načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Tai chi – Vlasta Pechová

Tai chi

Elektronická kniha: Tai chi
Autor: Vlasta Pechová

Autorka představuje metodu stylu Yang, jehož zakladatelem byl Yang Lu-chan. Styl prošel různými úpravami jednotlivých mistrů. V knize se setkáváme s výukou Tai chi upravenou pro naše kulturní prostředí. Příručka popisuje vznik a jednotlivé ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  135
+
-
4,5
bo za nákup

hodnoceni - 57.5%hodnoceni - 57.5%hodnoceni - 57.5%hodnoceni - 57.5%hodnoceni - 57.5% 60%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 105
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Spolupracovali: spolupráce Ondřej Ponocný
Skupina třídění: Sport. Hry. Tělesná cvičení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2743-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autorka představuje metodu stylu Yang, jehož zakladatelem byl Yang Lu-chan. Styl prošel různými úpravami jednotlivých mistrů. V knize se setkáváme s výukou Tai chi upravenou pro naše kulturní prostředí. Příručka popisuje vznik a jednotlivé styly Tai chi, vysvětluje jeho teoretické základy a podrobně seznamuje čtenáře s jednotlivými sestavami. Příručka věnovaná bojovému cvičení Tai chi v jeho klasické podobě.

Popis nakladatele

Kniha seznamuje zajímavou a originální formou s čínským bojovým uměním Tai chi. Je určena široké skupině čtenářů, počínaje potencionálními zájemci a začátečníky, konče pokročilými adepty a učiteli tohoto umění. Obsahuje cenné informace i pro studenty jiných bojových, pohybových a zdravotních systémů. Autorka knihy vychází ze svých mnohaletých zkušeností studia a výuky Tai chi. Popisuje jej slovy odpovídajícími našemu kulturnímu zázemí. Komplexně seznamuje se sestavami Tai chi a poukazuje na jejich rafinovanost, která ve výsledku vede k vytrénování sofistikované techniky. Kromě technické stránky také objasňuje některé mýty a problémy při výuce a cvičení. Text doprovází autorka vlastními ilustracemi, což dílu dodává mnohem hlubší rozměr.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Tai chi" doporučujeme také:
Jangův styl tai-chi 1 Jangův styl tai-chi 1
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vlasta Pechová

Tai chi

Spolupráce Ondřej Ponocný

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

obchod@grada.cz, www.grada.cz

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

jako svou 3601. publikaci

Odpovědná redaktorka Magdaléna Jimelová

Sazba Šimon Jimel

Ilustrace Vlasta Pechová

Fotografie Pavel Rybák ve spolupráci s fotostudiem Vogi a archiv autorky

Fotografie na obálce Franck Alasseur (prvek prášení kolene, V. Pechová)

Návrh a grafická úprava obálky Grafické studio Hozák

Počet stran 112

První vydání, Praha 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

© Grada Publishing, a. s., 2009

ISBN 978-80-247-2743-1

Tato publikace vychází za podpory galerie minerálů a fosilií – Geosvět.4

Obsah

Předmluva od Roberta Amackera ....................................................... 9

Úvod .............................................................................................. 14

Tradiční bojová umění ..................................................................... 16

Stručná historie .......................................................................... 16

Tai chi ........................................................................................... 19

Vznik a styly Tai chi ..................................................................... 19

Písemné odkazy mistrů ........................................................................21

Utajování Tai chi ......................................................................... 22

Kvalita Tai chi ............................................................................. 23

Teoretické základy Tai chi ................................................................ 24

Vnitřní a vnější bojová umění ........................................................ 24

Metoda pohybu ........................................................................... 24

Princip Tai chi ............................................................................. 35

Bojové myšlenky ......................................................................... 40

Sestavy Tai chi ............................................................................... 43

Forma ........................................................................................ 44

Tui Shou..................................................................................... 48

Three Steps ................................................................................ 55

Da Lu ......................................................................................... 56

Cvičení San Shou ........................................................................ 57

Zbraně ....................................................................................... 59 Základy cvičení ............................................................................... 60

Dýchání ...................................................................................... 60

Qi .............................................................................................. 61

Vyrovnání páteře ......................................................................... 62

Relaxace versus akce .................................................................. 70

Meditace ve stoji......................................................................... 72

Vnitřní a vnější pohyb ...........................................................................74

Paže a ruce ................................................................................ 79

Limity těla .................................................................................. 82

Postoje ...................................................................................... 84

Cvičení ve dvojici ............................................................................ 90

Přístup ke cvičení ve dvojici .......................................................... 90

Utváření Principu Tai chi .............................................................. 92

Praktické rady a informace .............................................................. 97

Závěr ........................................................................................... 104

76

Poděkování

Za otevřenost, vstřícnost a podporu při tvorbě knihy děkuji svému učiteli Tai chi

a své rodině. Děkuji též svým přátelům, kteří byli vždy připraveni pomoci a asi

stovat během tvorby obrázků a fotografií. Děkuji všem, kteří mi poskytují čas

a prostor, abych svůj život a tvorbu mohla postupně rozvíjet jako list kapradiny.

Autorka

98

Předmluva od Roberta Amackera

Pro nadějné studenty Tai chi je přirozené hledat tradiční návody jak u svých

učitelů, tak i v dostupné literatuře. Jedním z důsledků je proto preference uči

telů čínského etnického původu, která je založena na domněnce, že jsou ně

jak blíže spojeni se vším, co k Číně patří, včetně tohoto studia, které je jen

pro zasvěcené. Také jsem slyšel, že nedávné práce zabývající se Tai chi jsou

zbytečné, že vše již bylo vyřčeno velkými mistry v minulosti. Toto jsou všech

no špatné závěry, zvláště v případě literatury. Především je potřeba si uvě

domit, že publikace nějakého díla v Číně nebyla do nedávné doby zdrojem

autorova příjmu. Neexistovala autorská práva a díla byla volně reproduková

na kýmkoliv. V důsledku toho byl malý zájem o zveřejňování osobních tajem

ství a triků písemnou formou. Jeden z mých učitelů byl přímo proti jakýmkoliv

knihám o sobě a svém učení, protože, jak se vyjádřil, „lidé si přečtou knihu

a necítí potřebu chodit na lekce“. Pokud by se takový přístup uplatnil na ty

nejelementárnější instrukce, člověk si dokáže představit postoj k publikacím

toho, co je považováno za „tajemství“. Knihy byly spíše kombinací autentici

ty a reklamy a popisovaly jen to, co stačilo k přesvědčení a nalákání čtenářů.

Zveřejňovány byly vždy spíše metody než analýzy, protože dovednosti, které

byly jednou získány, vylučovaly potřebu vědeckého vysvětlení nebo ospravedl

nění. Nicméně, více starých mistrů bylo citováno, když říkali, že jednoho dne

taková analýza přijde a Tai chi bude popsáno v termínech geometrie a fyziky.

Z této perspektivy je třeba se dívat na současné úsilí MgA. Vlasty Pechové.

Pokoušel jsem se celá desetiletí analyzovat a popisovat Tai chi pomocí jeho

skrytých principů a různých bojových projevů ve snaze objevit jeho teoretic

kou základnu. Mé vlastní cvičení a směr jsou autentické a tradiční. Jsem cel

kem konzervativní, pokud jde o jakékoliv nové inovace výuky, takže bylo jas

né, že jakákoliv podobná analýza zcela přijme tradiční výuku, a bude-li sledo

vána, povede ke stejným výsledkům jako klasické techniky a vnější projevy.

Toto byl ten případ, a výsledky, alespoň v západně uvažujícím prostředí, byly

dramatické, pokud jde o založení školy, která cvičí Tai chi na té nejmoder

nější a zcela klasické úrovni, s jakou jsem se kdy setkal, a produkující velké

množství studentů dosahujících svého nejvyššího potenciálu.

Vlasta Pechová je beze všech pochyb jedním z takových studentů. Patří k nej

talentovanějším, nejkreativnějším a nejpilnějším studentům, se kterými jsem

měl tu čest se setkat. Za pouhých pár let jsem ji jmenoval oficiálním vedou

cím pražské pobočky mé školy, do pozice, na kterou je víc než kvalifikována.

Od té doby se stala osobou, se kterou mohu procvičovat a diskutovat různé

techniky na nejvyšší úrovni. Její práce nespočívá pouze v přenášení myšle

nek, ale je produktem hlubokého pochopení a internalizace celého komplet

ního systému. Její přístup k výuce je zcela osobitý a v některých případech

mám pocit, že je účinnější než můj vlastní. Jako profesionální umělkyně jí její

schopnosti umožňují vyjádřit myšlenky vizuální formou. Proto je pro ni jed

nodušší vysvětlit záležitosti, které se jinak vyjadřují jen obtížně, což je z mé

strany někdy předmětem určité „závisti“. Ve své knížce vysvětluje mnoho zá

kladních koncepcí a praktik z vysoce odborného hlediska, navíc způsobem,

který je zajímavý jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Vyniká velikou vroze

nou skromností, ale její styl vyzařuje autoritu někoho, kdo má daleko hlubší

a širší znalosti, což se v této základní práci také projevuje. Dílo je rovněž pří

slibem dalších, která budou jistě dychtivě přijata těmi, kdo se seznámí s ná

sledujícími stránkami.

Robert Amacker, říjen 2008, Moskva, Ruská federace

(Z angličtiny přeložil Mgr. Vladimír Pech)

INTRODUCTION By Robert Amacker

It is natural for prospective students of Tai Chi Chuan to look for traditional

sources of instruction, in their teachers and in what literature is available, as

well. One result of this is a preference for teachers of Chinese ethnic origin,

on the assumption that they are somehow more connected with all things

Chinese, including this most esoteric of studies. I have also heard it said

that recent works on Tai Chi Chuan are superfluous, everything having alrea

dy been said by great masters of the past. These are both flawed assump

tions, but especially in the case of literature. First, it must be understood

that the publication of ones works in China was, until the most recent of ti

mes, not a source of income. There were no copyright laws, and works were

freely reproduced by anyone. Consequently, there was little incentive to re

veal ones secrets on paper. One of my own teachers was against any books

11Předmluva od Roberta Amackera 10

about him or his teaching because, as he said, “People will read the book

and not need to come to class.” If this kind of thinking could apply to even

elementary instruction, one can imagine the attitude regarding the publication

of what were considered “secrets.” Rather, books were a kind of combination

of authentication and advertisement, revealing just enough to convince and

attract. Even that which was revealed was always in the form of method rather

than analysis because skill, once achieved, obviated the need for scientific

explanation or justification. But more than one master of old was quoted

as saying that at some point just such an analysis would be forthcoming,

and that Tai Chi Chuan would someday be described in terms of in the form

of method rather than analysis because skill, once achieved, obviated the

need for scientific explanation or justification. But more than one master of

old was quoted as saying that at some point just such an analysis would be

forthcoming, and that Tai Chi Chuan would someday be described in terms

of geometry and physics. It is from this perspective that Vlasta Pechova‘s

current effort should be viewed.

I have for decades tried to analyze and describe Tai Chi Chuan, both in its un

derlying principle and in its various boxing manifestations, in an attempt to

discover its theoretical basis. My own training and lineage are authentic and

traditional, and I am quite conservative regarding any sort of new innovation

in teaching, so it was mandatory that any such analysis would conform com

pletely to traditional training, and produce results, if followed, that were iden

tical to classical techniques and appearance.

This has been the case, and the results, at least for western mentalities,

has been dramatic in producing a school that practices Tai Chi Chuan on

the most advanced and completely classical level of any that I have seen,

and the highest percentage of students that achieve their greatest potential.

Of those students, Vlasta Pechova is without doubt one of the most talen

ted, creative, and hard working that I have ever had the pleasure of knowing.

In only a few short years I appointed her as the official head of the Prague

branch of my school, a position for which she proved to be more than quali

fied. In the years since she has become someone with whom I can practiceand

discuss techniques on the highest level. Her work is not a simple transmissi

on of ideas, but the product of a thorough understanding and internalization

of a complete system. Her approach in teaching is entirely her own, in some

cases, I feel, more effective than mine. As a professional artist, her skill ena

bles her to express ideas in visual form, greatly simplifying the transmission

of things far more complicated to explain, and stimulating great envy on my

part. In this book she explains many basic concepts and practices from a highly

sophisticated point of view, something which should interest both beginners and

experienced practitioners. She is by nature an extremely modest person, but

her writing emanates the authority of someone whose knowledge and unders

tanding goes far beyond what, in this fundamental work, she currently reve

als. It also holds out the promise of future offerings, which I am sure will be

eagerly received by those who meet her in these pages.

Robert Amacker, October 2008, Moscow, Russia

13Předmluva od Roberta Amackera 12

R. Amacker a autorka

Úvod

Záměrem knihy je seznámit širokou veřejnost s bojovým uměním Tai chi v jeho

klasické podobě. V této publikaci si představíme metodu stylu Yang, jehož

zakladatelem byl Yang Lu-chan. O rozšíření stylu po celé Číně se počátkem

20. století zasloužil jeho vnuk Yang Cheng-fu. Styl byl různými mistry několi

krát upravován a vyústil v rozmanité verze různých kvalit. Jednou ze snah této

publikace je poukázat i na jedinečnost stylu Yang, i když kniha svým rozsa

hem zdaleka nemůže pokrýt celou problematiku.

Kniha poodhaluje a popisuje Tai chi slovy a myšlením odpovídajícím našemu

kulturnímu zázemí. Kromě technického pohledu na bojové umění Tai chi ob

jasňuje také některé mýty a problémy při výuce a cvičení. Po teoretické čás

ti knihy a představení sestav přijdou na řadu pokusy a cviky, které poskytují

dostatečnou oporu pro pochopení a procítění základů pohybového systému

Tai chi. Cvičení byla pečlivě vybrána, aby přinesla užitek velké skupině čtená

řů. Jsou doprovázena výkladem, souběžně rozvíjejí praktické i teoretické zna

losti. Obsahují cenné informace i pro lidi zabývající se dalšími bojovými, po

hybovými a zdravotními metodami.

Úkolem knihy není naučit sestavy zdravotních a bojových cviků, i když potenci

álně všechna uvedená cvičení mohou tyto podmínky splnit. Informace v ní by

vám především měly pomoci při utváření vašeho vlastního pohledu na Tai chi,

k vědomí kultivace myšlení a pohybu a k většímu nadhledu při hledání ško

ly a učitele. Různé koncepty v knize jsou částmi jedné a té samé věci viděné

z mnoha různých úhlů pohledu. Jsou celkem, který, aby byl spatřen a pocho

pen, je naporcován na menší části. Spojit je dohromady a nahlédnout do svě

ta Tai chi je individuální proces, kterým budete při četbě procházet vy sami.

S ohledem na existenci mnoha rozdílných teorií a verzí bojového umění

Tai chi je zřejmé, že někteří bojovníci a teoretici bojových umění nebudou

s touto knihou vždy souhlasit. Možná právě u stoupenců stylu Yang způsobí

následující řádky nejvíce ohlasů i protikladných reakcí. Ať již děláte bojové

umění či nikoli, pokuste se na knihu podívat nezaujatě. Přistupujte k ní jako

k výzvě, která vám nabízí možnost zvážit a případně i přehodnotit znalosti,

které máte a které hledáte.

15Úvod 14

Poznámky k ukázkám z klasických textů, ilustracím a fotografiím

V textu jsou několikrát uvedeny ukázky Klasických textů, vybraných a přepsaných

z dosud nepublikované knihy „Commentaries On The Classics“ od Mistra Roberta

Amackera. Do českého jazyka je přeložila sama autorka, která knihu take ilustro

vala. Některé ilustrace jsou původně připravovány pro dosud nepublikovanou kni

hu mistra Roberta Amackera „The Theoretical Basis Of T‘ai Chi Ch‘uan“. Na fo

tografiích v knize jsou Vlasta Pechová a Ondřej Ponocný (Česká republika),

Robert Amacker (USA) a Saša Avaněsova (Ruská federace).

Poznámka k čínskému přepisu

Přestože jsem terminologii věnovala značné úsilí, nepodařilo se mi najít jednotný

styl přepisu čínských názvů. V zájmu nakladatelství jsem v knize použila zjednodu

šený a u nás zatím nejvíce známý výraz Tai chi, přestože kompletní a přesný název

tohoto bojového umění je T‘ai Chi Ch‘uan (Wade-Gilesův přepis) nebo Taijiquan

(přepis pinyin). Pro transkripci ostatních výrazů používám převážně přepisu pinyin.

Některým termínům, u nás silně zakořeněným a psaným standardním českým pře

pisem, jsem ponechala jejich českou verzi.

Autorka

Tradiční bojová umění

Tradiční bojová umění v sobě neobsahují jen technické znalosti boje. Jejich

důležitou součástí je také filozofie, kultivace energie a duchovní růst bojovní

ka. Díky naprostému spojení fyzického a duševního vývoje jsou branou do za

jímavých úrovní vědomí a hlubšího vhledu do života. Jsou skutečným pokla

dem, hodnotným i pro současnou společnost.

Bojová umění bývají vyhledávaná právě pro svůj široký přesah do života člově

ka. Pro jejich studium je však nutné uvědomit si, že všechny duchovní a zdra

votní aspekty jsou až jejich sekundárním a zcela přirozeným jevem. Podstatou

a hlavním cílem bojového umění byl a vždy bude fyzický boj. Pravou hodno

tu tradičních bojových umění proto pochopíme studiem jejich bojové stránky.

Stručná historie

Vývoj čínských bojových umění překlenuje dobu tří tisíciletí. Prvopočátky boje

a rozvoj bojových technik lze vysledovat již v dobách před naším letopočtem

z vyobrazení rituálních bojových tanců na kostech a želvích krunýřích.

Živnou půdou pro rozvoj bojových umění byly odpradávna vesnice. Každá vyvi

nula svůj vlastní bojový systém, na kterém závisela její schopnost sebeobra

ny. Známá a historicky důležitá je spojitost bojových umění s kláštery Shaolin

a Wu-dang. Pro nás zní trochu kuriózně fakt, že by šiřiteli bojových umění mohli

být mniši a svatí muži. Ale jen díky schopnosti bojovat mohli svatí muži v dáv

ných dobách podnikat dlouhé cesty a šířit tak filozofii a náboženství. Také

v Evropě nebyli mniši, ovládající bojová umění, žádnou výjimkou.

Obr. 1 Želva

+

17Tradiční bojová umění 16

Za kolébku čínských bojových umění je označován klášter Shaolin, který pro

speroval více než tisíc let. Základy shaolinského boxu jsou spojeny s mnichem

Bodhidharmou. Své znalosti předal shaolinským mnichům v 6. století, když

přišel z Indie do Číny hlásat zen-buddhismus. Z jeho cvičení a znalostí bojo

vých technik dalších potulných mnichů postupně vznikl kompletní bojový sys

tém. Ze shaolinského boxu později vycházely ostatní bojové styly.

Bojová umění v Číně procházela řadou zajímavých etap. Byla rozvíjena

v rozličných společenstvích za účelem sebeobrany, válečnictví i zábavy. Ve

13. století již existovala spousta bojových škol a spolků. Protože znamenaly

potencionální nebezpečí pro autority, byly vesměs zakazovány. Z některých

pak vznikaly tajné ilegální spolky se svými vlastními pravidly a zákony. (Některé

spolky, například triády, byly zaměřené na různé politické cíle a jsou dodnes

označovány jako „čínská mafie“.)

Stejně tak školy bojových umění měly svá specifická pravidla. Tradiční ško

ly byly vedeny v duchu rodiny, hierarchie v nich byla určována podle doby pří

chodu do učení a pokročilosti. Žáci se rozlišovali na starší a mladší bratry nebo

sestry, učitel zastával pozici otce. Se školami pokračujícími v tradici „rodinné ško

ly“ se setkáváme i dnes.

Všechny dnes známé tradiční čínské bojové styly se dotvářely až do 19. století.

Z původního ohromného množství stylů některé časem upadly v zapomenutí, z ji

ných později vznikla i řada stylů kombinovaných. Střet se západní kulturou, úpa

dek čínských bojových umění a dramatické události v Číně vedly na počátku 20.

století k vlasteneckým snahám revitalizovat a zviditelnit čínská bojová umění. Ta

byla touto cestou poprvé organizovaně představena světu. Kvůli spojení Tai chi

s původním režimem – učili se jej osobní císařovi strážci – bylo toto bojové umě

ní až do poloviny 20. století zamlčováno.

Obnovu čínských bojových umění zkomplikovaly války. Po nástupu vůdce Maa při

šly radikální proměny. Od poloviny 20. století začala být čínská bojová umění zvidi

telňována pouze za účelem reprezentace země, především jako důkaz zdraví náro

da. Důraz se kladl na gymnastické a zdravotní formy cvičení bez zřetele na bojové

aspekty. Kořeny a tradice byly stanoveny uměle, aby odpovídaly požadavkům

doby. Tai chi bylo v této době akceptováno a oficiálně přiřazeno k reprezentativ

ním a masově rozšiřovaným cvičením. Organizačním centrem sportovních aktivit

se stal Peking.

Důsledky zásahu do tradic čínských bojových umění jsou znatelné dodnes.

Někteří mistři se odmítli novému pořádku podřídit a vyučovali tajně. Jiní z Číny

odešli a často s sebou vzali i celou rodinu. Bojová umění se tak sice více zpo

pularizovala, ale současně se silně kvalitativně roztříštila, a to nejen v za

hraničí, ale i v samotné Číně. Místem, kde se bojovníci tolik nepodřídili sou

dobým tendencím a dále rozvíjeli čisté bojové styly, byly Šanghaj, Tchaj-wan

a Hongkong.18

Tai chi

Čínské umění Tai chi nese všechny atributy umění bojového. Obsahuje a jedinečně spojuje bojové prvky shaolinského chrámu s taoistickou filozofií – myšlenkou měkkosti, nepoužívání síly a přizpůsobení se. Taoismus se zaměřuje i na dosažení pevného zdraví, dlouhověkosti a vyrovnané mysli. Filozofie Taa nikterak neubírá z bojového Tai chi, naopak s ním je pevně a nerozlučně propojena. Tai chi představuje unikátní systém, nadmíru citlivý k jakýmkoli zásahům zvenčí. Jeho řádné studium vyžaduje poctivou a dlouholetou píli. Dnes je Tai chi známé a praktikované především pro své pozitivní účinky na organismus, neboť jeho ozdravné cviky se dají zvládnout i bez pochopení bojových aspektů. Jeho bojová stránka bývá značně znejasněná nebo zcela ukrytá v pozadí. Jsou to však právě reálné bojové aplikace, které vedou k nejjemnějším energetickým změnám a k vyšším stupňům na fyzické i psychické úrovni. Zvládnutí a pochopení bojové stránky Tai chi je základním a naprosto nutným předpokladem ke splynutí s tímto systémem a k odhalení jeho plného potenciálu.

Vznik a styly Tai chi

Snad žádné jiné bojové umění není opředeno tolika fascinujícími legendami a příběhy. Jedna ze známých zkazek připisuje vznik Tai chi taoistickému filozofovi Zhang San-fengovi ze 13. století, který k shaolinským bojovým myšlenkám

dodal myšlenky taoismu. Traduje se, že Zhang

San-feng spatřil boj hada a bílého jeřába, in

spiroval se jejich kruhovými pohyby a objevil

tak Princip Tai chi, který si později podrobně vy

světlíme. Legendy označují tohoto filozofa za

nesmrtelného a na důkaz jeho nesmrtelnosti

zasazují jeho život hned do několika staletí. Obr. 2 Had a jeřáb       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.