načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Stokování a čistení odpadov – autorov kolektív

Stokování a čistení odpadov
-7%
sleva

Kniha: Stokování a čistení odpadov
Autor: autorov kolektív

Učební texty vysokých škol.
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  220 Kč 205
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CERM
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 283
Rozměr: 210x297
Jazyk: česky
Datum vydání: 14.08.2003
ISBN: 978-80-2142-535-4
EAN: 9788021425354
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učební texty vysokých škol.

Kniha je zařazena v kategoriích
autorov kolektív - další tituly autora:
Dharma Gaia - Ekologie a buddhismus Dharma Gaia
Bubiši Bubiši
Právo životního prostředí - 3. vydání Právo životního prostředí
Investiční rozhodování a dlouhodobé financování Investiční rozhodování a dlouhodobé financování
Radiační onkologie Radiační onkologie
Civilní proces. Obecná část a sporné řízení Civilní proces. Obecná část a sporné řízení
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1. PoUed do historie stokování.................................................................................................................................................6

2. Účel odvodňovacích staveb...............................................................................;...............................................................6

2.1. Klasická koncepce odvodnění......................................................................................................................................... 7

2.2. Moderní koncepce odvodnění.........................................................................................................................................7

2.3. Územní plánování v relaci se současnými koncepcemi integrovaného odvodnění.....................................................9

3. Druhy odpadních vod.........................................................................................................................................................13

3.1. Klasifikace látek obsažených ve vodě...........................................................................................................................13

3.2. Vypouštění odpadních vod do stokové sítě...................................................................................................................15

3.3. Přípustné znečištění povrchových vod..........................................................................................................................17

3.4. Složení splaškových a dešťových odpadních vod.......................................................................................................18

4. Stokové soustavy...............................................................................................................................................................24

4.1. Jednotná stoková soustava............................................................................................................................................25

4.2. Oddílná stoková soustava.............................................................................................................................................26

4.3. Modifikovaná stoková soustava....................................................................................................................................26

5. Způsob dopravy odpadních vod.................................................... 27

5.1. Tradiční způsob dopravy odpadních vod......................................................................................................................27

5.2. Alternativní způsoby odvádění odpadních vod............................................................................................................27

5.3. Systémy uspořádání gravitačních stokových sítí..........................................................................................................33

5.4. Systémy uspořádání alternativních způsobů stokových sítí........................................................................................34

6. Hydrologie stokových sítí..................................................................................................................................................34

6.1. Srážky.............................................................................................................................................................................35

6.2. Povrchový odtok, efektivní déšť...................................................................................................................................40

7. Hydraulika stokových sítí..................................................................................................................................................42

7.1. Neustálené proudění kapaliny.......................................................................................................................................43

7.2. Ustálené rovnoměrné proudění v tlakovém režimu......................................................................................................44

7.3. Ustálené rovnoměrné proudění o volné hladině...........................................................................................................46

7.4. Hydraulická drsnost stok...............................................................................................................................................48

7.5. Říění a bystřinné prouděm, provzdušený proud...........................................................................................................50

7.6. Provzdušený proud........................................................................................................................................................50

7.7. Mezní sklony a mezní rychlosti ve stokových sítích....................................................................................................51

7.8. Matematické modelování proudění odpadních vod v potrubí stokové sítě................................................................51

8. Výpočtové postupy pro dimenzování stokových sítí.......................................................................................................63

8.1. Klasifikace výpočtových postupů:................................................................................................................................63

8.2. Spolehlivost a bezpečnost stokových sítí..................................................................................................................... 68

8.3. Expertní systémy pro posflení spolehlivosti a omezení rizik provozu stokových sítí...............................................74

9. Technické podmínky navrhování stok..............................................................................................................................78

9.1. Tvary a rozměry stok.....................................................................................................................................................78

9.2. Materiál stokových sítí...................................................................................................................................................80

9.3. Směrové vedení stok......................................................................................................................................................89

9.4. Výškové uspořádání stok................................................................................................................................................90

10. Zakládání stokových sítí....................................................................................................................................................91

2


10.1. Stanovení rýhového zatížení tuhých potrubí..............................................................................................................

10.2. Stanovení násypového zatížení tuhých potrubí.........................................................................................................

10.3. Způsoby uložení stoky................................................................................................................................................

10.4. Statický výpočet plastových kanalizačních potrubí..................................................................................................

11. Objekty na stokové síti a jejich navrhování...................................................................................................................

11.1. V stupni šachty.............................................................................................................................................................

11.2. Spojné šachty...............................................................................................................................................................

11.3. Lomové šachty............................................................................................................................................................

11.4. Dešťové vpusti a lapáky splavenín............................................................................................................................

11.5. Výustní objekty...........................................................................................................................................................

11.6. Proplachovací objekty.................................................................................................................................................

11.7. Spadišté........................................................................................................................................................................

11.8. Skluz............................................................................................................................................................................

11.9. Shybka.........................................................................................................................................................................

11.10. Odlehčovací komory...................................................................................................................................................

11.11. Zařízení na regulování průtoku odpadních vod.........................................................................................................

11.12. Akumulační a separační zařízení...............................................................................................................................

11.13. Čerpací stanice............................................................................................................................................................

12. Kanalizačm přípojky.......................................................................................................................................................

12.1. Základní výchozí legislativní podklady.....................................................................................................................

12.2. Navrhování kanalizačních přípojek, technické parametry přípojek.........................................................................

12.3. Dimenzovám přípojek.................................................................................................................................................

13. Monitoring a zkušebnictví..............................................................................................................................................

13.1. Přehled metod pro měření průtoku.............................................................................................................................

13.2. Způsoby praktického aplikace měřících metod na stokové síti................................................................................

13.3. Srážkoměmá pozorování............................................................................................................................................

14. Legislativa oboru stokování v návaznosti na legislativu vodního hospodářství..........................................................

14.1. Vodm zákon.................................................................................................................................................................

14.2. Tvorba právních předpisů v EU a návaznost legislativy ve vybraných oblastech oboru vodního hospodářství v

14.3. Definice vybraných podkladů....................................................................................................................................

14.4. Normalizace ve vodním hospodářství a oblasti stokování.......................................................................................

14.5. Vybrané normy v oblasti stokování (upozorňujeme, že uvedený přehled je daný termínem zpracování).............

15. Vývoj a současný stav čistění odpadních vod v Evropě a v ČR...................................................................................

15.1. Aktuální problémy čistírenství v Evropě a v ČR......................................................................................................

15.2. Kvalita městských odpadních vod............................................................................................................................

16. Podklady pro návrh a výpočet ČOV..............................................................................................................................

16.1. Stanovém průtoku biologickou částí ČOV................................................................................................................

17. Předčištěm a mechanické čištění.....................................................................................................................................

17.1. Česle, síta, rozmělňovače shrabků.............................................................................................................................

17.2. Množství shrabků, lisování a odklízení shrabků.......................................................................................................

17.3. Množství a složení písku, funkce a typy lapáků písku..............................................................................................

..92

..93

..94

..91

101

101

102

103

103

105

105

105

106

106

107

112

117

122

128

129

129

131

131

131

136

137

138

139

ČR

139

140

141

141

143

147

147

152

152

154

154

157

157


17.4. Lapáky tuků a plovoucích nečistot, flotace..................................................................................................................159

17.5. Usazování...................................................................................................................... 160

18. В iologické čištění odpadních vod.....................................................................................................................................163

18.1. Rozdělení biologických čistírenských procesů........................................................................................................... 163

18.2. Aerobní biologické pochody........................................................................................................................................163

18.3. Růst a množení mikroorganismů..................................................................................................................................164

18.4. Rozdělení mikroorganismů podle zdroje energie a C ................................................................................................166

18.5. Technologické varianty biologického čištění...............................................................................................................166

18.6. Anaerobní biologické pochody.....................................................................................................................................167

19. Aktivační proces................................................................................................................................................................169

19.1. Princip procesu............................................................................................................................ 169

19.2. Technologické parametry aktivačního procesu:.........................................................................................................171

19.3. Základní typy aktivačního procesu:.............................................................................................................................172

19.4. Faktory ovlivňující čistící účinek aktivace:.................................................................................................................175

19.5. Zabezpečem dodávky kyslíku do aktivačního systému..............................................................................................175

19.6. Návrhová kritéria...........................................................................................................................................................176

20. Nutrienty...........................................................................................................................................................................178

20.1. Eutrofizace.....................................................................................................................................................................178

20.2. Dusík...............................................................................................................................................................................179

20.3. Fosfor............................................................................................................................................................................189

20.4. Systémy pro společné odstraňování dusíku a fosforu.................................................................................................194

20.5. Faktory ovlivňující volbu systému...............................................................................................................................197

21. Aerobní reaktory s biomasou přisedlou (tj. mobilizovanou) - biofilmové reaktory......................................................198

21.1. Skrápěné biologické kolony (skrápěné filtry).............................................................................................................200

21.2. Rotační biokontaktory..................................................................................................................................................203

22. Aerační systémy.................................................................................................................................................................204

22.1. Pneumatická aerace......................................................................................................................................................204

22.2. Mechanická aerace........................................................................................................................................................207

22.3. Hydropneumatická aerace.............................................................................................................................................207

22.4. Kombinovaná aerace.....................................................................................................................................................208

22.5. Použití čistého kyslíku v aktivačních nádržích...........................................................................................................208

22.6. Aerační systémy a hodnocení jejich funkce................................................................................................................209

22.7. Nové normy v oblasti aeračních systémů.....................................................................................................................210

22.8. Hodnocem jemnobublinných aeračních systémů........................................................................................................212

22.9. Problematika nejbližšího vývoje v oblasti aeračních systémů...................................................................................213

23. Separace aktivovaného kalu..............................................................................................................................................214

23.1. Technologické parametry dosazovacích nádrží..........................................................................................................215

23.2. Dimenzování dosazovacích nádrží...............................................................................................................................216

23.3. Typy dosazovacích nádrží.............................................................................................................................................218

23.4. Detaily technického řešení dosazovacích nádrží.........................................................................................................219

24. Kalové hospodářství čistíren odpadních vod....................................................................................................................220

4


22024.1. Typy čistírenských kalů

24.2. Charakteristika kalu.......................................................................................................................................................221

24.3. Technologie zpracování kalů........................................................................................................................................223

24.4. Zahušťování kalu..........................................................................................................................................................224

24.5. Předúprava kalu.............................................................................................................................................................227

24.6. Stabilizace kalu............................................................................................................................................................228

24.7. Odvodňování kalu..........................................................................................................................................................231

24.8. Hygienizace kalu.......................................................................................................................................................... 234

24.9. Využití kalů nebo jejich finální likvidace....................................................................................................................235

25. Malé čistírny odpadních vod v současnosti......................................................................................................................236

25.1. Moderní čistírenské technologie v oblasti malých a středních ČOV.........................................................................242

26. Anaerobní čištění odpadních vod......................................................................................................................................244

26.1. Mechanizmus a mikrobiologie anaerobních procesů.................................................................................................244

26.2. Faktory ovlivňující methanizaci................................................................................................................................... 245

26.3. Kultivace anaerobní biomasy.......................................................................................................................................245

26.4. Provozní parametry anaerobních reaktorů...................................................................................................................246

26.5. Konstrukční řešení reaktorů a jejich použití při čištění odpadních vod....................................................................246

26.6. Zapracování anaerobních reaktorů................................................................................................................................251

26.7. Volba typu anaerobního reaktoru..................................................................................................................................251

27. Intenzifikace čistíren odpadních vod................................................................................................................................252

27.1. Současné směry rekonstrukcí a modernizací ČOV.....................................................................................................252

28. Provozování městských čistíren odpadních vod..............................................................................................................264

28.1. Charakterizace městských odpadních vod..................................................................................................................264

28.2. Vzorkování a měření průtoku odpadních vod..............................................................................................................266

28.3. Předčištěm odpadních vod............................................................................................................................................267

28.4. Primánu čištění............................................................................................................................................................. 268

28.5. Aktivační proces...........................................................................................................................................................270

28.6. Zahušťování kalu..........................................................................................................................................................276

28.7. Úprava kalů....................................................................................................................................................................278

28.8. Odvodňování kalů.........................................................................................................................................................278

29. Literatura...........................................................................................................................................................................281

5
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist