načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Staročeský okultní rádce

Staročeský okultní rádce
-15%
sleva

Kniha: Staročeský okultní rádce

Člověk od staletí hledá pomocníky a příručky k pochopení světa kolem něho. Nezřídka se uchyluje k astrologii a věštectví, jakož i k výkladům snů. Ovšem pokud při tom zcela ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: XYZ
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014-02-01
Počet stran: 400
Rozměr: 192 x 254 mm
Úprava: 397 stran
Vazba: vázaná s papírovým potahem bez laminace
ISBN: 9788073885878
EAN: 9788073885878
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Člověk od staletí hledá pomocníky a příručky k pochopení světa kolem něho. Nezřídka se uchyluje k astrologii a věštectví, jakož i k výkladům snů. Ovšem pokud při tom zcela neopouští své křesťanské kořeny, vzniká jedinečný a diskutovatelný lektvar porozumění.
Ve velkém rádci psaném archaickým jazykem nechybí výklad snů a jejich symbolika, chiromantie, tedy čtení osudu z ruky, vliv planet na člověka nebo základy telepatie.
(snář, astrologie, telepatie, čtení z ruky, věštby)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PRVNÍ ČÁST

VŠEOBECNÝ VÝKLAD TAJEMSTVÍ SNU

PO STRÁNCE VĚDECKÉ A DLE PODÁNÍ

Kapitola I.

SPÁNEK VE SVĚTLE BÁJÍ.

ÚVAHY O SNU. – PODÁNÍ A VĚDA. – PRVNÍ ČLOVĚK A PRVNÍ SEN. – O ROZLIČNÝCH

PRIMITIVNÍCH SYMBOLECH SPÁNKU. – OBĚTI SPÁNKU PŘINÁŠENÉ.

Spánek pochází, jak praví podání, z šedého starověku. Neznal-li člověk vpozem

ském ráji při svém stvoření nemocí, utrpení, nepokoje, dlouhé chvíle a tisíců oněch

starostí, jež provázejí náš život, život jeho potomků, požíval přece stáleobčer

stvujících sladkostí spánku. Po hodinách vytržení pod stromy Edenu usínal Adam

ukolébán hudbou ptačí, omámen vůní květin. Zajisté spal spánkem hlubokým,

když mu nejvyšší Stvořitel mohl vyjmouti žebro, aniž toho zpozoroval, a učiniti

z něho jeho plavovlasou družku, již praotec náš nalezl jednoho jitra ve svémná

ručí, srdce na srdci. Toť pěkný a nabádavý obraz, jenž vrhá jasné světlo na úkol

ženy, záležející v lásce, důvěře a oddanosti svému muži, jehož síla chrání jejísla

bost.

7

OKULT_sazba 10/21/11 3:06 PM Stránka 7


Celkem vzato, není spánek ničím jiným, než činností organickou, asi jako oběh krve a dýchání; přece však jeví se v tak podivných úkonech, je obklíčen okolnostmi tak tajuplnými, rozdává tak vzácná dobrodiní a budí tak pronikavou hrůzu, žepožíval u všech národů a náboženství výjimečné vážnosti.

Prostoduché mythologie činily jej bohem, což bylo za oněch časů nejvyššíhodností. Stavily se mu sochy a byl znázorňován v různých podobách, což jeosvědčeným způsobem zjednávání obliby a známosti; on však toho neměl zapotřebí, těše se všeobecné věhlasnosti. Tyto fantasie tehdejších umělců však ukazují, jak si ho představovali. Brzy měli ho za nočního ptáka, brzy za bělostného ducha, jenž za tichého letu dotýká se čela perutí, zrosenou vodou Léthé, řeky zapomenutí, nebo ukolébá spící šumotem svých křídel. Či snad je to mladý, bezvousý muž, usmívající se, s křidélky na skráních a polozavřenýma očima, nebo znavený stařec dřímající nad poutnickou holí.

Staří básníci měli Spánek za bratra Smrti, oba pak za syny Noci a Ereba, boha pohanského podsvětí. Sídlo jejich kladli na zem nebo do podsvětí. Homér měl za sídlo jeho ostrov Lemnos, jeden z ostrovů v moři Egejském, dnešní Archipel, kde byl neméně pověstný labyrint než Mínotaurův na ostrově Krétě.

Jiný básník, Lucian, líčí ostrov snů, kde se zdržují veškeří snové se svým králem Spánkem. Večer rozletují se, bloudí nad městy a vesnicemi, vnikají do lidskýchpříbytků, paláců i chýší a naplňují je buď radostnými vidinami, nebo mučivými obrazy.

Přesto však nikde se neujal kult Spánku. Tento bůh neměl chrámů ani oltářů, kněží ni obětí. Nikomu ani nenapadlo obětovati mu býka nebo kozu, nebo přinášeti mu úlitby.

Nám, moderním lidem, přichází se dosti zhusta, že přinášíme spánku obětiny, neboť začasté ukazuje se neochotným zahrnouti nás svojí přízní.

Přivoláváme ho bolesti tišícími léky a uklidňujícími prostředky.

Toť jediný kult, jehož se mu od nás dostává.

Ostatně jsme sami dosti zodpovědni za jeho častou nepřítomnost. Život náš je tak zaujat zábavou a zaměstnáním – což je u nás často jeden pojem –, že nám dni nestačí, abychom vše s dobrým výsledkem skončili.

Žijeme dvojím bytím, denním a nočním, neboť často jdeme spát po jitřním svítání.

8

ZÁHADA SNĚNÍ – VÝKLAD SNŮ

OKULT_sazba 10/21/11 3:06 PM Stránka 8


Lidé starověcí, kteří nemilovali takových převráceností, nemohouce jich ostatně chápati svým nekonečně prostším duchem, tvrdili, že při východu denice uletují šťastní snové zpět do svých vzdušných sídel a že sladcí průvodcové spánku prchají od lože lenochova.

Měli snad nepravdu?

Kapitola II.

JAK VĚDA VYKLÁDÁ SPÁNEK.

SKUTEČNOST A DOMNĚNKY. – TŘI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY. – MÍNĚNÍ UČENCŮ. –

CABANIS, ROSENBAUM ATD.

Skutečná příčina spánku nebyla ještě nikdy přesně určena. Stane se tak někdy? Toť

nejisté. Příroda skýtá mnoho záhad, věda snaží se je rozřešiti. Je to roztomilá hra.

Spíme, toť skutečnost. Spánek je všeobecný, nalezneme ho na celém světě, bez spánku žíti není možno, tak jako není možno žíti v ustavičném spaní. Ke zjištění těchto pravd stačí pouhá zkušenost, nesnadnější ale je vyložiti, proč a jak spíme. Zde je věda odkázána jen na domněnky a nemůže své učení založiti na nějakénarosté jistotě. Ve skutečnosti může studovati spánek jen v jeho zevnějšíchprojevech, jeho pravé příčiny vymykají se všemu pátrání, každé kontrole.

Pro nezasvěcence – pro mne a moje čtenáře – mají tyto příčiny důležitost pouze relativní, poněvadž ale různé domněnky vysvětlují do určité míry projevy snu, je zmínka o nich zajímavá. Ve skutečnosti je sen, jeho původ a vývoj, jakož irozmanitá řada jeho obrazů svůdnou látkou.

Je mi nemožno zabývati se dopodrobna všemi výklady spánku, byla by to pro moje čtenáře nudná četba. Mohu se spokojiti tím, zmíním-li se o nejdůležitějších z nich, abych rychle přešla k hlavním otázkám:

Co je sen?

Je sen prorocký?

9

VŠEOBECNÝ VÝKLAD TAJEMSTVÍ SNU PO STRÁNCE VĚDECKÉ A DLE PODÁNÍ

OKULT_sazba 10/21/11 3:06 PM Stránka 9


Jsou prostředky, jak odhaliti skrytý smysl snu?

K těmto třem otázkám odpovídají věda a podání kladně. Jednu vědeckou, vysoce zajímavou theorii podává doktor Cabanis. Považuje spánek za zvláštní činnost mozkovou, jež se uskutečňuje řadou pravidelných pohybů. Ustanou-li tyto pohyby, nastává probuzení.

Způsob, jakým se spánek dostavuje, opravňuje na základě zkušeností, abychom v něm viděli činnost mozkovou. Není nikdy náhlý, nýbrž předcházejí ho pocity, jež Cabanis nazývá „chutí spánku“. Spánek je právě tak tělesnou potřebou, jako jídlo a pití. Pocity, ohlašující tuto potřebu, jsou tížení očních víček, svědění spojivky, otupení celkové vnímavosti a jednotlivých smyslů. Vědomí se nepozorovatelnězatemňuje a člověk upadá ve spánek, aniž o tom ví.

Jiná domněnka: vyšší ústředí mozkové hmoty se otupují, schopnosti slábnou a paměť mizí. Avšak nižší ústředí, jichž prodloužením je mícha, zůstávají v pohybu a zajišťují mechanickou činnost ústrojí. Život vegetativní tedy i ve spánku zůstává. Než i veškeren život mozkový není zcela utlumen, sny alespoň dokazují trvání schopnosti tvořiti představy; kdyby vyšší ústředí, jež, jak se zdá, jsou sídlemschopností rozumových, zcela usnula, nemohl by spící sníti.

Byly činěny pokusy se zvířaty, zbavenými těchto vyšších ústředí; žila i pooperaci, zůstala však zcela bez vlády, v jakési ospalosti, jež není ničím jiným, nežspánkem beze snů.

Snad je možno, jak praví jiní učenci, hledati příčinu spánku ve změnězavlažování mozku.

Dlouho se věřilo, že spánek je vyvoláván jakýmsi okamžitým návalem krve k mozku.

Jiní – k nimž patřil znamenitý fysiolog Claude Bernard – připouštějí, že za spánku se stahují cévy, z čehož pochází zvolnění oběhu krve, nedokrevnost mozku a otupělost.

Věda praví dále – a co vše netvrdí tato vznešená dáma, na niž mrzouti žalují (já k nim ale nepatřím), že mluví nesprávně a že si odporuje? –, že spánek bývá přiváděn úbytkem kyslíku ve tkáních a vylučováním látek, povstávajících z tělesných činností. Na tomto předpokladě vybudoval německý učenec Rosenbaum zvláštní vysvětlení.

10

ZÁHADA SNĚNÍ – VÝKLAD SNŮ

OKULT_sazba 10/21/11 3:06 PM Stránka 10


Za spánku, praví, kolují odpadky krví, vylučují se a jsou nahražovány vodnatou tekutinou. Nasycením nervových tkání vodou nastane otupení. Toto hromadění vody ve tkáních přivodí pak spánek. Ale znenáhla vylučuje se také voda, přichází do oběhu krve a je vydýchána plícemi. Pak mají nervy a ústředí nervová svoje obvyklé složení, ochablost mizí, následuje probuzení.

Francouz Matyáš Duval buduje odchylnou theorii: Spánek, praví, pochází odtud, že mozková vlákna nervové sítě se stahují. Nervy jsou jako elektrické články, mozková vlákna jsou druhým pólem a jejich stykem vyvolává se proud činnosti. Ale následkem únavy pozbývá dotek úplnosti, přerušuje se tehdy,stáhnou-li se vlákna úplně. Tu veškerá činnost přestává, spíme. Klidem spánkupřiostřují se nervy opět, vlákna znovu se prodlužují a dotek se obnovuje:probouzíme se.

Normální dávka činnosti byla by přesně stanovena pro průměrný den na 15 až 16 hodin, postačí-li 8 hodin spánku dospělým zdravým lidem. Pak-li se tato činnost jakýmikoli dráždidly prodlužuje přes tuto míru, je to přepínání sil.

To se dokazuje.

Všechny různé názory o tomto předmětu jsou přípustny a mají stejnou cenu; proto lze též o všech uvažovati; než tyto úvahy patří do oblasti bádání, jež nás, mne a moje čtenáře, nezajímá. Kdyby ve spánku veškery schopnosti plně zanikly a zůstal jen život vegetativní, nebylo by třeba, abychom se otázkou spánkuzabývali. Ale sny, provázející spánek přirozený neb utišujícími prostředky vyvolaný, odhalují nám vzácné jevy, mluví tajemnou řečí. Chci studovati její abecedu imluvnici.

11

VŠEOBECNÝ VÝKLAD TAJEMSTVÍ SNU PO STRÁNCE VĚDECKÉ A DLE PODÁNÍ

OKULT_sazba 10/21/11 3:06 PM Stránka 11
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist