načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Syndrom inzulínové rezistence - Štěpán Svačina; kolektiv

Syndrom inzulínové rezistence
-11%
sleva

Kniha: Syndrom inzulínové rezistence
Autor: Štěpán Svačina; kolektiv

Publikace je věnována jednomu z nejčastějších onemocnění – syndromu inzulínové rezistence, který se týká až dvou třetin naší populace. Jednotlivě jsou probrány jeho hlavní ... (celý popis)
88
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1% 70%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2003-02-01
Počet stran: 186
Rozměr: 206 x 145 x 16 mm
Úprava: 182 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Vazba: Vázaný
ISBN: 80-7254-353-9
EAN: 9788072543533
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace je věnována jednomu z nejčastějších onemocnění – syndromu inzulínové rezistence, který se týká až dvou třetin naší populace. Jednotlivě jsou probrány jeho hlavní složky, samostatné kapitoly se týkají poruch metabolismu lipidů, hemokoagulace a glukózové homeostázy se zvláštním důrazem na prevenci a léčbu manifestního diabetu, hypertenze a obezity. Kromě uceleného pojetí metabolického onemocnění zahrnuje kniha také zasvěcený pohled na aterosklerózu jako jeho důsledek. Uvedeny jsou rovněž souvislosti s výskytem zhoubných nádorů či psychických onemocnění a vazba k tzv. syndromu polycystických ovarií. Osvětleny jsou také patogenetické aspekty jednotlivých složek syndromu inzulínové rezistence a jeho genetika. Cenné je výrazné zaměření celé knihy na klinickou praxi včetně přehledných tabulek dostupných léčiv a hodnocení jejich případných dalších účinků. Rozsáhlé kapitoly se věnují dietám při jednotlivých součástech syndromu inzulínové rezistence. Podrobně jsou popsány i další léčebné postupy, jako je farmakoterapie, psychoterapie, fyzická aktivita a chirurgická léčba obezity. V závěru knihy jsou podrobně rozebrány možnosti prevence metabolického syndromu a jeho složek a nechybí ani přehled nejvýznamnější literatury

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna
Perušicová Jindřiška, Owen Klára, Němec Petr
Cena: 168 Kč
Léčba inzulínovou pumpou pro praxi Léčba inzulínovou pumpou pro praxi
Piťhová Pavlína, Štechová Kateřina
Cena: 310 Kč
Léčba  inzulinovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy Léčba inzulinovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy
Štechová Kateřina, Piťhová Pavlína
Cena: 254 Kč
Ke knize "Syndrom inzulínové rezistence" doporučujeme také:
Obezitologie a teorie metaboického syndromu Obezitologie a teorie metaboického syndromu
Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin Dieta a nutriční opatření u chorob ledvin
Dietologický slovník Dietologický slovník
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předm luva к druhém u, upraveném u v y d án í...............................................................................9

1 Ú vod...........................................................................................................................................................11

2 Definice a historie pojm ů inzulínorezistence a m etabolický syndrom ......................13

2.1 Definice Reavenova syndrom u..............................................................................................13

2.2 N etradiční názvy a koncepce syndrom u inzulínové rezistence.............................15

2.3 Didaktický a patofyziologický pohled

na syndrom inzulínové rezistence.......................................................................................17

3 Výskyt syndrom u inzulínové rezistence...................................................................................18

3.1 Výskyt složek m etabolického syndrom u...........................................................................19

3.2 Fyzická aktivita, m ortalita a složky syndrom u..............................................................21

3.3 Proč je inzulínorezistence tak častá - koncepce šetrného g e n u...........................23

4 Přehled složek syndrom u inzulínové rezistence..................................................................26

4.1 Přehled faktorů souvisejících se syndromem inzulínové rezistence.....................26

4 .2 Hlavní skupiny složek syndromu X .....................................................................................27

4.3 Další složky syndrom u X .........................................................................................................28

4.3.1 H yperurikém ie.....................................................................................................................28

4.3 .2 Endotel a inzulínorezistence.........................................................................................29

4.3 .3 Inzulínová rezistence a hem o stáza...........................................................................31

4 .3 .4 Cytoadhezivní molekuly a inzulínorezistence.......................................................32

4.3 .5 O xidační stres a m etabolický syndrom....................................................................34

4.3 .6 Ferritin.....................................................................................................................................35

4 .3 .7 Proinzulín...............................................................................................................................36

4.3 .8 Hirsutismus, hyperandrogenism us a inzulínorezistence..................................36

4 .3 .9 Leptin........................................................................................................................................38

4.3.10 Další složky m etabolického syndrom u..................................................................38

5 V azba složek syndrom u inzulínové rezistence.....................................................................39

5.1 Hypotéza jádra a slupek syndromu X...............................................................................44

6 Inzulínová rezistence............................................................................ 46

6.1 Vyšetřování inzulínové senzitivity........................................................................................46


6.2 M etabolické zm ěny u inzulínové rezistence....................................................................49

6.3 Jevy za inzulínovým receptorem .........................................................................................5 0

6.4 Jiné typy inzulínové rezistence.............................................................................................5 0

6.5 Inzuliném iea inzulínorezistence.........................................................................................51

7 M etabolický syndrom a lipidy.......................................................................................................53

7.1 Cholesterol a m etabolický syndrom...................................................................................56

7.2 Typické zm ěny lipidů u m etabolického syndrom u......................................................56

7.3 Léčba hyperlipoproteiném ií u m etabolického syndrom u.........................................57

7.3.1 Ovlivnění m alých denzních LDL..................................................................................59

7.4 Nefarm akologické postupy v léčbě hyperlipoproteiném ií......................................59

8 M etabolický syndrom a koagulace............................................................................................61

8.1 Poruchy fibrinolýzy.....................................................................................................................61

8.2 Fibrinogen a další koagulační faktory..............................................................................62

8.3 Trombocyty a m etabolický syndrom ..................................................................................62

8.4 A ntiagregační lé č b a..................................................................................................................63

9 M etabolický syndrom a h y p erten ze.........................................................................................64

9.1 M ožné vztahy hypertenze a inzulínorezistence...........................................................64

9.2 Léčba hypertenze........................................................................................................................68

10 Inzulínorezistence a d iab etes.....................................................................................................71

10.1 Klasifikace poruch glykoregulace.....................................................................................71

10.2 Inzulínová sekrece....................................................................................................................72

10.3 Jaterní glukoneogeneze a vznik diabetů.......................................................................74

10.4 Cesta od m etabolického syndromu к d iab etů............................................................74

10.5 Porucha glukózové tolerance a porušená glykémie na lačno............................75

10.6 A terogeneze a její vztah к inzulínové rezistenci,

porušené glukózové toleranci a d ia b e tů......................................................................76

10.7 Farm akoterapie diabetů 2. typu........................................................................................78

10.7.1 Perorální antidiabetika - deriváty sulfonylurey.................................................78

10.7.2 Perorální antidiabetika - biguanidy......................................................................79

10.7.3 Inzulínoterapie diabetiků 2. typu............................................................................80

10.7.4 Studie UKPDS...................................................................................................................81

10.7.5 Thiazolidindiony..............................................................................................................83

10.7.6 Nesulfonylureová sekretagoga.................................................................................84

10.8 Hierarchie postupů v léčbě diabetů 2. typu.................................................................84

10.9 Cíle léčby diabetů.....................................................................................................................85

11 M etabolický syndrom a o b ezita...............................................................................................86

11.1 Definice obezity a její klasifikace.....................................................................................86

11.2 Tuková tkáň jako endokrinní o rg á n.................................................................................90

11.3 Farm akoterapie obezity........................................................................................................91


11.3.1 Léčiva používaná výhradně v léčbě obezity........................................................92

11.3.2 Katecholam inergní anorektika..................................................................................92

11.3.3 Anorektika ovlivňující dostupnost serotoninu.....................................................93

11.3.4 Blokátory vstřebávání živin z trávicího traktu....................................................94

11.4 Cíle léčby obezity.................................................................................................................96

12 Komplikace m etabolického syndrom u..................................................................................98

13 M etabolický syndrom a n ád o ry.............................................................................................102

13.1 O bezita a n á d o ry.................................................................................................................102

13.2 Diabetes a nádory.................................................................................................................104

13.3 M ožné m echanism y vzniku nádorů и pacientů

s metabolickým syndrom em..............................................................................................105

14 Syndrom polycystických ovarií................................................................................................106

14.1 Historie a definice syndrom u polycystických o v arií..............................................106

14.2 Projevy a frekvence syndromu polycystických ov arií...........................................107

14.3 Další formy inzulínorezistence spojené s hirsutism em..........................................109

14.4 Sterilita a m etabolický syndrom......................................................................................109

15 Prostředím indukovaný m etabolický sy n d ro m ............................................................111

15.1 Stresová teorie inzulínorezistence.................................................................................111

15.2 Jídlem navozená inzulínorezistence a hyperinzuliném ie....................................112

15.3 Další vlivy prostředí vyvolávající inzulínorezistenci..............................................112

16 V ztahy m ozku к syndrom u inzulínorezistence................................................................114

16.1 Inzulín a m ozek.......................................................................................................................114

16.2 Psychická závislost a obezita...........................................................................................115

16.3 Psychofarm aka a obezita...................................................................................................117

16.4 Psychofarm aka a vyvolání m etabolického syndrom u..........................................119

16.5 Neuroleptika a diabetes......................................................................................................119

16.6 Deprese a m etabolický syndrom ....................................................................................121

17 G enetika m etabolického syndrom u......................................................................................125

17.1 Výskyt onem ocnění v různých populacích a genetika..........................................125

17.2 Přehled genetiky složek m etabolického syndrom u.................................................126

17.3 M olekulární genetika d iab etů..........................................................................................128

17.4 M olekulární genetika obezity...........................................................................................130

17.5 M olekulární genetika dalších složek m etabolického syndrom u.......................131

18 Dieta v léčbě m etabolického syn d ro m u...........................................................................132

18.1 Postavení diety v další léčbě.............................................................................................132

18.2 Hlavní zásady dietní léčby obézních a diabetiků...................................................133

18.2.1 Rozdíly v redukční dietě a diabetické d ietě..................................................135

18.3 Populární a nevědecké diety............................................................................................136

18.4 Složení stravy v dietách.......................................................................................................136


18.5 Základní typy diet..................................................................................................................138

18.6 Výběr potravin........................................................................................................................139

18.7 N áhradní sladidla.................................................................................................................141

18.8 Technologická úprava pokrm ů........................................................................................142

18.9 Regulovaná strava.................................................................................................................143

18.10 Dieta při hypertenzi..........................................................................................................144

18.11 Dieta při dně........................................................................................................................145

18.12 Dieta při hyperlipidém iích.............................................................................................146

19 Další léčebné postupy v léčbě m etabolického syndrom u..........................................147

19.1 Psychoterapie...........................................................................................................................147

19.2 Fyzická aktivita.......................................................................................................................149

19.2.1 Zvýšení běžné fyzické aktivity.................................................................................150

19.2.2 Typy cvičení.....................................................................................................................150

19.2.3 Co fyzická aktivita přináší........................................................................................151

19.3 Chirurgická léčba o b ezity.................................................................................................152

19.3.1 B andáž žaludku............................................................................................................152

19.3.2 Liposukce..........................................................................................................................153

20 Prevence d ia b e tů...........................................................................................................................155

20.1 Jak předpovědět a snížit výskyt cukrovky 2. typu..................................................155

20.2 Hypotenziva a prevence diabetů....................................................................................157

20.3 Další farm aka ovlivňující vznik diabetů 2. ty p u.....................................................157

21 Jak prolom it inzulínorezistenci v p ra x i..............................................................................158

21.1 Komplexní opatření v léčbě inzulínorezistence.......................................................158

21.2 Léky působící zároveň na více složek syndromu inzulínorezistence.............159

21.3 Fixní kom binace léků...........................................................................................................159

22 Komplexní prevence m etabolického syndrom u.............................................................161

22.1 Jak předpovědět rozvoj m etabolického syndrom u................................................161

22.2 Vliv hmotnosti na další složky m etabolického syndrom u....................................162

22.3 Prevence ovlivněním léčby jiných nem ocí..................................................................163

2 2 .4 M etabolický syndrom a d ě ti.............................................................................................164

2 2 .5 M á prevence m etabolického syndrom u a jeho komplikací sm ysl?................165

2 2 .6 Č asná detekce m etabolického syndrom u...................................................................166

Hlavní literatura.....................................................................................................................................169

Rejstřík.........................................................................................................................................................171
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist