načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Střecha nad hlavou – Jan Jelínek

Střecha nad hlavou
-7%
sleva

Kniha: Střecha nad hlavou
Autor: Jan Jelínek

Kniha se zabývá kořeny architektury, předcházejícími Egypt a Mezopotámii. První část knihy nazvaná Jak přežít obsahuje kapitoly člověk a podnebí, obydlí a materiál, sociální vztahy, náboženství a posvátná místa v obydlí a mimo ně, svatyně, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  385 Kč 358
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vutium
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 256
Rozměr: 210x270
Úprava: ilustrace (některé barevné), mapy, plány
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 28.07.2008
Nakladatelské údaje: Brno, VUTIUM, 2006
ISBN: 978-80-2142-367-1
EAN: 9788021423671
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha se zabývá kořeny architektury, předcházejícími Egypt a Mezopotámii. První část knihy nazvaná Jak přežít obsahuje kapitoly člověk a podnebí, obydlí a materiál, sociální vztahy, náboženství a posvátná místa v obydlí a mimo ně, svatyně, obětiště, ceremoniální architektura i příklady monumentální architektury u tak zvaných přírodních národů. Ve druhé části nazvané Pohled do minulosti probírá autor archeologické doklady nejstarší lidské stavební činnosti z doby před 300 000 lety, kdy na naší planetě žili naši předchůdci. Homo erectus, přes první zemědělce mladší doby kamenné až po architekturu následujících údobí pravěku tj. doby bronzové a železné, kdy již alespoň v některých oblastech starého světa začíná doba historická. Ve třetí části nazvané Mizející svět vychází autor z architektury posledních lovců a některých zemědělců i nomádů, především těch, které poznal z vlastní zkušenosti. Závěr knihy je věnován prvkům tzv. primitivní architektury.

Popis nakladatele

Střecha nad hlavou. Kořeny nejstarší architektury – Zatímco většina publikací o historii architektury začíná egyptskými pyramidami nebo neolitickou Mezopotámií, tato kniha se zabývá kořeny architektury, předcházejícími Egypt a Mezopotámii. První část knihy nazvaná Jak přežít obsahuje kapitoly člověk a podnebí, obydlí a materiál, sociální vztahy, náboženství a posvátná místa v obydlí a mimo ně, svatyně, obětiště, ceremoniální architektura i příklady monumentální architektury u tak zvaných přírodních národů. Ve druhé části nazvané Pohled do minulosti probírá autor archeologické doklady nejstarší lidské stavební činnosti z doby před 300 000 lety, kdy na naší planetě žili naši předchůdci ? Homo erectus, přes první zemědělce mladší doby kamenné až po architekturu následujících údobí pravěku tj. doby bronzové a železné, kdy již alespoň v některých oblastech starého světa začíná doba historická. Ve třetí části nazvané Mizející svět vychází autor z architektury posledních lovců a některých zemědělců i nomádů, především těch, které poznal z vlastní zkušenosti. Závěr knihy je věnován prvkům tzv. primitivní architektury, které na některých místech přežívají dodnes, případně jsou zajímavé svou invencí, materiálovou, tvarovou i jinou, i pro dnešní moderní dobu, kdy se často ohlížíme zpět, abychom pochopili naše potřeby i zájmy, abychom co nejlépe porozuměli sobě samým, současnému člověku. Je to široký srovnávací antropologický pohled. V knize je tak soustředěn bohatý materiál provázený autorovými názory na vývoj lidské kultury a především architektury, často poprvé publikovaný. Jde o výsledek celoživotních zkušeností a rozsáhlé znalosti tématu i příslušné literatury. Vzniklo tak dílo základního významu pro všechny, kdo se zajímají o architekturu a její začátky, o to, jak se člověk dokázal chránit proti nepřízni prostředí v nejrůznějších podmínkách, kdo jsme a jak jsme se kulturně vyvíjeli. To autor ukazuje právě na kořenech a na počátcích architektonického vývoje včetně jeho souvislostí podnebných, ekonomických, sociálních, náboženských a jiných. Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů, zájemcům o architekturu, o všelidskou kulturní historii, etnografům a archeologům. Soustřeďuje celosvětový materiál v unikátní podobě bohatě ilustrovaného kompendia, které zatím není k dispozici nejen v české ale ani v zahraniční literatuře. (kořeny nejstarší architektury a bydlení)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Jelínek - další tituly autora:
Vybrané kapitoly z obecné biologie Vybrané kapitoly z obecné biologie
Sahara Sahara
Láskoviny -- Příběh prvního milostného opojení Láskoviny
Biologie pro gymnázia Biologie pro gymnázia
Jizvy na duši Jizvy na duši
Kufr pana Lederera Kufr pana Lederera
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m lu v a

K A P ITO L A P R V N Í

Jak přežít

A n tropologie bydlení

Č lověk a p o d n e b í S ta v e b n í m a t e r iá l a j e h o z p r a c o v á n í

T ady z ů s ta n e m e . V olba t á b o ř i š t ě

D ik tá t e k o n o m ie S o c iá ln í v z ta h y , n a d p ř ir o z e n ý s v ě t

K A P IT O L A D R U H Á

Pohled do m in u losti

Počátky

K o ře n y a r c h ite k tu r y N e js ta r š í e v r o p s k é n á le z y F e n o m é n o h n ě S ta v ě li si n e a n d e r t á l c i o b y d lí?

Lovci m ladého paleolitu

D o ln í V ě s to n ic e , n a le z iš tě u n i k á t n í c h o b je v ů a in o v a c í v g r a v e ttie n u

V ig n e B ru n

R u s k o a U k ra jin a P ře k v a p iv é n á le z y z J iž n í A m e rik y

A n tro p o lo g ic k ý p o h l e d

M a g d a lé n š tí lo v ci s o b ů

Poslední lovci, p r v n í zem ědělci

M e z o lit Z á p a d n í S ib iř L e p e n s k i V ir

11

13

13

15

2 4

26

3 0

33

33

39

4 7

4 8

53

54

59

64

88

9 0

9 7

105

105

10 5

107


M t. S a n d e i 1 10

P ř íc h o d n e o litu a S a h a r a 1 13

K a m e n n á a r c h i t e k t u r a S a h a r y 115

B lízký v ý c h o d 124

A n tro p o lo g ic k ý p o h l e d 131

N e js ta r š í n e o lit 134

M la d ý m e z o lit a p o č á tk y n e o litu

v s e v e r n í E v ro p ě 1 3 6

O bydlí konce doby kam en n é 141

D lo u h é d o m y s t a r é h o n e o litu s t ř e d n í E v ro p y 141

A n tro p o lo g ic k ý p o h le d 151

N e o litic k é d o m y z j i h o z á p a d n í F ra n c ie 1 56

S ta r o n e o litic k é s í d l i š t ě D a rio n 15 9

D o m y tr i p o l s k é k u ltu r y 1 60

Ilu z e „ n á k o ln íc h “ s ta v e b 16 5

S třed o evro p sk ý latén a konec pravěku 171

K u ltovní a m on u m en táln í arch itektura n

R ondely 17 7

M egality 181

D o lm e n y 18 4

B a r n e n e z 191

N e w g ra n g e 1 9 8

G a v rin is 2 0 5

S a h a r s k é a k a v k a z s k é d o lm e n y 2 1 0

M e n h ir y 2 1 4

C a rn a c 2 1 7

Č e rn o v a ja 2 1 8

S t o n e h e n g e 221

S třed o m o ří 226

Odkaz pravěku 243

K A P IT O L A T Ř E T Í

M izející svět

Poslední lovci-sběraci 245

D obytí severu 24 5

P a le o e s k y m á c i 24 5

F jo rd V a r a n g e r - n e jz a z š í e v r o p s k ý s e v e r 25 9


E sk y m á c i 261

L a p o n c i - n e js e v e r n ě jš í o b y v a te lé E v ro p y 271

J a k ž ijí d iv o c í s o b i 2 7 8

Lovci stu d en ých o b la stí 281

J u k a g ir o v é 281

K o rja c i 2 9 5

A inové 301

Lovci p á s m a lesů a p r é rií 3 0 7

P r é r ijn í in d iá n i 3 0 7

I n d iá n i s e v e r o z á p a d n íh o p o b ř e ž í 3 1 8

P a ju to v é 331

Lovci na již n ím „ ko n ci světa “ 33 3

Lovci aridních o b la stí 337

D o m o r o d í A u s tr a la n é 33 7

K řo v áci 341

Lovci deštných p ralesů 3 4 4

P y g m e jo v é 3 4 4

S é m a n g o v é 3 4 8

Poslední n om ádi 353

P o čá tk y n o m á d s tv í 3 5 3

S ta n o v á arch itektu ra 3 5 9

Č e rn ý s t a n 3 5 9

Obydlí z ro h o ží a ko že n é sta n y 3 9 8

R o h o ž o v é c h ý š e 3 9 8

S v ě d e c tv í z p r a v ě k u S a h a r y 3 9 9

T u a re g o v é a je jic h o b y d lí 4 0 2

O b y d lí T e b ů , n o m á d ů v p o h o ř í T ib e s ti 4 1 2

V ý c h o d n í h a m ité 4 1 6

Ju rta 4 1 9

Z am yšlení na zá vě r 429

Použitá literatura 4 4 3

R ejstříky 4 4 8

E d ičn í p o z n á m k a a p o d ě k o v á n í ed ito rky 4 6 0
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.