načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Study and Practise -- Učebnice anglické gramatiky pro samouky - Alena Kuzmová

Study and Practise -- Učebnice anglické gramatiky pro samouky

Elektronická kniha: Study and Practise -- Učebnice anglické gramatiky pro samouky
Autor:

Study and Practise je přehledná učebnice anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. Lze ji doporučit jako doplňující studijní materiál pro samouky, ale také žáky základních škol, ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: E-knihy jedou
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 190
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Study and Practise je přehledná učebnice anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. Lze ji doporučit jako doplňující studijní materiál pro samouky, ale také žáky základních škol, studenty středních škol i jazykových škol, kteří si potřebují rychle ujasnit některé gramatické jevy a zároveň si je hned procvičit a zkontrolovat své studijní výsledky. Každá lekce obsahuje výkladovou a praktickou část. Ve výkladové části je vždy vysvětlen určitý gramatický celek a jsou zde uvedeny vzorové věty pro jeho snazší pochopení. Praktická část pak obsahuje cvičení, která Vám umožní jednotlivé gramatické jevy procvičit. Za cvičeními následuje klíč, pomocí něhož si ihned ověříte, jak jste si novou gramatiku osvojili. Výkladové části lekcí se zabývají jednotlivými větnými členy, anglickými časy a typy vedlejších vět a souvětí, přičemž jednotlivé kapitoly nabízejí vždy ucelené vysvětlení uvedených gramatických okruhů. Cvičení v této učebnici jsou sestavena pro žáky, kteří již angličtinu nějaký čas studují a osvojili si už určitou slovní zásobu, nikoli pro naprosté začátečníky. Cílem učebnice je pomoci studentům, aby upřesnili svůj ústní i písemný projev a snadno a rychle našli odpovědi na některé gramatické nejasnosti, se kterými se setkají během studia. Milí studenti, přála bych si, aby Vás tato gramatická příručka provázela po celou dobu Vašeho studia a stala se Vaším dobrým pomocníkem.

Související tituly dle názvu:
Study and Practise Study and Practise
Kuzmová Alena
Cena: 160 Kč
Simply speaking pro středně pokročilé Simply speaking pro středně pokročilé
Kuzmová Alena
Cena: 355 Kč
Němčina za 24 dnů. Intenzivní kurz pro samouky Němčina za 24 dnů. Intenzivní kurz pro samouky
Navrátilová Jana
Cena: 337 Kč
Francouzština za 24 dnů. Intenzivní kurz pro samouky Francouzština za 24 dnů. Intenzivní kurz pro samouky
Schreitmüll Fabienne
Cena: 355 Kč
Průvodce anglickým jazykem Průvodce anglickým jazykem
Belán Juraj
Cena: 227 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ALENA KUZMOVÁ

Study and Practise

učebnice anglické gramatiky pro samouky


Copyright:

Autor: Alena Kuzmová

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

2015

ISBN:

978-80-7512-149-3 (ePub)

978-80-7512-150-9 (mobipocket)

978-80-7512-151-6 (pdf)


OBSAH

ÚVODEM

LESSON 1

Podstatná jména a členy / Nouns and Articles

LESSON 2

Přídavná jména / Adjectives

LESSON 3

Zájmena / Pronouns

LESSON 4

Číslovky / Numerals

LESSON 5

Slovesa / Verbs

LESSON 6

Příslovce / Adverbs

LESSON 7

Předložky / Prepositions

LESSON 8

Spojky / Conjunctions

LESSON 9

Větná skladba / Syntax

LESSON 10

Vedlejší věty a podřadná souvětí /

Subordinate Clauses and Complex Sentences

Nepravidelná slovesa / Irregular Verbs

Frázová slovesa / Phrasal Verbs


ÚVODEM

Study and Practise je přehledná učebnice anglické gramatiky s cvičeními a klíčem. Lze ji

doporučit jako doplňující studijní materiál pro samouky, ale také žáky základních škol,

studenty středních škol i jazykových škol, kteří si potřebují rychle ujasnit některé gramatické

jevy a zároveň si je hned procvičit a zkontrolovat své studijní výsledky.

Každá lekce obsahuje výkladovou a praktickou část. Ve výkladové části je vždy vysvětlen

určitý gramatický celek a jsou zde uvedeny vzorové věty pro jeho snazší pochopení. Praktická

část pak obsahuje cvičení, která Vám umožní jednotlivé gramatické jevy procvičit. Za

cvičeními následuje klíč, pomocí něhož si ihned ověříte, jak jste si novou gramatiku osvojili.

Výkladové části lekcí se zabývají jednotlivými větnými členy, anglickými časy a typy

vedlejších vět a souvětí, přičemž jednotlivé kapitoly nabízejí vždy ucelené vysvětlení

uvedených gramatických okruhů.

Cvičení v této učebnici jsou sestavena pro žáky, kteří již angličtinu nějaký čas studují a

osvojili si už určitou slovní zásobu, nikoli pro naprosté začátečníky. Cílem učebnice je

pomoci studentům, aby upřesnili svůj ústní i písemný projev a snadno a rychle našli odpovědi

na některé gramatické nejasnosti, se kterými se setkají během studia.

Milí studenti, přála bych si, aby Vás tato gramatická příručka provázela po celou dobu

Vašeho studia a stala se Vaším dobrým pomocníkem. Mnoho úspěchů při studiu angličtiny

Vám přeje

Alena Kuzmová


Lesson 1

PODSTATNÁ JMÉNA A ČLENY / NOUNS AND ARTICLES

Rod mužský a ženský se v angličtině rozlišuje pouze u lidí a mají ho také zvířata mužského či

ženského pohlaví. Středního rodu jsou věci, zvířata obecně a všechna neživotná podstatná

jména.

Pád: Anglická podstatná jména nemají pádové koncovky; pády se určují předložkami či

postavením podstatného jména ve větě.

Příklady:

1. pád A/The man is sitting at my desk.

Nějaký/ Ten muž sedí u mého stolu. 2. pád What’s the name of the street?

Jaký je název té ulice? Jak se jmenuje ta ulice? 3. pád I hope you’ll explain the problem to us.

Doufám, že nám ten problém vysvětlíte. 4. pád I like winter sports.

Mám rád zimní sporty. 5. pád Be good, children.

Buďte hodné, děti. 6. pád I dream of a comfortable holiday.

Sním o pohodlné dovolené. 7. pád Jack is going out with Margaret.

Honza chodí s Markétou. Přivlastňovací pád u osob, výrazů času, organizací a zeměpisných názvů se tvoří apostrofem + s. Jednotné číslo my sister’s boyfriend přítel mé sestry James’(s)[džeimziz] car Jakubovo auto Peter and Jack’s flat byt Petra a Honzy (společný) last winter’s holiday dovolená loňské zimy a week’s stay týdenní pobyt Saturday’s news sobotní zprávy (= určité soboty) our company’s profits zisky naší společnosti at the doctor’s u lékaře Italy’s painters malíři Itálie Europe’s policy politika Evropy

Množné číslo

Pravidelná podstatná jména s koncovkou –s mají pouze apostrof:

the Browns’ flat byt Brownových

my parents’ house dům mých rodičů

five minutes’ break pětiminutová přestávka

(= a five-minute break)

two weeks’ holiday dvoutýdenní dovolená

Nepravidelná podstatná jména nemající koncovku –s užívají apostrof + s:

children’s toys dětské hračky

men’s hobbies mužské záliby

these women’s lives životy těch žen

Neživotné přivlastnění vyjadřujeme předložkou of:

the name of the book název té knihy

the roof of our house střecha našeho domu

Číslo podstatných jmen

Jednotné číslo je u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen; množné číslo

je u počitatelných podstatných jmen a u některých nepočitatelných podstatných jmen.

Počitatelná podstatná jména mohou mít před sebou určitou číslovku (one chair, three boys,

two men), mohou mít člen neurčitý (v jednotném čísle – a girl) i určitý (v jednotném i

množném čísle – the car, the cars) a tvoří množné číslo koncovkou –s nebo –es (pravidelná

podstatná jména). Po sykavkách s, z, š, č, dž se tvoří množné číslo koncovkou –es, která se

vyslovuje –iz ( church – churches, box – boxes, glass – glasses, house – houses, piece –

pieces). Končí-li podstatné jméno v jednotném čísle na –y, kterému předchází souhláska, toto

–y se v množném čísle mění na –ie (baby – babies, country – countries); po samohlásce se

však –y nemění (boy – boys, play – plays).

Některá počitatelná podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně. Mezi tato

nepravidelná podstatná jména patří například:

man, men muž, muži shelf, shelves polička, poličky

woman, women žena, ženy thief, thieves zloděj, zloději

child, children dítě, děti scarf, scarves šála, šály

foot, feet noha, nohy wolf, wolves vlk, vlci

tooth, teeth zub, zuby goose, geese husa, husy

loaf, loaves bochník, bochníky mouse, mice myš, myši

leaf, leaves list (na stromě), listy ox, oxen vůl, voli

life, lives život, životy

half, halves polovina, poloviny

knife, knives nůž, nože

wife, wives manželka, manželky

Některá nepravidelná podstatná jména mají stejný tvar v jednotném i množném čísle a sloveso

má jednotné či množné číslo. Určující je, o jaký počet jde.

Příklady:

The fish is fresh. The sheep is fat.

Ta ryba je čerstvá. Ta ovce je tučná.

The fish are in the fridge. The sheep are fat.

Ty ryby jsou v lednici. Ty ovce jsou tučné.

Některá nepravidelná podstatná jména mají pouze množné číslo, sloveso je též v množném

čísle. Například people lidé, trousers kalhoty, clothes oblečení, oats oves, scissors nůžky,

vegetables zelenina, contents obsah, shorts šortky, police policie, poultry drůbež, goods zboží,

cattle hovězí dobytek.

Příklady:

The vegetables are fresh. Ta zelenina je čerstvá.

Who are those people? Kdo jsou ti lidé?

The police are arriving. Přijíždí policie.

The poultry are in the fridge. Drůbež je v lednici.

Pomnožná podstatná jména mající 2 části počítáme pomocí a pair of:

a pair of trousers jedny kalhoty

two pairs of jeans dvoje džíny

Některá anglická podstatná jména se liší v pomnožnosti od češtiny; zatímco v angličtině

nejsou pomnožná a jsou počitatelná, v češtině jsou pomnožná:

a door jedny dveře two doors dvoje dveře

a dress jedny šaty three dresses troje šaty

a watch jedny hodinky two watches dvoje hodinky

a clock jedny hodiny two clocks dvoje hodiny

Skupinová podstatná jména mají sloveso v jednotném či množném čísle podle toho, jde-li o

skupinu jako celek, či jednotlivé členy. Patří sem např. family rodina, army armáda, enemy

nepřítel, crew posádka, government vláda, group skupina, team tým, staff personál.

Příklady:

Our family is satisfied with your service.

Naše rodina je s vaší obsluhou spokojena (jako celek)

Our family always leave after seven o’clock.

Naše rodina vždy odchází po sedmé hodině. (jednotlivci)

Někdy má podstatné jméno tvar množného čísla, ale sloveso je v jednotném čísle. Patří sem

např. news zpráva (zprávy), measles spalničky, mumps příušnice, billiards kulečník, gallows

šibenice, customs clo.

Příklady:

The news wasn’t very good. Ta zpráva nebyla moc dobrá. Ty zprávy nebyly moc dobré.

Mumps is a very dangerous disease. Příušnice jsou velmi nebezpečná nemoc.

Nepočitatelná podstatná jména nemohou mít před sebou určitou číslovku. Nemají nikdy

neurčitý člen, ale mohou mít určitý člen. Obecně netvoří množné číslo a užívají se se

slovesem v jednotném čísle. Dělí se na jména látková, hromadná a abstraktní.

a) látková jména se počítají podle jednotek objemu, váhy, druhů obalů či mají u sebe

neurčitou číslovku:

milk mléko a litre of milk litr mléka

water voda a glass of water sklenice vody

wine víno a bottle of wine láhev vína

cheese sýr 150 grams of cheese 150 g sýra

sugar cukr a little sugar trocha cukru

snow sníh a lot of snow hodně sněhu

b) hromadná jména mají u sebe neurčitou číslovku nebo výraz a piece of:

money peníze some money nějaké peníze

luggage zavazadla a piece of luggage jedno zavazadlo

furniture nábytek little furniture málo nábytku

hair vlasy a little hair trocha vlasů

grass tráva a lot of grass hodně trávy

fruit ovoce a few pieces of fruit několik kousků ovoce

food potraviny much food hodně potravin

c) abstraktní jména počítáme pomocí a piece of nebo mají u sebe neurčitou číslovku:

work práce a lof of work hodně práce

music hudba some music trocha hudby

information informace two pieces of information dvě informace

knowledge znalosti little knowledge málo znalostí

advice rada a piece of advice jedna rada

experience zkušenosti a lot of experience hodně zkušeností

evidence důkazy enough evidence dostatek důkazů

progress pokrok little progress malý pokrok

time čas a lot of time hodně času

Nepočitatelná podstatná jména s koncovkou množného čísla se užívají v hovorové

angličtině:

a) máme-li na mysli určité balení či množství, které je zřejmé z kontextu:

two teas = two cups of tea dva čaje = dva šálky čaje

three beers = three bottles of beer tři piva = tři láhve piva

b) chceme-li vyjádřit pestrost výběru:

fruits = různé druhy ovoce fishes = různé druhy ryb

Počitatelnost podstatných jmen se může lišit podle jejich smyslu ve větě:

a glass sklenice glass sklo

a wood les wood dřevo

a (news)paper noviny paper papír

an iron žehlička iron železo

chocolates čokoládové bonbony chocolate čokoláda

works of art umělecká díla work práce

a fruit plod fruit ovoce

an industry průmyslové odvětví industry průmysl

Členy podstatných jmen v angličtině nerozlišují rody. Dělí se na neurčité a určité.

Jednotné číslo Množné číslo

Člen neurčitý

a je před vyslovenou souhláskou: a car nějaké (jedno) auto cars auta

an je před vyslovenou samohláskou: an apple nějaké (jedno) apples jablka

jablko

Člen určitý the [ðə] car to auto the cars ta auta

the [ði] čteme před vyslovenou the [ði] apple to jablko the apples ta jablka

samohláskou

Neurčitý člen se užívá u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle, můžeme-li před

podstatným jménem říci nějaký, jeden; to znamená, že jde o osobu či věc dosud neznámou. V

množném čísle se vynechává.

A young girl is waiting for you outside. There’s an orange in the fridge.

Nějaká mladá dívka na tebe čeká venku. V lednici je jeden pomeranč.

Neurčitý člen se užívá pro označení povolání či náboženství:

Jane wants to become a teacher. My mother is a Catholic.

Jana se chce stát učitelkou. Moje matka je katolička.

Užívá se ve výrazech označujících jednorázový děj nebo chceme-li vyjádřit, kolikrát za

určitou dobu se něco děje či k jakému množství se vztahuje:

I had to have a rest. We go to the church once a week.

Musel jsem si odpočinout. Chodíme do toho kostela jednou týdně.

I’ll have a shower first. These apples are thirty crowns a kilo.

Nejdříve se osprchuji. Tato jablka stojí třicet korun kilo.

Neučitý člen se užívá, když podstatné jméno zastupuje celý svůj druh či v některých

ustálených vazbách:

A computer is necessary for everybody nowadays.

Počítač je dnes pro každého nezbytný.

I’m in a hurry. Have a good time.

Pospíchám. Mějte se hezky.

What a pity!

Jaká škoda!

Určitý člen se užívá u podstatných jmen počitatelných v jednotném i množném čísle a u

nepočitatelných podstatných jmen, můžeme-li před podstatným jménem říci ten, ta, to, ti, ty,

ta. Vyjadřuje osobu či věc určitou, která již byla zmíněna. Má stejný tvar v jednotném i

množném čísle.

Příklad:

There’s an apple on the plate. The apple is big and red.

Na talíři je jedno jablko. To jablko je velké a červené.

Určitý člen vyjadřuje věci ojedinělé, nemající alternativu, a ptáme-li se na něco jedinečného:

the Sun Slunce, the Earth Země, the Moon Měsíc, the sky nebe

What is the date today? What’s the time now?

Kolikátého je dnes? Kolik je teď hodin?

What’s the capital of the USA?

Jaké je hlavní město USA?

Určitý člen užíváme u hudebních nástrojů, politických funkcí, před řadovou číslovkou a

superlativem, názvy světových stran, rodin, národností, skupin, kulturních institucí a názvy

států mající více slov:

the guitar kytara, the piano klavír

the Prime Minister ministerský předseda

the second druhý, the third třetí

the most attractive girl nejpřitažlivější dívka

the west and the east západ a východ

the Novaks and the Browns Novákovi a Brownovi

the Czechs and the Slovaks Češi a Slováci

the old and the poor staří a chudí

the National Theatre Národní divadlo, the National Museum Národní muzeum

the Tesco (specifický obchod Tesco), the Alpha Cinema kino Alfa

the Czech Republic Česká republika, the United Kingdom of Great Britain and Northern

Ireland Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Určitý člen se užívá pro názvy pohoří, řek, moří, oceánů a souostroví:

the Alps Alpy, the High Tatras Vysoké Tatry

the River Nile řeka Nil, the Black Sea Černé moře, the Atlantic Ocean Atlantský oceán

the Bahamas Bahamy, the Canaries Kanárské ostrovy

Užívá se u názvů novin či časopisů:

the Times, the Newsweek

Užíváme ho, mluvíme-li o určité budově nějaké instituce či v ustálených vazbách:

He is in the hospital. Je v té budově nemocnice. (nemusí být jako pacient) ale

He is in hospital. Je v nemocnici. ( jako pacient)

They are in the prison. Jsou v té věznici. (nemusí být jako vězni)

They are in prison. Jsou ve vězení. (jako vězni)

the day after tomorrow pozítří

on the one hand na jedné straně

to tell the truth abych řekla pravdu

Člen se nepoužívá u názvů dnů v týdnu, měsíců v roce a ročních období:

I go to the language school on Tuesday. We usually take our holiday in July.

V úterý chodím do jazykové školy. Obyčejně si bereme dovolenou v červenci.

We go to the mountains in winter.

Na hory jezdíme v zimě.

Neužívá se též u měst, křestních jmen, názvů svátků, jídel, sportů, jazyků nebo následuje-li za

podstatným jménem určitá číslovka:

She comes from Prague. Her name is Julia. Do you love Christmas?

Ona pochází z Prahy. Jmenuje se Julie. Máte ráda Vánoce?

I always have breakfast at home. Do you enjoy playing tennis?

Vždy snídám doma. Baví vás hrát tenis?

I teach Czech and English. Go to Exit 3.

Vyučuji češtinu a angličtinu. Jděte k východu číslo tři.

Neužívá se také před názvy ulic, náměstí, parků, hor, jezer, světadílů a institucí, jednoslovních

názvů států či v ustálených vazbách:

I live in Garden Street. Where’s Hyde Park?

Bydlím v Zahradní ulici. Kde je Hyde Park?

Mount Everest Mount Everest, Wenceslas Square Václavské náměstí, Lake Victoria jezero

Victoria

George went to Africa. She’s now in hospital. (as a patient)

Jiří jel do Afriky. Je teď v nemocnici. (jako pacientka)

They aren’t at school today. I’d like to live in Italy.

Dnes nejsou ve škole. Chtěla bych žít v Itálii.

We’re going home. She fell for him at first sight.

Jdeme domů. Zalíbil se jí na první pohled.

Do you go to work by bus? The cottage was for sale.

Jezdíte do práce autobusem? Ta chata byla na prodej.

I’d like to meet him face to face. You’ll tell me everything at dinner.

Rád bych se s ním setkal osobně. Povíte mi všechno při večeři.

■■■

Cvičeni / Exercises:

1.1 Doplňte do vět následující podstatná jména a užijte neurčitý člen, kde je to nutné.

sugar food experience tea time coffee jacket question magazine

1. It’s rather cold today. You should put on .................

2. Have you got ...............for me now?

3. I like reading ...................in the evening.

4. What would you like: ...............or...............?

5. Don’t put .............into my cup.

6. I’ve got ....................in this branch.

7. May I ask you ......................?

8. Do you buy................every day?

1.2 Doplňte do vět člen neurčitý či určitý, nebo nechte podstatné jméno bez členu.

1. What would you like: ......apple or ......orange?

2. Mary says she’d like to work as ......air hostess.

3. I want to have ......shower first.

4. How many times ......week do you go jogging?

5. These oranges are thirty crowns .......kilo.

6. “What is .......date today?” “It’s ......twentieth of January.”

7. Is your friend from ......England or from ......USA?

8. Does Jim play ......guitar or ......piano?

9. “Paul’s mum is now in .....hospital.” “Is she? I hope it’s nothing serious.”

10. “Where do you usually spend ......Christmas?” “We usually stay at ......home.”

11. I live in ......south of Prague in......Garden Street and work in .....Wenceslas Square.

12. Go towards .......Exit 2.

13. Do you like better ......football or ......ice hockey?

14. I never have ......breakfast at home. I’m always in .....hurry in the morning.

1.3 Převeďte tyto výrazy do množného čísla.

1. a young man

2. their child

3. a loaf of bread

4. a half

5. a devoted wife

6. a glass of wine

7. the old church

8. the big box

9. the lovely baby

10. the expensive toy

11. a summer dress

12. the clever boy

13. an interesting story

14. a sharp knife

1.4 Přeložte do angličtiny.

1. Byt Novákových je v 1. poschodí.

2. Potřebuji teď desetiminutovou přestávku.

3. Kde jsou ty čerstvé ryby?

4. Zelenina je na stole v kuchyni a drůbež je v lednici.

5. To zboží je výborné kvality.

6. Potřebuji si zabalit dvoje džíny, dvoje šortky, tři trička a dva svetry.

7. Mám pro vás dvě důležité informace.

8. Je ta zpráva dobrá, nebo špatná?

9. Máte dvoje nůžky?

10. Kamarádi mého syna jsou někdy poněkud hluční.

11. Náš syn jede v létě do Skotska. Mladí lidé by měli navštěvovat cizí země.

12. Honzův bratr je ve vězení za krádež.

13. Šla do té nemocnice navštívit svou tetu. Ona je v nemocnici už dva týdny.

14. Narodila jste se v lednu, nebo v únoru? Klíč ke cvičením / Key to exercises: 1.1 1.2 1. a jacket 1. an apple; an orange 2. time 2. an air hostess 3. a magazine 3. a shower 4. tea; coffee 4. a week 5. sugar 5. a kilo 6. some experience 6. the date; the twentieth 7. a question 7. England; the USA 8. food 8. the quitar; the piano

9. in hospital

10. Christmas; at home

11. the south; Garden Street; Wenceslas Square

12. Exit 2

13. football; ice hockey

14. breakfast; a hurry 1.3 1.4 1. young men 1. The Novaks’ flat is on the first floor. 2. their children 2. I need ten minutes’ break now. 3. loaves of bread 3. Where are the fresh fish? 4. halves 4. The vegetables are on the kitchen table and 5. devoted wives the poultry are in the refrigerator. 6. glasses of wine 5. The goods are of excellent quality. 7. the old churches 6. I need to pack two pairs of jeans, two pairs of 8. the big boxes shorts, three T-shirts and two sweaters. 9. the lovely babies 7. I’ve got two pieces of important information 10. the expensive toys for you. 11. summer dresses 8. Is the news good or bad? 12. the clever boys 9. Have you got two pairs of scissors? 13. interesting stories 10. My son’s friends are sometimes rather noisy. 14. sharp knives 11. Our son is going to Scotland in summer. Young

people should visit foreign countries.

12. Jack’s brother is in prison for robbery.

13. She went to the hospital to visit her aunt.

She’s already been in hospital for two weeks.

14. Were you born in January or in February?

Lesson 2

PŘÍDAVNÁ JMÉNA / ADJECTIVES

Přídavná jména mají v angličtině stejný tvar v jednotném i množném čísle a nemění se ani

podle rodů a pádů. Jejich tvary se mohou měnit pouze při stupňování. Přídavná jména mohou

být ve větě přívlastkem či součástí přísudku.

V přívlastku může být přídavné jméno před podstatným jménem (a nice girl milá dívka,

the last day poslední den, a sleeping child spící dítě, carefully polished shoes pečlivě

vyleštěné boty) nebo za podstatným jménem i ve vazbě s více slovními druhy (a man six

feet tall muž vysoký šest stop, the letter written this morning dopis napsaný dnes ráno, the

baby sleeping in that pram dítě spící v om kočárku).

V přísudku stojí přídavné jméno samostatně.

Například: She got married very young. Vdávala se velmi mladá.

He is twenty-five years old. Je mu dvacet pět roků.

I’m not guilty. Nejsem vinen. Některá přídavná jména lze užít jen v přívlastku, nikoli v přísudku (či naopak): There’s a little (small) boy at the door. ale pouze: The boy is small. Za dveřmi je malý chlapec (chlapeček). Ten chlapec je malý. She is a sick woman. ale pouze: She is very ill. Je to nemocná žena. Je velmi nemocná.

She is sick.

Je jí špatně.

Řazení přívlastků v anglické větě začíná přívlastky vyjadřujícími spíše subjektivní

hodnocení (hodnocení krásy, velikosti, stáří, tvaru, barvy) a končí přívlastky vyjadřujícími

objektivní hodnocení (země původu, materiál):

an excellent winter holiday nice comfortable new beige Italian leather boots

skvělá zimní dovolená hezké pohodlné nové béžové italské kožené

kozačky

Podstatné jméno stojící před dalším podstatným jménem může plnit funkci přídavného jména:

a love story milostný příběh a kitchen table kuchyňský stůl

a chocolate dessert čokoládový dort an evening dress večerní šaty

a beer glass pivní sklenice summer mornings letní rána

Přídavná jména vytvořená z přítomného či minulého příčestí sloves, zakončená na –ing a –ed:

Koncovka –ing vyjadřuje vlastnosti: Koncovka –ed vyjadřuje pocity:

This branch is really interesting. I’m interested in this branch.

Tento obor je opravdu zajímavý. Zajímám se o tento obor.

His coming back was surprising. We were surprised by his coming back.


Jeho návrat byl překvapující. Byli jsme překvapeni jeho návratem.

The film was rather boring. All of us were bored with the film.

Ten film byl dosti nudný. Všichni jsme byli znuděni tím filmem.

Her work is tiring. She’s sometimes tired of her work.

Její práce je únavná. Někdy je unavena svou prací.

Today’s weather is depressing. We are depressed with today’s weather.

Dnešní počasí je deprimující. Jsme deprimováni dnešním počasím.

The story is fascinating. We are fascinated by the story.

Ten příběh je fascinující. Jsme fascinováni tím příběhem.

V angličtině lze vyjádřit přívlastky spojením více slov pomocí spojovníků. Předchází-li

podstatnému jménu číslovka, po spojovníku je podstatné jméno v jednotném čísle.

Příklady:

a thirty-year-old man an eleven-man team

třicetiletý muž jedenáctičlenné mužstvo

a left-handed woman a good-looking boy

žena píšící levou rukou hezký hoch

a three-roomed flat a well-built young man

třípokojový byt dobře stavěný (statný) mladík

Pravidelné stupňování přídavných jmen

Většina přídavných jmen se stupňuje pravidelně, tj. koncovkou či opisem.

Stupňování koncovkou u jednoslabičných a některých dvouslabičných přídavných jmen

(především končících na –y):

1. stupeň: 2. stupeň: 3. stupeň:

cold studený colder the coldest [ist]

wide široký wider the widest

free svobodný freer the freest

big velký bigger the biggest

hot horký hotter the hottest

dry suchý drier the driest

grey šedý greyer the greyest

happy šťastný happier the happiest

pretty hezký prettier the prettiest

clever chytrý cleverer the cleverest

simple jednoduchý simpler the simplest

quiet tichý quieter the quietest

cruel krutý crueller the cruellest

narrow úzký narrower the narrowest

handsome hezký (muž) handsomer the handsomest


Uvedená dvouslabičná přídavná jména s výjimkou přídavných jmen končících na –y mohou

mít i stupňování opisem.

Stupňování opisem u dvouslabičných, tříslabičných i víceslabičných přídavných jmen:

1. stupeň: 2. stupeň: 3. stupeň:

common běžný more common the most common

useful užitečný more useful the most useful

important důležitý more important the most important

interesting zajímavý more interesting the most interesting

beautiful krásný more beautiful the most beautiful

admired obdivovaný more admired the most admired

Nepravidelné stupňování přídavných jmen:

good dobrý better lepší the best nejlepší

bad zlý, špatný worse horší the worst nejhorší

far daleký farther vzdálenější the farthest nejvzdálenější

further vzdálenější the furthest nejvzdálenější

další (příští) nejzazší (v čase)

old starý older starší the oldest nejstarší

elder starší the eldest nejstarší

(členové rodiny či společ.

postavení, jen v přívlastku)

Zesilování 2. stupně přídavných jmen pomocí výrazů much mnohem, even ještě, far

daleko:

The weather is much hotter today than yesterday.

Počasí je dnes mnohem teplejší než včera.

Your sister is even prettier than Margaret.

Tvoje sestra je ještě krásnější než Markéta.

This magazine is far more interesting than that one.

Tento časopis je daleko zajímavější než tamten.

Zesilování 3. stupně přídavných jmen pomocí výrazů very ten (opravdu), absolutely

naprosto, by far zdaleka:

It was the very worst experience in my life.

Byl to opravdu ten nejhorší zážitek v mém životě.

Eve is absolutely the prettiest girl I’ve ever met.

Eva je naprosto nejhezčí dívka, jakou jsem kdy potkal.

Tom is by far the best friend I have.

Tomáš je zdaleka nejlepší kamarád, jakého mám.

Srovnávání vlastností:

a) kladná věta - as + přídavné jméno + as tak ..... jako

Jim is as old as my brother Paul.

Jim je tak starý jako můj bratr Pavel. (= Jim je stejně starý jako můj

bratr Pavel.) b) záporná věta - not as (so) + přídavné jméno + as ne tak ..... jako

Jack is not as (so) old as my brother. (e.g. Jack is older than my

brother. My brother is younger than Jack.)

Honza není tak starý jako můj bratr. (např. Honza je starší než můj

bratr. Můj bratr je mladší než Honza.) Česká vazba čím ..... tím: Vyjadřuje se vazbou určitého členu a 2. stupně přídavného jména: The older you get, the more difficult it is to find a job. Čím jste starší, tím obtížněji najdete práci. The more expensive the jacket, the better quality it is. Čím dražší sako, tím je kvalitnější. Which hat would you like? The bigger, the better. Který klobouk byste si přála? Čím větší, tím lepší.

■■■


Cvičeni / Exercises:

2.1 Vyjádřete pomocí spojovníků tyto výrazy:

1. a girl with dark hair

2. men who are dressed well

3. a holiday that lasts two weeks

4. a hat which has three corners

5. a flat which has four rooms

6. a coat which looks shabby

7. a woman who looks tired

8. a boy who is fifteen years old

9. a girl who writes with the left hand

10. money that was hard to earn

2.2 Seřaďte slova ve správném pořadí.

1. a lovely silk Greek white new dress

2. an attractive Czech blue-eyed young slim girl

3. a delicious meat-free old healthy Czech dish

4. a new three-roomed flat comfortable brightly-coloured

5. an old lonely white-haired tall man

6. an old grey woollen long shabby-looking sweater

7. a large round nice white kitchen table

2.3 Přeložte do angličtiny následující spojení:

1. kuchyňský stůl 6. školní rok

2. pivní sklenice 7. zimní dovolená

3. letní rána 8. únorové mrazy

4. večerní šaty 9. horský vzduch

5. čokoládový zákusek 10. jarní přeháňky

2.4 Doplňte do vět správné tvary přídavných jmen odvozených od sloves

v závorkách.

1. (interest) Your father’s job is quite ................... Aren’t you ...................in this branch

of science? 2. (depress) Don’t tell me the ..................news. I’m always ................by what you say.

3. (fascinate) The trip was a ...................experience. We were ..................by the

countryside. 4. (satisfy) Why are you never ...................? Our results are quite .......................

5. (surprise) What you are saying is really ..................... I’m very ......................at what

you are saying. 6. (bore) The film is rather ...................., don’t you think? Aren’t you .................with

the film? 7. (tire) All of us were ..................after the long journey. What a .................journey it

was!

2.5 Opravte chyby ve větách.

1. Which is the most heavy of these bags?

2. Everything was more cheap when I was young.

3. The work was much tiring than we had expected.

4. Jane isn’t as nice than her sister Ann.

5. Is Prague so beautiful as Paris?

6. Their flat is more larger than ours.

7. Your brother Jack is even lazier then I expected.

2.6 Přeložte věty do angličtiny.

1. Chata Novákových je docela velká, ale naše je ještě větší.

2. Můj oblek byl mnohem dražší než váš.

3. Čím větší byt, tím více musíte uklízet.

4. To je ten nejhorší zážitek v mém životě.

5. Paní Černá je mnohem starší, než vypadá.

6. Tento časopis je daleko zajímavější a není tak drahý, jako tamten.

7. Ta hnědá taška je těžší než ta modrá.

8. Nevolejte mi teď, prosím. Jsem nemocná.

9. Můj manžel je nemocný člověk.

10. Potřebuji si koupit nějaké pohodlnější boty.

11. Toto je naprosto nejpohodlnější křeslo ze všech.

12. Anna není tak spokojená, jak vypadá.

13. Jím více zeleniny a ovoce a cítím se mnohem zdravější.

14. Čím bohatší člověk, tím je skoupější.

Klíč ke cvičením / Key to exercises:

2.1 2.2

1. a dark-haired girl 1. a lovely new white Greek silk dress

2. well-dressed men 2. an attractive slim young blue-eyed

3. a two-week holiday Czech girl

4. a three-cornered hat 3. a delicious healthy old Czech meat-free

5. a four-roomed flat dish

6. a shabby-looking coat 4. a comfortable new brightly-coloured

7. a tired-looking woman three-roomed flat

8. a fifteen-year-old boy 5. a lonely tall old white-haired man

9. a left-handed girl 6. a shabby-looking long old grey woollen

10. hard-earned money sweater

7. a nice large round white kitchen table

2.3 2.4

1. a kitchen table 1. interesting; interested

2. a beer glass 2. depressing; depressed

3. summer mornings 3. fascinating; fascinated

4. an evening dress 4. satisfied; satisfying

5. a chocolate dessert 5. surprising; surprised

6. a school year 6. boring; bored

7. a winter holiday 7. tired; tiring

8. February frosts

9. mountain air

10. spring showers

2.5

1. Which is the heaviest of these bags?

2. Everything was cheaper when I was young.

3. The work was more tiring than we had expected.

4. Jane isn’t as nice as her sister Ann.

5. Is Prague as beautiful as Paris?

6. Their flat is much larger than ours.

7. Your brother Jack is even lazier than I expected.

2.6

1. The Novaks’ cottage is quite big but ours is even bigger.

2. My suit was much more expensive than yours.

3. The larger the flat, the more cleaning you must do.

4. This is the very worst experience of my life.

5. Mrs. Black is much older than she looks.

6. This magazine is far more interesting and it isn’t as expensive as that one.

7. The brown bag is heavier than the blue one.

8. Don’t call me now, please. I’m ill.

9. My husband is a sick man.

10. I need to buy some more comfortable shoes.

11. This is absolutely the most comfortable armchair of all.

12. Ann isn’t as satisfied as she looks.

13. I eat more vegetables and fruit and I feel much healthier.

14. The richer the man, the meaner he is.

Lesson 3

ZÁJMENA / PRONOUNS

Rozlišujeme zájmena osobní, přivlastňovací, zvratná a zdůrazňovací, vespolná,

ukazovací, tázací, vztažná a neurčitá.

1) Osobní zájmena mají podmětný tvar (vyjádřený 1. pádem) a předmětný tvar (vyjádřený

ostatními pády).

Podmětný tvar: Předmětný tvar:

I help Tom. Já pomáhám Tomášovi. Tom helps me. Tomáš pomáhá mně.

You like Paul. Ty máš ráda Pavla. Paul likes you. Pavel má rád tebe.

He supports Alex. On podporuje Alexe. Alex supports him. Alex podporuje jeho.

She teaches Alice. Ona učí Alici. Alice teaches her. Alice učí ji.

It is good. Ono/To je dobré. Eve doesn’t like it. Evě se to nelíbí./ Eva to

nemá ráda.

We visit the Browns. My navštěvujeme The Browns visit us. Brownovi navštěvují nás.

Brownovy.

You criticize your neighbour. Vy Your neighbour criticizes you. Váš soused

kritizujete svého souseda. kritizuje vás.

They admire Jack. Oni obdivují Honzu. Jack admires them. Honza obdivuje je.

Předmětné tvary osobních zájmen se v angličtině užívají i tam, kde čeština užívá tvary

podmětné:

- při srovnávání:

George is better at skiing than me. Jirka je lepší lyžař než já.

Susan is not as clever as her. Zuzana není tak chytrá jako ona.

- po slovese to be:

Jane didn’t wash the windows. It was me. Jana neumyla okna. Byla jsem to já.

Was it him in the black car? Byl to on v tom černém autě? - v jednoslovních odpovědích:

Who broke the plate? Him. Kdo rozbil ten talíř? On.

Which of them is your sister? Her. Která z nich je tvoje sestra? Ona. Přímý předmět vyjádřený 4. pádem stojí v angličtině také většinou za nepřímým předmětem vyjádřeným 3. pádem jako v češtině. Přímou bezpředložkovou vazbu se 3. pádem mají např. slovesa give, tell, help, show, promise: Give him that photograph. Dej mu tu fotografii. Show me your new dress. Ukažte mi svoje nové šaty. Tell us about it. Vyprávějte nám o tom.

Při důrazu na 3. pád však nepřímý předmět stojí za přímým a má předložkovou vazbu:

Buy the book for him, not for her. Kup tu knihu jemu, ne jí.

Read the message to me, not to him. Přečti ten vzkaz mně, ne jemu.

Některá slovesa v angličtině nemohou mít bezpředložkovou vazbu se 3. pádem:

Explain the problem to us. Vysvětlete nám ten problém.

Say hello to them. Řekni jim ahoj.

Can you introduce your husband to us? Můžeš nám představit svého manžela?

I can recommend a cheap hotel to you. Mohu vám doporučit levný hotel.

Je-li předmět přímý i nepřímý vyjádřen zájmenem, ve spisovné angličtině dáme nejprve 4.

pád a potom 3. pád s předložkou:

Give it to me. Dej mi to. nikoli Give me it.

I lent it to him. Půjčil jsem mu to.

Bring her to me. Přiveď mi ji.

2) Přivlastňovací zájmena jsou v angličtině nesamostatná (stojí před podstatným jménem) a

samostatná (stojí samostatně či za podstatným jménem).

Nesamostatná přivlastňovací zájmena: Samostatná přivlastňovací zájmena:

It’s my pen. To je moje pero. The pen is mine. To pero je moje.

It’s your bag. To je tvoje taška. Where’s the bag of yours? Kde je ta tvoje taška?

She is his wife. Ona je jeho manželka. His is that coat. Jeho je tamten kabát.

Look at her dress! Podívej se na její šaty! Is this dress hers? Jsou tyto šaty její?

That is our cottage. Its roof is new. They have a black cat. This milk is its.

Tamto je naše chata. Její střecha je nová. Oni mají černou kočku. Toto mléko je její.

Our garden is large. Naše zahrada je Ours is that garden. Naše je tamta zahrada.

velká.

Where are your sons? Kde jsou vaši Are these textbooks yours? Jsou tyto učebnice

synové? vaše?

I like their house. Líbí se mi jejich dům. We have a nice house but theirs is much nicer.

Máme hezký dům, ale jejich je mnohem hezčí.

Tyto tvary se nemění podle pádů ani čísla jako v češtině.

Angličtina nemá výraz pro svůj. Místo toho užívá zájmeno přivlastňovací vztahující se k

podmětu:

You have got your own room, haven’t you? Máš svůj vlastní pokoj, že ano?

Mr. and Mrs. Brown love their jobs. Pan a paní Brownovi milují svá povolání.

Nesamostatná přivlastňovací zájmena se nemohou vázat se členy, ukazovacími zájmeny, s no

či every. Nelze říci a my colleague, ale a colleague of mine jeden můj kolega

the her dog, ale the dog of hers ten její pes

no his friend, ale no friend of his žádný jeho kamarád.

Musíme tedy užít samostatná přivlastňovací zájmena s předložkou of.

Podobné postavení jako samostatná přivlastňovací zájmena může mít i přivlastňovací pád

podstatných jmen. Nelze říci a my brother’s schoolmate, ale a schoolmate of my brother’s

jeden spolužák mého bratra.

Zatímco po výrazu „my friend“ následuje obvykle jméno, po výrazu „a friend of mine“ jméno

není uvedeno, neboť v tomto kontextu není důležité.

Příklady:

My friend Jack usually helps me to carry my luggage.

Můj přítel Honza mi obvykle pomáhá nést moje zavazadla.

A friend of mine helped me to carry the luggage to the bus stop.

Jeden můj kamarád mi pomohl nést zavazadla na zastávku autobusu.

3) Zájmena zvratná a zdůrazňovací mají stejný tvar.

Zvratná zájmena znamenají se, si, sebe, sobě:

Let me apologize myself. Dovolte mi, abych se omluvil.

Buy yourself new boots. Kup si nové kozačky.

He should think about himself. Měl by se nad sebou zamyslet.

She looked at herself in the mirror. Podívala se na sebe do zrcadla.

The child hurt itself. To dítě se zranilo.

We found ourselves in a dark side street. Ocitli jsme se v temné postranní ulici.

You should take better care of yourselves. Měli byste se o sebe lépe starat.

They have a very high opinion of themselves. Mají o sobě vysoké mínění.

K obecnému tvrzení se vztahuje zájmeno oneself:

To think of oneself is sometimes necessary. Někdy je nutné myslet na sebe.

Někdy není nutné v angličtině užít zvratné zájmeno jako v češtině:

Can I ask you about the way? Mohu se vás zeptat na cestu?

She wants to become a doctor. Chce se stát lékařkou.

I must have a bath first. Musím se nejdříve vykoupat.

He got married very young. Oženil se velmi mladý.

You must change. Musíte se změnit.

How can I get to the bus stop? Jak se mohu dostat na stanici autobusu?

Can I wash here? Mohu se zde umýt?

Is football played in this country? Hraje se v této zemi fotbal?

She put on her new hat. Nasadila si svůj nový klobouk.

Odlišnost mezi zvratným a nezvratným významem lze vyjádřit dvěma různými slovesy:

to borrow půjčit si to lend půjčit

to learn učit se to teach učit

to afford dovolit si to allow dovolit

Zájmena zdůrazňovací jsou sám, samotný, osobně a stojí za zdůrazňovaným podstatným

jménem nebo zájmenem či na konci věty:

She herself is very satisfied. Ona osobně je velice spokojená.

Jane looks after everything herself. Jana se o všechno stará sama.

She must arrange everything by herself. Musí zařídit všechno sama. (= bez pomoci jiných)

Předložka by zdůrazňuje nezávislost či samostatnost.

Sám ve významu o samotě vyjadřuje alone:

I need to speak to you alone. Potřebuji s vámi mluvit o samotě. ale

I need to speak to you myself. Potřebuji s vámi mluvit osobně. 4) Zájmena vespolná jsou each other nebo one another. Obě vazby jsou významově rovnocenné a znamenají se, si, navzájem, jeden druhého. Srovnejte: They introduced themselves. Představili se. (= oba řekli své jméno někomu

dalšímu)

They introduced to each other. Představili se jeden druhému.

They fought together. Bojovali spolu. (= proti společnému nepříteli)

They fought each other. Bojovali jeden proti druhému.

Další příklady: They have forgotten each other’s names. Zapomněli, jak se ten druhý

jmenuje.

They asked about one another’s health. Zeptali se jeden druhého na zdraví.

5) Zájmena ukazovací jsou:

this tento, tato, toto (co je blíže) I like this sweater. Líbí se mi tento svetr.

that tamten, tamta, tamto (co je dále) Show me that picture. Ukažte mi tamten obraz.

these tito, tyto, tato These men are my colleagues. Tito muži jsou

moji kolegové.

These are my textbooks. Toto jsou moje

učebnice. those tamti, tamty, tamta Look at those boys. Podívej se na tamty chlapce.

Those are her parents. Tamto jsou její rodiče. the ten, ta, to, ti, ty, ta Close the door. Zavři ty dveře.

This is the boy who I’m going out with.

To je ten chlapec, s kterým chodím.

Those are the flats which are for sale.

To jsou ty byty, které jsou na prodej. 6) Zájmena tázací jsou who, whose, what, which. Who (kdo) se vztahuje k osobám. Jeho přivlastňovací tvar je whose (čí) a předmětný tvar je whom (většinou po předložce): Who has brought that man? Kdo přivedl toho člověka? Who knows that boy? Kdo zná toho chlapce? For whom do you work? Pro koho pracujete? Whose wife are you speaking about? O čí manželce hovoříte? What (co, jaký) se vztahuje k věcem: What begins at 9 o’clock? Co začíná v 9 hodin? What are you looking at? Na co se díváte? What magazines do you read? Jaké časopisy čtete? What is the film like? Jaký je ten film? What does she look like? Jak ona vypadá? What a pity! Jaká škoda! What a nice picture! Jaký krásný obrázek! Which (který, kdo, co) se užívá pro osoby i věci jen při výběru z určitého počtu: Which of them is George? Kdo z nich je Jiří? Which of you knows her? Kdo z vás ji zná? Which city does he come from: Vienna or Venice? Z kterého města pochází: z Vídně, či

z Benátek?

Which dictionary do you like best? Který slovník se vám nejvíc líbí?

In which café is she sitting now? Ve které kavárně sedí?

7) Vztažná zájmena jsou who, whose, which, that, what.

Who se vztahuje pouze na osoby:

Michael is the boy who cooperates with me. Michal je ten chlapec, který se mnou

spolupracuje.

This is the girl about whom I told you yesterday. (formální) To je ta dívka, o které jsem ti

včera vyprávěl.

The man (who) I work for is Mr. Jones. Ten člověk, pro kterého pracuji, je pan Jones.

Whose je přivlastňovací tvar who. Používá se pro osoby i věci:

This is the woman whose daughter is an outstanding speed skater. To je ta žena, jejíž dcera

je vynikající rychlobruslařkou.

My room is the large one whose walls are pink.

Můj pokoj je ten velký, jehož stěny jsou růžové.

Of whom se užívá ve vztahu k lidem:

In the office there were three women, one of whom was our former secretary.

V kanceláři byly tři ženy, z nichž jedna byla naše dřívější sekretářka.

Which (který, jenž, což) se vztahuje k věcem:

This is the shop which I told you about last week. Toto je ten obchod, o kterém jsem ti

minulý týden vyprávěl.

Where’s the dog which has bitten the old lady? Kde je ten pes, který pokousal tu starou

dámu?

He wants me to work overtime every day, which is impossible. On chce, abych pracovala

každý den přesčas, což je nemožné.

Of which se užívá pro neosobní vztahy:

You’ll certainly like my new books, some of which you could see at the last book fair.

Jistě se vám budou líbit moje nové knihy, z nichž některé jste mohl vidět na posledním

knižním veletrhu.

That (který, jenž, co) se užívá pro osoby i neživotné vztahy. Nemůže být před ním předložka,

ani čárka. Může nahradit v některých typech vztažných vět zájmeno who, which. Užívá se

především po superlativech, řadových číslovkách a neurčitých zájmenech:

Sue is the prettiest girl that I know. Sue je nejkrásnější dívka, kterou znám.

He was the first that called me after coming back from holiday. On byl první, který mi

zavolal po návratu z dovolené.

That was all that I could do for her. To bylo vše, co jsem mohl pro ni udělat.

You can take anything that you like here. Můžete si vzít cokoli, co se vám tady líbí.

There was nothing that could help him. Nebylo nic, co mu mohlo pomoci.

What (to, co):

What you are saying is not true. To, co říkáte, není pravda.

I don’t agree with what you do. Nesouhlasím s tím, co děláte.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist