načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: SVĚTOVÁ KUCHYNĚ TRADIČNÍ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ RECEPTY - František Janalík

SVĚTOVÁ KUCHYNĚ   TRADIČNÍ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ RECEPTY
-6%
sleva

Kniha: SVĚTOVÁ KUCHYNĚ TRADIČNÍ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ RECEPTY
Autor:

VŠECHNY NÁRODNÍ KUCHYNĚ MAJÍ SVÉ TYPICKÉ A TRADIČNÍ RECEPTURY, V NICHŽ SE PROLÍNÁ NEJEN GEOGRAFICKÁ A KLIMATICKÁ SITUACE TÉ KTERÉ ZEMĚ, ALE TAKÉ NÁRODNÍ POVAHA, ZALOŽENÍ MÍSTNÍCH OBYVATEL A V ... (celý popis)
Titul je skladem 2ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  299 Kč 281
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PLOT
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 199
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 2.
EAN: 9788086523217
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

VŠECHNY NÁRODNÍ KUCHYNĚ MAJÍ SVÉ TYPICKÉ A TRADIČNÍ RECEPTURY, V NICHŽ SE PROLÍNÁ NEJEN GEOGRAFICKÁ A KLIMATICKÁ SITUACE TÉ KTERÉ ZEMĚ, ALE TAKÉ NÁRODNÍ POVAHA, ZALOŽENÍ MÍSTNÍCH OBYVATEL A V NEPOSLEDNÍ RADĚ HISTORIE.TATO KNIHA SI VZALA ZA ÚKOL SCHROMÁŽDIT ALESPOŇ ZÁKLADNÍ RECEPTURY JÍDEL, JEŽ VYCHÁZEJÍ Z NÁRODNÍCH TRADIC. 

Předmětná hesla
Židovská jídla
Jewish cookery
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

О кш іь

Ú vod 7

P řed krm y 9

Ragú 10

S kládaný p u d in g 10

Kanapky 10

Varšavský k ře n 10

Ztracená v e jc e 10

Šunková p ěn a 11

O b a tz d a 11

Šunkové k ru to n y 1 1

H usí já tra 11

Piperada 11

Králičí paštika 12

Rybí pěn a 12

Krabí p ře k v a p e n í 12

Pan Bagnat 12

Š u nko vé k o rn o u tk y 12

Vejce na česneku 12

Plněné h řib y 13

Š u nko vý v ě n e c 13

Ž a m p io n y na sm eta ně 13

Plněný ch lé b 13

Fagottini 13

Plněná rajčata 14

Baccalaa 14

S ýrová p om a zá n ka s tu ň á k e m 14

Plněná v e jc e 14

C ro stini 14

K re v e to v ý k o k te jl 15

M im ó z a 15

Švédská o m e le ta 15

Slanečci v slad kokyse lé

m a rin á d ě 15

Kajm ak 15

Zaseka 16

Salát z jik e r 16

L ile k s c itro n e m 16

H u m ro v ý salát 16

O b lo ž e n ý sled’ 16

Sekaný s le ď 16

Foršm ak 17

Plněné ž e m le 17

D rů be ží frikasé 17

já tro v á p aštika 17

Toasty se sa rd in ka m i 18

Briki 18

Jazyk p o p e kin g sku 18

Čínská ve jc e 18

Polévky 19

Dršťková 20

Rybí 2 0

H rachová 2 0

O u k ro p 2 0

K u lajd a 20

Č očko vá 20

B ra m b o ro vá 2 1

D om ácí h o vě zí 21

D rů be ží 21

Polévka z m la d ý c h k o p ř iv 21

H o u b o v á 21

Rajčatová 22

B ryn zová 22

Studená k o p ro v á 22

Telecí kyselá 22

Z e ln á 22

Halázsle 23

C h le bo vá 23

C ib u lo vá 23

Jarní ze le n in o v á 23

A lp s k á 23

Bernská 24

Busecca 24

Davoská 24

Telecí p o lé v k a alias B o u illo n 24

Pórková 24

H n ě d á 25

Savojská 25

C hřestová 2 5

M rk v o v á 25

H o c h e p o t 26

W a te rz o o i 26

Římská 26

M in e s tro n e 26

Ka pu sto vá 2 6

Syrakuská 26

Florentská 2 7

Eltsekaria 27

M lé č n á 2 7

G azpacho 27

H o v ě z í s p o rts k ý m 27

Č orba 2 8

Polévka z bílých fa zolí 28

Jota 28

Štýrská kyselá 28

Tarator 2 8

R ybí 29

A v g o le m o n o 29

K uřecí 2 9

Boršč 29

Polévka Petra V e liké h o 30

Šči 30

O kroška 30

H o u b o v á s rýží 30

O ře c h o v á 31

Č ih irtm a 31

S m e ta n o vá 31

C o ck-a -le ckie 31

S k o p o vá 31

K ré m o v á c ib u lo v á 32

Fata 3 2

Sle pičí 32

Z e le n in o v á 32

M a n d lo v á 33

Č očko vá 33

Rajská stu d e n á 33

S ko po vá 33

Káfirská 33

O h n iv ý h rn e c 34

Podhim álajská 34

V e p řo v á 34

N u d lo v á 3 4

K o koso vá 35

M a k o v á 35

M ila g u ta n n ír 35

Tresčí 35

Kyselá s le p ičí 36

Ž lu tá 3 6

Vinná 36

N u d lo v á s kn e d líč k y 3 6

H ovězí m aso 37

H o v ě z í d uše né na houbách 38

H o v ě z í m aso d uše né v m rk v i 38

S taročeský g u lá š 38

R oštěnky d uše né n a p iv u 38

Staročeské ro š tě n k y 39

Staročeská h o vě zí p eče ně 39

Pivní g u lá š 3 9

H o v ě z í ro lá d a 39

Z n o je m s k ý g u lá š 3 9

H o v ě z í ž e b ro v a ře n é 4 0

H o v ě z í na p e p ří 4 0

K o tlík o v ý g u lá š 4 0

Sváteční b ifte k 4 0

H o v ě z í filé 41

V ídeňská roště ná 41

Rum steak 41

Z b o jn ic k á h o v ě z í p eče ně 41

Zrazy 41

H o v ě z í m aso dušené

v ka p u stě 42

U herský g u lá š 42

Debrecínská h o vě zí p e če n ě 4 2

Tokáň 42

Perkelt 43

E sterházyho ro š tě n k y 43

H o v ě z í p lá tk y se šunkou 43

Sm ažené ro š tě n k y se sýrem 43

D ušené h o v ě z í řízky 4 3

T yro lské d uše né h o vě zí 4 4

251


š v M c w ú h u c U yn e

Hašé z v a ře n é h o

h o v ě z íh o žebra 4 4

Husarská p e če n ě 4 4

H o vě zí p eče ně 4 4

S víčkové ře zy 4 5

B ifte k Chateaubriand 45

H o la n d s k ý b ifte k 45

H o v ě z í p o c h o u tk a 4 5

H o v ě z í m aso se z e le n in o u 4 5

H o v ě z í m aso s hráškem a v e jc i 4 6

V ařený h o vě zí b o k s v e jc i 4 6

H o v ě z í m aso v m lé c e 4 6

Švédské ro š tě n k y 4 6

N á m o řn ic k ý b ifte k 4 7

Srbský g u lá š 47

Ražniče 47

Pašticáda 4 7

Bosenský h rn e c 48

H o v ě z í m aso

s v in n o u o m á č k o u 4 8

H o v ě z í se z e le n ý m i fa zole m i 4 8

S víčková n a r o ž n i 4 8

S tro g a n o v 4 9

Šašlik 4 9

Rostbíf 4 9

Tři v je d n o m 4 9

B iftek S a lvad or 49

H o v ě z í p o a rg e n tin s k u 50

Sanchocho 5 0

H o v ě z í na zázvoru 5 0

H o v ě z í p o javánsku 5 0

T elecí m aso 51

Pražské te le c í h ru d í 51

Karlovarský k o to u č 51

Karlovarská te le c í k ý ta 51

P řírod ní te le c í řízky

se s m e ta n o u 51

Telecí filé 53

H o lštýn ské řízky 53

Frikasé 53

Telecí na p a p ric e 53

Telecí p e rk e lt 53

Telecí to ká n 53

D ušené te le c í n o ž ič k y 54

Telecí na km íně 54

Z ad ělá van é te le cí 54

Vídeňské řízky 54

Sm ažené te le c í n o ž ič k y 55

Pečená te le cí k ý ta 5 5

Telecí k o le n o ä la b ažant 55

Pečené te le c í k o le n o 55

Telecí řízky se s ý re m 5 6

Curyšské te le c í řízky 56

D ušené te le c í s hráškem 56

Telecí p e č e n ě O r lo v 56

Pikata 57

Telecí na ž a m p io n e c h 57

Telecí k o tle ty v p e rg a m e n u 57

Telecí h ru d í sm ažené 57

Telecí řízky v tě stíčku 58

N a d íva né te le c í řízky 58

Telecí v m lé c e 58

Telecí h ru d í p o italskú 58

Telecí k o tle ty p o m o d e n s k u 59

B oloňské řízky 5 9

Telecí řízky se š o d ó 59

D julba stija 59

Telecí m aso v om á čce 59

Vařená te le c í ko lín ka 6 0

Č o m le k 6 0

javánské saté 6 0

V ep řo vé m aso 61

V e p řo v á p eče ně 6 2

Selská v e p ř o v á p eče ně 62

V e p řo v é v ý p e č k y 6 2

V e p řo v ý v ra b e c 62

Pražská žebírka 6 2

V e p řo v é na k m ín ě 6 3

V e p řo v é v m rk v i 6 3

Fazolový g u lá š 63

V e p řo v é d uše né v kapu stě 63

Z b o jn ická pečín ka 6 3

D ebrecínské k o tle ty 6 4

Székelský g u lá š 6 4

Segedínský g u lá š 6 4

V e přo vá p eče ně s ja b lk y 6 4

N adívané k o tle ty 6 4

V e p řo v é m aso se z e le n in o u 6 5

D olo re s 65

Sultánské n o žičky 6 5

Ž eb írka s ja b lk y a šve stkam i 65

Vaječnice s m asem 65

Leskovacké m a so 6 6

Čevab 6 6

S am oborské k o tle ty 6 6

Pikantní v e p ř o v é k o tle ty 6 6

U zen ý bůček s kysa ným ze lím 66

Sarm a 6 7

M u sa ka 6 7

V e p řo v á p eče ně p ln ě n á sušeným

o v o c e m 6 7

V e p řo v é ragú 67

V e p řo v á p e č e n ě v lis to v é m

tě stě 67

Žeb írka H avaj 68

M e x ic k ý p ap riká š 68

M á n sa 6 8

V in d a lú 68

C o n g ri 6 9

V e p řo v é k o s tk y s p a p rika m i 69

V e p řo v é s ve jci 6 9

V e p řo v é s ananasem 6 9

V e p řo v é k u n g -p a o 69

Š u ei-ču-žo u 70

V e p řo v é m aso la -c' 70

V e p řo v é p o sečuánsku 70

L v í h lava 7 0

D rů b e ž a k rá lík 71

Pečená sle p ice 72

Kuře p o d le M .D .R e ttig o v é 72

Posvícenská husa 72

Kachna pečená p o staročeskú 72

Králík c ib u lá č 72

S taročeský králík 73

Z adělá van á sle p ice 73

Kuře na so li 73

Pečené k u ře s m a n d lo v o u

n á d iv k o u 73

Kuře á la bažant 74

Kuře tabako 74

K uřecí riz o to 74

Králičí g u lá š 74

S le pice na p a p rice 75

Zadělávaná p e rlička 75

Bavorské k u ře 75

Baskické k u ře 75

Kuře m a re n g o 75

K u ře na citruse ch 76

Kuře na hříbkách 76

K u ře p o proven sálsku 76

Kuře na ž a m p io n e ch 76

Kuře c h a u d -fro id 76

N adívané k u ře 77

K o h o u t na v ín ě 77

Č ervené ku ře 77

Kuře na kaparech 77

Kuře Lisabon 77

Husa nadívaná m aka ro ny 78

H o lo u b a ta na m ásle 7 8

Kuře p o g a b ro v s k u 78

Kuře na řecký zp ůso b 78

S u ltán o va husa 78

Kuře Tamara 79

Kachna s o ře c h o v o u nád ivko u 79

Pečený krocan 79

S le pice á la a ustin e 79

Falešná ž e lv a 8 0

K u ře barbecue 80

K u ře s c itro n e m 8 0

252


OImćlU

S kryté k u re 8 0

A s o p o a 8 0

K reolské k u ře 80

K uřecí ragú 81

K u ře s lilk e m 81

K u ře p o in d ic k ú 81

K u ře n a kokosu 81

Kuře K u n g -p a o 81

Kuřecí n u d lič k y s c h ře s te m 8 2

Čínské sm ažené k u ře 8 2

Kuře v e sla d ko kyse lé o m á čce 82

Čínská kachna 8 2

S kopové, je h n ě č í a k ů zle č í

m aso 8 3

Kůzlečí rolád a 8 4

Kůzlečí b rzlík se šťovíkem 8 4

je h n ě č í na m ajo rá n ce 8 4

V e lik o n o č n í nád ivka

s ko řín ke m 8 4

Kyselka z kůzlečí h la vičky 8 4

S k o p o v ý g u lá š 85

S k o p o vé na m ajorá nce 85

je h n ě neb o ků zle n ad ívan é 8 5

S k o p o v ý p e r k e lt 8 6

je h n ě č í k o řín e k na sm e ta n ě 86

Kůzlečí že bírko v jablečné

o m á čce 86

Z ap eče n é je h n ě č í 8 6

je h n ě č í v bešam elu 8 6

Jehněčí p o b o lo ň sku 87

Sm ažené ků z le n e b o je h n ě 8 7

Pečené ků zle n e b o je h n ě 8 7

je h n ě č í se š p e n á te m 87

je h n ě č í d ž u v e č 88

Kaštradina 88

Jehněčí p o albánsku 8 8

Pilaf 88

S k o p o vá k ý ta na d iv o k o 8 8

S k o p o v ý d ž u v e č 8 9

S k o p o vé na vín ě 8 9

je h n ě č í v p e rg a m e n u 8 9

S k o p o vé n o žičky 8 9

Jehněčí kebab 8 9

Kaštanová p e če n ě 90

S k o p o vé s k d o u le m i 9 0

S k o p o vé s fa z o le m i 9 0

Saši i к p o uzbecku 9 0

Kůzlečí k ý ta s m e d e m 91

S k o p o v é k o tle ty na c ib u li 9 1

D u b lin ský g uláš 91

C o rd e ro asado 9 1

S k o p o vé k o tle ty se šu nko u 91

H e rg m a 91

S k o p o vé p o in d ic k ú 9 2

K ó rm a 9 2

Bakrí 9 2

G ulé 92

Z v ě řin a 9 3

Kančí p le c se šíp ko vo u

o m á čko u 9 4

Svíčková z d iv o č á k a 94

Zajíc c ib u lá k 9 4

Zajíc n ače rn o 9 4

Kančí k ý ta na jablkách 95

Kančí g u lá š 95

Kančí žebírka 95

Z b o jn ic k á je le n í k ý ta 9 5

D ivo čá k na p a p ric e 9 6

Roláda z d iv o č á k a 9 6

Kančí k ý ta na vín ě 9 6

Štrasburské file ty 9 6

je le n p o varšavskú 97

Srnčí n a sm eta ně 9 7

Boršč z králíka 97

Soljanka z králíka 9 8

D žuve č z králíka 98

Paprikáš z králíka 98

Tokáň z králíka 9 8

Králičí h řb e t na sm e ta n ě 9 9

Kančí h řb e t C um berland 99

Bažant s ka p u sto u 99

Pečené k ře p e lk y 9 9

D ivo ká kachna na

p o m e ra n čích 100

S la d ko kyse lý zajíc 100

Srnčí p o p e kin g sku 100

H o lu b p ě ti v ů n í 100

Ryby a m o řs k é p lo d y 101

Sm ažený k a p r 102

Kapr v e v in n é m tě stíčku 102

Filé se s ý re m 102

Štika se sa rd elí 102

Š tika na sm e ta n ě 102

Pstruh p o m lyn á rsku 102

Vaření raci 102

Rác 103

M a rin o v a n í sle d i 103

C an dá t v e ž lu té o m á čce 103

N adívaná štika 103

Pstruzi s h ro z n o v ý m v ín e m 103

G ra tin o v a n ý o k o u n 104

Pstruh v žu pa nu 104

Losos á la Richelieu 104

M a k re ly p o a rd en sku 105

Rybí ch le b íče k 10 5

Llstřice 105

Ragú o ste n d e 105

Ú h o ř p o ita lskú 105

Treska s rajčaty 10 5

Tuňák na liv o rn s k ý zp ů s o b 106

M o řs k ý ja z y k n akyse lo 106

Scam pi 106

C h o b o tn ic e na v ín ě 106

Paella s m o řs k ý m i p lo d y 106

Treska na c ib u li 106

K ro k e ty z tu ň á ka 10 7

Ú střice na b ílé m v ín ě 107

K re v e ty na šam paňském 107

Ribatejo 107

Ryba p o s m e d e re vsku 107

Plněné o lih n ě 108

M a lé ryb k y 108

B ru d e t 108

Buzara 108

M a k re la na ře c k ý zp ů s o b 109

Rybí p ir o h 109

Treska na so m e rse tský

zp ů s o b 109

Sm ažení sle d i 109

Flam b ova né sé p ie 109

Ryba na p o m e ra n čích 1 10

Plaki 110

Kapr Sahara 110

M a k re la na d a tlích 110

Kibbi 111

K re v e ty s ananasem 111

Kapr liu 111

Krabi na kari 111

Chai - še ng 112

Platýs n a česneku 112

Suši 112

V n itřn o s ti a u ze n in a 1 13

H o v ě z í s rd ce na sla n in ě 114

Zap eče n é šu n k o v é fle k y 114

Š p e ko vé kn e d lík y 114

U hlířina 114

B ra m b o ro v é kn e d lík y p ln ě n é

u ze n ým m ase m 114

Z ad ě lá va n é d rš fk y 115

Č ervené z e lí s b ra m b o rá ky 115

N adívané husí krk y 115

K rů tí fašírka 115

H o v ě z í já tra n a s lan ině 116

L e d v in k y d uše né n a cib u lce 116

S m ažený te le c í ja z y k 116

Sm ažená te le c í já tra 116

V e p řo v á já tra dušená

na c ib u lc e 117

253


Z ad ě lá va n é d rů b e ž í ž a lu d k y 1 17

Z ap eče n é z e lí s u ze n ým 1 17

Z e ln ý n á k y p s u ze n ým 1 17

Z e ln é z á v itk y s u zen ým

m ase m 117

Dršťky se z e le n in o u 118

D rů b ky n a p a p ric e 118

Guláš z husích ž a lu d ků 118

T yro lská já tra 1 18

Telecí s rd ce na slanině 119

Telecí „p a jš l" - o s rd í 119

Z ad ě lá va n é d rů b k y

s k vě tá ke m 119

Z a p e če n ý te le c í b rzlík 119

Dršťky p o b o lo ň sku 120

Telecí m o z e k v bešam elu 120

Florentská já tra 120

já tro v é z á v itk y 120

Pečené le d v in k y 121

N adívaná slezina 121

S ouvlaki z te lecích ja te r 121

Dušená te le c í já tra 121

já tro v é z á v itk y 121

Uzená ja m b a la 2 1 2

L e d v in k y á la c rio lla 122

M o z e č k o v ý c h lé b 122

já tra Bali 122

M le té m aso 123

V e lik o n o č n í sekaná 124

Prejt s ka p u sto u 124

Falešný m o ze če k 124

V e p ře n ky 124

M le tý řízek 124

H o u b o v á sekaná 125

Staročeská sekanina 125

H ašé z te le c íh o m asa 125

Karbanátky 125

je h n ě č í k ro k e ty 126

M á s lo v ý řízek se s ý re m 126

Jehněčí p o francouzsku 126

Slaný d o r t 126

Paella 126

M a s o v é k u lič k y 127

Z ap eče n é hašé 127

Č u fty 127

Čevapčiče 127

Č im b u r 128

já t r o v ý n ákyp 128

Kebapče 128

M usaka 128

Sarm a 129

Těftěli 129

H o v ě z í n ákyp 129

N adi 129

K o fta 130

Kófta - kari 130

Sm ažené m a so vé k u lič k y 130

Tia o -c' 130

Ita ls k á p iz z a 131

Pizza M a rg a rita 132

Pizza H avaj 132

S ýro vá pizza 132

Pizza č tv e ro ročních o b d o b í 132

Pizza N ea p o l 132

Janovská pizza 133

Pizza s d a ry m o ř e 133

R ychlá h o u b o v á pizza 133

Rybí p izza 133

Boloňská pizza 134

Pizza s m le tý m kuřecím

m ase m 134

Z e le n in o v á pizza s v e jc i 134

Švýcarské fo n d u e a ra c le tte 13 5

Raclette n e b o li v e n ko vské

fo n d u e 136

Selské s ý ro v é fo n d u e 137

Pivní fo n d u e 137

Švýcarské fo n d u e 137

Bernské fo n d u e 137

S ýro vé fo n d u e s p a p rik o u 137

Fondue s e m e n tá le m 137

A n g lic k é fo n d u e 138

C ib u lo vé fo n d u e 138

Provensálské fo n d u e 13 8

Francouzské fo n d u e 138

K u řecí fo n d u e se slad kokyse lou

o m á č k o u 139

A n ý z o v é fo n d u e z hově zího

masa 139

C ib u lo v é fo n d u e s m ase m 139

M a s o v é fo n d u e po

b u rg u n d sku 139

O m á č k y d o p o ru č e n é

к fo n d u e 140

Pastevecké raclette 140

Raclette se z e le n in o v ý m

sa lá te m 140

K m ín o vé ra c le tte 140

Raclette ze s y ro v ý c h b ra m b o r 14 0

S a rd e lo vé raclette 140

Č esneková o m á čka 140

K ře no vá om á čka 141

P om erančová o m á čka 141

Francouzská om á čka 141

Provensálská o m á čka 140

Kari m ajon é za 141

O m á č k a a la g a rib a ld i 141

K ře no vá s m e ta n o v á om á čka 141

O v o c n á o m á čka z ja b le k 142

C ib u lo vá o m á čka 142

O m áčka z m á ty p e p rn é 142

Pažítková om á čka 142

Jo gu rto vá o m á čka 142

K a parová om á čka 141

D iv o k á om á čka 142

C itró n o v á o m á čka 142

O k u rk o v á o m á čka 142

Ita ls k é těstoviny a gnocchi 143

Z ákla dn í n u d lo v é tě s to 144

Z e le n é n u d le 144

Růžové n u d le 14 4

T ě sto vin y se sýrem 144

M a k a ro n y p o nea po lskú 144

Š p a g e ty Carbonara 144

Lasagne p o p ie m o n ts k u 144

Z e le n é š iro k é n u d le

zapékané 145

Š iroké n u d le p o m ilá nsku 145

Penne s tu ňá kem

a sa rd elka m i 145

Š p a g e ty p o b o lo ň sku 145

Gnocchi 145

B ra m b o ro v é g n o c c h i základní 146

Z e le n é b ra m b o ro v é g n o c c h i 146

B ra m b o ro v é g n o cch i

se s m e ta n o u 146

Římské g n o c c h i 146

B ram borová jíd la 147

B ra m borák 148

B ra m b o ro vé šku bánky 148

B ra m b o ry na m ajorá nce 148

B ra m b o ro v ý Kuba 148

B ra m b o ro v é p la cky s p ó rke m 148

M o ra v s k é b ra m b o ry 149

S trapačky se zelím 149

H radčanské b ra m b o ry 149

K y n u tý b ra m b orá k 149

Lesnický k o tlík 149

B ra m b ory s k o p re m 150

B ra m b o ro vé ka rbanátky s uzeným

m asem 150

B ra m b o ro v ý g u lá š 150

Plněné b ra m b o ry 150

B ra m b ory s h o u b a m i 150

B ra m b ory d uše né na kyselo 151


Ѳ ІЛ ак

B ra m b ory zapečené Víde ňský h o u b o v ý k ré m 161 V íd e ň ský k n e d lík 172

s tv a ro h e m 151 H řib o v ý o v a r 161 H o u sko vé kn e d líč k y 172

B ra m b o ro vá kaše se z e lím 151 Rybí filé s h o u b a m i 161 N o č k y 172

B ra m b o ro v é halušky 151 Lišky s tv a ro h e m 161 H am bu rské k ro k e ty 173

Form anské h alušky 151 Plněné ž a m p io n y 161 B ra m b ory nakyselo 173

B ra m b o ro v é pla cky Kačenky na to p in k á c h 161 Basilejské b ra m b o ry 173

se slan ino u 151 H říb ko vá paštika 162 K n ö p fle 173

B ra m b ory n akyse lo 152 Lišky na m ásle 162 Rýže p r o kre o lsku 173

B ra m b ory na sm eta ně Šunková o m e le ta s L yonské b ra m b o ry 173

s p a p rik o u 152 e ž a m p io n y 162 M a rtin iq u e 174

S ýro vé b ra m b o ry 152 H řib o v ý salát 162 G ratin 174

Z ap eče n é b ra m b o ry Rizoto s h o u b a m i 163 R atatouille 174

s klobásou 152 Lišky na sm e ta n ě 163 Farson 174

B ra m b ory d uše né Telecí p lá tk y s h a ve lka m i 163 Spätzle 174

p o cikánsku 152 Ražniče z ja te r a ž a m p io n ů 163 V lá m ské b ra m b o ry 174

Vařené b ra m b o ry s ra jča to vo u Lišky p o srbskú 163 L ilk o v ý g ra tin 175

o m á č k o u 153 Ž a m p io n y s rajčaty 164 Polenta 175

B ra m b o ro v é ragú 153 Šátečky s h o u b a m i 164 Římské n o k y 175

B ra m b ory s u ze n in o u 153 Sm aženky z m á jo v e k 164 G nocchi 175

Kyselé b ra m b o ry 153 Telecí v ý v a r s h o u b o v ý m i Z e le n é n u d le 175 S ýro vé b ra m b o ro v é ře z y 153 k n e d líč k y 164 Selské š p a g e ty 176

B ra m b ory s k vě tá ke m 153 Václavky v o m á čce z če rve n é h o Ravioli 176

B ra m b ory s u ze n ým lososem 154 v ín a 165 S la vno stn í p re d íč k y 176

Francouzské b ra m b o ry 154 M a rin o v a n é h řib y 165 T o rtilly 176

B ra m b ory se slan ečke m 154 H a v e lk y na sm e ta n ě 165 Č ervené b ra m b o ry 177

B ra m b o ro v é pla cky se sýrem 15 4 M a rin o v a n é v á c la v k y 165 G ibanica se ze lím 177

B ra m b ory s tu ň á ke m 155 H o u b o v ý ka viá r 165 Kačam ak 177

B ra m b ory s ra jča ty 155 Sekaná z h ub 166 Kaštanovka 177

B ra m b ory p o m ilá n sku 155 Karbanátky ze sušených h ub 166 M a m a lig a 177

B ra m b ory s b ílo u o m á č k o u 155 Plov 166 K a pu stn íky 178

B ra m b o ro v é p la cky se škvarky D ušené ž a m p io n y 166 B ra m b ory v tro u b ě 178

a tv a ro h e m 156 Lišky na e stra g ó n u 167 Pilaf 178

V a ren iky 156 Ž a m p io n o v á p o c h o u tk a 167 K u kuřičné p la cky 178

B ra m b ory v tě s tě 156 Ž a m p io n o v ý n ákyp 167 P elm eně 178

B ra m b ory s ananasem 156 Šuang - si 167 Taškentky 179

Kuřecí salát s h o u b a m i 167 L u š tě n in o vá kaše 179

H ou b ová jíd la 157 Rýže se z e le n in o u a h o u b a m i 168 A ra b ský c h lé b 179

K u lajd a 158 Čchao - m ie n 168 Teheránská rýže 179 Sm aženice 158 V e p řo v é m aso se ž a m p io n y 168 O ve sn á kaše 180 Jáhlový h o u b o v e c 158 Kuře s h o u b a m i 168 A n g lic k é n o k y 180

Kuba 158 B ra m b o ro v ý n ákyp 180 S ladký hub ník 158 Přílohy 169 Yorkshirský p u d in k 180

H o u b o v e c s u ze n ým 158 Český k n e d lík 170 Z e le n á rýže 180

H o u b o v ý g u lá š 159 Bosáky 170 Kuskus 181 Š kvarky z b e d li 159 Le p e n ice 170 Čínské n u d le 181

Dušená kapu sta s h o u b a m i 159 Plněné k n e d lík y 170 Rýže s v e jc i 181 M u c h o m ů rk y n a sádle 159 Plzeňská čočka 170 Rýže K u an g -čo u 181 Z ap éka n é h řib y 159 S la nin ové kn e d lík y 171 Kari rýže 181

H o u b o v ý b ra m b orá k 159 N ebe - p e k lo - ráj 171 Palao 181 Ž a m p io n y na sm e ta n ě 160 Kyňaře 171 Póha 182

Lečo s h říb ky 160 Pražucha 171 Čapáti 182 M á jo v k y p o m aďarskú 160 N o k y 171 Rótí 182

Pastýřská p o c h o u tk a 160 Tarhoně 172 Pápar 182 Štýrská p o lé v k a z have le k 160 Bílá v e jc e 172 Á lú p akaura 182

255


^иеЛхиш т и м у п е °<у

Khičrí 182

O m á č k y 183

Pepřová om á čka 184

Česneková o m á čka 184

H o řč ic o v á o m á čka 184

Pórková o m á čka 184

C ib u lo vá om á čka 184

Rajská o m á čka 18 4

K o p ro v á o m á čka 185

S m e ta n o vá o m á čka 185

ja b le č n ý kře n 185

M a n d lo v á om á čka 185

Š ípková o m á čka 185

B ru sin ková o m á čka 185

Perníková o m á čka 186

Žah o u r 186

jab lečn á o m á čka 186

Francouzská m ajon é za 186

Tatarská o m á čka 186

H o řč ic o v á om á čka stu d e n á 186

V in n á om á čka 186

Z á kla d n í m ajon é za 187

Šedá o m á čka 187

Ž a m p io n o v á om á čka 187

H olštýn ská o m á čka 187

Ž lo u tk o v á m ajon é za 187

H ola nd ská o m á čka 188

Bešam el 188

ja r n í m a jo n é za 188

Estragonová o m á čka 188

Francouzská o m á čka 188

Račí o m á čka 188

Pešto 189

M ilá n ská o m á čka 189

N ea po lská o m á čka 18 9

B ylin ko vá om á čka 189

B o loň ské ragú 189

Španělská o m á čka 189

Rozinková o m á čka 190

Švédská o m á čka 190

Z e le n á o m á čka 190

Česneková o m á čka 190

O m áčka z če rv e n é ř e p y 190

K ře no vá o m á čka 190

L ju te n ica 191

M lé č n á o m á čka 191

H ru ško vé v a re ň je 191

R ybízová o m á čka 191

C h le bo vá o m á čka 191

A n g re š to v á o m á čka 191

V a nilko vá o m á čka 192

Falešná m ajon é za 192

T o m a to vá o m á čka 192

Pikantní o m á čka 192

Č ervená o m á čka 192

O ahu 192

C itró n o v á o m á čka 193

Brazilská o m á čka 193

M e x ic k á o m á čka 193

Č atní z rajčat 193

D a tlo v é ča tní 193

O k u rk o v á o m á čka 193

K e čup 194

C hilli o m á čka 194

Sam bal 194

Edo 194

M in d a n a o 194

Saláty 195

H říb k o v ý salát 196

Slaninák 196

Salát ze štěrbáku 196

H lá v k o v ý salát s kyselou

o m á č k o u 196

Varšavský salát 196

Č e rn ý salát 196

Z e ln ý salát 196

Salát z uzené tre s k y 197

H o v ě z í salát 197

P a prikový salát 197

Fazolový salát 197

Č o čko vý salát 197

V íde ňský salát 198

Š p e n á to v ý salát 198

T e p lý b ra m b o ro v ý salát 198

U z e n in o v ý sa lá t 198

Bílý salát 198

D růbeží m ícha ný salát 198

Salát W a ld o rf 199

A n tib s k ý salát 199

Salát C arm en 199

Č eka nko vý salát 199

Č o čko vý salát 199

ja rn í salát 2 0 0

Č erven ý salát 2 0 0

Bretaňský salát 2 0 0

K v ě tá k o v ý salát 2 0 0

L yon ský salát 2 00

N o rm a n d ie 2 0 0

Savojský salát 201

Prim avera 201

T v a ro h o v ý salát 201

Ž a m p io n o v ý salát 201

Francouzský m ícha ný salát 201

M o n te C h risto 2 02

A m s te ro d a m s k ý salát 2 0 2

C h m e lo v ý salát 2 0 2

V lá m s k ý salát 2 02

San M a rin o 2 0 2

S icilský salát 2 02

Salát s tu ň á ke m 203

Vánoční salát 2 03

C e le ro v ý salát 2 03

již n í salát 2 03

L ilk o v é p o tě še n í 2 03

P o m e ra n čo vý salát 2 03

M e d ite ra n 2 0 4

K ře n o v ý salát 2 0 4

Ř ed kvičko vý salát 204

Bergen 2 0 4

T y k v o v ý salát 2 0 4

Salát z fa zolí 2 05

Z e le n ý salát 2 05

S la dký salát 2 0 5

P a m p e liško vý salát 205

P ó rko vý salát 2 05

Salát z c e le ro v ý c h listů 2 0 6

Salát z fa zo le k 2 06

O k u rk o v ý salát 2 0 6

D unajský salát 2 06

Bulharský salát 2 0 6

Šopský salát 2 06

N e p ra v ý ka viá r 207

C ho ria tiki 2 07

A n ka ra 2 07

Pirasa 2 07

B ra m b o ro v ý salát s ku kuřicí 207

H o u b o v n ík 2 07

V ita m ín o v á b o m b a 2 0 8

Salát A m u r 2 0 8

M ir h o r o d 2 0 8

K o p řiv o v ý salát 2 08

O ře c h o v ý salát 2 0 9

K a lifornský salát 2 0 9

C h ře s to v ý salát 2 0 9

B ra m b o ro v ý salát se šunkou 2 09

Jablkový salát 2 0 9

S ý ro v ý salát 2 1 0

L etn í o v o c n ý salát 2 1 0

Půl na p ů l 2 1 0

C hilli salát 2 1 0

Buenos A ire s 2 1 0

L abužnický salát 211

Toši 211

K uřecí salát 211

V ie tn a m ský salát 211

K im či 212

Kakrí ká rájtá 212

O k u rk o v ý sen 2 12

Sárí 2 1 2

Tokijský salát 2 1 2

2 5 6


Öbiah

M ik a d o 2 1 2

M o u č n ík y 2 1 3

Bílá p o le v a 2 1 4

Č o ko lá d o vá p o le v a 2 1 4

R um ová p o le v a 2 1 4

K a ram elová p o le v a 2 1 4

Ž lo u tk o v á p o le v a 2 1 4

B u ch ty 2 1 4

Vánočka 2 15

T va ro h o vá što la 2 15

V e liko n o čn í beránek 2 1 5

Jablkový zá vin 215

Plněná jab lka 2 16

Pusinky M . D. R e ttig o vé 2 1 6

A n d ě ls k é jíd lo 2 1 6

Banana S p lit 2 16

ja b le č n á pěn a 2 1 6

K rém „ D ip lo m a t“ 2 17

Vinná pěn a 2 17

K a ra m e lo vý k ré m 2 17

M a lin o v ý roso l 2 17

Budapešťská ro lá d a 2 17

D ob ošů v d o r t 2 1 8

Punčový k ré m 2 1 8

Věnečky a v ě trn ík y 2 18

O ře c h o v é tru b ič k y 2 1 8

O p la tk o v ý d o r t 2 1 9

Sacherův d o r t 2 19

Trhanec 2 19

Vídeňské hru šky 2 19

Jablečné p y ré 2 2 0

Š ve stko vý ko lá č 2 2 0

S ch w a rzw a ld ský d o r t 2 2 0

Č ajové p e č iv o 2 2 0

Bezé 221

C itró n o v ý k ré m 221

Č o k o lá d o v ý k ré m 221

O m e le ty 221

K o b lih y 221

Pařížské řezy 2 22

M a n d lo v ý d o r t 2 2 2

Bublanina 2 22

ja h o d o v ý ko lá č 2 22

M a n o n 2 2 3

Suflé 223

Biskupské k u lič k y 2 23

Janovské řezy 223

Tiram isu 2 2 4

A ra š íd o v é p u sin ky 2 2 4

Flan 2 2 4

N atillas 2 2 4

ja b lk o v ý ko lá č 2 25

Rod - g r o d 225

B o m b a 2 25

ja h o d o v ý k ré m 2 2 5

L e d o v ý p u d in k 2 2 5

R eb arb orový k ré m 2 2 6

Jablíčka 2 2 6

M rk v a n c e 2 26

M a n d lo v é p re c líč k y 2 26

Pekm ezara 2 2 6

Z lije v k a 227

Papana 227

S o dó 2 27

Baklava 2 27

K eskülüfukara 2 2 8

M a n d lo v é su ky 2 2 8

M e d o v ý k ré m 2 2 8

V areňje nasucho 2 2 8

M a la k o v 2 2 8

Kysel z č e rn é h o rybízu 2 2 9

Jablka p o d sn ěh em 2 2 9

G ata 2 2 9

T ru b ičky 2 29

O ře c h o v ý p u d in k 2 2 9

O ře c h o v ý karam el 2 30

O ře c h o v ý ko lá č 2 3 0

Jablečné ž e lé 2 3 0

Č o k o lá d o v é p o tě še n í 2 3 0

Plněné p o m e ra n če 2 3 0

R ozin ko vý ch lé b 231

N u g á t 231

Páje z o ve sn ých v lo č e k 231

Pečené h rušky 231

C hlebíček 2 32

Vaječné n o k y 2 32

Firní 2 32

S n ě h o vý d o r t 2 32

G o go še 232

M e d o v ý sen 2 33

D žalébí 2 33

Kulfí 233

Sluneční záře 233

C itro n y v c u kru 2 3 4

K oláč d ž a ld í - d ž a ld í 2 3 4

M rk v o v á h alva 2 3 4

O cá sky 2 3 4

Čínský ko lá č 2 3 4

V án o čn í c u k ro v í 2 3 5

Perníčky 2 3 6

K ru p ič k o v é k u lič k y 2 36

Roláda 2 36

P u d in ko vé k u lič k y 2 3 6

R um ové š p ič k y 2 3 7

Vosí h nízda 2 37

H říb ky 2 37

Jablečňáky 2 37

V išně v č o k o lá d ě 2 37

O ře c h y 2 3 8

M y s liv e c k é k n o flíky 2 3 8

M u š le 2 3 8

Brazilské řezy 2 3 8

V a n ilko vé ro h líčky 2 3 8

M e d v ě d í p ra cn ý tm a v é 2 3 9

M e d v ě d í p ra cn ý s v ě tlé 2 39

Lin ecké p e č iv o 2 3 9

P o d vo d n ice 2 3 9

Vánoční ko šíčky 2 3 9

Princesky 2 4 0

O ře c h o v á ko le čka 2 40

K o koso vá esíčka 2 4 0

Střapáče 241

O ře c h o v é lo u č k y 241

R ozp ustilí kluci 241

V ín o v k y 241

Kakaovníky 241

M a n d lo v é sušenky 2 4 2

Š ikm é ře z y 2 4 2

C itró n o v é ko lá čky 242

R um ové vě n e č k y 2 4 2

V a nilko vé h v ě z d ič k y 242

N o rim b e rské ko lá č k y 2 43

M ěsíce 2 43

K ro u žky 2 43

M e d o v é č tv e re č k y 2 4 3

Florentské h v ě z d y 2 43

O ře c h o v é p u sin ky 2 4 4

S iciliánky 2 44

M ěsíčky 2 4 4

Fíkový salám 2 4 4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist