načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Stručná gramatika Němčiny - Heike Voit

Stručná gramatika Němčiny
-16%
sleva

Kniha: Stručná gramatika Němčiny
Autor:

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice.Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Klett
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 174
Rozměr: 21 cm
Vydání: 1. vyd.
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložila Simona Švingrová
Jazyk: německy
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-86906-09-4
EAN: 9788086906096
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Příručka stručných, jasných a srozumitelných přehledů mluvnice.Kniha zvlášť upozorňuje na typické chyby, kterých se čeští mluvčí dopouštějí nejčastěji. Podrobný věcný rejstřík umožní vám všem (studentům ve školách i samoukům, učitelům i široké veřejnosti) rychle vyhledat a snadno pochopit kterýkoli ze základních jazykových jevů nebo si již osvojené znalosti o něm oživit a zopakovat. (moderní, přehledná, srozumitelná)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Gramatika súčasnej nemčiny Gramatika súčasnej nemčiny
Kolektív autorov
Cena: 164 Kč
Príručná gramatika nemčiny Príručná gramatika nemčiny
Marko Ernest
Cena: 247 Kč
Stručná gramatika Ruštiny Stručná gramatika Ruštiny
Babielovi Renate a Nikolai
Cena: 125 Kč
Stručná gramatika latiny Stručná gramatika latiny
Schareika Helmut
Cena: 44 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ře d m lu v a....................................................................................................... ■ 9

Hlásky a písm ena.................................................................................................. 9

Výslovnost jednotlivých hlásek..........................................................................10

1 Člen - der Hund, ein Hund, kein H u n d .......................................11

1.1 Člen určitý - der Hund, die Katze, das P ferd.................................11

1.2 Spojení předložky a členu určitého - am A bend.............................12

1.3 Člen neurčitý - ein Hund, eine Katze, ein Pferd................................12

1.4 Zápor kein - kein Hund, keine Katze, kein Pferd.............................13

1.5 Negace pom ocí „nicht“ u podstatných jm en se členem

u rčitý m ........................................................................................................14

1.6 Používání členů - ein Hund nebo der Hund? ....................................14

1.7 Člen nulový..................................................................................................16

2 Podstatná jm éna - der Fußball, die Mannschaft, das Гог . . . 18

2.1 Rod podstatného jm éna - der Mann, die Frau, das Kind .... 19

2.2 Číslo - das Buch, die B ücher.................................................................20

2.2.1 Jednotné číslo - das B uch......................................................................20

2.2.2 M nožné číslo - die B ücher....................................................................23

2.3 P á d - 1., 2., 3. a 4. páď..............................................................................26

2.3.1 Typy skloňování v jednotném č í s l e ....................................................26

2.3.2 Tvoření 2. p á d u ........................................................................................28

2.4 Skloňování v m nožném čísle.................................................................30

3 Zájm ena - du, dich, dein.......................................................................31

3.1 Osobní zájmena - ich lerne, du lernst.................................................32

3.2 Oslovení - du nebo Sie7. ...........................................................................33

3.3 Použití zájmena „es“ - es regnet...........................................................33

3.5 Přivlastňovací zájmeno - meine G ram m atik....................................36

3.6 Ukazovací zájmeno - dieses W o rt.......................................................38

3.7 Vztažná a tázací zájm ena.......................................................................42

3.8 Neurčitá zájmena - alle Mann an B o rd.............................................45

4 Přídavná jm éna - neues Wissen...........................................................50

4.1 Skloňování přídavného jm éna - den süßen Wein.............................50

4.1.1 Přídavné jm éno bez člen u-frische Eier..............................................51

4.1.2 Přídavné jm éno po členu určitém - das neue Boot..........................52

4.1.3 Přídavné jm éno po členu neurčitém - ein neues B oot....................54

4.2 Zvláštnosti skloňování..............................................................................55

4.3 Zpodstatnělá přídavná jm éna - ein Neuer kom m t..........................56

4.4 Další slovní druhy jako přídavná jm é n a - Das ist machbar! ..56

4.5 Srovnávací tvary - schneller, höher, weiter..........................................57

4.5.1 Zesilování významu přídavných jm en - sehr sch ö n.......................58

4


5 Číslovky - Sechs Richtige im Lotto!..................................................60

5.1 Číslovka jako přídavné jm éno - die fü n f F inger............................61

5.1.1 Základní číslovky - Polizeiruf eins eins null.....................................61

5.1.2 Trochu m atem atik y............................................................................... 63

5.1.3 Názvy měn v německy mluvících zem ích........................................63

5.1.4 L etopočty- 1989.................................................................................... 63

5.1.5 Časové údaje - Es ist kurz vor zw ölf..................................................64

5.1.6 Zlomky, váhy a m íry................................................................................65

5.2 Řadové číslovky - das dritte T o r.........................................................66

5.2.1 Datum - am 31.12. ist Silvester............................................................68

6 Slovesa - Radio h ö r e n .........................................................................69

6.1 Plnovýznamové sloveso - ich bade......................................................70

6.1.1 Slovesa s předm ětem - er trifft s ie .....................................................70

6.1.2 Zvratná slovesa - ich erinnere m ic h ..................................................71

6.1.3 Osobní a neosobní slo v e sa..................................................................71

6.1.4 Funkční s lo v e sa......................................................................................72

6.1.5 Slovesa s odlučitelnými předponam i - ich fahre a b .....................72

6.2 Pomocná slovesa - ich bin hungrig......................................................75

6.3 Způsobová slovesa - ich will lernen..................................................76

6.3.1 Negace způsobových sloves - du darfst nicht..................................78

6.4 Slovesa se zvláštním významem - brauchen, werden, kennen,

wissen, lassen.............................................................................................79

6.5 Infinitiv - hören und verstehen............................................................80

6.5.1 Infinitiv bez „zu“......................................................................................81

6.5.2 Infinitiv s „zu“ - Da gibt es nichts zu lachen.....................................82

6.6 P říč e stí......................................................................................................85

6.6.1 Příčestí přítom né - der lesende V ater...............................................85

6.6.2 Příčestí m inulé - der gebackene Kuchen............................................86

6.7 Určitý slovesný tvar - ich schlafe.........................................................87

6.8 Tvoření slovesných tv a rů......................................................................88

6.8.1 Pravidelná slovesa - er redet Unsinn..................................................88

6.8.2 Nepravidelná slovesa - sie rief laut......................................................88

6.9 Osobní tvary sloves - ich trin k e.........................................................90

6.9.1 Osobní tvary pravidelných slo v e s.....................................................90

6.9.2 Osobní tvary nepravidelných sloves..................................................90

6.10 Slovesné časy - ich liege, ich lag, ich habe gelegen............................91

6.10.1 Přítomný čas - ich e sse.........................................................................92

6.10.2 Perfektum - ich habe gegessen............................................................93

6.10.3 Préteritum - ich a ß ................................................................................96

6.10.4 Plusquamperfektum - ich hatte gegessen........................................98

6.10.5 Futurum I - ich werde e sse n...............................................................98

6.10.6 Futurum II - ich werde gegessen h a b en............................................99

6.11 Slovesné způsoby - er gibt, er gebe, er gäbe - Gib her! 100

6.11.1 Oznamovací způsob - Ich miete ein Haus.......................................101

5


6.11.2 Konjunktivy - Ich würde ein Haus mieten........................................101

6.11.3 Konjunktiv I - Man nehme drei Eier......................................... . 102

6.11.4 Konjunktiv II - Ich würde gern fliegen............................................105

6.11.5 Rozkazovací způsob - Geh dich waschen!.........................................107

6.12 Trpný rod - es wird getanzt..................................................................109

7 Slovotvorba - kaufen, einkaufen, das K aufhaus........................113

7.1 Odvozování - anhängen......................................................................113

7.1.1 Odvozeniny s neodlučitelnými předponam i - bearbeiten . . . 114

7.1.2 Odvozeniny s odlučitelnými předponam i - hinlaufen 115 7.1.3 Odvozeniny s příponam i - ung............................................................117

7.2 Složeniny - der Kindergarten...............................................................120

7.2.1 Která slova lze sk lá d a t?.........................................................................120

8 N eohebná slova - Sie stand gestem neben mir

und rief: H a llo !.....................................................................................123

8.1 Spojky - aber, oder, und.........................................................................123

8.1.1 Souřadicí spojky - ich und d u ............................................................124

8.1.2 Podřadicí spojky......................................................................................126

8.2 Předložky - auf der Straße...................................................................129

8.2.1 Předložky se 4. pádem - für die Umwelt............................................131

8.2.2 Předložky se 3. pádem - über den W olken.....................................132

8.2.3 Předložky se 4. a 3. pádem - an die Wand, an der Wand . . . .135

8.2.4 Předložky s 2. pádem - wegen der Lehrerin.....................................137

8.2.5 Předložkové vazby sloves - denken an...............................................138

8.3 Příslovce - darum ...................................................................................138

8.3.1 Příslovce místa - oben oder unten......................................................139

8.3.2 Směrová příslovce - Komm runter!..................................................140

8.3.3 Příslovce času - gerade heute................................................................142

8.3.4 Příslovce způsobu - leider ausverkauft............................................144

8.3.5 Příslovce příčiny - deshalb...................................................................146

8.3.6 Zájm enná příslovce - Wofür7................................................................147

8.3.7 Částice - Sie liebt ihn doch bloß............................................................149

9 V ěty.............................................................................................................151

9.1 Větné členy - Der Vater badet seinen Sohn........................................151

9.1.1 Podmět věty - der Vater.........................................................................151

9.1.2 Sloveso (přísudek) ve větě - badet.....................................................152

9.1.3 Předmět ve větě - seinen S o h n............................................................153

9.2 Druhy v ě t- Wie viele gibt es?...............................................................155

9.2.1 Hlavní v ě ta................................................................................................155

9.2.2 Oznamovací věta - Ich will mehr wissen............................................156

9.2.3 Zápor ve větě - Ich darf nicht............................................................157

9.2.4 Tázací věta - Schmeckt es dir?...............................................................157

9.2.5 Rozkazovací věta - Lauf nicht so schnell!.........................................158

9.3 Kombinace hlavních vět - Ich lese und du schläfst..........................158

6

9.4 Hlavní a vedlejší věty - Ich esse nichts, weil ich satt bin 159

9.4.1 Vedlejší věty se spojkami - ..., wenn ich Zeit habe..........................160

9.4.2 Postavení vedlejších vět se spojkam i..................................................163

9.4.3 Infinitiv s „zu“ ve vedlejší v ě tě............................................................164

9.4.4 Vedlejší věty vztažné................................................................................164

9.4.5 Vedlejší věty s tázacím zá jm en em .....................................................164

10 G ram atické varianty spisovné něm činy v Německu,

Rakousku a Š výcarsku........................................................................165

Nepravidelná slovesa...........................................................................................169

Věcný rejstřík .....................................................................................................174       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist