načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Tajná kniha – Irena Obermannová

Tajná kniha
-15%
sleva

Kniha: Tajná kniha
Autor: Irena Obermannová

Deníkové záznamy dokumentující hrdinčin roční vztah se známou osobností. Hrdinkou je úspěšná spisovatelka středního věku, která žije se svými dvěma dcerami a prožívá dlouhodobý vyrovnaný vztah. Domnívá se, že na poli milostných citů ji již ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >10ks - doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  249 Kč 212
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma TIŠTĚNÁ
KNIHA

hodnoceni - 55.2%hodnoceni - 55.2%hodnoceni - 55.2%hodnoceni - 55.2%hodnoceni - 55.2% 56%   celkové hodnocení
14 hodnocení + 2 recenze

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 256
Rozměr: 130 x 200 mm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Česká próza
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Novinka týdne: 2011-34
Datum vydání: 27. 7. 2011
Nakladatelské údaje: Praha, Motto, 2011
ISBN: 9788072465828
EAN: 9788072465828
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Deníkové záznamy dokumentující hrdinčin roční vztah se známou osobností. Hrdinkou je úspěšná spisovatelka středního věku, která žije se svými dvěma dcerami a prožívá dlouhodobý vyrovnaný vztah. Domnívá se, že na poli milostných citů ji již žádné překvapení nečeká. Avšak poté, co se potkává na společenské akci s významným a váženým mužem, se její život od základů změní. Nečekaný proud citů, porozumění a vášně s nedosažitelným mužem, ke kterému chová bezbřehý obdiv nejen ona, dá jejímu dosavadnímu životu nový rozměr.

Popis nakladatele

Některá setkání s člověkem zacloumají. Jedno takové zažívá hrdinka této knihy. Potká muže, do něhož se hned první večer zamiluje, a síla tohoto citu ji samotnou překvapí. Ocitá se tak ze dne na den mezi dvěma muži. S tím prvním prožila mnoho let a až dosud se domnívala, že jde o poklidný, vyrovnaný vztah. Ten druhý všechno převrátí vzhůru nohama. A tak jí nezbývá než přemýšlet o slovech své osobní čarodějnice: "Jaké větší nakopnutí bys potřebovala, abys zjistila, že tvůj život není v pořádku?" (fiktivní deník jednoho blíže neurčeného roku od Hromnic do Hromnic)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Irena Obermannová - další tituly autora:
Balíček 2ks Matky to chtěj taky + Dámské kupé Balíček 2ks Matky to chtěj taky + Dámské kupé
 (CDmp3 audiokniha)
Divnovlásky -- 3 CD, Čte Aňa Geislerová Divnovlásky
Ženské pohyby Ženské pohyby
První věci První věci
Láska Láska
Dobré duše Dobré duše
 
Ke knize "Tajná kniha" doporučujeme také:
Panoptikum české Panoptikum české
Zdeněk Svěrák – NOVÉ POVÍDKY Zdeněk Svěrák – NOVÉ POVÍDKY
Jak si správně přát -- 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Jak si správně přát
Srdceboly Srdceboly
Paganiniho smlouva Paganiniho smlouva
Jednou nohou v blázinci Jednou nohou v blázinci
 
Recenze a komentáře k titulutajná 2012-01-05 hodnoceni - 90%hodnoceni - 90%hodnoceni - 90%hodnoceni - 90%hodnoceni - 90%
...kniha je zajimavá a slušně napsaná, prostě deník zamilované ženské
 
2011-09-28 hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%
Velmi pochybuji ze knihy nekdo cte, nemaji hlavu ani patu a jsou nudne...takove psani ji nemuze nikdy uzivit.
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7

Jsou věc i, kter é se nedají napsat.Ja k vys vět lit Ne jv ětšímu Če chovina mém zá chodě,že to prký nko pad á? A co když po tk á ve výt ahu sou sed y? Co si pom ys lí? Že se ji m zjevu je Největš í Čec h? O tom se ps át nedá.

Aočem se dá psát ?

Ne vím.

Začí ná m. Kdy ž to hle ne napí šu, ta k se zblá zní m. Ješ tě nik dy se mi to nest alo, př ísa há m.

Ře kl jsi, že mám tvý po vol ení nap sat o to bě, co chc i.

Chce š, ab yc h to udě lal a. Sv ým zv lášt ním , zdánl iv ě neprů - bojn ým způs obe m jsi mi tu hle knížk u nak ázal . Mo žná to by l jed in ej dů vod, proč sis mě naše l.

Opír ám sád ru o pa ra pet. Jen takhl e můžu se zlom enou prav ač kou psá t. Pa ra pet je výš než st ůl . I tak to pů jd e ztuh a.

„Jak mi Nej větš í Čec h zlomilru ku,“ mohlby zn ít náz ev prv ní ka pitol y.

Ja k mi zl omil srd ce.

Začí ná m, ale odk ud? Od lži Mýhomilý ho? Byl a tak ne - vinná!

Po hn ul a ve mně ves mír em.

Des et le t ke mně Můj mile j do ch ází a po řá d si dá vá po zo r. Aby si nez adal, aby se ne omoč il . Aby si nic nezlo mi l.

Kd yž na něj pra skla lež, neprozřetel ně prohl ási l: „Mě la bys mi to přá t.“

Mě l pr av du.

Mě li bychomsi př át i věc i, o kte rých bychomradš i ne

vě děli.

A ta k jsem se ho zeptal a:

„Př ál bys mi to ty?“

Zl omen in y os vobozují. Člov ěk se vymkne.Sej de z cest y.

Vyk olejí. A pak se dějí věci.

Lží Mýhomilýho mi z hl avy vyle tě l špun t. Uvol nil o se

mi míst o na pom yš lení, kter á js em si zak ázal a.

Tajna kniha_zlom:Layout 1 3.8.2011 15:27 Page 7


Po sed lo mě přán í – chtě la bych je ště jedno u v živ ot ě pot - ka t ně ko ho, kdo si nedáv á pozor . Někoho,kdo by mě vy - mknu l, vykolejil , zlom il mi kos t. Jen omžejse m tuši la, že ně co tako vé ho by se mno u mohl do ká zal leda Pá nb ůh. Nebo as poň Nejvě tší Čech . Nejst arší z mu žů, co mi byli blízcí. V téhl e pod ivné době, kt er á mužůmnesvědčí.

Ví š, já cel ej loň sk ej rok strá vi la zavř en á na Maják u nad Bot iče m a psal a seriál pro tel ev izi. Vě ze la js em bl aženězaba - rikádovaná př ed bě se m svě ta a smě la se soust ředit jen na jednu vě c, což je pož eh nání a dar a já ne vím co všeck o. Jenže já byl a po to m krásnýmroce jak mát oha. Měla js em proto v plánu začí t hn ed od ledna víc cest ovat a vidět lidi. Mož ná i slon y. Ne, to ne, mám poř ád radš i lidi...

Odj ela jse m s Mým milý m na ho ry a za pět dní jsem pl ánovala od je t na dal ší hor y s Julií a Ap ol enou . A pak na vele - hor y a za mo ře.

Mysle la js em, že mám nač as e cest ov at s kam ar ádkami.

Jo, mož ná i s tě mi sl ony.

Ty jsi mě váž ně nenapadl.

Ale po poř ád ku.

Tajna kniha_zlom:Layout 1 3.8.2011 15:27 Page 8


9

1. úno ra

S Alicí se schá zím e v telev izi na d pos le dní mi úp ravami ve scé nář ích.

Přichá zí mi tex tovk a od Jeron ýma.

Ne jv ět ší Če ch tě zve do div adla na insc enaci své zdr am at izované knihy .

To před st aven í jsem už sa mozř ejm ě vi dě la.

Co ž ovš em Jeronýmovi nepíš u.

Pro ná všt ěv u di vad la vy bí rá m zít řek dru héh o ún or a. A s kým mám jít ? Líst ky má m dv a. Ve zmu Mý ho mil ýho?

Vez mu svoj i příbu znou , léka řku Vil mu.

Jasně že tam nebu de š, al e ste jně se jdu pooh lédnout po ně - jak ej ch šat ech . Osu do ve jc h.

A opr av du je nac házím.

S kno fl íčk ama.

Ab ych se ti líbil a.

Kd yž už mě neu vidíš.

Kd yž už mě nez náš .

Čár y, máry , fu k.

2. úno ra

Od ch áz ím z Maj áku obal ena v Os udových.Mrzne jako bl áze n, zi ma letošn í zimy je zn ič ují cí , ale já ji ne vnímám. Bale tím.

Před gar áží je tma a led . Vznáš ím se . Letí m. Ju píí í, napa dá mě. A vním ám, jak se nezad ržite ln ě ří tím na pravou ruk u. Křupn e to.

Leží m na zem i a v hl avě mi jis kří. Ve šk er ý mráz letoš ní zimy mi břin ká v uších. Na pár vt eři n ztrácí m vě dom í. Někol ik metr ů ode mě zastavujeauto , zhasíná světl o, abych nevi děla ři di če, jenže já stej ně vím , že je to můj sou sed , kt erý mě nená vidí. Nen áv id í mě jen tak . Protožeexis tuj u. A tak dě lá, že neexis tuj u.

Tajna kniha_zlom:Layout 1 3.8.2011 15:27 Page 9


10

Sv íjím se na led u bo lestí a str ache m, pr as trachem.Bo jím se od věk ou bez mo cnoubá zní z mra zu, války,ze smrt i a zlý ch lid í. Báz ně z li dí , co ně ko ho ne návi dí jen tak. Ale te n st rach mi teď dá vá síl u vst át.

Jd u do au ta, startu ju mo tor, zař adí m pr avačkourych los t a zub y neht y se sna žím ujet. Spas it se. Nevnímat hnu sák a v aut ě. Nepropást př edst aven í.

Přij íž dí m před Vi lmindům , ale nem ůžu vy sto upit . Volá m jí z au ta a vysvět lu ju , že mi není dobř e. Jde pro mě.

On a a jej í muž Jiří mě ukládajído své manže lské postel e. Dá vají mi napít , jsem pr ý bílá jak o stě na a tl ak mámnul a na nulu.Js em v dobrýc h ru ká ch, oba jsou lékaři .

Jenže já se zv ed ám a řík ám, že jedem .

Dívají se přek va pen ě, ale neod por uj í.

Odřídím to , ruka bolí mí ň a mí ň, představe ní se mi líbí víc a ví c, doko nc e o do st ví c, než když jsem ho viděla poprvé.

Otv ír áš mi dv eře, co z jev išt ě ve dou ro vno u za všem a ZA, galan tně mi dáv áš předno st při vst up u do tajemství.

V divad le pot kávámrež isé ra Hejk a, o kte ré m mi řeklo několik přátel, že cho dí po Pr aze a chvál í vítězný fil m le - tošn ího fes ti valu fi lmovéško ly. Jeno mže neví, že ho nato čila mo je St ar ší dc era . Ta k mu to vyklopím. Potěší ho to. Pro - tože se o vše chnoza jím á. Pr ot o tak é ví , že za dva dny se ko ná pro jekc e fil mu , kd e hr aje moje Mladšídcera jazzovou zpěva čku.

„Ta k se tam asi pot káme, ne?“ sm ěje se.

Odpovídá m, že ne.

Mladší dc er a nec hc e, abychtam šla. Chce být sama za seb e.

3. února

Zk ouš ím hýbatruk ou př i čiště ní zu bů, při oblékání, při va - ření vo dy na čaj. Jde to . Urč itě ji nemámzlomenou. Ale už

Tajna kniha_zlom:Layout 1 3.8.2011 15:27 Page 10


11

za tř i dny má m od jet na hory. Ra ději půjdu na rent gen . Abych měl a kl id . Ab ych věd ěla, že můžulyž ovat.

Vo lám Vilm ě.

Do nemoc nice pr ý mů žu př ijet hne d.

Vilma mě bere za Kapa cit ou, skv ěl ým ortop ed em , toho času po tě žké aut oh avárii. Ka pac it a leží na vy še třo vně ve sli - pe ch, je ce lá obvá zaná a vůbe c nev yp ad á ja ko profeso r. Us mě je se na mě a prohmátn e mi ruku . Zabolí to a Kap acit a mi z ru ky od ebereká vu z au tomatu.

„Už ani lok , kd yb yste mus ela na ope raci.“

Ka pac it a nen í při smysl ech.

Znám sv oj e těl o. Zná m sebe. Půs obím , že se lehc e po - lá mu . Al e ve skut ečnos ti vydr žím vš echno.

Po sí lá mě na ren tgen.

Ta m pak za mno u dojed e na inva lidní m voz íku pohá ně - ném sestro u. Proh líží můj sní me k. Ví tězosl avně mi sáhne na ruk u od ra mene po pr sty .

„Dám e vá m sá dru. Odtu d sem.“

„Ale to nej de! “ bou řím se.

„Proč by to neš lo?“

„Musím ps át !“

„Ne mu sít e. Věřt e mi, že člov ěk nem us í vůbecnic .“

Na če ž se dozv ídá m, že př edev čír em Kap aci ta absol vov al os mo u ope raci , byl měs íc v um ělémspánku a ... pro st ě mo hl um řít .

Ses tr a na ošet řo vně om otáv á ko le m ce lé mé paže le pk a

vo u, smrd ut ou, před pot opní sá dr u.

Tu sád ru už js em jedn ou vid ěl a. V šes ti le te ch jse m si zlo -

mi la pravo u ru ku v lokti . Ani te hdy jse m ne mo hl a psát. Ale te hdy mě to těš il o. Do pát é tříd y js em zlo men ou pr avač ko u om louv ala svů j škra bopis.

Bud u teď tak é om lu vena ? A z če ho?

Ne mohu se vr át it domůau tem .

Tajna kniha_zlom:Layout 1 3.8.2011 15:27 Page 11


12

Nem ohu řídit .

Volá m Ryc hlé želv y. Chtěl a byc h zav olat svého muž e. Al e žá dnéhonemá m. Můj mil ej už je dom a, u své ženy.Je za čá rou a nav íc neříd í.

Mohl by pro mě přij et tax íkem.

To ho vš ak nena pa dne. Neprozradím mu to .

Už js em za pom něl a, že mu ži mohoubýt pl atn í.

Doma usedá m do křes la a sed ím . Co jin ého má m děl at ? Jak se vyčů rám? Jak se umy ju? Ja k se sv léknu,obléknu a udě - lám si čaj? Ja k si dojd u na nák up? Nevím . St arš í dcerumám na stáži v Paří ži, Mla dš í bydl í na Žižk ově, v bytě, kde před - tím bydl ela její sest ra a kter ý js me zděd ili po mémtá tovi.

Mlad ší dc era je ve škole. A zít ra má pr em ču . Nebu du jí nic řík at.

Se dím , nic nik om u neř ík ám a ned ělám nic.

Zjiš ťuji , že to jde.

Př icház í mi esem es ka od Jeron ýma. Zas ce lá tak ofi ciáln í.

Nej větší Če ch tě zv ena skle nku vína do re sta ura ce .Můž eš zítra ?

Můž u.

Můž u kd yk oliv .

Ale ja k se vyčů rá m a umyju ?

Jed iné , co doká žu, je zru šit hor y s Ju lián ou, při jít o dvaná ct tis íc, sedět v kř esle a hl edět.

Nep ozval s mě jen tak . Pot kali js me se víc než př ed měs ícem v kavárně, kde js i křt il knih u. Je jí část nap sala Alice.

Alice mě usa di la ke svém u st olu. Se dl si s na proti mě , ale ne - díval ses na mě .

U st ol u sedě lo dal šíc h pě t li dí, přiš la i moje kam arádkanov inářk a Regi na, kter á se s tebou znal a, proh odili js te pár vět. Kte - rási z dam nav rhl a, že byc ho m se s te bo u moh li vyfotit.Souhlasils.

Sto upl sis ve dle mě. Je nom že Reg ina tě objala tak nár uži vě, že jsem jí us to up il a.

Spouš ťcvakla .Vy kloni lse spře sReg in ino ram eno aom ráč ils mě:

Tajna kniha_zlom:Layout 1 3.8.2011 15:27 Page 12
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.