načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Tajemství Stvořitele -- Stvoř si nový život! - Ingrid Trier

Tajemství Stvořitele -- Stvoř si nový život!
-11%
sleva

Kniha: Tajemství Stvořitele -- Stvoř si nový život!
Autor:

Nejdůležitější osobou v našem životě jsme my sami… Pochopit to ale činí většině z nás velké problémy. Neustále pozorujeme a posuzujeme své okolí a snažíme se, aby nás lidé ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  149 Kč 133
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Počet stran: 142
Rozměr: 210,0x148,0x8,0 mm
Úprava: ilustrace
Název originálu: Geheimnis des Schöpfers
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložila Jana Novotná
Hmotnost: 0,197kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7263-706-5
EAN: 9788072637065
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nejdůležitější osobou v našem životě jsme my sami… Pochopit to ale činí většině z nás velké problémy. Neustále pozorujeme a posuzujeme své okolí a snažíme se, aby nás lidé kolem akceptovali a milovali. Není-li tomu tak, snažíme se jim ještě více zavděčit, nebo je zahrnujeme výčitkami, kritizujeme, vydíráme či trestáme. Nikam to ale nevede. Náš Stvořitel nám dal na cestu mocný klíč – sílu zrcadla. Uvědomíme-li si, že svět okolo nás je jen naším zrcadlem, v němž vidíme zrcadlový obraz svého vlastního nitra, dokážeme přijmout myšlenku, že chování našeho okolí vůči nám je zrcadlovým obrazem našeho chování ne k jiným lidem, ale k nám samotným. Změníme-li se, logicky se změní i náš obraz v zrcadle, tedy svět okolo nás, který rovněž změní své jednání vůči nám. Nesmírnou energii principu zrcadla můžeme aplikovat v kterékoliv oblasti života. Svět, v němž žijeme, naše práce, přátelé, rodina, to vše jsme si sami stvořili, a pokud nejsme s něčím spokojeni, můžete to přetvořit tím, že změníme sami sebe. Podívejte se do zrcadla a využijte tajemství stvořitele. Vytvořte si ve všech oblastech života tolik úspěchu a štěstí, kolik chcete – teď hned! Staňte se tvůrci svého nového života! Ingrid Trier je úspěšnou autorkou populárně naučných knih z oblasti psychologie, esoteriky a pomoci pro život.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TAJEMSTVÍ

STVOITELE

Ingrid Trier

Stvo si nový život!


Copyright © Ingrid Trier, 2010

Peklad © Mgr. Jana Novotná, 2011

Fotografie na obálce © iStockphoto.com

© Nakladatelství ANAG, 2011

ISBN 978-80-7263-706-5

Všechna práva vyhrazena. Žádná ást této publikace nesmí být rozmnožována,

uložena v rešeršním systému nebo dále pedávána, a to v jakékoliv form,jakým

koliv zpsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním apod., bez

pedchozího písemného souhlasu vydavatele. Osoba, která by uinila jakékoliv

neoprávnné kroky v souvislosti s touto publikací, mže být vystavena trestnímu

stíhání a vymáhání náhrady za zpsobenou újmu.


4 Tajemství Stvoitele

OBSAH

Na poátku... ........................................................................................8

Co je to „tajemství Stvoitele“? ...........................................................15

...a jak to funguje v každodenním život? ..........................................17

DÍL 1.

Stvo si svj nový život! ....................................................................21

Prost paradox ...................................................................................22

Ty jsi svým okolním svtem ................................................................23

Analogický zpsob myšlení – zkíženým myšlením dojít naplnní .......25

Nepatrné naprogramování hlavy – velké psobení

v každodenním život ........................................................................27

Cesta, která se vyplatí – a také funguje ...............................................30

Všechno bude nové – vytvo tolik lásky, kolik sám/sama chceš! ..........32

DÍL 2.

Stvo nov své okolí! ........................................................................35

Existuje pouze jeden svt – tvj svt! .................................................36

Chovají-li se k tob lidé dobe nebo zle,

pak jsou tvým pesným zrcadlovým obrazem! ....................................42

Chceš-li mnit jiného lovka, neuspješ – zani u sebe! ....................45

Oekávání, obviování, malicherné výitky

– tady hovoíš pouze se sebou............................................................50

Kino v hlav – sta se designérem vztah ..........................................54

Sebeláska a egoismus – ten drobný, jemný rozdíl ...............................57

Nejprve pichází vina – teprve potom ešení .......................................59

Drobnými krky k úspchu – plánovat a realizovat svá pání .............61


5Obsah

Obra se – magické psobení pijetí a propuštní ...............................64

Ty jsi stedem! ....................................................................................69

DÍL 3.

Stvo láskyplné vztahy podle svých vlastních pání! .......................71

Už nikdy více zlomené srdce nebo neoptovaná láska!

Ukojit touhu po sob sama .................................................................72

Zaplnit vnitní prázdnotu

– opatení k posílení sebe sama ..........................................................74

Tajemství Stvoitele – pi hledání partnera ..........................................76

Poloviní vztah – poloviní požitek .....................................................80

Hledáš si zadaného partnera – protože se sám/sama nechceš vázat ....84

Záletníci a vykois ovatelé

– muži nejsou darebáci a ani ženy nejsou potvory...............................86

asy nouze – slabost je dovolena .......................................................91

Neexistuje lovk, který by nebyl schopen partnerského vztahu

– jak si lovk pipustí lásku ................................................................93

Skonit to, nebo problém vyešit? .......................................................96

Konflikty – a k emu jsou dobré ..........................................................99

DÍL 4.

Vytvo si úspch v práci a ve financích! ........................................103

Lidé s tebou jednají tak... jako ty jednáš sám/sama se sebou ............106

Víra a penesené hory .......................................................................109

Zjisti, co opravdu chceš – Život je velký obchodní dm ....................112

Dopeješ-li víc sám/sama sob – pak i více obdržíš ...........................113

Sestav si svj životní plán – dm také nejprve potebuje nákres .......115

Odpovdnost za vlastní úspch – neseš pouze ty .............................118


6 Tajemství Stvoitele

DÍL 5.

Stvoení pro ty chvátající! ...............................................................121

Ptibodový plán – tréninkové jednotky .............................................122

DÍL 6.

Literární meditace ...........................................................................127

„Pro osamlé“ – nejprve miluj sebe ..................................................128

„Norsko pod nulou“ ...když lidé nemají lásku ...................................131

„Pasát na Fuerteventuru“ ...pestát životní boue ..............................133

„Vztahy v hlav“ – Irsko ....................................................................135

„Msíc nad Ósakou“ ...nechej zazáit svou duši ................................138

A na konec.......................................................................................141


I ekl Bh:

„Bu svtlo!“

A bylo svtlo.

Gen 1, 3


8 Tajemství Stvoitele

NA POÁTKU...

tohoto života se všechno toí jen kolem tebe.

A ty potebuješ trochu asu, abys zjistil/a, že na tomto svt nejsi

sám/sama.

Lidé kolem tebe zaínají hrát stále dležitjší roli. Koneckonc t

živí, vychovávají – bez jejich lásky a pée bys nemohl/a, alespo

v prvních letech života, pežít.

Oni t stvoili.

V normálním pípad se rozvineš do samostatné osobnosti, která

dokáže nastolit zdravý pomr mezi dáváním a pijímáním. Pokud

je to tvj pípad, pak tuto knihu nemusíš íst.

Ale u mnohých z nás to ve skutenosti vypadá jinak. Cítíme seza

nedbáváni, a už se jedná o partnerský vztah nebo profesní život.

asto se domníváme, že bychom mli vydlávat více penz, aješ

t astji tomu tak opravdu je. Ale dokud to „lepší“ podmiujeme

pízní druhých lidí, zstáváme stát ve slepé ulice. Prožíváš to nkdy

podobn?

Dláš ve svém každodenním život to nejlepší, co dokážeš.

Stáváš se sám/sama stvoitelem.

Spolehlivý zamstnanec, ádná žena v domácnosti, ideální partner.

Od dtství jsi vychováván/a a „manipulován/a“ tak, abys byl/a vždy

lovkem, kterého ostatní mohou mít rádi.

Již velmi brzy se nauíš, co se patí a co ne, jak máš žít, myslet

a jednat.

Okolí, kterého si ceníš, má být spokojeno s tím, co u tebeshledá

vá, a považovat to za štstí.

Snažíš se, abys vše dlal/a správn (pece nechceš, abys jimpi

padal/a nepíjemný/á), a naopak hledáš u lidí ve svém okolí co

nejvtší pijetí. Nakonec ale nedostaneš zpt ani polovinu toho,

co jsi sám/sama dal/a.


15

CO JE TO „TAJEMSTVÍ STVOITELE“?

V okamžiku, kdy lovk zaal zkoumat Zemi a celý vesmír, ocitl

se ped problémem, že vše, co existuje, má zárove svj

protipól.

Zkoumání svtla, vody, atom, svt, živých bytostí atd. hopivedlo k poznání, že to vše mohlo vzniknout jen proto, že to má dva

protipóly.

Nejlépe je tato teorie pochopitelná, když se lovk podívá na vznik

nového života. Oplodnná vajená buka sestává jak z mužského,

tak i ženského aspektu, oba aspekty jsou v ní pítomny ve stejné

míe. Kdyby byl jeden z obou aspekt z buky odebrán, už by tato

buka nebyla schopna života.

Další známý píklad nalezneme v dýchání.

Nadechnutím zaínám vydechnutí. Je to bh, proces, rytmus, který

je životn dležitý. Pokud by ho lovk perušil, teba se jennadechoval nebo vydechoval, nemohl by žít.

Komplexnjším píkladem je zkoumání hmoty a antihmoty.

Antihmota není sama o sob prokazatelná, lze ji sice umle vytvoit, ale dokázat se dá pouze ozaováním a zkoumáním hmoty.

Bez této hmoty by antihmota vbec neexistovala, nebo vše, co

existuje, potebuje svj protipól.

Filozofové se dlouho zabývali otázkou, co zde existovalo díve: myšlenka nebo komunikace? Na toto téma vzniklo mnoho pojednání, ale v souasnosti již víme, že obojí patí neoddliteln k sob a jedno bez druhého není myslitelné. Ovšem ne všichni jsme vdci a vtšinu z nás už vbec nezajímá, že protipóly existují v každé oblasti našeho života. Pokud ale lovk penese výše uvedené píklady na život, svt, každodenní bžné žití a vztahy, které si vytvoil, pochopí, pro nkteré vci nefungují. Problémy, starosti i nefunkní vztahy jsou koneckonc jenznamením toho, že jsme zákony pírody bu vbec neaplikovali, nebo

Co je to „tajemství Stvoitele“?


22 Stvo si svj nový život!

PROST PARADOX

Všechno, co existuje, má dv strany.

A jedno nemže existovat bez toho druhého. Muž a žena, den

a noc, velký a malý, teplý a studený, píliv a odliv.

Všechno jsou to jednotlivé póly, které mají svj protipól – to je

pírodní zákon. A pesto tyto rozdílné póly patí k sob a jsou

pro sebe navzájem dležité.

Den potebuješ pro své aktivity a noc pro klid a regeneraci. Díky

tomu udržuješ stabilní životní rytmus. Den a noc jsou protiklady,

a pesto by bez sebe nemohly existovat. Stejn jako se musístídat období aktivity a pasivity, aby ses nesesypal/a pod tíhou jen

jednoho jediného pólu.

Muž a žena také potebují jeden druhého.

Oba jsou nezbytní pro udržení lidského rodu. Kdyby existovalo

jen jedno nebo druhé pohlaví, už dávno bychom vymeli. Opt

protiklady, které se sice absolutn odlišují, ale pesto patí k sob.

Takové píklady bychom mohli uvádt donekonena a všechny

osvtlují pouze jedinou skutenost, totiž že tvé okolí je ástí tebe

samotné/ho. Ješt více – je tvým protikladem, jako noc ke dni.

A pesn tato tvoje ást, tvj protiklad, který k tob neoddliteln

patí, odráží tvé vlastní slabosti a chyby. lovk ale ve svém okolí

vidí jenom svého nepítele, proti kterému musí bojovat. Na nm

údajn spoívá veškerá vina za jeho problémy. Jsou to ti druzí, ti jiní lidé, kdo t iní neš astným/nou. A nyní zaíná ten absolutn nesmyslný pokus zmnit tyto osoby a okolnosti prostednictvím hodnocení, kritiky a trestání. Bohužel, nebo naštstí, není takové jednání píliš efektivní, protože vkoneném efektu bojuješ jen sám/sama proti sob, nebo ty sám/sama jsi iniciátorem/kou existujících problém. Takže pro vlastn nepestaneš zápolit sám/sama se sebou anehledáš pro zmnu ešení svých problém ve své vlastní osob?

Stvo rovnováhu extrém v sám/sama sob!


27

NEPATRNÉ NAPROGRAMOVÁNÍ

HLAVY

– velké psobení v každodenním život

Co se vlastn stane, když ty – možná poprvé – cítíš zcela jasn svou

sílu, energii a lásku, když njaký jiný lovk, napíklad osamlá žena

žijící ve velkém mst, je tvé pozici na hony vzdálena? Už pokolikáté

je donucena zastoupit v práci neustále nemocnou kolegyni,pláno

vanou dovolenou mže rovnou škrtnout, protože v té dob se jako

naschvál koná nkolik dležitých jednání, u kterých musí (chce) být.

Tramvaj mla dnes veer zase zpoždní, s plnými nákupnímitaš

kami sedí v pímstské lince a pak se ješt musí nacpat do plného

vlaku. Pitom má auto, to ale pjila na pár dní kamarádce, nebo

ta jako motorizovaná stihne rychleji všechny své schzky.

Když jí ve vlaku ješt navíc šlápne na nohu dvoumetrový a mi

nimáln sto kilogram vážící muž, vzpomene si na jiného muže,

s kterým se seznámila minulý víkend, který ji nejdív pehlížel,

a pak jí také šlápl na nohu. Po nkolika spolených sklenikách

slíbil, že jí zavolá. A dnes už to je šest dní a ona eká a eká, ale

on se nehlásí.

Když pak pozdji téhož veera vyerpan padne doma do kesla,

cítí se prázdná a osamlá, využitá a odhozená. Není tu nikdo, kdo

by jí nco uvail, kdo by jí namasíroval unavená chodidla. Naku

chyské lince stále ješt leží nezaplacený, nestydat vysoký úet

za telefon, na kterém mají velký podíl náklady za používání in

ternetu. Pitom na nm hledala pouze kontakt, chtla jen trochu

pozornosti, trochu lásky, to by pece bylo hezké. Když se tato žena

nyní podívá do zrcadla, co tam uvidí, co z jeho odrazu pozná?

Jasn, ty už to víš.

Unavenou, rozlícenou osobu bez chuti do života s otevenou

a prázdnou náruí, žádoucí a ekající na nco, co nechce pijít.

Nepatrné naprogramování hlavy...


38 Stvo nov své okolí!

Zde je jeden píklad:

Rytmus pílivu a odlivu

odliv píliv

Protože všechno, co existuje, má dv strany, mže harmonická

jednota mezi tmito póly nastat jedin tehdy, když jsou oba póly

stejn silné. Pod jednotou se rozumí celistvost spojení dvoujed

notlivých pól.

Všichni známe stídání pílivu a odlivu, které sice analogickyped

stavují dva protikladné póly, tedy vzájemn se ve svém projevu

odlišující, ale pesto patí k sob tak jako den a noc. Jejich rytmické

spolupsobení udržuje váhy pírody vyrovnané.

Jaký chaos by nastal, kdyby píliv nebo odliv najednou pestal. Celá

píroda by se dostala do silné nerovnováhy. Stejn tak nastane

chaos v našem život – pokud potlaíme jednu jeho stránku,vy

voláme nerovnováhu kvli projekci viny do všeho, co je vn nás

samotných, a pece je natolik naší souástí. Fixací na jiné lidinepo

silujeme sebe, naopak, svou energii používáme na to, žepozná

váme chyby tch druhých a sami jsme pi tom stále slabší a slabší.

Nakonec jsme úpln prázdní a vyhoelí.

Ponecháme-li si svou energii pro sebe, budeme silnjší. Podívejme

se na své vlastní chyby. Podívat se do vlastního nitra je siceobtížbr />

Díl 3.

Stvo láskyplné vztahy podle

svých vlastních pání!


76 Stvo láskyplné vztahy podle svých vlastních pání!

TAJEMSTVÍ STVOITELE

– pi hledání partnera

Hledáš-li nkoho s nadmíru velkým charismatem a na tento aspekt

kladeš mimoádný draz, pak je jisté, že takovouto osobu potkáš.

Po njaké dob se ale ukáže, že toto charisma je jen maska, kterou

dotyný lovk používal na veejnosti, aby ve skutenosti zakryl

svou nedostaten rozvinutou osobnost. A zase jsi dostal/a to, co jsi

sám/sama. Nkoho, kdo by ml trochu víc milovat sám sebe.

A protože všechno, co existuje, má svj protipól, není extrémní

sebevdomí píliš vzdáleno od extrémního pocitu méncennosti.

Lidé s pirozen vyzaovaným a zdravým sebevdomím mžeš

potkávat teprve tehdy, když ty sám/sama máš tyto charakterové

vlastnosti. Takoví lidé se o tebe nebudou zajímat, protože mezi

vámi neexistuje žádná pímá rezonance, pípadn pitažlivost.Bu

deš tedy i nadále pitahovat lidi, kteí se ti nejvíce podobají, a

už chceš nebo nechceš. Jestliže ti, s nimiž se setkáváš,neodpoví

dají tvým oekáváním, pak bys ml/a zvážit, že tito lidé odrážejí

výhradn tvé vlastní nitro. Ve svém okolí nemžeš nacházet nic

jiného než sebe.

Všechno se odráží.

Hledání ve vnjším svt proto nemá smysl, je to zbytené

snažení.

Narazíš-li tedy pi hledání partnera opt na toho nesprávného nebo

nesprávnou, potom nezapome, že naši partnei nám ukazují naše

vlastní chyby a slabosti, jednoduše skrze to, jací jsou oni.Koneckon

c to jsou užitená upozornní, která nás piblíží k vlastnímu já.

Žena, která neustále naráží na násilnické muže, by mla pemýšlet

o tom, pro si sama psobí násilí tím, že pipouštíneakceptovatel

né chování ze strany svého partnera.


91

ASY NOUZE

– slabost je dovolena

Ve slabých chvilkách si pejeme, aby tu byli s námi a pro nás jiní lidé.

Chtli bychom se o n opít, hledáme útchu a nedokážeme dát

dohromady dost energie, abychom si pomohli sami.

I tyto fáze mají své opodstatnní a nejsou ani chybné, ani špatné.

asy nouze nastávají, když se píliš soustedíme na sebe nebo nadru

hé. Každý extrém dosáhne jednou své pirozené hranice a potebuje

odlehení.

Míra sebelásky a vlastní odpovdnosti je pekroena, nebo se nkdy

podíl popírání sebe sama a nezodpovdnosti v našem život projeví

a v naší mysli ukáže jako pemrštný a my musíme zjednat nápravu.

Naše tlo a duch nám ukazují své vyerpání, je na ase uvolnit se.

Je v poádku poci ovat slabost, toužit po lásce, která picházízven

í. Nemže ale být naším cílem být v život a ve svt vždy silní

a nezávislí.

Jde o to, abychom harmonicky vycházeli se všemi stránkami své

osobnosti, tmi silnými i tmi slabými. Tak jako odliv stídá píliv,

tak se i my mžeme ídit svou vlastní pirozeností a poci ovatne

dostatek náklonnosti. Mžeme požádat o pomoc jiné lidi, pijmout

ji. Tak jako den vítá noc a po vykonané práci se stáhne do ústraní,

tak mžeme odvést svj díl práce a pak si odpoinout. Mžeme

dovolit ostatním, aby tu byli pro nás, aniž bychom na n naložili

celou odpovdnost za sebe a svj život. Stále znovu vharmonic

kém rytmu usilovat o život a pirozenost ve zdravé výmn cykl.

Vytvoí-li si lovk tuto pirozenou harmonii, brzy si povšimne,

že i zde se hlásí o své právo protipól. lovk by chtl diskutovat,

nco rozpracovat, vyjasnit, pít se o to. Ne nadarmo existuje pojem

„kultura sporu“.

asy nouze – slabost je dovolena


112 Vytvo si úspch v práci a ve financích!

ZJISTI, CO OPRAVDU CHCEŠ

– Život je velký obchodní dm

Pokud nevíš, co vlastn chceš, pak ani život neví, co ti má dát.

Ve svém život pedstavujeme jakoby Slunce, kolem kteréhoobí

hají jednotlivé planety. Kdyby Slunce pišlo na smlou myšlenku,

že opustí svou obžnou dráhu, zmnily by se také souadnicepla

net, které kolem nj obíhají. Stávající vzdálenosti od Slunce by

se zmenšily nebo zvtšily. Jestliže Slunce zstane na své pvodní

dráze, nezmní se nic ani na pozicích planet vi nmu.

Jsi-li tedy ve svém život, ve svém vlastním malém svt jako

Slunce, tak se chování tvých spoluoban k tob zmní vždy jen

v koordinaci s tvým vlastním „zmnným“ chováním. Jak v ma

lém, tak ve velkém. To, co nalézáme v naší slunení soustav, platí

i pro život každého lidského jedince na této zemi.

Nejmenší kopií solárního systému je atom. Ten má centrální jádro,

kolem kterého vše obíhá.

Zmní-li se struktura jádra, jsou odpovídajícím zpsobem ovlivnny

vnjší faktory, takže se zmní pohyb, rychlost – zkrátka chování celé

atomové struktury.

Co nám to íká v analogii o individuálním lidském chování?

A jak velký je zde vliv vlastního jednání na okolí, na vlastní život

a dležité vztahy, které v život existují?

Stvo si jistotu a dvru!


Díl 5.

Stvoení pro ty chvátající!


Nejdležitjší osobou ve tvém život jsi ty sám/sama...

Náš Stvoitel nám daroval na cestu mocný klí.

Je to síla zrcadla.

S touto nesmírnou energií jsi stvoil/a kvalitu svého souasného

života – a mžeš jí kdykoliv dát nový smr.

Nauil/a ses tvoit.

Ale, probh, jak jsi toho využil/a?

Existuje njaké pokání, njaký obrat?

Ano!

Je to svt, v nmž žiješ, v nmž máš svou práci, své pátele, svou

rodinu, vše, co jsi sám/sama stvoil/a.

Mohl by být lepší nebo horší. Ale je prost takový, jaký je.

A pesto jsi nespokojen/a s tím, co máš.

lovk by se mohl ptát: „Pro vytváíš tolik neštstí?“

Protože si poád ješt myslíš, že štstí pijde zvnjšku.

A jak to vypadá s tvými vztahy?

Všechno v poádku?

Nebo by se i zde dalo sem tam nco vylepšit?

Jist, tu a tam jsou ješt njaká nesplnná pání. Kdyby tak ta

mocnost tam nahoe byla dostaten milostivá a konen ti poslala toho pravého lovka, ten správný život, pytel plný penz. Ale poád se nic nedje a v život, od kterého oekáváš, že by mohl probíhat zdaile, dokola jenom ztroskotáváš. Využij tajemství Stvoitele a stvo si tolik úspchu ve všech oblastech svého života, kolik jen chceš – a to te hned! K tomuto dležitému cíli ti dopomohou poetné návody stejn jako literární meditace. Sta se Stvoitelem svého nového života!

www.anag.cz
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist