načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Syndrom mizející plíce – Miroslav Holub

Syndrom mizející plíce

Elektronická kniha: Syndrom mizející plíce
Autor: Miroslav Holub

– Syndrom mizející plíce  (1990), ponorná sbírka s oddíly  Synkopy, Symptomy, Syndromy, Synapse. Autor rozvíjí filozofující esej, sytící i hlas jeho poezie. Začíná období skepse ke vědě a stálé nevůle přijímat to, co „existuje“ mimo ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  129
+
-
4,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CARPE DIEM
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 88
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-748-7080-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Syndrom mizející plíce  (1990), ponorná sbírka s oddíly  Synkopy, Symptomy, Syndromy, Synapse. Autor rozvíjí filozofující esej, sytící i hlas jeho poezie. Začíná období skepse ke vědě a stálé nevůle přijímat to, co „existuje“ mimo poznatelnou realitu.

Zařazeno v kategoriích
Miroslav Holub - další tituly autora:
 (e-book)
Ačkoli Ačkoli
 (e-book)
Jdi a otevři dveře Jdi a otevři dveře
 (e-book)
Achilles a želva Achilles a želva
 (e-book)
Kam teče krev Kam teče krev
 (e-book)
Narození Sisyfovo Narození Sisyfovo
 (e-book)
Slabikář Slabikář
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O knize

Syndrom mizející plíce (1990), ponorná sbírka s oddíly Syn

kopy, Symptomy, Syndromy, Synapse. Autor rozvíjí filozo

fující esej, sytící i hlas jeho poezie. Začíná období skepse ke

vědě a stálé nevůle přijímat to, co „existuje“ mimo pozna

telnou realitu.

O autorovi

MIROSLAV HOLUB

(13. září 1923, Plzeň–14. července 1998, Praha)

byl český básník, prozaik, esejista, překladatel.

Narodil se v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance pl

zeňského ředitelství státních drah; rozhodující intelektuální

vliv na Holuba měla ovšem matka, středoškolská učitelka ja

zyků. Jeho první manželkou byla herečka Věra Koktová. Syn

Radovan Holub (* 1949) je filmový žurnalista. – Obecnou

školu a klasické gymnázium Holub vychodil v rodišti. Ma

turoval v roce 1942 a do konce války pracoval jako pomoc


ný dělník ve skladu řeziva a na překladovém nádraží. (Od

roku 1944 se datují jeho první pokusy o básnickou tvorbu,

inspirované francouzskou poezií v překladech Karla Čapka

a surrealismem Vítězslava Nezvala.) Roku 1945 se v Praze

zapsal na Přírodovědeckou fakultu, 1946 však přestoupil na

Lékařskou fakultu UK (MUDr. 1953). Při studiích byl zá

roveň (1945–1952) pomocnou vědeckou silou v Ústavu pro

filozofii a historii přírodních věd řízeného prof. Otakarem

Matouškem, jehož semináře také navštěvoval. Docházel i na

přednášky z logiky, filozofie a literární historie. Působil ve

vysokoškolské organizaci Mladá generace československých

přírodovědců. V letech 1953–1954 pracoval jako patolog

v pražské nemocnici na Bulovce, odtud přešel do Biologic

kého (později Mikrobiologického) ústavu ČSAV, kde se vě

noval především imunologii. V roce 1970 byl z politických

důvodů propuštěn, po krátké době však přijat do nově zalo

ženého Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)

v Praze-Krči. Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie

publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědec

kých studií i rozsáhlejších knižních publikací. Dosáhl hod

nosti CSc. (1958), DrSc. (1991) a doktorátu honoris causa na

univerzitě v Oberlinu (USA, 1985). V 60. letech a znovu od

konce 70. let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětši

ně s cíli vědeckými, též však literárními (mj. navštívil Ang

lii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii,

Mexiko). Jako vědec i literát často a dlouhodoběji pobýval

v USA (1962, 1963, 1965–1967, od konce 70. let pravidelně

každý třetí rok).

Bibliografie:

Beletrie: Denní služba (BB 1958); Achilles a želva (BB

1960); Slabikář (BB 1961); Jdi a otevři dveře (BB 1961);

Studie k problémům poezie (B 1962, tisk k 10. výročí Li

terárních novin); Kam teče krev (BB 1963, s fotografiemi

J. Paříka); Zcela nesoustavná zoologie (BB 1963, k foto

grafiím K. Přibyla); Tak zvané srdce (BB 1963); Anděl na

kolečkách (básnický cestopis, 1963; rozšíř. 1964); Tři kroky

po zemi (sloupky, EE 1965); Ačkoli (BB 1969); Žít v New


Yorku (E cestopis., 1969); Beton (BB 1970); Události (BB

1971); Stručné úvahy (BB 1971, sazba rozmetána); Naopak

(BB 1982); Interferon čili O divadle (BB 1986); K principu

rolničky (sloupky, 1987); Maxwellův démon čili O tvořivosti

(EE 1988); NE patrně NE: Zcela malá knížka nadávek, zá

konů, odkazů apod. (BB, aforismy, 1989); Skrytá zášť věku

(sloupky, 1990); Syndrom mizející plíce (BB 1990); O pří

činách porušení a zkázy těl lidských (EE, sloupky, 1992);

Ono se letělo (vzpomínkové EE, BB 1994); Aladinova lampa

(cestopisné PP, 1996); Narození Sisyfovo (1998).

Souborné výdání: Spisy (vychází od roku 2003 v naklada

telství Carpe diem, z plánovaných čtyřech svazků vyšly do

sud tři: Básně, 2003; Cestopisné prózy, 2003; Eseje a sloup

ky, 2005; ed. M. Huvar).

Výbory: Anamnéza (1964); Sagitální řez (1988); Model člo

veka (slovensky, Bratislava 1990, ed. J. Kolenič); Lepší role

už nedostaneme (2000, ed. M. Huvar, obsahuje CD se zá

znamem recitátorských, hudebních a divadelních interpretací

Holubovy poezie, k omezenému počtu výtisků přiloženo též

DVD se záznamem inscenace Holubových básní v divadle

poezie Regina Břeclav); Časoprostor (2002, ed. V. Justl).

Ostatní: New York (1966, text ve fotografické publikaci E.

Fukové, M. Novotného a M. Šechtové).

(Zdroj: Slovník české literatury po roce 1945)


Miroslav Holub

Syndrom mizející plíce

2014


Knihu nabízíme rovněž v aplikaci CARPE DIEM ONLINE.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně

nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném

autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze

užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. Jakékoliv

neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např.

v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování

veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření

je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru

nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze

kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo

takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském

účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání

elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také

není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení

elektronické knihy.

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani její část nesmí být publikována, uchovávána v rešeršním

systému nebo přenášena jakýmkoli způsobem (včetně mechanického,

elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez předchozího

souhlasu nakladatelství.

No part of this may be reproduced in any form or by any elektronic or

mechanical means including information storage and retrieval systems,

without permission in writing from the author. The only exception is by

a reviewer, who may quote short excerpts in a review.

© Miroslav Holub – dědicové c/o DILIA, 2014

Foto © Michal Huvar, 2014

© Carpe diem, 2014

www.carpe.cz

Made in Moravia, Czech Republic, EU

978-80-7487-079-8 (ePub)

978-80-7487-080-4 (pdf)


Synkopy

S-a:

Epizodické přerušení proudu

vědomí

vyvolané nedostatkem kyslíku

v mozku.


8

1751

Tohoto roku Diderot začal publikovat

Encyklopedii a v Londýně byl založen

první ústav pro choromyslné. Takže začalo

rozpočítávání na rozumné, kteří se halí

do slov, a nerozumné, kteří si rvou

z těla peří.

Básníci se museli učit provazochodectví.

A méně bystří klauni začali pro jistotu

vydávat předpisy o normalitě.


9

Co jiného

Co jiného

než vyhánět klackem

ze sebe malého psa?

Zježený v zátylí

tiskne se ke stěně,

plazí se v domácím zvěrokruhu,

kulhá,

krvácí z tlamy.

Žral by z ruky,

ale marně.

Co jiného

než utloukat v sobě malého psa

je poezie?

A kolem štěkot, štěkot,

hysterický štěkot

koček.


10

Jóga

Každá poezie má kolem

pěti set stupňů Celsia.

Jen básníci

jsou různě hořlaví.

Nejsnáze chytnou

ti namočení v lihu.

Co by byli bez své nemoci.

Nemoc je jejich zdraví.

Hoří, slamění panáčkové,

nečtou Nietzscheho

co tě nezabije,

to tě zocelí.

Doutnají.

Přiškvařují se.

A zatím jen špatný jogín

si spálí nohy

na řežavém uhlí.


11

Velcí předkové

V noci

jejich siluety se rýsují

proti prázdnému nebi

jako pluk trojských koní.

Jejich šepot stoupá ze studní

vody evidentně živé.

Když však

vypukne den, jako když praskne vejce,

a rodí se rovnou ozbrojenci s pendreky

a matky zhluboka krvácejí,

oni jeví se motýly s křídly

ze zelných listů,

jeví se rosolem z mlhy,

obkresleným vadnoucí infantilní linkou,

jejich sotva naznačené

ruce se klepou,

zapomínají dýchat

a bojí se říci jedno jediné

srozumitelné slovo.

Koneckonců,

z virů máme víc dědičné hmoty

nežli z nich.

Nemají sílu.

A my máme být síla těch,

co nemají sílu.


12

Neprodejní

A co stojí

mozek myšice,

a co stojí

sperma vorvaně?

Bílý týden

v haderných jednotkových domech,

výprodej

turkmenských texasek

a Sebraných spisů

na krepovém papíru.

A co stojí duše?

A co stojí

putýnka krve,

z níž je tak málo jantarového séra,

tak málo protilátek

proti červeným Šajlokům?

Co jsme stáli,

ještě než jsme se stali

bezcennými?


13

Zahradníci

Letos se urodilo velice mnoho zahradníků.

Někteří, naklíčeni ve sklenících,

byli na záhonech již za třetího úplňku.

I pozdní zahradníci již vymetali a v sošných

pózách probírají filozofii kompostu.

Zahradníci dlouhého dne putují od bojínku

k bojínku a sváří se se slabomyslným pýrem;

sní o černých kopretinách a modrých červených

jahodách. Zimostráz přistřihují do tvaru

jednorožce a žluťuchám připevňují křídla.

Ó ano, odpovídají kolemjdoucímu Hamletovi,

je ještě jedna zahrada hluboko pod zahradou

a to je, oč tu běží. Zajisté, odpovídají sklíčené

Antigoně, popel z mohylových hrobů jde

k duhu kyperským magnóliím. Ani z naší hry

nelze odejíti, ale plot brání ve vstupu

potulným psům neštěstí.

Nad zahradou se kolíbá veliký nafukovací

balón slunce a v jeho růžovém přísvitu

není znát, že i ve vajíčku praská tepénka

a žloutek se barví krví.


14

Kalamity v noci*

Vichřice

temnem zešílela,

otvíraly se cely.

Nevinně odsouzení dupou

na skokanské věži. Bude se skákat

trojobrat s vrutem dovnitř, stejně

maličké dětinské desatero

se už topí u břehu,

tunelové vody

s hukotem odnášejí

květiny s hrobu.

Podpatkem zachyceni v travertinu

do běhuté tmy se díváme,

ale jen stabilní neviditelní

vidí nás.

Věštec Kalchas, jen tak ve spěchu,

kategoricky žádá upálení

již upálených, se souhlasným kňučením

nepříliš bystří laureáti

se vezou na eskalátoru,

města dusivě dohořívají za obzorem,

na letišti je inventura

dějinných omylů.

A před ránem

v hořícím letadle, než to bouchne,

jde chodbičkou malý hoch a říká –

– Už tam budeme, mami?

* leden 1989


15

Parazit

Kdesi v útrobní tmě vzchází jako plod

nadbytečné jitřenky. Žere červími ústky,

jež jsou něžně okrouhlá a opatřená

háčky prenatální přepečlivosti.

Roste, vydávaje článek za článkem,

oplodňován baladickou zatuchlostí sliznic,

obklopuje se ochranným slizem souhlasu,

roste, duří a rozpíná se,

přerůstá tělo hostitele jako

dítě přerůstá matku, láskyplně

pohlcuje a zažívá poslední epos

ze života krále much

a teď je ještě větší a ještě větší,

v nadživotní velikosti,

a původní tělo je v něm,

hostitel se stává parazitem parazita,

který vydechuje noc a sliz,

jako lupen vydechuje kyslík

a sráží rosu, souhlasně chroustá

s neslyšným mlaskáním pustou,

strnulou realitu náhrobků bez nápisů.

Přetéká z domu do města a z města

do krajiny, vydávaje články

o zásadním souhlasu s výbuchem Vesuvu,

s Krebsovým cyklem a s utínáním

pravé ruky a levého ucha,

o zásadním souhlasu s neslitováním,

o zásadním souhlasu s vývojem,

kterému se sám vymknul

ze zásadních principů parazitologických,

roste do filozofického rozměru,


16

v němž je jedinou formou existence hmoty,

v němž je jedinou proporcí disproporce.

A až se zase zcvrkne

do formátu esovité kličky,

ve zbylé krajině náhrobků a neslitování

bude táhnout průvan jako v tunelu,

dlouhá léta bude doznívat výbuch

a výtrus slabomyslného souhlasu

se bude zavrtávat

jako navlhlý dynamit do žuly.


17 Stahování Uděláme smyčku, uvážeme na žebřík nebo co, zadní běhy provlékneme a utáhneme. Obřízneme kůži kolem dokola. Je to snadné.

Na počátku fakt stvořil slovo.

A slovo se vznášelo nad propastí.

Nyní tedy jdi a já budu v ústech tvých

a naučím tě, co bys mluviti měl. A teď stahujeme: Podřízneme ve slabinách, utrhneme nad genitálem, škubneme dozadu až vyklouzne kostěný ocásek jako noha kraba z osmého tisíciletí, kdy už nebude třeba mluvit. Uchopíme oběma rukama, krvavou, lepkavou, vší silou táhneme dolů k hlavě, jako by to byla svěrací kazajka bláznů božích, pod níž se zjevuje stříbrný akt víly z řeky Lethe, s výrony krve ve svalech a fasciích, táhneme dolů k hlavě

a ničemu už není třeba věřit, protože smysl se ztrácí s vazivem. Podle potřeby ostrým nožíkem dořezáváme slova příliš těsně spojená s masem a kůže klouže dolů, u předních běhů zas obřízneme, klouby vytlačíme a ulomíme pacičky, křup křup první slovo, křup poslední slovo, odtud až k Jitřence nad vsí, ozývá se saténové šustění, jako když hvězda se cupuje na tampóny.

Nic není v mysli, co nebylo ve smyslech, a podkoží vydává jemný puch jako doutnající spáleniště v dálce. Čímž se domlčíme hlavy.

A je to snadné.

Toto je pouze náhled elektronické knihy.

Zakoupení její plné verze je možné v

elektronickém obchodě společnosti eReading.Miroslav Holub

MIROSLAV HOLUB


13. 9. 1923 - 14. 7. 1998

MUDr. Miroslav Holub, DrSc. byl ve světě jeden z nejznámějších českých básníků, povoláním lékař-imunolog.

Holub – Miroslav Holub – více informací

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.