načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Štylistika súčasnej slovenčiny – Ján Findra

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Štylistika súčasnej slovenčiny
-11%
sleva

Kniha: Štylistika súčasnej slovenčiny
Autor: Ján Findra

V prvej časti sa spracúva štylistická paradigmatika. Tu je základným pojmom štyléma. V rámci štýlových vrstiev ako paradigmatických zásobárňach predstavujú jednotlivé druhy štylém sémanticky a funkčne diferencovaný materiál, ktorý má ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >20ks - doručujeme za 2 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  361 Kč 321
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Osveta
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 319
Rozměr: 148,0x178,0x24,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Západoslovanské jazyky
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Hmotnost: 0,687kg
Jazyk: slovensky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201312
Nakladatelské údaje: Martin, Osveta, 2013
ISBN: 978-80-8063-404-9
EAN: 9788080634049
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

V prvej časti sa spracúva štylistická paradigmatika. Tu je základným pojmom štyléma. V rámci štýlových vrstiev ako paradigmatických zásobárňach predstavujú jednotlivé druhy štylém sémanticky a funkčne diferencovaný materiál, ktorý má expedient v čase tvorby aktuálneho textu k dispozícii. Po nevyhnutných teoreticko-metodologických výkladoch nasleduje klasifikácia a charakteristika verbálnych, kompozičných a kinetických štylém.

V druhej časti sa takto systémovo a funkčne klasifikujú a charakterizujú modelové štruktúry textu. Tie sa delia na modelové štruktúry hĺbkovej organizácie textu, v tradičnej terminológii ide o slohové postupy a slohové útvary, a na modelové štruktúry povrchovej organizácie textu, v tradičnom chápaní sú to funkčné jazykové štýly. Pritom sa novo vymedzuje najmä kategória žánru, ktorý má medzi textovými modelmi ako „koncová“ modelová štruktúra osobitné postavenie. Práve prostredníctvom tohto modelu sa totiž na úroveň aktuálneho textu premietajú požiadavky vyšších, najvšeobecnejších a najabstraktnejších formálnych a obsahových modelových štruktúr. Dominantným pojmom v tejto časti je aj text, s ktorým sa ako základným pojmom pracovalo už v prvej časti. V teoretických výkladoch tejto druhej časti sa aj tento pojem vymedzil a charakterizoval v kontexte príbuzných pojmov. Aj pri koncipovaní a spracúvaní Štylistiky súčasnej slovenčiny bol závažným štýlotvorným faktorom adresát. Predpokladá sa, že by to mali byť jednak študenti slovenského jazyka a literatúry, jednak študenti žurnalistiky a študenti umeleckých vysokých škôl a jednak široká kultúrna verejnosť, ktorá chce nájsť základné poučenia zo štylistiky. Preto sa v nej osobitný dôraz kládol na jej vnútorné systémovofunkčné usporiadanie a na systematickosť výkladov.

Další popis

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebol dôvod meniť koncepčný pôdorys

Štylistiky súčasnej slovenčiny, ani jej vonkajšiu tvár. Hoci v nej pribudlo niekoľko

nových kapitol a niektoré boli čiastočne prepracované a doplnené, jej základné

poňatie ako dominantnej lingvistickej disciplíny sa nezmenilo. A tak sa zachovalo

i jej pôvodné členenie na dve časti.


V monografii Štylistika súčasnej slovenčiny Ján Findra programovo nadväzuje na Štylistiku slovenčiny (2004). Podrobnejšie však v nej rozpracúva niektoré teoreticko- metodologické problémy a novo vymedzuje a klasifikuje viaceré štylistické pojmy a kategórie. Aj s ohľadom na adresáta pritom kladie dôraz na ich systémovo- funkčné usúvzťažnenie a na systematickosť výkladov.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ján Findra - další tituly autora:
Akademická príručka Akademická príručka
Štylistika slovenčiny v cvičeniach Štylistika slovenčiny v cvičeniach
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

PREDHOVOR ............................................................................................................... 9

PARADIG MATIKA ŠTYLISTIKY.......................................................................... 11

I. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ PROBLEMATIKA ......................................... 13

1. Jazyk a text v existenčnom priestore člo v ek a................................................... 13

2. Text, norma, úzus - stabilita a dynamika ja z y k a............................................ 15

3. Štylistika v kontexte lingvistických disciplín ................................................... 17

4. Predmet štylistiky ako lingvistickej disciplíny.................................................... 20

5. Formovanie štylistiky ako samostatnej vednej disciplíny ............................. 25

II. CHARAKTERISTIKA A KLASIFIKÁCIA ŠTYLÉM................................................... 28

1. Štyléma a medziľudská kom unikácia.................................................................. 28

2. Vymedzenie štylémy ............................................................................................... 29

3. Paradigmatická štrukturácia verbálnych šty lém .............................................. 32

4. Systémová klasifikácia š ty lé m .............................................................................. 35

III. DYNAMIKA LEXIKÁLNYCH ŠTYLÉM....................................................................... 37

1. Lexikálne štylémy v individuálnom a sociálnom kontexte............................. 37

2. Slovo v kontexte a prepínanie k ó d u ..................................................................... 39

3. Dynamika lexikálnych štylém ............................................................................... 43

4. Štylistická klasifikácia lexikálnych š ty lé m ........................................................ 46

5. Makroparadigma nocionálnych lexikálnych štylém ....................................... 47

6. Makroparadigma emocionálno-expresívnych šty lém ....................................... 51

7. Klasifikácia a charakteristika emocionálno-expresívnych mikroparadigiem . . . 54

8. Lexikálne štylémy a text ........................................................................................ 63

9. Viacvýznamové lexikálne štylém y......................................................................... 65

10. Funkčné uplatnenie viacvýznamových štylém ................................................. 69

11. Nezhoda medzi obsahom a formou lexikálnej štylém y.................................... 72

12. Štylistické vlastnosti obrazných pom enovaní................................................... 79

13. Štylistické vlastnosti slovotvorných prostriedkov ............................................ 85

IV. FÓNICKÉ ŠTYLÉMY ................................................................................................... 88

1. Štylistika výslovnosti a pravopis ......................................................................... 88

2. Výslovnostné štý ly.................................................................................................... 91

3. Štylistická hodnota hlások ................................................................................... 93

4. Intonačné prostriedky ako štylémy ..................................................................... 97


V. MORFOLOGOICKÉ ŠTYLÉMY .............................................................................. 102

1. Frekvencia morfologických štylém v tex te....................................................... 102

2. Funkčná charakteristika morfologických štylém ......................................... 106

VI. SYNTAKTICKÉ ŠTYLÉMY....................................................................................... 119

1. Systémovo-funkčná podstata syntaktických š ty lé m .................................... 119

2. Stylistické vlastnosti syntagmy ........................................................................ 120

3. Štylistické vlastnosti viet podľa člen ito sti....................................................... 122

4. Štylistické vlastnosti viet podľa modálnosti .................................................. 124

5. Štylistické vlastnosti jednoduchej vety a sú v etia........................................... 126

6. Syntaktické štylémy na odstupňovanie hustoty vetnej sta v b y.................. 129

7. Štylistické vlastnosti expresívnych syntaktických konštrukcii ................. 132

8. Nesystémové expresívne syntaktické konštrukcie........................................ 137

9. Štylistické vlastnosti slovosledu a vetosledu.................................................. 138

VII. KOMPOZIČNÉ ŠTYLÉMY ....................................................................................... 142

1. Kompozičné štylémy ako stavebné jednotky textu ...................................... 142

2. Členiace nadvetné kontextové jednotky ......................................................... 144

3. Štylistické vlastnosti odseku ............................................................................. 145

4. Kapitola ako členiaca kompozičná je d n o tk a.................................................. 152

5. Rámcové zložky prejavu ako prostriedky segmentácie textu ...................... 153

6. Nadvetné kontextové jednotky n a odstupňovanie te x tu............................... 157

7. Prostriedky textovej väzby ................................................................................. 167

VIII. KINETICKÉ ŠTYLÉMY............................................................................................ 171

MODELOVÉ ŠTRUKTÚRY TEXTU .............................................................. 177

IX. ZÁKLADNÉ POJMY................................................................................................... 179

1. Text ako základný pojem štylistiky................................................................... 179

2. Text a modelové štruktúry textu ...................................................................... 183

3. Text a príbuzné štylistické po jm y..................................................................... 186

X. OBSAHOVÉ MODELOVÉ ŠTRUKTÚRY............................................................... 191

1. Teoreticko-metodologické východiská.............................................................. 191

2. Informačný slohový postup ................................................................................ 197

3. Opisný slohový p o stu p......................................................................................... 199

4. Slohové útvary opisného textového modelu ................................................... 205

5. Rozprávači slohový p o stu p.................................................................................. 211

6. Výkladový slohový postup .................................................................................. 215

7. Slohové útvary výkladového m o d elu................................................................ 218

XI. FORMÁLNE MODELOVÉ ŠTRKTÚRY ................................................................. 221

1. Vymedzenie pojmu štý l......................................................................................... 221

2. Štýl a pojmovo-terminologický aparát šty listik y........................................... 226

3. Komunikačná sféra, textové modely a internetová kom unikácia 229

4. Štýlová vrstva ........................................................................................................ 231

5. Štýlová n o rm a........................................................................................................ 236

6. Funkčná stratifikácia národného jazy k a.......................................................... 240

7. Vonkajšie a vnútorné determ inanty štýlových m odelov.............................. 243

8. Objektívne štýlotvorné čin itele........................................................................... 244

9. Hlavné rozdiely medzi ústnym a písomným jazykovým prejavom ........... 249

10. Subjektívne štýlotvorné č in ite le........................................................................ 251

11. Funkčná synchronizácia medzi štýlotvornými činiteľmi ............................ 252


XII. CHARAKTERISTIKA FORMÁLNYCH MODELOVÝCH ŠTRUKTÚR.................. 256

1. Modelová štruktúra náučných te x to v.............................................................. 256

2. Modelová štruktúra publicistických tex to v.......................................................... 262

3. Modelová štruktúra administratívnych textov............................................... 268

4. Modelová štruktúra rečníckych te x to v............................................................ 271

5. Modelová štruktúra umeleckých textov ......................................................... 276

6. Modelová štruktúra hovorových textov............................................................ 281

XIII. ŽÁNROVÉ MODELOVÉ ŠTRUKTÚRY ................................................................. 286

1. Žáner ako textový m odel........................................................................................ 286

2. Žánre náučnej modelovej š tru k tú ry.................................................................. 289

3. Žánre publicistickej modelovej š tr u k tú r y........................................................ 290

4. Žánre administratívnej modelovej štru k tú ry................................................... 295

5. Žánre rečníckej modelovej štru k tú ry.................................................................. 297

6. Žánre umeleckej modelovej štru k tú ry............................................................... 299

7. Žánre hovorovej modelovej štruktúry................................................................. 300

XIV. NA ZÁVER .................................................................................................................. 302

Systémovo-funkčná báza štylistiky ako lingvistickej disciplíny ................. 302

LITERATÚRA.............................................................................................................. 306

VECNÝ REGISTER.................................................................................................. 313
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.