načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Stručná anatomie člověka - Pavel Fiala; Jiří Valenta; Lada Eberlová

Stručná anatomie člověka
-6%
sleva

Kniha: Stručná anatomie člověka
Autor: Pavel Fiala; Jiří Valenta; Lada Eberlová

Stručná učebnice poskytuje základní orientaci a úvod do studia anatomie začínajícím studentům medicíny, podává znalosti anatomie potřebné pro bakalářské studium a ve zdravotnické ... (celý popis)
273
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 244
Rozměr: 230x160
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Skupina třídění: Anatomie člověka a srovnávací anatomie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788024626932
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Stručná učebnice poskytuje základní orientaci a úvod do studia anatomie začínajícím studentům medicíny, podává znalosti anatomie potřebné pro bakalářské studium a ve zdravotnické praxi.

Popis nakladatele

Učební text Stručná anatomie člověka je výsledkem snahy autorů připravit stručnou učebnici velmi náročného oboru, která by poskytla základní orientaci a úvod do studia anatomie začínajícím studentům medicíny, ale zároveň podala znalosti anatomie potřebné pro bakalářské studium a ve zdravotnické praxi. Základní informace obsažené v textu jsou doplněny 120 originálními schematickými obrázky, které přehledně znázorňují nejdůležitější anatomické struktury a jejich vztahy. Doprovodné tabulky uvádějí přehledy a podrobnější údaje, které by měly sloužit k doplnění znalostí a pomoci při opakování látky. Systematicky pojaté kapitoly anatomie člověka jsou doplněny stručnými fyziologickými a klinickými poznámkami. Učebnice je určena nejen studentům zdravotnických bakalářských studií, ale také studentům lékařských fakult jako úvod do studia anatomie.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Český rok Josefa Lady - Obrázky a vzpomínky Josefa Lady Český rok Josefa Lady - Obrázky a vzpomínky Josefa Lady
Černík Michal, Lada Josef
Cena: 266 Kč
Stručná anatomie člověka Stručná anatomie člověka
Fiala Pavel, Valenta Jiří
Cena: 178 Kč
Dvojčatá z ľadu Dvojčatá z ľadu
Tremayne S. K.
Cena: 225 Kč
Poker s kockami ľadu Poker s kockami ľadu
Laučík Ivan, Repka Peter, Štrpka Ivan
Cena: 259 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú v o d.................................................................................................................................................................................. 9

Z á k la d n í p o jm y................................................................................................................................................................... 10

P řeh le d l k á n i........................................................................................................................................................................ 12

1. S oustava p o h y b o v á.................................................................................................................................................. 17

I . I Kosterní sou stava........................................................................................................................................... 17

1.1.1 O becná anatom ie k o s ti a n á zvo slo ví kostn ích s t r u k t u r.................................................................... 17

1.1.2 Spojení k o s t í.......................................................................................................................................... 20

1.1.3 O so vý s k e l e t.......................................................................................................................................... 23

1.1.3.1 P á te ř......................................................................................................................................... 23

1.1.3.2 K o stra h r u d n í k u..................................................................................................................... 25

1.1.3.3 L e b k a....................................................................................................................................... 26

1.1.4 K ostra k o n č e tin...................................................................................................................................... 35

1.1.4.1 H o rn í k o n č e t in a..................................................................................................................... 36

1.1.4.2 D o ln í k o n č e t in a..................................................................................................................... 43

1.2 S va lo vý systém .................................................................................................................................................. 50

1.2.1 Obecná m y o lo g ie.................................................................................................................................... 51

1.2.2 S valy h l a v y............................................................................................................................................. 53

1.2.3 S valy k r k u............................................................................................................................................... 54

1.2.4 S valy h ru d n ík u........................................................................................................................................ 55

1.2.5 S valy b řic h a............................................................................................................................................. 57

1.2.6 S valy pánevního dna a h rá z e................................................................................................................ 58

1.2.7 S valy z á d o v é.......................................................................................................................................... 59

1.2.8 S valy k o n č e tin........................................................................................................................................ 60

1.3 Přehled svalové s o u s ta v y.................................................................................................................................. 62

1.3.1 S valy h l a v y............................................................................................................................................. 62

1.3.2 S valy k r k u............................................................................................................................................... 63

1.3.3 S valy h ru d n ík u........................................................................................................................................ 64

1.3.4 S valy b ř ic h a............................................................................................................................................. 65

1.3.5 S valy p á n v e............................................................................................................................................. 65

1.3.6 S v a ly z a d................................................................................................................................................. 66

1.3.7 S v a ly k o n č e tin........................................................................................................................................ 67

1 .3 .7 .1 S valy h o rn í k o n č e tin y............................................................................................................ 67

1.3.7.2 S valy d o ln í k o n č e tin y............................................................................................................ 70


2 . S ousta va c é v n í......................................................................................................................................................... 74

2 . 1 Systém k re v n íh o o b č h u..................................................................................................................................... 74

2.1.1 K r e v.......................................................................................................................................................... 74

2.1.2 S r d c e........................................................................................................................................................ 75

2.1.3 P erife rní c é v y........................................................................................................................................... 79

2.1.3.1 T e p n y....................................................................................................................................... 79

2 .1 .3.2 Ž í l y........................................................................................................................................... 88

2.1.4 P ortá lní o b é h........................................................................................................................................... 91

2.1.5 Fe tální k re v n í o b é h................................................................................................................................ 93

2 .1 .6 V roze né srdeční v a d y........................................................................................................................... 93

2 .2 Soustava m í z n í.................................................................................................................................................... 94

2 .3 S le z in a................................................................................................................................................................. 96

3. S o u s ta v a t r á v i c í....................................................................................................................................................... 98

3 . 1 D u tin a ústní a s lin n é ž lá z y................................................................................................................................ 98

3 .2 H lta n , jíc e n a ž a lu d e k......................................................................................................................................... 102

3.2.1 H l t a n......................................................................................................................................................... 102

3 .2.2 Jícen.......................................................................................................................................................... 104

3 .2.3 Ž a lu d e k.................................................................................................................................................... 104

3 .3 T e n k é stře vo, tlu s té stře vo a k o n e č n ík............................................................................................................ 106

3.3.1 T e nké s t ř e v o........................................................................................................................................... 106

3 .3.2 T lu s té s t ř e v o........................................................................................................................................... 107

3 .4 Játra, žlu č o v é cesty, s lin iv k a b ř iš n í................................................................................................................. 112

3 .4 .1 Játra a žlu č o v é c e s t y.............................................................................................................................. 112

3 .4.2 S lin iv k a b ř iš n í......................................................................................................................................... 115

4 . Ú s t r o jí d ý c h a c í.......................................................................................................................................................... 117

4.1 H o rn í d ých ací c e s t y........................................................................................................................................... 117

4.1.1 N o s............................................................................................................................................................. 117

4 . 1.2 V e d le jš í d u tin y n o s n í.............................................................................................................................. 117

4 .2 D o ln í d ých ací c e s t y........................................................................................................................................... 118

4.2.1 H r t a n........................................................................................................................................................ 118

4 .2 .2 P rů d u š n ic e............................................................................................................................................... 120

4.2.3 P r ů d u š k y................................................................................................................................................. 120

4.3 P líce a p o h ru d n ič n í d u t in a................................................................................................................................ 121

4.3.1 P líc e.......................................................................................................................................................... 121

4 .3.2 P o h ru d n ic e............................................................................................................................................... 124

4 .4 M e ch a n ik a p l i e n i................................................................................................................................................ 124

5. S ousta va m o čová a p o h la v n í................................................................................................................................. 126

5.1 Systém m o č o v ý.................................................................................................................................................. 126

5.1.1 L e d v in a.................................................................................................................................................... 126

5 . 1.2 H o rn í m o čo vé c e s ty............................................................................................................................... 129

5 .1.3 D o ln í m o čo vé c e s ty............................................................................................................................... 129

5 .1.4 V ý v o jo v é vady a an om álie m o čo vé h o ú s t r o jí .................................................................................... 131

5 .2 Ú s tro jí p o h la v n í.................................................................................................................................................. 132

5.2.1 M u žské p o h la v n í o r g á n y....................................................................................................................... 132

5 .2 .1 .1 V n itř n í p o h la v n í o r g á n y....................................................................................................... 132

5 .2 .1.2 Z e v n í p o h la v n í o r g á n y......................................................................................................... 135

5.2.1.3 Sestup v a r la t........................................................................................................................... 136

5.2.2 P ohlavní ú s tro jí ž e n s k é......................................................................................................................... 137

5.2.2.1 V n itř n í p o h la v n í o r g á n y....................................................................................................... 137

5 .2 .2.2 Z e v n í p o h la v n í o r g á n y......................................................................................................... 140


6. Soustava n e r v o v á..................................................................................................................................................... '4 2

6.1 C entrální ne rvový systém................................................................................................................................... 143

6.1.1 M fe h a h fb e tn í........................................................................................................................................... '4 3

6.1.2 M o z e k...................................................................................................................................................... '4 7

6.1.2.1 Prodloužená m ic h a................................................................................................................. 147

6.1.2.2 V a ro lů v m o s t......................................................................................................................... 148

6.1.2.3 M o z e č e k.................................................................................................................................. 149

6.1.2.4 Střední m o z e k......................................................................................................................... 150

6 . 1.2.5 M e z im o z e k.............................................................................................................................. 152

6.1.2.6 K o n c o v ý m o z e k..................................................................................................................... 154

6.1.3 O b a ly a d u tin y C N S................................................................................................................................ 16'

6.1.3.1 O b a ly C N S - m e n in g e s........................................................................................................ 161

6.1.3.2 D u tin y C N S............................................................................................................................ 162

6.1.4 C é v y m o zku a m íc h y.............................................................................................................................. 163

6.2 Periferní nervová s oustava................................................................................................................................. 164

6.2.1 H la v o v é n e r v y......................................................................................................................................... 164

6.2.2 M íš n i n e r v y.............................................................................................................................................. 170

6.2.3 A u to n o m n í n e rvo vý systé m................................................................................................................... 176

7. Sm yslové o r g á n y..................................................................................................................................................... 180

7.1 Orgán z r a k u........................................................................................................................................................ I 89

7.1.1 O k o.......................................................................................................................................................... ' 80

7 . 1.2 Přídatné o rgány o k a................................................................................................................................ ' 84

7.1.3 C é v y a ne rvy o k a..................................................................................................................................... 186

7.2 Orgán s luchu a ro vnováh y - ve s tib u lo k o c h le á m i a p a rá t.............................................................................. 188

7.2.1 Z e v n í u c h o................................................................................................................................................ ,8 8

7.2.2. Střední u ch o.............................................................................................................................................. 189

7.2.3 V n itř n í u ch o.............................................................................................................................................. 192

7.3 O rgán č i c h u........................................................................................................................................................ • 94

7.4. O rgán c hu ti ........................................................................................................................................................ '9 4

8. E n d o k r in n í o r g á n y................................................................................................................................................. 195

8.1 Podvčsek m o z k o v ý............................................................................................................................................. 195

8.2 Šišinka m o z k o v á ................................................................................................................................................ 197

8.3 Štítná ž lá z a ,........................................................................................................................................................ >97

8.4 P řištitn á tělíska..................................................................................................................................................... 198

8.5 B r z l í k......................................................................................................................................................................I 98

8.6 N a d le d v in y........................................................................................................................................................... 1 "

8.7 S lin iv k a b ř i š n í.................................................................................................................................................... I "

8.8 V a je č n ík y , varlata, le d v in y................................................................................................................................ I "

9. K ůže ................................................................................................................................................................... 200

9.1 S truktura a fun kce k ů ž e..................................................................................................................................... 200

9.1.1 Pokožka..................................................................................................................................................... 201

9.1.2 Š k á r a........................................................................................................................................................ 202

9.1.3 Podkožní v a z i v o..................................................................................................................................... 202

9.2. K o žn í a d n e x a...................................................................................................................................................... 203

9.2.1 C h lu p y ( v la s y )......................................................................................................................................... 203

9.2.2 K o ž n í ž l á z y............................................................................................................................................. 203

9.3 M lé čn á žláza..................................................................................................................................................... 203

10. T o p o g ra fic k á a n a t o m ie........................................................................................................................................... 206

10.1 T o pog rafie h la v y ................................................................................................................................................ 206

10.1.1 M o zko vá část h la v y............................................................................................................................ 206

10 .1.2 O b lič e jo v á část h la v y.......................................................................................................................... 209


10.2 T o p o g ra fie k r k u................................................................................................................................................ 211

10.3 T o p o g ra fie h ru d n ík u......................................................................................................................................... 216

10.3.1 H ru d n í k o š.......................................................................................................................................... 217

10.3.2 P o h ru d n ič n i d u tin a................................................................................................................................. 217

10.3.3 M e z ih r u d í.............................................................................................................................................. 218

10 .4 T o p o g ra fie b ř ic h a................................................................................................................................................ 221

10.4.1 B řiš n í s t č n a ............................................................................................................................................ 222

10.4.2 B řiš n í d u l i n a......................................................................................................................................... 224

10.5 T o p o g ra fie p á n v e................................................................................................................................................ 227

10 .5 .1 Spatium infra p e rito n e a le (su bperitoneale), c avita s p e lv is.............................................................. 228

10.5.2 R egio p e rin e a lis..................................................................................................................................... 229

10.6 T o p o g ra fie z a d.................................................................................................................................................... 232

10.7 Topografie h o rn í k o n č e t in y.............................................................................................................................. 233

10.8 T o p o g ra fie d o ln í k o n č e t in y.............................................................................................................................. 237

D o p o ru č e n á l i t e r a t u r a.................................................................................................................................................. 243
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist