исѕ Rousseau (1712-1778) 54

d) Auguste Comtc (1798-1857) 56

c) Alexis de Tocquevillc (1805-1859) ........................................................................................ 59

ß John Stuart Mill (1806-1873) ............................................................................................. 60

g) Anarchistické teorie ................................................................................................................... 62

h) Socialismus a marxismus ........................................................................................................ 64

2 . Ú s ta v n í a p r á v n í s t á t ........................................................................................................... 6g

A . Ú s ta v a ..................................................................................................................................... 69

a) Obecné ..................................................................................................................................... 6g

b) Ústava a konstitucionalismus ................................................................................................ 70

c) Ústava a demokratický princip ................................................................................................ 74


d) Stabilita ústavy a jej! změny ................................................................................................ 77

e) Ochrana ústavy ........................ 79

B. P rá v o ........................................... 8i

a) Pravo přirozené a pozitivní . . ................................................................................................ 8 i

b) Legitimita a legalita ................ 85

3 . R e v o lu c e a o d p o r .............. 89

A . O b e c n e ..................................... 89

B . Z m ě n a n á z o r u ........................ 9 2

a) Od loajality k odpadliclví . . ................................................................................................ 92

b) Od restriktivního k extenzivními1 fojetírevoluce .................................................................. 95

C . L e g itim ita r e v o l u c e ................................................................................................ 98

a) Motivy ..................................... 98

b) Kdo rozhoduje? ........................ 102

D . S u k c e s e s t á tů .......................... 106

IV. K a p i t o l a - D e m o k r a c i e a s v o b o d ® ...................................................................................... 43

1. O b e c n e ..................................... 113

2. R e p u b l i k a n i s m u s ......................................................................................................................н 6

A . V z ta h к m o n a r c h ii ......................................................................................................................» 6

a) Demokracie jako rozhodující kril^um .................................................................................. 116

b) Republikanismus jako logický důsledek .................................................................................. 121

B. N o v ý s tá t j a k o r e p u b lik a ................................................................................................ 125

3 . P a r l a m e n t a r i s m u s ................ ' 3°

A . O b e c n é ........................................ 130

B. R e p r e z e n ta c e a id e n tita ...................................................................................................136

a) Racionální а empirický pojem dCm°krack ................................................................................136

b) Pivky přímé а zastupitelské demokracie.................................................................................. 140

c) Degenerace plebiscitní demokracie a parlamentarismu .......................................................... 144

C . P a r la m e n t, v lá d a , s tr a n y . ................................................................................................ 146

a) Parlament a hlava státu/vláda ............................................................................................. 146

b) Politické strany.......................... 152

D . V o le b n í p r á v o .......................... 157

4 . Z á k l a d n í p r á v a ........................ 162

A . O b e c n ě ....................................... 162

B. N a d s t á t n o s t a k o d if ik a c e . ................................................................................................ 163

C . S itu a c e v R a k o u s k u ............................................................................................... 168

D . S itu a c e v Č e s k o s lo v e n s k u . - ................................................................................................ >7>

V. K a p i t o l a - N á r o d , f e d e r a lis m u S a s e b e u r č e n í ............................................................... 175

1. N á r o d a n a c i o n a l i s m u s ................................................................................................ >75

A . O b e c n ě ....................................... >75

B. N á r o d n o s t a h u m a n ita ................................................................................................ >78

C . S t á t a n á r o d ............................. >82

2 . F e d e r a c e a a u t o n o m i e ................................................................................................ >87

A . O b e c n ě ....................................... >87

B. S itu a c e a s n a h y p ř e d ro k e m >9 ' ^ ..................................................................................... >89

a) Státoprávní situace .............. >89


b) Föderalismus a teritoriální, res/i. personální autonomie ................................................... 193

С . O l á z k a m e n š in p o ro c e 1918 ............................................................................................202

a) Úprava v paříbkých mírových smlouvách................................................................................202

b) Myšlenka na autonomii zatlačena do pozadí ..........................................................................205

c) Národní, anebo národnostní stá l?.............................................................................................209

d) Úhrnem .......................................................................................................................................212

3 . P r á v o n a s e b e u r č e n í ...............................................................................................................214

A . O b e c n ě .........................................................................................................................................214

B. S a m o s ta tn o s t a s e b e u r č e n í.....................................................................................................215

C . K d o j e n o site le m p rá v a 11a s e b e u r č e n í.............................................................................219

D . H r a n i c e s e b e u rč e n í ..................................................................................................................222

4 . Š v ý c a rs k o j a k o i d e á l? .......................................................................................................... 228

Z á v ě re č n á p o z n á m k a .............................................................................................................233

S e z n a m lite ra tu r y ....................................................................................................................................235

R e js třík o s o b ............................................................................................................................................ 247
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist