načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Tajemství rudolfínské Prahy - Jiří Martínek RNDr.

Tajemství rudolfínské Prahy

Elektronická kniha: Tajemství rudolfínské Prahy
Autor:

Město plné záhadných zákoutí, alychymistických dílen, nadaných umělců a vědců. To je Praha za vlády císaře Rudolfa II. Odhalte její tajemství! Jak vypadala Praha před více ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  139
+
-
4,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAGMENT
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 65
Rozměr: 31 cm + herní plán Putování rudolfínskou Prahou (1 dvojlist)
Úprava: tran : barevné ilustrace, portréty
Vydání: I. vydání
Spolupracovali: ilustroval Petr Urban
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-253-3426-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha s barevnými ilustracemi a srozumitelným textem přibližuje dětem dobu císaře Rudolfa II. a jeho vliv na kulturní vývoj města Prahy. Určeno dětem kolem deseti let. Kniha seznámí děti s Prahou v době císaře Rudolfa II. Která místa a osobnosti jsou s tímto panovníkem spojeny? A co je pravdy na tom, že mistr Edward Kelly bydlel v domě U osla v kolébce nebo že slavný astronom a matematik Tycho Brahe zemřel kvůli tomu, že nemohl jít na záchod? Kde se konala v Praze první pitva a jaká veliká láska stojí za krásnými architektonickými skvosty - letohrádky Belveder a Hvězda? Zajímavé informace pak mohou děti společně s dospělými prověřit přímo v ulicích Prahy nebo na přiložené deskové hře.

Popis nakladatele

Město plné záhadných zákoutí, alychymistických dílen, nadaných umělců a vědců. To je Praha za vlády císaře Rudolfa II. Odhalte její tajemství! Jak vypadala Praha před více než 400 lety, v době vlády Rudolfa II.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Tajemství rudolfínské Prahy

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.fragment.cz

www.albatrosmedia.cz

Jiří Martínek

Tajemství rudolfínské Prahy

Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


Jiří Martínek

Ilustroval Petr UrbanObsah

Kdo byl Rudolf II. ...................................................6

Belveder – příběh velké lásky .........................................8

Hvězda – aféra strýce Ferdinanda ....................................10

Malé náměstí – skandál na pohřbu ...................................12

Karlov – kostel s pověstí ............................................14

Karlův most – Vltava a její břehy .....................................16

Hradní sbírky – umělci na panovníkově dvoře.........................18

Rudolfova galerie – správce sbírek s rodinou..........................20

Rudolfova knihovna – nejvzácnější knihy .............................22

Pražský hrad – Rudolfovy stavby.....................................24

Malá strana – domov alchymistů.....................................26

U osla v kolébce – vyslanec ďáblův ...................................28

Karlovo náměstí – Faustův dům......................................30

Národní muzeum – Rudolf II. a jeho zvířátka .........................32

Stromovka – Rudolfova štola ........................................34

Kostel sv. Tomáše – cizí vyslanci a poselstva...........................36

Vlašská ulice – U Tří růží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Staroměstská radnice – maršálek Russworm...........................40

Židovské město – Rabbi Löw ........................................42

Pohořelec – Tycho Brahe ............................................44

Karlova 4 – Jan Kepler ..............................................46

Rečkova kolej – první pitva v Praze ..................................48

Žižkov – mistr popravčí .............................................50

Libeň – náš císařský bratr Matyáš ....................................52

Újezdská brána – vpád Pasovských...................................54

Kostel Panny Marie Sněžné– svatí mučedníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Katedrála sv. Víta – poslední cesta....................................58

Putování rudolfínskou Prahou.......................................67


K do by l

Rudolf II.

J

eden z nejznámějších panovníků v českých dějinách, císař a král Rudolf II.,

přišel na svět 18. července 1552 ve Vídni jako syn MaxmiliánaHabsburské

ho (pozdějšího císaře Maxmiliána II.) a španělské infantky Marie. Rodiče

byli bratranec a sestřenice, jejich otcové, Ferdinand I. a Karel V., bratři, a to se

zřejmě nepěkně podepsalo na Rudolfově duševním zdraví. Ale zájmy rodu byly

přednější... Mimochodem, půjdeme-li zpět v rodokmenu, najdeme meziRudol

fovými předky i samotného císaře a krále Karla IV.

Matka Marie, neústupná katolička, pro­

sadila Rudolfovo vyslání na studia do Špa­

nělska, kde se o něj a bratra Arnošta staral

strýc, španělský král Filip II. Oba živili na­

ději, že by po bezdětném strýčkovi mohli

jednou španělskou korunu i s jejími boha­

tými državami ve Střední a Jižní Americe

získat; jenže nakonec byla do Madridu vy­

slána i jejich mladší sestra Anna, aby se sta­

la Filipovou ženou, a král se z tohoto man­

želství dočkal syna, pozdějšího Filipa III.

Rudolf strávil ve Španělsku celých osm let,

od roku 1563 do roku 1571, a dostalo se mu nejlepšího vzdělání, ale nakonec se vrátil do střed­

ní Evropy a za churavějícího otce postupně přebíral vládu: byl korunován uherskou (1572),

českou (1575 – zřejmě on nechal do dnešní podoby upravit korunovační klenoty) a po Max­

miliánově skonu roku 1576 i císařskou korunou.

Maxmilián II.

6


Rudolf se stal nejmocnějším vládcem střední Evropy.

Ač inteligentní a vzdělaný (uměl čtyři jazyky – němec­

ky, latinsky, španělsky a italsky; česky se učil, ale asi bez

větších úspěchů), byl celý život poněkud podivínský.

V náboženských otázkách, k matčině zklamání, zůstal

vlažný. Oženit se tvrdošíjně odmítal (i když pro krásné

ženy slabost rozhodně měl, a nějaké ty nemanželské děti

měl taky) a vyhlédnutou nevěstu, španělskou princez­

nu Isabelu, si nakonec vzal jeho bratr Albrecht. Byl prý

značně nadaný, mj. na matematiku, ale vážný, bez smys­

lu pro humor.

•••

Svůj dvůr, na němž vedle urozených šlechticů získali

svá místa i neurození a v mnoha případech i všehoschop­

ní, Rudolf II. roku 1583 přesunul ve strachu z Turků

z Vídně do Prahy, a tu pak jen vzácně opouštěl. Nechával

se oslavovat jako vojevůdce, i když bojiště neviděl ani

zdálky. Vláda ho nebavila a čím dál víc se u něj projevo­

vala duševní choroba, dnešními lékaři označovaná jako

schizofrenie, které postupně zcela podléhal – zejména

po dvou těžkých etapách v letech 1580–81 a 1598–1600

(za druhé z nich vyhnal i lékaře). Většinu problémů řešil

odkládáním na jindy, což se mu mimochodem dlouho

dařilo. Nejlépe mu bylo mezi umělci a vědci, které v Pra­

ze hostil, či ve svých sbírkách. Postupně se vzdaloval

běžnému životu, čím dál víc ho zajímaly různé podivné

magie a odmítal si připustit, že by bylo lépe, kdyby od­

stoupil. Když k tomu připočteme dostatek vládychti­

vých příbuzných, nemohlo to dopadnout dobře...

Rudolf II.

Anna

Filip II.

7

TAJEMSTVÍ RUDOLFÍNSKÉ PRAHY


belvedeR

příběh velké lásky

I

když to mezi panovníky nebývalo tak běžné, našli se i králové a královny,

jejichž život spojila opravdová láska. Mezi habsburskými vládci se to týkalo

například Rudolfova dědečka a babičky, Ferdinanda I. a Anny Jagellonské.

Jejich sňatek byl přitom domluven rodiči, jak ostatně bývalo obvyklé. Ferdinand byl určen

k vládě v Rakousku a Anna byla dcerou českého a uherského krále. Jenže když její bratr Ludvík

Jagellonský padl mladý v bitvě s Turky u Moháče roku 1526, náhle se habsburský princ Ferdi­

nand stal i králem Čech a Uher, a tím vládcem celé střední Evropy. Nakonec, po rezignaci

bratra Karla, se v roce 1556 stal i římským císařem.

Když se brali, bylo jim jen 12 let. Obřad se

obešel bez nich. Ve skutečnosti se prvně na­

vzájem spatřili, až když jim bylo osmnáct!

Prý to ale byla láska na první pohled, ostatně

obdařená hned 15 dětmi. A zatímco Ferdi­

nand I. (vládl 1526–1564) byl považován za

rozvážného, i když přísného vládce, a jedno­

ho z nejschopnějších politiků své doby, jeho

žena dokázala plnit nejen roli vzorné a laska­

vé manželky, ale pomáhala mu i s vladař­

skými povinnostmi včetně předsedání zem­

ských sněmů. Významně se Anna zasloužila

i o opravu Pražského hradu, poškozeného

požárem v roce 1541. Tam, ve Svatovítské Anna Jagellonská

8


katedrále, také byla po své smrti roku 1547 po­

hřbena. Ferdinand se již nikdy neoženil a pro svou

ženu a sebe objednal skvostný náhrobek od nizo­

zemského mistra Alexandra Colijna.

Po královské lásce ale v Praze zbyla především

jedna památka. Ferdinand nechal pro svou ženu

v předpolí hradu postavit v letech 1538–57 nád­

herný letohrádek, zvaný Belveder. Autorem plá­

nů honosné stavby, prý nejkrásnější ve střední

Evropě, byl italský tvůrce Paolo della Stella, do­

končil je po něm Bonifác Wohlmut (viz str. 14).

Anna se dokončení nedočkala, za vnuka Rudolfa,

který žádnou ženu neměl, pak byl využíván hlavně pro císařské sbírky, z ochozu pak pozo­

rovali oblohu hvězdáři. Dnes se v jedné z nejhezčích pražských staveb nachází výstavní síň.

Ferdinand I.

Belveder

9

TAJEMSTVÍ RUDOLFÍNSKÉ PRAHY


Hvězda

aféra strýce Ferdinanda

I

tohle byla velká láska. Ale vzhledem k tomu, z jakých rodů pocházeli, šlo

vlastně o lásku zakázanou...

Arcivévoda Ferdinand byl synem císaře a českého krále Ferdinanda I. a mladším bratrem Maxmiliána II., Rudolfova otce. Roku 1547 byl pověřen, aby se stal králo­ vým zástupcem (místodržitelem) v Čechách; původně to mělo být trestem pro vzpurné Čechy, ale nakonec to Pra­ hu, jako sídlo byť jen místodržitele, spíše povzneslo. A právě někdy v té době se seznámil s krásnou Filipínou.

Filipína Welserová pocházela z bohaté obchodnické rodiny z jihoněmeckého města Augsburg a prý byla jed­ nou z nejkrásnějších žen své doby. Není divu, že se arci­ vévodovi líbila a on jí. Přeci jen ale nepocházela z rodiny královské, takže se se svým milým musela scházet taj­ ně – a tajná byla i svatba, k níž došlo v lednu 1557 na zámku ve středočeské Březnici, kde měla Filipína pří­ buzné. Později se jejím sídlem stal hrad Křivoklát. Do­ konce ani o jejich dětech (byly celkem čtyři) se nesmělo veřejně mluvit. Říkalo se, že prý je nalezli před branami hradu, na němž Filipína žila, a krásná paní se sirotků ve své nekonečné laskavosti ujala...

Ferdinand Tyrolský

Filipína Welserová

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist